Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα 2 Τι είναι Γνώση. Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-2 Αντικείμενα Μαθήματος  Ορισμοί  Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση  Είδη Γνώσης  Συλλογιστική 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα 2 Τι είναι Γνώση. Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-2 Αντικείμενα Μαθήματος  Ορισμοί  Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση  Είδη Γνώσης  Συλλογιστική "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα 2 Τι είναι Γνώση

2 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-2 Αντικείμενα Μαθήματος  Ορισμοί  Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση  Είδη Γνώσης  Συλλογιστική  Εμπειρική Γνώση  Μάθηση

3 Ορισμοί Τι είναι Γνώση

4 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-4 Γνώση (knowledge)  Κατανόηση η οποία αποκτάται μέσω εμπειρίας ή μελέτης  Επισώρευση γεγονότων, διαδικαστικών κανόνων, ευριστικών κανόνων, θεωρητικής γνώσης

5 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-5 Γεγονός (fact)  Μία δήλωση περί της αλήθειας σχετικά με τις ιδιότητες κάποιου αντικειμένου ή της συσχέτισής του με άλλα αντικείμενα  Η Ελλάδα είναι χώρα.  Η Ελλάδα συνορεύει με την Τουρκία.

6 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-6 Διαδικαστικός κανόνας (procedural rule)  Κανόνας που περιγράφει σειρά κοινότυπων και «πολιτικά-ορθών» ενεργειών ή σχέσεων που διέπουν τα αντικείμενα  Στο φανάρι ξεκινάμε μόνο αφού ανάψει «πράσινο»  Για να γίνει καφές χρειάζονται νερό, καφές, και ίσως ζάχαρη ή γάλα

7 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-7 Ευριστικός/Εμπειρικός κανόνας (heuristic)  Κανόνας που λύνει προβλήματα και τον ακολουθούμε συνήθως χωρίς δεύτερη σκέψη  Βασίζεται στην εμπειρία μας  Στο κέντρο της πόλης κατεβαίνουμε όταν είναι κλειστή η αγορά για να αποφύγουμε την κίνηση

8 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-8 Νοημοσύνη (intelligence)  Η ικανότητα της απόκτησης και της εφαρμογής της γνώσης  Η ικανότητα της σκέψης και της συλλογιστικής  Η ικανότητα της κατανόησης και της χρήσης γλώσσας

9 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-9 Νοημοσύνη Douglas Hofstadter (βραβείο Pulitzer)  Νοημοσύνη είναι να:  Ανταποκρίνεσαι σε καταστάσεις με ελαστικότητα (όχι μηχανική συμπεριφορά).  Κατανοείς τα ασαφή ή αντιφατικά μηνύματα από τα συμφραζόμενα.  Αναγνωρίζεις και να ιεραρχείς τα διάφορα δεδομένα με βάση τη σπουδαιότητα τους.  Βρίσκεις ομοιότητες μεταξύ καταστάσεων οι οποίες μοιάζουν διαφορετικές.  Βρίσκεις διαφορές μεταξύ καταστάσεων οι οποίες μοιάζουν παρόμοιες.

10 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-10 Κοινή Λογική (common sense)  Οι ικανότητες αυτές αποκτώνται εύκολα από τους ανθρώπους  Συνήθως τις αποκαλούμε κοινή λογική.  Σύνολο σταθερών και στερεότυπων απόψεων/γνώσεων που κατέχει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος  Όσο πιο απλή και αυτονόητη για τους ανθρώπους είναι μια λειτουργία τόσο πιο δύσκολα μπορούμε να τη μεταφέρουμε σε έναν υπολογιστή.

11 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-11 Βασικές Ικανότητες της Νοημοσύνης  Μνήμη (memory): Η ικανότητα της απο- θήκευσης και της ανάκλησης της σχετικής γνώσης-εμπειρίας όταν το θέλουμε  Μάθηση (learning): Η ικανότητα πρόσ- κτησης επιπλέον γνώσης, μέσω διδα- σκαλίας, μελέτης, ή εμπειρίας.  Η ικανότητα βελτίωσης του τρόπου εκτέλεσης μιας ενέργειας μέσω επανάληψης.  Αποτέλεσμα της ικανότητας ευφυούς επίλυσης προβλημάτων.

12 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-12 Εμπειρία (experience)  Γνώση που αποκτάται από αυτά που έχουμε κάνει στο παρελθόν  Δεν είναι μόνο γνώση ή εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα.  Περιλαμβάνει εξειδικευμένες ικανότητες που έχουν αποκτηθεί με κόπο και χρόνο.  Εν+πείρα (πειρώμαι/αποπειρώμαι) = με προσπάθεια  Η εμπειρία οδηγεί στην εξειδίκευση (expertise)

13 Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση Τι είναι Γνώση

14 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-14 Δεδομένα (data)  Μη-οργανωμένα και μη-επεξεργασμένα γεγονότα σχετικά με αντικείμενα ή συμβάντα του πραγματικού κόσμου  Μετρήσιμη ή υπολογίσιμη τιμή μίας ιδιότητας  Η ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου  Συναλλαγές σε τράπεζες ή καταστήματα  Τα δεδομένα είναι στατικά  Tα σκέτα δεδομένα, χωρίς ένα πλαίσιο αναφοράς, δεν αποτελούν πληροφορία.

15 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-15 Πληροφορία (information)  Επεξεργασμένα δεδομένα τα οποία διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων  Φιλτραρισμένα και κατάλληλα μορφο- ποιημένα δεδομένα (data in formation)  Πολλές φορές είναι συγκεντρωτικά  Π.χ. ο ετήσιος μέσος όρος των πωλήσεων ενός υποκαταστήματος  Η πληροφορία έχει νόημα, σκοπό και συνάφεια, ώστε να μπορεί να ερμηνεύ- εται

16 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-16 Γνώση (knowledge)  Πληροφορία η οποία έχει υποστεί μία σειρά ειδικών ελέγχων για την πιστοποίησή της  Π.χ. επιστημονική γνώση, γνώση που προέρχεται από την μακρόχρονη επιβεβαίωση των καθημερινών εμπειριών.

17 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-17 Γνώση (knowledge)  Κατανόηση της πληροφορίας βασισμένη στη σημαντικότητά της  Μπορεί να δημιουργήσει πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνι- σμό  H πληροφορία γίνεται γνώση με ερωτήσεις σαν την ακόλουθη:  “τι επιπτώσεις έχει αυτή η πληροφορία για την τελική μου απόφαση;”

18 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-18 Γνώση (knowledge)  Σημαντικοί συσχετισμοί που γίνονται στο μυαλό των ανθρώπων μεταξύ πληροφο- ριών και ενεργειών σε συγκεκριμένα προβλήματα  Π.χ. επαναλαμβανόμενη παρατήρηση πως οι πωλήσεις από ένα συγκεκριμένο υποκα- τάστημα αυξάνονται 20% κατά τους καλο- καιρινούς μήνες.

19 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-19 Γνώση (knowledge)  Συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, εμπειρίες, ικανότητες, εξάσκηση, κοινή λογική, που κατέχει ένας άνθρωπος  Συνήθως έχει αφηρημένη ή γενικευμένη μορφή  Π.χ. όλοι οι ρόμβοι είναι τετράπλευρα.

20 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-20 Σοφία (wisdom)  Ικανότητα να χρησιμοποιώ τη γνώση προς όφελός μου  Γνώση του ποια γνώση θα πρέπει να χρη- σιμοποιήσω, ανάλογα με την περίσταση, και πότε.  Ικανότητα να αναθεωρώ τη γνώση μου και να μαθαίνω από τα λάθη μου  Διορατικότητα  Ικανότητα πρόβλεψης

21 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-21

22 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-22 αφομοίωση Αποτίμηση, ερμηνεία Διευθέτηση, επιλογή αποθήκευση

23 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση Από τα δεδομένα στην γνώση 2-23

24 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση Δεδομένα-Πληροφορία-Γνώση και ο Κύκλος ΔΓ 2-24

25 Είδη Γνώσης Τι είναι Γνώση

26 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-26 Είδη Γνώσης  Ρητή (explicit) - Άρρητη (tacit) Γνώση  Επιφανειακή (shallow) - Βαθιά (deep) γνώση  Διαδικαστική (procedural) – Δηλωτική (declarative) – Σημασιολογική (semantic) - Επεισοδιακή (episodical) γνώση  Μετα-γνώση (meta-knowledge)

27 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-27 Επιφανειακή (shallow) γνώση  Αποκτάται και ανακαλείται εύκολα  Π.χ. όταν ανάψει το λαμπάκι της βενζίνης πρέπει να βρεις βενζινάδικο

28 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-28 Βαθιά (deep) γνώση  Αποκτάται μετά από χρόνια εμπειρίας ή μελέτης  Επιστημονική/Τεχνολογική γνώση  Π.χ., όταν ακούγεται από τον κινητήρα ένας συγκεκριμένος ήχος, και το αυτό- κίνητο έχει πάνω από Χ km, και …, τότε πρέπει να αντικατασταθεί το εξάρτημα Α και να γρασσαριστεί το εξάρτημα Β στο σασμάν

29 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-29 Διαδικαστική (procedural) γνώση  Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εκ- τελούμε μια εργασία ή διεκπεραιώνουμε μια διαδικασία  Ψυχοκινητικές δεξιότητες (psychomotor skills)  Γνώση η οποία έχει πλήρως αφομοιωθεί από τον άνθρωπο, έτσι ώστε να έχει γίνει ένα με τη φύση του  Π.χ. η γνώση της γλώσσας την οποία μιλάμε  Χρησιμοποιείται συνεχώς

30 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-30 Δηλωτική (Declarative) Γνώση  Γνώση που ανακαλεί και χρησιμοποιεί εύκολα ο ειδικός στη συζήτηση  Πρόκειται για επιφανειακή-εμπειρική γνώση που συνδέεται άμεσα με την τρέχουσα εργασία  Π.χ. λαμπάκι -> βενζίνη -> βενζινάδικο  Είναι χρήσιμη στα πρώτα στάδια της πρόσκτησης της γνώσης, αλλά λιγότερο στα επόμενα

31 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-31 Σημασιολογική (Semantic) Γνώση  Βαθιά γνώση, ιεραρχικά δομημένη  Αντικείμενα, ιδιότητες, σχέσεις μεταξύ τους, γενικότερες έννοιες στις οποίες ανήκουν  Π.χ. γνώση των εξαρτημάτων ενός αυτοκι- νήτου, των σχετικών τους θέσεων, των λειτουργιών τους, κλπ.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ αντικειμένων (και συμβάντων)

32 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-32 Σύγκριση Δηλωτικής-Σημασιολογικής Γνώσης

33 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-33 Επεισοδιακή (episodical) Γνώση  Βαθιά Γνώση η οποία βασίζεται σε προσωπικές εμπειρίες οι οποίες είναι οργανωμένες χρονικά και χωρικά σε επεισόδια και όχι σε έννοιες ή σχέσεις  Είναι ισχυρά ενσωματωμένη στο υποσυνείδητο  Εξάγεται και κοινοποιείται δύσκολα  Π.χ. οδήγηση μεταξύ δύο σημείων

34 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-34 Επεισοδιακή (episodical) Γνώση  Περιγράφει συμβάντα (events)  Ενέργειες ή περιστατικά που συμβαίνουν σε έναν κόσμο.  Χρονική ακολουθία με την οποία συμβαίνουν.  Σχέσεις αίτιου-αποτελέσματος.

35 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-35 Από την Διαδικαστική έως την Επεισοδιακή Γνώση  Shallow  Knowledge Procedural Knowledge   _________________________________  Declarative Knowledge   _________________________________  Semantic Knowledge   _________________________________  Deep Episodic Knowledge  Knowledge

36 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-36 Μετα-γνώση (meta-knowledge)  Γνώση για το τι γνωρίζει κάποιος.  Π.χ. ξέρω πολλά για Πληροφορική και Φυσική, αλλά σχεδόν τίποτα για Ιατρική και Βιολογία  Γνώση για το πώς και πότε πρέπει να εφαρμόσω το κάθε είδος/τμήμα γνώσης  Π.χ. η αρχή της αναβολής είναι πολύ χρήσιμη στην ανάπτυξη λογισμικού, αλλά καταστροφική στην επαγγελματική ζωή  Συνώνυμη της «Σοφίας»

37 Συλλογιστική Τι είναι Γνώση

38 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-38 Συλλογιστική (reasoning)  Μέθοδος με την οποία τμήματα υπάρχουσας γνώσης συνδυάζονται μεταξύ τους ώστε να παράγουν νέα γνώση ή να εξάγουν συμπεράσματα.

39 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-39 Είδη Συλλογιστικής  Τυπική Συλλογιστική  Συνεπαγωγική συλλογιστική  Επαγωγική συλλογιστική  Απαγωγική συλλογιστική  Συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις  Συλλογιστική με αναλογίες  Συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα  Ποιοτική συλλογιστική

40 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-40 Συνεπαγωγική συλλογιστική (deductive reasoning)  H πλέον απλή και ακριβής συλλογιστική  Από ένα σύνολο γεγονότων εξάγει συμπεράσματα βασισμένη στους κλασσικούς μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων της λογικής

41 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-41 Συνεπαγωγική συλλογιστική  Από τις προτάσεις Εάν ισχύει το Α Τότε ισχύει το Β κανόνας Ισχύει το Αγεγονός  η συνεπαγωγική συλλογιστική εξάγει το συμπέρασμα Ισχύει το Β  Modus Ponens (τρόπος του θέτειν)

42 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-42 Συνεπαγωγική συλλογιστική  Από τις προτάσεις Εάν ισχύει το Α Τότε ισχύει το Β Το Β δεν ισχύει  η συνεπαγωγική συλλογιστική εξάγει το συμπέρασμα Το Α δεν ισχύει  Modus Tolens (αντιθετοαντιστροφή)

43 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-43 Συνεπαγωγική συλλογιστική - Παράδειγμα  Δεδομένου του κανόνα: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ  και του γεγονότος: Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα  Συμπέρασμα που εξάγεται: Αυτά τα σκυλιά είναι καφέ

44 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-44 Απαγωγική Συλλογιστική (abductive reasoning)  Με δεδομένα μία βάση γνώσης και μερικές παρατηρήσεις (observations) επιχειρείται η εύρεση υποθέσεων οι οποίες μαζί με τη βάση γνώσης εξηγούν τις παρατηρήσεις.  Βασίζεται στην αιτιοκρατική σχέση που υπάρχει μεταξύ των παρατηρήσεων και των αιτιών που τις προκαλούν  Δεν είναι μαθηματικά ακριβής, αλλά εκφράζει πιθανότητα.

45 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-45 Απαγωγική Συλλογιστική  Από τις προτάσεις Εάν ισχύει το Α Τότε ισχύει το Β Το Β ισχύει  η απαγωγική συλλογιστική υποθέτει Το Α πιθανώς ισχύει

46 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-46 Απαγωγική Συλλογιστική - Παράδειγμα  Δεδομένου του κανόνα: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ  και της παρατήρησης: Αυτά τα σκυλιά είναι καφέ  Υπόθεση που δημιουργείται: Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα

47 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-47 Απαγωγική Συλλογιστική  Η απαγωγική συλλογιστική ξεκινά με ένα αποτέλεσμα (συμπέρασμα) και προσπαθεί να βρει τις συνθήκες που κάνουν αυτό το αποτέλεσμα έγκυρο.  Ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθεί ότι οι συνθήκες (υποθέσεις) στις οποίες θα καταλήξει είναι σωστές.  Οι υποθέσεις χρειάζεται να επιβεβαιωθούν με άλλες μεθόδους  Οι ειδικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συλλογιστική (heuristics)

48 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-48 Επαγωγική συλλογιστική (inductive reasoning)  Εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων από ένα σύνολο παραδειγμάτων.  Η επαγωγική συλλογιστική είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης σε πλήθος ερευνητικών τομέων,  Π.χ. στην Ιατρική

49 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-49 Επαγωγική Συλλογιστική  Από ένα σύνολο προτάσεων- παρατηρήσεων Εάν ισχύει το Α1 Τότε ισχύει το Β1, Εάν ισχύει το Α2 Τότε ισχύει το Β2, …, Εάν ισχύει το Αn Τότε ισχύει το Βn  η επαγωγική συλλογιστική υποθέτει ότι ισχύει γενικότερα ο κανόνας Εάν ισχύει το Α Τότε ισχύει το Β  Γενίκευση ή αφαίρεση (abstraction).

50 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-50 Επαγωγική Συλλογιστική - Παράδειγμα  Δεδομένου του γεγονότος: Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα  και της παρατήρησης: Αυτά τα σκυλιά είναι καφέ  Κανόνας που εξάγεται: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ

51 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-51 Επαγωγική Συλλογιστική  Η επαγωγική συλλογιστική καταλήγει σε γενικά συμπεράσματα με βάση μεμονωμένες παρατηρήσεις.  Η ορθότητα των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει η συλλογιστική δεν είναι εγγυημένη.  Παρόλα αυτά, η επαγωγική συλλογιστική είναι πολύ σημαντική, καθώς οι διαδικασίες μάθησης και ανακάλυψης γνώσης βασίζονται σε αυτήν.

52 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-52 Συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις (case-based reasoning)  Συσχετίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις (cases) ή παραδείγματα προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν με ένα νέο πρόβλημα για την επίλυσή του  Η επιλογή της κατάλληλης περίπτωσης βασίζεται στην ομοιότητά της με την τωρινή  Συλλογιστική με αναλογίες: Συσχέτιση μιας έννοιας με κάποια ανάλογη- παραπλήσια

53 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-53 Συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα (model-based reasoning)  Αναπαριστά τη δομή και λειτουργία πραγματικών (φυσικών) συστημάτων.  Χρησιμοποιεί βασικές επιστημονικές ή τεχνικές αρχές αντί εμπειρικής γνώσης.  Κάνει προσομοίωση (simulation)  Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές διάγνωσης (model-based diagnosis).  Όταν το μοντέλο είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό, ονομάζεται ποιοτική συλλογιστική (qualitative reasoning)

54 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-54 Εξαγωγή Συμπερασμάτων (Inference)  Εξαρτάται όχι μόνο από τη συλλογιστική, αλλά και από τη στρατηγική αναζήτησης στη γνώση ενός προβλήματος  Τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί και κωδικοποιηθεί η γνώση προκειμένου να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα  Οι 2 πιο γνωστές στρατηγικές αναζήτησης:  οδηγούμενη από τους στόχους (goal driven)  οδηγούμενη από τα δεδομένα (data driven)

55 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-55 Αναζήτηση οδηγούμενη από τους στόχους  Η επίλυση του προβλήματος είναι επικεντρωμένη σε έναν ή λίγους στόχους  Η πορεία επίλυσης του προβλήματος συνίσταται στην εύρεση δεδομένων ή αποδείξεων που στηρίζουν αυτούς τους στόχους

56 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-56 Αναζήτηση οδηγούμενη από τους στόχους  Ανάστροφη αλυσίδα συλλογισμών Εάν ισχύει το Α Τότε ισχύει το Β Εάν ισχύει το Β Τότε ισχύει το Γ  Για να αποδείξω ότι ισχύει το Γ αρκεί να αποδείξω ότι ισχύει το Β  Για να αποδείξω ότι ισχύει το Β αρκεί να αποδείξω ότι ισχύει το Α  Το Α μπορεί να είναι δεδομένο ή συμπέρασμα άλλου κανόνα

57 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-57 Αναζήτηση οδηγούμενη από τα δεδομένα  Χρησιμοποιούνται τα αρχικά δεδομένα και τα ενδιάμεσα συμπεράσματα που προκύπτουν στην εξέλιξη της πορείας του συλλογισμού ώστε να αποδειχθούν όσα συμπεράσματα είναι δυνατό να αποδειχθούν  Στο τέλος ελέγχεται αν τα επιθυμητά συ- μπεράσματα βρίσκονται μέσα στα αποδειχθέντα

58 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-58 Αναζήτηση οδηγούμενη από τα δεδομένα  Ευθεία αλυσίδα συλλογισμών Εάν ισχύει το Α Τότε ισχύει το Β Εάν ισχύει το Β Τότε ισχύει το Γ Ισχύει το Α  Συμπεράσματα: Ισχύει το Β Ισχύει το Γ  Αν ήθελα την απόδειξη του Β ή του Γ, τότε αυτά αποδείχτηκαν

59 Εμπειρική Γνώση Τι είναι Γνώση

60 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-60 Η γνώση-του-πώς (Know-How)  Η γνώση-του-πώς γίνονται τα πράγματα διαφοροποιεί έναν ειδικό (expert) από έναν αρχάριο  Οι ειδικοί χρησιμοποιούν την εμπειρία τους και αναπαριστούν τη γνώση-του- πώς με ευριστικούς-εμπειρικούς κανόνες  Η γνώση-του-πώς δεν βρίσκεται στα βιβλία, αλλά αποκτάται στην πράξη

61 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-61 Εξειδικευμένη Γνώση (expertise)

62 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-62 Σύγκριση Ειδικού-Αρχαρίου  Οι αρχάριοι χρησιμοποιούν κυρίως θεωρητική-ακαδημαϊκή γνώση (know-that)  Για να την εφαρμόσουν χρησιμοποιούν αναζήτηση οδηγούμενη από τους στόχους  Είναι πιο αναλυτική και «σίγουρη» γιατί δεν έχει κίνδυνο να ξεφύγει σε «άχρηστα» μονοπάτια  Είναι πιο «αργή» γιατί εξερευνά όλες τις δυνατές περιπτώσεις

63 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-63 Σύγκριση Ειδικού-Αρχαρίου  Οι ειδικοί χρησιμοποιούν κυρίως εμπειρική-ευριστική γνώση  Για να την εφαρμόσουν χρησιμοποιούν αναζήτηση οδηγούμενη από τα δεδομένα  Είναι συνθετική και «τολμηρή» γιατί έχει κίνδυνο να ξεφύγει σε «άχρηστα» μονοπάτια  Οι ειδικοί χρησιμοποιούν την εμπειρία τους για να κινούνται μόνο στα «χρήσιμα» μονοπάτια τα οποία οδηγούν πιο γρήγορα σε λύση «κόβοντας δρόμο» (shortcut)

64 Μάθηση Τι είναι Γνώση

65 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-65 Μάθηση  Η ικανότητα πρόσκτησης επιπλέον γνώσης είτε μέσω διδασκαλίας είτε μέσω μελέτης είτε μέσω εμπειρίας.  Η ικανότητα βελτίωσης του τρόπου εκτέλεσης μιας ενέργειας μέσω επανάληψης  Αποτέλεσμα της ικανότητας ευφυούς επίλυσης προβλημάτων.  Μάθηση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χωρίς μνήμη

66 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-66 Μνήμη  Η ικανότητα της αποθήκευσης και της ανάκλησης της σχετικής γνώσης-εμπει- ρίας όταν το θέλουμε  Η ανθρώπινη μνήμη φαίνεται ότι δεν έχει όρια χωρητικότητας  Η αύξηση της συσσωρευμένης γνώσης δεν φαίνεται να επηρεάζει ούτε την ικανότητα ανάκλησης, ούτε την ποιότητα της αποθηκευμένης πληροφορίας  Η μνήμη οργανώνει τις πληροφορίες θεματικά

67 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-67 Είδη Μάθησης  Μάθηση μέσω εμπειρίας (Learning by experience)  Μάθηση με παραδείγματα (Learning by example)  Μάθησης μέσω ανακάλυψης (Learning by discovery)

68 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-68 Μάθηση μέσω εμπειρίας (Learning by experience)  Δείγμα νοημοσύνης  Αποτέλεσμα χρόνου, κόπου και ταλέντου  Δοκιμή και Σφάλμα (trial-and-error)  Συνεχές «δούλεμα» των ίδιων προβλημάτων και αναθεώρηση των τρόπων επίλυσης  Γρήγορη και εύκολη ανάκληση λύσης

69 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-69 Μάθηση με Παραδείγματα (Learning by example)  Παρουσίαση ειδικά προετοιμασμένων παραδειγμάτων ή σεναρίων (case- studies) σχετικών με τις έννοιες που πρέπει να μάθει κάποιος  Πιο αποδοτική από την μάθηση μέσω εμπειρίας  Οι ειδικοί χρησιμοποιούν σενάρια για να εξηγήσουν πώς επιλύουν προβλήματα

70 Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-70 Μάθησης μέσω Ανακάλυψης (Learning by discovery)  Μη κατευθυνόμενη προσέγγιση στην οποία οι άνθρωποι εξερευνούν την περιοχή ενός προβλήματος χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιος είναι ο αντικειμενικός τους στόχος  Οι άνθρωποι (σε αντίθεση με τους υπολογιστές) είναι πολύ ικανοί σε αυτή  Δεν μπορεί να εξηγηθεί ή να διδαχθεί ακόμα


Κατέβασμα ppt "Μάθημα 2 Τι είναι Γνώση. Μάθημα 2: Τι είναι Γνώση 2-2 Αντικείμενα Μαθήματος  Ορισμοί  Δεδομένα, Πληροφορία και Γνώση  Είδη Γνώσης  Συλλογιστική "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google