Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ ΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 1 η Εργασία. Ο ΜΆΔΑ Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Δημακόπουλος Θεόδωρος Γκουτσίδης Νικόλαος Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ ΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 1 η Εργασία. Ο ΜΆΔΑ Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Δημακόπουλος Θεόδωρος Γκουτσίδης Νικόλαος Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ ΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 1 η Εργασία

2 Ο ΜΆΔΑ Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Δημακόπουλος Θεόδωρος Γκουτσίδης Νικόλαος Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Στεργιούλας Γεώργιος Παζιάνας Παναγιώτης

3 Η Ν ΕΦΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

4 Π ΕΡΊΓΡΑΜΜΑ Π ΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ i. Τι είναι το Cloud Computing; ii. Οφέλη της Νεφο-Πληροφορικής στην Εκπαίδευση iii. Εφαρμογή στην Εκπαίδευση iv. Μια Περίπτωση Χρήσης στη Β΄βάθμια Εκπαίδευση v. Συμπεράσματα vi. Ένα Παράδειγμα

5 Τι είναι το Cloud Computing;

6 Τ Ι ΕΊΝΑΙ ΤΟ C LOUD C OMPUTING ? Η Νεφοπληροφορική είναι μια νέα προσέγγιση της πληροφορικής,στην οποία οι πόροι παρέχονται ως μία υπηρεσία μέσω του διαδικτύου και είναι δυναμικά επεκτάσιμοι και συχνά εικονικοί.

7 Τ Ι ΕΊΝΑΙ ΤΟ C LOUD C OMPUTING ? Πρόσβαση στην τεχνολογία : Με χαμηλό κόστος ( συχνά και δωρεάν ) Δυνατότητα φιλοξενίας διαρκώς αυξανόμενου περιεχομένου Εργαλεία επικοινωνίας & συνεργασίας

8 Ο ΡΙΣΜΟΊ ΤΟΥ C LOUD C OMPUTING (W EISS 2007) “εφαρμογές που παρέχονται μέσω του παγκόσμιου ιστού (web-based applications)” “πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους αντίστοιχα με την παραδοσιακή χρήση πόρων (utility computing) ” “περιγραφή της χρήσης κατανεμημένων ή μαζικά παράλληλων υπολογιστών”

9 Α ΦΑΙΡΕΤΙΚΌΣ OΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ C LOUD C OMPUTING ( ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ G ARTNER 2008 ) Cloud Computing είναι μια “υπηρεσία ” με τη χρήση του Διαδικτύου,σε πολλούς εξωτερικούς πελάτες.

10 C LOUD C OMPUTING AS A S ERVICE

11 Κατηγορίες “υπηρεσίας”: SaaS (Software as a Service) “Το λογισμικό ως υπηρεσία” PaaS (Platform as a Service) “Πλατφόρμα αναπτυξης λογισμικού” IaaS (Infrastructure as a Service) “Υποδομές ως υπηρεσία”

12 C LOUD C OMPUTING AS A S ERVICE SaaS : Χαρακτηρίζει τις εφαρμογές που εξυπηρετούν ως μια ενιαία λειτουργία και είναι προσπελάσιμες μέσω ενός πλοηγού σελίδων. PaaS: Προσφέρει υπολογιστικούς πόρους και επιπλέον μία πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού. IaaS: Αναφέρεται στην εκμετάλλευση σημαντικών υπολογιστικών πόρων (αποθήκευση & επεξεργασία δεδομένων).

13 C LOUD C OMPUTING AS A S ERVICE

14 Ο ΦΈΛΗ & Χ ΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ Cloud computing σημαίνει μεγάλα κέντρα δεδομένων, τα οποία προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς μόνο για ό,τι χρησιμοποιεί.

15 Ο ΦΈΛΗ & Χ ΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ Μια διαδεδομένη άποψη είναι ότι τόσο χρήστες όσο και προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα με λιγότερα: έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε εξοπλισμό.

16 Ο ΦΈΛΗ & Χ ΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ Υπηρεσίες πληροφορικής για ιδιώτες και οργανισμούς φιλοξενούνται στο Διαδίκτυο και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για τοπικούς server στο χώρο τους. Επιπλέον, επιχειρήσεις και οργανισμοί αποφεύγουν την επένδυση και τη χρήση επιπλέον εξοπλισμού για να καλύψουν εποχιακές ανάγκες.

17 Ο ΦΈΛΗ & Χ ΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ “ Για τους περισσότερους οργανισμούς, η επένδυση στο cloud computing θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, δεδομένης της δυνατότητάς του να ενισχύει την καινοτομία και την ευελιξία σε επίπεδο IT, να μειώνει τις κεφαλαιακές δαπάνες και να βοηθάει στην παραγωγή εσόδων πολλαπλάσιων των αντίστοιχων δαπανών ” John F. Gantz, chief research officer IDC

18 Ο ΦΈΛΗ & Χ ΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ  Πρόσφατη έρευνα της IDC έδειξε ότι το cloud μπορεί να δημιουργήσει 14 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2015.

19 Ο ΦΈΛΗ & Χ ΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ  Σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας της ΙΟΒΕ, εάν η Ελλάδα καταφέρει να πετύχει την μετάβαση στο Cloud Computing σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ οι ανταγωνιστές της ακολουθήσουν 10ετή μετάβαση, τότε το συνολικό όφελος για την ελληνική οικονομία μπορεί να φτάσει τα 21 δις. ευρώ, συμβάλλοντας επιπρόσθετα στη δημιουργία 38.000 θέσεων εργασίας.

20 C LOUD C OMPUTING ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας,καθώς και η διαδικασία μάθησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,απαιτούν όλα τα προαναφερθέντα οφέλη του Cloud Computing. Αν λάβουμε υπόψη και τους περιορισμένους πόρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,η νεφοπληροφορική φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.

21 Οφέλη της Νεφο-Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

22 Ο ΦΈΛΗ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ -Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Ο ρόλος της Νεφο-Πληροφορικής είναι να μετατρέπει τους ακριβούς πόρους όπως αποθηκευτικός χώρος και επεξεργαστική ισχύς σε άμεσα διαθέσιμο και φθηνό αγαθό. Γι αυτόν τον λόγο έχει γίνει ευρέως γνωστή σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Οπότε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αυτήν την τεχνολογία ανεκμετάλλευτη.

23 Ο ΦΈΛΗ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ -Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ O Bittman το 2008 είχε επισημάνει 3 επιπτώσεις στην νεφοπληροφορική: Δωρεάν εναλλακτικές λύσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω π.χ παγκόσμιου ιστού. Τα περιεχόμενα μπορούν να εξελίσσονται και να είναι ευρέως διαθέσιμα. Η εξέλιξη αυτή δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να έχει περισσότερο χρόνο για να υποστηρίξει τον μαθητή.

24 Ο ΦΈΛΗ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ -Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Καλύτερη συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές μπορούν να έχουν διαλογική συνεργασία μεταξύ τους μέσω του παγκόσμιου ιστού καθώς είναι εξοικειωμένοι με τα social media.

25 Ο ΦΈΛΗ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ -Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Ο Wenmoth το 2009 πρότεινε και άλλους τρόπους που η νεφο-πληροφορική μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στα σχολεία. Η επίτρεψη σε όλα τα αρχεία, εφαρμογές και κοινωνικούς δεσμούς δίνοντας την δυνατότητα για περισσότερες επιλογές στην χρήση λογισμικού

26 Ο ΦΈΛΗ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ -Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Παρέχει μεγαλύτερη ευκινησία με την έννοια ότι δεν χρειάζεται το προσωπικό να ασχολείται τόσο με την συντήρηση και ενημέρωση του λογισμικού

27 Εφαρμογή της Νεφο-Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

28 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να θεωρηθεί σαν μία σύνθετη δομή: Υποδομές Πλατφόρμες Εφαρμογές

29 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Υποδομές ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS) Πιο γνωστός πάροχος το Amazon Web Services (AWS)  Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)  Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

30 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2): Web service που παρέχει στους Developers υπολογιστική ισχύ Ιδανικό για κατανεμημένους υπολογισμούς Κόστος ανάλογο με τον χρόνο χρήσης των servers (elastic)

31 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Amazon Simple Storage Service (ES3) Υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης Απεριόριστος χώρος Δεν παρέχει εγγύηση ότι τα δεδομένα του πελάτη δεν θα χαθούν

32 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

33 Open Source: Nimbus & Eucalyptus Εγκαθίστανται και δημιουργούν «ιδιωτικό» σύννεφο

34 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Εφαρμογή AWS UC Berkeley Reliable Adaptive Distributed Systems Lab (RAD Lab) το 2008 ένα μάθημα για την ανάπτυξη «λογισμικού ως υπηρεσία» από την υποδομή του Berkeley στο Amazon AWS

35 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Εφαρμογή AWS (πλεονεκτήματα) οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με εργαλεία και τεχνολογίες των οποίων η ζήτηση από την αγορά εργασίας αυξάνεται εύκολο να δημιουργηθούν ρεαλιστικές φοιτητικές εργασίες η μικρής χρονικής διάρκειας κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για εξυπηρετητές ήταν ιδανική για να επιδείξει την αξία της νεφο-πληροφορικής

36 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Πλατφόρμα (Google app engine) Δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών ιστού Python, Java Μικρό κόστος

37 Ε ΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ Ν ΕΦΟ - Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εκμεταλλευτούν τις πλατφόρμες προώθηση και προβολή τους να παρέχουν στους φοιτητές τους δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών ιστού

38 C LOUD ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ( SOFTWARE AS A S ERVICE – S AAS ) Πρώτη εφαρμογή cloud θεωρείται το webmail Εξελίχθηκε χάρη σε AJAX κλπ τεχνολογίες φτάνοντας σε λειτουργικότητα παραδοσιακές εφαρμογές Gmail, Yahoo, Hotmail κλπ Χρησιμοποιείται από πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα Google message security

39 C LOUD ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΓΡΑΦΕΊΟΥ Google DocsGoogle Docs (Google Drive) PreziPrezi για πρωτοποριακές παρουσιάσεις VuvoxVuvox για δημιουργία και διαμοιρασμό πολυμέσων SplashupSplashup για επεξεργασία εικόνων  Παροτρύνουν το διαμοιρασμό και τη συνεργασία

40 S HARING ΣΤΟ C LOUD Youtube Vimeo Flickr  Οι μαθητές παράγουν υλικό ως αποτέλεσμα των εργασιών τους και θέλουν να το μοιραστούν με τον έξω κόσμο

41 S HARING ΣΤΟ C LOUD Εύκολη δημιουργία ιστοσελίδων με το Google Sites (χρησιμοποιεί templates)Google Sites SlideShareSlideShare και SlideRocket για διαφάνειες onlineSlideRocket

42 Μ ΟΙΡΆΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΏΣΗ Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να επιτευχθεί συνεργασία στη διαδικασία της μάθησης Η Wikipedia βοηθάει σε αυτόWikipedia Εκτός από τα wikis, τα blogs βοηθούν εξίσου Blogger.com και wordpress.comwordpress.com TwitterTwitter για micro-blogging

43 O NLINE ΚΟΙΝΩΝΊΑ Εφαρμογές social networking για επικοινωνία, sharing και διασκέδαση Facebook, Google+, MySpace, Hi5 κλπ.

44 Ε ΞΕΙΔΊΚΕΥΣΗ Google Earth και Earthbrowser για τη γεωγραφίαEarthbrowser GapMinderGapMinder για κοινωνικές επιστήμες Socratica και Science Clouds για θετικές επιστήμες Εννοιολογικοί χάρτες (mindmaps) στο mindomo.com mindomo.com

45 Έ ΞΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ Backpack SISBackpack SIS για διαχείριση, διανομή υλικού και αξιολόγηση μαθητών από διοικητικό προσωπικό και καθηγητές Είναι και δικτυακή πύλη για αλληλεπίδραση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών με ασφάλεια

46 Έ ΝΑ ΒΉΜΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΆ eyeOS, open source cloud OS Λειτουργικό που τρέχει μέσα από ένα web browser οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση internet Απλό και ελεγχόμενο περιβάλλον, κατάλληλο για νεότερους μαθητές πχ

47 Μια Περίπτωση Χρήσης στη Β΄βάθμια Εκπαίδευση

48 ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών» της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου οι μαθητές θα υλοποιήσουνε ένα σχέδιο δράσης με θέμα της επιλογής τους στα πλαίσια του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν εργαλεία της νεφο-πληροφορικής

49 G OOGLE D OCS Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι αυτή η υπηρεσία παρέχει λογισμικό γενικής χρήσης, είναι δωρεάν και επιτρέπει στους μαθητές να γνωρίσουν εργαλεία αντίστοιχα με αυτά που ήδη γνωρίζουν.

50 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Απαιτεί την χρήση σχεδόν όλων των εργαλείων που παρέχει το Google Docs· Συλλογή πληροφοριών από διάφορες ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές, Δημιουργία ερωτηματολογίου με τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την έρευνά τους

51 Α ΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ G OOGLE D OCS Η δημιουργία λογαριασμών σε αυτή από όλους τους μαθητές Κοινοποίηση των λογαριασμών τους Κοινοποίηση σε όλους τους μαθητές το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης με τη μορφή διαμοιραζόμενου εγγράφου

52 Κάθε ομάδα θα επιλέξει το θέμα το οποίο θα μελετήσει και ένα μέλος της θα δημιουργήσει ένα έγγραφο στα Google Docs το έγγραφο θα το διαμοιραστεί με τα άλλα μέλη της ομάδας του, προσκαλώντας τους και δίνοντας τους πλήρη δικαιώματα επεξεργασίας του το έγγραφο θα δοθεί και στην καθηγήτρια με δικαιώματα όμως μόνο ανάγνωσης

53 Τα μέλη μίας ομάδας μπορούν να συνεργάζονται γράφοντας ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο από διαφορετικούς υπολογιστές. Παράλληλα μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας είτε το email είτε το chat του Google. Η καθηγήτρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδο όλων των ομάδων και των μελών της ξεχωριστά, καθώς έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, επίσης μπορεί να επικοινωνήσει με τους μαθητές με τα ίδια εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας

54 Η όψη ενός εγγράφου από χρήση με δικαιώματα επεξεργασίας

55 Π ΡΌΣΚΛΗΣΗ Α ΤΌΜΩΝ … Από το παράθυρο που ανοίγει ο μαθητής μπορεί να διαλέξει σε ποιους θέλει να διαμοιράσει το έγγραφο και τι δικαιώματα θα τους δώσει. Επίσης ο μαθητής μπορεί να δει ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο, τι δικαιώματα έχει ο κάθε χρήστης και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να τα τροποποιήσει.

56 Τ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΝ ΕΝΌΣ ΕΓΓΡΆΦΟΥ Κάθε μαθητής μπορεί να δει το ιστορικό τροποποιήσεων του εγγράφου στο οποίο εργάζεται. Από το ιστορικό μπορεί να δει τη δική του συμμετοχή σε αυτό, καθώς και των άλλων μελών της ομάδας του. Η καθηγήτρια μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη όλων των ομάδων μέσα από το δικό της λογαριασμό

57 Συμπεράσματα

58 Πλεονεκτήματα  Εύκολη κ δωρεάν πρόσβαση σε εφαρμογές  Αξιώνει λιγότερες απαιτήσεις σε πόρους κ υποδομές Μείωση κόστους συντήρησης  Μάθηση, πιο κοντά στο σήμερα Εικονικά ταξίδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια…

59 Παρ’ όλα αυτά:  Είναι η νεφο- Πληροφορική τόσο ¨αθώα¨, όσο φαίνεται…;;;; Μυστικότητα κ εμπιστευτικότητα πρ. δεδομένων. Έλλειψη ελέγχου. Απόδοση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιορισμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών.

60 Άλλοι κίνδυνοι  Μη αμοιβαία δέσμευση μεταξύ χρήστη κ παρόχου. Δύσκολη η αλλαγή παρόχου υπηρεσίας.  Αξιοπιστία της υπηρεσίας Δεδομένα (Αντίγραφα ασφαλείας) Υπηρεσιών  Καταλληλότητα του περιεχομένου.

61 Η ΝΕΦΟ -Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΣΤΗΝ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Συμπερασματικά: Η νεφο-Πληροφορική δεν είναι κ τόσο ¨αθώα¨, όσο θέλει να μας συστήνεται, παρ’ όλα αυτά προτείνεται η χρήση της από την εκπαιδευτική κοινότητα, με τη δημιουργία ιδιωτικών νεφών.

62 Ένα Παράδειγμα

63 Π ΗΓΈΣ http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing http://www.bnbsoftware.gr http://www.etpe.grhttp://www.etpe.gr (5ο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα, Απρίλιος 2010) http://www.iobe.grhttp://www.iobe.gr (Ιδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)


Κατέβασμα ppt "Τ ΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ Ε ΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ 1 η Εργασία. Ο ΜΆΔΑ Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Δημακόπουλος Θεόδωρος Γκουτσίδης Νικόλαος Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google