Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Business Models 1 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.. Business Models 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ένωση Εταιριών LDK, ALPHA FINANCE, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ REAL ESTATE.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Business Models 1 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.. Business Models 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ένωση Εταιριών LDK, ALPHA FINANCE, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ REAL ESTATE."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Business Models 1 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.

2 Business Models 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ένωση Εταιριών LDK, ALPHA FINANCE, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ REAL ESTATE & FPD SAVILLS. Ένωση EFG Eurobank & Dimand.

3 Business Models 3 Στοιχεία Business Model ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

4 Business Models 4 ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Συμφωνία Σεναρίου με σκοπό Τεχνόπολη ς Ο Παραχωρησιούχος δίνει σαν εργολαβικό αντάλλαγμα γραφειακούς χώρους στους μετόχους. Όλοι οι μέτοχοι θα αποκτήσουν ιδιόκτητα γραφεία αναλογικά με τις μετοχές τους, κάτι που συμφωνεί με τις επιδιώξεις τους Χρόνος Υλοποίησης Η ανάθεση του έργου σε παραχωρησιούχο επιταχύνει σημαντικά το έργο αφού δεν χρειάζεται η διενέργεια τεσσάρων διαδοχικών διαγωνισμών, δηλαδή για μελέτη υποδομών, κατασκευή υποδομών, μελέτη ανωδομών και κατασκευή ανωδομών Η ιδιοκτησία της χωροθετημένης γης εξ αδιαιρέτου από τους μετόχους μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του Έργου.

5 Business Models 5 Φορολογική Επιβάρυνση Ο ιδιοκτήτης της γης θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης αγοράς της γης. Σύμφωνα με το προτεινόμενο για εφαρμογή από 1.1.2006 πλαίσιο ΦΠΑ, οι μέτοχοι θα επιβαρυνθούν με ΦΠΑ επι της αντικειμενικής αξίας των γραφειακών χώρων ο οποίος εκπίπτει Ανταλλάγμα τα προς Επενδυτή Ο επενδυτής απολαμβάνει όλα τα οφέλη από την ενοικίαση και την πώληση γραφειακών και εμπορικών χώρων, έχει δικαίωμα εκμετάλλευσης συμπληρωματικών πηγών εσόδων. Η παραχώρηση της μη χωροθετημένης γης αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης

6 Business Models 6 ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ Κίνδυνοι και Δυσκολίες Η δυσκολία της χρηματοδότησης μειώνεται, αφού αποδέκτης της για την ανάπτυξη του έργου θα είναι αναγνωρισμένος developer Για να γίνει απευθείας μεταβίβαση της χωροθετημένης γης στους μετόχους της Τεχνόπολης, πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων των μετόχων στην Τεχνόπολη σε σχέση με την Ανάπτυξη

7 Business Models 7 ΕπεκτασιμότηταΣτην περίπτωση που η μη χωροθετημένη γη παραμένει στην κατοχή της ΤΕχνόπλης, σε περίπτωση επέκτασης, οι μέτοχοι θα απολαύσουν των υπεραξιών που θα έχουν δημιουργηθεί Κύρια Πλεονεκτήματα Οι μέτοχοι της Τεχνόπολης απολαμβάνουν δωρεάν γραφειακούς χώρους σαν εργολαβικό αντάλλαγμα Επίσης ο χρόνος υλοποίησης μειώνεται αφού δίνεται πακέτο παραχώρησης σε developer και μειώνεται ο αριθμός διαγωνισμών Κύρια Μειονεκτήματα Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκοίες που είναι πιθανό να εμποδίσουν την περίπτωση αγοράς της χωροθετημένης γης από τους ίδιους τους μετόχους

8 Business Models 8 Συνολικά τετραγωνικά Τεχνόπολης 152.178 Γραφειακοί χώροι 98.456 Τετραγωνικά διοίκησης και λοιποί κοινοχρ. Χώροι 3.000 Εμπορικές χρήσεις 6.850 Υπόγεια 43.872 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ BUSINESS MODEL ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

9 Business Models 9 Συνολικό κόστος κατασκευής ΄Εργου (Υποδομές+Κτίρια) % ή Τιμές176.560.141 Επιδοτούμενες υποδομές 35.256.184 Υπόγεια43.87250522.155.360 Ανωδομές98.45690589.102.680 Εμπορικές ανωδομές3.7708003.016.000 Εμπορικά υπόγεια3.0804501.386.000 Μελέτες-Επίβλεψη 10.097.987 Περιβάλλων χώρος 10.564.800 Χρηματοοικονομικό κόστος 17.320.795 Επιδότηση υποδομών 35%-12.339.664

10 Business Models 10 Αγοραία αξία τελικού έργου 287.144.388 Γραφειακοί χώροι (καθαρά τμ)82.0472.829232.110.020 Υπόγειες αποθήκες15.00071810.770.000 Εμπορικές χρήσεις6.6503.40023.290.000 Υπόγεια parking (θέσεις)52413.5577.103.868 Υπαίθρια parking (θέσεις)1.1156.7007.470.500 Διαφημίσεις (15 χρόνια) 2.400.000 Εκχώρηση δικτύων (25 χρόνια) 4.000.000

11 Business Models 11 ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δωρεάν παροχές στους μετόχους (αξία)20.240,02.82957.258.960 Ποσοστό αντιπαροχής στο κόστος 32,43% Ποσοστό αντιπαροχής στην εμπορική αξία 19,94% Πλήθος μετοχών 1.654.080 Μετοχές ανα δωρεάν τετραγωνικό μέτρο 81,72 Τετραγωνικά μέτρα ανα 1000 μετοχές 12,24 Αξία ανά μετοχή 35

12 Business Models 12 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ Οι υπολογισμοί του κόστους περιλαμβάνουν υψηλές τιμές ανά τμ Το υπολογιζόμενο εργολαβικό κέρδος είναι μεγάλο Τα έδοδα είναι υποτιμημένα Τα έσοδα των μετόχων μπορούν να είναι πολύ περισσότερα

13 Business Models 13 Συνολικό κόστος κατασκευής΄Εργου (Υποδομές+Κτίρια) % ή Τιμές176.560.141 Επιδοτούμενες υποδομές 35.256.184 Υπόγεια43.87250522.155.360 Ανωδομές98.45690589.102.680 Εμπορικές ανωδομές3.7708003.016.000 Εμπορικά υπόγεια3.0804501.386.000 Μελέτες-Επίβλεψη 10.097.987 Περιβάλλων χώρος 10.564.800 Χρηματοοικονομικό κόστος 17.320.795 Επιδότηση υποδομών 35%-12.339.664

14 Business Models 14 Κόστος με εργολαβικό κέρδοςΜΕΧΩΡΙΣΔΙΑΦΟΡΑ Ανωδομές90577017,53% Υπόγεια50543017,44% Εμπορικές Ανωδομές80067019,40% Εμπορικά Υπόγεια45038018,42%

15 Business Models 15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Προβλέπεται εγκατάσταση (χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμο;): 2 τραπεζών (από 23) με ενοίκιο 30€/τμ/μήνα 2 fast food με ενοίκιο 45€ 1 φαρμακείου με 25€ 2 περίπτερα-ψιλικά με 40€ Πιθανή υποτίμηση εσόδων μόνο από εμπορικές χρήσεις 12-20 εκατ.€

16 Business Models 16 ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ Οι Σύμβουλοι αντιμετωπίζουν το έργο σαν ένα κλασσικό real estate project. Η συμμετοχή όλων μας και η εγκατάσταση μας στο Πάρκο δημιουργεί τεράστιες εμπορικές υπεραξίες. Το όραμα του Πάρκου του κλάδου μας δε μπορεί να αποτιμηθεί σωστά, παρά μόνο από τον κλάδο.

17 Business Models 17 ΠΗΓΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Μείωση κόστους κατασκευής Αύξηση εσόδων Εργολαβικό κέρδος Χρηματοοικονομικά

18 Business Models 18 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κόστος κατασκευής176.560.141 Εμπορική αξία287.144.388 Απόδοση του έργου110.584.247 Σημείωση : Περιλαμβάνεται το υψηλό εργολαβικό κέρδος και το σύνολο του χρηματοοικονομικού κόστους

19 Business Models 19 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Δ.Σ. Εμπορική απόδοση του έργου110.584.247 Ποσοστό απόδοσης στο κόστος62,63% Ποσοστό απόδοσης στην εμπορική αξία38,51% Maximum δωρεάν παροχές στους μετόχους (αξία)110.584.247 Πλήθος μετοχών1.654.080 Μετοχές ανα δωρεάν τετραγωνικό μέτρο44,46 Αξία ανά μετοχή67

20 Business Models 20 Δωρεάν παροχές στους μετόχους σε είδοςμ2μ2 110.580.720 ανα 1000 μετοχές Γραφειακοί χώροι37.200,02829105.238.80022,49 Υπόγεια7.440,07185.341.9204,50

21 Business Models 21 Συνολικά έσοδα ΣύνολοΜέτοχοι Υπόλοι πο ΤιμήΈσοδα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Γραφειακοί χώροι82.04737.200,044.846,72.829126.871.220 Υπόγειες αποθήκες15.0007.440,07.560,07185.428.080 Εμπορικές χρήσεις6.8500,06.850,03.40023.290.000 Υπόγεια parking (θέσεις)5240,0524,013.5577.103.868 Υπαίθρια parking (θέσεις)11150,01.115,06.7007.470.500 Διαφημίσεις (15 χρόνια) 2.400.000 Εκχώρηση δικτύων (25 χρόνια) 4.000.000

22 Business Models 22 ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Ενίσχυση αντιπαροχής με ειδικούς όρους Εξασφάλιση επιδότησης ανωδομών Μείωση εργολαβικού κέρδους και κόστους Εκχώρηση μεταφορικού έργου Εκμετάλλευση «φωτεινών υπογείων» Εσωτερικές επικοινωνίες Χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων Ρεαλιστικοποίηση των εμπορικών χρήσεων Εμπορικές υπεραξίες (αέρας) Χορηγίες Ορθή αποτίμηση των εσόδων από χρήση δικτύων Ορθή αποτίμηση των εσόδων από διαφήμιση Αξία οικοπέδου εκτός Τεχνόπολης

23 Business Models 23 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Στήριξη των Μετόχων Επιτυχία της Αύξησης Μ.Κ.

24 Business Models 24 Όλοι οι Μέτοχοι θα πάρουν τα τ.μ. που χρειάζονται Η πιθανή αντιπαροχή θα κατανεμηθεί με βάση τις μετοχές Η ενίσχυση της αντιπαροχής θα κατανεμηθεί με βάση τα τμ και θα συμφωνηθεί συνολικά με τον παραχωρησιούχο Οι παλιοί μέτοχοι, που έχουν παραπάνω ανάγκες, θα πρέπει να υπερκαλύψουν το δικαίωμα τους Αυτή η αύξηση, εφ όσον καλυφθεί, θα είναι η τελευταία για παλιούς και νέους μετόχους ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

25 Business Models 25 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8/12/2005 θα αποφασίσει το το Τελικό Μοντέλο Ανάπτυξης του Έργου Την 31/12/2005 θα είμαστε Ιδιοκτήτες του Οικοπέδου Το 2006 θα ολοκληρωθεί η προπαρασκευή Το 2007 θα αρχίσουν τα έργα Το Πάρκο θα είναι πραγματικότητα στα τέλη του 2009 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΑΡΧΙΖΕΙ, Η ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΤΙΣ 14/11/2005

26 Business Models 26 Ταυτότητα & Προοπτική για τις Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας & την Εθνική Οικονομία ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ


Κατέβασμα ppt "Business Models 1 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.. Business Models 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ένωση Εταιριών LDK, ALPHA FINANCE, ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ REAL ESTATE."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google