Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γυμνάσιο Παλουριώτισσας Advanced School Ευαγγελία Ζαβρίδου, ΒΔ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γυμνάσιο Παλουριώτισσας Advanced School Ευαγγελία Ζαβρίδου, ΒΔ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γυμνάσιο Παλουριώτισσας Advanced School Ευαγγελία Ζαβρίδου, ΒΔ
Ιωσηφίνα Παύλου

2 ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΩΣ ADVANCED SCHOOL
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Η χρήση της τεχνολογίας σε όλα τα μαθήματα ως μέσου διδασκαλίας για πιο δημιουργική και αποτελεσματική μάθηση Η χρήση της τεχνολογίας ως μέσου επικοινωνίας, συνεργασίας και επιμόρφωσης όλων των εμπλεκομένων (Διεύθυνσης, Εκπαιδευτικών, Μαθητών, Γονέων, Κοινότητας)

3 LSL: Το σχέδιο S.T.E.P.S. του Γυμνασίου Παλουριώτισσας
Share/Present Teach/Technology Evidence/Research/Collaborate Plan/Innovate Support

4 Τι κάνουμε ήδη σε σχέση με τους στόχους
S T E P SHARE/PRESENT Τι κάνουμε ήδη σε σχέση με τους στόχους μας

5 1. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Πχ. Πληροφορική, Μαθηματικά, Φιλολογικά Μαθήματα, Χημεία, Φυσική, Μουσική, Οικιακή Οικονομία, Σχεδιασμός και Τεχνολογία

6 2. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Παρουσιάστηκαν μονταρισμένα ιστορικά ντοκουμέντα κατά τη διάρκεια των Εκδηλώσεων του σχολείου. Στην παρουσίαση και στην ηχητική κάλυψη συμμετείχαν πολλοί μαθητές. Για το μοντάζ χρησιμοποιήθηκε το movie maker, το AVS video editor και το Adobe after effects. Με τη βοήθεια του Movie Maker οι μαθητές δημιούργησαν εισαγωγικό φιλμάκι για τη θεατρική παράσταση του σχολείου μας. Picture with torn border and textured background (Advanced) Tip: Some shape effects on this slide are created with the Combine Shapes commands. To access this command, you must add it to the Quick Access Toolbar, located above the File tab. To customize the Quick Access Toolbar, do the following: Click the arrow next to the Quick Access Toolbar, and then under Customize Quick Access Toolbar click More Commands. In the PowerPoint Options dialog box, in the Choose commands from list, select All Commands. In the list of commands, click Combine Shapes, and then click Add. To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle. On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Height box enter 5.76” and in the Width box enter 4”. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, select Picture or texture fill, and then click the button next to Texture and click Newsprint (third row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, in the Picture Corrections pane, under Brightness and Contrast, in the Contrast box enter 40%. Also in the Format Picture dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No Line. Also in the Format Picture dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, click No Glow. Under Soft Edges, in the Size box enter 2.5 pt. Right-click the rectangle, click Edit Points, right-click the top edge of the rectangle, and then click Add Point to add a new point. Repeat this step to add about 15 new points to the top edge. Do the same for the bottom edge. Individually select each point you added, and then drag up or down to create a ragged edge. Move rectangle to the right half of the slide area. Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. Select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4.74” and the width is set to 3.4”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Color Tone, click the button next to Presets, and then click Temperature 5300 K. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane, and in the Shadow pane, do the following: Click the button next to Presets, and then under Outer click Offset Center. In the Transparency box, enter 80%. In the Size box, enter 101%. Position the picture over the rectangle. Press and hold CTRL, and then select the rectangle and the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Selected Objects. Click Align Middle. Click Align Center. To reproduce the other shapes on this slide (arched shadows), do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter .50” into the Height box and 3.9” into the Width box. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Oval. On the slide, drag to draw an oval. Select the oval. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 2” into the Height box and 6.83” into the Width box. Position the oval so that it overlaps the bottom edge of the rectangle. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, click Align Selected Objects, and then click Align Center. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click Shape Subtract. Select the new shape. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 90°. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select the first gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row). In the Transparency box, enter 50%. Select the other gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane, select No line. Also in the Format Shape dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, and then click No Glow. Select the transparent, gradient-filled rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Position one of the transparent rectangles over the bottom edge of the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Select the other transparent rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 0.34” into the Height box and 3.36” into the Width box. Position the transparent rectangle over the bottom edge of the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Press and hold CTRL, select the picture, select both transparent rectangles, and select the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a textbox. Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Corbel from the Font list, select 36 pt. from the Font Size list, and then select Black, Text 1 from the Font Color list. Position the text box on the left side of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, enter 7.5” into the Height box and 10” into the Width box. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane click No line. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane, click Picture or texture fill. Click the button next to Texture and choose Woven Mat (first row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, do the following: Under Sharpen and Soften, click the button next to Presets, and then click Soften: 25%. Under Brightness and Contrast, in the Brightness box enter 14%. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Recolor, click the button next to Presets, and then click Sepia (first row). Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until four gradient stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 48, Green: 50, and Blue: 30. In the Transparency box, enter 30%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 29%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). In the Transparency box, enter 18%. In the Position box, enter 51%. Click the button next Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). Select the last stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 78, Green: 81, and Blue: 61. In the Transparency box, enter 20%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No line. Press and hold CTRL, and then select both rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. 6

7 ΤΠΕ 3. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Websms Dropbox
3. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Dropbox Edmodo Ιστοσελίδα Σχολείου Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης ΤΠΕ Μαθητές Γονείς Εκπαιδευτικοί Διεύθυνση Websms

8 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

9 4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Επιμορφωτικό σεμινάριο από την εταιρεία ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’ προς όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Dropbox και την πλατφόρμα Edmodo από τους καθηγητές Πληροφορικής

10 5. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΔ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

11 Yπάρχει δικτύωση και παροχή διαδικτύου σε όλες τις ειδικές αίθουσες και πρόνοια για δικτύωση στις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας Υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο ( WI-FI) στο κεντρικό κτήριο του σχολείου Στο σχολείο υπάρχουν, επίσης : τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δανειστούν ανά πάσα στιγμή Γίνεται χρήση προσωπικών φορητών υπολογιστών από τους μαθητές 5 2 17

12 S T E P TEACH/TECHNOLOGY Παραδείγματα χρήσης τεχνολογίας
στη διδασκαλία

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄ τάξη: μαθαίνουν να διαχειρίζονται αρχεία και φακέλους στα Windows, να χρησιμοποιούν φυλλομετρητή για διερεύνηση στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να σχεδιάζουν και να επεξεργάζονται εικόνες με το πρόγραμμα Paint, να δημιουργούν απλές γραφικές εφαρμογές στο περιβάλλον Scratch και να επεξεργάζονται κείμενο με το πρόγραμμα Word. Β΄ τάξη: μαθαίνουν να διαχειρίζονται υπολογιστικά φύλλα με το πρόγραμμα Excel, να χρησιμοποιούν εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας όπως π.χ. Skype, να δημιουργούν δικά τους ιστολόγια, να δημιουργούν γραφικές εφαρμογές στο περιβάλλον Alice και να ετοιμάζουν παρουσιάσεις με το πρόγραμμα PowerPoint. Γ΄ τάξη: μαθαίνουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας το βάση δεδομένων Microsoft Access, να αναπαριστούν αλγόριθμους με το «Δημιουργό διαγραμμάτων» και να δημιουργούν δικές τους απλές εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic.

14 Παράδειγμα εργασίας: δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού γνώσεων από μαθητές Γ΄ τάξης με χρήση της Visual Basic.

15 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στο πλαίσιο του μαθήματος των Νέων Ελληνικών οι μαθητές παρουσίασαν στους συμμαθητές τους βιβλία που διάβασαν, εμπλουτίζοντας τις παρουσιάσεις τους με δικές τους δημιουργικές εργασίες. Picture with torn border and textured background (Advanced) Tip: Some shape effects on this slide are created with the Combine Shapes commands. To access this command, you must add it to the Quick Access Toolbar, located above the File tab. To customize the Quick Access Toolbar, do the following: Click the arrow next to the Quick Access Toolbar, and then under Customize Quick Access Toolbar click More Commands. In the PowerPoint Options dialog box, in the Choose commands from list, select All Commands. In the list of commands, click Combine Shapes, and then click Add. To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle. On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Height box enter 5.76” and in the Width box enter 4”. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, select Picture or texture fill, and then click the button next to Texture and click Newsprint (third row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, in the Picture Corrections pane, under Brightness and Contrast, in the Contrast box enter 40%. Also in the Format Picture dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No Line. Also in the Format Picture dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, click No Glow. Under Soft Edges, in the Size box enter 2.5 pt. Right-click the rectangle, click Edit Points, right-click the top edge of the rectangle, and then click Add Point to add a new point. Repeat this step to add about 15 new points to the top edge. Do the same for the bottom edge. Individually select each point you added, and then drag up or down to create a ragged edge. Move rectangle to the right half of the slide area. Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. Select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4.74” and the width is set to 3.4”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Color Tone, click the button next to Presets, and then click Temperature 5300 K. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane, and in the Shadow pane, do the following: Click the button next to Presets, and then under Outer click Offset Center. In the Transparency box, enter 80%. In the Size box, enter 101%. Position the picture over the rectangle. Press and hold CTRL, and then select the rectangle and the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Selected Objects. Click Align Middle. Click Align Center. To reproduce the other shapes on this slide (arched shadows), do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter .50” into the Height box and 3.9” into the Width box. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Oval. On the slide, drag to draw an oval. Select the oval. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 2” into the Height box and 6.83” into the Width box. Position the oval so that it overlaps the bottom edge of the rectangle. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, click Align Selected Objects, and then click Align Center. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click Shape Subtract. Select the new shape. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 90°. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select the first gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row). In the Transparency box, enter 50%. Select the other gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane, select No line. Also in the Format Shape dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, and then click No Glow. Select the transparent, gradient-filled rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Position one of the transparent rectangles over the bottom edge of the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Select the other transparent rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 0.34” into the Height box and 3.36” into the Width box. Position the transparent rectangle over the bottom edge of the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Press and hold CTRL, select the picture, select both transparent rectangles, and select the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a textbox. Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Corbel from the Font list, select 36 pt. from the Font Size list, and then select Black, Text 1 from the Font Color list. Position the text box on the left side of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, enter 7.5” into the Height box and 10” into the Width box. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane click No line. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane, click Picture or texture fill. Click the button next to Texture and choose Woven Mat (first row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, do the following: Under Sharpen and Soften, click the button next to Presets, and then click Soften: 25%. Under Brightness and Contrast, in the Brightness box enter 14%. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Recolor, click the button next to Presets, and then click Sepia (first row). Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until four gradient stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 48, Green: 50, and Blue: 30. In the Transparency box, enter 30%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 29%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). In the Transparency box, enter 18%. In the Position box, enter 51%. Click the button next Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). Select the last stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 78, Green: 81, and Blue: 61. In the Transparency box, enter 20%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No line. Press and hold CTRL, and then select both rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. 15

16 Λέσχη Ανάγνωσης

17 Δημιουργία μπλοκ Break the wall: Μίλα για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία
Οι μαθητές στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού δημιούργησαν μπλοκ, ηλεκτρονική εφημερίδα και ντοκιμαντέρ με συνεντεύξεις συμμαθητών τους από άλλες χώρες. Picture with torn border and textured background (Advanced) Tip: Some shape effects on this slide are created with the Combine Shapes commands. To access this command, you must add it to the Quick Access Toolbar, located above the File tab. To customize the Quick Access Toolbar, do the following: Click the arrow next to the Quick Access Toolbar, and then under Customize Quick Access Toolbar click More Commands. In the PowerPoint Options dialog box, in the Choose commands from list, select All Commands. In the list of commands, click Combine Shapes, and then click Add. To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle. On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Height box enter 5.76” and in the Width box enter 4”. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, select Picture or texture fill, and then click the button next to Texture and click Newsprint (third row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, in the Picture Corrections pane, under Brightness and Contrast, in the Contrast box enter 40%. Also in the Format Picture dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No Line. Also in the Format Picture dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, click No Glow. Under Soft Edges, in the Size box enter 2.5 pt. Right-click the rectangle, click Edit Points, right-click the top edge of the rectangle, and then click Add Point to add a new point. Repeat this step to add about 15 new points to the top edge. Do the same for the bottom edge. Individually select each point you added, and then drag up or down to create a ragged edge. Move rectangle to the right half of the slide area. Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. Select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4.74” and the width is set to 3.4”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Color Tone, click the button next to Presets, and then click Temperature 5300 K. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane, and in the Shadow pane, do the following: Click the button next to Presets, and then under Outer click Offset Center. In the Transparency box, enter 80%. In the Size box, enter 101%. Position the picture over the rectangle. Press and hold CTRL, and then select the rectangle and the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Selected Objects. Click Align Middle. Click Align Center. To reproduce the other shapes on this slide (arched shadows), do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter .50” into the Height box and 3.9” into the Width box. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Oval. On the slide, drag to draw an oval. Select the oval. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 2” into the Height box and 6.83” into the Width box. Position the oval so that it overlaps the bottom edge of the rectangle. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, click Align Selected Objects, and then click Align Center. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click Shape Subtract. Select the new shape. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 90°. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select the first gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row). In the Transparency box, enter 50%. Select the other gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane, select No line. Also in the Format Shape dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, and then click No Glow. Select the transparent, gradient-filled rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Position one of the transparent rectangles over the bottom edge of the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Select the other transparent rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 0.34” into the Height box and 3.36” into the Width box. Position the transparent rectangle over the bottom edge of the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Press and hold CTRL, select the picture, select both transparent rectangles, and select the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a textbox. Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Corbel from the Font list, select 36 pt. from the Font Size list, and then select Black, Text 1 from the Font Color list. Position the text box on the left side of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, enter 7.5” into the Height box and 10” into the Width box. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane click No line. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane, click Picture or texture fill. Click the button next to Texture and choose Woven Mat (first row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, do the following: Under Sharpen and Soften, click the button next to Presets, and then click Soften: 25%. Under Brightness and Contrast, in the Brightness box enter 14%. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Recolor, click the button next to Presets, and then click Sepia (first row). Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until four gradient stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 48, Green: 50, and Blue: 30. In the Transparency box, enter 30%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 29%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). In the Transparency box, enter 18%. In the Position box, enter 51%. Click the button next Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). Select the last stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 78, Green: 81, and Blue: 61. In the Transparency box, enter 20%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No line. Press and hold CTRL, and then select both rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. 17

18 Πρώτο παγκύπριο βραβείο
Μαθητική εφημερίδα «Θέση και Δράση». Οι μαθητές μας μίλησαν από καρδιάς για τον Ρατσισμό έτσι όπως τον βίωσαν οι ίδιοι. Πρώτο παγκύπριο βραβείο Picture with torn border and textured background (Advanced) Tip: Some shape effects on this slide are created with the Combine Shapes commands. To access this command, you must add it to the Quick Access Toolbar, located above the File tab. To customize the Quick Access Toolbar, do the following: Click the arrow next to the Quick Access Toolbar, and then under Customize Quick Access Toolbar click More Commands. In the PowerPoint Options dialog box, in the Choose commands from list, select All Commands. In the list of commands, click Combine Shapes, and then click Add. To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle. On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Height box enter 5.76” and in the Width box enter 4”. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, select Picture or texture fill, and then click the button next to Texture and click Newsprint (third row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, in the Picture Corrections pane, under Brightness and Contrast, in the Contrast box enter 40%. Also in the Format Picture dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No Line. Also in the Format Picture dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, click No Glow. Under Soft Edges, in the Size box enter 2.5 pt. Right-click the rectangle, click Edit Points, right-click the top edge of the rectangle, and then click Add Point to add a new point. Repeat this step to add about 15 new points to the top edge. Do the same for the bottom edge. Individually select each point you added, and then drag up or down to create a ragged edge. Move rectangle to the right half of the slide area. Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. Select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4.74” and the width is set to 3.4”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Color Tone, click the button next to Presets, and then click Temperature 5300 K. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane, and in the Shadow pane, do the following: Click the button next to Presets, and then under Outer click Offset Center. In the Transparency box, enter 80%. In the Size box, enter 101%. Position the picture over the rectangle. Press and hold CTRL, and then select the rectangle and the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Selected Objects. Click Align Middle. Click Align Center. To reproduce the other shapes on this slide (arched shadows), do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter .50” into the Height box and 3.9” into the Width box. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Oval. On the slide, drag to draw an oval. Select the oval. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 2” into the Height box and 6.83” into the Width box. Position the oval so that it overlaps the bottom edge of the rectangle. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, click Align Selected Objects, and then click Align Center. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click Shape Subtract. Select the new shape. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 90°. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select the first gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row). In the Transparency box, enter 50%. Select the other gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane, select No line. Also in the Format Shape dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, and then click No Glow. Select the transparent, gradient-filled rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Position one of the transparent rectangles over the bottom edge of the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Select the other transparent rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 0.34” into the Height box and 3.36” into the Width box. Position the transparent rectangle over the bottom edge of the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Press and hold CTRL, select the picture, select both transparent rectangles, and select the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a textbox. Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Corbel from the Font list, select 36 pt. from the Font Size list, and then select Black, Text 1 from the Font Color list. Position the text box on the left side of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, enter 7.5” into the Height box and 10” into the Width box. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane click No line. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane, click Picture or texture fill. Click the button next to Texture and choose Woven Mat (first row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, do the following: Under Sharpen and Soften, click the button next to Presets, and then click Soften: 25%. Under Brightness and Contrast, in the Brightness box enter 14%. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Recolor, click the button next to Presets, and then click Sepia (first row). Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until four gradient stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 48, Green: 50, and Blue: 30. In the Transparency box, enter 30%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 29%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). In the Transparency box, enter 18%. In the Position box, enter 51%. Click the button next Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). Select the last stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 78, Green: 81, and Blue: 61. In the Transparency box, enter 20%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No line. Press and hold CTRL, and then select both rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. 18

19 Οι μαθητές σκηνοθετούν... φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν
Οι μαθητές σκηνοθετούν... φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν Ντοκιμαντέρ για τον ενδοσχολικό ρατσισμό Έρευνα - Πρότζεκτ για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό Ανατροφοδότηση μέσω του γκρουπ στο Facebook. Οι μαθητές αναρτούν βίντεο που σχετίζονται με την καταδίκη του ρατσισμού, φωτογραφίες, σχολιάζουν και αποδοκιμάζουν το φαινόμενο.

20 Τα γκρουπ στο Facebook Ανατέθηκε στους μαθητές να δράσουν ως administrators για τη δημιουργία των γκρουπ. Οι μαθητές αναρτούν τις εργασίες τους σε μορφή αρχείου word/powerpoint/βίντεο που επεξεργάστηκαν στο movie maker. Διορθώνονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και επαναποστέλλονται.

21 ΙΣΤΟΡΙΑ Στο μάθημα της Ιστορίας οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν συστηματικά το πρόγραμμα Powerpoint στη διδασκαλία. Οι μαθητές ερευνούν στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες που τους δίνονται για να δημιουργήσουν δικές τους εργασίες (projects). Επίσης, προβάλλονται ντοκιμαντέρ ή άλλες ιστορικές πηγές που ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Picture with torn border and textured background (Advanced) Tip: Some shape effects on this slide are created with the Combine Shapes commands. To access this command, you must add it to the Quick Access Toolbar, located above the File tab. To customize the Quick Access Toolbar, do the following: Click the arrow next to the Quick Access Toolbar, and then under Customize Quick Access Toolbar click More Commands. In the PowerPoint Options dialog box, in the Choose commands from list, select All Commands. In the list of commands, click Combine Shapes, and then click Add. To reproduce the shape effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle. On the slide, drag to draw a rectangle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, in the Height box enter 5.76” and in the Width box enter 4”. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, select Picture or texture fill, and then click the button next to Texture and click Newsprint (third row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, in the Picture Corrections pane, under Brightness and Contrast, in the Contrast box enter 40%. Also in the Format Picture dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No Line. Also in the Format Picture dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, click No Glow. Under Soft Edges, in the Size box enter 2.5 pt. Right-click the rectangle, click Edit Points, right-click the top edge of the rectangle, and then click Add Point to add a new point. Repeat this step to add about 15 new points to the top edge. Do the same for the bottom edge. Individually select each point you added, and then drag up or down to create a ragged edge. Move rectangle to the right half of the slide area. Select the rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then click Align Middle. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. Select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4.74” and the width is set to 3.4”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the right pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Color Tone, click the button next to Presets, and then click Temperature 5300 K. Also in the Format Shape dialog box, click Shadow in the left pane, and in the Shadow pane, do the following: Click the button next to Presets, and then under Outer click Offset Center. In the Transparency box, enter 80%. In the Size box, enter 101%. Position the picture over the rectangle. Press and hold CTRL, and then select the rectangle and the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Selected Objects. Click Align Middle. Click Align Center. To reproduce the other shapes on this slide (arched shadows), do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter .50” into the Height box and 3.9” into the Width box. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Basic Shapes click Oval. On the slide, drag to draw an oval. Select the oval. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 2” into the Height box and 6.83” into the Width box. Position the oval so that it overlaps the bottom edge of the rectangle. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, click Align Selected Objects, and then click Align Center. Press and hold CTRL, select the rectangle, and then select the oval. On the Quick Access Toolbar, click Combine Shapes, and then click Shape Subtract. Select the new shape. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: In the Type list, select Linear. In the Angle box, enter 90°. Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select the first gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 0%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row). In the Transparency box, enter 50%. Select the other gradient stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane, select No line. Also in the Format Shape dialog box, click Glow and Soft Edges in the left pane, and in the Glow and Soft Edges pane, do the following: Under Glow, click the button next to Presets, and then click No Glow. Select the transparent, gradient-filled rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate. Position one of the transparent rectangles over the bottom edge of the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Select the other transparent rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, enter 0.34” into the Height box and 3.36” into the Width box. Position the transparent rectangle over the bottom edge of the picture. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then under Order Objects click Send Backward. Repeat this process until the shape is partially hidden by the texture-filled rectangle. Press and hold CTRL, select the picture, select both transparent rectangles, and select the texture-filled rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the text effects on this slide, do the following: On the Insert tab, in the Text group, click Text Box. On the slide, drag to draw a textbox. Enter text in the text box, and then select the text. On the Home tab, in the Font group, select Corbel from the Font list, select 36 pt. from the Font Size list, and then select Black, Text 1 from the Font Color list. Position the text box on the left side of the slide. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Size in the left pane, and in the Size pane, enter 7.5” into the Height box and 10” into the Width box. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane click No line. Also in the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, and in the Fill pane, click Picture or texture fill. Click the button next to Texture and choose Woven Mat (first row). Also in the Format Picture dialog box, click Picture Corrections in the left pane, and in the Picture Corrections pane, do the following: Under Sharpen and Soften, click the button next to Presets, and then click Soften: 25%. Under Brightness and Contrast, in the Brightness box enter 14%. Also in the Format Picture dialog box, click Picture Color in the left pane, and in the Picture Color pane, under Recolor, click the button next to Presets, and then click Sepia (first row). Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill, point to Gradient, and then click More Gradients. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, in the Fill pane, click Gradient fill, and then do the following: Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until four gradient stops appear in the slider. Also under Gradient stops, customize the gradient as follows: Select the first stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 48, Green: 50, and Blue: 30. In the Transparency box, enter 30%. Select the next stop in the slider, and then do the following: In the Position box, enter 29%. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). In the Transparency box, enter 18%. In the Position box, enter 51%. Click the button next Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row). Select the last stop in the slider, and then do the following: Click the button next to Color, click More Colors, and then in the Colors dialog box, on the Custom tab, enter values for Red: 78, Green: 81, and Blue: 61. In the Transparency box, enter 20%. Also in the Format Shape dialog box, click Line Color in the left pane, and in the Line Color pane select No line. Press and hold CTRL, and then select both rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. 21

22 ΑΓΓΛΙΚΑ Εξοικείωση μαθητών με το λογισμικό Go Animate με στόχο την συγγραφή διαλόγων και παραγωγή μικρού βίντεο υπό μορφή κινουμένων σχεδίων. Δείγμα από τέτοια εργασία που δημιουργήσαμε με μαθητές Γ΄ γυμνασίου στην τάξη:

23 Χρήση της ιστοσελίδας www. surveymonkey. com
Χρήση της ιστοσελίδας Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που είχε ετοιμαστεί με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής, και αφορούσε τις συνήθειές τους αναφορικά με τον τρόπο ετοιμασίας υλικού project.

24 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Στο μάθημα των μαθηματικών αξιοποιούνται διάφορα μαθηματικά εφαρμογίδια όπως π.χ. το Geogebra, το Graphi, το Mathtype. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές οι οποίοι έφερναν τους προσωπικούς τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εργάζονταν μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες στα εν λόγω προγράμματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον αλλά και να παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να κατανοούν δύσκολες έννοιες π.χ. στη Γεωμετρία, που παρουσιάζονταν μέσω των λογισμικών.

25 Χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας για διευκόλυνση της μάθησης και για συνδυασμό εικονικών και πραγματικών τεχνικών εργαστηρίου με ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας. Διενέργεια έρευνας (συνεργασία με το Παν. Κύπρου) με συμμετέχοντες 88 μαθητές της Β΄ τάξης. Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία για τη διδασκαλία του φαινομένου του βρασμού και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του. ΦΥΣΙΚΗ

26 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας έγινε project με θέμα «Ασφάλεια στον σχολικό χώρο». Με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών και tablets οι μαθητές εντόπισαν και κατέγραψαν επικίνδυνα σημεία στον χώρο του σχολείου. Στη συνέχεια έγραψαν επιστολές προς τη Διευθύντρια του σχολείου και τη σχολική εφορεία και δημιούργησαν αφίσες, τρίπτυχα και βίντεο με οδηγίες για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

27 Διαθεματικό Project σε συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου
ΜΟΥΣΙΚΗ Διαθεματικό Project σε συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου Οι μαθητές μεταμορφώνουν σε μουσικά όργανα υλικά της φύσης, ανακυκλώσιμα υλικά, αντικείμενα της καθημερινότητάς τους και κινητά τηλέφωνα. Το έργο συνοδεύεται από ηχητικά εφφέ και ηλεκτρονικούς ήχους από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

28 ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Living Schools Lab (LSL)

29 Τι μας οδήγησε στη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και
S T E P Evidence/Research/Collaborate Τι μας οδήγησε στη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και στον καθορισμό των στόχων

30 Ενδιαφέρον στη χρήση των ΤΠΕ (Μαθητές και Εκπαιδευτικοί)
Ενθουσιασμός των μαθητών κατά τη χρήση των ΤΠΕ Ικανότητες των μαθητών όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ Διεθνής Βιβλιογραφία Παραδείγματα από σχολικές μονάδες άλλων χωρών

31 Το πρόγραμμα μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς/διεύθυνση όσο και τους μαθητές γιατί :
Προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητών και μαθητή – μαθητή σε οποιοδήποτε χρόνο, σχολικό ή μη Προσφέρει ένα ελκυστικότερο για τους μαθητές περιβάλλον μάθησης Προσφέρει τη δυνατότητα διδασκαλίας και παρακολούθησης της πορείας εργασιών σε οποιοδήποτε χρόνο, σχολικό ή μη Διευκολύνει την εξατομικευμένη μάθηση Διευκολύνει την επίλυση αποριών κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον εργασίας Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές που απουσιάζουν να συμμετέχουν Προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση απώλειας ωρών διδασκαλίας και ευνοεί την κατανόηση και εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου

32 Μελλοντικός Σχεδιασμός
S T E P Ερωτήματα Αξιολόγηση Μελλοντικός Σχεδιασμός PLAN/INNOVATE

33 Ερωτήματα με βάση τους στόχους μας:
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν τα εργαλεία των ΤΠΕ, αποτελεσματικά, στη διδασκαλία και τη μάθηση; Πώς θα οργανώσουμε και θα εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν πιο εποικοδομητικά την τεχνολογία ως μέσο επικοινωνίας; Πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις προσπάθειες που γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος LSL και πόσο εποικοδομητικές ήταν για αυτούς;

34 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Πώς θα μετρήσουμε την επιτυχία του προγράμματος; ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ Διαμορφωτική αξιολόγηση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, για να εντοπίζονται, να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν.

35 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα PREZI στις 27/6 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Edmodo - Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια επεξήγησης των δυνατοτήτων του προγράμματος για αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

36 2. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δειγματικές διδασκαλίες που θα παρέχουν βοήθεια στο σχεδιασμό μαθημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας Εκπαίδευση μαθητών στο πρόγραμμα PREZI, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ομαδικές εργασίες από το σπίτι Χρήση του site WORDLE, όπου μπορείς να επιλέξεις/ γράψεις μια παράγραφο και αυτή μετατρέπεται σε αφίσα λέξεων Δημιουργία Blog Λογοτεχνίας «Λέσχη Ανάγνωσης» Χρήση του Google Hangouts στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COMENIUS

37 3. ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δημιουργία group στο Facebook από όλους τους υπεύθυνους τμημάτων Αποστολή ανακοινώσεων της Διεύθυνσης στους εκπαιδευτικούς μέσω Εmail Χρήση του Edmodo από όσο το δυνατό περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές Χρήση του Dropbox από όσο το δυνατό περισσότερους εκπαιδευτικούς Δημιουργία λογαριασμού Twitter του σχολείου για συνεχή επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων Δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων όλων των καθηγητών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα

38 4. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Αγορά επιπλέον διαδραστικών πινάκων
Αγορά επιπλέον διαδραστικών πινάκων Αγορά καινούριων ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιπλέον βιντεοπροβολέων Τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού στην αίθουσα πολυμέσων Τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού όλων των ειδικών αιθουσών Εξοπλισμός όλων των αιθουσών διδασκαλίας με ένα (1) τουλάχιστον υπολογιστή Εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών λογισμικών του σχολείου

39 S T E P Τομείς που χρειάζονται στήριξη SUPPORT

40 Υποστήριξη  Περαιτέρω εξοπλισμός ΤΠΕ θα πρέπει να αγοραστεί για το σχολείο Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Σχολική Εφορεία και Σύνδεσμος Γονέων. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Edmodo ( θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση των μαθητών στο σχολείο ή στο σπίτι Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Σύμβουλοι Πληροφορικής), Καθηγητές Πληροφορικής Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για διαδικτυακά εργαλεία συνεργασίας (Google Hangouts, Prezi κλπ) θα προσφερθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν : Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Δειγματικές Διδασκαλίες

41 Σας ευχαριστούμε web http://gym-palouriotissa-lef.schools.ac.cy
Επιμέλεια Παρουσίασης – Ενημερωτικού Φυλλαδίου Παύλου Ιωσηφίνα – Lead Teacher Βιολάρη Βάσω – Καθηγήτρια Πληροφορικής The work presented in this presentation is partially supported by the European Commission’s FP7 programme – project Living Schools Lab (Grant agreement Nº ). The content of this presentation is the sole responsibility of the consortium members and it does not represent the opinion of the European Commission and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained herein.


Κατέβασμα ppt "Γυμνάσιο Παλουριώτισσας Advanced School Ευαγγελία Ζαβρίδου, ΒΔ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google