Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Έλεγχος της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Έλεγχος της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Έλεγχος της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα
Εργαλείο δημιουργίας προστιθέμενης αξίας προς όφελος του κατασκευαστή;

2 Ποιο πρέπει να είναι το Σύστημα Ποιότητας για κάποιο συγκεκριμένο έργο;

3 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΤΙ ΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ 1 ΠΟΡΟΙ 3. ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4 The Project Quality System
Company Quality System Project Quality Assurance Program Contractual Requirements Company Quality System Procedures Resources Management Human Resources Material and Services Equipment General Processes General Procedures Documentation Document and Data control Non conformities Audits and Inspections Forms Review Lists Other Items Risk Assessment Health and Safety Environmental Work instructions Quality documents Inspection and Test Plan Forms and reports Method statements Work Instructions

5 Ποιες είναι οι κύριες συμβατικές απαιτήσεις με βάση τις οποίες δομείται ένα Πρόγραμμα Ποιότητας έργου; Προδιαγραφές Έργου, Απαιτήσεις πελάτη Κανονισμοί, Standards, norms

6 Ποια είναι τα υπόλοιπα εργαλεία (περιουσιακά στοιχεία) με βάση τα οποία δομείται ένα Πρόγραμμα Ποιότητας έργου; Τεχνική Βιβλιοθήκη Εταιρίας Ανασκοπήσεις από παλαιά έργα

7 Εφαρμόζεται στη πράξη ; Το Copy-Paste μας αρκεί;
Το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου που προβλέπει η ΔΙΠΑΔ/οικ/611/ (ΦΕΚ1013/Β/2.8.01) μήπως συντηρεί και επιτείνει τη γραφειοκρατία; Εφαρμόζεται στη πράξη ; Το Copy-Paste μας αρκεί;

8 Τι είναι ο Έλεγχος Ποιότητας;

9 Που πρέπει να εφαρμόζεται ο Έλεγχος Ποιότητας;
Προσωρινές Κατασκευές Μόνιμες Κατασκευές Πρώτες Ύλες και εγκαταστάσεις τρίτων

10 Ποια είναι τα είδη ελέγχων και Δοκιμών που εφαρμόζουμε συνήθως στα έργα;
Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής τους Ανάλογα με το αν προβλέπονται ή όχι στη σύμβαση Ανάλογα με την επίδραση τους στη ροή των εργασιών Ανάλογα με το πότε γίνονται Ανάλογα με την κρισιμότητα των προς έλεγχο χαρακτηριστικών Ανάλογα με τη δειγματοληψία Ανάλογα με τον υπεύθυνο διεξαγωγής τους

11 Ποιος ελέγχει τη ποιότητα των κατασκευών ;
Διαθέτει η εταιρία κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και αντίστοιχο εξοπλισμό (δικό της ή συνεργατών) ώστε να διενεργούνται οι έλεγχοι και οι δοκιμές; Προσωπικό Εργοταξίου Εξωτερικά και Εσωτερικά Εργαστήρια Πιστοποιημένοι Ελεγκτές Οίκοι ποιοτικού Ελέγχου

12 Ποια είναι η λειτουργία των Επιθεωρήσεων και ποιος ο Χειρισμός μη συμμορφώσεων (Ενδιάμεσων και τελικών);

13

14 Ποιος αποφασίζει και με ποια αντικειμενικά κριτήρια για τους ελέγχους και δοκιμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν και με ποια συχνότητα; Κανονισμοί, Κώδικες και Πρότυπα Ισχύουσα Νομοθεσία Προδιαγραφές του Έργου Άλλα Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας (Quality control plans) Διαδικασίες Εργασιών (Project work procedures) Μεθοδολογίες (Method statements) Οδηγίες Εργασίας (Project work instructions) Τυποποιημένα έντυπα Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών και Προγράμματα Ποιότητας Υπεργολάβων και Προμηθευτών Στοιχεία που αντλούνται από την Τεχνική Βιβλιοθήκη της Εταιρίας Η Τεχνογνωσία της εταιρίας στις συγκεκριμένες δραστηριότητες Ελέγχων και Δοκιμών Οι Ανασκοπήσεις με την διαχείριση της υπάρχουσας πληροφορίας Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών (Inspection and test plans )

15

16 Τι ονομάζουμε Eιδικές Διεργασίες;

17 Ποιοι Έλεγχοι και Δοκιμές εφαρμόζονται συνήθως στα έργα;

18 Χωματουργικά δοκιμή προσδιορισμού Φυσικής Υγρασίας.
δοκιμή προσδιορισμού των ορίων Atterberg. δοκιμή προσδιορισμού Κοκκομετρικής Διαβάθμισης με την χρήση κοσκίνων. δοκιμή προσδιορισμού της σχέσης της μέγιστης ξηρής πυκνότητας με το αντίστοιχο ποσοστό της βέλτιστης υγρασίας με την χρήση της Τροποποιημένης μεθόδου Proctor. έλεγχοι ανά δανειοθάλαμο με την διάνοιξη δοκιμαστικών φρεάτων για τον προσδιορισμό των ανωτέρω εδαφικών χαρακτηριστικών. δοκιμή προσδιορισμού συμπύκνωσης επιτόπου.

19 Σκυροδέματα Μελέτες Σύνθεσης Δοκιμές κατά τη παρασκευή
δοκιμή προσδιορισμού Κοκκομετρικής Διαβάθμισης. δοκιμή προσδιορισμού πλαστικότητας. δοκιμή ισοδύναμου άμμου. Δοκιμές κατά τη κατασκευή Λήψη και Θραύση δοκιμίων Δοκιμές κάθισης , δυσθραυστότητας Γεωμετρικός και διαστασιολογικός Έλεγχος μετά από την αφαίρεση του ξυλοτύπου

20 Μεταλλικές Κατασκευές
Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι Οπτικός Έλεγχος Διαστασιολογικός Έλεγχος Ραδιογραφικός Έλεγχος Έλεγχος Υπερήχων Έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά Έλεγχος με δινορεύματα Καταστρεπτικοί Έλεγχοι Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκιμή Κρούσης Δοκιμή Κάμψης Δοκιμή Πρόσφυσης

21 Καταστρεπτικές Δοκιμές
Έλεγχος με υπερήχους Καταστρεπτικές Δοκιμές

22 Οδοστρωσία Υπόβαση ,βάση στρώση στράγγισης οδοστρώματος Ασφαλτικά
δοκιμή προσδιορισμού Κοκκομετρικής Διαβάθμισης. δοκιμή προσδιορισμού πλαστικότητας. δοκιμή ισοδύναμου άμμου. δοκιμή προσδιορισμού συμπύκνωσης επιτόπου Ασφαλτικά Δοκιμές υλικών μελέτης σύνθεσης δοκιμή προσδιορισμού ποσοστού (%) ασφάλτου. δοκιμή κοκκομέτρησης ασφαλτομίγματος. δοκιμή προσδιορισμού χαρακτηριστικών κατά Marshall δοκιμή εμβάπτισης θλίψης. 1 δοκιμή προσδιορισμού συμπύκνωσης επιτόπου. Λήψη πυρήνων για το προσδιορισμό Φαινόμενου βάρους, Κενών (ASTM D- 3203), Πάχους, (%) ασφάλτου

23 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Δοκιμή αντιστάσεως μονώσεως προς γή Δοκιμή αντιστάσεως μονώσεως μεταξύ αγωγών Μέτρηση αντιστάσεως γείωσης Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης Δοκιμές τύπου

24 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Δοκιμές πιέσεως δικτύων (ενδιάμεσες και τελικές) Δοκιμές αντλιών – κυκλοφορητών και λοιπού εξοπλισμού Δοκιμή θερμομονώσεων Δοκιμή στεγανότητας δεξαμενών Καθαρισμοί δικτύων και αποστειρώσεις

25 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών
Δοκιμή διανομής αέρα και λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων Δοκιμές δικτύων σωληνώσεων κλιματισμού Δοκιμές συστημάτων αυτοματισμού Δοκιμές αντλιών - κυκλοφορητών Δοκιμή θερμομονώσεων Ελεγχος στάθμης θορύβου

26 Ποιος εκπαιδεύει και πως τους επιθεωρητές οπτικών ελέγχων;

27 Πως πρέπει να τεκμηριώνονται οι Έλεγχοι και οι Δοκιμές;

28 Απολογισμός και καταγραφή στα Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΓΚΕΝΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ; ΕΚΔΟΣΤΕ ΟΔΗΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΤΕ NAI ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ ) ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

29 Αρχείο Ποιότητας Έντυπα και τυποποιημένες φόρμες Check lists
Πιστοποιητικά Εκθέσεις Επιθεώρησης Εκθέσεις Δοκιμών Στατιστικές ανάλυσεις Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες και άλλες εκθέσεις

30 Πραγματοποιείται πάντα σωστά η συλλογή , η διαχείριση και η διάθεση της πληροφορίας;

31 Πως πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων ποιότητας;

32 Γιατί χρειάζονται οι Στατιστικές Αναλύσεις;

33 Τι είναι το κόστος Ποιότητας;
κόστος πρόληψης κόστος ελέγχου Ποιότητας πρώτων υλών και πόρων που χρησιμοποιούνται κόστος ελέγχου Ποιότητας ενδιάμεσων κατασκευών κόστος ελέγχου Ποιότητας τελικών κατασκευών Κόστος χαμένης ευκαιρίας

34 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τις εταιρίες που εφαρμόζουν στις κατασκευές ένα πλήρες σύστημα Ελέγχου Ποιότητας; Ικανοποιημένοι πελάτες Τα αποτελέσματα των Ελέγχων και Δοκιμών (αποδεκτά η μη αποδεκτά) μέσω των ανασκοπήσεων στατιστικών αναλύσεων και κοστολόγησης και της διάχυσης της πληροφορίας πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης της. Το ξεκαθάρισμα της Οργάνωσης και την βελτίωση την Επικοινωνίας Τον καλύτερο έλεγχο των Εργασιών των προμηθευτών και των υπεργολάβων Τον καλύτερο έλεγχο του κόστους με τη μείωση μερεμετιών, επισκευών και αποκαταστάσεων Την ανάδειξη στελεχών και την εκπαίδευση του προσωπικού Την δημιουργία στόχων και οραμάτων Την καλύτερη συντήρηση και Διαχείριση του Εξοπλισμού της Την δημιουργία τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της Την βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών που είναι η προυπόθεση για ένα κόσμο χωρίς επιχειρηματικά σύνορα.

35 Βεβαίως δεν μπορεί από μόνη της η εταιρία να αντιμετωπίσει :
Τις ελλείψεις των Μελετών Την αναποτελεσματική λειτουργία του κυρίου του έργου Την γενικότερη έλλειψη θεσμοθετημένων τεχνικών προδιαγραφών Την γενικότερη έλλειψη υποδομής σε θέματα Ποιότητας και σχετικών Υπηρεσιών στην Ελληνική Αγορά Την έλλειψη εκπαίδευσης σε ζητήματα ποιότητας και παραγωγής τεχνικών έργων


Κατέβασμα ppt "Ο Έλεγχος της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google