Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ελληνικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ελληνικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ελληνικού
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

2 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων θεσπίζει την υποχρέωση των Δήμων με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων να εκπονήσουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τον Ο.Τ.Α. και τα Νομικά του Πρόσωπα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των ΟΤΑ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο τελικό του κείμενο, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο εμπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του Δήμου και το σύνολο των δράσεων του σε όλους τους τομείς.

3 Ομάδα Έργου Την ευθύνη για την εκπόνηση του Ε.Π. είχε Διεπιστημονική Ομάδα Έργου. Σε αυτή συμμετείχαν οι εξής: Γεωργακάκη Ροδή, Αντιδήμαρχος, Μπακολιά Κατερίνα, Διευθύντρια Διοικητικού, Οικονομικού και Περιβάλλοντος Δήμου Ελληνικού, Γκούρλιας Νίκος, Υπάλληλος τμήματος εσόδων, Χριστοφίδου Θεοδοσία, Λογίστρια-Διαχειρίστρια Ταμείου, Γεωργακάκου Μαίρη, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, Χόρτης Γεράσιμος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, Εκπρόσωπος του Συμβούλου (ΠΕΤΑ Α.Ε.)

4 Φάσεις υλοποίησης του έργου
Φάση Α : Ανάλυση κι αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ελληνικού και της περιοχής του. Υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χωρικής ενότητας του Ελληνικού και των κύριων υποδομών του, Υφιστάμενη κατάσταση και χαρακτηριστικά του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ως διοικητικών μονάδων, Οικονομικά στοιχεία του δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και της περιουσίας του.

5 Φάσεις υλοποίησης του έργου
Φάση Β : Στρατηγικός Σχεδιασμός Θεμελιώδης επιδίωξη του δήμου, οι κατευθυντήριες αρχές και οι βασικοί στόχοι για την επίτευξή της. Άξονες στους οποίους θα διαρθρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις Κοινοτικές, Εθνικές και Περιφερειακές δυνατότητες χρηματοδότησης, υποδιαίρεση σε μέτρα και δράσεις.

6 Φάσεις υλοποίησης του έργου
Φάση Γ : Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Καταρτίζεται το τετραετές (διετές) πρόγραμμα δράσεων, οι οποίες εντάσσονται σε Άξονες και Μέτρα. Ιεραρχούνται και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Καταρτίζονται τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο και τις προβλέψεις της υπηρεσίας. Προσδιορίζονται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δράσεις (λειτουργίες και έργα) διαδημοτικής σημασίας ή δράσεις υποτροπικής σημασίας, ως προτάσεις προς τα υπερκείμενα επίπεδα προγραμματισμού.

7 Φάσεις υλοποίησης του έργου
Φάση Δ : Οικονομικός Προγραμματισμός Έσοδα ανά πηγή χρηματοδότησης Επενδυτικές και Λειτουργικές Δαπάνες Καταρτίζονται οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες

8 Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
Συμπεράσματα Κρίσιμα Ζητήματα

9 θετικά σημεία, ευκαιρίες
Δυνατότητα παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας στην περιοχή (Μητροπολιτικό Πάρκο) σε συνεργασία με ευρύτερες ομάδες, φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση. Μεγάλο παράλιο μέτωπο, καθαρά ύδατα κολύμβησης, δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης από το δήμο. Δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης χώρων και υποδομών στην πρώην αμερικάνικη βάση. Σχετικά καλές σχολικές υποδομές Δημιουργία σταθμών ΜΕΤΡΟ Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με γειτονικούς ΟΤΑ σε διάφορα θέματα. Βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των πολιτών Καλή ηλικιακή πυραμίδα Ελάχιστος δανεισμός του Δήμου

10 Θετικά σημεία, ευκαιρίες
Ύπαρξη συλλόγων και φορέων, ιδιαίτερα στους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης με ικανοποιητική δραστηριότητα. Δυνατότητα παρεμβάσεων στα ζητήματα Απασχόλησης Δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών στήριξης (Εθνικές Πολιτικές, Κ.Π.Σ. κλπ.) Δυνατότητα ανάπτυξης οργανωμένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Δυνατότητα βελτίωσης του οργανωτικού πλαισίου του Δήμου

11 Αδύνατα σημεία, απειλές
Ανεπαρκής Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και οργάνωσης των υπηρεσιών του δήμου. Μη ύπαρξη επιτελικής υπηρεσίας προγραμματισμού. Μικρό ποσοστό εργαζομένων έχει Πανεπιστημιακή μόρφωση Δεν υπάρχουν μελέτες για την υποβολή έργων προκειμένου να ενταχθούν σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η υλοποίηση των σχεδίων του ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρώην αεροδρόμιο και τη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας. Η υλοποίηση των σχεδίων για το Ολυμπιακό Κέντρο ιστιοπλοΐας. Επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στάθμευση από τη λειτουργία των σταθμών του μετρό.

12 Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Ελληνικού
Θεμελιώδης επιδίωξή μας είναι ο Δήμος Ελληνικού να γίνει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί μια τοπική εξουσία να εκφράζει και να κινητοποιεί το λαό και τη νεολαία, σε μια συλλογική προσπάθεια – αγώνα, για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων τους, την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών τους.

13 Οι κατευθυντήριες αρχές και οι βασικοί στόχοι
Η ενίσχυση, οργάνωση και αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου. Η ουσιαστική αύξηση των πόρων του Δήμου χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, με το νοικοκύρεμα της διαχείρισης των οικονομικών του, με διεκδίκηση πόρων εθνικών και κοινοτικών. Η υπεράσπιση των μεγάλων χώρων του πρώην αεροδρομίου και της παραλίας, ως δημόσιας περιουσίας και όχι ως αντικειμένου κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης, με τη δημιουργία δημόσιου, ανοιχτού μητροπολιτικού πάρκου που θα καταλήγει σε μια ελεύθερη παραλία. Η αποτροπή της κατασκευής λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας μέσα στην πόλη μας και στον Υμηττό. Η αισθητή βελτίωση της καθημερινότητας σε θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, το πράσινο και τους κοινόχρηστους χώρους, την κυκλοφορία.

14 Η αντιμετώπιση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, ως κοινωνικά αγαθά καi μέσα για την απελευθέρωση του λαού και της νεολαίας και όχι ως εμπορεύματα, ως μέσα χειραγώγησης, για δημιουργία πελατειακών σχέσεων και για προσωπική προβολή. Το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον προς τους συμπολίτες μας, Έλληνες κα ξένους, που δεν έχουν τα στοιχειώδη μέσα για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. Η δράση του δήμου, για το σύνολο των προβλημάτων των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των συνταξιούχων, της νεολαίας, των γυναικών και όχι μόνο για τα προβλήματα που είναι στην άμεση είτε έμμεση αρμοδιότητα της. Η αλληλεγγύη στους λαούς όλου του κόσμου που αγωνίζονται για ελευθερία, για το δικαίωμα να επιλέγουν οι ίδιοι το δρόμο ανάπτυξης τους.

15 Άξονες Επιχειρησιακού Προγράμματος
Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη

16 Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1
Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1.1 Περιβαλλοντικές υποδομές Δράσεις Ύδρευση Ανάπτυξη Δικτύου για Αυτόματο Πότισμα από τις Δημοτικές Γεωτρήσεις Ενέργεια Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες του Δήμου Ελληνικού Εκστρατεία προώθησης χρήσεων ΑΠΕ στο Δήμο Ελληνικού Καταπολέμηση της ρύπανσης Καθαριότητα ακτών Δήμου Ελληνικού Αναπλάσεις συντηρήσεις κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων Εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης Δημαρχείου Αναπλάσεις συντηρήσεις Παιδικών χαρών Ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στην πλατεία Σμύρνης Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του κολυμβητηρίου μέσα στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης. Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείου

17 Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1
Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1.2 Μεταφορές - Κυκλοφορία - Στάθμευση Δράσεις Οδοποιία Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδών Δήμου Ελληνικού Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Δήμου Ελληνικού Αισθητική και λειτουργική βελτίωση της Λ Ιασωνίδου Συγκοινωνία Αγορά νέου Δημοτικού Λεωφορείου Δυνατότητα λειτουργίας δημοτικής ή διαδημοτικής συγκοινωνίας Κυκλοφορία, Στάθμευση Μελέτη για τις αναγκαίες ρυθμίσεις - διαμορφώσεις και αποκαταστάσεις χώρων, που προκύπτουν από τα έργα κατασκευής και τη λειτουργία των σταθμών του ΜΕΤΡΟ Κατασκευή και λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων Ανάπλαση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης στάθμευσης στα Σούρμενα Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης στάθμευσης στο Άνω και Κάτω Ελληνικό Υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μελέτης στάθμευσης στην Αγία Παρασκευή Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας οδών και στάθμευσης

18 Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1.3 Καθαριότητα
Δράσεις Στερεά απόβλητα. Διαμορφώσεις εσοχών πεζοδρομίων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων 2009 Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανανέωση και βελτίωση του εξοπλισμού καθαριότητας Ανακύκλωση Υγρά απόβλητα Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης Ολοκλήρωση δικτύου όμβριων υδάτων Καθαρισμός φρεατίων  Συντήρηση και βελτίωση στο δίκτυο ακαθάρτων

19 Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Μέτρο 1.4 Πράσινο
Δράσεις Αστικό και περιαστικό πράσινο. Δημιουργία ενιαίου χώρου υψηλού πρασίνου στο πρώην ρέμα μαζί με το δρόμο των λεωφορείων της ΕΘΕΛ που πρέπει να καταργηθεί Αξιοποίηση ως κοινοχρήστου χώρου και χώρου πρασίνου του τμήματος της 129 ΠΥ μεταξύ των οδών Βοσπόρου και Δραγατσανίου. Ανάπλαση του πάρκου στη Βενιζέλου και 29ης στο Άνω Ελληνικό Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Αναστάσεως στα Σούρμενα, σε χώρο πράσινου και αναψυχής Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Αφροδίτης (σύνορα με Αργυρούπολη) Ανάπτυξη πράσινου στα πεζοδρόμια Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Δημιουργία ενιαίου φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Μελέτες για την αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου

20 Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Μέτρο 2.1 Κοινωνική Πολιτική
Δράσεις Προσχολική ηλικία Ίδρυση Νηπιαγωγείου στο Κάτω Ελληνικό Κατασκευή και λειτουργία νέου παιδικού σταθμού στα Σούρμενα Κατασκευή κτιρίου για τον 2ο Παιδικό Σταθμό στην Αγία Παρασκευή Επέκταση βρεφικού τμήματος 1ου Παιδικού Σταθμού Λειτουργία ΚΔΑΠ Τρίτη ηλικία Βοήθεια στο σπίτι Κατασκευή Β’ ΚΑΠΗ σε οικόπεδο του Δήμου στην Απ Παύλου Ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό Σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

21 Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Μέτρο 2.2 Παιδεία
Δράσεις Α΄ βάθμια Εκπαίδευση. Συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Κατασκευή αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο στο Άνω Ελληνικό Ίδρυση και κατασκευή του 5ου δημοτικού σχολείου στα Σούρμενα Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ΑΠΧ) στο 1ο Δημ Σχολ Ελληνικού Μελέτη & κατασκευή στεγάστρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Β΄ βάθμια Εκπαίδευση Συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ελληνικού Κατασκευή Διαπολιτισμικού Σχολείου Μελέτη & κατασκευή στεγάστρου στα 1ο-2ο γυμνάσια, επέκταση της σχολικής βιβλιοθήκης και βελτίωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

22 Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Μέτρο 2.3 Πολιτισμός
Δράσεις Πολιτιστικές υποδομές Ανακατασκευή Μαρίνειου στα Σούρμενα. Παρεμβάσεις βελτίωσης στις αίθουσες περιμετρικά του πρώην κλειστού μπάσκετ Επισκευή, συντήρηση Μαρίνειου στο Κάτω Ελληνικό Μελέτη κατασκευή για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου (για ωδείο και άλλες πολιτιστικές δράσεις) στο οικόπεδο της Καλλιπόλεως Εργασίες συντήρησης στο χειμερινό θέατρο στην Χαλδείας Εργασίες συντήρησης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Αγ. Παρασκευή Κατασκευή ανοιχτού Δημοτικού Θεάτρου Πολιτιστικές δραστηριότητες Ενίσχυση πολιτιστικών προγραμμάτων (Χορωδία, Εργαστήρι ζωγραφικής, Θεατρικό εργαστήρι, προγράμματα χορού, εργαστήρι φωτογραφίας κλπ) Δημοτικό Ωδείο Ενίσχυση λειτουργίας Ωδείου

23 Άξονας 2: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός Μέτρο 2.4 Αθλητισμός
Δράσεις Αθλητικοί χώροι Κατασκευή κλειστού γηπέδου Μπάσκετ Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Αγία Παρασκευή Διαχείριση και χρήση του κολυμβητηρίου μέσα στο χώρο της πρώην αμερικάνικης βάσης, σε συνεργασία με ΚΕΔ και φορείς των ΑμεΑ Μελέτη για την κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου με όλες τις αναγκαίες υποδομές στο Άνω Ελληνικό Ανακατασκευή ελαστικού τάπητα γηπέδων Συντηρήσεις Αθλητικών χώρων  Αθλητικές δραστηριότητες Ενίσχυση αθλητικών προγραμμάτων δήμου (μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πινγκ-πονγκ, στίβος κλπ)

24 Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη Μέτρο 3.1 Δήμος για τον Πολίτη
Δράσεις Ανάπτυξη και συμπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Συμπλήρωση της στελέχωσης του Δήμου Διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες Ψηφιακός Δήμος Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό σύστημα Δήμου Ελληνικού Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό για την ψηφιακή σύγκλιση Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Υποστήριξη του Δήμου για την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας ως τελικού δικαιούχου δράσεων του Δ ΚΠΣ Υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία διεκδίκηση και υλοποίηση έργων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου Βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους κατοίκους Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, Δημόσιες Σχέσεις, Συνέδρια εκδηλώσεις Δωρεάν Internet στους Δημότες Χρηματοδότηση κοινωφελών δράσεων ΚΕΔΕΛ Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Υποστήριξη δράσεων αθλητικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων της πόλης Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Συνεργασία με άλλους ΟΤΑ και φορείς της Αυτοδιοίκησης

25 Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη Μέτρο 3
Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη Μέτρο 3.2 Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Δράσεις Τοπικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση Τοπικό σχέδιο δράσης για την γυναικεία απασχόληση Γραφείο ενημέρωσης και υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

26 Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη Μέτρο 3.3 Τουριστικές υποδομές
Άξονας 3: Τοπική Ανάπτυξη Μέτρο 3.3 Τουριστικές υποδομές Δράσεις Λειτουργία δημοτικής ελεύθερης ακτής κολύμβησης Αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ελληνικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google