Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A ΥΤΌΝΟΜΟΙ Π ΡΆΚΤΟΡΕΣ Ε ΝΙΣΧΥΤΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ ΣTO P EG S OLITAIRE Εργασία Εξαμήνου Μαρίνα Μαυρίκου 2007030102.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A ΥΤΌΝΟΜΟΙ Π ΡΆΚΤΟΡΕΣ Ε ΝΙΣΧΥΤΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ ΣTO P EG S OLITAIRE Εργασία Εξαμήνου Μαρίνα Μαυρίκου 2007030102."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A ΥΤΌΝΟΜΟΙ Π ΡΆΚΤΟΡΕΣ Ε ΝΙΣΧΥΤΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ ΣTO P EG S OLITAIRE Εργασία Εξαμήνου Μαρίνα Μαυρίκου 2007030102

2 Τ Ο ΠΑΙΧΝΙΔΙ P EG S OLITAIRE Γενικά:  Παιχνίδι 1 ατόμου  Κίνηση μέσω πουλιών  Ξεκινάει από την ίδια αρχική κατάσταση  Το μεσαίο πούλι φεύγει Σκοπός:  Να αδειάσει το ταμπλό και να μείνει με ένα μόνο πούλι.

3 Τ Ο ΠΑΙΧΝΙΔΙ P EG S OLITAIRE Υποθέσεις για την εργασία:  Πιθανότητα το μεσαίο πούλι να μη φύγει (~0.1)  Ο πράκτορας επιλέγει πιο συχνά να κάνει κινήσεις προς τα πάνω (p=0.3) και λιγότερες προς τα κάτω ή οριζόντια (p=0.1).

4 Σ ΚΟΠΟΣ ΤΟΥ P ROJECT Σκοπός της εργασίας:  Εύρεση βέλτιστης πολιτικής, για να φτάσουμε στη σωστή τελική κατάσταση.  Οι καταστάσεις που δεν καταλήγουμε με ένα μόνο πούλι είναι λανθασμένες τελικές καταστάσεις  Μέσω του Value Iteration βρίσκω τις βέλτιστες ενέργειες, που έχει να κάνει ο πράκτορας, για να φτάσει στην σωστή τελική κατάσταση με τη μέγιστη χρησιμότητα.  Μέσω του Q – learning, ο πράκτορας μαθαίνει τι ενέργειες πρέπει να κάνει ανάλογα σε ποια κατάσταση βρίσκεται.

5 V ALUE I TERATION Υπολογισμός βέλτιστης πολιτικής Υπολογισμός χρησιμοτήτων κάθε κατάστασης Επιλογή μέγιστων χρησιμοτήτων Τύπος υπολογισμού χρησιμοτήτων κάθε κατάστασης:

6 V ALUE I TERATION To Value Iteration για το Peg Solitaire:  Εύρεση και αποθήκευση, μέσω των δυνατών ενεργειών, όλων των καταστάσεων του παιχνιδιού, αναδρομικά.  Σε κάθε κατάσταση: Βρίσκω τα παιδιά της Υπολογίζω τη χρησιμότητα όλων των παιδιών με βάση τον τύπο Επιλέγω την ενέργεια με τη μέγιστη χρησιμότητα.  Χρησιμοποιώ γ=1 και R=0.04.  Για κάθε σωστή τελική κατάσταση, η χρησιμότητα ορίζεται με 2  Για κάθε λάθος τελική κατάσταση, η χρησιμότητα ορίζεται με -1.  Για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση,ορίζεται με 0.  Aριθμός Επαναλήψεων=100

7 Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ V ALUE I TERATION • Για 100 επαναλήψεις • Με το πέρας των επαναλήψεων οι τιμές τους παραμένουν σταθερές

8 Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ V ALUE I TERATION Kάθε φορά καταλήγει στη σωστή τελική κατάσταση Ο πράκτορας στην πρώτη επανάληψη: Ο πράκτορας στην 100στή επανάληψη:

9 Q- L EARNING Mάθηση μίας αναπαράστασης αξίας ενεργειών αντί για χρησιμότητες. Δε χρειάζεται μοντέλο για τη μάθηση και την επιλογή ενέργειας Υπολογισμός των τιμών Q: όπου Q(s,a)=τιμή Q κάθε κατάστασης α=ρυθμός μάθησης γ=discount factor Q(s’,a’)=η τιμή Q της κατάστασης s’ αν κάνω την ενέργεια a’.

10 Q- L EARNING Σχετικά με το παιχνίδι:  Αρχικά ο πράκτορας επιλέγει τυχαία ενέργειες δοκιμάζοντας πολύ λίγο να παίξει με τις δικές του γνώσεις.  Υπολογίζει την τιμή Q.  Kαταλήγει σε τελικές καταστάσεις.  Μετά από 100 επαναλήψεις: Τα τυχαία παιχνίδια γίνονται λιγότερα και ο πράκτορας επιλέγει καταστάσεις με βάση τη γνώση. Βασίζεται στις τιμές των Q που έχει υπολογίσει κατά την εξερεύνηση

11 Q- L EARNING Ψευδοκώδικας που υλοποιεί το πώς ο πράκτορας σταματά να επιλέγει τυχαίες κινήσεις: Choose_Play: randomOrknowledge=0; Random r=new Random(); iterations=1000; counter=0; while(counter!=iterations){ if (randomOrknowledge> r.random(100);){ Choose by knowledge } else{ Choose Randomly randomOrknowledge++; }  Αφού το 100 είναι ένας σχετικά μεγάλος αριθμός, αρχικα διασφαλίζουμε ότι ο πράκτορας θα παίζει τυχαία.  Η μεταβλητή randomOrknowledge αυξάνεται κάθε φορά που κάνουμε μια τυχαία επιλογή. Δηλαδή προστίθεται λίγη γνώση.

12 Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q-L EARNING 8 στα 10 παιχνίδια ο πράκτορας νικάει Mετά από μία επανάληψη: Μετά από 1000 επαναλήψεις:

13 Π ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΗ Δ ΟΥΛΕΙΑ Όσο αυξάνουμε την πιθανότητα να μη φεύγει ένα πούλι, οι καταστάσεις αυξάνονται εκθετικά:  Έλλειψη μεγέθους μνήμης Σύνδεση με το γραφικό περιβάλλον, έτσι ώστε να βλέπουμε και οπτικά τα αποτελέσματα Για το Q-learning:  Ο πράκτορας να υπολογίζει πιο σωστά την τιμή Q ώστε μετά από επαναλήψεις να επιλέγει πάντα τη σωστή τελική κατάσταση.

14 Σας ευχαριστώ! Απορίες?? 


Κατέβασμα ppt "A ΥΤΌΝΟΜΟΙ Π ΡΆΚΤΟΡΕΣ Ε ΝΙΣΧΥΤΙΚΉ ΜΑΘΗΣΗ ΣTO P EG S OLITAIRE Εργασία Εξαμήνου Μαρίνα Μαυρίκου 2007030102."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google