Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εύχρηστη λύση για όλους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εύχρηστη λύση για όλους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εύχρηστη λύση για όλους
Απλή εγκατάσταση Εύκολη παραμετροποίηση Κοινή βάση δεδομένων Εύκολη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές Αμεση μεταφορά από εμπορολογιστικές ή ERP εφαρμογές πελατολογίου, υπολοίπων, καρτέλλα πελάτη, ειδών, αριθμών σειράς Αμεση διαλειτουργικότητα με Microsoft Εφαρμογές word, outlook Αμεση δυνατότητα διασύνδεσης με το τηλεφωνικό κέντρο για αναγνώριση κλήσης ή εξερχόμενης κλήσης Αμεση μεταφορά σε PDA ή κινητό τηλέφωνο με το CoRMos mobile module

2 Περιγραφή πλατφόρμας CRM CoRMos

3 Διαχείριση ενεργού & δυνητικού πελατολόγιου, εταιριών (προμηθευτές – ανταγωνιστές – συνεργάτες)
Ανάλυση Εταιρείας: Ταυτότητα επιχείρησης (Επωνυμία, Δραστηριότητα κλπ), Ορισμός σχέσεων, Στοιχεία επικοινωνίας, Στοιχεία Αποστολής (Τιμοκατάλογοι, Direct Mail - Faxes, ευχετήριες κάρτες, Newsletter κλπ.), Στοιχεία σύνδεσης με εμπορική διαχείριση (κωδικός πελάτη, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τρόπος πληρωμής κλπ), Στατιστικά ποιοτικά στοιχεία (προέλευση, μέγεθος, σημαντικότητα κλπ.), Εμπορικά στοιχεία (Χρεωπιστώσεις, Ημερομηνίες Κινήσεων, Μικτό Κέρδος κλπ.) Στοιχεία Προσώπων που την συγκροτούν Στοιχεία δράσεων (σε εξέλιξη, προς πραγματοποίηση, ολοκληρωμένων), όπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει ή έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν στη συγκεκριμένη εταιρία. Τέλος, παρέχεται εκτεταμένη δυνατότητα αναζήτησης μέσω δυναμικών φίλτρων που ορίζει ο χρήστης. Στοιχεία Πωλήσεων και αναλυτικές κινήσεις παραστατικών ή και παραγγελιών σε εκκρεμότητα Στοιχεία Ευκαιριών Πώλησης Στοιχεία Φακέλλου Προσφορών που έχουν τυχόν αποσταλλεί Στοιχεία Κλήσεων Τεχνικής Υποστήριξης που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανά δράση τεχνικής υποστήριξης. Στοιχεία Αρχειοθέτησης με κεντρική αρχειοθέτηση όλων των σχετικών με την εταιρία εγγράφων που βρίσκονται στο δίσκο. Στοιχεία Αλληλογραφίας με κεντρική τήρηση και άμεση πρόσβαση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας που αφορά στην εταιρία. Ο συγκεκριμένος διαχειριστής επιτρέπει την πλήρη ανάλυση των εταιρειών και την παρακολούθηση όλων των σχετικών με αυτές ενεργειών, με ταυτόχρονη δυνατότητα παραμετροποίησης για την κάλυψη των εξειδικευμένων εταιρικών αναγκών. Αναλυτικότερα:

4 Διαχείριση προσώπων και συσχετισμοί με τις εταιρίες
Η συγκεκριμένη διαχείριση επιτρέπει την πλήρη εικόνα όλων των προσώπων που συσχετίζονται με την εταιρεία σας, καθώς δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης τους τόσο ως διαφορετικές οντότητες απο τις εταιρείες που εργάζονται όσο και σαν άρρηκτα συνδεδεμένες εικόνες αυτών. Επίσης, υποστηρίζεται και η άμεση δημιουργία εγγράφων επικοινωνίας (word, , fax) για εξατομικευμένη επικοινωνία. Αναλυτικότερα: Ταυτότητα προσώπου: Ονοματεπώνυμο, Φύλλο, Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας, Ψυχογραφική ανάλυση, Οικογενειακή κατάσταση, Ηλικία, Μόρφωση - Κοινωνικό status, Hobbies κλπ) Θέση στην εταιρεία, Ιδιοκτήτης ή Μέτοχος, Στέλεχος, Προϊστάμενος, Εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας, Στοιχεία Αποστολής (Αποστολή Δώρων / Ευχών / Ημερολογίων / Newsletter) Κρισιμότητα επαφής, Λήψη αποφάσεων, Επιρροή στην Διοίκηση Στοιχεία εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται. Ορισμός κύριας σχέσης εργασίας. Πλήρη εικόνα των ενεργειών & δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και αυτών που εκκρεμούν. Προσφορές και ευκαιρίες πώλησης συνδεδεμένες με το πρόσωπο αυτό Τεχνικές Κλήσεις, Εντολές Εργασίας οι οποίες το αφορούν Συμβόλαια στα οποία είναι υπεύθυνο Παράπονα που έχει εκφράσει Κεντρική αρχειοθέτηση όλων των σχετικών με το πρόσωπο εγγράφων Αρχειοθέτηση και άμεση πρόσβαση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας που αφορά στο πρόσωπο.

5 Διαχείριση ευκαιριών πώλησης (με παραμετροποιήσιμα & εναλλακτικά σενάρια πώλησης – προσέγγισης ανά κατηγορία ευκαιρίας) Οι ευκαιρίες πώλησης αποτελούν ένα ενδεικτικό, μετρήσιμο σημείο αποτελεσματικότητας του εμπορικού τμήματος. Αναλυτικότερα: Περιγραφή, Εταιρεία – Πελάτης, Υπεύθυνο Πρόσωπο, Τύπος Ευκαιρίας Πώλησης, Προέλευση, Πωλητής, άλλα άτομα που συμμετέχουν Πιθανότητα επιτυχίας σε ποσοστό %, Προβλεπόμενη Αξία και Αξία Προσφοράς, Ημερομηνία Έναρξης -Προβλεπόμενη Ημερομηνία Πώλησης – Τελική Ημερομηνία Κλεισίματος Υπόθεσης Κατάσταση (Ενεργή / Ανενεργή / Σε εξέλιξη / Απώλεια / Πώληση), Πορεία και Στάδιο εξέλιξης με αναλυτική περιγραφή. Εκκρεμότητες και προγραμματισμένες δράσεις – ενέργειες που αφορούν τη συγκεκριμένη Ευκαιρία Πώλησης Σχετικές Προσφορές που συνδέονται με την ευκαιρία πώλησης Αρχεία και αλληλογραφία που σχετίζονται με την Ευκαιρία πώλησης

6 Διαχείριση φακέλλου προσφοράς (προϊόντα, όροι, τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια)
Η συγκρότηση ενός καταρτισμένου φακέλλου προσφοράς είναι μια εργασία σύντομη και πλήρης εξαιτίας του αυτοματοποιημένου workflow. Δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης τεχνικών περιγραφών και φυλλαδίων με τα είδη, αυτόματης μετατροπής της προσφοράς σε αρχείο word, δημιουργίας έτοιμου κείμενου αποστολής πρώτης σελίδας, άμεση αποστολής και βεβαίως αρχειοθέτησης με την ακριβή απεικόνιση του αντιγράφου που ο πελάτης παραλαμβάνει. Η σύνδεση με την ευκαιρία πώλησης γίνεται αυτόματα γιατί η προσφορά σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται είναι αναπόσπαστο μέρος της. Αναλυτικότερα: Ταυτότητα (Κωδικός απο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο προσφορών, Περιγραφή, Πελάτης, Πρόσωπο, Εργο) Πωλητής - Τμήμα Ημερομηνία δημιουργίας, Παράδοση, Διάρκεια προσφοράς Στοιχεία που αποτυπώνουν την προϊοντική παράθεση των ειδών με δυνατότητα παραγραφοποίησης, ειδικών ιδιοτήτων ανά παράγραφο προσφοράς (μεικτό περιθώριο παραγράφου, έκπτωση παραγράφου). Η λύση, που περιλαμβάνει αναλυτικά τα είδη και τις υπηρεσίες είναι οργανωμένη σε παραγράφους κατά την βούληση του χρήστη, με δυνατότητα εκπτώσεων ανά είδος, παράγραφο και συνολικά. Η δημιουργία της λύσης γίνεται με απλό «σύρε και άσε» (drag and drop) από τη λίστα των προιόντων, ενώ επιτρέπονται μέχρι 3 διαφορετικές λύσεις ανά προσφορά, με δυνατότητα αν κάποιο είδος δεν υπάρχει να περνιέται στην προσφορά και αυτόματα στο αρχείο ειδών ανοίγοντας καρτέλλα είδους μέσα από την προσφορά. Για κάθε λύση εμφανίζονται επίσης Συνολικό Κόστος, ΦΠΑ, Αξία με ΦΠΑ και % Μικτού Κέρδους. Χρόνος παράδοσης, Εγγύηση, Τρόπος πληρωμής, Χρόνος ισχύος προσφοράς Οτιδήποτε παρατηρήσεις ή σχόλια που δεν είναι σε κανονικοποιημένη μορφή μπορούν να δηλωθούν και εκτυπωθούν ανά παράγραφο σχολιασμού ή για το σύνολο της λύσης.

7 Διαχείριση ειδών Ο διαχειριστής των ειδών επιτρέπει την παρακολούθηση των εμπορικών στοιχείων, την σύνδεση τεχνικών χαρακτηριστικών στο κάθε είδος, την αρχειοθέτηση τεχνικών χαρακτηριστικών του κάθε είδους με δυνατότητα σύγκρισης αυτών, την αρχειοθέτηση τεχνικών φυλλαδίων με αναφορά σε συγκεκριμένη περιοχή της βάσης δεδομένων. Αναλυτικότερα: Εισαγωγή – τροποποίηση – διαγραφή - αναζήτηση κατηγοριών ειδών, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μια κατηγορία ειδών. Εισαγωγή – τροποποίηση - διαγραφή ειδών, με όλα τα χαρακτηριστικά και ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα είδος όπως: Ταυτότητα (κωδικός, μοντέλο, κατασκευαστής, κατηγορία κλπ.) Στοιχεία εμπορικής διαχείρισης Τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους Οικονομικά στοιχεία (τιμή, άλλα κόστη, νόμισμα, margin κλπ.) Στοιχεία τιμοκαταλόγου ή τιμοκαταλόγων στούς οποίους εντάσσεται Δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ ειδών της ίδιας κατηγορίας με μια κίνηση Στοιχεία Web με δυνανότητα σύνδεσης και εμφάνισης στο εταιρικό site με αυτόματη απόστολή αντιγράφου στον ISP. Αλλα στοιχεία π.χ. αρχεία φωτογραφιών, τεχνικής περιγραφής κλπ.

8 Διαχείριση τιμοκαταλόγων (τήρηση εκδόσεων, πολλαπλές ζώνες, αντιστοίχηση ανά πελάτη, παραμετρική εκτύπωση, παρακολούθηση ανά σύμβαση) Ο Διαχειριστής των τιμοκαταλόγων επιτρέπει την τήρηση διαφορετικών εκδόσεων τιμοκαταλόγων και την δημιουργία πολλαπλών ζωνών με δυνατότητα αντιστοίχησης ανά πελάτη, παραμετρικής εκτύπωσης και παρακολούθησης ανά σύμβαση. Αναλυτικότερα: Δυνατότητα τήρησης εκδόσεων τιμοκαταλόγων Πολλαπλές ζώνες τιμοκαταλόγων Δυνατότητα ορισμού χαρακτηριστικών ειδών ανά κατηγορία προιόντων, την συμπλήρωση αυτών καθώς και την άμεση σύγκριση των χαρακτηριστικών ειδών της ίδιας κατηγορίας. Δημιουργία τιμοκαταλόγων με τις εκπτώσεις τους, την εισαγωγή - διαγραφή ειδών από αυτούς και την εκτύπωση τους προς αποστολή Αντιστοίχηση ανά πελάτη ή σύμβαση Παραμετρική εκτύπωση ανά κατηγορία είδους ή προμηθευτή

9 Διαχείριση όλων των δράσεων της εταιρίας με στατιστική απεικόνιση και μέτρηση ανά πρόσωπο, τμήμα ή εταιρία προσέγγισης. Η κάθε δράση μπορεί να έχει πολλαπλές σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη η αλληλουχία των ενεργειών. Εκτός από ορισμένες από το σύστημα δράσεις, μπορούν να ορισθούν και χαρακτηρισθούν και άλλες δράσεις με βάση τις ανάγκες της εταιρίας παραμετρικά. Υπάρχουν οντότητες στην πλατφόρμα που γεννούν δράσεις μόνο γι’ αυτές όπως μια ευκαιρία πώλησης ή μια κλήση τεχνικής υποστήριξης. Εχουν τις δικές τους δράσεις και μπορούμε να τις καταγράψουμε και ανακτήσουμε ανά επιλεγμένη εγγραφή.  Οι ενέργειες έχουν τα δικά τους ξεχωριστά χαρακτηριστικά ανάλογα με τον τύπο τους, π.χ. η τηλεφωνική κλήση έχει μεταξύ των άλλων: Εταιρία – Πρόσωπο Δράση – Σκοπό Παρατηρήσεις Σχετιζόμενη εγγραφή (πχ ευκαιρία πώλησης) Χρόνος (Ημερομηνία – Έναρξη) Ειδοποίηση (Ημερομηνία – Ώρα) Αποτελεσμα

10 Ημερολόγιο καταγραφής της καθημερινότητας και απεικόνισης ανά πρόσωπο σε ημερήσια εβδομαδιαία ή μηνιαία απόδοση. Οι συναντήσεις και οι λοιπές προγραμματισμένες δράσεις που αφορούν τον κάθε συνεργάτη της εταιρίας παρουσιάζονται σε μιά μορφή παρόμοια με αυτή, που έχουν συνηθίσει οι χρήστες του Microsoft Outlook, παρέχοντας λειτουργικότητα και εύκολη διαχείριση των δράσεων αυτών (ολοκλήρωση, προγραμματισμός, follow up κλπ.)  Εύκολη πρόσβαση στο ημερολόγιο, εκκρεμότητες και καταγραφές του κάθε συνεργάτη, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν ορισθεί στον χρήστη. Επιλογή διαφορετικού Χρωματικού Κώδικα στις συναντήσεις και εκκρεμότητες για ευκολότερη κωδικοποίηση Εμφάνιση εκκρεμοτήτων στο ημερολόγιο ανά ορισμένη ημέρα και ώρα ενέργειας Εύκολη μετατροπή εσωτερικών μηνυμάτων σε εκκρεμότητες (drag & drop). Πολλαπλά και εύχρηστα φίλτρα για εύκολότερη διαχείριση των εκκρεμοτήτων.

11 Διαχείριση πρότυπων Αλληλογραφίας
τα οποία επιτρέπουν τη μαζική δημιουργία ονομαστικών εγγράφων για περισσότερους από έναν παραλήπτες. Η «σχεδίαση» των προτύπων γίνεται μέσω εργαλείου το οποίο παρέχεται με το module. Μπορούμε όλα τα έντυπα με τα οποία επικοινωνεί η εταιρία να τα ενσωματώσουμε στην πλατφόρμα και να είναι διαθέσιμα ανά οντότητα που αφορούν σε άμεση διάθεση για τον χρήστη. Μπορούμε επίσης να περάσουμε όλα τα έντυπα του ISO-9001:2000 και να παράγονται αυτόματα από την εφαρμογή με την επιλογή συγκεκριμένης εγγραφής.

12 Διαχείριση ηλεκτρονικού πρωτόκολλου εισερχόμενων - εξερχόμενων εγγράφων
με την οποία γίνεται η εισαγωγή και επεξεργασία των εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων. Τα έγγραφα αρχειοθετούνται ανά εταιρία και πρόσωπο παραλήπτη. Εχουν παραμετροποιήσιμη κατηγοριοποίηση και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα έγγραφο αν θα πρωτοκολλείται ή όχι στον ορισμό του. Η εισαγωγή των εγγράφων μπορεί να γίνει είτε με χρήση scanner (υποστηρίζεται αυτόματος τροφοδότης), είτε με την ενσωμάτωση κάποιου ήδη υπάρχοντος αρχείου γραφικών, ή αυτόματα μέσω του module Monitor (για και fax ).

13 Διαχείριση παραγγελιών πωλήσεων
Η οποία επιτρέπει την δημιουργία της παραγγελίας από την προσφορά με αυτόματη διαδικασία ή να επιλεγεί η δημιουργία παραγγελίας άμεσα ακόμη και από τον τιμοκατάλογο. Ακολουθείται κι εδώ αυτόνομη αρίθμηση πρωτόκολου παραγγελιών για ανεξάρτητη παρακολούθηση ανάλογα με την χρήση της θέσης εργασίας. Στη περίπτωση σύνδεσης με ERP σύστημα δημιουργείται παραγγελία στο ERP αυτόματα με την αποδοχή από το πελάτη. Αν ο πελάτης ή τα είδη δεν υπάρχουν στο ERP τότε το CoRMos αναλαμβάνει τη ευθύνη δημιουργίας των εγγραφών, για να αποφεύγονται οι πολλαπλές καταχωρίσεις. Η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να γίνει αυτόματα μέσω απο το CoRMos.

14 Διαχείριση εισαγωγής τιμοκαταλόγων προμηθευτών από excel με εξελιγμένη σύγκριση
Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία μαζικής εισαγωγής ειδών – τιμών όπου αν δεν υπάρχει το είδος ανοίγεται κι αν υπάρχει και έχει αλλαγή τιμής την ενημερώνει αφού εμείς το εγκρίνουμε. Υπάρχει μια διαδικασία εξελιγμένης αναζήτησης και ελέγχων από αλγόρυθμους που εξυπηρετούν την αξιόπιστη και αλάνθαστη ενημέρωση ειδών – τιμών.

15 Διαχείριση απεικόνισης γραφημάτων.
Το Graph Center επιτρέπει την δημιουργία γραφημάτων με βάση οποιοδήποτε συνδυασμό στοιχείων και οντοτήτων της βάσης δεδομένων. Τα γραφήματα είναι «δυναμικά», επιτρέποντας τόσο την απεικόνιση των στοιχείων που αποτελούν κάθε στοιχείο του γραφήματος (π.χ. τις εγγραφές για συγκεκριμένη «μπάρα» σε ένα bar chart), όσο και την δυναμική αλλαγή του γραφήματος μέσω φίλτρων που εισάγει ο χρήστης. Επιπρόσθετα παρέχονται πλήρεις δυνατότητες παραμετροποίησης (χρώματα, τύπος γραφήματος, 2D/3D κ.ά.), εξαγωγής του γραφήματος (Πρόχειρο, BMP, αρχείο κειμένου) και εκτύπωσης.

16 Διαχείριση κλήσεων τεχνικής υποστήριξης με δυνατότητα παρακολούθησης ανά συμβόλαιο συντήρησης ή ανά αριθμό σειράς είδους. Η οποία επιτρέπει την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των κλήσεων που γίνονται στην εταιρία και αφορούν σε τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες με τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες. Στοιχεία που αφορούν στη Τεχνική κλήση: Σε περίπτωση σύνδεσης με CTI αυτόματη καταγραφή Στοιχεία Πελάτη - Υπεύθυνου προσώπου Διευθυνση εταιρικού τόπου Ημ/νία – Ωρα καταγραφής Κατηγορία – Περιοχή προβλήματος – Εμπορικό τμήμα Συμβόλαιο Υποστήριξης – Σχετικό είδος – Αρ. Σειράς Κατάσταση (ανοικτή – σε εξέλιξη – έκλεισε) – Στάδιο Τεχνικό που απασχόλησε Χρόνο απασχόλησης Παρατηρήσεις Τεχνικού – Συμπτώματα – Διάγνωση – Σχόλια Σχετικές Εντολές Εργασίας

17 Διαχείριση Εντολών Εργασίας
Στη περίπτωση που η τεχνική κλήση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί τηλεφωνικά, δίνει τη σκυτάλη στη διαχείριση εντολών εργασίας. Με την καταγραφή των εντολών εργασίας προγραμματίζεται η κλήση και συνδιάζεται με συμβόλαια υποστήριξης, με διαθεσιμότητα τεχνικών που εργάζονται στην επιχείρηση ή εξωτερικούς. Εάν η εντολή εργασίας έχει προέλθει από τεχνική κλήση το γνωρίζει το σύστημα και ενημερώνεται αυτόματα.  Τέλος υπάρχει η δυνατότητα πλήρους θέασης όλων των τεχνικών κλήσεων και των εντολών εργασίας υπό μορφή διαγραμμάτων που με την τεχνολογία επιλογής και επικόλλησης με το απλό πάτημα του mouse να διαμορφώνουμε την καθημερινότητα του τμήματος υποστήριξης μετά την πώληση. Στοιχεία που αφορούν στην Εντολή εργασίας: Στοιχεία Πελάτη – Υπεύθυνου Προσώπου Διευθυνση εταιρικού τόπου επίσκεψης τεχνικού Ημ/νία – Ωρα καταγραφής Κατηγορία – Τύπος – Κατάσταση - Προτεραιότητα Συμβόλαιο Υποστήριξης – Σχετικό είδος – Αρ. Σειράς Ημερομηνία – Ώρα – Χρόνος Απασχόλησης Τεχνικού Όνομα Τεχνικού – Όνομα ατόμου που κάνει την ανάθεση – Ημερομηνία και Ώρα Ανάθεσης Παρατηρήσεις Τεχνικού και Ανάλυτική Περιγραφή Εργασιών. Χρέωση βασισμένη στις τιμές τιμοκαταλόγου και αυτόματη δημιουργία παραγγελίας

18 Διαχείριση Συμβολαίων
Η διαχείριση ανά συμβόλαιο συντήρησης αναλαμβάνει την καταγραφή και παρακολούθηση των συμβολαίων της επιχείρησης προς τους πελάτες της, των χαρακτηριστικών αυτών (π.χ. ημερομηνίες έναρξης & λήξης, όροι συμβολαίου), καθώς και των εντολών εργασίας τεχνικής υποστήριξης με τις οποίες συνδέονται τα συμβόλαια αυτά. Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού προκαθορισμέων επισκέψεων με βάση το συμβόλαιο όπως και η δυνατότητα προαγοράς ωρών και παρακολούθησης χρεώσεων ανά εντολή, εξυπηρέτηση και χρέωση. Στοιχεία που αφορούν το Συμβόλαιο: Περιγραφή συμβολαίου – Σύνδεση με Συμβόλαιο που Αντικαθιστά (σε περίπτωση αναναίωσης) Εταιρεία Πελάτης και Υπεύθυνο Πρόσωπο Πωλητής Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης - Διάρκεια Αξία – Κατάσταση (ενεργό, ακυρωμένο, ολοκληρωμένο) – Τύπος (συντήρησης, εγκατάστασης) – Τρόπος Πληρωμής Συμβολαίου Είδος – Αριθμός Σειράς Προαγορά Ωρών και Προσδιορισμός Ωρών Εταιρικός Τόπος Πελάτη – Ορισμός τελικού πελάτη (σε περίπτωση που το συμβόλαιο είναι χρεωμένο σε συνεργάτη) Παρατηρήσεις και Βασικοί Όροι Συμβολαίου

19 Διαχείριση Αριθμών Σειράς
Η κάθε συσκευή – αριθμός σειράς περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: βασική πληροφόρηση για τη συσκευή, όπως αριθμός σειράς – εταιρία – είδος - ενδιάμεσος και τελικός πελάτης (για τις περιπτώσεις που μεσολαβούν συνεργάτες) – κατάσταση - τύπος κ.λ.π. πληροφόρηση για την εγγύηση της συσκευής όπως και την σύνδεση με την master συσκευή σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε εξαρτώμενη συσκευή. πληροφόρηση για όσες συσκευές έχουμε ορίσει ως εξαρτώμενες για το συγκεκριμένο σειριακό αριθμό. Σε περίπτωση που υπάρχει σύνδεση με ERP Εφαρμογή όλα αυτά τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα κατά την μεταφορά.

20 Διαχείριση Ειδοποιήσεων - Υπενθυμίσεων
Το εργαλείο αυτό προσδίδει τη δυνατότητα για δημιουργία «Ειδοποιήσεων» σε εγγραφές πελατών, επαφών. Η ειδοποίηση είναι ένα μήνυμα για συγκεκριμένη εγγραφή ή σύνολο εγγραφών που πληρούν κάποια κριτήρια π.χ. έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο προβάλλεται όταν ανοίγει η καρτέλλα της εγγραφής ή επιλέγεται η εγγραφή για κάποιο σκοπό π.χ. την δημιουργία μιας τεχνικής κλήσης για ένα συγκεκριμένο πελάτη. Σε αντίθεση με την Υπενθύμιση, η οποία δεν απαιτεί το άνοιγμα φόρμας πελάτη ή επαφής, αφορά μια συγκεκριμένη εργασία, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και κατά το πέρας της οποία ολοκληρώνεται και η υπενθύμιση.

21 Διαχείριση Παραπόνων Ένα παράπονο αποτελείται από τις εξής πληροφοριες: για το παράπονο, όπως περιγραφή – εταιρία – πρόσωπο – αποδέκτης - τρόπος έκφρασης – κατηγορία - συνεργάτη που αφορά - είδος που αφορά κ.λ.π. για το χειρισμό του παραπόνου (υπεύθυνος για το χειρισμό, ενέργειες κλπ). αξιολόγησης από την επιχείρηση και τον πελάτη.

22 Πρόσθετα Μοντέλα πλατφόρμας CRM CoRMos
Διαχείριση Επισκευών - RMA Διαχείριση Διασύνδεσης με τηλεφωνικό κέντρο (CTI) Διαχείριση Διαγωνισμών Δημοσίου Οργάνωση και εκτέλεση marketing campaign Monitor Διαχείριση Ανταγωνισμού Mobile Module Web Module

23 Διαχείριση Επισκευών - RMA
Στοιχεία Πελάτη: Επωνυμία, Συνεργαζόμενο κατάστημα, Υπεύθυνος πελάτη, Ημ/νία, τρόπος παραλαβής, Σχετικό δελτίο διακίνησης πελάτη Στοιχεία συσκευής: Αριθμός σειράς, Μοντέλο, Αυτόματος έλεγχος εγγύησης, Ημερομηνία και παραστατικό αγοράς, Τύπος και διάρκεια εγγύησης, Σχετικό συμβόλαιο, Εξωτερική κατάσταση συσκευής στην παραλαβή, Κατηγορία - τύπος συσκευής, Συμπτώματα, Παρελκόμενα συσκευής στην παραλαβή, Ελεγχος κόστους προ επισκευής Στοιχεία επισκευής: Κινήσεις συσκευής, Εργασίες επισκευής, Ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν Χρεώσεις – Τιμοκατάλογοι: Δικών μας υπηρεσιών, Για υπηρεσίες τρίτων με % markup Αλλες Δυνατότητες: Ορισμός τύπων εγγύησης για εργασίες, ανταλλακτικά, αντιπροσώπους, προηγούμενη επισκευή, Δυνατότητα ορισμού τύπων εγγύησης, Κωδικοί συμπτωμάτων / κατηγορία είδους, Τόπος Επισκευής, Κατάσταση επισκευής, Υπεύθυνος αντιπροσωπείας, Ενημέρωση πελατών, Παρακολούθηση ανταλλακτικών με χρεώσεις, Κινήσεις συσκευών (Παραλαβή - Εναρξη επισκευής - Αποστολή στην αντιπροσωπεία - Αναμονή ανταλλακτικών - Ετοιμο για παράδοση - Επιστροφή από αντιπροσωπεία - Παράδοση στον πελάτη κλπ.) Ένα πρόσθετο module για μιά ολοκληρωμένη διαχείριση service(επισκευών πάγκου), το οποίο μας παρέχει αξιόπιστη καταγραφή και πληροφόρηση για τις διαδικασίες επισκευών μηχανημάτων, καθώς και στατιστικά στοιχεία ανά εταιρία / είδος / τεχνικό επισκευών / ανταλλακτικό κ.ο.κ.

24 Διαχείριση Διασύνδεσης με τηλεφωνικό κέντρο (CTI)
Η οποία παρέχει τη καταγραφή όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων μέσω του CoRMos στη βάση δεδομένων. Από μια εισερχόμενη κλήση εμφανίζεται οθόνη που μας ρωτά τι θέλουμε να κάνουμε για τη συγκεκριμένη κλήση κι αυτόματα μπορεί να γεννήσει ευκαιρία πώλησης ή μήνυμα ή τεχνική κλήση. Ταυτόχρονα μπορεί να μας εμφανίζει το πρόσωπο και την εταιρία που μας καλεί και να δούμε αντίστοιχα καρτέλλα με όλη την εικόνα του πελάτη χωρίς καμία κίνηση. Αν δεν υπάρχει στο CoRMos το πρόσωπο που μας κάλεσε μπορούμε πολύ εύκολα να το καταχωρίσουμε.

25 Διαχείριση Διαγωνισμών Δημοσίου
Ολοκληρωμένη διαχείριση διαδικασιών για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου, η οποία αυτοματοποιεί τις απαιτούμενες ενέργειες για όλους τους χρήστες και μας παρέχει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση με στατιστικά στοιχεία ανά συναλλασσόμενο φορέα / διακήρυξη / είδος / ημερομηνία κλπ.

26 Οργάνωση και εκτέλεση marketing campaign
Η αρχή γίνεται με την δημιουργία ομάδας στόχου (target group), χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ομαδοποιήσεις, όπως δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά αλλά και χαρακτηριστικά κοινωνικού status και αγοραστικής συμπεριφοράς. Η ομαδοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει και πολλαπλά, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια πάνω στην ομάδα αυτή δίνεται η δυνατότητα της μαζικής δημιουργίας δράσεων όπως τηλεφωνική κλήση, μαζική αποστολή , fax ή και επιστολών με συγκεκριμένο προγραμματισμό χρόνου και ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος, μέσω συγκεκριμένων ερωτημάτων δύναται να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της κάθε καμπάνιας και η δημιουργία γραφικής απεικόνισης.

27 Monitor Με το module αυτό μπορεί να διαλειτουργήσει η πλατφόρμα CoRMos® με το Οutlook της Microsoft. Οταν ξεκινά το Οutlook ζητά τον κωδικό χρήστη της πλατφόρμας CoRMos® κι έτσι στην εργαλειοθήκη του Οutlook παρουσιάζονται δύο buttons εισερχόμενα - εξερχόμενα αντίστοιχα. Με τη δυνατότητα που προσδίδει αυτό το module, διευκολύνει πολύ την πρωτοκόλληση του στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας CoRMos®. Αν κάποιος το σβήσει από το προσωπικό του Οutlook, δε χάνεται η επικοινωνία με το συναλλασόμενο πρόσωπο και ταυτόχρονα μπορεί να κοινοποιηθεί εσωτερικά σε άλλους ενδιαφερόμενους(για όσους έχουν το δικαίωμα να το βλέπουν), να αναζητηθεί εύκολα οποιαδήποτε στιγμή. Ισως εξίσου σημαντικό είναι ότι μπορεί να προγραμματιστεί μια επόμενη δράση που έναρξή της θα 'ναι ένα .

28 Διαχείριση Ανταγωνισμού
Το πρόσθετο αυτό module μας δίνει τη δυνατότητα καταγραφής των ανταγωνιστικών ειδών ανά είδος μέσα σε ειδικό πίνακα στην καρτέλλα του είδους. Mπορούμε να συνδέσουμε στο είδος μας μέχρι 1000 ανταγωνιστικά είδη ανά ανταγωνιστή, μοντέλο, τιμή, περιγραφή, σχόλια. Αυτή η δυνατότητα εκτός από το ότι μας διευκολύνει να γνωρίζουμε εύκολα τον ανταγωνισμό των ειδών μας, είναι εξίσου σημαντικό για τη στιγμή που προετοιμάζουμε την οικονομική προσφορά μας. Η δυνατότητα που δίνει σε ένα νεοπροσλαμβανόμενο στέλεχος πωλήσεων που διαχειριζόμενος το αρχείο ειδών, με τη λειτουργική κατηγοριοποίησης που διαθέτει η πλατφόρμα CoRMos®, του προσφέρει την άμεση θέαση του ανταγωνισμού. Ο ορισμός των ανταγωνιστικών ειδών στην καρτέλα του είδους, αποτελεί ένα ‘πρότυπο’ για τα ανταγωνιστικά είδη της προσφοράς, και δεν δεσμεύει με κανένα τρόπο τα ανταγωνιστικά είδη της προσφοράς. Για αυτό τον λόγο, είναι δυνατό κανείς να αλλάξει τα προ-ορισμένα ανταγωνιστικά είδη από την καρτέλα του είδους, χωρίς να επηρεαστούν τα ανταγωνιστικά είδη των προσφορών που περιέχουν το συγκεκριμένο είδος.

29 Mobile Module Η λειτουργία της πλατφόρμας CoRMos® μεταφέρεται στο PDA ή στο κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει windows mobile. Τα βασικότερα πεδία ανά οντότητα CoRMos®, διατηρούνται και στην πλατφόρμα mobile, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για ορισμό πρόσθετων πεδίων. Αντίστοιχα η λειτουργικότητα πλησιάζει όσο το δυνατόν την λειτουργικότητα της πλατφόρμας CoRMos®, προκειμένου να μην απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση των χειριστών. Η επικοινωνία με τον κεντρικό server της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιείται μέσω GPRS, WiFi ή μέσω καλωδίου, διατηρώντας τη δυνατότητα off-line λειτουργίας. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των στοιχείων που θα ενημερώνονται ανάλογα με τη θέση εργασίας του χειριστή, για το τι θα μεταφέρεται ή συγχρονίζεται. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα ταυτόχρονης διασύνδεσης εκτός της πλατφόρμας CoRMos® και με άλλες εφαρμογές.  Η mobile πλατφόρμα CoRMos® έχει σχεδιαστεί κι αναπτυχθεί σε .net περιβάλλον της Microsoft.

30 Web Module Η λειτουργία της πλατφόρμας CoRMos® μεταφέρεται σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.. Μέρος των πεδίων οποιασδήποτε οντότητας της πλατφόρμας CoRMos® μπορεί να απεικονιστεί κι έχει σχεδιαστεί να παρουσιάζει οθόνες στις δικές σας ανάγκες, με την ίδια λειτουργικότητα χρήσης και διαχείρισης στην ίδια βάση δεδομένων, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος εκπαίδευσης για τους χρήστες. Η επικοινωνία με τον κεντρικό server της εταιρίας μπορεί να πραγματοποιείται με μόνη προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των στοιχείων που θα ενημερώνονται ανάλογα με τη θέση εργασίας του χειριστή, για το τι θα διαχειρίζεται. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα ταυτόχρονης διασύνδεσης εκτός της πλατφόρμας CoRMos® και με άλλες εφαρμογές.  Το web module της πλατφόρμας CoRMos® έχει σχεδιαστεί κι αναπτυχθεί σε C#. 

31 Η Εύχρηστη Λύση για Όλους


Κατέβασμα ppt "Η εύχρηστη λύση για όλους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google