Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάρια Ερμούπολης Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάρια Ερμούπολης Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάρια Ερμούπολης Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης ΙΟΒΕ Διδάσκων Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πελοποννήσου atsakanikas@iobe.gratsakanikas@iobe.gr a.tsakanikas@uop.grΕρμούπολη07/07/2006 Η πλευρά της προσφοράς: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην πληροφορική και τις επικοινωνίεςστην Ελλάδα Η πλευρά της προσφοράς: Επιχειρηματική δραστηριότητα στην πληροφορική και τις επικοινωνίες στην Ελλάδα Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΕΜΠ

2 Προς έναν ορισμό του τομέα ΤΠΕ  Ανάγκη για αξιόπιστα και μεθοδολογικά συγκρίσιμα στοιχεία -μεταξύ των χωρών για διάφορες διαστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τόσο από την πλευρά της «ζήτησης»...  Π.χ. Χρήση Internet: διάφορες έρευνες αλλά σε τι είδους χρήση ακριβώς αναφέρεται;  Ηλεκτρονικό εμπόριο: Τι περιλαμβάνει, ποια τα όρια του B2B; Κτλ ...όσο και της προσφοράς: Ανάγκη για μία κοινή αντίληψη του είδους των επιχειρήσεων που συνθέτουν τον τομέα ΤΠΕ (αποσαφήνιση έτσι στοιχείων για εμπορικές ροές, όγκος αγοράς, κτλ)

3 Προβλήματα ορισμού  Εθνικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τους ισχυρούς παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία)  εξυπηρετούν τις αντίστοιχες εθνικές ανάγκες,  Ενδεχομένως να μην βοηθούν στη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες χώρες.  Διαφορετικές προσεγγίσεις ανά χώρα λόγω διαφορετικού επιπέδου παραγωγής ή ενσωμάτωσης αυτών των τεχνολογιών στις οικονομικές δραστηριότητες κάθε μίας.  Από τα μέσα της δεκαετίας του 90’, όταν πλέον φάνηκαν οι νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργούσε η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ, ξεκίνησαν και οι πρώτες προσπάθειες συντονισμού των εθνικών προσεγγίσεων και υιοθέτησης κάποιων κοινών μεθόδων και προδιαγραφών

4 Εννοιολογικό περιεχόμενο τομέα ΤΠΕ  Δύσκολη εργασία για δύο κύριους λόγους:  ο τομέας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις παραγωγούς (άρα μεταποίηση), αλλά ταυτόχρονα παρέχονται ως υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις ή καταναλωτές (υπηρεσίες).  Ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, σταδιακή σύγκλιση διαφορετικών τεχνολογιών που δημιουργεί νέα προϊόντα / υπηρεσίες που συνθέτουν διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: καθίσταται όλο και πιο δυσδιάκριτη μία σαφή οριοθέτηση της κάθε δραστηριότητας

5 Δύο (συμπληρωματικές) προσεγγίσεις για τον τομέα ΤΠΕ  Από την πλευρά των επιχειρήσεων και βασικής τους δραστηριότητας (top-down approach)  Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας άρα μονάδες οικονομικής (παραγωγικής) δραστηριότητας  Από την πλευρά των προϊόντων / υπηρεσιών τους (bottom up approach).  Κατά μία έννοια συνδέεται με επιμέρους συναλλαγές.  Προβλήματα και περιορισμοί και από τις δύο προσεγγίσεις

6 Η πλευρά των επιχειρήσεων  Σημαντική δουλειά από το 1998, στον ΟΟΣΑ: κυριότερο αποτέλεσμα η επίτευξη διακρατικής συμφωνίας για τις δραστηριότητες που συνθέτουν τον τομέα ΤΠΕ.  Υιοθέτηση ενός ενιαίου ορισμού για τον τομέα ΤΠΕ.  Παραδοχές: •Υπάρχουν επιχειρήσεις που παράγουν και προϊόντα ΤΠΕ, αλλά δεν μπορούν να περιληφθούν στο σύνολό τους στον τομέα ΤΠΕ, •Υπάρχουν επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον τομέα ΤΠΕ, αλλά παράγουν και προϊόντα που δεν σχετίζονται με ΤΠΕ. •Υπάρχουν επικαλύψεις με επιχειρήσεις που παράγουν περιεχόμενο, το οποίο ανάλογα με το τρόπο διάδοσης / διανομής του μπορεί να περιλαμβάνεται και να αφορά τον τομέα ΤΠΕ. •Δεν συμπεριλήφθηκαν στον ορισμό επιχειρήσεις που μόνο μερικώς και για επιμέρους δευτερεύουσες δραστηριότητες ανήκουν στον τομέα.

7 Επικάλυψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής, τις τηλεπικοινωνίες και την ανάπτυξη πληροφοριακού περιεχομένου. Εκτός τομέα ΤΠΕ

8 Ορισμός τομέα ΤΠΕ (ΟΟΣΑ, 1998,2002)  Ο τομέας ΤΠΕ αποτελείται από εκείνον τον συνδυασμό επιχειρήσεων (μεταποιητικών, και υπηρεσιών) που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής (κλάδος πληροφορικής) και επικοινωνιών (κλάδος Τηλεπικοινωνιών) με τέτοιον τρόπο ώστε να συλλέγουν, διαβιβάζουν και παρουσιάζουν στοιχεία και πληροφορίες ηλεκτρονικά  Δύο αρχές διέπουν αυτόν τον ορισμό:  α) για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα τους πρέπει να εκπληρώνουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης και της απεικόνισής τους. Επιπλέον πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές επεξεργασίες για την ανίχνευση, τη μέτρηση ή / και τη καταγραφή φυσικών φαινομένων ή τον έλεγχο μιας φυσικής διαδικασίας.  β) για τις επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, τα αντίστοιχα “προϊόντα” τους πρέπει να επιτρέπουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα.

9 Ο τομέας ΤΠΕ (ΟΟΣΑ, 2002) Κλάδος NACE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ 30 Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 31.3 Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 32.1 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών για ενσύρματη τηλεφωνία και ενσύρματη τηλεγραφία 32.2 Κατασκευή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών και συσκευών για ενσύρματη τηλεφωνία και ενσύρματη τηλεγραφία εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας καθώς και τα σχετικά προϊόντα 32.3 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής 33.2 Κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής 33.3 ΕΜΠΟΡΙΟ Χονδρικό εμπόριο συσκευών, οικιακών, ηλεκτρικών – ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών 5143 Χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 518 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου και Η/Υ 713.3 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 72 Τηλεπικοινωνίες 64.2

10 Η πλευρά των προϊόντων / υπηρεσιών  Συμφωνία μόνο ως προς τα προϊόντα ΤΠΕ.  Επιλεγμένοι 6-ψήφιοι κωδικοί του Εναρμ. Συστ. Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων (HS, Harmonized System). Ορίζονται πέντε ευρείες κατηγορίες  α) τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (κάθε είδους συσκευή και μηχανή που μεταδίδει / μεταφέρει φωνή και δεδομένα),  β) εξοπλισμός Η/Υ και συναφών δραστηριοτήτων, (όλα τα εξαρτήματα του Η/Υ και περιφερειακών),  γ) ηλεκτρονικός εξοπλισμός (ημιαγωγοί, τυπωμένα κυκλώματα, καλώδια, καθοδικοί σωλήνες, κτλ),  δ) εξοπλισμός ήχου και video (από μικρόφωνα, μαγνητόφωνα έως κάθε είδους εξοπλισμό παραγωγής και καταγραφής)  ε) άλλα αγαθά ΤΠΕ, (άλλα μηχανήματα, εργαλεία, εξοπλισμός που σχετίζεται με τις ΤΠΕ.  Υπηρεσίες: Οι υπάρχουσες κωδικοποιήσεις δεν επαρκούν για να περιγράψουν το πλήθος των νέων υπηρεσιών,

11 Κατηγορία δραστηριότητας Περιλαμβάνει Εξοπλισμός ΤΠΕ (ICT equipment) α) Εξοπλισμός Η/Υ (Computer hardware) β) Εξοπλισμός επικοινωνιών τελικού χρήστη (End user communications equipment) γ) Εξοπλισμός και Μηχανές Γραφείου (Office equipment) δ) Δικυακός Εξοπλισμός μεταφοράς δεδομένων (Datacom and network equipment) Προϊόντα Λογισμικού (software products) Λογισμικό Συστημάτων (system software), Λογισμικό εφαρμογών (application software), βοηθητικό λογισμικό, εργαλεία εφαρμογών, κτλ Υπηρεσίες Πληροφορικής (IT services) α) Επαγγελματικές συμβουλευτικές Υπηρεσίες (professional services) β) Υποστηρικτικές υπηρεσίες (Support Services) Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου (Carrier services) Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης (cable TV services), υπηρεσίες μεταγωγής δεδομένων και μίσθωσης γραμμών κτλ Άλλες προσεγγίσεις (ΕΙΤΟ)

12 Ο εγχώριος τομέας ΤΠΕ   Εκτός από κατηγορίες ΟΟΣΑ, ανάγκη για χρήση κάποιων κωδικών από το λιανικό εμπόριο (μεγάλες αλυσίδες),   Επίσης επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 2 δευτερεύουσες στις παραπάνω   Συνολικά ~1900 επιχειρήσεις από τις οποίες περίπου οι 1500 με βασική δραστηριότητα στις επιλεγμένες του ΟΟΣΑ

13 Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων • Α) Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ: Η μεταποίηση του τομέα ΤΠΕ • Β) Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ: Οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τη χονδρική & λιανική πώληση προϊόντων ΤΠΕ • Γ) Πάροχοι τηλεπ/κών και διαδικτυακών υπηρεσιών: • Δ) Προϊόντα λογισμικού: κυρίως όσοι πωλούν άδειες και εγκαθιστούν τυποποιημένο λογισμικό • Ε) Υπηρεσίες Πληροφορικής: Οι περισσότερες επιχειρήσεις

14 Έτος ίδρυσης επιχειρήσεων • Οι επιχειρήσεις κατασκευής εξοπλισμού ΤΠΕ έχουν μεγαλύτερη ιστορικότητα (το 50% <1995) • Το 82,2% των επιχειρήσεων Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε μετά το 1995 • Το 68,7% των επιχειρήσεων ΤΠΕ που παρέχουν υπηρεσίες Πληροφορικής ιδρύθηκε μετά το 1995 (35,6% από το 2001) • Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που συνθέτουν τον εγχώριο τομέα ΤΠΕ έχει ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (82,8%)

15 Μέγεθος επιχειρήσεων (προσωπικό)  Υπηρ.Πληροφορικής : Το 44,3% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζομένους)  Τηλεπικοινωνίες: Το 35% των επιχειρήσεων ΤΠΕ απασχολείται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (με ΟΤΕ)  Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ: Το 83,6% των επιχειρήσεων απασχολεί μέχρι 49 άτομα  Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ: Το 48% είναι μικρές επιχειρήσεις (11- 49 άτομα)  Προϊόντα λογισμικού: Το 71,7 % απασχολεί έως 49 άτομα Για δείγμα ~1200 επιχειρήσεων του τομέα ΤΠΕ * χωρίς τον ΟΤΕ

16 Κύρια χαρακτηριστικά εγχώριου τομέα  Το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει βασική δραστηριότητα στον κλάδο (NACE 72) Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες, ενώ το 36,3% δραστηριοποιείται στο σχετικό χονδρικό εμπόριο.  To τμήμα της πληροφορικής αποτελεί το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων.  Σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις Πληροφορικής έχει ιδρυθεί την περίοδο 1996-2000, ενώ συνολικά την τελευταία δεκαετία στην πληροφορική ιδρύθηκαν οι πέντε στις εννιά επιχειρήσεις (Τηλεπικοινωνίες στο 67%).  Πριν το 1980 κυρίως επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (ηλεκτρολογικό / ηλεκτρονικός εξοπλισμός).  Το 83% της πληροφορικής απασχολεί έως 49 άτομα, (66% στις τηλεπικοινωνίες). Κάθε επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί κατά μέσο όρο 43 άτομα (142 άτομα στις τηλεπικοινωνίες, χωρίς τον ΟΤΕ) (η μέση επιχείρηση πληροφορικής απασχολεί 14 άτομα, 26 άτομα στις τηλεπικοινωνίες).  Το 55% των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, εργάζεται στην πληροφορική, Αν εξαιρεθεί ο ΟΤΕ, τότε η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες περιορίζεται στο 29%.

17 Κύρια χαρακτηριστικά εγχώριου τομέα  Η πλειονότητα (42%) των επιχειρήσεων ανήκουν στο Εμπόριο Προϊόντων ΤΠΕ, (χονδρικό και λιανικό, μηχανές γραφείου και Η/Υ, αλλά και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού). Ένα 37% εντάσσεται στην κατηγορία Υπηρεσιών Πληροφορικής, που αποτελείται από επιχειρήσεις που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής.  Το 77% των επιχειρήσεων ΤΠΕ έδρα στην Αττική, (10,6% στη Θεσσαλονίκη). Το 83% έχει ιδρυθεί την τελευταία δεκαπενταετία (1990-2005), ενώ το 81,4% απασχολεί μέχρι 49 εργαζόμενους (μ.ο. 51 άτομα, διάμεσος 15 άτομα). Σημαντικά μικρότερες οι επιχειρήσεις στην Υπόλοιπη Ελλάδα (πλειονότητα αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 άτομα).  Παρά την υπερσυγκέντρωση στην Αττική, ο ρυθμός εμφάνισης νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια είναι ταχύτερος από ότι στην Αττική.  Ελαφρά μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων Προϊόντων Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής στην Αττική, ενώ στο Εμπόριο καταγράφεται η υψηλότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην Υπόλοιπη Ελλάδα (48% έναντι 40% στην Αττική).  Οι Υπηρεσίες Πληροφορικής είναι γενικά η πιο «νέα» κατηγορία επιχειρήσεων μετά τις τηλεπικοινωνίες: σχεδόν τρεις στις οκτώ επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ιδρυθεί μετά το 2000, ενώ το 70% αυτών έχει ιδρυθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Επίσης έχουν ένα μέσο μέγεθος προσωπικού περίπου στα 37 άτομα, καθώς το 44% αυτών απασχολεί μέχρι 10 άτομα.  Σε όρους απασχόλησης στις τηλεπικοινωνιακές / διαδικτυακές υπηρεσίες εργάζεται το 35% περίπου των απασχολούμενων στον τομέα ΤΠΕ, ενώ ακολουθεί ο χώρος του Εμπορίου που απασχολεί το 32% του συνόλου.

18 Δομή Αγοράς  Λιανικό Εμπόριο: Δίκτυο διανομής από τους ίδιους τους vendors (box movers)  Στροφή των επιχειρήσεων πληροφορικής και στην ανάπτυξη λογισμικού και customized λύσεων, αλλά και υπηρεσιών web-hosting (SaaS, Software as a Service)  Σύγκλιση τηλεπικοινωνιών /διαδικτύου  Τάσεις συγκέντρωσης με διεύρυνση σε περισσότερες δραστηριότητες και πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αλλά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων για τα δεδομένα της αγοράς  Αρκετές επιχειρήσεις στρέφονται σε νησίδες αγοράς εστιάζοντας σε εξειδικευμένες λύσεις για ναυτιλία, υγεία κτλ

19 Συγκέντρωση Αγοράς: Ισχύς του top-10 (σε τζίρο) ανά υποκλάδο Μ.ο. τριετίας 2002-2004 Πληροφορική 2004: Σημαντική εξαγορά FIRST-DELTA

20 Χρηματοοικονομική εικόνα Κατασκευής εξοπλισμού ΤΠΕ σε εκατ. ευρώ • 2004: ΙΝΤΡΑΚΟΜ & SIEMENS ΤΗΛΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ έχουν το 76% των κερδών των κερδοφόρων. Η μείωση του τζίρου είναι και τ εχνητή ( αποκοπή τμημάτων τους σε άλλες δραστηριότητες) •Το 20% αυτών είναι ζημιογόνες το 2004: Μία όμως έχει το 52% των ζημιών

21 Χρηματοοικονομική εικόνα Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ σε εκατ. ευρώ • 2004:Το 78% των επιχειρήσεων είχε κέρδη • Οι γνωστές αλυσίδες κυριαρχούν • Η αύξηση του 2003 οφείλεται σε άνοδο του τζίρου της HP λόγω συγχώνευσης με την COMPAQ

22 Χρηματοοικονομική εικόνα Τηλεπικοινωνίες (χωρίς ΟΤΕ) σε εκατ. ευρώ • 2004: Γράφουν ζημιές από αποσβέσεις ακόμα οι εναλλακτικοί

23 Χρηματοοικονομική εικόνα Προϊόντων λογισμικού σε εκατ. ευρώ 2004: Η Delta Singular μείωσε τον κύκλο εργασιών της κατά 20,4% (εξαγορά από FIRST DATA)

24 Χρηματοοικονομική εικόνα Υπηρεσιών Πληροφορικής σε εκατ. ευρώ

25 Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ (EITO 2006) Αγορά Πληροφορικής 2003200420052006200704/0305/0406/05 07/06 EL1,8821,9362,0282,1562,314 2,9 % 4,7 % 6,3 % 7,3 % EU-25273,45281,90293,5306,35319,83 3,1 % 4,1 % 4,4 % EU-15265,22272,19282,6294,28306,69 2,6 % 3,8 % 4,1 % 4,2 % Europe* 290,13299,20311,7352,45339,84 3,1 % 4,2 % 4,4 % εκατ. ευρώ *EU-25+Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία • Ταχύτερος ρυθμός αύξησης από τους ευρωπαϊκούς μέσους από το 2005 • Σημαντική επιτάχυνση, ξεπερνά τις τηλεπικοινωνίες

26 Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ (EITO 2006) Αγορά Τηλεπικοινωνιών 2003200420052006200704/0305/0406/05 07/06 EL5,6615,8696,0596,2336,438 3,7 % 3,2 % 2,9 % 3,3 % EU-25306,02319,79329,8337342,5 4,5 % 3,1 % 2,2 % 1,6 % EU-15286,76298,70307,2313,45318,27 4,2 % 2,8 % 2 % 1,5 % Europe* 321,70336,88347,8355,41361,32 4,7 % 3,2 % 2,2 % 1,7 % εκατ. ευρώ *EU-25+Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία • Η επιβράδυνση συνδέεται με τον έντονο ανταγωνισμό τιμών και την εκτιμώμενη έξοδο από την αγορά κάποιων εναλλακτικών που δεν θα τα καταφέρουν • Γενική επιβράδυνση στις περισσότερες χώρες

27 Εξέλιξη Αγοράς ΤΠΕ (EITO 2006) Συνολική Αγορά ΤΠΕ 2003200420052006200704/0305/0406/05 07/06 EL7,547,818,098,398,75 % 3,5 % % 3,6 % % 3,7 % % 4,3 % EU-25579,47601,68623,4643,34662,30 % 3,8 % % 3,6 % % 3,2 % % 2,9 % EU-15551,99570,88589,8607,77624,95 % 3,4 % % 3,3 % % 3 % % 2,8 % Europe* 611,83636,07659,5680,9701,16 % 4 % % 3,7 % % 3,2 % % 3 % εκατ. ευρώ *EU-25+Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία

28 Εγχώρια Αγορά ΤΠΕ (ΕΙΤΟ 2006)  2006: Ξεπερνά τα 8,4 δισεκ. ευρώ  Σταθερή αναλογία 75-25% μεταξύ ΤEL-IT όταν στην ΕU-25 είναι 52-48% (IR:60-40, PT:70-30) ΕλλάδαEU-15 EU-25 2005/042006/052005/042006/052005/042006/05 Σύνολο ΙΤ 4,7 % 6,3 % 3,8 % 4,1 % 4.1 % 4,4%4,4%4,4%4,4% Σύνολο Telco 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,0 % 3.1 % 2,2 % Σύνολο ΤΠΕ 3,6 % 3,7 % 3,3 % 3,0 % 3.6 % 3,2 % Εξέλιξη αγορών ΤΠΕ

29 Εξέλιξη ανά κατηγορία αγοράς ΤΠΕ (ΕΙΤΟ 2006)

30 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς ΤΠΕ 2006

31 Δαπάνες ΤΠΕ (% ΑΕΠ) σε () οι τηλεπικοινωνίες 2002200320042005 Ελλάδα 5,6 (4,23)5,28 (3,97)5,04 (3,8)4,88 (3,66) EU15 6,56 (3,34)6,43 (3,34)6,4 (3,35)6,4 (3,34) EU-25 6,52 (3,38)6,44 (3,4)6,43 (3,42)6,44 (3,41) Ευρώπη* 6,55 (3,38)6,46 (3,4)6,45 (3,42)6,47 (3,41) ΗΠΑ 8,11 (3,39)7,07 (2,95)6,81 (2,79)6,64 (2,69) Ιαπωνία 7,77 (4,28)7,53 (4,15)7,59 (4,19)7,65 (4,2) * EU-25 + Νορβηγία, Ελβετία, Βουλγαρία, Ρουμανία • Μείωση δαπανών (ταχύτερη άνοδος του ΑΕΠ) • Σταθερότητα συνολικά στην Ευρώπη • Περίπου (2005) 758 € κατά κεφαλήν (μ.ο. Ε.Ε. = 1376 €) από τα οποία τα 568 € είναι για τηλεπ/νίες (μ.ο. Ε.Ε. = 703 €)

32 Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ (2004)  Πελάτες: 60% των επιχειρήσεων πούλησε έστω και 1% του τζίρου του (2002) στο Δημόσιο τομέα  Μεγαλύτερα όμως μερίδια αγοράς στο Β2Β  Αλλά υπάρχουν και ενδείξεις εξειδίκευσης: ένα 3%, 4,5% και 1,5% διαθέτει >60% του τζίρου του σε Υγεία, Τράπεζες και Τουρισμό (καθετοποιημένες υπηρεσίες)  Το 63% δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα.  Μικρή εξαγωγική δραστηριότητα (κυρίως Βαλκάνια και κυρίως σε εξοπλισμό)  Ε&Α: Περιορισμένη, κυρίως μέσω επιδοτούμενων συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, επιδοτούμενες  Το 34% είναι πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένο από την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στην εγχώρια αγορά εργασίας  Το 34% δήλωνε σημαντική εξάρτηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας στη διετία 2004-2005 από τη συμμετοχή του στα έργα του ΚΠΣ

33 Πηγές ανάπτυξης για τον κλάδο 1.Διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.Διάδοση των ΤΠΕ σε άλλους αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, όπως π.χ. Τουρισμός 3.Επίπεδο ανώτατης / ανώτερης / τεχνικής εκπαίδευσης 4.Ποιότητα προσωπικού στην αγορά εργασίας των εταιρειών του κλάδου 5.Επάρκεια ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας Σε σειρά σημαντικότητας

34 Εμπόδια ανάπτυξης για τον κλάδο 1.Πειρατεία Λογισμικού 2.Μέγεθος εγχώριας αγοράς 3.Επίπεδο πληροφοριακής κουλτούρας χρηστών 4.Επίπεδο οργάνωσης - δυνατότητα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων χρηστών Σε σειρά σημαντικότητας

35 Συμπεράσματα μελέτης ΙΟΒΕ (2004)  Αύξηση της χαμηλής χρήσης των ΤΠΕ και άρα μεγαλύτερη διάχυσή τους στον πληθυσμό και στις (μικρομεσαίες) επιχειρήσεις  Επιτάχυνση έργων ΚτΠ, δημιουργία κρίσιμης μάζας χρηστών στο επιχειρηματικό και ευρύτερο κοινό θα κινητοποιήσει τη έως σήμερα στάσιμη / αρνητική αγορά  Μείωση του κόστους των υποδομών / εξοπλισμού και χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  Μεγαλύτερη τυποποίηση των λύσεων / προϊόντων και άρα αύξηση του τζίρου με παράλληλη μείωση του κόστους Προοπτικές του κλάδου: Προοπτικές του κλάδου: Το 37% δηλώνει (πολύ) αισιόδοξο, Το 60% δηλώνει συγκρατημένο (επιχειρήσεις <10 ατόμων πιο αισιόδοξες). Λόγοι: Κλίμακα τοποθέτησης: Πολύ αισιόδοξη, Αισιόδοξη, Συγκρατημένη, Απαισιόδοξη, Πολύ απαισιόδοξη

36 Αλλά …  Βελτίωση του γενικού οικονομικού κλίματος  Οριστικοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου (κυρίως τηλεπικοινωνίες)  Συνέχιση και επιτάχυνση της πορείας του Ε.Π.ΚτΠ  Εξατομίκευση των προϊόντων / υπηρεσιών που προσφέρονται  Εξωστρέφεια – άνοιγμα σε αγορές  Κόστισε η καθυστέρηση στην ένταξη των έργων της ΚτΠ  Ελλείψει οικονομικών πόρων περιορίζονται οι ίδιες επενδύσεις  Η προσέγγιση ξένων αγορών δεν είναι εύκολη υπόθεση ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  Φτωχές ακόμα υποδομές που περιορίζουν την ανάπτυξη  Οι μεγάλες πολυεθνικές καρπώνονται την ανάπτυξη λόγω Ο.Α

37 Συμπερασματικά…  Οι προοπτικές εξαρτώνται από την εξέλιξη της ζήτησης, αλλά και από την ετοιμότητα των επιχειρήσεων ΤΠΕ να προχωρήσουν σε νέες στρατηγικές  Σημαντικός ο ρόλος του κράτους στη δημιουργία πρωτογενούς ζήτησης (έργα ΚτΠ). Σημαντικότερη η δευτερογενής ζήτηση και η εμπέδωση μιας νέας «πληροφοριακής» κουλτούρας σε πολίτες και επιχειρήσεις

38 Συμπερασματικά…  Επιχειρήσεις: Πελατοκεντρικές στρατηγικές με στόχο την ταχύτερη εξοικείωση των δυνητικών χρηστών ΤΠΕ: Διεύρυνση εγχώριας ζήτησης, αλλά παράλληλα…  Εξωστρέφεια, διεθνοποίηση, έστω και σε γειτονικές αρχικά περιοχές

39 Έρευνα 2006  Έντονος ανταγωνισμός τιμών κυρίως, αλλά και σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας προϊόντων / υπηρεσιών  Δύσκολα προβλέψιμο το περιβάλλον τόσο ως προς την πορεία της ζήτησης, όσο και προς τις κινήσεις των ανταγωνιστών  Στρατηγικοί στόχοι για το τρέχον έτος: Αύξηση πωλήσεων μέσω νέων προϊόντων / υπηρεσιών κυρίως, αλλά και αύξηση μεριδίου αγοράς στα υπάρχοντα προϊόντα / υπηρεσίες στις υπάρχουσες αγορές. Πιο χαμηλά η εισαγωγή υπαρχόντων προϊόντων / υπηρεσιών σε νέες γεωγραφικές αγορές ή νέους κλάδους  Για την υλοποίηση αυτών των στόχων υλοποιούν στρατηγικές που δίνουν έμφαση στη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, στην οργανωσιακή ευελιξία της επιχείρησής τους και τη διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες. Αντίθετα περιορίζουν το outsourcing και τις συγχωνεύσεις / εξαγορές και τις επενδύσεις για εξαγωγικές δραστηριότητες

40 Σ.Σ.Παράγοντες -30 Επίπεδο ‘’πληροφοριακής κουλτούρας’’ των ιδιωτών – χρηστών -30 Μέγεθος της εγχώριας αγοράς -25 Κόστος σύνδεσης και χρήσης του Διαδικτύου (από χρήστες) -23 Κόστος δανειακών κεφαλαίων -23 Ρυθμιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού (ΕΕΤΤ, κτλ) -15 Επίπεδο οργάνωσης επιχειρήσεων-χρηστών -13 Φορολογικά κίνητρα για διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στον πληθυσμό και τις επιχειρήσεις -10 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών υποδομών -8 Θεσμικό πλαίσιο ζητημάτων ασφαλείας (ηλεκτρονικές συναλλαγές κτλ) -5 Επάρκεια και ποιότητα ειδικευμένου προσωπικού στην εγχώρια αγορά εργασίας του τομέα -5 Κόστος απόκτησης εξοπλισμού ΤΠΕ (από χρήστες) 0 Διάδοση των ΤΠΕ σε άλλους κλάδους της οικονομίας (π.χ Τουρισμός) 0 Μακροοικονομική πολιτική 0 Πολιτική προώθησης της καινοτομίας 5 Δυνατότητα πρόσβασης σε ξένες αγορές 10 Ξένες επενδύσεις εταιρειών του κλάδου 15 Επίπεδο ανώτατης / ανώτερης / τεχνικής εκπαίδευσης σχετικά με τις ΤΠΕ 18 Επάρκεια τραπεζικής χρηματοδότησης 18 Υλοποίηση του Προγράμματος για την ΚτΠ Πηγές / εμπόδια ανάπτυξης

41  Οι μισοί δηλώνουν αισιόδοξοι ή πολύ αισιόδοξοι για την επιχείρησή τους, ενώ το ποσοστό περιορίζεται στο 21% όταν ρωτώνται για τον κλάδο ΤΠΕ συνολικά  Ικανοποιημένοι από το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου τους, σταθερότητα απασχόλησης στον κλάδο βραχυπρόθεσμα

42 Πηγή: WITSA, Digital Planet 2006 million $ 7-8%, lowest growth

43 Πηγή: WITSA, Digital Planet 2006

44 ICT Round Table  Ευκαιρίες και απειλές για τον κλάδο  Ανθρώπινο Δυναμικό  Μελλοντικές τάσεις  Προτάσεις πολιτικής


Κατέβασμα ppt "Σεμινάρια Ερμούπολης Οικονομία της Γνώσης και Κοινωνία της πληροφορίας: Διεθνείς τάσεις και ελληνική εμπειρία Άγγελος Τσακανίκας Ερευνητικός συνεργάτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google