Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσία αναπτυξιακού πλαισίου και έργων σε εξέλιξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσία αναπτυξιακού πλαισίου και έργων σε εξέλιξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσία αναπτυξιακού πλαισίου και έργων σε εξέλιξη
Δήμος Σαμοθράκης Παρουσία αναπτυξιακού πλαισίου και έργων σε εξέλιξη Δήμαρχος Σαμοθράκης Γεώργιος Μ. Χανός 1

2 Το όραμα του Δήμου Το όραμα του Δήμου Σαμοθράκης είναι η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη της Σαμοθράκης μέσω της αξιοποίησης των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του νησιού και της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυξιακού δυναμικού, με σκοπό να καταστεί η Σαμοθράκη ένας τόπος ελκυστικός για κατοικία, τουρισμό και επενδύσεις. Παράλληλα στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, φιλικού, συμμετοχικού, ανθρώπινου δήμου υπερτοπικής σημασίας, κέντρου ανάπτυξης και πολιτισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και ευρύτερα. 2

3 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Άξονας προτεραιότητας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Άξονας προτεραιότητας 2 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Άξονας προτεραιότητας 3 : Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση Άξονας προτεραιότητας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 3

4 Προϋπολογισμός Έργου: 4.170.000,00€
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων & υποδομών Τίτλος Έργου: Κατασκευή Περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας – Χώρας στην θέση Σωληνάρι Προϋπολογισμός Έργου: ,00€ Υλοποιημένες Ενέργειες: Πλήρης μελετητική ωρίμανση Πλήρης αδειοδοτική ωρίμανση Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κατάσταση: Δημοπρατήθηκε – Υπό συμβασιοποίηση

5 Προϋπολογισμός Έργου: 1.545.000,00€
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων & υποδομών Τίτλος Έργου: Βελτίωση Περιφερειακού Τοπικού Οδικού Δικτύου Χώρας- Αλωνίων , Διαμόρφωση βόρειας εισόδου Οικισμού Χώρας και κατασκευή Περιμετρικής Οδού Χώρας Προϋπολογισμός Έργου: ,00€ Υλοποιημένες Ενέργειες: Πλήρης μελετητική ωρίμανση Πλήρης αδειοδοτική ωρίμανση Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κατάσταση: Υπό δημοπράτηση εντός του 2014 Ενταγμένο έργο στο Π.Ε.Π. Αν Μακεδονίας – Θράκης

6 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Προσαγωγής και Διάθεση Λυμάτων Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Επανειλημμένες προσπάθειες ένταξης του έργου στο Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Λύση σύμβασης προηγούμενου έργου Τεύχη δημοπράτησης έργου 1.200 μ Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κατάσταση: Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης εφαρμογής Υποβολή για ένταξη στο Π.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας-Θράκης 6

7 Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Μελέτη επικαιροποίηση τιμών μελέτης κατασκευής του έργου Υδραυλική μελέτη μεταφοράς νερού Τοπογραφική αποτύπωση λιμνοδεξαμενής και δικτύου μεταφοράς νερού Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων λαμβανομένης υπόψη της περιοχής Natura 2000 (εκτέλεση από Τεχνικές Υπηρεσίες ΠΑΜΘ) Προϋπολογισμός Μελετών που υλοποίησε ο Δήμος Σαμοθράκης: ,00 € Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € (εκτελείται από Περιφέρεια ΑΜΘ ) Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Α.Α Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Κατάσταση: Υπογράφηκε Σύμβαση Κατασκευής την 21/5/2013 Καθυστέρηση με την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων Ενέργειες και μελέτες για καθαρισμό και λήψη αδρανών υλικών 7

8 Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης Τεχνικά Στοιχεία Λιμνοδεξαμενής: Χωρητικότητα δεξαμενής m3 Αγωγός μεταφοράς νερού μήκους 2.500m Φράγμα υδροληψίας ύψους 3m Λειτουργικά χαρακτηριστικά: Πλήρωση λιμνοδεξαμενής 6-7 μήνες χειμώνα Δεν επηρεάζεται το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης Ο αγωγός μεταφοράς του νερού θα διαθέτει δικλείδες σε κατάλληλες θέσεις για την παροχέτευση προς τις αρδευόμενες περιοχές 8

9 Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Ξηροποτάμου Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Αντίστοιχα με κατασκευή λιμνοδεξαμενής Άρδευση στρεμμάτων Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € (εκτελείται από Περιφέρεια ΑΜΘ ) Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Α.Α Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Κατάσταση: Υπογράφηκε Σύμβαση Κατασκευής την 14/11/2013 Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 Ενδεικτική φωτογραφία 9

10 Κλειστό Γυμναστήριο στα Αλώνια Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Κατασκευή νέων – αξιοοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Τίτλος Έργου: Κλειστό Γυμναστήριο στα Αλώνια Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Πλήρης μελετητική και αδειοδοτική ωριμότητα Υποβολή στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για χρηματοδότηση μέσω ΣΔΙΤ Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω ΣΔΙΤ Κατάσταση: Επιλογή αναδόχου εντός του 2014

11 Υδρεύσεις Οικισμών Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Βελτίωση, επέκταση, συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, βιολογικοί Τίτλος Έργου: Υδρεύσεις Οικισμών Δήμου Σαμοθράκης Αγωγός ύδρευσης προς Π.Άμμο Υλοποιημένες Ενέργειες: Τοπογραφικές μελέτες Μελέτη κατασκευής νέας δεξαμενής ύδρευσης Χώρας Μελέτη υδρομάστευσης στα Θέρμα Γεωτρήσεις Λάκκωμα, Αλώνια, Καμαριώτισσα Μελέτη παράλληλου δικτύου ύδρευσης κάμπινγκ Αδειοδοτήσεις Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων Ωριμότητα έργου προς υποβολή στο νέο Π.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας-Θράκης 11

12 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Αποχέτευση και Ε.Ε.Λ. Οικισμού Θέρμων και Δημοτικών Κάμπινγκ του Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης έργου (μελέτη-κατασκευή) Αδειοδοτήσεις έργου Υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ Προϋπολογισμός Έργου: ,61 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Πλήρης αδειοδοτική ωριμότητα για την ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο Ενδεικτική φωτογραφία

13 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Αποχέτευση ακαθάρτων - βιολογικός οικισμού Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης έργου (μελέτη-κατασκευή) Αδειοδοτήσεις έργου Υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Πλήρης αδειοδοτική ωριμότητα για την ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο Ενδεικτική φωτογραφία

14 Ανάπλαση και Ανάδειξη Παραλίας Κήπων Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Ανάπλαση και Ανάδειξη Παραλίας Κήπων Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Αρχιτεκτονική μελέτη Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Ενέργειες Αδειοδότησης Έργου Προϋπολογισμός Έργου: ,45 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Εκκρεμεί παραχώρηση δικαιώματος χρήσης από Κτηματική Υπηρεσία

15 Ανάπλαση και Ανάδειξη Παραλίας Παχιάς Άμμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Ανάπλαση και Ανάδειξη Παραλίας Παχιάς Άμμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Αρχιτεκτονική μελέτη Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Ενέργειες Αδειοδότησης Έργου Προϋπολογισμός Έργου: ,49 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Εκκρεμεί παραχώρηση δικαιώματος χρήσης από Κτηματική Υπηρεσία Οριοθέτηση αιγιαλού

16 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Ανάπλαση, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης (Περιπατητικές Ορειβατικές Διαδρομές) Υλοποιημένες Ενέργειες: Τοπογραφική μελέτη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Πλήρης Αδειοδότηση Έργου Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Πλήρης μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση Έτοιμο προς υποβολή στο νέο Π.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας - Θράκης

17 Ανάδειξη Υψώματος Βρυχού Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Ανάδειξη Υψώματος Βρυχού Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Πλήρης μελετητική ωρίμανση Πλήρης αδειοδοτική ωρίμανση Προϋπολογισμός Έργου: ,38 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Πλήρης μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση Έτοιμο προς υποβολή στο νέο Π.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας - Θράκης

18 Προτεινόμενες διαδρομές συνολικά
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Προτεινόμενες διαδρομές συνολικά Ανάδειξη ορεινού όγκου: Διαδρομή Κήποι Διαδρομή Κοφούκλιο Διαδρομή Θερμά - Γριά Βάθρα Διαδρομή Περιαστικό Δάσος Διαδρομή έξω από τη Χώρα (Γήπεδο) -Ζωοδόχος Πηγή Διαδρομή Χώρα - Αγ. Ανέμη Διαδρομή Ακρωτήρι - Αγ. Αντρέα Διαδρομή Ξηροπόταμος Διαδρομή Προφήτης Ηλίας Διαδρομή Παναγία Κρημνιώτισσα - Οροπέδιο Οικοτουριστικές διαδρομές: Διαδρομή και θέση Διάσελο Θέση Ακρωτήρι κήπος Καταφύγιο Ορειβατικού Πηγές Φονιά Διαδρομή ρέματος Φονιά προς κλείδωση Εκκλησάκι Χριστός Ρέμα Καρδελής Γριά βάθρα Ρέμα Πλατιά Βάθρες Παράδεισου Διαδρομή προς Φεγγάρι Ανάδειξη Υψώματος Βρυχού: Διαδρομή Α – Ορειβατική Διαδρομή Β – Πεζοπορική Διαδρομή Γ – Περιπατητική Διαδρομή Δ – Ορειβατική Διαδρομή Ε – Ορεβατική Διαμόρφωση θέσης θέας Διαμόρφωση χώρων υποδοχής επισκεπτών Αντιπυρική προστασία Σήμανση

19 Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων Τίτλος Έργου: Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Τοπογραφική αποτύπωση θέσης χωροθέτησης ΧΥΤΥ Μελέτη χωροθέτησης Αίτηση προ-έγκρισης χωροθέτησης SXEDIO Προϋπολογισμός Έργου: θα προκύψει από την οριστική μελέτη του έργου € Φορέας Χρηματοδότησης: Π.Ε.Π Αν. Μακεδονίας & Θράκης Κατάσταση: Σε αναμονή προέγκρισης χωροθέτησης Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

20 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υδροθεραπευτήριο Θέρμων Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Προμελέτη εντοπισμού παρεμβάσεων Ενέργειες συμμετοχής στο πρόγραμμα ENERGEIA του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα - Βουλγαρία Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: Interreg Ελλάδα- Βουλγαρία Κατάσταση: Εκπόνηση μελετών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς δημοπράτηση εντός του 2014

21 Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό Δήμου Σαμοθράκης Εξοικονόμηση: ~ € / έτος Υλοποιημένες Ενέργειες: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δημοτικού φωτισμού Εκπόνηση προμελέτης αντικατάστασης δημοτικού φωτισμού με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (LED) Προϋπολογισμός Έργου: ,50 € Φορέας Χρηματοδότησης: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων – Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΟΤΑ για ανταποδοτικά έργα Κατάσταση: Υπο υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

22 Γυμνάσιο – Λύκειο Σαμοθράκης Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε στέγες τριών (3) σχολικών κτιρίων Δήμου Σαμοθράκης Γυμνάσιο – Λύκειο Σαμοθράκης Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας Δημοτικό Σχολείο Αλωνίων Υλοποιημένες Ενέργειες: Μελέτη εφαρμογής εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων Αδειοδότηση Φ/Β σταθμών από ΔΕΗ Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: Ιδίοι Πόροι – Μακροχρόνιος Δανεισμός Κατάσταση: Ετοιμότητα προς υλοποίηση Αδυναμία εύρεσης πόρων και δανεισμού

23 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο Χώρας Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Υποβολή αίτησης χρηματοδόσης στο ΥΠΕΚΑ – Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ – ΟΤΑ Εκπόνηση προμελέτης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Μελέτη θέρμανσης, μελέτη Φωτοτεχνίας Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠΠΕΡΑΑ Κατάσταση: Σε αναμονή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ - ΟΤΑ

24 Αποκατάσταση πηγής ποδόλουτρων στα Ψαρόθερμα Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Αποκατάσταση πηγής ποδόλουτρων στα Ψαρόθερμα Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Κατεδάφιση της υφιστάμενης επικίνδυνης υποδομής Προμελέτη Νέου Έργου Προϋπολογισμός Έργου: θα προκύψει από την οριστική μελέτη Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ 2014 – 2020 Κατάσταση: Υπό εκπόνηση οριστικών μελετών έργου Σε αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου

25 Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων.
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση Τίτλος Έργου: Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων. Υλοποιημένες Ενέργειες: Αρχιτεκτονική μελέτη Στατική μελέτη Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Προϋπολογισμός Έργου: ,62 € Φορέας Χρηματοδότησης: Leader Ν. Έβρου Κατάσταση: Σε διαδικασία έκδοσης Άδειας Δόμησης. Έχει υποβληθεί ήδη στην Υπηρεσία Δόμησης Δ. Αλεξανδρούπολης Έχει λάβει έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

26 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Ενίσχυση του τουρισμού και των υπηρεσιών Τίτλος Έργου: Δημιουργία χώρου εκθετηρίου πετρωμάτων στο παλιό σχολείο του Προφήτη Ηλία Υλοποιημένες Ενέργειες: Έγκριση πρότασης Ενέργειες Αδειοδότησης Έργου Προϋπολογισμός Έργου: ,73 € Φορέας Χρηματοδότησης: Leader N. Έβρου Κατάσταση: Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης των μελετών ώστε να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων

27 Υλοποιημένες Ενέργειες:
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Ενίσχυση του τουρισμού και των υπηρεσιών Τίτλος Έργου: Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο π. Δημοτικό Σχολείο Θέρμων Υλοποιημένες Ενέργειες: Πλήρης μελετητική ωριμότητα Ενέργειες Αδειοδότησης Έργου Προϋπολογισμός Έργου: ,97 € Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Κατάσταση: Σε αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου

28 Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού Τίτλος Έργου: Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου Υλοποιημένες Ενέργειες: Σύνταξη & Υποβολή πρότασης από τις υπηρεσίες του Δήμου Προϋπολογισμός Έργου: ,55 € Φορέας Χρηματοδότησης: Leader N. Έβρου Κατάσταση: Eγκρίθηκε η πρόταση Υπό δημοπράτηση Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

29 Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην Καμαριώτισσα και στο Λάκκωμα
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Αξιοποίηση περιοχών για την δημιουργία κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων Τίτλος Έργου: Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην Καμαριώτισσα και στο Λάκκωμα Υλοποιημένες Ενέργειες: Σύνταξη & Υποβολή πρότασης από τις υπηρεσίες του Δήμου Προϋπολογισμός Έργου: ,00 € Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π. Αστική Αναζωογόνηση (Πράσινο Ταμείο) Κατάσταση: Eγκρίθηκε η πρόταση Υπό δημοπράτηση Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

30 Τουριστικό Περίπτερο Πληροφόρησης Χώρας
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Ενίσχυση του τουρισμού και των υπηρεσιών Τίτλος Έργου: Τουριστικό Περίπτερο Πληροφόρησης Χώρας Υλοποιημένες Ενέργειες: Σύνταξη & Υποβολή πρότασης από τις υπηρεσίες του Δήμου Προϋπολογισμός Έργου: ,12 € Φορέας Χρηματοδότησης: Leader N. Έβρου Κατάσταση: Eγκρίθηκε η πρόταση Υπό δημοπράτηση Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

31 Αδειοδότηση κάμπινγκ Πλατιάς Δήμου Σαμοθράκης
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Ενίσχυση του τουρισμού και των υπηρεσιών Τίτλος Έργου: Αδειοδότηση κάμπινγκ Πλατιάς Δήμου Σαμοθράκης Υλοποιημένες Ενέργειες: Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νομιμοποίηση κτιρίων & πληρωμή προστίμων Προϋπολογισμός Μελετών & Προστίμων: ,99 € Φορέας Χρηματοδότησης: Ιδιοι Πόροι & ΣΑΤΑ Κατάσταση: Εγκρίθηκαν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι από το ΥΠΕΚΑ Σε αναμονή της απόφαση του δασαρχείου περί αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων

32 Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Σαμοθράκης – Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Άξονας Προτεραιότητας: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Στόχος: Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων προγραμμάτων, δομών και υποδομών κοινωνικής μέριμνας και ενσωμάτωσης Τίτλος Έργου: Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Σαμοθράκης – Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Υλοποιημένες Ενέργειες: Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου Ενέργειας αδειοδότησης του έργου Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΕΣ Προϋπολογισμός Έργου: ,40 € Κατάσταση: Εκκρεμεί η σύσταση φορέα λειτουργίας της μονάδας Άδεια λειτουργίας στον όνομα του φορέα

33 Man and Biosphere ΄Άνθρωπος και Βιόσφαιρα''
Άξονας Προτεραιότητας: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Στόχος: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων Τίτλος Έργου: Man and Biosphere ΄Άνθρωπος και Βιόσφαιρα'' Υλοποιημένες Ενέργειες: Υποβολή πρότασης σε συνεργασία με τo Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας της Βιέννης για την Ένταξη της Σαμοθράκης στο πρόγραμμα ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ UNESCO Προϋπολογισμός Έργου: 0€ Φορέας Χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας της Βιέννης Κατάσταση: Προς αξιολόγηση στην επιτροπή της Unesco

34 Λοιπά έργα που εκπονήθηκαν & εκπονούνται:
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ολοκλήρωση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οριοθέτηση ρεμάτων Πλατιάς (τμήμα), Θερμιώτη, Κατσαμπά (τμήμα) Προμήθεια λεωφορείου, τριών (3) επιβατικών οχημάτων, δύο (2) μικρά απορριμματοφόρα, δύο (2) κοντέϊνερ Προγραμματική σύμβαση με ΕΛΚΕΘΕ - ίδρυση Παρατηρητηρίου Σαμοθράκης (έρευνα, ανάδειξη και προστασία φυσικής κληρονομιάς) Προγραμματική σύμβαση με ΔΠΘ- Καταγραφή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κα δημιουργία βοτανικού κήπου Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Χώρας Αλιευτικό Καταφύγιο Λακκώματος (αρμόδιος φορέας: ΠΑΜΘ) Νέο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης (εκπονείται από Υπ. Υγείας) Ολοκλήρωση λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου – ,00 €

35 Δήμος Σαμοθράκης Σας ευχαριστώ Δήμαρχος Σαμοθράκης Γεώργιος Μ. Χανός
35


Κατέβασμα ppt "Παρουσία αναπτυξιακού πλαισίου και έργων σε εξέλιξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google