Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λογοκλοπή και Αναφορές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λογοκλοπή και Αναφορές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λογοκλοπή και Αναφορές
Μαριάννα Ξανθοπούλου

2 Στόχοι Μαθήματος Κατανόηση και συζήτηση των όρων: λογοκλοπή, συμπαιγνία και εξαπάτηση Επιπτώσεις της λογοκλοπής και της συμπαιγνίας σε σχέση με την πολιτική και τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τη διαδικασία Ακαδημαϊκού Παραπτώματος Εφαρμογή των αρχών γραφής αναφορών/παραπομπών χρησιμοποιώντας τις οδηγίες της Σχολής Κατανόηση του ρόλου και τη χρήση των συστημάτων ανίχνευσης λογοκλοπής π.χ.Turnitin Τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε πόρους για τη στήριξη της κατανόησης και εφαρμογή των δεξιοτήτων σε σχέση με την αναφορά και την αποφυγή λογοκλοπή / συμπαιγνία πρόσβαση στο on-line πρόγραμμα Λογοκλοπής

3 Πλάνο μαθήματος Μέρος 1ο Μέρος 2ο Εξαπάτηση Λογοκλοπή Συμπαιγνία
Ακαδημαϊκό παράπτωμα Παραπομπή / παραθέματα Αναφορές Λίστα Βιβλιογραφίας Οδηγίες Σχολής Πηγές για τη στήριξη των δεξιοτήτων

4 Εξαπάτηση/ακαδημαϊκό παράπτωμα
Είναι η ‘πρόθεση να προσπαθήσει να αποκτήσει ή να αποκτήσει, ένα άδικο, καταχρηστικό ή ανέντιμο πλεονέκτημα στην διαδικασία αξιολόγησης’ (UPR AS14) Περιλαμβάνει: Λογοκλοπή Συμπαιγνία Αντιγραφή

5 Εξαπάτηση/ακαδημαϊκό παράπτωμα
Επιτρέπω σε άλλο φοιτητή να πάρει τη θέση μου σε αξιολόγηση Παράνομη πρόσβαση σε εξεταστικό υλικό αντιγραφή την ώρα της εξέτασης από τον διπλανό Αντιγραφή από βιβλίο ή άλλες πηγές Μεταφορά σε άλλο χώρο, εκτός του εξεταστικού για αντιγραφή Κλοπή ή αγορά έτοιμου υλικού (UPR AS14)

6 Ακαδημαϊκό παράπτωμα Να βοηθήσετε άλλο φοιτητή να παραπέσει σε εξαπάτηση Ψευδείς δικαιολογίες για ευνοϊκή αντιμετώπιση Αλλαγή σε δεδομένα Υποβολή παρόμοιας εργασίας με προηγούμενη, χωρίς διαβεβαίωση Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς Να πάρει εξεταστικό υλικό Έλλειψη επαγγελματικού απόρρητου (UPR AS14)

7 Τί σημαίνει η λογοκλοπή?

8 Λογοκλοπή ‘Κλοπή της εργασίας ή της ιδέας κάποιου: η διαδικασία αντιγραφής μια ιδέας ή γραπτής εργασίας ισχυριζόμενος ότι ήταν η πρωτότυπη’ (UK Encarta, 2007) ‘Χρήση ή αντιγραφή του έργου των άλλων, εγγεγραμμένο, τυπωμένο ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, χωρίς την κατάλληλη αναγνώριση του από γραπτή εργασία’ (U Ε, 2007) ‘Η αναπαραγωγή ή παράφραση, χωρίς βεβαίωση, από δημόσιο ή ιδιωτικό (αδημοσίευτο) υλικό (συμπεριλαμβανομένων των υλικών από το διαδίκτυο), το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των μαθητών’ (U Ε, 2007) Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

9 Ορισμός Λογοκλοπής από το UH
‘Απόδειξη της παρουσίασης από κάποιον, είτε από πρόθεση είτε όχι, εργασίας άλλου ως προσωπική, ή χρήση της εργασίας άλλου, χωρίς παραπομπή’ (UPR AS14) Cheating, Plagiarism, Collusion and other Academic Misconduct Version 04.0 Appendix III, UPR AS14 (formerly Appendix III, UPR AS/C/5)

10 Περιλαμβάνει (όπως αναφέρεται στην UPR AS14 – Εξαπάτηση, Λογοκλοπή, Συμπαιγνία και Ακαδημαϊκό παράπτωμα) Ενσωματώνοντας φράσεις από ένα άλλο έργο χωρίς τη χρήση εισαγωγικών και προσδιορισμό της πηγής Αντιγράφοντας το σύνολο ή μέρος του έργου άλλου και παρουσιάζοντάς το ως δική σου εργασία, παραλείποντας να γνωστοποιήσεις την πηγή Συνοψίζοντας ή παραφράζοντας το έργο άλλου, ή αλλάζοντας μερικές λέξεις ή μεταβάλλοντας τη σειρά που το υλικό παρουσιάζεται Η χρήση των ιδεών άλλου προσώπου χωρίς αναγνώριση της πηγής

11 Συχνή ερώτηση Ερώτηση: Με την αλλαγή ορισμένων λέξεων / φράσεων είμαι νόμιμος? Απάντηση: Λάθος! Η παράφραση αυτούσιων ιδεών χωρίς παραπομπή, είναι λογοκλοπή

12 Πώς αποφυγεύγουμε τη λογοκλοπή?
Γνωστοποίηση στον αναγνώστη της χρήσης ξένου υλικού (παράθεμα-απόσπασμα, παράφραση και αναφορά στην πηγή) Χρήση εισαγωγικών σε αυτούσιες λέξεις ή προτάσεις Χρήση παράφρασης Συγκεκριμένο και πλήρη τρόπο παράθεσης Λεπτομερής αναφορά στη βιβλιογραφία, ότι ανήκει σε άλλον

13 Χρήση παραθεμάτων Το παράθεμα αποτελείται από: χωρία άλλων έργων,
λόγια και σκέψεις που αποδίδονται σε πρόσωπα και μεταφέρονται σε ευθύ λόγο. Παράδειγμα: «Δυστυχώς, ο ελληνικός δημοσιογραφικός λόγος ως διακριτή λειτουργική ποικιλία και ο ρόλος του στη διαμόρφωση γλωσσικών προτύπων και στάσεων του κοινού δεν έχει μελετηθεί επαρκώς (Χατζησαββίδης, 1999).»

14 Χρήση παραθεμάτων Η παράθεση συγγραφέα μέσω άλλου να είναι περιορισμένη Επιβάλλεται να αποδίδονται με ακρίβεια Όταν παραλείπετε κάποιες λέξεις ή φράσεις επιβάλλεται αυτό να υποδηλώνεται με τη χρήση αποσιωπητικών (...) στο σημείο εκείνο που λείπουν οι λέξεις ή οι φράσεις Όταν παρεμβάλλετε δικά σας σχόλια, αυτά μπαίνουν πάντα σε αγκύλες έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο ότι πρόκειται για δικό σας σχολιασμό Πιστή ακολουθία του συστήματος παραπομπών

15 Χρήση παραθεμάτων Όχι εκτεταμένα παραθέματα: φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία παράφρασης και αδυναμία χρήσης προσωπικού τόνου Οι διάφορες ιδέες να παρατίθενται μόνο όταν με τη βαρύτητα τους ενισχύουν ή επικυρώνουν τον προβληματισμό σας Να φαίνεται στο κείμενο σας, από τον τρόπο που εντάσσετε το παράθεμα, το κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απόψεις του συγγραφέα Επειδή το παράθεμα είναι τμήμα άλλου ευρύτερου κειμένου, δεν πρέπει με τη χρήση του να παραποιείται το νόημα του Αποφύγατε τη χρήση ξένων παραθεμάτων

16 Κανόνες παράφρασης/ελεύθερη απόδοση
Ξαναγράψετε την αρχική πληροφορία προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο περίπου αριθμό λέξεων με την αρχική πηγή Είναι απαραίτητο να αναφερθεί η πηγή με την παραπομπή Ορολογία / τεχνικοί όροι σε εισαγωγικά Διατηρείτε τον αρχικό τόνο ή τη διάθεση του συγγραφέα με τα κατάλληλα ρήματα Να συνοψίζετε την αρχική ιδέα της παραγράφου Όταν γράφετε, κρατάτε σημειώσεις και επιστρέφετε στην αρχική πηγή για έλεγχο

17 Παράφραση Ρήματα που βοηθάνε σε περίπτωση παραφράσεων/παραθεμάτων:
αναλύει αναφέρει αποδεικνύει αποκαλύπτει διαφωνεί διαπιστώνει διευκρινίζει επιμένει εξηγεί θεωρεί ισχυρίζεται κάνει φανερό λέει ορίζει παραδέχεται παρατηρεί περιγράφει πιστεύει σημειώνει συμπεραίνει σύμφωνα με σχολιάζει υπογραμμίζει υποδεικνύει υποθέτει (Troyka, 1987) Ο Barnes (2009) περιγράφει… Ο Barnes (2008) ορίζει ότι… Ο Barnes (2009) διαπιστώνει ότι… Σύμφωνα με τον Barnes et al (2008) …

18 Τί είναι η Συμπαιγνία?

19 Συμπαιγνία Η χρήση έργου άλλου ατόμου ως προσωπικό έργο, προς όφελος του ιδίου και προκειμένου να εξαπατήσει. Ο ιδιοκτήτης του πρωτότυπου έργου επιτρέπει τη χρήση και βοηθά σε αυτή τη διαδικασία, προς εξαπάτηση τρίτου (U of E, 2007). Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

20 Ορισμοί του UH για τη Συμπαιγνία
«Η παρουσίαση εργασίας, από ένα άτομο, την οποία έχει κάνει από κοινού με άλλο άτομο, ως ατομική δουλειά» (UPR AS14) Όταν η εργασία έχει γίνει στο δικό σας χρόνο (ανεξάρτητα), είναι συνήθως αποδεκτό να συζητηθούν, σε γενικές γραμμές, τα ζητήματα που τίθενται από ένα συγκεκριμένο κομμάτι των εργασιών. Ωστόσο, η διάρθρωση, η ανταλλαγή σημειώσεων ή η απάντηση γραπτώς, χρησιμοποιώντας την ίδιες λέξεις με άλλο σπουδαστή (-ες), θα θεωρηθεί συμπαιγνία.

21 Ομαδικές εργασίες Μπορεί να σας ζητηθεί να εργαστείτε σε ομάδες ως μέρος μιας εργασίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί, για να εξακριβώσετε αν απαιτείται η παραγωγή ατομικής ή ομαδικής εργασίας της ομάδας σας. Σε κάθε περίπτωση, οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου απαιτούν να δηλώσεις σαφώς στο τέλος κάθε τμήματος της εργασίας που υποβάλλεται για αξιολόγηση, το όνομα(τα) κάθε άλλου σπουδαστή που έχει εργαστεί σε αυτό. (UPR AS14).

22 Ακαδημαϊκό παράπτωμα Το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και το IST θεωρούν την εξαπάτηση, συμπεριλαμβανομένης της λογοκλοπής και συμπαιγνίας, ως «ακαδημαϊκό παράπτωμα». Ακαδημαϊκό παράπτωμα ορίζεται ως η παραβίαση των ακαδημαϊκών κανονισμών του Πανεπιστημίου. Οδηγίες σχετικά με το ακαδημαϊκό παράπτωμα περιέχονται στα εγχειρίδια των σπουδαστών (σελ )

23 Ενέργειες που αναφέρονται ως λογοκλοπή (Purdue University (2001) Online Writing Lab)
Αγορά, κλοπή ή δανεισμός ενός εγγράφου Χρήση μιας πληροφορίας, με ελάχιστη παράφραση Προσλαμβάνεις κάποιον για να σου κάνει την εργασία Συγγραφή, σύμφωνα με την ιδέα κάποιου, χωρίς αναφορά Αντιγραφή από πηγή, χωρίς αναφορά Εσκεμμένη λογοκλοπή Κατά λάθος λογοκλοπή

24 Ακαδημαϊκό παράπτωμα λογοκλοπή και συμπαιγνία
Ακαδημαϊκό παράπτωμα λογοκλοπή και συμπαιγνία Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να αναλάβει δράση αν ανιχνευθεί λογοκλοπή και συμπαιγνία (βλέπε Εγχειρίδιο Σχολής) "Όταν η λογοκλοπή θεωρείται ότι είναι ακούσια αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κακή ακαδημαϊκή συγγραφή και η ενδεδειγμένη κύρωση θα εφαρμοστεί από το βαθμολογητή’

25 Λογοκλοπή – οδηγίες Κάτω από τα επίπεδα που ορίζονται πιο κάτω, η λογοκλοπή καταγράφεται στο φάκελο του φοιτητή ως πειθαρχικό παράπτωμα. Επίπεδο 1 > 20% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη χωρίς καμία αναφορά. > 50% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη, αλλά υπάρχουν υποσημειώσεις στη βιβλιογραφία. Οι εργασίες με λογοκλοπή δεν βαθμολογούνται και ο βαθμός των σπουδαστών θα μειωθεί αναλόγως ΔΗΛΑΔΗ υπάρχει η πιθανότητα αποτυχίας, γιατί η εργασία σαφέστατα δεν έχει εκπληρώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί αν σε μεγάλο βαθμό δεν είναι έργο των σπουδαστών.

26 Λογοκλοπή – οδηγίες Επίπεδο 2 > 15% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη χωρίς καμία αναφορά. > 25% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη αλλά υποσημειώσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Επίπεδο 3 > 10% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη χωρίς καμία αναφορά. > 20% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη αλλά υποσημειώσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

27 Συμπαιγνία Κάτω από τα επίπεδα που ορίζονται από κάτω, η συμπαιγνία καταγράφεται στο αρχείο του φοιτητή ως πειθαρχικό παράπτωμα. Εργασίες με συμπαιγνία λαμβάνουν χαμηλό βαθμό Επίπεδο 1 Πάνω από το 50% της αξιολόγησης Επίπεδο 2 Πάνω από το 25% της αξιολόγησης Επίπεδο 3 Πάνω από το 15% της αξιολόγησης

28 Λογοκλοπή / Συμπαιγνία
Κάθε περίπτωση λογοκλοπής που εντοπίζεται κάτω από τα προαναφερθέντα επίπεδα, μπορεί ακόμα να αναφερθεί στην αρμόδια υπηρεσία ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πειθαρχική υπόθεση του φοιτητή. π.χ. εάν ο εσωτερικός εξεταστής πιστεύει ότι ο φοιτητής αγόρασε, έκλεψε, αντέγραψε ή επιχείρησε την απόκρυψη της πηγής, τότε το έργο αυτό πρέπει να αναφερθεί στην αρμόδια υπηρεσία.

29 Πώς αποφέυγουμε την λογοκλοπή?
Σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι συνιστά παράβαση στο εγχειρίδιο Καθοδήγηση σχετικά με αναφορά και την αποφυγή της λογοκλοπής Κατάλληλα σχεδιασμένοι τρόποι αξιολόγησης Διαβάστε στο εγχειρίδιο σας (Πρόγραμμα και Τμήμα) το τμήμα σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πειθαρχικές διαδικασίες Κοιτάξτε Μιλήστε με καθηγητές σας Μην δανείζετε τις εργασίες σας σε άλλους μαθητές / αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου Συμμορφωθείτε με το σύστημα αναφορών

30 Τι γίνεται αν ανακαλυφθεί? UPR AS/C/5 para C3.6.3
Ο Εξεταστής υποστηρίζει τον ισχυρισμό του κάνοντας μια πλήρη περιγραφή του σε γραπτή έκθεση, η οποία προσκομείται στην Υ.Α.Σ. εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Η Υ.Α.Σ. ειδοποιεί το σπουδαστή γραπτώς Ο σπουδαστής μπορεί να αμφισβητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία αυτοπροσώπως ή γραπτώς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης (όχι την παραλαβή της κοινοποίησης) Διερεύνηση από Υ.Α.Σ. να διαπιστώσει το πραγματικό περιστατικό της υπόθεσης - συνεδρίαση ομάδας Η Υ.Α.Σ. ενημερώνει τον σπουδαστή γραπτώς για το αποτέλεσμα της έρευνας Η Υ.Α.Σ. υποβάλει έκθεση στο Προεδρείο Καθορίζεται ποινή Συνοπτική έκθεση από τον πρόεδρο με αντίγραφο προς Υ.Α.Σ. και Γραμματέα

31 Τι γίνεται αν αποδειχθεί?
Εξαπάτηση Η κανονική ελάχιστη ποινή για την πρώτη παράβαση είναι μια απόφαση ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι άκυρο: βαθμός αξιολόγησης 0 Εξέταση, αν το παράπτωμα είναι τόσο σοβαρό που δεν επιτρέπεται να ξαναπάρει την αξιολόγηση Λογοκλοπή ή συμπαιγνία Φοιτητής λαμβάνει μια επίσημη έγγραφη προειδοποίηση και η εργασία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις - λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο δεν είναι απολύτως του φοιτητή Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου την εργασία για έναν βαθμό με ανώτατο όριο Βαθμός pass, 0 για την αξιολόγηση

32 Ακαδημαϊκό παράπτωμα: οδηγίες ποινής
Αποκλεισμός Όχι ποινή Προειδοποίηση FRef FRen FNFA Φυσιολογικό Σοβαρό Φυσιολογικό Σοβαρό 1η φορά L1 & L2 : 2η ή περισσότερες φορές L3 and LM : 1η φορά Φυσιολογικό L3 and LM 2η φορά Φυσιολογικό όλες οι περιπτώσεις εξαπάτησης All cases of cheating S.Boyle (FACO)

33 Ας δουμε μερικα παραδειγματα

34 Παράδειγμα 1 Αρχικό κείμενο Κείμενο απόδοσης
An important characteristic of instructional-design theories is that they are design oriented (or goal oriented). This makes them very different from what most people usually think of as theories. Theories can be thought of as dealing with cause-and-effect relationships or with flows of events in natural processes, keeping in mind that those effects or events are almost always probabilistic (i.e., the cause increases the chances of the stated effect occurring) rather than deterministic (i.e., the cause always results in the stated effect). Reigeluth, C. M. (1999). What is instructional design theory and how is it changing? In C. M. Reigeluth (ed.), Instructional-design theories and models volume II: A new paradigm of instructional theory, (pp. 1-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Whether they are probabilistic (i.e., the cause increases the chances of the stated effect occurring) or they are deterministic (i.e., the cause always results in the stated effect), we can think of theories as dealing with cause-and-effect relationships or with flows of natural processes. References: Reigeluth, C.M. (1999). What is instructional design theory and how is it changing? In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models volume II: A new paradigm of instructional theory, (pp. 1-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει αναδιοργανώσει το αρχικό υλικό και έχει βάλει σε διαφορετική θέση του δικού του κειμένου τμήματα του αρχικού κειμένου. Αν και η αρχική πηγή δηλώνεται στο τέλος, δεν δίνεται παραπομπή μέσα στο κείμενο, ούτε γίνεται αναφορά στον συγγραφέα και δεν γίνεται χρήση εισαγωγικών

35 Παράδειγμα 1 Αρχικό κείμενο Σωστή απόδοση
An important characteristic of instructional-design theories is that they are design oriented (or goal oriented). This makes them very different from what most people usually think of as theories. Theories can be thought of as dealing with cause-and-effect relationships or with flows of events in natural processes, keeping in mind that those effects or events are almost always probabilistic (i.e., the cause increases the chances of the stated effect occurring) rather than deterministic (i.e., the cause always results in the stated effect). Reigeluth, C. M. (1999). What is instructional design theory and how is it changing? In C. M. Reigeluth (ed.), Instructional-design theories and models volume II: A new paradigm of instructional theory, (pp. 1-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Reigeluth (1999) states that we can think of theories "... as dealing with cause-and-effect relationships or with flows of events in natural processes," and goes on to say that they may be either "probabilistic (i.e., the cause increases the chances of the stated effect occurring) rather than deterministic (i.e., the cause always results in the stated effect)" (p. 7). References: Reigeluth, C.M. (1999). What is instructional design theory and how is it changing? In C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional-design theories and models volume II: A new paradigm of instructional theory, (pp. 1-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Στην περίπτωση αυτή, το κείμενο ξεκινάει με το όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία έκδοσης. Χρησιμοποιούνται εισαγωγικά για να δηλώσουν τα τμήματα του αρχικού κειμένου που χρησιμοποιούνται αυτούσια. Επίσης η αναφορά υπάρχει και στη λίστα.

36 Παράδειγμα 2 Αρχικό κείμενο Κείμενο απόδοσης
Developing complex skills in the classroom involves the key ingredients identified in teaching pigeons to play ping-pong and to bowl. The key ingredients are: (1) inducing a response, (2) reinforcing subtle improvements or refinements in the behavior, (3) providing for the transfer of stimulus control by gradually withdrawing the prompts or cues, and (4) scheduling reinforcements so that the ratio of reinforcements in responses gradually increases and natural reinforcers can maintain their behavior. Gredler, M. E. (2001). Learning and instruction: Theory into practice (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Inducing a response, providing for the transfer of stimulus control by gradually withdrawing prompts or cues, reinforcing subtle improvements in the behavior, and scheduling reinforcements so that natural reinforcers can maintain their behavior are the key ingredients identified both in teaching pigeons to play ping-pong and in developing complex skills in the classroom. References: Gredler, M. E. (2001). Learning and instruction: Theory into practice (4th ed.). Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής έχει αντιγράψει ολόκληρο το αρχικό κείμενο, έχοντας αφαιρέσει μικρά τμήματά του. Έχει χρησιμοποιήσει σημεία στήξης στα σημεία που έχει παραλήψει κομμάτια του αρχικού κειμένου.

37 Παράδειγμα 2 Αρχικό κείμενο Σωστή απόδοση
Developing complex skills in the classroom involves the key ingredients identified in teaching pigeons to play ping-pong and to bowl. The key ingredients are: (1) inducing a response, (2) reinforcing subtle improvements or refinements in the behavior, (3) providing for the transfer of stimulus control by gradually withdrawing the prompts or cues, and (4) scheduling reinforcements so that the ratio of reinforcements in responses gradually increases and natural reinforcers can maintain their behavior. Gredler, M. E. (2001). Learning and instruction: Theory into practice (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. According to Gredler (2001), the same factors apply to developing complex skills in a classroom setting as to developing complex skills in any setting. A response must be induced, then reinforced as it gets closer to the desired behavior. Reinforcers have to be scheduled carefully, and cues have to be withdrawn gradually so that the new behaviors can be transferred and maintained References: Gredler, M. E. (2001). Learning and instruction: Theory into practice (4th ed.). Upper Saddle, NJ: Prentice-Hall Στην περίπτωση αυτή, το κείμενο έχει ΠΑΡΑΦΡΑΣΤΕΙ και έτσι δεν θεωρείται ότι υπάρχει λογοκλοπή. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην αρχή του κειμένου, αλλά και στην λίστα στο τέλος. Επειδή έχει πραγματοποιηθεί παράφραση, δεν χρειάζονται εισαγωγικά, μιας και τίποτα δεν παρατίθεται αυτούσιο. Αν η αναφορά στον Gredler παραλειπόταν από την πρόταση, τότε αυτό θα ήταν λογοκλοπή, μιας και ο αναγνώστης δεν θα ήξερε ότι ο σπουδαστής μεταφέρει τις ιδέες του Gredler

38 Δραστηριότητα 1 Στο φυλλάδιο που σας δίνεται, υποδείξτε τα σημεία λογοκλοπής, αν υπάρχουν, και δικαιολογήστε την επιλογή σας

39 Πλάνο μαθήματος Μέρος 1ο Μέρος 2ο Εξαπάτηση Λογοκλοπή Συμπαιγνία
Ακαδημαϊκό παράπτωμα Παραπομπή / παραθέματα Αναφορές Λίστα Βιβλιογραφίας Οδηγίες Σχολής Πηγές για τη στήριξη των δεξιοτήτων

40 Παραπομπές και Αναφορές...
Τι είναι? Συγκεκριμένη μέθοδος για την επιβεβαίωση / αναγνώριση μιας πληροφορίας ή ιδέας. ΟΛΕΣ οι πληροφορίες, ιδέες, εικόνες, διαγράμματα, ιστοσελίδες, περιοδικά, ορισμοί, κείμενα δημοσιευμένα και μη θα πρέπει να συνοδεύονται από αναφορά.

41 Παραπομπές και Αναφορές...
Υπαρχουν δύο συστήματα: συγγραφέας / χρονολογία = Harvard system αριθμητικό σύστημα = Vancouver system To πανεπιστήμιο ακολουθεί το Harvard system Οι οδηγίες βρίσκονται στο StudyNet → Module Information - “modified” Harvard system

42 Παραπομπές και Αναφορές...
Για ποιο λόγο χρειάζονται?? Αποφυγή λογοκλοπής Διευκρίνιση φράσεων

43 Τί αναφέρουμε??  Καταγράφουμε τις λεπτομέρειες όλων των πηγών που χρησιμοποιούμε στην εργασία μας (βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, ηλεκτρονικές πηγές, πίνακες, γραφήματα, διαγράμματα κλπ) σε 2 σημεία: Στο κυρίως κείμενο της εργασίας (επίθετο συγγραφέα, έτος) Σε λίστα στο τέλος της εργασίας (λίστα αναφορών).

44 Δεν χρειάζεται παραπομπή για:
Δεδομένες πληροφορίες π.χ. Το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας Κοινή λογική π.χ. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να είναι κερδοφόρες! Δικές μας ιδέες, ανακαλύψεις και απόψεις

45 Πόσες αναφορές σε μία παράγραφο?
Πολλές αναφορές της ίδιας πηγής σε μικρή παράγραφο για ένα θέμα xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Brown, 2007)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Brown,2007)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Brown,2007)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Brown, 2007). OK – μια παράγραφος, ένα θέμα, μία κοινή άποψη xxxxxx(Jones,2008)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Smith,2004)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OK – μια παράγραφος, ένα θέμα, δύο διαφορετικές απόψεις xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Clark,2003)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Brown(2006) and Bloggs(2005) argue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

46 Πώς γράφουμε τις αναφορές/παραπομπές?

47 Παραπομπή στο κείμενο Τρόποι ενσωμάτωσης της εργασίας άλλων συγγραφέων στο κείμενο σου: quotes / φράσεις Ακριβώς ίδιο με το πρωτότυπο με τη χρήση εισαγωγικών Paraphrasing / παράφραση Το αυθεντικό υλικό, με δικά σου λόγια, μικρότερο από το αυθεντικό – πρέπει να υπάρχει η αναφορά της πρωτότυπης πηγής. summarising / περίληψη Κύριες ιδέες μόνο, με δικά σου λόγια ή χρησιμοποιείς τις ιδέες άλλων για να αναπτύξεις τις δικές σου – πάντα να υπάρχει η αναφορά της πρωτότυπης πηγής.

48 Παραπομπή από βιβλίο/περιοδικό
Συγγραφέας και το έτος στο κυρίως κείμενο As Benaud (2005) observes, in the 1990s the Australians made themselves into one of the most powerful cricket teams the game has seen. Από πολλά κείμενα: Some authors (Jones, 2005; Smith, 2004) feel that England’s recent success was due, for the most part, to the strength of their bowling attack. (αλφαβητικά και χωρισμένα με ερωτηματικό) ή England’s recent success was due, for the most part, to the strength of their bowling attack (Jones, 2005; Smith, 2005). Smith (2004) and Jones (2005) both feel that England’s recent success was due, for the most part, to the strength of their bowling attack

49 Από πολλούς συγγραφείς
Για 2 συγγραφείς, χρησιμοποίησε ΄και΄ ή ΄&΄ Πρέπει να είναι χρησιμοποιείται με συνέπεια σε όλο το κείμενο Οι Dundee and Scott (2004) είπαν ότι... (Dundee & Scott, 2004) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ‘και’ χρησιμοποιείται εντός κειμένου, ενώ το ‘&’ στη βιβλιογραφική λίστα ή στην αναφορά μέσα σε παρένθεση π.χ (Schaufeli & Bakker, 2004) Για Πολλαπλούς συγγραφείς Τα 5 πρώτα επώνυμα στη συνέχεια χρησιμοποιείται "et al " ή συν. (πρέπει να έχουν τελεία=συντομογραφία). Wing, Sing, Ping, Ding, Bring (2000) (Wing et al., 2000) Wing et al. (2000)

50 Πληροφορίες για αναφορά βιβλίου
Συγγραφείς επώνυμο και τα αρχικά χωρίζονται με κόμμα και ακολουθούνται από τελεία με μια τελεία μεταξύ των αρχικών π.χ. Συγγραφέας, Α.Α. Έτος (σε παρένθεση) που ακολουθείται από μια τελεία. π.χ. (2007). Τίτλος με πλάγιους χαρακτήρες και μορφή πρότασης (δηλ. μόνο η πρώτη λέξη με κεφαλαία) και ακολουθούμενο από τελεία π.χ. Ίδρυμα δεξιοτήτων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Έκδοση σε παρένθεση (μόνο αν είναι η δεύτερη ή επόμενη – όχι δηλαδή 1η) και τα αρχικά ed ή εκδ. ακολουθούμενο από τελεία π.χ. (2nd ed.). Τόπος έκδοσης ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία: π.χ. Λονδίνο: Παραγωγή (Εκδότης ή ισοδύναμο) που ακολουθείται από τελεία, π.χ. Blackwell Science

51 Δηλαδή... Μέσα στο κείμενο:
As Barro (2008) suggests, the terms micro and macro economics are to a large extent misnomers. Τhe terms micro and macro economics are to a large extent misnomers (Barro, 2008). Στη λίστα αναφορών (στο τέλος) Barro, R.J. (2008) Macroeconomics. (5th ed.). London: MIT Χρησιμοποιούμε το et al στο κείμενο, όταν υπάρχουν 2+ συγγραφείς ΚΑΙ καταγράφουμε όλους τους συγγραφείς στη λίστα

52 Αναφορά βιβλίων με συντάκτη αντί συγγραφέα (συλλογικός τόμος)
Βιβλίο με συντάκτη - κάθε κεφάλαιο γράφτηκε από διαφορετικό συγγραφέα Εάν η αναφορά αφορά ολόκληρο βιβλίο – αρχές όπως αναφέρθηκαν Στην περίπτωση ενός κεφαλαίου από βιβλίο που είναι από μια συλλογή από έργα από διάφορους συγγραφείς και έχει έναν συντάκτη: Ruston, A. & Lawes, M. (1999). The management of leg ulcers in the community: A multi-disciplinary experience in primary care. In D. Humphris, & P. Littlejohn (Eds.), Implementing clinical guidelines: A practical guide. (pp ). Abingdon: Radcliffe Medical Press.

53 Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο
Μέσα στο κείμενο Both qualitative and quantitative data have subjective aspects which must be controlled for (Mason,1994, in Bryman and Burgess,1994). Λίστα αναφορών Mason, J. (1994) ‘Linking Qualitative and Quantitative Data Analysis’. In Bryman, A. & Burgess R.G. (eds.) (1994) Analyzing Qualitative Data. London: Routledge.

54 Δευτερογενής αναφορές (ένας συγγραφέας παραπέμπει σε άλλον)
Μέσα στο κείμενο Current levels of competition demand that companies consider new ways of organising their accounting systems (Javier et al, 2005, cited in Poole et al, 2006). Λίστα αναφορών Javier, M., Mathews, P. & Corcoran, G. (2005) 'Management Accounting for Global Growth'. Financial Management. 12(2) pp In Poole, A.M., Brown, R., Lauchan, L. & Roose, W. (eds.) (2006) Journal of Business Finance and Accounting. 33(10) pp Try to read primary sources

55 Πληροφορίες για άρθρα περιοδικών
Συγγραφείς, επώνυμο και αρχικά, χωρισμένα με κόμμα και ακολουθούνται από μια τελεία, με μια τελεία ανάμεσα στα αρχικά, π.χ.. Brown, A. A. & Green, A. A. Έτος (σε παρένθεση) που ακολουθείται από μια τελεία, π.χ. (2006). Τίτλος του άρθρου με πεζά γράμματα πρότασης (δηλαδή μόνο πρώτη λέξη κεφαλαία) και ακολουθούμενος από τελεία. Τίτλος του περιοδικού με πλάγιους χαρακτήρες (κάθε λέξη, εκτός από σύνδεσμο αρχίζει με κεφαλαίο, ο τίτλο του περιοδικού καταγράφεται ολόκληρος – όχι συντομογραφίες), ακολουθούμενος από ένα κόμμα, π.χ. Trend in Microbiology Αριθμός τεύχους (με πλάγιους χαρακτήρες, που χωρίζονται από τον τίτλο από ένα κόμμα), π.χ. Trend in Microbiology, 60 Αριθμός τεύχους (σε παρένθεση, αλλά όχι με πλάγιους χαρακτήρες) ΟΧΙ σημεία στίξης ανάμεσα στον αριθμό τεύχους και αριθμός έκδοσης Σελίδες του άρθρου (όχι όπως στην παράθεση αποσπασμάτων βιβλίων / κεφάλαια) ακολουθούμενες από μια τελεία.

56 Αναφορά σε άρθρο περιοδικού
Μέσα στο κείμενο Differing perceptions of organisational fairness provide grounds for resistant behaviour (Folger & Starbuck, 2002). Λίστα αναφορών Folger, R. & Starbuck, D. (2002) 'Constraints on change'. Journal of Organisational Change Management. 12(1) Προσοχή στη χρήση των πλάγιων χαρακτήρων και των κομμάτων Τόμος Αριθμός τεύχους

57 Στη λίστα αναφορών... Οι καταχωρήσεις είναι κατ 'αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα Χρησιμοποιείται χρονολογική σειρά εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορές από τον ίδιο συγγραφέα

58 Αναφορά αποσπάσματος - παραθέματος
Σε διπλά εισαγωγικά “abcdef” Όνομα συγγραφέα, έτος, σελίδα (p. για μια, pp. για πολλές / σελ.) Μικρές φράσεις = όχι πάνω από 40 λέξεις Andrews (2005) argues that: “The quality of England’s four seam bowlers meant that the Australian batsmen were never given a let-up” (p.45) ή “The quality of England’s four seam bowlers meant that the Australian batsmen were never given a let-up” (Andrews, 2005, p.45).

59 Αναφορά αποσπάσματος - παραθέματος
Πάνω από 40 λέξεις ξεχωριστή παράγραφος, διπλό διάστοιχο χωρίς διπλά εισαγωγικά Andrews (2005) argues that: The quality of England’s four seam bowlers meant that the Australian batsmen were never given a let-up, they could never concentrate on seeing one bowler off knowing that easy runs could be scored off the change bowler. Furthermore, England’s attack was nicely varied. Harmison, with his pace and height was always a handful for the Australian batsmen, whom he struck painfully on a number of occasions (p. 45).

60 Αναφορά αποσπάσματος - παραθέματος
Χρησιμοποιήστε αποσπάσματα με φειδώ - αν όχι καθόλου Αποφασίστε αν θα μπορούσατε να δώσετε τις πληροφορίες με δικά σας λόγια Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εισαγωγικά για να καλύψετε την έλλειψη της κατανόησης από μεριάς σας ΜΗΝ χρησιμοποιείτε για να υποκαταστήσετε τα δικά σας λόγια – θα πρέπει να είναι ένα συμπλήρωμα (ολόκληρο το κείμενο θα πρέπει να μπορεί να διαβαστεί και να κατανοηθεί να τα εισαγωγικά αφαιρεθούν) Αν έχετε αμφιβολίες, αφήστε το απόσπασμα

61 Παραδείγματα Ridley, R.M. & Baker, H. F. (1999). Big decisions based on small numbers: Lessons from BSE. The Veterinary Quarterly, 21 (3), Lee, A.C., Buckley, M. J., Pegman, S.J., Spiers, H., Scahill, V. L., Gaffan, D., et al. (2005). Specialization in the medial temporal lobe for processing of objects and scenes. Hippocampus, 15 (6), (μέχρι 6 συγγραφείς) Hayward, J. (1975). A prescription against pain. London: Royal College of Nursing. Mitchell, N. (1981). Social attribution: A primer in obvious psychology. (2nd ed.). London:MacMillan Kushner, T. (2007). Δεοντολογία και ηθική στην κλινική πράξη. Aθήνα: Παρισιάνος

62 Αναφορά website Πληροφορίες Επώνυμο συγγραφέα/επιμελητή, αρχικά. Έτος. Τίτλος. Τίτλος της πηγής (με πλάγια στοιχεία). Έκδοση (κατά περίπτωση). Hμερομηνία ανάκτησης (Μήνας, Ημέρα, Έτος), π.χ. «Ανακτήθηκε 17 Αυγούστου, 2007» Τόπος έκδοσης (κατά περίπτωση) Εκδότης (κατά περίπτωση) ή URL διεύθυνση Παράδειγμα: English National Board. (1999). Educational Issues, Infection Control: Latest Government Strategy. Retrieved June 28, 1999, from

63 Αναφορά website URL Τίτλος σελίδας Συγγραφέας και έτος ASU, 2009.

64 Αναφορά website Μέσα στο κείμενο The diversity of risk factors affecting CIOs today has placed risk management at the forefront of CIOs’ concerns (Morgan Stanley, 2009). Λίστα αναφορών Morgan Stanley (2009) Public Fund CIO Survey: Optimizing Resources to Meet Evolving Demands. Available at [Accessed: 2 July, 2009].

65 Προσοχή στα websites! Δεν περιέχουν πάντα αξιόπιστες πληροφορίες.
Ο οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει οτιδήποτε στο internet: δεν υπάρχει έλεγχος. Αποφύγετε το Wikipedia στις εργασίες σας Τα διαφημιστικά websites προσφέρουν ‘προκατειλημμένες΄απόψεις – πάντα λένε αυτό που προωθεί το προϊόν τους. Μην βασίζεστε σε αυτά για την εργασία σας Χρησιμοποιήστε το ATHENS / VPN για τις εργασίες Χρησιμοποιήστε τα Google Scholar, Google Books και Intute. Δοκιμάστε το iSpy tutorial – αξιολογείστε τις πηγές

66 Αποφύγετε… ...να κάνετε τα αποσπάσματα παραγράφους (= πολύ μεγάλα).
...να παραθέτετε αποσπάσματα χωρίς να τα σχολιάζετε (= ε και?) ...να βάζετε τις παραπομπές στο τέλος της παραγράφου – τοποθετήστε τις μέσα στο κείμενο, όπου γίνεται αναφορά της πληροφορίας (=‘ποιός το λέει αυτό?’) ...να αφήνετε παραπομπές ξεκάρφωτες στο κείμενο (χρησιμοποιείστε σωστά τα σημεία στήξης) ...να χρησιμοποιείτε βιβλιογραφία που δεν σχετίζεται με το θέμα και δεν ισχυροποιούν τα επιχειρήματά σας

67 Δραστηριότητα 2 Στο φυλλάδιο που σας δίνεται, δοκιμάστε να βρείτε και να διορθώσετε τα λάθη στις αναφορές που σας δίνονται, αιτιολογώντας

68 Δραστηριότητα 3 Στο φυλλάδιο που σας δίνεται, τοποθετείστε τις αναφορές στα σημεία που σας υποδεικνύονται και στην λίστα αναφορών στο τέλος

69 Πώς εντοπίζεται η λογοκλοπή?
69

70 Έλεγχος λογοκλοπής Ο  λέκτορας υποψιάζεται ότι η εργασία / κείμενο δεν είναι του σπουδαστή π.χ. η γλώσσα διαφέρει από παράγραφο σε παράγραφο: ορισμένα τμήματα είναι εξαιρετικά, άλλα πολύ φτωχά – τα καλογραμμένα πιθανώς να έχουν αντιγραφεί έλλειψη σημάτων αναφορών (εισαγωγικών) έλλειψη αναφορών στο κείμενο Δράσεις: χειροκίνητος έλεγχος ηλεκτρονική υποβολή στο πρόγραμμα ανίχνευσης της λογοκλοπής = TURNITIN

71 Μόνο περίπου το 25% των σπουδαστών δουλεύουν μόνο/μόνες τους!
Πολλές πληροφορίες αντεγραμμένες από το internet 71

72 Turnitin report 1 Αυτό είναι καλύτερο – οι εργασίες πρέπει να έχουν το πολύ 1% ομοιότητα με τις πηγές και να υπάρχουν πάντα οι αναφορές τους ASU, 2009.

73 73 From via Turnitin UK Resources / links

74

75 Χρυσοί κανόνες! Χρησιμοποιείτε πρωτογενείς πηγές όπου είναι δυνατό, και αναφέρατε την ακριβή πηγή που χρησιμοποιήσατε. (Αποφεύγετε την αναφορά των σημειώσεων/διαφανειών του μαθήματος!) Αποδίδετε τα λόγια και τις ιδέες που δεν είναι δικιές σας, σε αυτούς που ανήκουν. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει λογοκλοπή. Πάντα υποστηρίζετε τους ισχυρισμούς και τα επιχειρήματά σας αναφερόμενοι σε πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα. Επιχειρηματολογήστε αναφερόμενοι σε θεωρία / ειδικούς / παραδείγματα. Ενσωματώστε τις πηγές στο κείμενό σας, ώστε αυτό να ρέει και να έχει ειρμό. Μην αφήνετε αναφορές εκτός κειμένου! Το κείμενό σας πρέπει να είναι συνεκτικό. Κρατείστε αρχείο των πληροφοριών της βιβλιογραφίας καθώς διαβάζετε!

76 Περίληψη Καταγράψτε τις πηγές σας αναλυτικά και με ακρίβεια τόσο μέσα στην εργασία σας όσο και στην λίστα αναφορών, για να : Αποδείξετε ότι έχετε μελετήσει το θέμα. Αναγνωρίσετε την δουλειά των άλλων επιστημόνων. Αποφύγετε τη λογοκλοπή. Βοηξήσετε τους άλλους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στη δικιά σας δουλειά. ASU, 2009.

77 Ερωτηςεις - αποριες

78 Βιβλιογραφία UK Encarta On line dictionary. [online] Available at: University of Essex Authorship and Plagiarism [online] Available at: University of Southampton Academic Integrity. [online] Available at: Learning and Teaching – UH Learning and Information Services - iSpy Tutorial UH Faculty Referencing Guidelines

79 Βιβλιογραφία Ζαφειρόπουλος, Κώστας. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική μια επιστημονική εργασία? Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Αθήνα : Κριτική Λατινόπουλος, Περικλής. ( 2010). Τα πρώτα βήματα στην έρευνα, ένας χρηστικός οδηγός για νέους ερευνητές, Αθήνα: Κριτική Μπουρλίασκος, Γ.Ι. Βασίλειος.(2009). Πως γράφεται μια επιστημονική εργασία, συγγραφή επιστημονικής εργασίας και βιβλιογραφική έρευνα, Αθήνα : Διόνικος Τσακρακλίδης, Β., Γουργουλιάνης, Κ.Ι. (2004). Ιατρική γραφή και λόγος, Αθήνα: Βήτα

80 Σας ευχαριςτω πολυ


Κατέβασμα ppt "Λογοκλοπή και Αναφορές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google