Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Visual Basic Μάθημα 1 (20 Λεπτά)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Visual Basic Μάθημα 1 (20 Λεπτά)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Visual Basic Μάθημα 1 (20 Λεπτά)
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

2 Στάδια για την λύση προβλήματος με Η/Υ
Καθορισμός του προβλήματος (δεδομένα και ζητούμενα) Σύνταξη αλγορίθμου Κωδικοποίηση Έλεγχος αποτελεσμάτων Συντήρηση 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

3 Προγραμματισμός με Visual Basic παρ1 παρ2 παρ3
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

4 Στόχοι μαθήματος Τι είναι η Visual Basic Ενεργοποίηση της V.B
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

5 Τι είναι η Visual Basic Γλώσσα προγραμματισμού γενικής χρήσης
Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

6 Ενεργοποίηση της Visual Basic
Programs Microsoft Visual Basic 6.0 Microsoft Visual studio 6.0 Start 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

7 Ενεργοποίηση(ΣΥΝΈΧΕΙΑ) Το παράθυρο διαλόγου New Project
Standard.Exe Open 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

8 Έξοδος από τη V.B CLOSE 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

9 Έξοδος από τη V.B NO 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

10 Εργασία Να ενεργοποιήσετε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης της V.B
Αλληλεπιδράστε με το περιβάλλον Σημειώστε κοινά στοιχεία με άλλα γνωστά σας περιβάλλοντα αλλά και στοιχεία που δεν έχετε ξανασυναντήσει Κλείστε το πρόγραμμα χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

11 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (46-47) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

12 Visual Basic (Μάθημα 2) (20 Λεπτά)
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

13 Στόχοι μαθήματος Γενική άποψη του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης(IDE) Εμφάνιση στοιχείων του περιβάλλοντος Φόρμα(Form) Εργαλειοθήκη(Toolbox wind.) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

14 Στόχοι μαθήματος Παράθυρο ιδιοτήτων(Properties wind.)
Παράθυρο Εξερεύνησης έργου(Project explorer wind.) Παράθυρο διάταξης φόρμας(Form layout) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

15 Title bar Menu Bar ToolBox Form Layout
Βασικά στοιχεία περιβάλλοντος της Visual Basic Title bar Menu Bar Tool Bar Project Explorer Properties Window ToolBox Form Form Layout 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

16 Εμφάνιση στοιχείων του περιβάλλοντος
Project Explorer Properties Window Form Layout ToolBox ToolBar 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

17 Φόρμα - Form Πάνω στην φόρμα σχεδιάζουμε την διεπαφή. Μία Εργασία μπορεί να αποτελείται από πολλές φόρμες View / Object 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

18 Εργαλειοθήκη - ToolBox
Αποτελείται από διάφορα Χειριστήρια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε τα Αντικείμενα πάνω στη φόρμα View / ToolBox Χειριστήριο Command Button 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

19 Τιμές ιδιοτήτων Παράθυρο ιδιοτήτων – properties Window
Δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις τιμές των ιδιοτήτων μιας φόρμας και των αντικειμένων της. Πλαίσιο επιλογής αντικειμένου Ιδιότητες Τιμές ιδιοτήτων View / properties window 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

20 Παράθυρο διάταξης φόρμας
Form Layout Window Δείχνει πώς θα φαίνεται η φόρμα πάνω στην οθόνη, κατά το χρόνο της εκτέλεσης της εργασίας View / Form Layout 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

21 Εργασία Να υλοποιήσετε το φύλλο εργασίας που θα σας δοθεί 3/4/2017
Ξένιος Αντωνιάδης

22 Εργασία Ενεργοποιήστε την V.B
Αποκρύψτε και ενεργοποιήστε ξανά τα παράθυρα (εργαλειοθήκης ,εξερεύνησης έργου, ιδιοτήτων, διάταξης έργου) Δημιουργήστε διάφορα χειριστήρια πάνω στη φόρμα σας και αυξομειώστε το μέγεθος της φόρμας και των χειριστηρίων Κλείστε την V.B χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

23 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (46-47) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

24 Visual Basic (Μάθημα 3) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

25 Στόχοι μαθήματος Σχεδιασμός χειριστηρίου, αλλαγή διαστάσεων, μετακίνηση Εργαλείο Ετικέτας (Label) Εργαλείο διαταγής (command button) Ιδιότητα «name» και κανόνες ονομασίας αντικειμένων Ιδιότητα «caption» Φύλαξη έργου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

26 Σχεδιασμός χειριστηρίου, αλλαγή διαστάσεων, μετακίνηση
παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

27 Εργαλείο Ετικέτας (Label)
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

28 Εργαλείο Ετικέτας - Label
Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να εμφανίσουμε στην επιφάνεια του ένα σύνολο χαρακτήρων Double click Label 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

29 Εργαλείο διαταγής (command button)
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

30 Εργαλείο διαταγής (command button)
Χρησιμεύει για να δίνουμε εντολές στο πρόγραμμα μας Double click Command button 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

31 Ιδιότητα Name 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

32 Ιδιότητα Name Το αλλάζουμε
Kαθορίζει το όνομα, ενός αντικειμένου. Το όνομα αυτό πρέπει να είναι γραμμένο με συνεχόμενους λατινικούς ή Ελληνικούς χαρακτήρες. Καλό είναι τα τρία πρώτα γράμματα να περιγράφουν τον τύπου του αντικειμένου πχ ( lblMessage) Το αλλάζουμε 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

33 Ιδιότητα Caption Είναι η ιδιότητα της οποίας η τιμή καθορίζει τους χαρακτήρες που φαίνονται πάνω σε ένα αντικείμενο Properties window Label1 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

34 Φύλαξη έργου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

35 Αρχεία τα οποία δημιουργούνται
με την αποθήκευση Αρχείο Φόρμας ( . frm ) Αρχείο Project ( . vbp ) Αρχείο workspace ( . vbw ) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

36 Αποθήκευση προγράμματος
File / Save Project ( Menu Bar ) ( ToolBar ) Αποθήκευση Φόρμας Αποθήκευση Έργου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

37 Εργασία1 Μία εφαρμογή περιέχει μία φόρμα με τρία αντικείμενα .Τα δύο είναι κουμπιά διαταγών και το ένα ετικέτα. Η εφαρμογή θα παρουσιάζει το μήνυμα «Hello World» πάνω στο αντικείμενο ετικέτας όταν ο χρήστης πατήσει με το ποντίκι πάνω στο πρώτο κουμπί διαταγής. Το πρόγραμμα θα τερματίζεται όταν ο χρήστης πατήσει το δεύτερο κουμπί διαταγής 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

38 Εργασία1 (συνέχεια) Ζητούμενο 1 Να σχεδιάσετε μια κατάλληλη (Διεπαφή) φόρμα και να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες «όνομα» και «λεζάντα», των τριών αντικειμένων που θα τοποθετήσετε σε αυτή. Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello1) και όνομα Έργου (Hello1) Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 255 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

39 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (79-82,87-88) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

40 Visual Basic (Μάθημα 4) Κωδικοποίηση 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

41 Στόχοι μαθήματος Άνοιγμα υπάρχοντος έργου Γραφή κώδικα
Επεξηγηματικά σχόλια Εντολή Απόδοσης τιμής Εντολή «end» Εκτέλεση του έργου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

42 Άνοιγμα υπάρχοντος έργου
Look in Επιλογή υπάρχοντος αρχείου Open Project Floppy A 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

43 Παράθυρο προγραμματισμού (Code Window)
Είναι το παράθυρο μέσα στο οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε τη φόρμα η τα αντικείμενα Πλαίσιο Επιλογής γεγονότος Πλαίσιο Επιλογής Αντικειμένου Περιοχή συγγραφής προγράμματος 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

44 Συγγραφή προγράμματος ενός αντικειμένου
Επικεφαλίδα προγράμματος Εντολές προγράμματος Τέλος προγράμματος View / Code (ΠΑΡΔΕΙΓΜΑ) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

45 Επεξηγηματικά σχόλια Βοηθούν στη τεκμηρίωση του προγράμματος (πχ μικρή περιγραφή του κομματιού του προγράμματος που αναφέρονται) Αρχίζουν με απόστροφο «’» Μπορούν να περιέχουν ελληνικούς χαρακτήρες αλλά και οποιαδήποτε άλλα σύμβολα Πχ ‘ παρουσίαση του μηνύματος ‘ «I LOVE YOU» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

46 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

47 Απόδοση τιμής 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

48 Α μέρος = Β μέρος Εντολή Εκχώρησης - Assignment Ιδιότητα ή μεταβλητή
Είναι η εντολή η οποία χρησιμοποιείται για να δώσει ή να αλλάξει την τιμή μιας μεταβλητής η μιας ιδιότητας Α μέρος = Β μέρος Ιδιότητα ή μεταβλητή Τιμή Σύμβολο εκχώρησης Το Β μέρος αποθηκεύεται στο Α μέρος 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

49 Αλλαγή ιδιοτήτων κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος
Όνομα.Ιδιότητα = νέα τιμή lblMessage . Caption = "Hello Word" 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

50 Παράδειγμα Εντολή «End» Προσδιορίζει το τέλος της εφαρμογής
Διακόπτει την ροή εκτέλεσης του προγράμματος Επιστρέφει τον έλεγχο στην κατάσταση σχεδίασης Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

51 Εκτέλεση του έργου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

52 Κατάσταση σχεδιασμού έργου (Design Mode)
Είναι το περιβάλλον της Visual Basic στο οποίο ο προγραμματιστής δημιουργεί το έργο 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

53 Κατάσταση εκτέλεσης έργου - Run Mode
Είναι το περιβάλλον της Visual Basic στο οποίο εκτελείται το έργο από το χρήστη. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

54 Μετακίνηση από Design Mode σε Run Mode
F5 ( Keyboard ) Run / Start ( Menu Bar ) ( ToolBar ) Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

55 Εργασία1 (Συνέχεια) Ζητούμενο 2
Να ανοίξετε το έργο της Άσκησης 1 και να γράψετε κατάλληλο κώδικα εντολών για τα κουμπιά διαταγών “cmdExit’’ και “cmdPush’’ της προηγούμενης εργασίας.Να περιλάβετε κατάλληλα σχόλια.Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello1) και όνομα Έργου (Hello1) Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βιβλίο Α΄ Λυκείου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

56 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (83-86) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

57 Visual Basic (Μάθημα 5) Κωδικοποίηση (Ολοκλήρωση) 3/4/2017
Ξένιος Αντωνιάδης

58 Στόχοι μαθήματος Άνοιγμα υπάρχοντος έργου Γραφή κώδικα
Επεξηγηματικά σχόλια Εντολή Απόδοσης τιμής Εντολή «end» Εκτέλεση του έργου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

59 Εργασία1 (Συνέχεια) Ζητούμενο 2
Να ανοίξετε το έργο της Άσκησης 1 και να γράψετε κατάλληλο κώδικα εντολών για τα κουμπιά διαταγών “cmdExit’’ και “cmdPush’’ της προηγούμενης εργασίας.Να περιλάβετε κατάλληλα σχόλια. Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello1) και όνομα Έργου (Hello1) Βοήθημα φύλλο εργασίας 1 σελ 79 Βιβλίο Α΄ Λυκείου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

60 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (83-86) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης 60

61 Visual Basic (Μάθημα 6) Κωδικοποίηση 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

62 Στόχοι μαθήματος Ιδιότητα γραμματοσειρά (Font)
Ιδιότητα στοίχιση (Alignment) Η εντολή «PrintForm» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

63 Ιδιότητα γραμματοσειρά (Font)
Καθορίζει τον τύπο, στυλ (εμφάνιση) , και μέγεθος των χαρακτήρων που εμφανίζονται σε ένα αντικείμενο παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

64 Ιδιότητα στοίχιση (Alignment)
Στοιχίζει τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην λεζάντα ορισμένων αντικείμενών, δεξιά στο κέντρο ή αριστερά παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

65 Η εντολή «PrintForm» παράδειγμα
Εκτυπώνει την φόρμα ενός έργου χωρίς να εμφανίσει την γραμμή τίτλου και το πλαίσιο της φόρμας παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

66 Εργασία2 Στο προηγούμενο έργο να προσθέσετε ακόμα δύο κουμπιά εντολών. Πατώντας το πρώτο κουμπί εντολών ο χρήστης θα πρέπει να περιμένει να του εμφανιστεί το μήνυμα «Γεια σου Κόσμε» πάνω στο αντικείμενο ετικέτας, ενώ πατώντας το δεύτερο κουμπί εντολών θα πρέπει να περιμένει να εκτυπωθεί η φόρμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

67 Εργασία2 Ζητούμενο1 Να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες (Όνομα ,Λεζάντα, Γραμματοσειρά, Στοίχιση). Ζητούμενο2 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα και επεξηγηματικά σχόλια για τα νέα κουμπιά εντολών 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

68 Εργασία2 (Συνέχεια) Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello2) και όνομα Έργου (Hello2) Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 255 Βιβλίο Α΄ Λυκείου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

69 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (89-94) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης 69

70 Visual Basic (Μάθημα 7) Δεν διδάκτηκε το 2007-2009
Δεν διδάκτηκε το 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

71 Στόχοι μαθήματος (Ολοκλήρωση προηγούμενης εργασίας και επανάληψη)
Ιδιότητα γραμματοσειρά (Fond) Ιδιότητα στοίχιση (Alignment) Η εντολή «PrintForm» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

72 Εργασία2 Στο προηγούμενο έργο να προσθέσετε ακόμα δύο κουμπιά εντολών. Πατώντας το πρώτο κουμπί εντωλών ο χρήστης θα πρέπει να περιμένει να του εμφανιστεί το μήνυμα «Γεια σου Κόσμε» πάνω στο αντικείμενο ετικέτας, ενώ πατώντας το δεύτερο κουμπί εντολών θα πρέπει να περιμένει να εκτυπωθεί ηφόρμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

73 Εργασία2 Ζητούμενο1 Να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες (Όνομα ,Λεζάντα, Γραμματοσειρά, Στοίχιση). Ζητούμενο2 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα και επεξηγηματικά σχόλια για τα νέα κουμπιά εντολών 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

74 Εργασία2 (Συνέχεια) Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Hello2) και όνομα Έργου (Hello2) Βοήθημα φύλλο εργασίας 2 σελ 266 Βιβλίο Α΄ Λυκείου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

75 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (89-94)
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (89-94) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

76 Visual Basic (Μάθημα 8) Μεταβλητές-Σταθερές 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

77 Στόχοι μαθήματος Σταθερές – Μεταβλητές - Αναγνωριστικά Τύποι δεδομένων
Σταθερές – Μεταβλητές - Αναγνωριστικά Τύποι δεδομένων Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

78 Σταθερές – Μεταβλητές - Αναγνωριστικά
Η μνήμη του υπολογιστή αποτελείτε από θέσεις, μέσα στις οποίες μπορούμε να αποθηκεύσουμε διάφορες πληροφορίες 56 1283 Σε αγαπώ 0.35 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

79 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια)
1 2 3 Κάθε θέση έχει μία μοναδική διεύθυνση για να μπορεί το πρόγραμμα όταν την ζητά να την εντοπίζει μοναδικά 142 2 Λόλα 4 5 6 7 8 9 10 11 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

80 1 2 3 142 2 Λόλα 144 4 5 6 7 8 9 10 11 2=0+1 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

81 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια)
Σε ένα πρόγραμμα VB οι διευθύνσεις αντί να έχουν μοναδικούς αριθμούς έχουν μοναδικά ονόματα που ονομάζονται αναγνωριστικά iTax cVAT iAPOTELESMA 45 3% TRUE 3 bState iTax2 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

82 45 3% 3 iTax cVAT bState iTax2 48 TRUE iApotelesma=ITax+iTax2
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

83 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια)
Όταν το περιεχόμενο μιας θέσης μνήμης μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος δηλαδή μπορεί να μεταβληθεί η τιμή της τότε αυτή η θέση μνήμης ονομάζεται μεταβλητή 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

84 45 3% 3 iTax cVAT bState iTax2 48 13.5 TRUE iApotelesma=ITax+iTax2
iApotelesma=iTax* cVAT 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

85 Σταθερές – Μεταβλητές – Αναγνωριστικά (συνέχεια)
Όταν το περιεχόμενο μιας θέσης μνήμης δεν μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος δηλαδή θα μείνει σταθερό το περιεχόμενο της τότε αυτή η θέση μνήμης ονομάζεται σταθερά 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

86 Τύποι δεδομένων Ο τύπος των τιμών (δεδομένων) που μπορούν να πάρουν μια μεταβλητή ή μια σταθερά ονομάζονται τύπος δεδομένων Πχ Ο τύπος δεδομένων της μεταβλητής iVat είναι ακέραιος Σημαίνει ότι η μεταβλητή iVat θα δέχεται δεδομένα όπως 135, 220, 56 κλπ δηλαδή ακεραίους 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

87 Τύποι δεδομένων (συνέχεια)
Τύπος Δεδομένου Δεδομένα(τιμές) Boolean Αληθής ή Ψευδής Currency Πραγματικός αριθμ Integer Ακέραιος αριθμός (-32,768 μέχρι 32,768) Long Μεγάλος ακέραιος αριθμός (10 ψηφία) String Αλφαριθμητικά δεδομένα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

88 Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών
Το όνομα αποτελείται από 1 – 256 συνεχόμενους λατινικούς χαρακτήρες. Αρχίζει πάντα από γράμμα αλλά μπορεί να περιέχει και αριθμούς Απαγορεύετε η χρήση συμβόλων όπως \, -,#,$, /, . 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

89 Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών
Αν αποτελείται από δύο λέξεις πρέπει να χωρίζονται όχι με Space αλλά ως εξής: Net_Salary Απαγορεύεται η χρήση δεσμευμένων λέξεων όπως Caption. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

90 Κανόνες ονομασίας Σταθερών και Μεταβλητών (συνέχεια)
Το πρώτο γράμμα αρχίζει με συντομογραφία του τύπου δεδομένων String st Integer i Currency c Boolean b ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Το όνομα μιας μεταβλητής ή σταθεράς καλό είναι να υποδηλώνει το λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

91 Παραδείγματα μεταβλητών ή σταθερών
ΔΕΔΟΜΕΝΑ Όνομα ενός υπαλλήλου Ώρες εργασία Αριθμό τηλεφώνου Ποσότητα Ποσοστό φορολογίας ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ stName cHours_Worked iPhoneNumber cQuantity cTax_RATE 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

92 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (57-60) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης 92

93 Visual Basic (Μάθημα 9) Μεταβλητές-Σταθερές 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

94 Στόχοι μαθήματος Εργαλείο «Πλαίσιο κειμένου» (text box)
Ιδιότητα «Border Style» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

95 Εργαλείο «Πλαίσιο κειμένου» (text box)
Χρησιμεύει για να εισάγουμε δεδομένα σε ένα πρόγραμμα Τα δεδομένα τα οποία εισάγονται μέσο του πλαισίου κειμένου είναι αλφαριθμητικά Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

96 Παράδειγμα Ιδιότητα «Text»
Καθορίζει τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που θα αναγράφονται στο πλαίσιο του αντικειμένου «πλαίσιο κειμένου» (Text Box) Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

97 Ιδιότητα «Border Style»
Ανάλογα με την τιμή της δημιουργεί ή όχι περίγραμμα σε ορισμένα αντικείμενα. πχ σε ένα αντικείμενο ετικέτας Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

98 Εργασία 3 Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

99 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 1
Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα με χειρηστήρια και να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες των χειρηστηρίων της.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style). 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

100 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο2 Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1) Η διεπαφή (φόρμα) θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

101 Εργασία 3 (Συνέχεια) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

102 Εργασία 3 (Συνέχεια) Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272 Παράδειγμα
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

103 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (96-97) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

104 Visual Basic (Μάθημα 10) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

105 Στόχοι μαθήματος Δήλωση μεταβλητών Δήλωση σταθερών Αριθμητικές πράξεις
Συνάρτηση «Val» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

106 ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Π.χ Dim stName As String Dim lPhonenumber As Long
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Dim Όνομα Μεταβλητής As Τύπος Μεταβλητής Π.χ Dim stName As String Dim lPhonenumber As Long Dim cQuantity As Currency 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

107 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Π.χ Const stName As String = “LOVE”
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ Const όνομα σταθεράς As Τύπος σταθερας = Τιμή Π.χ Const stName As String = “LOVE” Const stPhonenumber As String = Const cQuantity As Currency = 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

108 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Πρόσθεση Αφαίρεση + - 4 * / 3 Δύναμη ^ 2 Παρένθεση
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Πρόσθεση Αφαίρεση + - 4 Πολλαπλασ. Διαίρεση * / 3 Δύναμη ^ 2 Παρένθεση ( ) 1 Πράξη Τελεστής Προτεραιότητα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

109 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα 14 + 5 * 2 / ( 10 - 2^3) – 3 * 5 =
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Παράδειγμα * 2 / ( ^3) – 3 * 5 = 1 4 +5*2 / (10 –8)-3*5 = 14 + 5*2 /2- 3*5 = 14+10/2- 3*5 = 14+5-3*5= = 19-15=4 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

110 Συνάρτηση «Val» Μετατρέπει τα δεδομένα κειμένου σε αριθμητικές τιμές
Πχ cHight = Val(txtHight.text) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

111 Εργασία 3 Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

112 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 1
Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα με χειρηστήρια και να δώσετε κατάλληλες τιμές στις ιδιότητες των χειρηστηρίων της.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style). 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

113 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 3
Ζητούμενο2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στον κώδικα της διαδικασίας του Κουμπιού Εντολών « Υπολόγισε» Ζητούμενο 3 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα που αντιστοιχεί στις διαδικασίες των τριών κουμπιών εντολών 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

114 Εργασία 3 (Συνέχεια) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

115 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 4 Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272
Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1) Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272 Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

116 Aρχή τέλος Λογικό διάγραμμα και Κώδικας εντολών ‘ Δήλωση Μεταβλητών
Dim cHight As Currency Dim clong As Currency Dim cArea As Currency ‘ Υπολογισμός Εμβαδού clong = Val(txtLong.Text) cHight = Val(txtHight.Text) cArea = clong * cHight lblAnswer2.Caption = cArea Aρχή Read clong Read cHight cArea clong * cHight cArea 3/4/2017 τέλος Ξένιος Αντωνιάδης

117 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (98-99) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

118 Visual Basic (Μάθημα 11) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

119 Στόχοι μαθήματος Δήλωση μεταβλητών Δήλωση σταθερών Αριθμητικές πράξεις
Συνάρτηση «Val» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

120 Εργασία 3 Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. Η διεπαφή (φόρμα) θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

121 Εργασία 3 (Συνέχεια) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

122 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 1
Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα και να δώσετε κατάλληλες ιδιότητες στα αντικείμενα της, όπου χρειάζεται.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style). 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

123 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 3
Ζητούμενο2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στον κώδικα της διαδικασίας του Κουμπιού Εντολών « Υπολόγισε» Ζητούμενο 3 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα που αντιστοιχεί στις διαδικασίες των τριών κουμπιών εντολών 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

124 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 4 Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272
Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1) Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272 Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

125 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (95-99) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

126 Visual Basic (Μάθημα 11β)
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

127 Στόχοι μαθήματος Δήλωση μεταβλητών Δήλωση σταθερών Αριθμητικές πράξεις
Συνάρτηση «Val» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

128 Εργασία 3 Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει το εμβαδόν ενός ορθογωνίου. Η διεπαφή (φόρμα) θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία. 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

129 Εργασία 3 (Συνέχεια) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

130 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 1
Να σχεδιάσετε κατάλληλη φόρμα και να δώσετε κατάλληλες ιδιότητες στα αντικείμενα της, όπου χρειάζεται.(Name, Caption, Font, Alignment, Text, Border style). 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

131 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 3
Ζητούμενο2 Να σχεδιάσετε το λογικό διάγραμμα που αντιστοιχεί στον κώδικα της διαδικασίας του Κουμπιού Εντολών « Υπολόγισε» Ζητούμενο 3 Να γράψετε κατάλληλο κώδικα που αντιστοιχεί στις διαδικασίες των τριών κουμπιών εντολών 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

132 Εργασία 3 (Συνέχεια) Ζητούμενο 4 Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272
Αποθηκεύσετε το με όνομα Φόρμας (Rectangle 1) και όνομα Έργου (Rectangle 1) Βοήθημα φύλλο εργασίας 3 σελ 272 Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

133 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (96-99) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης 133

134 Visual Basic (Μάθημα 12) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

135 Στόχοι μαθήματος Κενά Αλφαριθμητικά (null string)
Εντολή καθορισμού εστίασης «SetFocus» Χειριστήριο σχημάτων (shape) Ιδιότητα «Backstyle» Ιδιότητα «Backcolor» Ιδιότητα «Forecolor» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

136 Κενά Αλφαριθμητικά (null string)
Ονομάζονται τα διπλά εισαγωγικά χωρίς διάστημα μεταξύ τους και χρησιμεύουν για να διαγράφουν δεδομένα από ένα πλαίσιο κειμένου Πχ txtHight.Text = "" Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

137 Η «Μέθοδος» καθορισμού εστίασης «SetFocus»
Μεταφέρει τον δρομέα στο επιλεγμένο πλαίσιο κειμένου Πχ txtHight.SetFocus Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

138 Χειριστήριο σχημάτων (shape) και η ιδιότητα «shape»
Το χειριστήριο με το οποίο μπορείς να εισάγεις ορισμένα σχήματα στην φόρμα σου Η ιδιότητα με την οποία μπορείς να καθορίσεις το είδος του σχήματος Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

139 Παράδειγμα Ιδιότητα «Backstyle»
Καθορίζει τον τύπο του φόντου στο αντικείμενο που επιλέγεται.Το φόντο μπορεί να είναι τύπου διαφανές (transperant) ή αδιαφανές (opaque) Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

140 Παράδειγμα Ιδιότητα «Backcolor»
Καθορίζει το χρώμα του φόντου του επιλεγμένου αντικειμένου Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

141 Παράδειγμα Ιδιότητα «Forecolor»
Καθορίζει το χρώμα της γραμματοσειράς του αντικειμένου που είναι επιλεγμένο Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

142 Εργασία 4 Ζητούμενο Να ανοίξετε το έργο της προηγούμενης άσκησης(Rectangle 1). Να σχεδιάσετε ακόμα ένα κουμπί εντολών (Νέο) και να γράψετε κώδικα που όταν θα εκτελεστεί θα σβήνει τα δεδομένα εισόδου και θα τοποθετεί τον δρομέα στο πρώτο πλαίσιο κειμένου έτοιμο να γράψει. Να χρησιμοποιήσετε τις ιδιότητες (backcolor, forecolor, Backstyle) για να δώσετε πιο όμορφη εμφάνιση στη φόρμα σας. Αποθηκεύσετε το έργο σας με όνομα (Rectangle 2) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

143 Εργασία 4 Βοήθημα φύλλο εργασίας 4 σελ 101 Παράδειγμα 3/4/2017
Ξένιος Αντωνιάδης

144 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Βιβλιογραφία Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) Σελ. (91-103) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

145 Visual Basic (Μάθημα 13) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

146 Έκτακτο Διαγώνισμα Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου
Εργασία 5 Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169) Πάτησε Εδώ ή Φύλλο εργασίας 2 σελίδα 169 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

147 Visual Basic (Μάθημα 14) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

148 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα
Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169) Φύλλο εργασίας 2 σελίδα 169 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

149 Άσκηση για το σπίτι Βιβλίο Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169) Πρόβλημα 2 σελ 172 Σχεδιασμός φόρμας με Names and Captions Λογικό διάγραμμα για κουμπί Υπολόγισε Κώδικα εντολών για όλα τα Command Button 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

150 Visual Basic (Μάθημα 15) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

151 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα
Βιβλίο Βιβλίο Πληροφορική Α΄ Ενιαίου Λυκείου (Σημειώσεις Μαθητή) (Φύλλο Εργασίας 2, Χρόνος Ταξιδιού,σελίδα 169) Πρόβλημα 2 σελ 172 Πρόβλημα 2 σελ 172 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

152 Άσκηση για το σπίτι Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου Σχεδιασμός φόρμας με Names and Captions Λογικό διάγραμμα για κουμπί Υπολόγισε Κώδικα εντολών για όλα τα Command Button 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

153 Visual Basic (Μάθημα 16) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

154 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

155 Visual Basic (Μάθημα 16β)
3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης 155

156 Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα και επανάληψη
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Πρόβλημα 7 σελίδα 294 Α’ Λυκείου 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης 156

157 Visual Basic (Μάθημα 17) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

158 Στόχοι μαθήματος Τελεστές σύγκρισης Λογικοί τελεστές
Εντολή διακλάδωσης (IF/THEN/ELSE) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

159 Τελεστές σύγκρισης Χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τιμές μεταξύ μεταβλητών ή και σταθερών ή και αριθμητικών παραστάσεων και το αποτέλεσμα που δίνουν είναι τιμές τύπου «Boolean». Οι πιο πάνω συγκρίσεις ονομάζονται συνθήκες 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

160 Τελεστές σύγκρισης (συνέχεια)
= Ίσο με > Μεγαλύτερο από < Μικρότερο από <= Μικρότερο ή ίσο με >= Μεγαλύτερο ή ίσο με <> Άνισο με 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

161 iFirst = 5, iSecond = 4, iThird = -5
Παράδειγμα iFirst = 5, iSecond = 4, iThird = -5 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

162 Συνθήκη Τιμή iFirst = iSecond False iThird < 0 True
iSecond > iFirst iThird <= iSecond iFirst >= 5 iFirst <> iThird (iFirst+2) > (iSecont+2) False True 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

163 Λογικοί τελεστές Εφαρμόζονται μεταξύ συνθηκών και παράγουν σύνθετες συνθήκες δίνοντας αποτελέσματα τύπου «Boolean» «AND», «OR», «NOT» 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

164 Λογικοί τελεστές Παράδειγμα (cAge < 18) AND ( height >160)
(stTeam = “Σαλαμίνα”) OR (stTeam = “SALAMINA”) NOT ( stAns = “Yes”) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

165 Πίνακας Λογικών πράξεων
Συνθήκη 1 Συνθήκη 2 AND OR NOT(Συνθήκη 1) True False 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

166 Παραδείγματα σύνθετων συνθηκών
Πχ1 cAge = 8, iHight =160 (cAge < 18) AND ( iHeight >160) Απάντηση ‘FALSE’ Πχ2 stTeam =“Σαλαμίνα”, (stTeam = “Σαλαμίνα”) OR (stTeam = “SALAMINA”) Απάντηση “TRUE” 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

167 Παραδείγματα σύνθετων συνθηκών (συνέχεια)
Πχ3 stAns=“no” NOT ( stAns = “Yes”) Απάντηση “TRUE” 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

168 Δομή διακλάδωσης (IF/THEN/ELSE)
Αν σε ένα πρόγραμμα θέλουμε να εκτελούνται μόνο ορισμένες εντολές (αυτές μόνο που πληρούν κάποιο κριτήριο και οι υπόλοιπες να παραλείπονται) τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την δομή διακλάδωσης 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

169 Δομή διακλάδωσης (IF/THEN/ELSE)
Η δομή διακλάδωσης λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο άνθρωπος όταν θέλει να πάρει κάποια απόφαση ΑΝ η Ευτέρπη είναι πλούσια ΤΟΤΕ θα την παντρευτώ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ θα παντρευτώ την Αγλαήα ΤΕΛΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

170 Δομή διακλάδωσης Πρόγραμμα στη Visual Basic Λογικό Διάγραμμα
If <Συνθήκη> Then <Διαδικασία 1> Else <Διαδικασία 2> End If <Επόμενη εντολή> Συνθήκη Επόμενη εντολή ψευδής αληθής Διαδικασία 2 Διαδικασία 1 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

171 Παράδειγμα Δομής διακλάδωσης
If CFinal >= 10 Then lblmessage2.Caption _ =“ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ” Else lblmessage2.Caption = _ “ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ” _ & “ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ" End If 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

172 Εργασία για σπίτι (Εργασία 9)
Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και να εξετάζει αν έχει περάσει στην επόμενη τάξη. Τα δεδομένα εισόδου θα είναι το Όνομα του μαθητή, το μάθημα, οι βαθμοί του Α΄,Β΄ και Γ΄ τριμήνου και ο βαθμός τελικής εξέτασης. Το πρόγραμμα θα παρουσιάζει το μέσο όρο κα το μήνυμα ότι προβιβάστηκε αν ο μέσος όρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του δέκα και ότι έμεινε στάσιμος αν ο μέσος όρος είναι μικρότερος του δέκα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

173 Παράδειγμα Εργασία 9 (συνέχεια)
Να δημιουργήσετε κατάλληλη φόρμα με αντικείμενα και να προσαρμόσετε τις ιδιότητες τους στις ανάγκες του προγράμματος. Τέλος να δημιουργήσετε λογικό διάγραμμα και κώδικα για το κουμπί Υπολόγισε και κώδικες για τα κουμπιά Νέο και Έξοδος Βοήθημα φύλλο εργασίας 8 σελ 295 Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

174 Βιβλιογραφία Βιβλίο Προγραμματισμός Η/Υ με Visual Basic Σελ. (111-117)
Βιβλίο Ε.Σ.Η.Υ (Α΄ Λυκείου) Σελ. ( ) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

175 Visual Basic (Μάθημα 18) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

176 Στόχοι Ολοκλήρωση εργασίας από το προηγούμενο μάθημα 3/4/2017
Ξένιος Αντωνιάδης

177 Εργασία Να δημιουργήσετε ένα έργο το οποίο να υπολογίζει τον τελικό βαθμό ενός μαθητή και να εξετάζει αν έχει περάσει στην επόμενη τάξη. Ζητούμενο 2 Να δημιουργηθούν κατάλληλα ΔΡΔ και κώδικας εντολών για τα κουμπιά εντολών Βοήθημα φύλλο εργασίας 8 σελ 295 Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

178 Εργασία για το σπίτι Πρόβλημα 4 σελίδα 70
Βιβλίο «Σημειώσεις για εφαρμογές πληροφορικής» Πρόβλημα 4 σελίδα 70 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

179 Ένθετη Δομή (nested) If <Συνθήκη1> Then <Διαδικασία1>
Λογικό Διάγραμμα Πρόγραμμα στη Visual Basic Συνθήκη1 Επόμενη εντολή ψευδής αληθής Διαδικασία 2 Διαδικασία 1 Συνθήκη2 If <Συνθήκη1> Then <Διαδικασία1> ElseIf <Συνθήκη2> Then <Διαδικασία2> End If <Επόμενη εντολή> 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

180 Παράδειγμα Private Sub cmdColor_Click() Dim cColor As Integer iColor = txtColor.Text If iColor <= 15 And iColor >= 0 Then Form1.BackColor = QBColor(iColor) lblMessage.BackColor = QBColor(iColor) lblError.Visible = False Else lblError.Visible = True End If End Sub Παράδειγμα 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης

181 Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού(Γενική ιδέα)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Γλώσσα οπτικού προγραμματισμού(Γενική ιδέα) Δημιουργείς τα οπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την διεπαφή προγράμματος και χρήστη Δίνεις Ιδιότητες στα οπτικά συστατικά(αντικείμενα) Γράφεις Οδηγίες (Κώδικα) (Εντολές) 3/4/2017 Ξένιος Αντωνιάδης


Κατέβασμα ppt "Visual Basic Μάθημα 1 (20 Λεπτά)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google