Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ ∙ Αθήνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ ∙ Αθήνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ 104 33 ∙ Αθήνα
Τηλ.: ∙ Φαξ:

2 ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Lamans s.a. Υδατοκαλλιέργειες &
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Μυτιλήνη 23 Φεβρουαρίου 2008 Υδατοκαλλιέργειες & Χρηματοδοτικές δυνατότητες στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ Γιώργος Τριανταφυλλίδης (PhD) Διευθυντής Lamans s.a. Management Services 1

3 Ελλάδα & Υδατοκαλλιέργεια
Η ανάπτυξη του κλάδου συνέβαλε: στη διάθεση φρέσκου ψαριού – υψηλής ποιότητας, προσιτής τιμής την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας & τεχνογνωσίας τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας (70% περίπου των παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας διακινείται στις αγορές του εξωτερικού) (Συμβολή στη βελτίωση της Εθνικής οικονομίας) την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που συμβάλλουν στην συγκράτηση πληθυσμού σε απομακρυσμένες & μειονεκτικές αναπτυξιακά περιοχές (Βελτίωση τοπικής οικονομίας, διατήρηση κοινωνικής συνοχής) Lamans s.a. Management Services 2

4 Lamans s.a. Η ‘ταυτότητα’ της Ελληνικής ιχθυοκαλλέργειας
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΣ 125 εταιρείες ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (άμεση) 9.500 εργαζόμενοι ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 8 με ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ και ΜΕΤΟΧΟΥΣ 38.000 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΣ (σε λειτουργία) 315 άδειες ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 7,8 χλμ2 Lamans s.a. Management Services 3

5 Παραγωγή Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας (2006)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ τόνοι 48% της συνολικής Μεσογειακής παραγωγής ΓΟΝΟΣ ιχθύδια 50% της συνολικής Μεσογειακής παραγωγής Lamans s.a. Στοιχεία: FEAP / Πηγή: Στεφανής 6/2007 Management Services 4

6 Νέα (4η) προγραμματική περίοδος Δημιουργία Ευρωπαϊκού
Δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας Καν(ΕΚ). 1967/2006 Διαμόρφωση πολιτικής της Ε.Ε. για τη Μεσόγειο Καν(ΕΚ). 1198/2006 Lamans s.a. Management Services 5

7 Lamans s.a. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π: ΥΠ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΥΠΑΑΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : Ευρώ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ Lamans s.a. Management Services 6

8 ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ –ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Lamans s.a. Management Services 7

9 Lamans s.a. Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας,
Στρατηγικός Στόχος Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου (οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική βιωσιμότητα). Lamans s.a. Management Services 8

10 Mέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
Γενικοί Στόχοι Η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων για την κατασκευή, την επέκταση, τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής Lamans s.a. Management Services 9

11 Mέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
Ειδικοί Στόχοι Αύξηση της συνολικής εθνικής παραγωγής, κυρίως με την παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας και τη διαφοροποίηση προς νέα είδη. Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες μειώνουν ουσιαστικά τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Ανάπτυξη και προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Lamans s.a. Management Services 10α

12 Mέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
Ειδικοί Στόχοι Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του φυσικού περιβάλλοντος. Εκσυγχρονισμός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τη βελτίωση της οργάνωσης και διαχείρισης, τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, τη βελτίωση της υγιεινής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων. Lamans s.a. Management Services 10β

13 Mέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
Ειδικοί Στόχοι Διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και εξασφάλιση της ισοτιμίας των δύο φύλων. Δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και τους καταναλωτές. Ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Ενίσχυση ίδρυσης ή μετεγκατάστασης μονάδων εντός περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.). Lamans s.a. Management Services 10γ

14 Mέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
Ειδικοί Στόχοι Στήριξη, μέσω της χορήγησης αντιστάθμισης, της χρήσης παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της φύσης Συμβολή στην αποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων. Lamans s.a. Management Services 10δ

15 Mέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια
Ειδικοί Στόχοι Συνεισφορά στη χρηματοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα Aνάπτυξης χώρων άμεσης εμπορίας (direct marketing) για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων. Lamans s.a. Management Services 10ε

16 Δράση 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων Ίδρυση νέων μονάδων, ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη, Αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων στην ίδια έκταση. «νέα είδη» όλα τα εκτρεφόμενα είδη υδρόβιων οργανισμών εκτός από : τσιπούρα (Sparus aurata), λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μύδια (Mytilus galloprovincialis), πέστροφα (Οncohrynchus mykiss) κυπρίνο (Cyprinus carpio), «είδη με καλές προοπτικές εμπορίας» Eίδη για τα οποία δεν υπάρχει καθόλου παραγωγή και η πρόβλεψη των μεσοπρόθεσμων τάσεων δείχνει ότι η ζήτηση στην αγορά είναι πιθανό να υπερβεί την προσφορά Lamans s.a. Management Services 11

17 Δράση 2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφισταμένων μονάδων Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέα έκταση . Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέες εγκαταστάσεις στην ιδία έκταση. Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως με εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής. Lamans s.a. Management Services 12α

18 Δράση 2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφισταμένων μονάδων Μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σε πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις, για τη βελτίωση των όρων παραγωγής, ή τη προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων με άλλες δραστηριότητες. Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων εσ. υδάτων (λιμνοθάλασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακοί μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας. Στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές. Lamans s.a. Management Services 12β

19 Δράση 2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφισταμένων μονάδων Στήριξη της απευθείας πώληση - direct marketing στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών. Χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Lamans s.a. Management Services 12γ

20 Δράση 2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφισταμένων μονάδων Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR). Lamans s.a. Management Services 12δ

21 Αύξηση της ποσότητας γόνου από ΙΧΣ
Δράση 3. Αύξηση της ποσότητας γόνου από ΙΧΣ Ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση. Lamans s.a. Management Services 13

22 Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα
Δράση 4. Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα Στήριξη, μέσω χορήγησης αντιστάθμισης, της χρήσης μεθόδων που συμβάλλουν στη προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος . Οι δικαιούχοι αποζημίωσης αναλαμβάνουν τη δέσμευση, επί πέντε τουλάχιστον έτη, να τηρούν υδατοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις, πέραν της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής πρακτικής Lamans s.a. Management Services 14α

23 Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα
Δράση 4. Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα Η αποζημίωση υπολογίζεται μία και μόνη φορά κατά την έναρξη της πράξης για ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης της πράξης. Περιβαλλοντική απαίτηση, πέραν της απλής εφαρμογής της συνήθους ορθής πρακτικής στον τομέα υδατοκαλλιέργειας νοείται η χρήση μεθόδων που έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, εκτός της συνήθους ορθής πρακτικής Μορφές υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, αφορά σε ορισμένες εκτατικές ή ημιεντατικές μεθόδους παραγωγής Lamans s.a. Management Services 14β

24 Μέτρα για τη δημόσια υγεία
Δράση 5. Μέτρα για τη δημόσια υγεία Aποζημίωση σε οστρακοκαλλιεργητές για την προσωρινή αναστολή της συλλογής εκτρεφόμενων μαλακίων · πραγματικές απώλειες των εκτρεφόμενων ζώων, σε περίπτωση άκρως μακροχρόνιων διακοπών λειτουργίας, · χαμηλότερη αξία στην αγορά λόγω υπερβολικού μεγέθους · χαμηλότερες αγοραίες τιμές τη στιγμή της συλλογής · χρηματοοικονομικές απώλειες. Lamans s.a. Management Services 15

25 Μέτρα για την υγεία των ζώων
Δράση 6. Μέτρα για την υγεία των ζώων Συνεισφορά στη χρηματοδότηση του ελέγχου και της εξάλειψης νόσων στην υδατοκαλλιέργεια υπό τους όρους της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα Lamans s.a. Management Services 16

26 Επιλεξιμότητα Δαπανών ‘Επενδυτικών Σχεδίων’
Δρ.1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων Δρ.2. Μεταβολή της παραγωγής λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού υφισταμένων μονάδων Δρ.3. Αύξηση της ποσότητας γόνου από ΙΧΣ Δρ.4. Υδατοπεριβαλλοντικά μέτρα Δρ.5. Μέτρα για τη δημόσια υγεία Δρ.6. Μέτρα για την υγεία των ζώων Lamans s.a. Management Services 17

27 Επιλεξιμότητα Δαπανών ‘Επενδυτικών Σχεδίων’
Δράσεις 1,2,3. Αγορά οικοπέδου, ανάλογη για την ίδρυση ιχθυογεννητικού σταθμού ή χερσαίας μονάδας πάχυνσης, μέχρι 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Lamans s.a. Management Services 18α

28 Επιλεξιμότητα Δαπανών ‘Επενδυτικών Σχεδίων’
Αγορά μέσων (οχημάτων και σκαφών υδατοκαλλιέργειας) για: - Την υγιεινή μεταφορά ζωντανών και νωπών ειδών με σκοπό την εκτροφή ή την εμπορία. - Τη μεταφορά αναγκαίων εφοδίων τόσο στις χερσαίες όσο και στις πλωτές εγκαταστάσεις εκτροφής. - Την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μέχρι το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Lamans s.a. Management Services 18β

29 Επιλεξιμότητα Δαπανών ‘Επενδυτικών Σχεδίων’
Μελέτη εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων. Υλικές επενδύσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του EMAS. Εξοπλισμός για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα που δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 10 % των επιλέξιμων δαπανών. Lamans s.a. Management Services 18γ

30 Lamans s.a. Μη επιλέξιμες δαπάνες
Αγορά, κατασκευή ή διευθέτηση χωρών και εξοπλισμών που δεν είναι απαραίτητοι για παραγωγικούς σκοπούς. Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων. Εργασίες πράσινου και διακόσμησης. Αγορά μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών. Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγόρια δαπάνης που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο, ακόμη και αν δεν ανακτάται από τον δικαιούχο. Lamans s.a. Management Services 19α

31 Lamans s.a. Μη επιλέξιμες δαπάνες Φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις.
Λειτουργικά έξοδα. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα μεγαλύτερα του 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Περιβαλλοντική μελέτη, επαλήθευση και δαπάνες συμβούλων για την κατάρτιση συστήματος EMAS. Η μεταβίβαση της κυριότητας μίας επιχείρησης Lamans s.a. Management Services 19β

32 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑ Σύνολο της χώρας Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης Lamans s.a. Management Services 20

33 Οικονομική Ενίσχυση Ποσοστό
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κατηγορία επιχείρησης Προσωπικό Συσχέτιση Κύκλος εργασιών Οικονομική Ενίσχυση Ποσοστό (Δ.Δ. Περιφέρειας Στόχου) «Πολύ μικρές» < 10 ΚΑΙ < 2 εκ. € 100% «Μικρές» < 50 < 10 εκ. € «Μεσαίες» < 250 < 50 εκ. € ή <43 εκ. € (*) «Άλλες» < 750 Ή < 200 εκ. € 50% Περιφ Στ. Σύγκλισης ΔΔ < 60% ΙΔ.Σ > 40% Περιφ εκτός Στ. Σύγκλισης ΔΔ < 40% ΙΔ.Σ > 60% Περιφ Στ. Σύγκλισης ΔΔ < 30% ΙΔ.Σ > 70% Περιφ εκτός Στ. Σύγκλισης ΔΔ < 20% ΙΔ.Σ > 80% (*)Σύνολο ετήσιου ισολογισμού. Lamans s.a. Management Services 21

34 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ε.Π.ΑΛΙΕΙΑ Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά Ως απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά, τα οποία μειονεκτούν λόγω της απόμακρης θέσης τους, σύμφωνα με το Παράρτημα II «ένταση ενίσχυσης» και τη παράγραφο 9 του Άρθρου 53 του κανονισμού 1198/2006, ορίζονται τα εξής : -Τα νησιά της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, - Τα νησιά της Περιφέρειας  Ν. Αιγαίου, - Σαμοθράκη (Ν. Έβρου), - Θάσος (Ν.Κάβάλας) - Βόρειοι Σποράδες (Ν. Μαγνησίας), - Σκύρος, Σκυροπούλα (Ν. Ευβοίας) - Κύθηρα, Αντικύθηρα (Ν. Πειραιά) - Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα, Δραγονάδα, Διονυσάδες νήσοι, Δία, Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης) - Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον, Παξοί, Αντίπαξοι (Ν. Κερκύρας) - Στροφάδες (Ν. Ζακύνθου)- - Σαπιέντζα, Σχίζα (Ν. Μεσσηνίας) - Νήσοι Εχινάδες (Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης) Οι χρηματοδοτήσεις είναι ίδιες με αυτές των περιφερειών που καλύπτονται από τον στόχο σύγκλισης, και δεν ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν στο οικονομικό μέγεθος των επιχειρήσεων Lamans s.a. Management Services 22

35 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ Lamans s.a. Management Services 23

36 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ - ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ - ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Lamans s.a. Management Services 24

37 Έγκαιρη ενημέρωση & προετοιμασία Ετοιμότητα Υλοποίησης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προϋποθέσεις Επιτυχίας Έγκαιρη ενημέρωση & προετοιμασία «Παραγωγοί - Επενδυτές» Ενημέρωση Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ανάλυση Χρηματοδοτικών Ευκαιριών Σύνδεση ‘Σχεδιασμού- Ευκαιριών’ Προετοιμασία & Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων Ετοιμότητα Υλοποίησης Συνεργασία Αμοιβαία Κατανόηση Συμπόρευση «Αρμόδιες Κρατικές Αρχές -Φορείς» Πληροφόρηση - Δημοσιότητα Προετοιμασία πλαισίου (ΚΥΑ, Οδηγοί Εφαρμογής, κλπ) Ετοιμότητα Εφαρμογής Lamans s.a. 25 Management Services

38 Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ 104 33 ∙ Αθήνα
Τηλ.: ∙ Φαξ:


Κατέβασμα ppt "Lamans s.a. Management Services 3ης Σεπτεμβρίου 56 ∙ ΤΚ ∙ Αθήνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google