Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ •28 χρόνια πείρας στο εκπαιδευτικό βιβλίο •όλες οι βαθμίδες (νηπιαγωγείο-

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ •28 χρόνια πείρας στο εκπαιδευτικό βιβλίο •όλες οι βαθμίδες (νηπιαγωγείο-"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ

3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ •28 χρόνια πείρας στο εκπαιδευτικό βιβλίο •όλες οι βαθμίδες (νηπιαγωγείο- πανεπιστήμιο) •επιτυχία στο θεσμό του πολλαπλού βιβλίου •πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας •παραγωγές και εξελληνισμοί •έμφαση στο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο

4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΕΛΠΗΝΩΡ  ΚΙΡΚΗ

5 English Discoveries

6 English Discoveries κ αινοτόμο π ολυμεσικό λ ογισμικό για ε κμάθηση α γγλικών •Edusoft Ltd. & Berlitz International •12 CD-ROM, πάνω από 1.200 ώρες διδασκαλίας •Single-user & multi-user (LAN) έκδοση •Teacher’s Management System •Μηχανή Αναγνώρισης Ομιλίας

7 My First English

8 τ έσσερις σ υναρπαστικές π εριπέτειες που κάνουν την εκμάθηση των αγγλικών παιχνίδι •Το Μυστικό του Χρυσού Κοσμήματος (για παιδιά 6-8 ετών) •Το Μυστήριο του Πλανήτη Χοτ Ροκς (για παιδιά 7-9 ετών) •Η Αναζήτηση του Ρολογιού-Τέρατος (για παιδιά 8-10 ετών) •Ο Χαμένος Πλανήτης Γκούμμιξ (για παιδιά 9-12 ετών)

9 π ολυμέσα που δ ιευρύνουν αναγνώριση φωνής ηχογράφηση & αναπαραγωγή ήχου 3D κινούμενα σχέδια πολυμεσικό προσωπικό λεξικό για κάθε χρήστη διάλογοι & βίντεο το π νεύμα

10

11

12

13

14

15

16

17 ε κπαιδευτικό ο λοκληρωμένο •ελκύει διαφορετικούς τύπους μαθητών •παρέχει κίνητρα στα παιδιά & υποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούςυποστήριξη σε γονείς και εκπαιδευτικούς •ανταποκρίνεται στα προγράμματα διδασκαλίας διεθνώς π ρόγραμμα •παρέχει βιωματική εκμάθηση της γλώσσαςβιωματική εκμάθηση της γλώσσας •καλύπτει βασικές γλωσσικές & γενικές γνωστικές δεξιότητες •ενσωματώνει δραστηριότητες & επιπλέον ενισχυτικές ασκήσεις επιπλέον ενισχυτικές ασκήσεις

18

19

20

21

22 Δημιουργική Γραφή  Για παιδιά από 8 ετών  Ιδανικό βοήθημα για το μάθημα της Έκθεσης  Συνοδεύεται προαιρετικά από το βιβλίο «Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής για παιδιά»

23 τ ο cd-rom •πρωτότυπη ιστορία με πλούσια γραφικά •οργανική ένταξη των παιχνιδιών στο παραμύθιπαιχνιδιών •απουσία διπολικού σχήματος ελέγχου «σωστό»-«λάθος» •αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος •δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων •γνωριμία με την εκπαιδευτική μέθοδο της Δημιουργικής Γραφής •οδηγίες και παραδείγματα για την καλύτερη εφαρμογή της μεθόδου •40 ασκήσεις-δραστηριότητες •49 λειτουργικά «φύλλα εργασίας» •4 «φύλλα σχεδιασμού» τ ο βιβλίο

24 Μικρά κείμενα-ζωγραφιές που σχεδιάζουν με τις λέξεις το θέμα τους. κ αλλιγράμματα α ναγραμματισμοί Μια σειρά από γράμματα της αλφαβήτου με τα οποία ο παίκτης κατασκευάζει λέξεις.

25 Σειρά λέξεων που συνδυάζει ο παίκτης μεταξύ τους ώστε να κατασκευάσει ένα κείμενο. σ κόρπιες λ έξεις σ ταυρόλεξο Ο παίκτης συμπληρώνει ένα σταυρόλεξο.

26 Συγγραφή κειμένου με όλα τα γράμματα της αλφαβήτου εκτός από ένα. λ ειπογράμματα λ ίστες ο υσιαστικών- ρ ημάτων- ε πιθέτων Σειρές λέξεων που αποτελούν την έμπνευση για να γράψει ο παίκτης ένα δικό του κείμενο.

27 Κατασκευή ενός πρωτότυπου κειμένου με τη χρήση λέξεων από δύο άλλα κείμενα. σ υρραφή κ ειμένων π αζλ Σύνθεση ενός κειμένου από τα κομμάτια του.

28 Κατασκευή ενός τοπίου στην οθόνη με τη χρήση ουσιαστικών και επιθέτων. π εριγραφή τ οπίου

29 ευαισθητοποίηση του παιδιού απέναντι στο γλωσσικό υλικό και συμφιλίωσή του με την πρακτική της γραφής δημιουργία ενός «αντίβαρου φαντασίας» στους κανόνες που διέπουν τη γλώσσα και την έκφραση δημιουργία ερεθισμάτων για παράλληλες ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη (π.χ., θεατρικά παιχνίδια κ.ά.) η δ ημιουργική γ ραφή καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με τις λέξεις και με τον τρόπο που συνδυάζονται για να σχηματίσουν ομοιογενές σύνολο στην τ άξη

30 Οι Παιχνιδοεξερευνητές Προορισμός Ζενίθ  Για παιδιά 8-12 ετών  Μια παιδαγωγική μέθοδος βασισμένη σε πολλά χρόνια πείρας και πρακτικής σε σχολικό περιβάλλον  Σημαντικό βοήθημα για την ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο

31 8 ιστορίες σε κόμικς

32 30 λεπτά τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων

33 45 παιχνίδια 3 επίπεδα δυσκολίας πολλές παραλλαγές

34 εργαλεία, τεχνικές, παραδείγματα για καλύτερη εκμάθηση, ενθάρρυνση, ανατροφοδότηση

35 να μάθουν να αναπτύσσουν λογική σκέψη να παρατηρούν και να αναλύουν μια κατάσταση με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια να αναπτύξουν μεγαλύτερη πνευματική ευελιξία, καθώς και μεγαλύτερη οπτική και ακουστική μνήμη να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν τη σημασία της επαλήθευσης, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να ελέγχουν μόνα τους την ορθότητα των απαντήσεών τους π ώς μ πορούμε να μ άθουμε να μ αθαίνουμε;

36 Ο Μικρός Πρίγκιπας  Για μικρά και μεγάλα παιδιά  Εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων  Χρήσιμο στα πλαίσια της Συναισθηματικής Αγωγής  Κατάλληλο και για δυσλεξικά παιδιά

37 β ιβλίο- α φήγηση ά λμπουμ π αιχνίδια σ ημειωματάριο

38

39

40

41 β ιογραφικά σ τοιχεία

42 α ποσπάσματα από το έ ργο του σ υγγραφέα

43 ν τοκουμέντα φ ωτογραφικό υ λικό &

44 « ε ξημερώνω» « δ ημιουργώ δ εσμούς»... σ ημαίνει

45

46 Πρώτες Βοήθειες  Για όλες τις ηλικίες  Χρήσιμο τόσο στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας όσο και ως οδηγός για έκτακτες καταστάσεις  Απαραίτητο συμπλήρωμα μιας ενημερωμένης σχολικής βιβλιοθήκης

47 ο ι π ρώτες β οήθειες με απλά λόγια, εικόνες και βίντεο Εύκολη πλοήγηση που διασφαλίζει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία αλφαβητικό ευρετήριο όλων των θεμάτων γρήγορη μετάβαση σε επιλεγμένα θέματα ευρετήριο βίντεο Πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που καλύπτει όλα τα θέματα 4 βασικές θεματικές κατηγορίες 50 κεφάλαια χωρισμένα σε επιμέρους θέματα 20 βίντεο & 180 κατατοπιστικές εικόνες και σχέδια 72 λεπτά ηχογραφημένων κειμένων και οδηγιών

48 π ώς μ πορούμε να σ ώσουμε μια ζ ωή με λ ίγες γ νώσεις και α πλά μ έσα γενικές αρχές

49 π ώς μ πορούμε να σ ώσουμε μια ζ ωή με λ ίγες γ νώσεις και α πλά μ έσα βασικές τεχνικές

50 π ώς μ πορούμε να σ ώσουμε μια ζ ωή με λ ίγες γ νώσεις και α πλά μ έσα επείγουσες καταστάσεις

51 π ώς μ πορούμε να σ ώσουμε μια ζ ωή με λ ίγες γ νώσεις και α πλά μ έσα ατυχήματα

52 σ τοιχεία α νατομίας τ εστ γ νώσεων


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ •28 χρόνια πείρας στο εκπαιδευτικό βιβλίο •όλες οι βαθμίδες (νηπιαγωγείο-"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google