Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
16 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

2 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1985 και άρχισε να λειτουργεί το 1988 με αντικείμενο την εκμετάλλευση , λειτουργία , συντήρηση , κατασκευή και διοίκηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης της Κοζάνης , που μέχρι τότε ήταν αρμοδιότητα του Δήμου Κοζάνης. Το 1995 το αντικείμενο της επιχείρησης διευρύνθηκε με την προσθήκη περισσοτέρων αρμοδιοτήτων όπως μελέτη, κατασκευή , συντήρηση , εκμετάλλευση , διοίκηση και λειτουργία του δικτύου Τηλεθέρμανσης.

3 Το 1995 και το 1999 η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διευρύνεται με την εθελούσια συνένωση του Δήμου Κοζάνης με τα Δ.Δ. Ν. Νικόπολης και Αργίλου καθώς και με τα υπόλοιπα 18 ακόμη Δ.Δ. αντίστοιχα που αποτελούν σήμερα τον Καποδιστριακό Δήμο Κοζάνης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. επίσης λειτουργεί τα δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης στη Ζ.Ε.Π. (Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας). Η επιχείρηση λειτουργεί επίσης 2 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ,εκείνη που εξυπηρετεί την πόλη της Κοζάνης , τα Δ.Δ. Καρυδίτσας , Λευκόβρυσης , Αργίλου και την Ζ.Ε.Π. και εκείνη που εξυπηρετεί τα Δ.Δ. Κοίλων , Καρδιάς, Εξοχής και Τ.Ε.Ι.

4

5 Η επιχείρηση απασχολεί σήμερα 130 άτομα τακτικού προσωπικού , από τα οποία 18 άτομα Π.Ε. και 24 άτομα Τ.Ε.

6 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 1994 38 1995 45 1996 77 1997 94 1998 105 1999
106 2000 113 2001 2002 2003 115 2004 116 2005 117 2006 122 2007 125 2008 126 2009 130

7 Εξυπηρετεί 34. 544 νοικοκυριά στην πόλη της Κοζάνης την Ζ. Ε. Π
Εξυπηρετεί νοικοκυριά στην πόλη της Κοζάνης την Ζ.Ε.Π. και τα Δ.Δ. στην Ύδρευση– Αποχέτευση. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΕΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Δ/Δ ΣΥΝΟΛΑ 1994 16.773 1995 17.104 1996 17.416 1997 18.041 1998 18.397 1.897 20.294 1999 19.257 2.515 21.772 2000 20.227 2.565 22.792 2001 21.150 5.335 26.485 2002 22.209 5.395 27.604 2003 23.261 6.085 29.346 2004 25.059 6.057 31.116 2005 25.976 5.855 31.831 2006 26.510 5.877 32.387 2007 27.080 5.924 33.004 2008 27.899 5.942 33.841 2009 28.281 6.263 34.544

8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Τ/Θ
Εξυπηρετεί νοικοκυριά στην πόλη της Κοζάνης την Ζ.Ε.Π. και τα Δ.Δ. Ν. Χαραυγής στην Τηλεθέρμανση. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Τ/Θ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΣ T/Θ 1994 6.556 1995 8.000 1996 11.844 1997 14.878 1998 16.200 1999 17.033 2000 17.833 2001 17.911 2002 17.967 2003 18.922 2004 19.700 2005 20.100 2006 22.078 2007 24.056 2008 24.100 2009 24.900

9 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

10 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 1994 73.763 1995 63.200 1996 52.558 1997 59.925 1998 55.276 1999 65.584 2000 58.203 2001 71.601 2002 77.814 2003 99.104 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11 Το σύνολο των επενδύσεων ανήλθε σε ιστορικές τιμές σε 135. 000
Το σύνολο των επενδύσεων ανήλθε σε ιστορικές τιμές σε €, με ποσοστό 54% στην Τ/Θ, ποσοστό 26% στην Ύδρευση και ποσοστό 20% στην Αποχέτευση. TΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ (54%) ,02 € % ΥΔΡΕΥΣΗ (26%) ,34 € % ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (20%) ,81 € % ΣΥΝΟΛΟ ,00 €

12 2. Ιστορικό έργου Τηλεθέρμανσης
1989 Ανάθεση μελέτης στην ΑΝΚΟ Α.Ε. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Valoren Α΄ φάση (Οκτώβριος 1990): προσδιορισμός βασικών επιλογών της μελέτης B’ Φάση (Νοέμβριος 1991): οριστική μελέτη εφαρμογής του έργου με τα εξής τμήματα: μελέτη του έργου μεταφοράς θερμικής ενέργειας μελέτη των αντλιοστασίων μεταφοράς και διανομής μελέτη του δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας - μελέτη του λεβητοστασίου αιχμής.

13 το λεβητοστάσιο αιχμής
1991 : υπογραφή σύμβασης ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για την ανάθεση του έργου «Τηλεθέρμανση Κοζάνης» Μάρτιος 1992 : δημοπράτηση του έργου «Τηλεθέρμανση Κοζάνης φάση Α΄» ,που περιλάμβανε: το δίκτυο διανομής και τους θερμικούς υποσταθμούς στο ευρύτερο κέντρο της πόλης (Ζώνη Α') το λεβητοστάσιο αιχμής τα αντλιοστάσια διανομής και μεταφοράς Α1 και Α2.

14 Φεβρουάριος 1993 : δημοπράτηση του έργου «Τηλεθέρμανση Κοζάνης φάση Β΄», που περιλάμβανε
τον αγωγό μεταφοράς από τον Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου το αντλιοστάσιο μεταφοράς Α3 1993: ολοκλήρωση αυτοτελούς δικτύου διανομής Α΄ ζώνης 1994: διασύνδεση με τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. στον Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου και επέκταση το δικτύου (ζώνες Β΄ και Γ΄)

15 1995: Νομοθετική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΔΕΥΑ με την αρμοδιότητα των δικτύων τηλεθέρμανσης
Δεκέμβριος 1995: υπογραφή σύμβαση του έργου «Τηλεθέρμανση Κοζάνης Δίκτυο Διανομής Ζωνών Β΄ και Γ΄» (επέκταση του Δικτύου Διανομής σε όλες τις περιοχές του σχεδίου πόλης) Φθινόπωρο 1996: ολοκλήρωση της κατασκευής επέκτασης θερμικής ισχύος από τις μονάδες ΙΙΙ και IV του Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου. (αύξηση από 40 MWTh σε 67 MWTh).

16 Δεκέμβριος 1997: υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με την ΔΕΗ για την παροχή 70 ΜWTh από την μονάδα V του Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου. Ιανουάριος 1999: ολοκληρώνεται η επέκταση των εγκαταστάσεων της Τηλεθέρμανσης στο αντλιοστάσιο Α1 και στο Λεβητοστάσιο Αιχμής με την προσθήκη 4ου Λέβητα ισχύος 27,5 ΜWTh. Δεκέμβριος 1999: ολοκληρώνεται η κατασκευή του νότιου περιμετρικού αγωγού μεταφοράς (Φ 450 mm).

17 Δεκέμβριος 2001: ετοιμάσθηκε η μελέτη του 2ου αγωγού μεταφοράς (Φ 600 mm) ο οποίος θα ανεβάσει τη συνολική ικανότητα μεταφοράς του συστήματος στα 140MWth από τον Α.Η.Σ. Αγίου Δημητρίου. Δεκέμβριος 2002: εγκατάσταση του 5ου Λέβητα ισχύος 27,5 ΜWTh. Ιούνιος 2004: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής 2ου αγωγού Μεταφοράς DN 600 mm. Σεπτέμβριος 2005: Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας 2ου αγωγού Μεταφοράς DN600 mm.

18 Σεπτέμβριος 2006: ολοκλήρωση του έργου των μετασκευών στα αντλιοστάσια Α1, Α2 και Α3 της τηλεθέρμανσης, όπως επίσης ολοκλήρωση του έργου του νέου αυτοματισμού λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων της τηλεθέρμανσης. Σεπτέμβριος 2007: ολοκλήρωση του έργου εναποθήκευσης θερμότητας.

19 Σεπτέμβριος 2008: ολοκλήρωση του έργου επέκτασης στο 100% της πόλης της Κοζάνης, του οικισμού της Ν. Χαραυγής και στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης. Νοέμβριος 2008:ολοκλήρωση του έργου κατασκευής βοηθητικού αντλιοστασίου Αγ. Νικάνορα Δεκέμβριός 2009:ολοκλήρωση του έργου κατασκευής βοηθητικού αντλιοστασίου Αγ. Παρασκευής

20 3. Περιγραφή εγκαταστάσεων Τηλεθέρμανσης
Σκοπός εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης : η τροφοδότηση της πόλης με θερμότητα για θέρμανση χώρων και παρασκευή θερμού νερού χρήσης. Μονάδα βάσης: οι μονάδες ΙΙΙ, IV και V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου(παράγουν το 70% του θερμικού φορτίου αιχμής με συμμετοχή 95% της ετήσιας;παραγωγή θερμότητας)

21 Λεβητοστάσιο αιχμής : (παράγει το 40% του θερμικού φορτίου αιχμής με συμμετοχή 5% της ετήσιας παραγωγής θερμότητας) Θερμοκρασία υπέρθερμου νερού προσαγωγής: ° C. Επιτρεπόμενες θερμοκρασίες επιστροφής (κτίρια): 55° - 70° C. Δίκτυο διανομής: (ονομαστική πίεση 25 bar) αποτελείται από αγωγούς μονωμένους και εγκατεστημένους απευθείας στο έδαφος (φέρουν μόνωση από πολυουρεθάνη και προστατευτικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο).

22 Λεβητοστάσιο αιχμής: 3 λέβητες των 10 MW και δυο λέβητες 27,5 MW
Λεβητοστάσιο αιχμής: 3 λέβητες των 10 MW και δυο λέβητες 27,5 MW. Οι λέβητες είναι φλογοαυλωτοί τριπλής διαδρομής με δύο καυστήρες πετρελαίου και υγραερίου (L.P.G.) συνολικής ισχύς 85 MW. Αντλιοστάσιο Α1: 6 παράλληλα αντλητικά συγκροτήματα. Τα 2 είναι παροχής 630 m3/h και τα 3 είναι 1250 m3/h. Αντλιοστάσια Α2 και Α3: 3 παράλληλα αντλητικά συγκροτήματα (2+1 εφεδρικό) παροχής 1250 m3/h.

23

24

25

26

27

28 Αγωγοί μεταφοράς: είναι διαμέτρου DN 450mm και DN 600mm για την παροχή των ( 2300 m3/h (140 MWth) η ταχύτητα του νερού είναι 2m/s και η πτώση πίεσης 0,66 bar/Km). Εγκαταστάσεις στον Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου: 2 ζεύγη (μονάδες III και IV) εναλλάκτες θερμότητας κατακόρυφοι και υδραυλωτοί συνολικής απόδοσης 67MWTh ανά ζεύγος . Υπάρχει και ένα άλλο ζεύγος εναλλακτών στην V μονάδα συνολικής απόδοσης 70 MWTh

29 Θερμικοί υποσταθμοί κτιρίων: διαθέτουν εναλλάκτη τύπου πλακών του οποίου το ένα ρεύμα συνδέεται στο δίκτυο τηλεθέρμανσης και το άλλο στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Εναποθηκευτής θερμότητας 1600 m3 χωρητικότητα και ικανότητας 80 MWh.

30

31

32

33

34 4. Τιμολογιακή πολιτική Τηλεθέρμανσης
Τιμολογιακή πολιτική: έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του έργου και να στοχεύει στη βιωσιμότητα του. Στόχοι: η προσέλκυση καταναλωτών η κάλυψη των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης. Χρέωση σύνδεσης: είναι το άθροισμα της τιμής χρέωσης του θερμικού υποσταθμού και του γινομένου των μικτών τετραγωνικών της οικοδομής επί της σημερινής τιμής 3,5 ευρώ./m2 πλέον ΦΠΑ.

35 ΧΡΕΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ €/Μ2
ΜΕΣΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (Μ2) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (Μcal) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΧΡΕΩΣΗ 4.165 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) Μ2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ €/Μ2 150 20 4319,70 642,75 4944,45 32,96 250 40 4831,4 1041,25 5872,65 23,49 500 60 5652,5 2082,5 7735 15,47 1000 80 6628,3 4165,00 10793,3 10,793 1300 100 7163,8 5414,5 12578,3 9,675 2000 7996,8 8330 16326,8 8,163 2700 200 9365,3 11245,5 20610,8 7,633 3600 10293,5 14994 25287,5 7,024 4500 300 11602,5 18742,5 30345 6,743 5500 360 12495 22907,5 35402,5 6,436 Ιανουάριος 2010 Πίνακας: διαμόρφωση της τιμής σύνδεσης που είναι μικρότερη από την δαπάνη εγκατάστασης συστήματος κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο (λέβητας, καυστήρας, δεξαμενή πετρελαίου, καπνοδόχος κλπ.).

36 Τιμή πώλησης της θερμικής ενέργειας: καθορίστηκε αρχικά στα 0,02521 ευρώ/ kWh (8,59 δρχ./kWh) ενώ σήμερα είναι 0,04350 ευρώ/ kWh πλέον Φ.Π.Α. Απόσβεση εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης :από 2 χρόνια (μεγάλες οικοδομές) μέχρι 4 χρόνια (μονοκατοικίες). Με την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης έγινε δυνατή η κρίσιμη για την βιωσιμότητα του έργου διείσδυση της Τηλεθέρμανσης στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας. Καταναλωτές: αισθάνθηκαν όλα τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου θέρμανσης με αποτέλεσμα να γίνουν οι καλύτεροι διαφημιστές της Τηλεθέρμανσης στους συμπολίτες τους.

37 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38 Διάγραμμα αριθμού συμβολαίων ανά περίοδο
Εξέλιξη συνδρομητών τηλεθέρμανσης

39 Διάγραμμα συνδεδεμένων επιφανειών ανά περίοδο
Εξέλιξη συνδρομητών τηλεθέρμανσης Διάγραμμα συνδεδεμένων επιφανειών ανά περίοδο

40 Εξέλιξη συνδρομητών τηλεθέρμανσης
Διάγραμμα αναμενόμενης και πραγματικής πρόσκτησης θερμικού φορτίου στην Τηλεθέρμανση Κοζάνης

41 Διάγραμμα διαχρονικής εξέλιξης του δικτύου τηλεθέρμανσης

42 5. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Εξοικονόμηση συναλλάγματος λόγω μη κατανάλωσης Τ.Ο.Ε. ( Τόνων ισοδύναμων πετρελαίου) αξίας € και κάθε χρόνο στο μέλλον εξοικονόμηση Τ.Ο.Ε. που αποτιμώνται σήμερα € / έτος και που πιστώνονται στην τοπική και την εθνική οικονομία.

43 Λιγότερες δαπάνες για την θέρμανση των κατοικιών (65. 000
Λιγότερες δαπάνες για την θέρμανση των κατοικιών ( € μέχρι σήμερα ) με αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων. Στο μέλλον και κάθε χρόνο το ποσό που θα εξοικονομούν οι κάτοικοι θα είναι – € ανάλογα με την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην δραστηριότητα της Τηλεθέρμανσης απασχολούνται 35 περίπου άτομα τακτικού προσωπικού και 10 άτομα περίπου τον χρόνο έκτακτο προσωπικό. Υπολογίζεται ότι στην κατασκευή του έργου απασχολήθηκαν από το 1993 μέχρι σήμερα 100 περίπου άτομα πλήρους απασχόλησης ανά έτος.

44 Υψηλές προδιαγραφές εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης.
Κεντρικός έλεγχος λειτουργίας. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής γιατί παρέχεται 24ώρη ,ομοιόμορφη θέρμανση και θερμό νερό χρήσης. Ασφάλεια των εγκαταστάσεων, εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης και επισκευών – εξοικονόμηση χώρου στα κτίρια. Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος γιατί οι καπνοδόχοι περίπου οικοδομών ¨ έσβησαν ¨

45

46

47

48

49 Αναπτύσσει την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα με την μείωση του λειτουργικού κόστους των επαγγελματικών χωρών, και την μείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων που χρειάζονται θερμότητα. Εισάγει στην περιοχή μας νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Έλληνες κατασκευαστές, επιστήμονες και τεχνικοί αποκτούν τεχνογνωσία, από την μελέτη και την κατασκευή μέχρι την λειτουργία της Τηλεθέρμανσης. Δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης με την χρήση θερμότητας για θερμοκήπια, ξηραντήρια κ.λ.π.

50 Η Τηλεθέρμανση Κοζάνης ένα έργο «πράσινης ανάπτυξης» σύμφωνα με την ορολογία της εποχής απέδειξε περίτρανα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρέπει και μπορεί να πραγματοποιεί με αποτελεσματικότητα μεγάλης κλίμακας έργα.

51


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google