Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας
διαχρονική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 1

2 Οι Χωρικές Επιδράσεις των Μεταφορικών Υποδομών
Οι µεταφορικές υποδοµές θεωρούνται a priori ως έργα περιφερειακής ανάπτυξης δηµιουργία προϋποθέσεων και όχι εγγυήσεων Συγκοινωνιακές – μεταφορικές μεταβολές Χωροταξικές - πολεοδομικές και αναπτυξιακές μεταβολές Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  συστηματική διερεύνηση και παρακολούθηση μέσω δεικτών  αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 2

3 Η περίπτωση της Εγνατίας Οδού
3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 3

4 Η περίπτωση της Εγνατίας Οδού
3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 4

5 Η περίπτωση της Εγνατίας Οδού: άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας
Η περίπτωση της Εγνατίας Οδού: άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας H συνολική αξιολόγηση του έργου πρέπει να γίνεται με βάση την παρακολούθηση και την αποτίμηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού όχι μόνο στις υποδομές μεταφορών και στη λειτουργία του οδικού δικτύου, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, στο περιβάλλον και στη γενικότερη οργάνωση του βορειοελλαδικού χώρου. 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 5

6 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού
παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου και των κάθετων αξόνων το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθμός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες και στα αστικά κέντρα, και ειδικότερα η πρόσβαση σε αγορές προϊόντων και υπηρεσίες, η οικιστική ανάπτυξη και η δικτύωση των αστικών κέντρων και άλλων τόπων ειδικού ενδιαφέροντος, τα χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών, το επίπεδο της συγκοινωνιακής υποδομής και η λειτουργία του οδικού δικτύου, και η ποιότητα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις σε αυτό από τη λειτουργία του άξονα. 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 6

7 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού
Υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου υποστήριξη αναπτυξιακού σχεδιασμού ενημέρωση πολιτών και φορέων εναρμόνιση με Ε.Ε. Πληροφοριακό Σύστημα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης Δεδομένων Σύστημα 50 δεικτών Μηχανισμός παρακολούθησης και πληροφόρησης 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα

8 Όρια οικισμών του Δήμου Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Όρια Δήμου Λαγκαδά Όρια οικισμών του Δήμου Περιοχή Λαγκαδά Λοιπό οδικό δίκτυο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Κόμβοι Εγνατίας Εθνικό οδικό δίκτυο Εγνατία Οδός 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα

9 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 9

10 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 10

11 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 11

12 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών Ζώνες Επιρροής 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 12

13 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών
Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: το σύστημα δεικτών Τεχνικά Δελτία Δελτία Υπολογισμού Δελτία Αποτελεσμάτων Εγκυρότητα Ενημερότητα Δυναμικότητα Συμβατότητα Παράμετροι χωρικών επιδράσεων κινητικότητα και προσπελασιμότητα ανάπτυξη και συνοχή ισορροπία και δικτύωση οικισμών ποιότητα περιβάλλοντος 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 13

14 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
χωροταξία - ανάπτυξη και Εγνατία Οδός Η Εγνατία οδός αποτελεί, συστατικό στοιχείο του αναπτυξιακού και χωροταξικού προγραμματισμού: αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό άξονα των 5 Περιφερειών, συμβάλλει στη χωροταξική ένταξη των Περιφερειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, απορροφά ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) για όλες τις δράσεις και τα έργα που πραγματοποιούνται στη Ζώνη των 5 Περιφερειών. Στα εγκεκριμένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και τονίζεται πως: «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άµεσο συνοριακό χώρο» (Αρ. ΦΕΚ: 1471Β΄/ , 218 Β΄/ και 1472Β΄/ ). 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 14

15 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
γενική επισκόπηση των 5 περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού 50% της συνολικής έκτασης της χώρας, 35,5% του πληθυσμού της χώρας, 33% του συνολικού εθνικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ, μέγεθος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης και του επιπέδου ευημερίας), 60% της παραγωγής ενέργειας στη χώρα 41% των εξαγωγών της χώρας 33% της απασχόλησης στη χώρα 33% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας (AΠΑ, μέγεθος που χρησιμοποιείται για την μέτρηση του συνολικού παραγόμενου προϊόντος) To κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 5 περιφερειών το 2002 ήταν περίπου €, χαμηλότερο από το μέσο εθνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (12.900€) και αντιστοιχούσε σε 72% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25. 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 15

16 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
κινητικότητα – προσπελασιμότητα Μείωση αποστάσεων Μείωση χρονοαποστάσεων: ο χρόνος διαδρομής από τη Θεσσαλονίκη προς την Ηγουμενίτσα θα μειωθεί περισσότερο από 180 λεπτά, ενώ το ταξίδι Θεσσαλονίκη – Κήποι θα μειωθεί κατά 120 λεπτά.  Αύξηση πυκνότητας κύριου (εθνικού) οδικού δικτύου  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 16

17 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
κινητικότητα – προσπελασιμότητα Ωφελούμενος πληθυσμός Πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 50 km από τις έδρες των Νομών της Ζώνης ΙΙ: 2,6 εκατ. κατοίκους – 1/4 του πληθυσμού της χώρας. Πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 150 km από τις έδρες των Περιφερειών της Ζώνης ΙV: κάτ. – 1/3 του πληθυσμού της χώρας.  Μέγεθος αγοράς Έτος 2002 – Σύνολο Ζώνης IV: εκ. €, το 1/3 του εθνικού ΑΕΠ. Η Κεντρική Μακεδονία παράγει > 50% του ΑΕΠ της Ζώνης IV. Μεταβολή : Μεγαλύτερη αύξηση (ετήσιος ρυθμός μεταβολής) παρουσίασαν οι Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, και Θεσσαλίας.  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 17

18 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
κινητικότητα – προσπελασιμότητα Προσπελασιμότητα πόλεων Σε όλες τις πόλεις και σε απόλυτα μεγέθη βελτιώνεται η προσπελασιμότητα με τη λειτουργία του άξονα. Μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάζουν οι πόλεις που βρίσκονται στα άκρα του άξονα: Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Γρεβενά, Άρτα και Πρέβεζα στα ανατολικά και Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα στα δυτικά.  Προσπελασιμότητα τοπικών αγορών Στους νομούς του δυτικού τομέα (Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Γρεβενών κλπ.) που ανήκουν στην κατηγορία των φτωχότερων νομών της χώρας και της Ε.Ε., η Εγνατία Οδός επιφέρει τη μεγαλύτερη αύξηση προσπελασιμότητας. Το κατά πόσον αυτή η θετική μεταβολή, όμως, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των Νομών αυτών και στην περιφερειακή σύγκλιση ή σε φαινόμενα αφαίμαξης προς όφελος περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών θα εξαρτηθεί από τη συνολική αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και όχι αποκλειστικά από τη λειτουργία του άξονα. Μοντέλο SASI 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 18

19 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
οικονομική και κοινωνική συνοχή Επίπεδο ανάπτυξης & ευημερίας Έτος 2002 – μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ Ζώνης IV: €, χαμηλότερο από το μέσο εθνικό ( €) και αντιστοιχούσε στο 72 % του μέσου κκΑΕΠ της Ε.Ε.25. Η Δυτική Μακεδονία έχει το μεγαλύτερο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2002 (λίγο μεγαλύτερο από την Κεν. Μακεδονία) Η Ανατ. Μακεδονία & Θράκη έχει το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ρυθμός μεταβολής: την οκταετία βελτίωση παρουσίασαν οι σχετικά φτωχότεροι νομοί (Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Φλώρινα).  Επίπεδο ανεργίας : και οι 5 Περιφέρειες της Ζώνης ΙV είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας (12,8%), από τη Χώρα (10,5) και την Ε.Ε25 (9,2%).  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 19

20 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
οικονομική και κοινωνική συνοχή Σύνθεση της παραγωγής Ο τριτογενής τομέας παρήγαγε τα 2/3 της συνολικής ΑΠΑ της Ζώνης IV, ο δευτερογενής το 24,4% και ο πρωτογενής το 10,6%. Οι νομοί Ξάνθης, Θεσσαλονίκης (και Κοζάνης) εξειδικεύονται στον δευτερογενή τομέα, ο νομός Ιωαννίνων στον τριτογενή τομέα και όλοι οι υπόλοιποι στον πρωτογενή τομέα.  Σύνθεση της απασχόλησης Το 54% του πληθυσμού της Ζώνης IV απασχολείται στον τριτογενή τομέα, 24% στον δευτερογενή, και 22% στον πρωτογενή. Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ15=4,2% έτος: 2001).  Εξωτερικό εμπόριο Σχέση εξαγωγών προς εισαγωγές: Όλες οι Περιφέρειες εμφανίζουν καλύτερη σχέση σε σύγκριση με το μέσο Χώρας, καθώς και τις λοιπές Περιφέρεις της Χώρας.  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 20

21 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
ισορροπία και δικτύωση οικισμών Πληθυσμιακή μεταβολή Μεταβολή : 6,7%, ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το μέσο χώρας (6,9%) και πάνω από το διπλάσιο του μέσου της Ε.Ε. των 15 (3%). Όλες τις Περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση πληθυσμού. Η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσίασαν αύξηση μεγαλύτερη του μέσου χώρας. Οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Ξάνθης αυξήθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Σχεδόν όλα τα αστικά κέντρα αυξήθηκαν σε ποσοστά μεγαλύτερα του μέσου χώρας. Εντυπωσιακό είναι τα ποσοστό αύξησης των τεσσάρων αστικών κέντρων της Θράκης -Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Κομοτηνή (από 16,9% έως 32,1%).  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 21

22 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
ισορροπία και δικτύωση οικισμών Έλξη πόλεων Η εκτίμηση της έλξης πόλεων υπογραμμίζει την έντονη επιρροή της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του μητροπολιτικού κέντρου της Ζώνης ΙV. Σε σχέση με την κατάσταση πριν τη λειτουργία της Εγνατίας σαφή βελτίωση του δείκτη έλξης πόλεων παρουσιάζουν η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη και τα Ιωάννινα.  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 22

23 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
ισορροπία και δικτύωση οικισμών Δικτύωση πόλεων Η λειτουργία της Εγνατίας Οδού, καθώς και των καθέτων αξόνων, εκ των πραγμάτων βελτιώνει τη σύνδεση ανάμεσα στις πόλεις. Έρευνα Προέλευσης – Προορισμού έτους 1993: η δικτύωση των πόλεων ήταν κυρίως ενδοπεριφερειακή με μόνη εξαίρεση τη διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με την Καβάλα, τη Δράμα, την Κοζάνη και τη Λάρισα.  Η δειγματοληπτική επεξεργασία μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων για το δείχνει: πολύ μεγάλη αύξηση των μετακινήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: οι μετακινήσεις μεταξύ Καβάλας-Ξάνθης-Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης αυξήθηκαν σε ποσοστά από 85% έως 150%. Αύξηση μετακινήσεων μεταξύ Θεσσαλονίκης και των παραπάνω πόλεων – όλες επί του άξονα της Εγνατίας – από 95% (Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη) έως 108% (Θεσσαλονίκη-Ξάνθη): αύξηση διαπεριφερειακών διασυνδέσεων  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 23

24 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
Ποιότητα περιβάλλοντος Φυσικά αποθέματα – Καλύψεις γης Σε συνολικό μήκος 670 km, ο άξονας διέρχεται σε ποσοστό 68% από αγροτικές καλλιέργειες, 30% από φυσικές περιοχές, 1% από υδατικά οικοσυστήματα και 1% από αστικές περιοχές.  Στη Ζώνη IV βρίσκονται 8 από τους 11 υγροβιοτόπους της χώρας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar και 125 από τις 296 περιοχές της χώρας που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000. 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 24

25 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
Ποιότητα περιβάλλοντος Θόρυβος Τα μόνα τμήματα στα οποία σημειώνεται υπέρβαση άνω των 70 dB(Α) (ανώτερο επιτρεπόμενο όριο από την ελληνική νομοθεσία), εντοπίζονται στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης για απόσταση υπολογισμού >100 μέτρων από τον άξονα. Μετρήσεις και χαρτογράφηση θορύβου  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 25

26 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
Ποιότητα περιβάλλοντος Συνοχή – αποκοπή οικισμών Προβλήματα κυριολεκτικής αποκοπής οικισμών από τον άξονα δεν εντοπίζονται. Ο δείκτης αποκοπής μειώνεται από 56,6 (πριν την κατασκευή της Εγνατίας) σε 21,0 (μετά την κατασκευή της Εγνατίας), γεγονός που καταδεικνύει βελτίωση της συνοχής και άρα της βιώσιμης λειτουργίας των οικισμών. Θεαματική ελάττωση της τιμής του δείκτη εντοπίζεται σε Νομούς όπου κατά το παρελθόν το εθνικό δίκτυο διερχόταν από σημαντικά αστικά κέντρα και έδρες των Νομών (Νομοί Κοζάνης, Ημαθίας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου).  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 26

27 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού: αποτελέσματα δεικτών και χωρικές επιδράσεις
Ποιότητα περιβάλλοντος Αποκοπή φυσικών περιοχών – Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές Σε μια ζώνη 2 km εκατέρωθεν του άξονα (Ζώνη Ι) η κατασκευή και λειτουργία της οδού έχει αυξήσει σε μικρό βαθμό την κατάτμηση των φυσικών περιοχών.  Το ένα τρίτο των περιοχών Natura 2000 έχουν τον ευαίσθητο οικολογικά πυρήνα τους σε απόσταση μικρότερη των 5 km από τον πλησιέστερη οδική αρτηρία. H χάραξη του άξονα της Εγνατίας επηρέασε ανεπαίσθητα την πίεση που ασκούν οι οδικοί άξονας στις προστατευόμενες περιοχές μεταβάλλοντας το ποσοστό εγγύτητας από 31,6% μόλις σε 32,7%  3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 27

28 Χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού
Συμπερασματικές παρατηρήσεις Κινητικότητα – Προσπελασιμότητα Άμεσες επιδράσεις της Εγνατίας οδού: Αύξηση των μετακινήσεων σε όλο το βορειοελλαδικό χώρο, είτε με τη γένεση νέων μετακινήσεων είτε με την εκδήλωση ζήτησης η οποία προϋπήρχε, αλλά δεν διευκολυνόταν λόγω της ποιότητας του διαμπερούς δικτύου. Σαφής βελτίωση της προσπελασιμότητας ιδιαίτερα των απομακρυσμένων και φτωχότερων περιοχών. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να έχουν καθοριστικές επιδράσεις στη διασύνδεση των επιμέρους περιοχών του Βορειοελλαδικού χώρου και γενικότερα στο χωρικό πρότυπο ανάπτυξής του. Οικονομική και κοινωνική συνοχή Μακροσκοπικά δεδομένα που αποτυπώνουν βασικές τάσεις και μεταβολές της προηγούμενης 5ετίας ή 10ετίας, π.χ. κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα από μακροχρόνιες τάσεις οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Κυριαρχία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της ύπαρξης της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Θετικές τάσεις σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 28

29 Χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού
Συμπερασματικές παρατηρήσεις Ισορροπία και δικτύωση των οικισμών Η Εγνατία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διασύνδεση των οικισμών και την ανάπτυξη προτύπων χωρικής οργάνωσης προς περισσότερο πολυκεντρικά συστήματα. Εντυπωσιακή βελτίωση στη δικτύωση των αστικών κέντρων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την παράδοση σε λειτουργία των αντίστοιχων τμημάτων της Εγνατίας Οδού. Σημείωση: η λειτουργική διασύνδεση και όχι η απλή αύξηση μετακινήσεων αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Ποιότητα του περιβάλλοντος Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της Εγνατίας οδού είτε έχει περιορισμένες και ελεγχόμενες επιπτώσεις, είτε οδηγεί, παρά τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, σε συνθήκες που είναι σημαντικά καλύτερες από την προ Εγνατίας κατάσταση. 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα 29

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!! http://www.egnatia.gr
Βασίλης Φούρκας, Πολ. Μηχανικός (ΑΠΘ), PhD Urban Cyberspace Planning (Univ. of Manchester, UK) Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου, Τομέας Υποστήριξης, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. τηλ , Φαξ , 3o διεθνές συνέδριο για την έρευνα στις μεταφορές στην Ελλάδα


Κατέβασμα ppt "Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google