Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης1 Visual Basic Μάθημα 1 ( 20 Λεπτά)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης1 Visual Basic Μάθημα 1 ( 20 Λεπτά)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης1 Visual Basic Μάθημα 1 ( 20 Λεπτά)

3 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης2 Στάδια για την λύση προβλήματος με Η/Υ  Καθορισμός του προβλήματος (δεδομένα και ζητούμενα)  Σύνταξη αλγορίθμου  Κωδικοποίηση  Έλεγχος αποτελεσμάτων  Συντήρηση

4 Ξένιος Αντωνιάδης324/6/2014 Προγραμματισμός με Προγραμματισμός με Visual Basic παρ1 παρ2 παρ3 παρ1παρ2παρ3 Προγραμματισμός με παρ1παρ2παρ3

5 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης4 Στόχοι μαθήματος  Τι είναι η Visual Basic  Ενεργοποίηση της V.B  Απλή επαφή με το περιβάλλον της V.B  Έξοδος από τη V.B

6 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης5 Τι είναι η Visual Basic  Γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης  Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού

7 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης6 Ενεργοποίηση της Visual Basic Start Programs Microsoft Visual studio 6.0 Microsoft Visual Basic 6.0

8 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης7 New Standard.Exe Open Ενεργοποίηση(ΣΥΝΈΧΕΙΑ) Το παράθυρο διαλόγου New Project

9 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης8 Έξοδος από τη V.B CLOSE

10 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης9 Έξοδος από τη V.B NO

11 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης10 Εργασία 1. Να ενεργοποιήσετε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης της V.B 2. Αλληλεπιδράστε με το περιβάλλον 3. Σημειώστε κοινά στοιχεία με άλλα γνωστά σας περιβάλλοντα αλλά και στοιχεία που δεν έχετε ξανασυναντήσει 4. Κλείστε το πρόγραμμα χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

12 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης11 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (46-47) Σελ. (46-47)

13 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης12 Visual Basic (Μάθημα 2) ( 20 Λεπτά) Visual Basic (Μάθημα 2) ( 20 Λεπτά)

14 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης13 Στόχοι μαθήματος  Γενική άποψη του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης(IDE)   Εμφάνιση στοιχείων του περιβάλλοντος  Φόρμα(Form)  Εργαλειοθήκη(Toolbox wind.)

15 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης14 Στόχοι μαθήματος  Παράθυρο ιδιοτήτων(Properties wind.)  Παράθυρο Εξερεύνησης έργου(Project explorer wind.)  Παράθυρο διάταξης φόρμας(Form layout)

16 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης15 Βασικά στοιχεία περιβάλλοντος της Visual Basic Title bar Tool Bar Menu Bar Form ToolBox Project Explorer Properties Window Form Layout

17 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης16 Εμφάνιση στοιχείων του περιβάλλοντος Form Layout Properties Window Project Explorer ToolBox ToolBar

18 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης17 Φόρμα - Form Πάνω στην φόρμα σχεδιάζουμε την διεπαφή. Μία Εργασία μπορεί να αποτελείται από πολλές φόρμες View / Object

19 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης18 Εργαλειοθήκη - ToolBox Αποτελείται από διάφορα Χειριστήρια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε τα Αντικείμενα πάνω στη φόρμα View / ToolBox Χειριστήριο Command Button

20 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης19 Παράθυρο ιδιοτήτων – properties Window Δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις τιμές των ιδιοτήτων μιας φόρμας και των αντικειμένων της. View / properties window Πλαίσιο επιλογής αντικειμένου Ιδιότητες Τιμές ιδιοτήτων

21 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης20 Παράθυρο διάταξης φόρμας Form Layout Window Δείχνει πώς θα φαίνεται η φόρμα πάνω στην οθόνη, κατά το χρόνο της εκτέλεσης της εργασίας View / Form Layout

22 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης21 Εργασία • Να υλοποιήσετε το φύλλο εργασίας που θα σας δοθεί

23 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης22 Εργασία 1. Ενεργοποιήστε την V.B 2. Αποκρύψτε και ενεργοποιήστε ξανά τα παράθυρα (εργαλειοθήκης,εξερεύνησης έργου, ιδιοτήτων, διάταξης έργου) 3. Δημιουργήστε διάφορα χειριστήρια πάνω στη φόρμα σας και αυξομειώστε το μέγεθος της φόρμας και των χειριστηρίων 4. Κλείστε την V.B χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

24 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης23 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (46-47) Σελ. (46-47)

25 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης24 Visual Basic (Μάθημα 3) (Μάθημα 3) (Μάθημα 3)

26 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης25 Στόχοι μαθήματος  χειριστηρίου, αλλαγή διαστάσεων, μετακίνηση  Σχεδιασμός χειριστηρίου, αλλαγή διαστάσεων, μετακίνηση   Εργαλείο Ετικέτας (Label)   Εργαλείο διαταγής (command button)   Ιδιότητα «name» και κανόνες ονομασίας αντικειμένων   Ιδιότητα «caption»   Φύλαξη έργου

27 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης26 χειριστηρίου, αλλαγή διαστάσεων, μετακίνηση Σχεδιασμός χειριστηρίου, αλλαγή διαστάσεων, μετακίνηση  παράδειγμα παράδειγμα

28 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης27 Εργαλείο Ετικέτας (Label)

29 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης28 Εργαλείο Ετικέτας - Label Label Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να εμφανίσουμε στην επιφάνεια του ένα σύνολο χαρακτήρων Double click

30 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης29 Εργαλείο διαταγής (command button)

31 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης30 Εργαλείο διαταγής (command button)  Χρησιμεύει για να δίνουμε εντολές στο πρόγραμμα μας Command button Double click

32 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης31 Ιδιότητα Name

33 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης32 Ιδιότητα Name  Kαθορίζει το όνομα, ενός αντικειμένου. Το όνομα αυτό πρέπει να είναι γραμμένο με συνεχόμενους λατινικούς ή Ελληνικούς χαρακτήρες. Καλό είναι τα τρία πρώτα γράμματα να περιγράφουν τον τύπου του αντικειμένου πχ ( lblMessage) Το αλλάζ ουμε

34 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης33 Ιδιότητα Caption Είναι η ιδιότητα της οποίας η τιμή καθορίζει τους χαρακτήρες που φαίνονται πάνω σε ένα αντικείμενο Properties window Label1

35 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης34 Φύλαξη έργου

36 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης35 Αρχεία τα οποία δημιουργούνται με την αποθήκευση  Αρχείο Φόρμας (. frm )  Αρχείο Project (. vbp )  Αρχείο workspace (. vbw )

37 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης36 Αποθήκευση προγράμματος  File / Save Project ( Menu Bar )  ( ToolBar ) Αποθήκευση ΦόρμαςΑποθήκευση Έργου

38 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης37Εργασία1 Μία εφαρμογή περιέχει μία φόρμα με τρία αντικείμενα.Τα δύο είναι κουμπιά διαταγών και το ένα ετικέτα. Η εφαρμογή θα παρουσιάζει το μήνυμα «Hello World» πάνω στο αντικείμενο ετικέτας όταν ο χρήστης πατήσει με το ποντίκι πάνω στο πρώτο κουμπί διαταγής. Το πρόγραμμα θα τερματίζεται όταν ο χρήστης πατήσει το δεύτερο κουμπί διαταγής

39 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης38 Εργασία1 (συνέχεια)  Ζητούμενο 1 Να σχεδιάσετε μια κατάλληλη (Διεπαφή) φόρμα και να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες «όνομα» και «λεζάντα», των τριών αντικειμένων που θα τοποθετήσετε σε αυτή. Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello1) και όνομα Έργου (Hello1)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 255 Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 255 Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 255

40 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης39 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (79-82,87-88) Σελ. (79-82,87-88)

41 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης40 Visual Basic (Μάθημα 4) Visual Basic (Μάθημα 4)Κωδικοποίηση

42 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης41 Στόχοι μαθήματος  Άνοιγμα υπάρχοντος έργου   Γραφή κώδικα   Επεξηγηματικά σχόλια   Εντολή Απόδοσης τιμής   Εντολή «end»   Εκτέλεση του έργου

43 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης42 Open Project Look in Floppy A Άνοιγμα υπάρχοντος έργου

44 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης43 Παράθυρο προγραμματισμού (Code Window)  Είναι το παράθυρο μέσα στο οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε τη φόρμα η τα αντικείμενα Πλαίσιο Επιλογής γεγονότος Πλαίσιο Επιλογής Αντικειμένου Περιοχή συγγραφής προγράμματος

45 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης44 Συγγραφή προγράμματος ενός αντικειμένου Επικεφαλίδα προγράμματος Τέλος προγράμματος Εντολές προγράμμα τος View / Code (ΠΑΡΔΕΙΓΜΑ)

46 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης45 Επεξηγηματικά σχόλια • Βοηθούν στη τεκμηρίωση του προγράμματος (πχ μικρή περιγραφή του κομματιού του προγράμματος που αναφέρονται) • Αρχίζουν με απόστροφο «’» • Μπορούν να περιέχουν ελληνικούς χαρακτήρες αλλά και οποιαδήποτε άλλα σύμβολα • Πχ ‘ παρουσίαση του μηνύματος ‘ «I LOVE YOU» ‘ «I LOVE YOU»

47 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης46

48 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης47 Απόδοση τιμής

49 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης48 Εντολή Εκχώρησης - Assignment  Είναι η εντολή η οποία χρησιμοποιείται για να δώσει ή να αλλάξει την τιμή μιας μεταβλητής η μιας ιδιότητας Α μέρος = Β μέρος Ιδιότητα ή μεταβλητή Τιμή Σύμβολο εκχώρησης Το Β μέρος αποθηκεύεται στο Α μέρος

50 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης49 Αλλαγή ιδιοτήτων κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος lblMessage. Caption = "Hello Word" Όνομα.Ιδιότητα = νέα τιμή

51 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης50 Εντολή «End»  Προσδιορίζει το τέλος της εφαρμογής  Διακόπτει την ροή εκτέλεσης του προγράμματος  Επιστρέφει τον έλεγχο στην κατάσταση σχεδίασης Παράδειγμα

52 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης51 Εκτέλεση του έργου

53 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης52 Κατάσταση σχεδιασμού έργου (Design Mode)   Είναι το περιβάλλον της Visual Basic στο οποίο ο προγραμματιστής δημιουργεί το έργο

54 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης53 Κατάσταση εκτέλεσης έργου - Run Mode   Είναι το περιβάλλον της Visual Basic στο οποίο εκτελείται το έργο από το χρήστη.

55 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης54 Μετακίνηση από Design Mode σε Run Mode  F5 ( Keyboard )  Run / Start ( Menu Bar )  ( ToolBar )  Παράδειγμα Παράδειγμα

56 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης55 Εργασία1 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 2  Να ανοίξετε το έργο της Άσκησης 1 και να γράψετε κατάλληλο κώδικα εντολών για τα κουμπιά διαταγών “cmdExit’’ και “cmdPush’’ της προηγούμενης εργασίας.Να περιλάβετε κατάλληλα σχόλια.Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello1) και όνομα Έργου (Hello1)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βιβλίο Α΄ Λυκείου Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79

57 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης56 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (83-86) Σελ. (83-86)

58 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης57 Visual Basic (Μάθημα 5) Visual Basic (Μάθημα 5)Κωδικοποίηση (Ολοκλήρωση)

59 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης58 Στόχοι μαθήματος  Άνοιγμα υπάρχοντος έργου   Γραφή κώδικα   Επεξηγηματικά σχόλια   Εντολή Απόδοσης τιμής   Εντολή «end»   Εκτέλεση του έργου

60 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης59 Εργασία1 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 2  Να ανοίξετε το έργο της Άσκησης 1 και να γράψετε κατάλληλο κώδικα εντολών για τα κουμπιά διαταγών “cmdExit’’ και “cmdPush’’ της προηγούμενης εργασίας.Να περιλάβετε κατάλληλα σχόλια. Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello1) και όνομα Έργου (Hello1)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βιβλίο Α΄ Λυκείου Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βιβλίο Α΄ Λυκείου Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βιβλίο Α΄ Λυκείου

61 24/6/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 60 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (83-86) Σελ. (83-86)

62 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης61 Visual Basic (Μάθημα 6) Visual Basic (Μάθημα 6)Κωδικοποίηση

63 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης62 Στόχοι μαθήματος  Ιδιότητα γραμματοσειρά (Font)  Ιδιότητα στοίχιση (Alignment)  Η εντολή «PrintForm»

64 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης63 Ιδιότητα γραμματοσειρά (Font)  Καθορίζει τον τύπο, στυλ (εμφάνιση), και μέγεθος των χαρακτήρων που εμφανίζονται σε ένα αντικείμενο  παράδειγμα παράδειγμα

65 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης64 Ιδιότητα στοίχιση (Alignment)  Στοιχίζει τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην λεζάντα ορισμένων αντικείμενών, δεξιά στο κέντρο ή αριστερά  παράδειγμα παράδειγμα

66 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης65 Η εντολή «PrintForm»  Εκτυπώνει την φόρμα ενός έργου χωρίς να εμφανίσει την γραμμή τίτλου και το πλαίσιο της φόρμας  παράδειγμα παράδειγμα

67 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης66 Εργασία2 • Στο προηγούμενο έργο να προσθέσετε ακόμα δύο κουμπιά εντολών. Πατώντας το πρώτο κουμπί εντολών ο χρήστης θα πρέπει να περιμένει να του εμφανιστεί το μήνυμα «Γεια σου Κόσμε» πάνω στο αντικείμενο ετικέτας, ενώ πατώντας το δεύτερο κουμπί εντολών θα πρέπει να περιμένει να εκτυπωθεί η φόρμα

68 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης67Εργασία2 • Ζητούμενο1 Να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες (Όνομα,Λεζάντα, Γραμματοσειρά, Στοίχιση).  Ζητούμενο2 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα και επεξηγηματικά σχόλια για τα νέα κουμπιά εντολών

69 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης68 Εργασία2 (Συνέχεια)  Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello2) και όνομα Έργου (Hello2)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 255 Βιβλίο Α΄ Λυκείου Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 255 Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 255

70 24/6/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 69 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (89-94) Σελ. (89-94)

71 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης70 Visual Basic (Μάθημα 7) Visual Basic (Μάθημα 7) Δεν διδάκτηκε το 2007-2009

72 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης71 Στόχοι μαθήματος (Ολοκλήρωση προηγούμενης εργασίας και επανάληψη)  Ιδιότητα γραμματοσειρά (Fond)  Ιδιότητα στοίχιση (Alignment)  Η εντολή «PrintForm»

73 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης72 Εργασία2 • Στο προηγούμενο έργο να προσθέσετε ακόμα δύο κουμπιά εντολών. Πατώντας το πρώτο κουμπί εντωλών ο χρήστης θα πρέπει να περιμένει να του εμφανιστεί το μήνυμα «Γεια σου Κόσμε» πάνω στο αντικείμενο ετικέτας, ενώ πατώντας το δεύτερο κουμπί εντολών θα πρέπει να περιμένει να εκτυπωθεί ηφόρμα

74 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης73Εργασία2 • Ζητούμενο1 Να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες (Όνομα,Λεζάντα, Γραμματοσειρά, Στοίχιση).  Ζητούμενο2 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα και επεξηγηματικά σχόλια για τα νέα κουμπιά εντολών

75 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης74 Εργασία2 (Συνέχεια)  Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello2) και όνομα Έργου (Hello2)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 266 Βιβλίο Α΄ Λυκείου Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 266 Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 266

76 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης75 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (89-94 )

77 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης76 Visual Basic (Μάθημα 8) Μεταβλητές-Σταθερές

78 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης77 Στόχοι μαθήματος  Σταθερές – Μεταβλητές - Αναγνωριστικά  Τύποι δεδομένων  Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών

79 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης78 Σταθερές – Μεταβλητές - Αναγνωριστικά  Η μνήμη του υπολογιστή αποτελείτε από θέσεις, μέσα στις οποίες μπορούμε να αποθηκεύσουμε διάφορες πληροφορίες 561283 Σε αγα πώ 0.35

80 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης79 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια) • Κάθε θέση έχει μία μοναδική διεύθυνση για να μπορεί το πρόγραμμα όταν την ζητά να την εντοπίζει μοναδικά 1422 Λόλα 0 123 4567 891011

81 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης80 1422 Λόλα 0 123 4567 891011 2=0+1 144

82 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης81 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια)  Σε ένα πρόγραμμα VB οι διευθύνσεις αντί να έχουν μοναδικούς αριθμούς έχουν μοναδικά ονόματα που ονομάζονται αναγνωριστικά 453% TRUE3 iTaxcVAT bState iAPOTELESMA iTax2

83 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης82 453% TRUE3 iTaxcVAT bState iAPOTELESMA iTax2 iApotelesma=ITax+iTax2 48

84 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης83 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια) • Όταν το περιεχόμενο μιας θέσης μνήμης μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος δηλαδή μπορεί να μεταβληθεί η τιμή της τότε αυτή η θέση μνήμης ονομάζεται μεταβλητή

85 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης84 453% TRUE3 iTaxcVAT bState iAPOTELESMA iTax2 iApotelesma=ITax+iTax2 48 iApotelesma=iTax* cVAT 13.5

86 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης85 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια)  Όταν το περιεχόμενο μιας θέσης μνήμης δεν μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος δηλαδή θα μείνει σταθερό το περιεχόμενο της τότε αυτή η θέση μνήμης ονομάζεται σταθερά

87 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης86 Τύποι δεδομένων  Ο τύπος των τιμών (δεδομένων) που μπορούν να πάρουν μια μεταβλητή ή μια σταθερά ονομάζονται τύπος δεδομένων  Πχ Ο τύπος δεδομένων της μεταβλητής iVat είναι ακέραιος  Σημαίνει ότι η μεταβλητή iVat θα δέχεται δεδομένα όπως 135, 220, 56 κλπ δηλαδή ακεραίους

88 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης87 Τύποι δεδομένων (συνέχεια) Τύπος Δεδομένου BooleanCurrencyIntegerLongStringΔεδομένα(τιμές)Αληθής ή ΨευδήςΠραγματικός αριθμ Ακέραιος αριθμός (- 32,768 μέχρι 32,768) Μεγάλος ακέραιος αριθμός (10 ψηφία) Αλφαριθμητικά δεδομένα

89 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης88 Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών  Το όνομα αποτελείται από 1 – 256 συνεχόμενους λατινικούς χαρακτήρες.  Αρχίζει πάντα από γράμμα αλλά μπορεί να περιέχει και αριθμούς  Απαγορεύετε η χρήση συμβόλων όπως \, -,#,$, /,.

90 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης89 Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών   Αν αποτελείται από δύο λέξεις πρέπει να χωρίζονται όχι με Space αλλά ως εξής: Net_Salary  Απαγορεύεται η χρήση δεσμευμένων λέξεων όπως Caption.

91 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης90  Το πρώτο γράμμα αρχίζει με συντομογραφία του τύπου δεδομένων  Το όνομα μιας μεταβλητής ή σταθεράς καλό είναι να υποδηλώνει το λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Stringst Integeri Currencyc Booleanb ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών (συνέχεια)

92 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης91 ΔΕΔΟΜΕΝΑ Όνομα ενός υπαλλήλου Ώρες εργασία Αριθμό τηλεφώνου Ποσότητα Ποσοστό φορολογίας ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ stName cHours_Worked iPhoneNumber cQuantity cTax_RATE Παραδείγματα μεταβλητών ή σταθερών

93 24/6/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 92 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (57-60 ) Σελ. (57-60 )

94 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης93 Visual Basic (Μάθημα 9) Μεταβλητές-Σταθερές

95 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης94 Στόχοι μαθήματος  Εργαλείο «Πλαίσιο κειμένου» (text box)  Ιδιότητα «Text»  Ιδιότητα «Border Style»

96 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης95 Εργαλείο «Πλαίσιο κειμένου» (text box)  Χρησιμεύει για να εισάγουμε δεδομένα σε ένα πρόγραμμα  Τα δεδομένα τα οποία εισάγονται μέσο του πλαισίου κειμένου είναι αλφαριθμητικά  Παράδειγμα Παράδειγμα

97 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης96 Ιδιότητα «Text» • Καθορίζει τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που θα αναγράφονται στο πλαίσιο του αντικειμένου «πλαίσιο κειμένου» (Text Box) • Παράδειγμα Παράδειγμα

98 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης97 Ιδιότητα «Border Style»  Ανάλογα με την τιμή της δημιουργεί ή όχι περίγραμμα σε ορισμένα αντικείμενα. πχ σε ένα αντικείμενο ετικέτας  Παράδειγμα Παράδειγμα

99 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης98 Εργασία 3  Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου.  Παράδειγμα Παράδειγμα

100 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης99 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1  Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα με χειρηστήρια και να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες των χειρηστηρίων της.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style).

101 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης100 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο2  Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1)  Η διεπαφή (φόρμα) θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία.

102 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης101 Εργασία 3 (Συνέχεια)

103 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης102 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272  Παράδειγμα Παράδειγμα

104 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης103 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (96-97 ) Σελ. (96-97 )

105 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης104 Visual Basic (Μάθημα 10)

106 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης105 Στόχοι μαθήματος  Δήλωση μεταβλητών  Δήλωση σταθερών   Αριθμητικές πράξεις  Συνάρτηση «Val»

107 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης106 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Dim Όνομα Μεταβλητής As Τύπος Μεταβλητής Π.χ Dim stName As String Dim lPhonenumber As Long Dim cQuantity As Currency

108 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης107 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Const όνομα σταθεράς As Τύπος σταθερας = Τιμή Π.χ Const stName As String = “LOVE” Const stPhonenumber As String = 25579844 Const cQuantity As Currency = 5.546

109 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης108 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΠρόσθεσηΑφαίρεση+ -4 Πολλαπλασ. Διαίρεση* /3 Δύναμη^2 Παρένθεση ( ) 1 ΠράξηΤελεστήςΠροτεραιότητα

110 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης109 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα 14 + 5 * 2 / ( 10 - 2^3) – 3 * 5 = 1 4 +5*2 / (10 –8)-3*5 = 14 + 5*2 /2- 3*5 = 14+10/2- 3*5 = 14+5-3*5= 14+5-15= 19-15=4

111 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης110 Συνάρτηση «Val»  Μετατρέπει τα δεδομένα κειμένου σε αριθμητικές τιμές  Συντακτικός τύπος της συνάρτησης «val» Val(δεδομένα κειμένου) Val(δεδομένα κειμένου)  Πχ cHight = Val(txtHight.text)

112 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης111 Εργασία 3  Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου.

113 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης112 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1  Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα με χειρηστήρια και να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες των χειρηστηρίων της.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style).

114 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης113 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στον κώδικα της διαδικασίας του Κουμπιού Εντολών « Υπολόγισε»  Ζητούμενο 3 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα που αντιστοιχεί στις διαδικασίες των τριών κουμπιών εντολών

115 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης114 Εργασία 3 (Συνέχεια)

116 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης115 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 4  Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272  Παράδειγμα Παράδειγμα

117 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης116 cArea clong * cHight Aρχή τέλος Read clong Read cHight cArea ‘ Δήλωση Μεταβλητών Dim cHight As Currency Dim clong As Currency Dim cArea As Currency ‘ Υπολογισμός Εμβαδού clong = Val(txtLong.Text) cHight = Val(txtHight.Text) cArea = clong * cHight lblAnswer2.Caption = cArea Λογικό διάγραμμα και Κώδικας εντολών

118 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης117 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (98-99 ) Σελ. (98-99 )

119 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης118 Visual Basic (Μάθημα 11)

120 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης119 Στόχοι μαθήματος  Δήλωση μεταβλητών  Δήλωση σταθερών   Αριθμητικές πράξεις  Συνάρτηση «Val»

121 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης120 Εργασία 3  Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. Η διεπαφή (φόρμα) θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία.

122 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης121 Εργασία 3 (Συνέχεια)

123 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης122 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1  Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα και να δώσετε κατάλληλες ιδιότητες στα αντικείμενα της, όπου χρειάζεται.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style).

124 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης123 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στον κώδικα της διαδικασίας του Κουμπιού Εντολών « Υπολόγισε»  Ζητούμενο 3 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα που αντιστοιχεί στις διαδικασίες των τριών κουμπιών εντολών

125 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης124 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 4  Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272  Παράδειγμα Παράδειγμα

126 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης125 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (95-99 ) Σελ. (95-99 )

127 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης126 Visual Basic (Μάθημα 11β)

128 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης127 Στόχοι μαθήματος  Δήλωση μεταβλητών  Δήλωση σταθερών   Αριθμητικές πράξεις  Συνάρτηση «Val»

129 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης128 Εργασία 3  Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. Η διεπαφή (φόρμα) θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία.

130 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης129 Εργασία 3 (Συνέχεια)

131 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης130 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1 Ζητούμενο 1  Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα και να δώσετε κατάλληλες ιδιότητες στα αντικείμενα της, όπου χρειάζεται.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style).

132 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης131 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στον κώδικα της διαδικασίας του Κουμπιού Εντολών « Υπολόγισε»  Ζητούμενο 3 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα που αντιστοιχεί στις διαδικασίες των τριών κουμπιών εντολών

133 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης132 Εργασία 3 (Συνέχεια)  Ζητούμενο 4  Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1)  Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272  Παράδειγμα Παράδειγμα

134 24/6/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 133 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (96-99 ) Σελ. (96-99 )

135 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης134 Visual Basic (Μάθημα 12)

136 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης135 Στόχοι μαθήματος  Κενά Αλφαριθμητικά (null string)  Εντολή καθορισμού εστίασης «SetFocus»  Χειριστήριο σχημάτων (shape)  Ιδιότητα «Backstyle»  Ιδιότητα «Backcolor»  Ιδιότητα «Forecolor»

137 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης136 Κενά Αλφαριθμητικά (null string)  Ονομάζονται τα διπλά εισαγωγικά χωρίς διάστημα μεταξύ τους και χρησιμεύουν για να διαγράφουν δεδομένα από ένα πλαίσιο κειμένου  Πχ txtHight.Text = ""  Παράδειγμα Παράδειγμα

138 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης137 Η «Μέθοδος» καθορισμού εστίασης «SetFocus»  Μεταφέρει τον δρομέα στο επιλεγμένο πλαίσιο κειμένου  Πχ txtHight.SetFocus  Παράδειγμα Παράδειγμα

139 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης138 Χειριστήριο σχημάτων (shape) και η ιδιότητα «shape»  Το χειριστήριο με το οποίο μπορείς να εισάγεις ορισμένα σχήματα στην φόρμα σου  Η ιδιότητα με την οποία μπορείς να καθορίσεις το είδος του σχήματος  Παράδειγμα Παράδειγμα

140 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης139 Ιδιότητα «Backstyle»  Καθορίζει τον τύπο του φόντου στο αντικείμενο που επιλέγεται.Το φόντο μπορεί να είναι τύπου διαφανές (transperant) ή αδιαφανές (opaque)  Παράδειγμα Παράδειγμα

141 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης140 Ιδιότητα «Backcolor»  Καθορίζει το χρώμα του φόντου του επιλεγμένου αντικειμένου  Παράδειγμα Παράδειγμα

142 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης141 Ιδιότητα «Forecolor»  Καθορίζει το χρώμα της γραμματοσειράς του αντικειμένου που είναι επιλεγμένο  Παράδειγμα Παράδειγμα

143 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης142 Εργασία 4  Ζητούμενο Να ανοίξετε το έργο της προηγούμενης άσκησης(Rectangle 1). Να σχεδιάσετε ακόμα ένα κουμπί εντολών (Νέο) και να γράψετε κώδικα που όταν θα εκτελεστεί θα σβήνει τα δεδομένα εισόδου και θα τοποθετεί τον δρομέα στο πρώτο πλαίσιο κειμένου έτοιμο να γράψει. Να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες (backcolor, forecolor, Backstyle) για να δώσετε πιο όμορφη εμφάνιση στη φόρμα σας. Αποθηκεύσετε το έργο σας με όνομα (Rectangle 2)

144 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης143 Εργασία 4  Βοήθημα φύλλο εργασίας 4 σελ 101  Παράδειγμα Παράδειγμα

145 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης144 Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (91-103 ) Σελ. (91-103 )

146 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης145 Visual Basic (Μάθημα 13)

147 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης146 Έκτακτο Διαγώνισμα Εργασία 5  Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169)  Πάτησε Εδώ Πάτησε Εδώ Πάτησε Εδώή  Φύλλο εργασίας 2 σελίδα 169 Φύλλο εργασίας 2 σελίδα Φύλλο εργασίας 2 σελίδα

148 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης147 Visual Basic (Μάθημα 14)

149 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης148 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα  Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169)  Φύλλο εργασίας 2 σελίδα 169 Φύλλο εργασίας 2 σελίδα 1Φύλλο εργασίας 2 σελίδα 1

150 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης149 Άσκηση για το σπίτι  Βιβλίο Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169) Πρόβλημα 2 σελ 172 Πρόβλημα 2 σελ 1Πρόβλημα 2 σελ 1  Σχεδιασμός φόρμας με Names and Captions  Λογικό διάγραμμα για κουμπί Υπολόγισε  Κώδικα εντολών για όλα τα Command Button

151 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης150 Visual Basic (Μάθημα 15)

152 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης151 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα  Βιβλίο Βιβλίο Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169) Πρόβλημα 2 σελ 172 Πρόβλημα 2 σελ 1Πρόβλημα 2 σελ 1  Πρόβλημα 2 σελ 172 Πρόβλημα 2 σελ 1 Πρόβλημα 2 σελ 1

153 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης152 Άσκηση για το σπίτι  Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)  Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου  Σχεδιασμός φόρμας με Names and Captions  Λογικό διάγραμμα για κουμπί Υπολόγισε  Κώδικα εντολών για όλα τα Command Button

154 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης153 Visual Basic (Μάθημα 16)

155 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης154 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα  Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)  Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου

156 24/6/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 155 Visual Basic (Μάθημα 16β)

157 24/6/2014 Ξένιος Αντωνιάδης 156 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα και επανάληψη  Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)  Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου

158 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης157 Visual Basic (Μάθημα 17)

159 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης158 Στόχοι μαθήματος  Τελεστές σύγκρισης  Λογικοί τελεστές  Εντολή διακλάδωσης (IF/THEN/ELSE)

160 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης159 Τελεστές σύγκρισης   Χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τιμές μεταξύ μεταβλητών ή και σταθερών ή και αριθμητικών παραστάσεων και το αποτέλεσμα που δίνουν είναι τιμές τύπου «Boolean». Οι πιο πάνω συγκρίσεις ονομάζονται συνθήκες

161 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης160 Τελεστές σύγκρισης (συνέχεια)   = Ίσο με   > Μεγαλύτερο από   < Μικρότερο από   <= Μικρότερο ή ίσο με   >= Μεγαλύτερο ή ίσο με   <> Άνισο με

162 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης161  Παράδειγμα iFirst = 5, iSecond = 4, iThird = -5

163 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης162 • • iFirst = iSecond • • iThird < 0 • • iSecond > iFirst • • iThird <= iSecond • • iFirst >= 5 • • iFirst <> iThird • • (iFirst+2) > (iSecont+2) False True False True Συνθήκη Τιμή

164 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης163 Λογικοί τελεστές  Εφαρμόζονται μεταξύ συνθηκών και παράγουν σύνθετες συνθήκες δίνοντας αποτελέσματα τύπου «Boolean»  «AND», «OR», «NOT » 

165 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης164 Λογικοί τελεστές • • Παράδειγμα • • (cAge 160) • • (stTeam = “Σαλαμίνα”) OR (stTeam = “SALAMINA”) • • NOT ( stAns = “Yes”)

166 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης165 Συνθή κη 1 Συνθή κη 2 ANDOR NOT(Συν θήκη 1) TrueTrueTrueTrueFalse TrueFalseFalseTrueFalse FalseTrueFalseTrueTrue FalseFalseFalseFalseTrue Πίνακας Λογικών πράξεων

167 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης166 Παραδείγματα σύνθετων συνθηκών  Πχ1 cAge = 8, iHight =160   (cAge 160)   Απάντηση ‘FALSE’   Πχ2 stTeam =“Σαλαμίνα”,   (stTeam = “Σαλαμίνα”) OR   (stTeam = “SALAMINA”)   Απάντηση “TRUE”

168 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης167 Παραδείγματα σύνθετων συνθηκών (συνέχεια)   Πχ3 stAns=“no”   NOT ( stAns = “Yes”)   Απάντηση “TRUE”

169 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης168 Δομή διακλάδωσης (IF/THEN/ELSE)  Αν σε ένα πρόγραμμα θέλουμε να εκτελούνται μόνο ορισμένες εντολές (αυτές μόνο που πληρούν κάποιο κριτήριο και οι υπόλοιπες να παραλείπονται) τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δομή διακλάδωσης

170 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης169 Δομή διακλάδωσης (IF/THEN/ELSE)  Η δομή διακλάδωσης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος όταν θέλει να πάρει κάποια απόφαση  ΑΝ η Ευτέρπη είναι πλούσια ΤΟΤΕ θα την παντρευτώ θα την παντρευτώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα παντρευτώ την Αγλαήα θα παντρευτώ την Αγλαήα ΤΕΛΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΕΛΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

171 Ξένιος Αντωνιάδης17024/6/2014 Δομή διακλάδωσης If Then Else End If Συν θήκ η Επόμενη εντολή ψευ δής αληθ ής Διαδικα σία 2 Διαδικα σία 1 Λογικό Διάγραμμα Πρόγραμμα στη Visual Basic

172 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης171 Παράδειγμα Δομής διακλάδωσης Παράδειγμα Δομής διακλάδωσης  If CFinal >= 10 Then lblmessage2.Caption _ lblmessage2.Caption _ =“ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ” =“ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ” Else Else lblmessage2.Caption = _ lblmessage2.Caption = _ “ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ” _ “ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ” _ & “ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ" & “ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ" End If End If

173 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης172 Εργασία για σπίτι (Εργασία 9)  Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και να εξετάζει αν έχει περάσει στην επόμενη τάξη. Τα δεδομένα εισόδου θα είναι το Όνομα του μαθητή, το μάθημα, οι βαθμοί του Α΄,Β΄ και Γ΄ τριμήνου και ο βαθμός τελικής εξέτασης. Το πρόγραμμα θα παρουσιάζει το μέσο όρο κα το μήνυμα ότι προβιβάστηκε αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του δέκα και ότι έμεινε στάσιμος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του δέκα

174 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης173 Εργασία 9 (συνέχεια)  Να δημιουργήσετε κατάλληλη φόρμα με αντικείμενα και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες τους στις ανάγκες του προγράμματος. Τέλος να δημιουργήσετε λογικό διάγραμμα και κώδικα για το κουμπί Υπολόγισε και κώδικες για τα κουμπιά Νέο και Έξοδος  Βοήθημα φύλλο εργασίας 8 σελ 295  Παράδειγμα Παράδειγμα

175 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης174 Βιβλιογραφία • Βιβλίο Προγραμματισμός Η/Υ με Visual Basic Σελ. (111-117) Σελ. (111-117) • Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ. (244-249) Σελ. (244-249)

176 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης175 Visual Basic (Μάθημα 18)

177 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης176 Στόχοι  Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα

178 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης177Εργασία  Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και να εξετάζει αν έχει περάσει στην επόμενη τάξη.  Ζητούμενο 2 Να δημιουργηθούν κατάλληλα ΔΡΔ και κώδικας εντολών για τα κουμπιά εντολών Ζητούμενο 2 Ζητούμενο 2  Βοήθημα φύλλο εργασίας 8 σελ 295  Παράδειγμα Παράδειγμα

179 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης178 Εργασία για το σπίτι  Βιβλίο «Σημειώσεις για εφαρμογές πληροφορικής» πληροφορικής» Πρόβλημα 4 σελίδα 70 Πρόβλημα 4 σελίδα 70

180 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης179 Ένθετη Δομή (nested) If Then ElseIf Then End If Λογικό ΔιάγραμμαΠρόγραμμα στη Visual Basic Συνθήκη 1 Επόμενη εντολή ψευδής αληθής Διαδικασία 2 Διαδικασία 1 Συνθήκη 2 αληθής ψευδής

181 Ξένιος Αντωνιάδης18024/6/2014 Private Sub cmdColor_Click() Dim cColor As Integer iColor = txtColor.Text If iColor = 0 Then Form1.BackColor = QBColor(iColor) lblMessage.BackColor = QBColor(iColor) lblError.Visible = False Else lblError.Visible = True End If End Sub Παράδειγμα

182 24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης181 Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού(Γενική ιδέα) Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού(Γενική ιδέα)  Δημιουργείς τα οπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την διεπαφή προγράμματος και χρήστη  Δίνεις Ιδιότητες στα οπτικά συστατικά(αντικείμενα)  Γράφεις Οδηγίες (Κώδικα) (Εντολές) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Κατέβασμα ppt "24/6/2014Ξένιος Αντωνιάδης1 Visual Basic Μάθημα 1 ( 20 Λεπτά)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google