Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Table of Contents The evolution of Accounting

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Table of Contents The evolution of Accounting"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Accounting and ERPs Athens University of Economics and Business, Putting the Pieces Together

1 Table of Contents The evolution of Accounting
How Others See Accounting The Role of Accounting in Finance Department Common Issues in Relation to Accounting Integrated Accounting Performance Where ERPs fit in Accounting in ERPs At the End of the Day Case Study

2 The Evolution of Accounting
1500 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2012 1900 (Ένα εκατομμύριο, εκατόν μία χιλιάδες, εκατόν μία και δέκα)

3 How Others See Accounting…

4 The Role of Accounting in Finance Department

5 Common Pain Points in relation to Accounting
Systems No Integrated books & Financial Systems No Real-time information on financial data Poor maintenance of GL accounts and mappings Missing, inaccurate or invalid data Policies No clear process in the production of IFRS results No distinct ownership of the outcome of each process Improper cost allocation Increased paperwork and manual signatures - bureaucracy Organization People Systems Policies Organization Vague organizational forms No distinct Roles and Responsibilities Multiple versions of “truth” Bottleneck procedures in the accounting tasks No clear ownership over accounting systems People Lack of basic IT knowledge Misunderstanding of policies, procedures, systems within the organization No thinking “out of the box” in terms of improvement Overpassed by technology

6 Integrated Accounting Performance
Integrated Technology Architecture Common Information Platform People and Organization Policies and Procedures Strategy Planning Budgeting Operational Reporting Management Reporting External Reporting Analysis Intervention Forecasting Statutory / Management Books

7 Accounting Other Functions Decision Making Financial Analysis
Where ERPs fit in… Accounting Other Functions Decision Making Financial Analysis

8 Accounting in ERPs – Key Characteristics
Accounts receivable, accounts payable, inventory, treasury management, asset accounting and general ledger are part of an integrated financial accounting system. Reconciliations between the various ledgers are made automatically. Cost / Profit / Investment Centers are automatically updated The accounting transactions are produced in the daily operations and are automatically updated to accounting. The real bookkeepers can be found in the storehouses, sales and production. The majority of accounting transactions come through integration. Budget – Forecast – Actual figures are interrelated and the variance analysis is automatic

9 Accounting in ERPs – How does it work?
Assume that we sell cars! Now assume that a representative closes a sale through his pc: From the operational side: The Warehouse is automatically updated that a unit should shipped from stock The Production is automatically updated for any modification on the sold vehicle The Marketing department is updated with the sales information From the accounting side: Sales GL accounts are automatically updated VAT is automatically calculated and posted in the relevant GL accounts Debtor’s Ledger is updated with the anticipated receipt along with any advance payment received Relevant cost centers are charged with the selling costs Budget Lines are updated with the relevant figures for comparability purposes Trial Balance reflects in real time the above information and it is validated immediately NO ACCOUNTANT IS DIRECTLY INVOLVED IN THE ABOVE PROCESS!!!

10 Accounting in ERPs – So what does the Accountant do?
In a fully integrated and sophisticated accounting environment (i.e. with the use of an ERP) the role of accounting is more critical than ever: Establishment of enhanced and sophisticated internal controls for ensuring integrity of information Maintenance and improvement of the systems configuration in case of change in accounting policies, regulations etc Immediate and real-time assistance in the case of system malfunction, as everything should be carried on manually Set-up of all the “bridges” that correlate accounting books and operations Compliance with the relevant tax and legal requirements The accountant should be able to read behind the figures and explain to stakeholders the performance Assistance in the various divisions to perform the necessary accounting tasks if necessary LAST BUT NOT LEAST, THE ACCOUNTANT IS ALWAYS THE ONE THAT KNOWS WHERE, HOW AND WHEN FINANCIAL DATA SHOULD BE PRESENTED!!!

11 Accounting in ERPs – The Changing Role of the Accountant
As it come apparent, the role of the Accountant has changed significantly during the last years: The “Accountant” should be less Bookkeeper and more Accountant It is no longer enough just to know the accounting standards and policies (IFRS, Greek GAAP, Group Policies etc) The better someone knows the processes and the systems of the company, the better he understands the numbers shown in accounting. Active involvement of accounting in the configurations and calibrations of the system. Increased controls as most of the accounting documents are produced outside the financial department without the accounting principles and standards being known to all these ‘bookkeepers’. Increased need for timeliness, accuracy, effectiveness…blah blah… strategy… blah blah… performance!!! The CFO is usually the owner of the ERP

12 At the End of Day… …systems are here to support the accounting profession and not surpass it!!!

13 Case Study

14 Παρουσίαση Υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης
Οικονομική Διαχείριση Χαρακτηριστικά / Λειτουργικότητα Γενικής Λογιστικής Λειτουργικότητα Υπ/τος Πελατών /Προμηθευτών Διαχείριση Παγίων Διαχείριση Προμηθειών Κοστολόγηση – Αναλυτική Λογιστική Διαχείριση Προϋπολογισμού

15 Οικονομική Διαχείριση
Πωλήσεις & Διανομή Διοικητική Λογιστική - MIS Πελάτες Πάγια Γενική Λογιστική Προμηθευτές Διοικητική Λογιστική - MIS Πελάτες Πάγια Γενική Λογιστική Προμηθευτές Προμήθειες Προμήθειες Ενοποίηση ομίλων Πληροφοριακό Σύστημα

16 Χαρακτηριστικά Υπ/τος Γενικής Λογιστικής
Πολύ-εταιρικό και πολύ-νομισματικό Πολλαπλές διαστάσεις για την παρακολούθηση και έλεγχο πολλών επιχειρησιακών περιοχών με δυνατότητα έκδοσης όλων των οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων ανά διάσταση Παράλληλα καθολικά για την απεικόνιση διαφορετικών λογιστικών προσεγγίσεων (IAS, Local GAAP) Εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα, πλήρες audit trail, διαφάνεια στις διαδικασίες

17 Λειτουργικότητα Υπ/τος Γενικής Λογιστικής
Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων στην καινούργια οικονομική χρήση με ταυτόχρονη ενημέρωση των εγγραφών κλεισίματος έτους Καταχωρίσεις στο νόμισμα εγγραφής και αυτόματη δημιουργία συναλλαγματικών διαφορών, αποτίμηση αναλυτικών γραμμών ή υπολοίπων και δημιουργία αυτόματων λογιστικών εγγραφών Αυτόματος υπολογισμός του ΦΠΑ, φόρου παρακράτησης Περιοδικά επαναλαμβανόμενες εγγραφές μέσω μοντέλων λογιστικών εγγραφών

18 Γενική Λογιστική – Βασικές Λειτουργίες
Λογιστική Εγγραφή Νόμισμα Εγγραφής Εμφάνιση πρωτογενούς εγγραφής (drill down) Φόροι Επαναλαμβανόμενες εγγραφές Πρότυπες εγγραφές Καταστάσεις

19 Γενική Λογιστική – Λογιστικές Εγγραφές
Επικεφαλίδα εγγραφής Αναλυτικές γραμμές εγγραφών

20 Γενική Λογιστική – Νόμισμα Εγγραφής
Εγγραφές σε ξένο νόμισμα

21 Γενική Λογιστική – Drill Down Καταστάσεις
Εμφάνιση πρωτογενούς πληροφορίας

22 Γενική Λογιστική - Φόροι
Αυτόματος υπολογισμός φόρων – αυτόματες εγγραφές

23 Γενική Λογιστική – Φόροι
Κατάσταση ΦΠΑ

24 Γενική Λογιστική - Καταστάσεις
Παράδειγμα: Ισοζύγιο Γ/Λ

25 Λειτουργικότητα Υπ/τος Πελατών
Διαχείριση ανοικτών αναλυτικών γραμμών, συσχέτιση των εισπράξεων με τιμολόγια προς εκκαθάριση Διαχείριση ειδικών κινήσεων πελατών (επιταγές κλπ) Αυτόματος υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών, τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτίμηση ανοιχτών τιμολογίων σε ξένο νόμισμα Αποστολή εγγράφων ειδοποίησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Αναλυτικές αναφορές (Ισοζύγιο, Καρτέλα, Ληξιάριο επιταγών, Ωρίμανση υπολοίπων και πληθώρα άλλων καταστάσεων)

26 Λειτουργικότητα Υπ/τος Προμηθευτών
Διαχείριση ανοικτών αναλυτικών γραμμών, συσχέτιση των πληρωμών με τιμολόγια προς εκκαθάριση Διαχείριση ειδικών κινήσεων πιστωτών (προκαταβολές κλπ) Αυτόματος υπολογισμός συναλλαγματικών διαφορών, αποτίμηση ανοιχτών τιμολογίων σε ξένο νόμισμα Πρόγραμμα μαζικών πληρωμών για εξόφληση τιμολογίων πιστωτών Αναλυτικές αναφορές (Ισοζύγιο, Καρτέλα, Μητρώο επιταγών, Ωρίμανση υπολοίπων και πληθώρα άλλων καταστάσεων

27 Βασικά Αρχεία Πελατών - Προμηθευτών
Vendor . Customer Κωδικός Εταιρείας Γενικά δεδομένα Γενικά δεδομένα Πωλήσεις & Διανομή SD Διαχείριση Υλικών Προμήθειες & MM Τα βασικά αρχεία Πελατών / Προμηθευτών περιλαμβάνουν τρεις ενότητες Γενικά δεδομένα: Δεδομένα ελέγχου και αλληλογραφίας σε επίπεδο εντολέα Κωδικού Εταιρείας: Οικονομικά και λογιστικά δεδομένα Αγορές / Πωλήσεις: Δεδομένα αγορών / Πωλήσεων

28 Εξόφληση Τιμολογίων Πλήρης εξόφληση τιμολογίων
Μερική εξόφληση τιμολογίων Υπόλοιπο πληρωμής προς συσχέτιση Τμηματική πληρωμή Υπολειμματική πληρωμή Πελάτης Πελάτης Τμηματική 8000 5000 πληρωμή 8000 5000 Υπολειμματική Συσχέτιση είσπραξης 3000 πληρωμή με συγκεκριμένο τιμολόγιο.

29 Πρόγραμμα Πληρωμών Ενοίκια Ημερ/νία εκτέλεσης 01.03.XXXX Αναγνώριση
PK ... ... Items Άρθρο Λογαριασμός Χ or Π 10 ... 20 Κατάσταση PK ... ... Items 1. Συντήρηση παραμέτρων ΚK ... ... Είδη Άρθρο Οι παράμετροι έχουν εισαχθεί 2. Προγ/σμός πρότασης Δημιουργία πρότασης πληρωμής 2a. Επεξεργασία πρότασης Η πρόταση πληρωμής έχει επεξεργαστεί EDI 3. Προγ/σμός πληρωμών DME Εντολές καταχώρησης: δημιουργούνται Το πρόγραμμα πληρωμών έχει εκτελεστεί 4. Προγ/σμός εκτύπωσης ã

30 Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
Παράδειγμα: Καρτέλα

31 Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
Αποτίμηση ανοιχτών τιμολογίων

32 Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
Ανάλυση ωρίμανσης υπολοίπων

33 Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
Αυτόματο πρόγραμμα πληρωμών

34 Καταστάσεις Πελατών / Προμηθευτών
Παραδειγματικό Μητρώο επιταγών Πληρωτέων

35 Διαχείριση Παγίων FI-AM Υποσύστημα Παγίων
Η Διαχείριση Παγίων αποτελεί υποσύστημα της Οικονομικής Διαχείρισης ( FI ) του SAP. Όλες οι Δραστηριότητες που αφορούν τα πάγια γίνονται μέσα από το υποσύστημα διαχείρισης παγίων ενημερώνοντας αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, τη Γενική Λογιστική.

36 Λειτουργικότητα Υποσυστήματος Παγίων
Δυνατότητα ύπαρξης πολλαπλών περιοχών απόσβεσης με διαφορετικές μεθόδους αποσβέσεων Αυτόματος υπολογισμός και καταχώριση των αποσβέσεων, άμεση ενημέρωση των κοστολογικών αντικειμένων Αυτόματη αναπροσαρμογή αξιών παγίων Προσομοίωση των αποσβέσεων ως το τέλος της ωφέλιμης ζωής των παγίων Δυνατότητα διαχείρισης χρονικών διαστημάτων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης παγίων

37 Λειτουργικότητα Υποσυστήματος Παγίων
Καλύπτει όλες τις κινήσεις των Παγίων, όπως: Απόκτηση νέου Παγίου / προσθήκη σε παλαιό Πώληση / Καταστροφή μερική ή ολική Διαχείριση παγίου υπό κατασκευή Αναπροσαρμογή αξίας παγίου Μεταφορά σε άλλη κατηγορία παγίου Ιδιοπαραγωγή Παγίων Προκαταβολή κτήσεως παγίου Διαγραφή / Απόσυρση

38 Αντιστοίχιση Λογαριασμών Γ/Λ
Διαχείριση Παγίων – Οργανωτικές Δομές Οργανωτικές Δομές Κατηγορία Παγίου Βασικό Αρχείο Περιοχές Απόσβεσης n Όροι Απόσβεσης Αντιστοίχιση Λογαριασμών Γ/Λ Διαστήματα Αρίθμησης Διάταξη Οθόνης Βασικό Αρχείο Παγίων Λογιστικό Σχέδιο Client Εταιρία Απόσβεσης Δημιουργία Παγίου

39 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Διαχείριση Παγίων – Βασικά Αρχεία Υποαριθμός Παγίου Κωδικός Παγίου 1000 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Οθόνη Υποαριθμός 2 1 Πληκτρολόγιο

40 Διαχείριση ΠυΚ συνολικά Κανένας υπολογισμός απόσβεσης
Διαχείριση Παγίων υπό Κατασκευή Κατηγορία : Πάγια υπό κατασκευή n Διαχείριση ΠυΚ συνολικά Πάγιο υπό κατασκευή n Διακανονισμός Αναλυτικών Γραμμών Περιοχές Απόσβεσης Συντελεστής Απόσβεσης 01 Κανονικές Αποσβέσεις Υ000 (0%) Κανένας υπολογισμός απόσβεσης 20 Κοστολογικές Αποσβέσεις Ζ000 (0%) . . .

41 Αποσβέσεις Λογαριασμοί Κατηγορία 01 1Χ99000000 660Χ000000 1Χ99000000
Αυτοματισμός στον υπολογισμό αποσβέσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση της γενικής λογιστικής, της κοστολόγησης και του μητρώου παγίων Λογαριασμοί Κατηγορία 01 1Χ Χ000000 Φορολογικές Αποσβέσεις ΙΑS Αποσβέσεις Αναβαλλόμενος Φόρος IAS1Χ IAS660Χ000 Κατηγορία 02 Πληροφοριακούς σκοπούς μόνο Κατηγορία 03

42 Διαχείριση Παγίων - Καταστάσεις
Μερικές από τις διαθέσιμες καταστάσεις από το υποσύστημα των παγίων είναι οι παρακάτω : Μητρώο Παγίων με παραμετρική εμφάνιση πεδίων Κατάλογοι Παγίων Βιβλίο Επενδύσεων Αναφορές Κτήσεις και Πώλησης Παγίων Καταστάσεις Απόσυρσης Αναφορές αναλυτικών κινήσεων Παγίων

43 Διαχείριση Παγίων - Καταστάσεις
Ο ερευνητής Παγίων εμφανίζει όλες τις πληροφορίες του Παγίου

44 Διαχείριση Παγίων - Καταστάσεις
Συγκρίνει αξίες σε διαφορετικές περιοχές απόσβεσης

45 Διαχείριση Παγίων - Καταστάσεις
Παράδειγμα: Αναφορά Κτήσεως Παγίων

46 Λογική που διέπει την Αναλυτική Λογιστική
Καταχώρηση Εγγραφών Γ/Λ με άμεση ενημέρωση Κοστολογικού Αντικειμένου Μαζική εισαγωγή εγγραφών Α/Λ Καταχώρηση εγγραφών Α/Λ Κανόνες μεταφοράς Πίνακας Ειδικού Σκοπού (ενδιάμεση αποθήκευση)

47 Κανόνες Διασύνδεσης Γ/Λ με Α/Λ
Ο κωδικός 6400 αντιστοιχεί στο εύρος των λογ/σμών Ο κωδικός αποτελεί εύρος Κέντρων Κόστους Διοίκησης. Ο συνδυασμός των δύο ενημερώνει τον αντίστοιχο λογ/σμό Α/Λ, π.χ. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

48 Ερωτήσεις

49 About Deloitte in Greece
Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a private UK company limited by guarantee, the world’s largest professional services firm, with approximately 182,000 people, in more than 150 countries, and annual turnover of USD 28.8 bn. (2011). Deloitte combines world-class capabilities with deep local expertise to help clients succeed. It’s tens of thousands of professionals, are committed to becoming the standard of excellence. In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” provides audit services, “Deloitte Business Solutions Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, tax and consulting services and “Direct Accounting Compliance & Reporting Services SA” accounting outsourcing services. With a staff of 400 professionals and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte focuses on all major industries including financial services; shipping; energy; consumer business; life sciences & health care and government services. Deloitte clients include most of the leading private and public, commercial, financial and industrial companies. For more information, please visit our website at


Κατέβασμα ppt "Table of Contents The evolution of Accounting"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google