Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Η Εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ Γιώργος Φανουράκης Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής Γραφείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Η Εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ Γιώργος Φανουράκης Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής Γραφείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Η Εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ Γιώργος Φανουράκης Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής Γραφείο Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ “Δ” 13 Μαρτίου2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

2 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 2 IΡΡΠ IΦΧ IΕΥ IMΗ IΠΦ ΙΠΤΑ IΠΤ IB Από το 1985 οι δραστηριότητες του «Δ» υλοποιούνται σε οχτώ Ινστιτούτα. Από Μάιο 2012 σε 5. Τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’

3 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 3 •Ινστ. Βιοεπιστημών και Εφαρμογών •Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών •Ινστ. Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων •Ινστ. Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας •Ινστ. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής •Ινστ. Βιοεπιστημών και Εφαρμογών •Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών •Ινστ. Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων •Ινστ. Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας •Ινστ. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής Σήμερα, οι δραστηριότητες του « Δ » υλο π οιούνται σε π έντε Ινστιτούτα Τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’

4 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014  Η Εκπαίδευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα.  Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” είναι η παροχή υψηλής στάθμης εκπαίδευσης σε επίπεδο :  μεταπτυχιακών σπουδών  επαγγελματικής κατάρτισης  προσανατολισμού και ενημέρωσης  συνεχιζόμενης κατάρτισης  Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» απευθύνεται σε πτυχιούχους, φοιτητές, μαθητές, εξειδικευμένες ομάδες αλλά και το ευρύ κοινό. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ

5 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014  Μεταπτυχιακά μαθήματα σε τομείς εξειδίκευσης των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας  Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών υπό την επίβλεψη επιστημόνων του Κέντρου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  Επίβλεψη και διεξαγωγή διπλωματικών ή πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ  Εκπαίδευση φοιτητών και άλλων μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (οργάνωση / επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ι)

6 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014  Οργάνωση σεμιναρίων, κύκλων μαθημάτων, θερινών σχολείων, διαλέξεων, κλπ.  Εκπαίδευση προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών οργανισμών στην ακτινοπροστασία  Συμμετοχή επιστημόνων του Κέντρου σε ερευνητικά προγράμματα εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιεχομένου  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, σχολών, κτλ  Οργάνωση ημερίδων Master Class. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΙΙ)

7 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 7ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ Υποδομές Εθνικής Εμβέλειας Επιταχυντής TANDEM Αρχαιομετρία Πυρηνικός Αντιδραστήρας Μοριακή Επιταξία Ραδιοφάρμακα Εργαστήριο NMR

8 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 8 Ο επιταχυντής TANDEM

9 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 9ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ Συμμετοχή στο CERN Μελετώντας τους θεμελιώδεις νόμους της φύσης και την προέλευση του κόσμου: The Big Bang Το ΕΚΕΦΕ «Δ» συμμετέχει ενεργά στα πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής στο CERN

10 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 10 micromodule Μικρομονάδα ανιχνευτή πυριτίου μετρά και καταγράφει την θέση και την ενέργεια ενός φορτισμένου σωματιδίου. Χρησιμοποιείται στο πείραμα CMS του LHC στο CERN. Ανιχνευτής Micromegas που μετρά την ενέργεια και θέση ακτίνων Χ. Χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση σωματιδίων Σκοτεινής Ύλης στο CERN. Ανιχνευτές Σωματιδιακής ακτινοβολίας

11 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Το μεγάλης έκτασης δίκτυο ανιχνευτών σε βάθος ~5000 μ. Το πρόγραμμα KM3NeT στην Πύλο, θα ερευνήσει την ύπαρξη μεγάλης ενέργειας γαλαξιακών νετρίνων στα βάθη της Μεσογείου. Αστροσωματιδιακή Φυσική & Διεπιστημονικές Υποθαλάσσιες Έρευνες Διεπιστημονική Έρευνα στην Πύλο • Διαρκή Ωκεανογραφικά δεδομένα • Παρακολούθηση Φυσικής Ραδιενέργειας • Έλεγχος μικροσωματιδίων σε μεγάλα βάθη • Έλεγχος περιεκτικότητας οξυγόνου • Μετρήσεις ρευμάτων, αλατότητας, κ.α. • Καταγραφή σεισμικής δραστηριότητας • κ.τ.λ.… κ.τ.λ… και επί πλέον θα διεξάγει:

12 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 12 Υγεία & Βιοτεχνολογία Καρκίνος Ραδιοφάρμακα Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Κυτταρογενετικού Ελέγχου Προλευχαιμικών και Λευχαιμικών Νοσημάτων 2500 αναλύσεις καρυοτύπου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στον Δημόκριτο με ελάχιστο δυνατό κόστος για τα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ IΡΡΠ IΡΡΠ

13 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 13 • Ανάπτυξη Βιοαισθητήρων Νανομηχανικής Τεχνολογίας • Άμεση εφαρμογή στην αξιόπιστη και ταχεία ανίχνευση παθογόνων μεταλλάξεων • Καινοτομία κατοχυρωμένη με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας • Ανάπτυξη Βιοαισθητήρων Νανομηχανικής Τεχνολογίας • Άμεση εφαρμογή στην αξιόπιστη και ταχεία ανίχνευση παθογόνων μεταλλάξεων • Καινοτομία κατοχυρωμένη με διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας Μοριακή Διαγνωστική ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ IΡΡΠ IΡΡΠ

14 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 14ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ • Διεργασίες Μικρο και Νανοτεχνολογίας • Νανοηλεκτρονική / Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις • Αισθητήρες και Μικροσυστήματα • Νανοσωματίδια-Νανοφίλτρα • Διεργασίες Μικρο και Νανοτεχνολογίας • Νανοηλεκτρονική / Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις • Αισθητήρες και Μικροσυστήματα • Νανοσωματίδια-Νανοφίλτρα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Αριστεία στους πιο πάνω τομείς  Μοναδικό στην Ελλάδα εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής / Νανοτεχνολογίας  Εκτεταμένη πνευματική ιδιοκτησία (26 πατέντες) IΡΡΠ IΡΡΠ Νανοτεχνολογία -Μικροσυστήματα

15 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 15 Νανοτεχνολογία-Μικροσυστήματα ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ IΡΡΠ IΡΡΠ Μια ματιά στα εργαστήρια του τμήματος Μικροηλεκτρονικής

16 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 16 Νανοτεχνολογία-ΜικροσυστήματαΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ Βραβείο Descartes 2005!! Σκληροί Μαγνητικοί Δίσκοι Μαγνητικοί Φορείς Φαρμάκων IΡΡΠ IΡΡΠ Πρώϊμη διάγνωση καρκίνου του προστάτη

17 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 17ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας & Γνώσης Συστήματα Βιομετρικής Αναγνώρισης Ολοκληρωμένα Συστήματα Μέτρησης Ραδιοκάλυψης & Ραδιοακτινοβολίας Τηλεκπαίδευση Τηλεϊατρική e- Government e-Health Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα, Ψηφιακή Τηλεόραση & Διαδικτυακές Εφαρμογές Πληροφορική &Τηλεπικοινωνίες IΡΡΠ IΡΡΠ

18 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 18 Πληροφορική &Τηλεπικοινωνίες Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία και Μεθοδολογίες Μετρήσεων Διάγραμμα Ακτινοβολίας Κινητού Τηλεφώνου Ανηχωικός Θάλαμος Βαθμονόμηση και Χαρακτηρισμός Κεραιών Χάρτες Ραδιοκάλυψης Υποδομές - Εξοπλισμός Διάδοση και Μετρήσεις ΣήματοςΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ IΡΡΠ IΡΡΠ

19 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Απορροφώμενη ισχύς συναρτήσει της απόστασης

20 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 20 ΠεριβάλλονΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ - Κώδικες διασποράς - Μελέτη Βιομηχανικού Κινδύνου - Ρύπανση ατμόσφαιρας - Μετεωρολογικές μετρήσεις IΡΡΠ IΡΡΠ

21 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 21 Πολιτιστική Κληρονομιά ΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ IΡΡΠ IΡΡΠ - Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μη Καταστροφικών Ατομικών και Ιοντικών Αναλυτικών Μεθόδων σε Αρχαιολογικά Υλικά – Έργα Τέχνης - Επιτόπιες Αναλύσεις Σε Μουσεία – Αρχαιολογικούς χώρους με Καινοτόμα Φασματόμετρα μη καταστροφικής Ανάλυσης Φορείς Συνεργασίας – Αποδέκτες Υπηρεσιών  Υπουργείο Πολιτισμού – Δ/νση Συντήρησης – Κέντρο Λίθου  Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικά Μουσεία Δήλου, Βεργίνας, Ηρακλείου, Βόλου, Ναυπλίου, Κορίνθου, Χώρας Πύλου, Αρχ. Μεσσήνης  Ιδιωτικά Μουσεία (Μουσείο Μπενάκη)  Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα  Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (Δ/νση Συντήρησης Μουσείου του Λούβρου)

22 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 22 Πολιτιστική ΚληρονομιάΙΠΦ ΙΠTA IEY IΠΤ IΜΕΛ IΦΧ IΒ IΒ Ανάπτυξη και χρήση εξειδικευμένων τεχνικών π.χ. C-14 και μεθόδων με στόχο την απόκτηση ιστορικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντολογικών πληροφοριών από αρχαιολογικά και συναφή υλικά. Μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο αρχαιομετρίας Αρχαιομετρία IΡΡΠ IΡΡΠ

23 Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ «Δ»: http://edu.demokritos.gr


Κατέβασμα ppt "Γ. Φανουράκης – Master Class Μάρτιος 2014 Η Εκπαίδευση στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Δρ Γιώργος Φανουράκης Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής Γραφείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google