Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΟΡΥΒΟΣ Ήχος: είναι γενικά το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Ήχος παράγεται από τοπική μεταβολή της πιέσεως που προκαλεί η πηγή του θορύβου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΟΡΥΒΟΣ Ήχος: είναι γενικά το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Ήχος παράγεται από τοπική μεταβολή της πιέσεως που προκαλεί η πηγή του θορύβου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΟΡΥΒΟΣ Ήχος: είναι γενικά το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Ήχος παράγεται από τοπική μεταβολή της πιέσεως που προκαλεί η πηγή του θορύβου στο μέσο που το περιβάλλει (στερεό, υγρό ή αέριο) και μεταδίδεται με περιοδικές μεταβολές στην πυκνότητα του μέσου Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των έμβιων όντων μέσα σε κάποιο περιβάλλον.

2 Χαρακτηριστικά μεγέθη
Συχνότητα: είναι ο αριθμός των μεταβολών της πιέσεως στην μονάδα του χρόνου και εκφράζεται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (cps) ή Hz (Hertz) . Ένταση: εκφράζει την μεταβολή της πιέσεως.

3 Χαρακτηριστικά μεγέθη
Προκειμένου να εκτιμηθεί η ένταση ενός θορύβου συγκρίνεται με την ένταση του μόλις ακουστού θορύβου (ένταση αναφοράς). O μόλις ακουστός θόρυβος προέρχεται από μεταβολή πιέσεως περίπου 20μPa= μbar   Ο μέγιστος ακουστός (χωρίς πρόβλημα) ακουστός θόρυβος προέρχεται από μεταβολή πιέσεως περίπου 20 Pa = 200μbar. Κλίμακα :

4 Μετρήσεις Στάθμη Ηχητικής Πιέσεως (sound pressure level)
Lp είναι η στάθμη ηχητικής πίεσης σε dB (decibel) P είναι η ηχητική πίεση του προς μέτρηση θορύβου σε μbar Po είναι η ηχητική πίεση αναφοράς μbar

5 Αξιολογούμενη στάθμη ηχητικής πίεσης
LA=Lp+sA Όπου LA η αξιολογούμενη στάθμη ηχητικής πίεσης Lp η στάθμη ηχητικής πίεσης sA διόρθωση Α

6 Αξιολογούμενη στάθμη ηχητικής πίεσης

7 Παράδειγμα Ένα ήχος από μικρόφωνο έχει στάθμη ηχητικής πίεσης 80dB. Πόση είναι η αξιολογούμενη ένταση του ήχου στα 80dB(A); LA=Lp+sA=80 db+ (-18db)=62db(A)

8 Ισοδύναμη στάθμη θορύβου
Όταν ο θόρυβος όμως δεν είναι σταθερός και έχει αυξομειώσεις απαιτείται ο υπολογισμός της όπου LA eq η ισοδύναμη στάθμη θορύβου σε dB(A) T η διάρκεια της μετρήσεως σε sec PA η ηχητική πίεση του θορύβου, μετρημένη με σταθμιστικό κύκλωμα Α σε Pascals Po είναι η ηχητική πίεση αναφοράς (=20 μPa)

9 Άθροισμα Θορύβων Παράδειγμα: Πρόσθεση των Lp1=61dB και Lp2=69 dB

10 Μεταβολή της στάθμης θορύβου με την απόσταση
r η απόσταση και LN η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου Εμπειρικά: Υπάρχει μείωση περίπου 6 dB για κάθε διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή θορύβου.

11 Όρια εκπομπής θορύβου από βιομηχανικές εγκαταστάσεις

12 Πηγές Θορύβου Βιομηχανία (π.χ μηχανήματα, μεγάλες ροές σε αερίων, τριβεία, κρούσεις, ανακουφιστικές βαλβίδες, εργασίες κοπής, κ.λ.π) Μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, σιδηρόδρομος) Εργασίες (π.χ. κοπή μετάλλων, ξύλων, οικοδομικές εργασίες, μεταφορές υλικών, κατασκευές δρόμων ή δραστηριοτήτων, εξορύξεις υλικών)

13 Ηχοαπορρόφηση - Ηχομόνωση
Hχομονωτική διάταξη είναι κάθε επέμβαση που γίνεται στα δομικά στοιχεία ενός χώρου ώστε να μην διαφεύγει απ' αυτόν, θόρυβος. Ηχοαπορροφητικές διατάξεις είναι κάθε επέμβαση που γίνεται στον χώρο (τοίχοι, οροφή, κ.λ.π.) ώστε να μειωθεί ή εξαλειφθεί το φαινόμενο των ηχητικών ανακλάσεων επάνω στα δομικά στοιχεία.

14 Περιορισμός θορύβου Α) στην πηγή (πρωτογενής ηχοπροστασία)
Β) στο μέσο μεταβιβάσεως του θορύβου (δευτερογενής ηχοπροστασία)

15 Μέτρα αντιμετώπισης του θορύβου
Α) Μηχανολογικές μετατροπές επί του θορυβώδους μηχανήματος Β) Εγκλεισμό του μηχανήματος εντός κατάλληλου ηχομονωτικού ηχοκαλύμματος Γ) Περιορισμό της απ' ευθείας ηχοδιάδοσης και απορρόφηση Δ) Μείωση των ανακλάσεων σε κλειστούς χώρους

16 Μηχανολογικές μετατροπές
αντικατάσταση αλυσοκινήσεων με ιμαντοκίνηση, αντικατάσταση ευθύγραμμων οδοντωτών τροχών με κεκλιμένων, η μετασκευή μέρους της παραγωγικής διαδικασίας, περιορισμό επιφανειών που εκπέμπουν θόρυβο, χρησιμοποίηση απορροφητικών υλικών στο εσωτερικό των μηχανημάτων κ.ο.κ. τοποθέτηση συσκευών κατασιγάσεως θορύβου (π.χ σιλανσιέ σε εξατμίσεις οχημάτων)

17 Μηχανολογικές μετατροπές
στήριξη σε ειδικές αντικραδασμικές βάσεις σωστή χρήση των μηχανημάτων (π.χ οδήγηση με χαμηλές ταχύτητες σε εργοταξιακούς ή εργοστασιακούς χώρους) σωστή και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων αλλαγή φθαρμένων εδράνων, ζυγοστάθμιση αξόνων, καθαρισμός φίλτρων

18 Εγκλεισμός του μηχανήματος
Κουβούκλια Ημικουβούκλια Ηχοκαλύμματα Παράδειγμα τα μονωτικά καλύμματα σε αεροσυμπιεστές μπορούν να κατεβάσουν τη στάθμη του θορύβου κατά 15dB.

19 Ηχοκαλύμματα έκκεντρων κρουστικών πρεσσών

20 Ηχοκαλύμματα 2 μεγάλων τυπογραφικών συγκροτημάτων

21 Ηχοκάλυμμα ηλεκτρογεννήτριας

22 Ηχοκάλυμμα ήδη ηχομονωμένης ηλεκτρογεννήτριας με πρόσθετο σιλανσιέ

23 Περιορισμός της ηχοδιάδοσης
Α)Ηχομείωση λόγω ανακλάσεων Β)Ηχομείωση λόγω ηχοπετασμάτων Γ)Ηχομείωση λόγω του αέρα σαν μέσο μεταφοράς και της τριβής που δημιουργείται μεταξύ των μορίων του προκαλώντας ηχοαπορρόφηση Δ)Ηχομείωση λόγω της διαδρομής του ηχητικού κύματος υπεράνω εδάφους το οποίο απορροφά ελάχιστα έως πολύ την ηχητική ενέργεια.

24 Περιορισμός της ηχοδιάδοσης
Ε)Ηχητική απορρόφηση με την χρήση υλικών και πετασμάτων που απορροφούν τον θόρυβο μετατρέποντάς τον σε θερμική ενέργεια. Ζ)Ηχομείωση λόγω της απόστασης

25 Ηχοπετάσματα Ηχοπέτασμα είναι οποιοδήποτε είτε τεχνητό είτε φυσικό εμπόδιο στην ευθεία μεταξύ σημείων εκπομπής και σημείου λήψης Ένα πέτασμα θεωρείται ως ηχοπέτασμα όταν είναι ομοιογενές και ενιαίο και οι γεωμετρικές του διαστάσεις να είναι ταυτόσημες ή μεγαλύτερες από το μήκος κύματος που καλείται να ηχομονώσει

26 Ηχοπετάσματα σε νοσοκομείο

27 Ηχοπετάσματα - Παραδείγματα
H τοποθέτηση βαριών παραπετασμάτων ή καλυμμάτων στην οροφή και στο δάπεδο Παράδειγμα: ύφασμα καλυμμένο με πλαστικό και ενισχυμένο με σκόνη μολύβδου πάχους 1,6mm και βάρους 4.4 Kg/m2 μπορεί να ελαττώσει το εκπεμπόμενο θόρυβο κατά 20dB. H περιμετρική δενδροφύτευση του χώρου και η ενδιάμεση φύτευση ακαλύπτων χώρων βιομηχανιών μεγάλης όχλησης

28 Ηχοπετάσματα - Παραδείγματα
Η τοποθέτηση χοντρών τζαμιών στα παράθυρα επίσης μειώνει των εκπεμπόμενο θόρυβο. Παράδειγμα τζάμια πάχους 3mm μπορούν να προσφέρουν ελάττωση κατά 28 dB, με 5-6mm 31dB και με 25mm 38dB. Η τοποθέτηση διπλών τζαμιών με ενδιάμεσο στρώμα αέρα μπορούν να προσφέρουν ελάττωση πάνω από 40dB.

29 Τεχνητά ηχοπετάσματα Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, άλλοτε με ικανοποιητική και άλλοτε με περιορισμένη αποδοτικότητα, είναι: το ξύλο, το αλουμίνιο, ο χάλυβας, πλαστικά ή ακριλικά φύλλα,

30 Τεχνητά ηχοπετάσματα σκυροδετημένες κατασκευές,
ελαφροκονιάματα, χωμάτινα αναχώματα, φυτική περίφραξη, κατάλληλα ηχοαπορροφητικά υλικά, καθώς και συνδυασμός των ως άνω.

31 Ηχοπέτασμα Βιομηχανικιών Θορύβων

32 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Απλά ανακλαστικά ηχοπετάσματα. Σκοπό έχουν μόνο την παθητική προστασία της πλευράς του αυτοκινητόδρομου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί. Συνήθως δημιουργούν περισσότερα ηχητικά προβλήματα στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καθώς και στους οδηγούς των οχημάτων.

33 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Σύνθετα ανακλαστικά ηχοπετάσματα. Συνήθως ανεγείρονται από την μία μόνο πλευρά του αυτοκινητόδρομου (όπως τα απλά ανακλαστικά ηχοπετάσματα) και σκοπό έχουν να προκαλέσουν διάχυση στα ηχητικά κύματα που τα προσβάλουν, έτσι ώστε να απαλύνουν μέρος των προβλημάτων που δημιουργούν τα απλά ανακλαστικά ηχοπετάσματα.

34 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Απλά ηχοαπορροφητικά ηχοπετάσματα. Τα ηχοαπορροφητικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι δυνατόν να είναι διαφόρων τύπων και με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες κατά τρόπο ώστε τα προσπίπτοντα ηχητικά κύματα να απορροφώνται μερικώς.

35 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Σύνθετα ηχοαπορροφητικά ηχοπετάσματα. Τα ηχοαπορροφητικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι συνδυασμός διαφόρων τύπων, κατά τρόπο ώστε τα προσπίπτοντα ηχητικά κύματα να απορροφώνται σε μεγάλο βαθμό και να μην επανανακλώνται προς την πηγή που τα δημιούργησε, περιορίζοντας σημαντικά την γενική στάθμη θορύβου.

36 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Ηχοπετάσματα με εγκάρσια διαμόρφωση κορυφής. Αυτά κατασκευάζονται με ειδικές διαμορφώσεις στην άνω ακμή τους και σκοπό έχουν να περιορίσουν τις περιθλάσεις που θα υποστούν τα ηχητικά κύματα που θα περάσουν ακριβώς επάνω από τα ηχοπετάσματα.

37 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Ηχοπετάσματα με περιοδικές διαμορφώσεις κορυφής. Αυτά έχουν περιοδικά επαναλαμβανόμενες κατάλληλες εγκοπές και σχισμές, καθ' όλο το μήκος ανέγερσής των. Ο σκοπός των εγκοπών και σχισμών είναι να δημιουργήσουν αλληλοακύρωση μερικών εκ των εκπεμπόμενων συχνοτήτων.

38 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Διπλά ηχοπετάσματα. Αυτά είναι διπλές κατασκευές από σχεδόν ίδια ηχοπετάσματα, με μικρή ενδιάμεση απόσταση μεταξύ των. Σκοπός των διπλών κατασκευών είναι η ελαχιστοποίηση των ηχοπεριθλάσεων. Η δημιουργούμενη μεταξύ των απόσταση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για ειδικές χρήσεις π.χ. ποδηλατοδρόμους.

39 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Κεκλιμένα ηχοπετάσματα. Σκοπός τους είναι η ανάκλαση των ηχητικών κυμάτων πού τα προσβάλουν, σε κατεύθυνση πού να μη είναι ενοχλητικά. Αυτού του είδους τα ηχοπετάσματα συνήθως είναι χαμηλού ύψους και έχουν μειωμένη απόδοση.

40 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Χωμάτινα αναχώματα. Η κατασκευή αναχωμάτων για ηχοπροστασία συνήθως είναι μειωμένης απόδοσης εάν δεν συνδυαστεί με κατάλληλα τυπικά ηχοπετάσματα επί της κορυφής των. Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των, είναι ότι καταλαμβάνουν μεγάλο πλάτος.

41 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Απλά φυτικά πετάσματα. Αυτά είναι κατασκευές με κατάλληλα φυτά και συστοιχίες πυκνής φύτευσης. Η απόδοσή των ως ηχοπετάσματα είναι πολύ περιορισμένη αλλά προσφέρουν όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

42 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Σύνθετα φυτικά πετάσματα. Αυτά είναι κατασκευές πού διαθέτουν συμπαγή φέροντα οργανισμό (π.χ. τυπικό ηχοπέτασμα) και επί καταλλήλων διαμορφώσεων γίνονται φυτεύσεις διαφόρων φυτών.

43 Τεχνητά ηχοπετάσματα για δρόμους
Ηχοπετάσματα πλήρους κάλυψης ή ημικάλυψης. Αυτά είναι κατασκευές πού καλύπτουν πλήρως ή μερικώς τον αυτοκινητόδρομο. Η κατασκευή τους είναι πολυδάπανη και δημιουργούν προβλήματα όπως φωτισμού, εξαερισμού, κλπ

44 Πάνελ Ηχοπετασμάτων οδών

45 Ηχοπέτασμα

46 Ηχοπέτασμα

47 Ηχοπέτασμα

48 Ηχοπαγίδες Κάθε κατασκευή η οποία επιτρέπει την διέλευση του αέρα διάμεσο αυτής και ταυτόχρονα καταπνίγει τον θόρυβο

49 Ηχοπαγίδες

50 Περσιδωτές Ηχοπαγίδες Βιομηχανικών Βιομηχανικών και Δομικών Εγκαταστάσεων

51 Ηχοπαγίδες Βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε ειδικά σχήματα

52 Σιλανσιέ εξατμίσεων Η/Ζ & λεβήτων & Φυσητήρων

53 Δονήσεις - κραδασμοί Αντικραδασμικά πέλματα και φελοτάπητες από συνθετικά ελαστομερή υλικά Αντικραδασμικές στηρίξεις ελατηριακού τύπου (δηλαδή που περιέχουν ελατήριο) που μπορεί να έχουν κοχλίες ρύθμισης της προφόρτισής τους και ελαστομερές υλικό απόσβεσης τριβών.

54 Δονήσεις - κραδασμοί Ελαστικού τύπου αντικραδασμικές στηρίξεις
Βάσεις πολλαπλών ελατηρίων Αντικραδασμικές αναρτήσεις (που φέρουν άγκιστρα) για την ανάρτηση ψευδοροφών, σωληνώσεων κ.λ.π.

55 Αντικραδασμικές βάσεις


Κατέβασμα ppt "ΘΟΡΥΒΟΣ Ήχος: είναι γενικά το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Ήχος παράγεται από τοπική μεταβολή της πιέσεως που προκαλεί η πηγή του θορύβου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google