Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ 1Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ, ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2 Εισαγωγή Η έρευνα έγινε σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφεια στα πλαίσια των προγραμμάτων υποτροφίας για μεταπτυχιακούς προκειμένου να εξεταστεί η επάρκεια στην εκπαίδευση. Λόγω του σχετικά καινούριου γεγονότος, ότι ο θεσμός των υποτρόφων βοηθών (δηλαδή μεταπτυχιακών φοιτητών που μετά την ειδικότητα μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους και σε υπο-ειδικότητα ή και να βελτιωθούν) χρειάζεται να περιλαμβάνει 6 συγκεκριμένες δεξιότητες, είχαν διεξαχθεί έρευνες μόνο για τις απόψεις των μόνιμων ιατρών και των καθηγητών πάνω στο θέμα της ιεράρχησης των δεξιοτήτων αυτών. Μέσα από αυτήν την έρευνα δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε και την άποψη των υποτρόφων πάνω στο θέμα των ικανοτήτων που είναι πιο σημαντικές, αλλά και που βελτιώνονται μέσα σε αυτά τα προγράμματα, καθώς αυτοί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι κι έτσι ανοίγεται ένα παράθυρο στο να κατανοήσουμε τις προοπτικές τους.

3 Τίτλος άρθρου: «Αναγνωρίζουν οι υπότροφοι παιδιατρικής τη σημασία και τη συνεισφορά της εκπαίδευσης στην κατάκτηση των γενικότερων δεξιοτήτων;» Στόχοι: Να εξεταστούν οι αντιλήψεις των υπότροφων-βοηθών σχετικά με την αναγκαιότητα των δεξιοτήτων στην ιατρική εκπαίδευση, η συνεισφορά της υποτροφικής εκπαίδευσης στην κατάκτηση των δεξιοτήτων και η εξερεύνηση της συμμόρφωσης των δεξιοτήτων με εμπειρίες κριτικής μάθησης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω τριών διαστάσεων που δίνονται στην έρευνα: Τη σπουδαιότητα των ικανοτήτων στη γενική ιατρική Τη συνεισφορά της εκπαίδευσης αυτής στην κατάκτηση των συγκεκριμένων ικανοτήτων Την ιεράρχηση των δεξιοτήτων με τις αντιλήψεις των συνεργατών (fellows) και τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει από κρίσιμα περιστατικά.

4 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οι 6 βασικές δεξιότητες που ορίστηκαν από αναγνωρισμένα συμβούλια σχετικά με το περιεχόμενο της ιατρικής εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αυτές αποτελούν τις δεξιότητες με βάση τις οποίες διεξήχθη η έρευνα.

5 Ορίστηκαν 3 επίπεδα Ιατρικής Εκπαίδευσης
Μέθοδοι Ορίστηκαν 3 επίπεδα Ιατρικής Εκπαίδευσης Ιατρική Σχολή (medical school) Ειδικότητα (residency) Μεταπτυχιακά-Υποτροφία (fellowship) Δείγμα Από τους 130 υπότροφους της παιδιατρικής σε 5 τμήματα του ιδρύματος το τελικό δείγμα ήταν 20 άτομα από διάφορες ειδικότητες, με βάση και την αξιολόγηση των καθηγητών τους. 45% άνδρες-55% γυναίκες Το 55% από το 3ο έτος υποτροφίας και 45% από το 2ο έτος. Περιλαμβάνονταν οι υπο-ειδικότητες της: παιδιατρικής καρδιολογίας, εντατικής θεραπείας, γαστρεντερολογίας και γενικής παιδιατρικής Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν αυτούσιες.

6 Συλλογή δεδομένων και ανάλυση
Μέθοδοι (συνέχεια) Συλλογή δεδομένων και ανάλυση Αρχικά διεξήχθησαν ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις όπου οι υπότροφοι αφηγήθηκαν κρίσιμες εμπειρίες που βίωσαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους Στη συνέχεια αξιολόγησαν κάθε δεξιότητα σε σχέση με την προσφορά της και πώς συνεισφέρει η εκπαίδευση σε αυτές, ψηφίζοντας στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 κάθε μία από τις δεξιότητες χωριστά και δικαιολόγησαν τις επιλογές τους. Τέλος, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα που ποιοτικά πλέον έβγαλε τα αποτελέσματα της έρευνας σε πίνακες, τα οποία δόθηκαν στο συμβούλιο του νοσοκομείου για να εγκριθούν.

7 Αποτελέσματα Οι υπότροφοι θεώρησαν ως πιο σημαντικό τις ιατρικές γνώσεις και τη φροντίδα του ασθενούς και σε βαθμό σπουδαιότητας, αλλά και συνεισφοράς της εκπαίδευσης τους, αναφερόμενοι ότι αυτά τα 2 λειτουργούν ως συνδετήρες στην όλη εκπαίδευση και ως αρχικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για ένα γιατρό. Ως δεύτερο πιο σημαντικό ψηφίστηκαν οι δεξιότητες επικοινωνίας και ο επαγγελματισμός. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι πολλοί θεώρησαν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κληρονομούμενα ή μαθαίνονται πριν την εκπαίδευση και από το ότι μερικοί δεν τα θεωρούν βασικά για την ίαση του ασθενούς και την καθημερινή ιατρική πράξη. Επίσης, μη γνωρίζοντας επακριβώς τη σημασία της βασισμένης στην πρακτική μάθηση και βελτίωση και την πρακτική βασισμένη στα συστήματα τα θεώρησαν ασήμαντα στοιχεία. Οι περιγραφές από εμπειρίες τους μέσα από κρίσιμα περιστατικά δικαιολογούν γιατί ψηφίστηκαν οι ιατρικές γνώσεις και η φροντίδα του ασθενούς περισσότερο από τα 2 τελευταία προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.

8 rate5 rate4 rate3 rate2 rate1 ΑΘΡ ΜΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 85 8 3 96 4.8 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 90 4 2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 50 24 12 86 4.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 20 15 4.2 ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 9 ΜΑΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 44 77 3.85 Επεξεργαστήκαμε τον πίνακα αποτελεσμάτων της έρευνας. Δίνονταν για κάθε δεξιότητα ο αριθμός των ατόμων και η βαθμολογία που έθεσε ο καθένας (από 1-5). Πολλαπλασιάσαμε τη βαθμολογία με τον αριθμό των ατόμων και έτσι υπολογίσαμε τον σταθμισμένο μέσο όρο για κάθε δεξιότητα με άριστα το 5.

9 Επίλογος Συμπέρασμα: Οι υπότροφοι αντιλαμβάνονται την παραδοσιακή γνώση και τις δεξιότητες της πρακτικής ιατρικής ως βασικά στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά τις υπόλοιπες δεξιότητες ως λιγότερο σημαντικές. Παρόλα αυτά θεωρείται ότι όλα τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, οι ιατρικές γνώσεις πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικές και ακόμα οι ικανότητες επικοινωνίας πρέπει να συμβαδίζουν με τους κανόνες ηθικής και να μη περιορίζονται στα τυπικά χαρακτηριστικά μιας συζήτησης με τον ασθενή. Ακόμα ιδιαίτερη σημασία χρειάζεται να δοθεί στα χαρακτηριστικά της μάθησης και βελτίωσης που είναι βασισμένη στην πρακτική και της πρακτικής που είναι βασισμένη σε διάφορα συστήματα, γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες αγνοούσαν τη σπουδαιότητα ακόμα και την ύπαρξη τους, ενώ όσοι κατέχουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να διευθύνουν οι ίδιοι τη μάθηση από μόνοι τους όταν ολοκληρωθεί η επίσημη εκπαίδευση.

10 Επίλογος (συνέχεια) Το σώμα των καθηγητών θα πρέπει να βοηθήσει τους υπότροφους να καταλάβουν πώς η εκπαίδευση τους σχετίζεται με τις συγκεκριμένες δεξιότητες και πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή σε όλες κι όχι επιλεκτικά σε κάποιες από αυτές. Καθώς οι δεξιότητες γίνονται ένα περισσότερο αναγκαίο κομμάτι της εκπαίδευσης η έρευνα αυτή θέτει τη βασική γραμμή για νέες έρευνες πάνω στο θέμα ξεπερνώντας τα μειονεκτήματα της παρούσης (-μικρό δείγμα-ποιοτική μόνο ανάλυση των δεδομένων, όχι ποσοτική-αναφορά μόνο σε υποτρόφους μεταπτυχιακούς στο διδακτορικό τους-ασάφειες στους όρους ακόμα κι αν οι εκπαιδευόμενοι είναι από τους καλύτερους). Οι υπότροφοι είναι υποψήφιοι μελλοντικοί ακαδημαϊκοί και για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αναγκαίο να συνδέουν τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες μάθησης με τις δεξιότητες καθώς μεταβαίνουν από το ρόλο του διδασκόμενου στο ρόλο του δασκάλου.

11 Σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία
Η έρευνα αυτή έγινε στο νοσοκομείο παίδων της Φιλαδέλφεια. Παρείχε βασικές πληροφορίες για τις αντιλήψεις σχετικά με τις γενικές δεξιότητες και έχει μεγάλη σημασία για την μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να γνωρίσουν τα προγράμματα αυτά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σαν προπτυχιακοί φοιτητές ιατρικής που μελετήσαμε και παρουσιάσαμε αυτό το άρθρο: Μας δόθηκε η δυνατότητα να εξοικειωθούμε με την έννοια των βασικών και απαραίτητων δεξιοτήτων Εξερευνήσαμε όρους άγνωστους σε εμάς όπως η εκπαίδευση βασισμένη στη βελτίωση/συστήματα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα ξενόγλωσσο άρθρο και να δούμε μέσα από αυτό συστήματα εκπαίδευσης που ισχύουν σε άλλες χώρες. Τελικά θα θέλαμε να τονίσουμε πως τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούσαν και εμάς τους ίδιους άμεσα. Είδαμε την αναγκαιότητα της ιατρικής γνώσης η οποία σε συνδυασμό με την ιατρική φροντίδα μπορεί να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών αλλά και επιτυχίας στο ιατρικό επάγγελμα.

12 Βιβλιογραφία-Πληροφορίες
Τίτλος δημοσίευσης: «Do pediatric fellows recognize the importance and contribution of training to mastery of the general competencies?» Συγγραφείς άρθρου: Dorene F. Balmer, Mary-Catherine Harris and Gail B. Slap The children’s hospital of Philadelphia, USA Εκδότης: Dorene F. Balmer, Columbia University Medical center ISSN X print/ISSN X online/08/07/0687 DOI: / Έτος δημοσίευσης: 2008 Όνομα περιοδικού: MEDICAL TEACHER Τεύχος: 30 Σελίδες:

13 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 1Η: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο Κ. ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΕΜ: 30089 ΝΤΑΡΑΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΕΜ: 30117 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΕΜ: 30097 ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΜ: 30161 Τέλος εργασίας Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google