Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Ιανουάριος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Ιανουάριος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Ιανουάριος 2012

2 2 Απολογισμός κατά Υπηρεσία 1.Δ/νση Διοικ.-Οικον. [Διαφ. 4-18] 2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοιν. [Διαφ. 19-23] 3. Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτην. [Διαφ. 24-29] 4. Δ/νση Ανάπτυξης [Διαφ. 30-33] 5. Δ/νση Δημ. Υγ. & Κοιν. Μέριμ.[Διαφ. 34-37] 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων [Διαφ. 38-46] 7. Τμήμα Περιβ/ντος[Διαφ. 47] 8. Τμήμα Τουρισμού [Διαφ. 48] 9. Γραφείο ΠΑΜ - ΠΣΕΑ [Διαφ. 49] 10. Τμήμα Πολιτ. Προστασίας [Διαφ. 50] 11. Τμήμα Πληροφορικής [Διαφ. 51-53]

3 33 Από τη ΝΑΛ στην ΠΕΛ Το 2011 χαρακτηρίζεται ως η δυσκολότερη χρονιά στα Αυτοδιοικητικά χρονικά της τελευταίας 30ετίας. Αιρετοί, Στελέχη και Εργαζόμενοι κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε ένα εντελώς νέο θεσμικό περιβάλλον (Εκτελεστική Επιτροπή-Οικονομική Επιτροπή- Περιφ. Συμβούλιο και άλλα Συλλογικά Όργανα και Επιτροπές), με διαφορετική εντελώς σκέψη και αντιμετώπιση των θεμάτων (Λειτουργία σε επίπεδο Κρήτης, Συνεργασία με Γεν. Δ/ντές και Δ/ντές άλλων Περιφ. Ενοτήτων, με ασάφειες αρμοδιοτήτων στο Ν.3852/10, με ατέλειες του ΟΕΥ της Περιφ. Κρήτης, με εκκρεμότητες από τη ΝΑ, κ.α.). Κι όλα αυτά με μια πρωτόγνωρη μείωση προσωπικού, με περιορισμό κινήσεων αυτ/των, περικοπή εκτός έδρας, μειώσεις μισθών, μειώσεις λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. Στο 2011, στο πρώτο έτος της νέας Αιρετής Αυτοδιοίκησης, υλοποιήθηκε και στο Λασίθι σημαντικό έργο κι έγιναν σπουδαίες αλλαγές οι οποίες δεν προβλήθηκαν ιδιαίτερα λόγω έλλειψης Γραφ. Τύπου στην Περιφ. Ενότητα αλλά και λόγω των μεγάλων γεγονότων τα οποία επικράτησαν στην κεντρική πολιτική σκηνή και τα οποία επισκίασαν τα τοπικά γεγονότα. Το 2011 ήταν μια παραγωγική χρονιά και για το Λασίθι, παρά τις αντιξοότητες. Δούλεψαν όλοι κι έδωσαν αρκετά πράγματα μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

4 44 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIKOY - ΟΙΚΟΝOMIKOY ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΕΛ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΟΕΥ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6 Διευθύνσεις (1. Διοικ.-Οικον., 2. Ανάπτυξης, 3. Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής, 4. Μεταφ. & Επικοιν., 5. Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, 6. Δ.Τ.Ε.) 4 Τμήματα (υπαγόμενα σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης) (1.Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας, 2. Πληροφορικής, 3.Τουρισμού, 4.Πολιτικής Προστασίας) 1 Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Σύνολο: 11 Οργανικές Μονάδες μετά από συγχωνεύσεις & καταργήσεις Σύνολο Προσωπικού 31-12-11: 151

5 55 Από τη ΝΑΛ στην ΠΕΛ Προσωπικό - Στελέχωση ΝΟΜ. ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Προσωπικό 31-12-2010 ● Μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) ● Ι.Δ.Ο.Χ. (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου) & ● Μερικής Απασχόλησης (με δικαστική απόφαση) ΣΥΝΟΛΟ: 201 άτομα ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Προσωπικό 1-1-2011 ● Μόνιμο & Ι.Δ.Α.Χ (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) Προσωπικό 173 (με τα 10 άτομα που επέστρεψαν από Δήμους ● Μερικής Απασχόλησης (με δικαστική απόφαση) 0 άτομα Προσωπικό 1-1-2012 Μόνιμο= 140 ΙΔΑΧ= 11 ΙΔΟΧ= 0 ΣΥΝΟΛΟ: 151 άτομα

6 6 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η μείωση του προσωπικού οφείλεται σε: Μετατάξεις στους Δήμους λόγω μεταβίβασης αντίστοιχων αρμοδιοτήτων, κυρίως του τομέα Πολεοδομίας, του τομέα Πρόνοιας και του ΚΕΠ =( 28 άτομα) Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης = ( 19 άτομα) Μετατάξεις από ΠΕΛ= 2, Μετακινήσεις = 4 Μέχρι 31-12-11 το προσωπικό της Π.Ε. Λασιθίου μειώθηκε στα 151 άτομα, δηλαδή από 31-12-10 μέχρι 31-12-11 υπηρετούν 50 υπάλληλοι λιγότεροι. Μείωση κατά 25% !

7 7 Προσωπικό ανά Υπηρεσία •Δ/νση Τεχνικών Έργων=23 •Δ/νση Διοικ.- Οικον.=21 •Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτην/κής=47 •Δ/νση Ανάπτυξης= 9 •Δ/νση Μεταφ. & Επικοινωνιών=25 •Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέρ.=11 •Τμ. Περιβ. & Υδροοικον. = 2 •Τμήμα Πληροφορικής = 7 •Τμήμα Τουρισμού = 3 •Τμήμα Πολιτ. Προστασίας = 3 •Σύνολο =151

8 8 Κατανομή Προσωπικού ανά Πόλη •Αγ. Νικόλαος =113 •Ιεράπετρα=13 •Σητεία=12 •ΚΤΕΟ =7 •Νεάπολη =2 •Χανδρά=2 •Τζερμιάδων =2 •Σύνολο =151

9 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ •Προϋπολ. 2010 = 13.228.283 •Προϋπολ. 2011 = 21.990.000 •Προϋπολ. 2012 = 17.165.000

10 10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011* (*προσωρινά στοιχεία της 24/01/2012) •Έσοδα: 26.566.640,38 € •Έξοδα: 26.566.640,38 € •Ταμειακό Υπόλοιπο 2010: 6.739.348,81 €

11 11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ* (*προσωρινά στοιχεία της 24//01/2012) •Εισπραχθέντα: 22.054.984,91 € •Ενταλθέντα: 13.116.842,33 € •Τ. Υ. που μεταφέρεται στο 2012: 8.938.142,58 €

12 12 ΕΣΟΔΑ 2011 •ΚΑΠ •Λειτουργικά = 852.407,61 •Επενδύσεις ΚΑΠ= 1.160.151,40 •Συντ. Οδικο. Δικτ.= 1.763.825,66 •ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ = 3.776.384,67

13 13 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ •ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: •Από Ενοίκια (Μαλαύρα)= 11.649,29 •Από Τέλη Οχημάτων = 386.892,00 •Από Πρόστιμα (Συγκοινωνιών, Ανάπτυξης, Υγείας κ.λ.π). = 102.891,50 •Σύνολο = 501.432,79

14 14 Ταμειακά Υπόλοιπα – Υποχρεώσεις – Πληρωμές •Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2010= 6.739.348,81 •Υποχρεώσεις ΝΑΛ 01-01 -2011 = 3.740.599,44 •Πληρωμές από 01-01-2011 έως 31-12-2011 = 13.116.842,33 •Από ίδιους Πόρους: = 313.902,20 •Από ΚΑΠ: = 3.262.327,81 •Από ΕΣΠΑ:= 4.263.936,53 •Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12 2011 = 8.938.142,58

15 15 ΕΞΟΔΑ •Καύσιμα 2011 = 71.730,57 αύξηση 23,85% από 2010 (57.919,58) κατά 13.810,99 λόγω αύξησης τιμών. •Ενοίκια 2011 = 104.455,68 (το 2010=248.815,02) Μείωση κατά 144.359,34 =58% •Γραφική Ύλη 2011 = 21.419,99 (2010=51.723,61)Μείωση κατά 30.303,62 =58,58% •ΣΥΝΟΛΟ 2010 = 358.458 & 2011 = 197.606

16 16 ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΤΩΝ 2010 - 2011 Κ.Α.Ονομασία Κόστος Λειτουργ ίας 2011* Κόστος Λειτουρ γίας 2010 Μεταβολή % 0200Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)187.027,43353.283,95-47,06% 0300 Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών κατηγοριών 293.788,94106.463,27175,95% 0500Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές23.571,68160.842,87-85,34% 0600Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ)13.376,400,00 0700Πληρωμές για μετακινήσεις118.909,27260.874,06-54,42% 0810 Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις και μεταφορές 104.455,68248.815,02-58,02% 0820 Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. (ΟΧΙ Κ.Α. 0821 μεταφορά μαθητών) 48.596,89110.426,76-55,99% 0830 Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.α.) 40.518,0776.284,05-46,89% 0840 Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 28.533,85153.332,52-81,39% 0850-0860 Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού 15.417,9930.222,62-48,99%

17 17 0870Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων1.559.261,731.891.614,80-17,57% 0880Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ.0,00350,00-100,00% 0890Λοιπές αμοιβές44.448,5177.515,06-42,66% 1100Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.25.005,7556.610,53-55,83% 1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 54,20931,53-94,18% 1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 11.147,7535.710,70-68,78% 1400 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης 2.407,765.131,39-53,08% 1500Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών71.730,5757.919,5823,85% 1600Διάφορες προμήθειες167.577,3155.565,31201,59% 1700Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού62.213,0957.953,487,35% Σύνολο2.818.042,873.739.847,50-24,65% *προσωρινά στοιχεία της 24/01/2012

18 18 ΑΠΟΓΡΑΦΗ Μέσα στο 2011 ολοκληρώθηκαν: •Η Απογραφή Προσωπικού •Η Απογραφή Οικονομικών Στοιχείων & η Πλήρης αντιστοίχισή τους. •Ολοκληρώθηκε το Α΄ μέρος της Απογραφής Ακινήτων, Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων & Εξοπλισμού.

19 19 2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Στοιχεία έτους 2011 [Προσωπικό=25] •Έκδοση Δελτίων Εκπ/σης & Εξέτασης Υποψ. Οδηγών = 1.914 •Νέες Άδειες Οδήγησης= 1.262 •Επεκτάσεις Αδειών Οδήγησης= 221 •Αναθεωρήσεις Αδειών Οδήγησης= 2.057 •Αντίγραφα Αδειών Οδήγησης= 197 •Αντικατ. Αδειών Οδήγησης με νέες Ευρωπ. Τύπου= 91 •Μετατροπές ξένων Αδειών Οδήγ. Σε Ελληνικές= 47 •Χορήγηση Αδειών Οδήγ. Μοτοσυκλέτας= 72 •Χορήγηση Αδειών Οδήγησης Φορτηγών Γ΄ Κατηγ.= 33 •Μεταβιβάσεις ΕΔΧ= 15 •Μεταβιβάσεις ΦΔΧ= 10 •Χορήγηση Αδειών Οδικού Μεταφορέα Επιβατών = 6 •Χορήγηση Αδειών Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων = 10

20 20 Τεχνικά Θέματα •Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Συνεργείων Αυτ/των= 8 •Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Πρατηρίων = 3 •Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανημάτων = 13 •Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Σταθμών Αυτ/των = 5 •Επιθεωρήσεις Οχημάτων = 60 •Χορήγηση Ειδικών Αδειών Οδήγησης ΕΔΧ= 24 •Αναθεώρηση Ειδ. Αδειών Οδήγ. ΕΔΧ= 38 •Περιοδικός Έλεγχος Πρατηρίων = 15 •Έκδοση /Ανανέωση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου= 89 •Διάφορες άλλες Υπηρεσίες προς τους Πολίτες όπως π.χ. Συγκροτηθείσες επιτροπές Εξέτασης Υποψ. Οδηγών, Αποστολή Φακέλων, Έλεγχοι Πλυντηρίων, Μετατροπές αδειών ΕΛΛΑΣ, Ταξινομήσεις Δικύκλων, Διαγραφές ΕΙΧ-ΦΙΧ, ΔΙΧ κ.λ.π. πλέον των 3.000 περιπτώσεων

21 21 Άδειες Κυκλοφορίας Οχημάτων •Ταξινομήσεις ΕΙΧ & ΦΙΧ = 892 •Μεταβιβάσεις ΕΙΧ & ΦΙΧ= 2.306 •Αντικαταστάσεις Πινακίδων ΕΙΧ & ΦΙΧ= 155 •Προσωρινή Ακινησία ΦΙΧ= 408 •Άδειες Ίδρυσης – Λειτουργίας ΙΚΤΕΟ= 3 •Χορήγηση Αδειών Ραδιοερασιτέχνη= 1 •Χορήγηση Αδειών Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού= 4

22 22 Επιτροπές - Συμβούλια •Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΔΧ: •Συνεδριάσεις =2, Περιπτώσεις =80, Παραβάσεις =52 •Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου : •Έλεγχοι=2, Περιπτώσεις =37, Παραβάσεις =5 •Επιτροπή Άρ. 3 Ν. 1437/83 (συνεδριάσεις)=3 •Σύνολο Προσωπικού που Υπηρετεί: •Δ/νση Μεταφ. & Επικοιν. (Αγ. Νικόλαος)=10 •Τμήμα « « Ιεράπετρας = 3 •Τμήμα « « Σητείας = 5 •Τμήμα ΚΤΕΟ Καβούσι = 7 •Σύνολο = 25

23 23 Έσοδα Υπηρεσίας 2011 •Τέλη Ταξινόμησης- Μεταβίβασης= 384.891,80 •Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου = 4.921,60 •Πειθαρχικά Συμβούλια= 5.435,00 ΣΥΝΟΛΟ= 395.248,40 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ: •Αριθμός Ελέγχων Οχημάτων = 2.128 •Εισπραχθέν Ποσό = 130.078,00 •Αριθμ. Καρτών Ελέγχου Καυσ/ρίων = 185 •Εισπραχθέν Ποσό = 2.505,00 •Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης= 9 •Σύνολο Εισπραχθέντων από ΚΤΕΟ= 132.583,00

24 24 3. Δ/νση Αγροτικής Οικον & Κτηνιατρ. •Κατανομή Προσωπικού: •Αγ. Νικόλαος =24 (Γεωπ.& Κτην.) •Ιεράπετρα =10 (Γεωπ. & Κτην.) •Σητεία =7 (Γεωπ. & Κτην.) •Χανδράς=2(Κτην.) •Νεάπολη=2(Κτην.) •Τζερμιάδων =2(Κτην.) •Σύνολο =47

25 25 •Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου: •Εργολάβοι=70 Κόστος= 1.584.801,86€ •Κλασικά Συνεργεία Κόστος=270.808,13€ •Φάρμακα Ελκυστικά481.012€ •Προσλήψεις Προσωπικού: 8 Τομεάρχες, 1 Αποθηκ., 2 Εργάτες Αποθ., 95 παγιδοθέτες, 4 Αρχιεργάτες, 4 Μεταγωγικοί, 20 Ψεκαστές •Προμήθεια έντυπου Υλικού = 2.281,35€ •Γενικά έξοδα= 83.357,95 •Σύνολο =2.422.261,1

26 26 Επισκοπήσεις σε Παθογόνα Καραντίνας •Μακροσκοπικός Έλεγχος σε 34.343 Φοινικόδενδρα, 9 Φυτώρια, 46 παγίδες •Βακτηριώσεις πατάτας=143 •Έκδοση Πιστοποιητικών - Φυτοϋγειονομικό Μητρώο=365 (Εγγεγραμμένοι) •Επιβολή προστίμου για παράνομη ελληνοποίηση προϊόντων 5.500€

27 27 Τμήμα Αγροτικής Οικον. Σητείας •Βεβαιώσεις για Ηλεκτροδότηση = 25 •Έκδοση αδειών λαϊκών αγορών= 7 •Βεβαιώσεις απόσταξης στέμφυλων = 292 •Θεωρήσεις Μελισσοκομικών Βιβλιαρίων= 13

28 28 Τμήμα Αγροτικής Οικον. Ιεράπετρας •Βεβαιώσεις για ηλεκτροδότηση = 27 •Έκδοση αδειών Λαϊκών αγορών= 200 •Φυτουγειονομικοί Έλεγχοι σε φυτώρια & Εξαγωγές= 44 •Βεβαιώσεις απόσταξης στεμφύλων= 28 •Θεωρήσεις Μελισσοκομικών Βιβλιαρίων= 11

29 29 Τμήμα Κτηνιατρικής •Έλεγχος Βρουκέλωσης Αιγοπροβάτων (13 εκτροφές)= 14.346 ζώα. •Κτηνιατρική Περίθαλψη - εξετάσεις ζώων = 1.490 •Έκδοση άδειας Διακίνησης ζώων = 2.923 •Έλεγχοι για προστασία ζώων = 88 •Εμβολιασμοί γενικά = 8.017 •Ημέρες Κρεοσκοπικού ελέγχου = 82, •Κρεοσκοπηθέντα σφάγια = 33.379 •Έλεγχος Καταστ. Λιαν. Πώλησης & μαζικής εστίασης=76 •Αιμοληψίες για έλεγχο ιού Δυτ. Νείλου = 52

30 30 4. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ •Προσωπικό = 10 άτομα •Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις = 23 •Άδειες Άσκησης Τεχνικών Επαγγ/των = 37 •Εγγραφή στα Μητρώα Τεχνιτών = 11 •Θεωρήσεις αδειών Τεχνικών Επαγγ. = 64

31 31 Ανώνυμες Εταιρείες •Σύσταση Α.Ε. = 1 •Δημοσίευση Ισολογισμών = 242 •Τροποπ. Καταστατικών = 50 •Υποβολή Γ.Σ. & Εκλογή Ελεγκτών = 250 •Χορήγηση Πιστοποιητικών = 320 •Επιβολή προστίμων = 28

32 32 Σχολικές Εκδρομές •Εγκρίσεις Μονοήμερων Εκδρομών Σχ. Β/Βάθμιας Εκπ/σης = 29 •Εγκρίσεις Πολυήμερων Εκδρομών = 14 i4Walker •Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγρ/τος Εδαφικής Συνεργασίας i4Walker ως επικεφαλής εταίρος με προϋπ. 263.902

33 33 Εμπόριο •Άδειες Παραγωγών = 14 •Έλεγχοι Τιμών = 64 •Έλεγχοι Μέτρων & Σταθμών = 1.176 •Αγορανομικοί Έλεγχοι Επιχ/σεων = 750 •Θεώρηση Τιμολογίων μέσης Τιμής = 500 •Δειγματοληψίες για ποιοτικό Έλεγχο = 43 •Πρακτικά Ελέγχου Μικτού Κλιμακ. Κτην/κής Υπηρ. = 124 •Αυτοψίες σε Βιομηχ.-Βιοτεχν.-Εργαστ.-Λατομ. Επιχ. = 35 •Άδειες Βιομηχν.-Βιοτεχν.- Εργαστ.- Λατομείων = 33 •Θεώρηση Βιβλίων Ιχνηλασιμότητας =16

34 34 5. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ •Προσωπικό=11 •Αιτήσεις Γιατρών για τοποθέτηση στις Λίστες = 35 •Τοποθετήσεις στα Νοσοκομεία = 45 •Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων = 15 •Έκδοση Ανανέωση Βιβλ. Υγείας Εργαζομ. = 1.469 •Διάθεση Εμβολίων (Παιδόπολη, Σχ. Αστυν., Κατάστ. Κράτησ. Ανασφάλ.) = 556 •Υλοποίηση Εκτάκτων Προγρ/των Δημ. Υγείας = 200 •Διάθεση Βιβλ. Υγείας Παιδιού σε Νοσοκ. = 500 •Διάθεση Καρτών Ελέγχου Νεογνών στα Νοσοκ. = 200

35 35 •Γνωμοδοτήσεις για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφ/ντος = 110 •Ακατάλληλα Καταστ. - Επιστροφές Δικαιολογ. = 60 •Υγειονομικοί Έλεγχοι Καταστημάτων = 37 •Χορήγηση Αδειών Άσκησης Επαγγ. Υγείας (Ιατρών, Νοσηλευτριών, Κομμωτών κ.λ.π.) = 27 •Δειγματοληψίες Νερού = 137 •Βεβαιώσεις Λυμάτων = 73 •Ανθυγιεινές εστίες - οικόσιτα ζώα = 102 •Έλεγχοι για την απαγόρευση καπνίσματος = 22

36 36 Αθλητισμός: Θεωρήσεις Βιβλίων – Στοιχείων Αθλητ. Σωματείων = 15 Αποφ. Χορήγ. Αδειας Αθλ. Εγκατ. Ν.2725/99 = 16 Πολιτισμός: Θεωρήσεις Βιβλίων – Στοιχ. Πολιτιστ. Σωματείων = 22 Φαρμακεία: Άδειες Ίδρυσης, Λειτουργίας κ.λ.π. = 9 Άδειες Άσκησης Επαγγ. Φαρμακοποιού = 3

37 37 •Επιδότηση Νεφροπαθών = 90 •Ψυχολογική Υποστήριξη & συμβουλευτική σε εβδομαδιαία βάση = 8 •Θεώρηση Βιβλίων Πολιτ. Συλλόγων = 18 •Κοινωνικές έρευνες μετά από Εισαγγελική διαταγή = 26 •Παρακολουθ. Πορείας Υιοθετημένων παιδιών = 14 •Κοινωνικές έρευνες για δικαστ. Συμπαραστ. = 12Κοινων. Εργασία με Οικογένειες = 35 •Συνεργασία με Φορείς & Υπηρ. Νομού = 40 •Θεώρηση Καρτών ΑμΕΑ = 400 •Κατασκηνώσεις Ηλικιωμένων = 14

38 38 6. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ •Προσωπικό=23 •Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011: Σεβόμαστε και υλοποιούμε ένα σχεδιασμό που είχε γίνει από την προηγούμενη Αρχή, τη Ν.Α. Λασιθίου και τα συλλογικά της όργανα. •Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κατακερματισμός πιστώσεων σε μικρά έργα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι εμφανής η σκοπιμότητα των έργων αυτών ως Νομαρχιακού επιπέδου όμως σεβαστήκαμε ότι τα έργα αυτά αν και μικρά καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. •Δώσαμε προτεραιότητα στα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

39 39 Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 •Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2011 περιλάμβανε 204 έργα: •Συνεχιζόμενα =186 (91%) με Πιστώσεις 2011 = 6.839.896 •Νέα Έργα = 18 (9%) με πιστώσεις 2011= 876.843 (Καταπολέμηση κουνουπιών, εκχιονισμοί, συντ. επαρχ. Δικτύου, πολιτιστικά κ.λ.π. στα ίδια ποσά με 2010) •Σύνολο Πιστώσεων 2011 = 7.716.739 •Οι πιστώσεις προέρχονται: –Ταμ. Υπολ. 2010 = 4.263.000€ & –Έσοδα 2011 = 3,5 εκατ. €

40 40 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ •1 ο Δημ. Σχ. Νεάπολης: Σύμβαση = 917.728 – Απορρόφηση έτους = 393.841 •2 ο Δημ. Σχ. Νεάπολης: Σύμβαση = 713.000 – Απορρόφηση έτους = 371.271 •1 ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου: Σύμβαση = 1.555.981 – Απορρόφηση έτους = 533.443 •2 ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας: Σύμβαση = 1.353.510 – Απορρόφηση έτους = 552.917 •Παράκαμψη Μακρύ Γιαλού Σύμβαση = 10.858.233 Απορρόφηση έτους = 1.449.175 •Λιμάνι Σητείας Β & Γ Φάση Σύμβαση = 2.660.693 – Απορρόφηση έτους = 443.800 •Επέκτ. & Εξοπλ. Γεν. Νοσοκ. Αγ. Νικολάου Σύμβαση = 4.671.212 – Απορρόφηση έτους = 552.251 •Βελτίωση δρόμου Αγιά Φωτιά – Παλαίκαστρο (ολοκληρώθηκε) Σύμβαση = 2.896.079 – Απορρόφηση έτους = 519.490

41 41 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ •Οδική Ασφάλεια (30 εκ.€) με Υποέργα (Ασφαλτικά, Η/Φ Κόμβων, Σημάνσεις) & αντικείμενο εντός των ορίων της Π.Ε. Λασιθίου •Συμπληρωματικά Έργα Παράκαμψης Μακρύ Γιαλού (860.000€) Δημοπρ. 14/2/12 •Ανακαίνιση Κτιρίου ΠΕΛ (270.000 €) Δημοπρ. 7/2/12 •Μελέτη Η/Φ Κόμβου Κουτσουρά (10.000) •Ανάθεση Μελέτης Λιμανιού Σισίου (30.000)+150.000 από Υπ. Υποδομών για το έργο. •Βελτίωση Δρόμου προς Σελάκανο (80.000€) •Βελτίωση δρόμου Αεροδρομίου Σητείας •Travel Lift (83.500)

42 42 Προγραμματικές Συμβάσεις •Π.Σ. με Διαλυνάκειο για Προκήρυξη Μελέτης Κέντρου Αποκατάστασης (Γεν. Δ.Τ.Ε Περιφ.) •Π.Σ. με Διαλυνάκειο για Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού (230.000) δημοπρ. 10/1/12 •Π.Σ. με Δήμο Αγ. Νικολάου για προμήθεια Χώρων Αποθήκευσης στο Στάδιο Νεάπολης (45.000) •Παρακολούθηση υφισταμένων Προγρ. Συμβ. με Δήμους κ.α. Φορείς = 30

43 43 Έργα & Μελέτες που έκλεισαν στο 2011 •Έργα & Μελέτες που έκλεισαν στο 2011 = 13 •Έργα που παραλήφθηκαν προσωρινά = 6 •Έργα που παραλήφθηκαν οριστικά = 6 •Γεωτεχνικές Μελέτες, Μελέτες γεωτρήσεων & ερευνητικά προγρ/τα (Γεωλόγος) = 25 Μηχανήματα Έργων •Αυτοψίες & Σύνταξη Εκθέσεων = 31 •Χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας = 22 •Μεταβιβάσεις = 11 •Διαγραφές = 8 •Προσωρινές Ακινητοποιήσεις = 6

44 44 Απαλλοτριώσεις: Ιεράπετρα – Φέρμα, Πηλαλήματα – Σητεία, Συμπληρ. Απαλλ. Κουτσουρά – Μ. Γιαλού – Ανάληψης Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων = 66 Βεβαιώσεις χιλιομ. αποστάσεων για εξυπ. πολιτών = 220

45 45 Διάφορα •Σύνταξη Πρωτοκόλλων Παραβάσεων σε Ρέματα = 14 •Σύνταξη Εκθέσεων Εκτίμησης Ακινήτων για χορήγηση Δανείου από ΤΠ&Δ = 4 •Έλεγχος Κτιρίων Καταλληλότητας για Φροντιστήρια =8 & Ιατρεία = 5 •Λήψη Δοκιμίων για προσδιορισμό αντοχής από εκτελούμενα έργα = 81

46 46 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ •Διαχείριση Απορριμμάτων (από 1-7-11) •ΑΠΕ •Σχ. Ανάπτυξης Πρωτογενή Τομέα – Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη •Οδική Ασφάλεια •ΕΣΠΑ: Προγράμματα, Προσκλήσεις (από 1-7-11) •Χρηματοδότηση έργων από Υπουργεία: Η/Φ Σπιναλόγκας, •Παράκαμψη Μακρύ Γιαλού: 5 λύσεις [Η/Φ, ΕΣΠΑ 850.000, Περιφ.860.000, Απαλλ. 22/2 περόπου 2 εκ.€, προηγ. Απαλλ. 635.000, όμβρια, διαβάσεις - παράδρομοι κ.λ.π.… •Παράκαμψη Ελούντας: Διάλυση Εργολαβίας- Εκκαθάριση

47 47 7.Τμήμα Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος •Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) = 30 •Απαλλαγές ΑΕΠΟ = 18 •Άδειες συλλογής και μεταφοράς Απορριμμάτων = 2 •Άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων = 1 •Έκφραση άποψης ΜΠΕ & ΠΠΕ (προς Αποκ/νη Δ/ση κ΄ ΥΠΕΚΑ) = 30 (16 ΜΠΕ & 14 ΠΠΕ) •Έκφραση άποψης προς Επιτροπή Περ/ντος Περ. Συμβουλίου = 17 •Διενέργεια Αυτοψιών μετά από Εισαγγελική παραγγελία – ΕΥΕΠ – ΕΜΝΕ κλπ και Σύνταξη εκθέσεων = 14 •Χορήγηση βεβαιώσεων υδροληπτικών έργων – ξενοδοχείων κλπ = 24 •Εξέταση καταγγελιών – αιτημάτων κλπ = 14 •Απάντηση σε καταγγελίες και λοιπά αιτήματα27 •Γνωμοδοτήσεις σε επιτροπή ίδρυσης – λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων = 12 •Λοιπές γνωμοδοτήσεις σε φορείς – ΝΠΙΔ – φυσικά πρόσωπα = 13

48 48 8.Τμήμα Τουρισμού •Συμμετοχή σε 12 διεθνείς εκθέσεις τουρισμού (Ουτρέχτη, Όσλο, Βιέννη, Στουτγάρδη, Μιλάνο, Μόναχο, Χέρνιγκ, Βερολίνο, Μόσχα, Παρίσι, Κίεβο, Γκέτεμποργκ) •Συμμετοχή σε ημερίδες και συσκέψεις με θέμα τον τουρισμό •Δράσεις για την προβολή του Νομού σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές εντός και εκτός Ελλάδας και σε έντυπα μέσα (Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Βραζιλία, Σουηδία, Βερολίνο κ.α.) •Προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων.

49 49 9. Γραφείο ΠΑΜ - ΠΣΕΑ •Συμμετοχή στην Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» •Έγιναν μόνο οι απολύτως αναγκαίες ενέργειες. •Ο Υπάλληλος που Υπηρετεί είναι με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Πολιτ. Προστασίας.

50 50 10. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας •Συμμετοχή σε Ασκήσεις = 2 –Διεθνής Άσκηση Ποσειδών –Δ.Ε.Η. Αθερινόλακκος •Κατασκευή Βάσης Δεδομένων Προσώπων, Εθελοντών και Υπηρεσιών Εμπλεκομένων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας με πάνω από 500 καταχωρίσεις •Έναρξη συστήματος ειδοποίησης Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Εθελοντών με sms •Σύγκληση ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για χιονοπτώσεις – πλημμύρες και αποστολή πρακτικού συνεδρίασης σε όλες τις εμπλεκόμενες με δράσεις Πολιτικής Προστασίας Υπηρεσίες •Αποστολή εγκυκλίων και λοιπών εγγράφων προς Υπηρεσίες •Εφαρμογή ενεργειών με ειδοποιήσεις Υπηρεσιών σε Επικίνδυνα καιρικά Φαινόμενα •Εκκαθάριση Αρχείου και Εγγράφων

51 51 11. Τμήμα Πληροφορικής •Προσωπικό που υπηρετεί = 4 •Αλλαγή Πληροφοριακών συστημάτων σε κεντρική διαχείριση και μετάπτωση δεδομένων –Πρωτόκολλο –Μισθοδοσία –Τεχνικές Υπηρεσίες –Λογιστικό Σύστημα •Τεχνική υποστήριξη και αναδιάταξη των δικτύων λόγω νέας δομής Υπηρεσίας –δικτύου Δεδομένων στις 3 πόλεις (VPN μέσω σύζευξις) –Τηλεφωνικού δικτύου στις 3 πόλεις •Δικτυακές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις άλλες Περιφερειακές ενότητες –Υπηρεσία email (νέοι λογαριασμοί email σε όλο το προσωπικό) –Υπηρεσία web (νέος ιστότοπος, παράλληλη λειτουργία των παλιών ιστοτόπων)

52 52 •Επισκευές & Συντήρηση (εντός έδρας ΠΕ στο μεγαλύτερο ποσοστό) –Ηλεκτρονικών Υπολογιστών –Φωτοτυπικά μηχανήματα –Εκτυπωτές και φαξ •Επιτόπου υποστήριξη χρηστών: –Επίλυση προβλημάτων, –Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις Λογισμικού •Αναλώσιμα είδη πληροφορικής σε Υπηρεσίες Π.Ε. & Α/βάθμιας – Β/βάθμιας Εκπ/σης •Συμμετοχή σε επιτροπές & διαγωνισμούς (αξιολόγησης, παραλαβής κ.λ.π.) •Έλεγχος Μηχανογραφικών συστημάτων ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Ανατολική Κρήτη (Ηράκλειο-Λασίθι)

53 53 Αντικείμενο σε αριθμούς 3 Windows Servers (Windows Domain Controllers) 6 Internet Servers (email, web, DNS, e-gov, εκλογών) 8 Servers back Office (Σύστημα citrix) 25 Ενεργά Στοιχεία Δικτύου (switches, routers) 15 Ειδικά πληροφοριακά συστήματα 200 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Χρηστών 165 Εκτυπωτές, plotters, scanners 26 Φωτοτυπικά 230 Τηλέφωνα

54 54 Ευχαριστώ για την προσπάθεια και τη συνεργασία •Όλους τους Υπαλλήλους & Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Λασιθίου •Τους Γεν. Δ/ντές, τους Προϊσταμένους και τους Υπαλλήλους των υπηρεσιών της έδρας, με τους οποίους συνεργαστήκαμε •Τον Περιφερειάρχη •Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Π.Ε. Λασιθίου •Τους Αντιπεριφερειάρχες και όλους τους Αιρετούς – μέλη Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας •Τους Βουλευτές του Νομού μας ως εκφραστές και αρωγούς στα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις των πολιτών •Τους Δημάρχους, τους Αιρετούς & τους Εργαζόμενους των Δήμων •Όλους τους Φορείς (Δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμοί, Σύλλογοι & Σωματεία) και την τοπική Εκκλησία με τους οποίους επί ένα χρόνο συνεργαστήκαμε •Όλους τους κατοίκους της Περιφερειακής μας Ενότητας, τους οποίους θέλουμε συμπαραστάτες στο έργο της αντιμετώπισης των κοινών μας προβλημάτων.


Κατέβασμα ppt "1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Ιανουάριος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google