Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφικά με Η/Υ Αποκοπή. Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 2 / 34 Βασικές λειτουργίες απεικόνισης  μετατροπή δημιουργία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφικά με Η/Υ Αποκοπή. Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 2 / 34 Βασικές λειτουργίες απεικόνισης  μετατροπή δημιουργία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφικά με Η/Υ Αποκοπή

2 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 2 / 34 Βασικές λειτουργίες απεικόνισης  μετατροπή δημιουργία μετασχηματισμού απεικόνισης  μετατροπή των φυσικών συντεταγμένων, ενός αντικειμένου, σε συντεταγμένες της συσκευής απεικόνισης (δημιουργία μετασχηματισμού απεικόνισης)  αφαίρεση  αφαίρεση τμημάτων του αντικειμένου, τα οποία δεν πρέπει να απεικονιστούν διότι είτε τέμνονται είτε βρίσκονται έξω από τα όρια της περιοχής παρατήρησης ή της συσκευής απεικόνισης.

3 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 3 / 34 Συστήματα συντεταγμένων  σύστημα φυσικών συντεταγμένων (σ.φ.σ) καρτεσιανό σύστημα στο οποίο αναφέρονται οι ακριβείς συντεταγμένες ενός αντικειμένου  σύστημα συντεταγμένων συσκευής (σ.σ.σ) που αντιστοιχεί στην επιμέρους συσκευή που χρησιμοποιείται και σχετίζεται με την επιφάνειά της  σύστημα κανονικοποιημένων συντεταγμένων συσκευής(σ.κ.σ), με επιφάνεια απεικόνισης ένα μοναδιαίο τετράγωνο (1x1) του οποίου η κάτω αριστερή κορυφή είναι η αρχή του συστήματος

4 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 4 / 34 Παράθυρο ( W ) & περιοχή παρατήρησης ( V ) ποιά πού  Για να καθορίζουμε ποιά μέρη ενός αντικειμένου θα εμφανιστούν στην πλεγματική οθόνη και πού, επιλέγουμε δύο ορθογώνιες περιοχές: παράθυροW W – το παράθυρο (Window): μια ορθογώνια περιοχή του χώρου των φυσικών συντεταγμένων στο W και περιοχή παρατήρησηςτμήμα οθόνης V V – την περιοχή παρατήρησης ή τμήμα οθόνης (Viewport): μια ορθογώνια περιοχή του χώρου των κανονικοποιημένων συντεταγμένων συσκευής στο V

5 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 5 / 34 Μ Απεικόνιση “Μ” Μ = V * W με Μ = V * W, όπου W W: σ.φ.σσ.κ.σ Μ Μ: σ.φ.σ σ.σ.σ V V: σ.κ.σ σ.σ.σ  σύστημα φυσικών συντεταγμένων (σ.φ.σ)  σύστημα κανονικοποιημένων συντεταγμένων (σ.κ.σ)  σύστημα συντεταγμένων συσκευής (σ.σ.σ) W V Μ P”(X v, Y v ) (X v max, Y v max ) (X v min, Y v min )XvXv YvYv XwXw YwYw (X w max, Y w max ) (X w min, Y w min )

6 • Παράθυρο στο σύστημα φυσικών συντεταγμένων • Κανονικοποιημένη περιοχή παρατήρησης στο σύστημα συντεταγμένων συσκευής (X w max, Y w max ) (X w min, Y w min ) P’(X v, Y v ) (X v max, Y v max ) (X v min, Y v min ) XvXv YvYv XwXw YwYw P(X w, Y w ) Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 6 / 34 Απεικόνιση σημείου: από παράθυρο (W) σε περιοχή παρατήρησης (V) P(X w, Y w ) P’(X v, Y v ) Η απεικόνιση ενός σημείου P(X w, Y w ) στο P’(X v, Y v ) X w min Y w min X w max Y w max από το παράθυρο: {( X w min, Y w min ) & ( X w max, Y w max )}, του σ.φ.σ, στην κανονικοποιημένη περιοχή παρατήρησης: X v min Y v min X v max Y v max ( X v min, Y v min )& ( X v max, Y v max )}, του σ.σ.σ, P’ = P * M δίδεται από τη σχέση P’ = P * M, όπου

7 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 7 / 34 Υπολογισμός μετασχηματισμού απεικόνισης με& Υ • Χ Υ U V U V • Παράθυρο στο φυσικό σύστημα συντεταγμένων Βήμα 1Βήμα 2 Βήμα 3 Χ Περιοχή παρατήρησης στο σύστημα συντεταγμένων συσκευής

8 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 8 / 34 Μετασχηματισμός απεικόνισης Μετασχηματισμός απεικόνισης “Μ”

9 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 9 / 34 Απεικόνισης σημείου Απεικόνισης σημείου (υπό μορφή πίνακα) όπου S x & S y σταθερές παραμόρφωσης / αλλαγής κλίμακας

10 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 10 / 34 Αποκοπή Οι αλγόριθμοι αποκοπής έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο να εντοπίζουν τα τμήματα μίας σκηνής ή ενός αντικειμένου σε συντεταγμένες προβολής που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι καθώς – αποκόπτουν άχρηστα αντικείμενα (σημεία, ευθείες, πολύγωνα, κ.λ.π) από την οθόνη & – αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αναπαράστασης γραφικών, μειώνοντας το υπολογιστικό κόστος των αντικειμένων που τελικά θα βρεθούν εκτός της οθόνης

11 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 11 / 34 Αποκοπή σημείου ως προς παράθυρο Ένα σημείο είναι εντός παραθύρου προβολής εάν: &

12 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 12 / 34 Αποκοπή ευθυγράμμων τμημάτων  έλεγχος ορατότητας  έλεγχος ορατότητας: των ευθυγράμμων τμημάτων, για να ελέγξουμε ποια από αυτά ανήκουν εξ ολοκλήρου εντός, ποια εκτός και ποια τέμνουν τα όρια του παράθυρου αποκοπής  υπολογισμός των σημείων τομής  υπολογισμός των σημείων τομής: των ευθυγράμμων τμημάτων που τέμνουν μία ή περισσότερες από τις 4 διαχωριστικές ημιευθείες, (x=x min, x=x max, y=y min & y=y max ), που ορίζουν τα όρια του παραθύρου αποκοπής και  Απόρριψη  Απόρριψη: των τμημάτων, των ευθειών, που τέμνουν τα όρια του παραθύρου αποκοπής και βρίσκονται εκτός αυτών των ορίων

13 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 13 / 34 Έλεγχος ορατότητας  Ορατό εντός των ορίων  Ορατό: Ολόκληρο το ευθύγραμμο τμήμα, και φυσικά τα άκρα του, είναι εντός των ορίων του παραθύρου αποκοπής (Α)  Μη ορατό εκτός των ορίων  Μη ορατό: Ολόκληρο το ευθύγραμμο τμήμα, και φυσικά τα άκρα του, είναι εκτός των ορίων του παραθύρου αποκοπής (B)  Ακαθόριστο  Ακαθόριστο: Τα ευθύγραμμα τμήματα που δεν ανήκουν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες. (Γ) Α Β Γ Γ

14 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 14 / 34 έλεγχος ορατότητας) Αλγόριθμος Gohen-Sutherland (έλεγχος ορατότητας) 1. Εκχωρείται 1. Εκχωρείται ένας κωδικός, των 4-bits, σε κάθε μια από τις εννέα περιοχές του παράθυρου αποκοπής, όπως αυτές ορίζονται από τις διαχωριστικές ημιευθείες x=x min, x=x max, y=y min & y=y max, όπου οι περιοχές βρίσκονται: – αν bit1 = 1 πάνω από την ευθεία Y = Y max – αν bit2 = 1 κάτω από την ευθεία Y = Y min – αν bit3 = 1 δεξιά από την ευθεία X = X max – αν bit4 = 1 αριστερά από την ευθεία X=X min Παράθυρο αποκοπής 1001 1000 1010 0001 0000 0010 0101 0100 0110

15 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 15 / 34 έλεγχος ορατότητας) Αλγόριθμος Gohen-Sutherland (έλεγχος ορατότητας) 2. Εξετάζονται 2. Εξετάζονται οι κωδικοί των περιοχών όπου βρίσκονται τα άκρα των ευθυγράμμων τμημάτων: – Ορατό:  αν και οι δύο κωδικοί, των άκρων, είναι στην περιοχή (0000) – Μη ορατό:  αν το λογικό AND των δύο κωδικών δεν δίνει (0000) – Ακαθόριστο:  αν το λογικό AND δίνει (0000), αλλά κανένας κωδικός άκρου δεν είναι στην περιοχή (0000) Λογικό AND 0AND0False0 0AND1False0 1AND0False0 1AND1False1 Παράθυρο αποκοπής 1001 1000 1010 0001 0000 0010 0101 0100 0110

16 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 16 / 34 Παράδειγμα I Γραμμή Κωδικοί άκρων Λογικό AND Εμφάνιση 1 1000 1001 1000 Μη ορατό 2 0101 0100 0100 Μη ορατό 3 0000 0000 0000 Ορατό 4 1001 0110 0000 Ακαθόριστο 5 0001 1000 0000 Ακαθόριστο Παράθυρο αποκοπής 1001 1000 1010 0001 0000 0010 0101 0100 0110

17 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 17 / 34 Υπολογισμός σημείων τομής  Η τομή βρίσκεται προσδιορίζοντας: – τις πλευρές του παραθύρου αποκοπής και – τις παραμετρικές εξισώσεις της ευθείας

18 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 18 / 34 Υπολογισμός σημείων τομής (καθορισμός πλευρών)  Η κάθε πλευρά του παραθύρου αποκοπής, που τέμνει την ευθεία, βρίσκεται εξετάζοντας τον κωδικό του αντίστοιχου άκρου, όπου αν: – bit1 = 1→ τομή με Y = Ymax – bit2 = 1→ τομή με Y = Ymin – bit3 = 1→ τομή με X = Xmax – bit4 = 1→ τομή με X = Xmin Παράθυρο αποκοπής 1001 1000 1010 0001 0000 0010 0101 0100 0110

19 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 19 / 34 Υπολογισμός σημείων τομής (παραμετρικές εξισώσεις)  για κάθε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, όπου A(x 1,y 1 ) και B(x 2,y 2 ), οι παραμετρικές εξισώσεις είναι: x = x 1 +t(x 2 -x 1 ) y = y 1 +t(y 2 -y 1 ), όπου 0  t  1

20 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 20 / 34 Παράδειγμα ΙΙ  Δίδονται τα όρια του ορθογωνίου παραθύρου: x min = 2, x max = 8, y min = 2, y max = 8 Ελέγξτε την ορατότητα των ευθυγράμμων τμημάτων ΑΒ & ΓΔ όπου Α(3, 10), Β(6, 12), Γ(4, 1) & Δ(10, 6) χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Gohen-Sutherland και προσδιορίστε τα σημεία τομής, αν είναι απαραίτητο, απορρίπτοντας τα τμήματα των ευθειών που βρίσκονται εκτός του παραθύρου αποκοπής.

21 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 21 / 34 Παράδειγμα ΙΙ  Έλεγχος ορατότητας: ΑΒ Συντεταγμένες Κωδικός Α (3, 10) 1000 Β (6, 12) 1000 ΛογικόAND 1000 ΓΔ Συντεταγμένες Κωδικός Γ (4, 1) 0100 Δ (10, 6) 0010 ΛογικόAND 0000 Μη ορατό Μερικώς ορατό μη ορατή ακαθόριστη

22 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 22 / 34 Παράδειγμα ΙΙ  Προσδιορισμός σημείων τομής: Αποκοπή της γραμμής ΓΔ.  Το άκρο Γ έχει κωδικό 0100. Επομένως bit 2  0. Αρα η τομή της ΓΔ θα πρέπει να βρεθεί με την πλευρά (όριο) του παραθύρου αποκοπής Y = Ymin = 2. Οι παραμετρικές εξισώσεις της γραμμής ΓΔ είναι: X = 4+t(10-4) = 4+6t (1) Y = 1+t(6-1) = 1+5t (2)

23 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 23 / 34 Παράδειγμα ΙΙ  Αντικαθιστώντας Y = Ymin = 2 στην εξίσωση (2) η τιμή του t γίνεται t = 1/5 = 0,2 και – X = 4+1/5*(6) = 5,2 σημείο τομής είναι το I1 (5.2, 2)  Άρα: σημείο τομής είναι το I1 (5.2, 2)

24 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 24 / 34 Παράδειγμα ΙΙ  Το άκρο Δ έχει κωδικό 0010. Πρέπει να υπολογίσουμε για bit 3  0 την τομή με το όριο X = Xmax = 8. Αντικαθιστώντας X = 8 στην (1) έχουμε 8 = 4+6t δηλαδή t = 4/6 = 0.667 Και Y = 1+5(2/3) = (3+10)/3 = 4.33 σημείο τομής είναι το Ι2(8, 4.33)  Άρα: σημείο τομής είναι το Ι2(8, 4.33)

25 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 25 / 34 Παράδειγμα ΙΙ Ι 1 Ι 2 ορατό  Αφού τα Ι 1 και Ι 2 βρίσκονται στα όρια του παραθύρου με κωδικούς των άκρων 0000 και τα δύο, το ευθύγραμμο τμήμα Ι 1 Ι 2 είναι ορατό ανάμεσα στα δύο σημεία τομής.

26 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 26 / 34 Υποδιαίρεση μεσαίων σημείων  Εναλλακτική μέθοδος για την εύρεση του σημείου τομής του ευθύγραμμου τμήματος και των ορίων του παραθύρου: – το ευθύγραμμο τμήμα χωρίζεται στο μέσον του – τα δύο τμήματα που προκύπτουν εξετάζονται για ορατότητα και πιθανή αποκοπή. – αν δεν είναι πλήρως ορατό ή μη ορατό, το ευθύγραμμο τμήμα διχοτομείται πάλι και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι η τομή με το όριο του παραθύρου να βρεθεί μέσα στα καθορισμένα πλαίσια ανοχής.

27 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 27 / 34 Υποδιαίρεση μεσαίων σημείων  Αν τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος P1P2 είναι P1(x1, y1) και P2(x2,y2), το μέσο Pμ(xμ,yμ) υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις xμ = (x1+x2)/2 yμ = (y1+y2)/2

28 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 28 / 34 Παράδειγμα ΙΙΙ  Δίδεται ένα παράθυρο με συντεταγμένες χαμηλότερης αριστερής γωνίας (2, 2) και υψηλότερης δεξιάς γωνίας (8, 6). Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με Α(4, 3) & Β(10, 5) πρέπει να αποκοπεί ως προς το παράθυρο αυτό. Βρείτε τους κωδικούς των άκρων της γραμμής και το σημείο τομής με βάση την λογική AND, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο υποδιαίρεσης μεσαίων σημείων.

29 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 29 / 34 Παράδειγμα ΙΙΙ  Έλεγχος ορατότητας: ΑΒ Συντεταγμένες Κωδικός Α (4, 3) 0000 Β (10, 5) 0010 ΛογικόAND 0000 Ακαθόριστο

30 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 30 / 34 Παράδειγμα ΙΙΙ  Προσδιορισμός σημείων τομής: Αποκοπή του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.

31 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 31 / 34 Παράδειγμα ΙΙΙ  Εφόσον η συντεταγμένη x(7.99) στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8  η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

32 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 32 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής Liang – Brasky (1/3)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

33 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 33 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής Liang – Brasky (2/3)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

34 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 34 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής Liang – Brasky (3/3)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

35 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 35 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής πολυγώνων Sutherland – Hodgman (1/4)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

36 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 36 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής πολυγώνων Sutherland – Hodgman (2/4)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

37 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 37 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής πολυγώνων Sutherland – Hodgman (3/4)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

38 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 38 / 34 Αλγόριθμος αποκοπής πολυγώνων Sutherland – Hodgman (4/4)  Εφόσον η συντεταγμένη x στο όριο του παραθύρου, είναι περίπου ίση με 8 (7.99), η τομή μπορεί να προσεγγίσει στο (8, 4.33).

39 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 39 / 34 Σύγκριση των μεθόδων αποκοπής ευθείας  Το μέρος της διαδικασίας αποκοπής που χρειάζεται περισσότερο υπολογιστικό χρόνο είναι ο υπολογισμός της τομής με τα όρια του παραθύρου.  Ο αλγόριθμος Gohen-Sutherland μειώνει αυτούς τους υπολογισμούς, απορρίπτοντας πρώτα τις γραμμές που μπορεί να είναι ασήμαντα δεκτές ή απορριπτέες.  Υποδιαίρεση μεσαίων σημείων: ο υπολογισμός της τομής δεν γίνεται με λύση εξίσωσης αλλά με μια μέθοδο προσέγγισης του μέσου, που είναι κατάλληλη για υλοποίηση με hardware (πολύ γρήγορη και αποτελεσματική).

40 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 40 / 34 Επανάληψη αν bit1 = 1 πάνωY = Y max αν bit2 = 1 κάτω Y = Y min αν bit3 = 1 δεξιά X = X max αν bit4 = 1 αριστ.X = X min για κάθε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, A(x 1,y 1 ) και B(x 2,y 2 ), οι παραμετρικές εξισώσεις είναι: x = x 1 +t(x 2 -x 1 ) & y = y 1 +t(y 2 -y 1 ), 0  t  1 Ορατό: αν και οι δύο κωδικοί, των άκρων, είναι στην περιοχή (0000) Μη ορατό: αν το λογικό AND των δύο κωδικών δεν δίνει (0000) Ακαθόριστο: αν το λογικό AND δίνει (0000), αλλά κανένας κωδικός άκρου δεν είναι στην περιοχή (0000) 100110001010 0001 0000 0010 0101 0100 0110 Y = Y max Y = Y min X = X max X = X min

41 Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 41 / 34 Ασκήσεις  Προσδιορίστε το μετασχηματισμό απεικόνισης ενός παραθύρου με κάτω αριστερή γωνία (1, 1) και πάνω δεξιά (3, 5) κανονικοποιημένη περιοχή παρατήρησης 1. σε μια κανονικοποιημένη περιοχή παρατήρησης και περιοχή παρατήρησης 2. σε μια περιοχή παρατήρησης με κάτω αριστερή γωνία (0, 0) και πάνω δεξιά (1/2, 1/2) κανονικοποιημένη περιοχή παρατήρησης  Προσδιορίστε το μετασχηματισμό απεικόνισης που χρησιμοποιεί το ορθογώνιο Α(1, 1), Β(5, 3), Γ(4, 5), και Δ(0, 3) σαν παράθυρο σε μια κανονικοποιημένη περιοχή παρατήρησης


Κατέβασμα ppt "Γραφικά με Η/Υ Αποκοπή. Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών, ΤΕΠ - ΠΜ - Γραφικά με Η/Υ 2 / 34 Βασικές λειτουργίες απεικόνισης  μετατροπή δημιουργία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google