Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 2010

2 Περιεχόμενα Ι Εταιρικό Προφίλ ΙΙ Προϊόντα ΙΙΙ Στοιχεία Κλάδου
Ι Εταιρικό Προφίλ ΙΙ Προϊόντα ΙΙΙ Στοιχεία Κλάδου ΙV Στρατηγική V Επέκταση στα Βαλκάνια VI Επενδυτικό Πρόγραμμα VII Έμφαση στο Εξωτερικό

3 Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ : Σημαντικότεροι σταθμοί Εγκαταστάσεις Ομίλου
Δομή Ομίλου Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

4 Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της ΣΙΔΜΑ
2007: Ολοκληρώνεται η κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Χάλυβα σε Οινόφυτα, Βουκουρέστι και Σόφια. 1991: Αποκτά την πρώτη ισιωτική μηχανή και ξεκινάει τη μεταποιητική της δραστηριότητα. 1931: Ιδρύεται η πρώτη εταιρία των αδελφών Αμαρίλιο με έδρα την Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την εμπορία χάλυβα. 1999: ξεκινάει στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ. 2009: Τα Κεντρικά Γραφεία μεταφέρονται στα Οινόφυτα. 2004: Αρχίζει εξαγωγική δραστηριότητα στην Βουλγαρία. : Η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στην Αθήνα και εδραιώνεται η πρωτοκαθεδρία της στον κλάδο. : Δύο συγχωνεύσεις και μία εξαγορά εταιρειών του κλάδου. 2001: Πλειοψηφική συμμετοχή στη νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής πανέλων πολυουρεθάνης «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.». 2008: Η παραγωγή μεταφέρεται στα Οινόφυτα. 2010: Η διανομή μεταφέρεται στα Οινόφυτα. 2005: Εισέρχεται στο ΧΑΑ και ιδρύει θυγατρικές σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

5 Εγκαταστάσεις Ομίλου Ασπρόπυργος Οινόφυτα Ωραιόκαστρο/ Θεσσαλονίκης
ΠΑΝΕΛΚΟ (Λαμία) SIDMA Βουλγαρίας (Σόφια) SIDMA Ρουμανίας (Βουκουρέστι)

6 Εγκαταστάσεις Ομίλου

7 Δομή Ομίλου ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ : 1931 80% 100% 100% ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 2001
SIDMA BULGARIA 2005 100% SIDMA ROMANIA 2005

8 ΣΙΔΜΑ – Μετοχική σύνθεση

9 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Ομίλου
Διαφοροποιημένη Πελατειακή Βάση: Kανένας πελάτης δεν συμμετέχει πάνω από 2% στις πωλήσεις. Συνέργειες: Συνεργασία με τη Σιδενόρ. Επέκταση στις αναπτυσσόμενες αγορές των Βαλκανίων μαζί με τη Σιδενόρ: Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αντιμετωπίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όπου η κατανάλωση σε χάλυβα ανέρχεται σήμερα στα 175 κιλά/άτομο και 195 κιλά/άτομο αντίστοιχα, ενώ στις προηγμένες βιομηχανικά χώρες υπερβαίνει τα 550 κιλά/άτομο. Ισχυρό Management: Την εταιρία διαχειρίζεται έμπειρη και πειθαρχημένη, στη διαχείριση των οικονομικών, διοίκηση. Ισχυρό δίκτυο διανομής: Πωλήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια Ηγετική Θέση στην Ελληνική Αγορά: βάσει πωλήσεων, επί σειρά δεκαετιών

10 Η ΣΙΔΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Παραγωγός ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Πελάτης
Κατασκευές Προϊόντα: Πλατέα, Επιμήκη, Συρματουργικά Προϊόντα & Πανέλα Έμποροι: Λιανική Υπηρεσίες: Επιπεδοποίηση & Κοπή, Μεταλλοβολή, Επιφανειακή επεξεργασία, Οξυγονοκοπή . Παραγωγή : Μηχανές Οικοσυσκευές Μηχανολογικά Ηγετική Θέση στην αγορά χάλυβα Ελλάδας και Βαλκανίων. Δίκτυο Διανομής με 5 αποθήκες σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Περίπου 345 υπάλληλοι. Οικονομικά στοιχεία Χρήση 2008: Πωλήσεις: € 300 εκ. Χρήση 2009: Πωλήσεις: € 160 εκ. Άλλα: Δημόσιος Τομέας Μεταλλικά προϊόντα Ναυπηγική Κλπ.

11 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου – τελευταία 6 έτη
€ εκ. Κύκλος Εργασιών € εκ. Μικτά Κέρδη* * Προ αποσβέσεων και προμηθειών αντιπροσωπείας ΣΙΔΜΑ Αντιπροσωπεία € εκ. % Δείκτες Κερδοφορίας Κέρδη προ φόρων Στο 2005 δεν περιλαμβάνονται τα έκτακτα έξοδα εισαγωγής στο Χ.Α.Α. ύψους € 1,2 εκ.. Μικτό Περιθώριο Κέρδους Περιθώριο Κέρδους Προ Φόρων

12 ΙI. Προϊόντα 1. Πλατέα 2. Επιμήκη 3. Συρματουργικά 4. Πανέλα

13 Γκάμα προϊόντων Πλατεά Επιμήκη Προϊόντα Προϊόντα Συρματουργικά Πανέλα
Ρολά & φύλλα θερμής έλασης Ρολά & φύλλα ψυχρής έλασης Ρολά & φύλλα πικλαρισμένα Γαλβανισμένα ρολά & φύλλα Αυλακωτές & τραπεζοειδείς λαμαρίνες Ρολά & φύλλα προβαμμένης λαμαρίνας Ανοξείδωτα Ρολά & φύλλα Σίδερα Εμπορίου Δοκάρια Ορθογώνιοι κοιλοδοκοί Σωλήνες Κατασκευών Πλατεά Προϊόντα Επιμήκη Προϊόντα Συρματουργικά Προϊόντα Πανέλα Γαλβανισμένο σύρμα Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων Μαύρο σύρμα

14 Στοιχεία Κλάδου 1. Κύκλος τιμών χάλυβα

15 Κύκλος Χάλυβα και σχέση EBITDA / ταμειακών ροών
Θεωρητική σχέση* Σχόλια H εταιρεία αγοράζει και πουλάει γενικώς σε τιμές spot. Οι τιμές όταν αυξάνουν είναι αποτέλεσμα του πληθωριστικού περιβάλλοντος του χάλυβα. Το κόστος πωληθέντων υπολογίζεται μεσοσταθμικά και υστερεί των αυξήσεων των τιμών του χάλυβα. Η χρονική αυτή διαφορά δημιουργεί κέρδη (ζημιές σε περιβάλλον μείωσης των τιμών του χάλυβα) αυξάνοντας (ελαττώνοντας) το EBITDA Υποθέτοντας σταθερό όγκο αποθεμάτων, οι ταμειακές ροές επηρεάζονται από υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης. Τα κέρδη (ζημιές) αντικατοπτρίζονται από αυξήσεις (ελαττώσεις) των τιμών των αποθεμάτων. Περιθώρια Κέρδη Ζημιές Περιθώρια Τιμές Χάλυβα Πωλήσεις Κόστος Υλικών EBITDA Ταμειακές Ροές *Υποθέτοντας σταθερούς όγκους αποθεμάτων

16 Αποτελέσματα 2009 Διεθνών Εταιρειών Κλάδου
(€ Εκ.)

17 Αποτελέσματα 2009 Διεθνών Εταιρειών Κλάδου
($ Εκ.)

18 ΙV. Στρατηγική 1. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
2. Διαχείριση Ανάπτυξης

19 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
Κίνδυνοι για την εταιρεία μπορεί να προέρθουν από: Αιτία Μέτρο Πρόληψης Αφερεγγυότητα Πελατών Ασφάλεια Πιστώσεων 80% των υπολοίπων ασφαλισμένο Κυκλικότητα Αγοράς Διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων Μακροχρόνιες σχέσεις με προμηθευτές Περισσότερα προϊόντα προστιθέμενης αξίας Απειλή της κυρίαρχης θέσης στην αγορά Εκτεταμένο Δίκτυο Πωλήσεων Διευρυμένη πελατειακή βάση Έμφαση στον όγκο πωλήσεων για τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης Κεφαλαιακή διάρθρωση Διατήρηση λόγου Δανεισμού/Ι.Κ. < 1.5 Έλλειψη κεφαλαίων για ανάπτυξη Χρήση μέρους των διαθέσιμων γραμμών δανεισμού Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελεί κεντρικό άξονα στην ανάπτυξη και επιτυχία της ΣΙΔΜΑ.

20 Έρευνα διείσδυσης σε νέες αγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων
Στρατηγική Ανάπτυξης 1 Εδραίωση Θυγατρικών σε Βουλγαρία & Ρουμανία με τη Λειτουργία Ολοκληρωμένων Κέντρων Επεξεργασίας Χάλυβα 2 Αύξηση του μεριδίου αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές μας μέσω στρατηγικών συνεργασιών 3 Έρευνα διείσδυσης σε νέες αγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 4 Εισαγωγή νέων προϊόντων, στην εγχώρια αγορά, με σκοπό τη μετακίνηση στην εφοδιαστική αλυσίδα πιο κοντά στον τελικό καταναλωτή και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 5 Ενίσχυση των υπαρχόντων αλλά και νέων στρατηγικών συνεργασιών με τους μεγάλους παραγωγούς προϊόντων χάλυβα

21 V. Επέκταση στα Βαλκάνια

22 Παρουσία στα Βαλκάνια Μελλοντική Επέκταση
Παρουσία στα Βαλκάνια Μελλοντική Επέκταση ALBANIA GREECE BULGARIA ROMANIA ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

23 Επέκταση στα Βαλκάνια Επιχειρηματικές ευκαιρίες:
Στόχος: Η δημιουργία δικτύου από σύγχρονα κέντρα επεξεργασίας και εμπορίας χάλυβα. Χώρες πρώτης φάσης επέκτασης: Βουλγαρία και Ρουμανία Χώρες δεύτερης φάσης επέκτασης: Αλβανία Στρατηγική συνεργασία στις παραπάνω χώρες: με την ΣΙΔΕΝΟΡ και τους κύριους προμηθευτές μας Επιχειρηματικές ευκαιρίες: Ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αυξημένη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα (εκσυγχρονισμός υποδομών, μεταλλικές κατασκευές, βιομηχανία λευκών προϊόντων, ναυπηγεία). Έλλειψη μεγάλων και οργανωμένων Κέντρων Επεξεργασίας Χάλυβα Συγκριτικά Πλεονεκτήματα: Τεχνογνωσία, εμπειρία, οικονομική ευρωστία. Σημαντική παρουσία του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στα Βαλκάνια.

24 VI. Επενδυτικό Πρόγραμμα
VII. Ανάπτυξη στο Εξωτερικό

25 Εξέλιξη Επενδυτικού Προγράμματος τελευταίας 6ετίας
Συνολικές Επενδύσεις Παγίων Εταιρείας 2003 – 2008: € 32 εκ. Αναμενόμενα Οφέλη € χιλ. Διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών Μείωση λειτουργικών εξόδων Αύξηση προστιθέμενης αξίας Εγκατάσταση νέων μηχανημάτων Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων Αύξηση των μεγεθών της εταιρείας Κύκλου εργασιών Αγοραστική ισχύς Επενδύσεις στις θυγατρικές 2001 – 2009: € 15 εκ.

26 Έμφαση στο Εξωτερικό Παρατηρήσεις Πωλήσεις Ιαν – Δεκ. 2008 Πωλήσεις
Ιαν – Δεκ. 2009 Παρατηρήσεις Αύξηση πωλήσεων από το Εξωτερικό κατά 18% (από 17% στο σύνολο το 2008 σε 20% στο σύνολο το 2009). Ο κύριος όγκος πωλήσεων στο εξωτερικό αφορά εξαγωγές από τις εταιρείες του ομίλου ΣΙΔΜΑ & ΠΑΝΕΛΚΟ καθώς και πωλήσεις από τις θυγατρικές στα Βαλκάνια (SIDΜΑ Romania και SIDMA Bulgaria). Στόχος η ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και σε άλλες πόλεις μετά την πλήρη λειτουργία των κέντρων επεξεργασίας των θυγατρικών σε Σόφια και Βουκουρέστι. Ομίλου σε εκατομμύρια € 17% Στο σύνολο 50 250 20% Στο σύνολο 32,1 125,7 Έσοδα Εσωτερικού Έσοδα Εξωτερικού Έσοδα Εσωτερικού Έσοδα Εξωτερικού 26

27 Για να προστεθείτε στη λίστα Εξυπηρέτησης Μετόχων στείλτε μας ένα σύντομο e-mail με τα στοιχεία σας.
Θεσμικοί Επενδυτές και Αναλυτές: Τηλ: / Φαξ: Internet:


Κατέβασμα ppt "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιούλιος 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google