Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα
«Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα» Ιωάννινα ,4/7/2007 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα Διευθύντρια BIC Ηπείρου

2 E. C. BICs ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η διασύνδεσή τους με την ΕΕ, τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη.

3 ΔΙΚΤΥΟ Ε.Β.Ν 154 πλήρη Μέλη (1984-σήμερα)
ΔΙΚΤΥΟ Ε.Β.Ν 154 πλήρη Μέλη (1984-σήμερα) ΑΓΓΛΙΑ 10 ΑΥΣΤΡΙΑ 2 ΒΕΛΓΙΟ 8 ΓΑΛΛΙΑ 33 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6 ΜΑΛΤΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 1 ΕΛΛΑΔΑ 3 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5 ΛΙΒΑΝΟ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 25 ΙΤΑΛΙΑ 28 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1 ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 3 ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2 ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 ΦΙΛΑΝΔΙΑ

4 ΔΙΚΤΥΟ Ε.Β.Ν 57 Συνδεδεμένα Μέλη
ΔΙΚΤΥΟ Ε.Β.Ν Συνδεδεμένα Μέλη ΑΓΓΛΙΑ 4 ΜΑΡΟΚΟ 1 ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 3 ΓΑΛΛΙΑ 9 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 ΕΛΛΑΔΑ ΙΡΑΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 11 ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΤΟΝΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΦΥΡΟΜ ΤΑΙΒΑΝ 1 ΝΗΣΙΑ ΜΑΚΑΟΥ ΝΗΣΙΑ CAPE VERDE ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

5 Βασικές Συνεργασίες των E.C. BICs

6 Το BIC Ηπείρου Το BIC ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του Η χρηματοδότηση για την πρώτη φάση λειτουργίας του (18 μήνες) προέρχονταν κατά 50% από την Ε.Ε., και κατά 50% από τοπικούς χορηγούς. Έκτοτε εξασφαλίζει την βιωσιμότητά του από την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Σκοπός ίδρυσης του: «Η χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα προώθηση των εργασιών ενός Κέντρου Ανάπτυξης Καινοτομικών Επιχειρήσεων» (άρθρο 3, παρ. 1, σελ.4 του Ιδρυτικού Καταστατικού)

7 Χορηγοί – Μέλη / Διοικητικό Συμβούλιο
Στους Χορηγούς (σύνολο 63) ανήκουν: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 Ν.Α ΗΠΕΙΡΟΥ 4 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ►8 ΔΗΜΟΙ ► ΤΕΔΚ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ►7 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ►34 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι εκπρόσωποι των παραπάνω Φορέων / Επιχειρήσεων αποτελούν και τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου, η οποία αποτελεί και το ανώτατο διοικητικό του όργανο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου είναι 11μελές και απαρτίζεται από εκπροσώπους της Π.Η,4 Ε.Η, 4 Ν.Α.Η, Π.Ι & Δ.Ι

8 Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει /υλοποιεί το BIC Ηπείρου ( ) Leonardo Da Vinci (DGXII) RIS Ηπείρου ADAPT ECIP Recite II EQUAL Ι ENtrepreneurship Through Innovation in Epirus EQUAL ΙΙ Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (RIS) MERSIN - ΤΟΥΡΚΙΑ (RIS) Νότια Ανατολική Περιφέρεια – Bourgas, Βουλγαρία

9 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
“Ε.Β.Ν” (European Business Network) “b2europe” . Τα BICs υποστηρίζουν και συμμετέχουν στο δίκτυο «b2europe»το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ε. Ε που σαν στόχο έχει την αποτελεσματική σύνδεση των κυριοτέρων κοινοτικών δικτύων υποστήριξης ΜΜΕ (BICs – E.Ι.Centers – IΝ Rel. Centers κ.λ.π) I.R.C (Innovation Relay Centers) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας: Hellenic IRC ΕΚΤ : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: IRE (Innovating Regions in Europe) RDI (Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης) SUSTAINABLE REGIONS OF EUROPE ERIK

10 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!

11 Η στρατηγική της Ε.Ε για την Καινοτομία
Η στρατηγική της Λισσαβόνας (3/2000) Στόχο: «η Ε.Ε έως το 2010 να γίνει πλέον δυναμική & ανταγωνιστική, βασισμένη στη γνώση και ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και ευρύτερη κοινωνική συνοχή, με δράσεις όπως η αναμόρφωση της εργασίας, των υπηρεσιών και των προϊόντων, η προώθηση των επενδύσεων στη γνώση και την καινοτομία, τη διατήρηση των φυσικών πόρων κ.λ.π»

12 Η στρατηγική της Ε.Ε για την καινοτομία
Η στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης (6/2001 Gothenburg) Στόχος: Η Ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας σχετικά με την ευημερία κυρίως μακροπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη πρέπει να καλύπτει τις σημερινές ανάγκες, χωρίς να διακυβεύεται η προοπτική ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών.

13 Η στρατηγική της Ε.Ε για την καινοτομία
«Στην Οικονομία που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη γνώση, η καινοτομία κρατά το κλειδί για την περιφερειακή ανάπτυξη»

14 Η στρατηγική της Ε.Ε για την καινοτομία
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής : 213 δισ. € (1/3 Κ.Π) Διαρθρωτικά Ταμεία: 70% (στόχος 1), ,5 % (στόχος 2), 12,3 (στόχος 3) 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: Interreg III, Urban II, Leader +,Equal Πόροι για καινοτόμες δράσεις για την προώθηση και τον πειραματισμό με νέες ιδέες για την ανάπτυξη (0,51%)

15 TOTAL FP BUDGETS VS INNOVATION POLICY FP4 (1994-1998), FP5 (1998-2002), FP6 (2002-2006)

16 Η στρατηγική της Ε.Ε για την καινοτομία
Περιφερειακά Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων (ΕΤΠΑ) Στόχος : Η ενδυνάμωση της καινοτόμας δραστηριότητας σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε των 15 σε τρεις στρατηγικές ενότητες: Ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας με βάση τη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία Κοινωνία της πληροφορίας Περιφερειακή ταυτότητα & αειφόρος ανάπτυξη «Μέσω του συντονισμού και της διάχυσης ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ»

17 Καινοτομία και ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ
Την τελευταία εικοσαετία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη, παγκοσμίως, προσπάθεια υποστήριξης της καινοτομίας μέσω περιφερειακών στρατηγικών και προγραμμάτων. Σε περισσότερες από 139 Ευρωπαϊκές περιφέρειες εκπονήθηκαν στρατηγικές καινοτομίας και στη συνέχεια ακολούθησε η πιλοτική εφαρμογή τους μέσα από τις Καινοτόμες Δράσεις του ΕΤΠΑ

18 Η Περιφερειακή πολιτική στη πράξη

19 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ; ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ!
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ; ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ! Το γεγονός : η προσοχή της Διοίκησης επικεντρώνεται : Στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης Στα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης Στην ηγεσία Στην πολιτική σταδιακών αλλαγών Στους βραχυπρόθεσμους στόχους. ΑΝΑΓΚΗ Ορισμού της Καινοτομίας ΑΝΑΓΚΗ δημιουργίας Κουλτούρας

20 ΜΜΕ Οι ΜΜΕ είναι μια ουσιαστική συνιστώσα της
ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα ΜΜΕ που αριθμεί η Ε.Ε, αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των επιχ/σεων και συμβάλλουν έως και κατά 80% στην απασχόληση. Αποτελούν βασική πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης, επιχειρηματικών δεξιοτήτων , καινοτομίας , οικονομικής & κοινωνικής συνοχής

21 Ε.Ε: Μια σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ
Οι ΜΜΕ αποτελούν μείζονα παράγοντα ανάπτυξης & δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ποικιλομορφία τους, η Ε.Ε πιστεύει ότι οι ΜΜΕ θα γίνουν ανταγωνιστικότερες κυρίως χάρη : Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας Την καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική & εξωτερική αγορά Την απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας Τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους Την αποτελεσματική σύμπραξη με τους λοιπούς τοπικούς παράγοντες

22 Ανταγωνιστικότητα Ανταγωνιστική οικονομία είναι η οικονομία που παρουσιάζει αυξημένη ανάπτυξη και υποστηρίζεται από την παραγωγικότητα. Μια ανταγωνιστική οικονομία εξασφαλίζει την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού. Για να είναι ανταγωνιστική η Ε.Ε πρέπει να είναι πιο αποδοτική αναφορικά με : α)Έρευνα & Καινοτομία β) Τεχνολογίες πληροφορίας & επικοινωνιών γ) Επιχειρηματικότητα δ) Ανταγωνισμό ε) Εκπαίδευση & Κατάρτιση

23 Πολιτική για τις επιχειρήσεις
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται : στην προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος (παρότρυνση της δημιουργίας επιχ/σεων & υποστήριξη τους στην φάση εκκίνησης & μεγέθυνσης) Ενθάρρυνση της προσαρμογής των επιχ/σεων στις διαρθρωτικές αλλαγές και διατήρηση της υψηλής ανάπτυξης και συνέχιση της παραγωγικότητας Στην προώθηση της καινοτομίας (παρακολούθηση της εξέλιξης των τεχνολογιών, νέοι σχεδιασμοί προϊόντων, ανάπτυξη νέων μορφών εμπορίου) Στην καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στα προγράμματα και στα δίκτυα υποστήριξης Στην απλοποίηση του κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου. Στόχος : η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας!

24 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
Μέσω: ευαισθητοποίησης μεγαλύτερου αριθμού ατόμων όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν επιχειρηματικές ικανότητες χάρη σε δράσεις εκπαίδευσης και προώθησης δημιουργία δίκαιου περιβάλλοντος για την ανάληψη κινδύνων και κατάργηση των άδικων εμποδίων για τους νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν ή εξαγοράζουν μια επιχείρηση · εξασφάλιση ποιοτικότερης στήριξης, ιδίως στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου και της καινοτομίας, για επιχειρηματίες κάθε προέλευσης και τομέα δραστηριότητας · πρόβλεψη επαρκών χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση του συνόλου των βιώσιμων σχεδίων επιχειρήσεων εξασφάλιση μεγαλύτερης ουδετερότητας στη φορολογική μεταχείριση των διαφόρων χρηματοδοτικών επιλογών.

25 Πρόγραμμα Δράσης για την πολιτική επιχειρηματικότητας
Παρόλο που το 47% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι προτιμά να αυτό απασχολείται, μόνο το 17% υλοποιεί πράγματι τις φιλοδοξίες του. Για να ενθαρρυνθούν περισσότερα άτομα να γίνουν επιχειρηματίες, είναι απαραίτητο να βρεθεί μια δικαιότερη ισορροπία μεταξύ του αναλαμβανομένου κινδύνου και της ενδεχόμενης ανταμοιβής.

26 ΠΩΣ ΠΑΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ;
Κάθε ένας έχει ξεκάθαρη εικόνα και έχει κατανοήσει την στρατηγική και το όραμα της επιχείρησης του, και τα εφαρμόζει καθημερινά; Έχει ξεκάθαρη στρατηγική καινοτομίας συνδεδεμένη με την στρατηγική της επιχείρησης; Η ηγεσία της επιχείρησης δεσμεύεται για την βελτίωση της καινοτομίας που ακολουθεί με έργα και όχι με λόγια; Η κουλτούρα της επιχείρησης υποστηρίζει την καινοτομία, π.χ. ενθαρρύνει τις προκλήσεις, τον πειραματισμό και αποδέχεται την αποτυχία; Συνεργασία και Δικτύωση – εσωτερική όσο και εξωτερική – είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της λειτουργίας της επιχείρησης;

27 ΠΩΣ ΠΑΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ;
Οι αναπτυξιακές προσπάθειες της επιχείρησης βασίζονται στην διορατικότητα των καταναλωτών (και όχι στις παραδοσιακές έρευνες αγοράς); Η σύνθεση του χώρου εργασίας στην επιχείρηση ενθαρρύνει και διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία; Η καινοτομία στην επιχείρηση αποτελεί πνευματική εξέλιξη και όχι κάτι για το οποίο ασχολείται μόνο το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης ή η ομάδα υπεύθυνη για αυτή;

28 Ε, λοιπόν, ο Θεός είχε το φοβερό πλεονέκτημα να δουλεύει μόνος του.
Με ρωτάνε γιατί δεν κατάφερα να προωθήσω σε έξι μήνες τις αναγκαίες αλλαγές στον ΟΗΕ όταν ο Θεός χρειάστηκε μόνο έξι μέρες για να δημιουργήσει τον κόσμο. Ε, λοιπόν, ο Θεός είχε το φοβερό πλεονέκτημα να δουλεύει μόνος του. Kofi Annan

29 Επιχειρηματική Πρόκληση
Επιχειρηματική Πρόκληση : αναγκάζω τους ανθρώπους να εργαστούν μαζί Αναγκάζω το σύστημα να εργαστεί με όλους και με τον κάθε ένα ξεχωριστά Η τεχνολογική καινοτομία δεν φανερώνει απαραίτητα την βιωσιμότητα της επιχειρηματικής καινοτομίας Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμοι (εντός πλαισίου), ενώ τα συστήματα, γενικότερα, καθόλου Εκτός πλαισίων, οι άνθρωποι αντιστέκονται και τα συστήματα καταρρέουν

30 Επιχειρηματικότητα Στην Οικονομική Θεωρία η επιχειρηματικότητα θεωρείται ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής μετά το κεφάλαιο, την εργασία και το έδαφος. Ο όρος επιχειρηματικότητα προέρχεται από το «επιχειρώ», δηλαδή κάνω κάτι καινούριο, καινοτομώ-δημιουργώ, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Η ύπαρξη αβεβαιότητας για την τελική έκβαση της προσπάθειας βάζει στην ανάλυση μας και τον κίνδυνο αποτυχίας. Κεντρική θέση στην κατανόηση της επιχειρηματικότητας κατέχει ο «επιχειρηματίας». Ως επιχειρηματίας νοείται κάποιος ο οποίος βρίσκει μιαν ευκαιρία και την εκμεταλλεύεται παραγωγικά, έτσι ώστε να δημιουργήσει και να αναπτύξει μία νέα επιχείρηση. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημο με το να είναι κανείς ιδιοκτήτης-διευθυντής μιας μικρής επιχείρησης που δεν έχει σα στόχο την ανάπτυξη.

31 Επιχειρηματικότητα Ο Επιχειρηματίας λοιπόν μέσα από το πλέγμα δράσεων και αποφάσεων προβαίνει στις εξής ενέργειες:        Παίρνει αποφάσεις και αναλαμβάνει κινδύνους       Οργανώνει τους συντελεστές παραγωγής με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα        Χρησιμοποιεί τις Καινοτομίες και παρακολουθεί πρωτοποριακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ώστε να αντλεί ιδέες        Αναζητά ευκαιρίες κέρδους και υιοθετεί έξυπνες στρατηγικές Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για να καλλιεργηθεί ένα κλίμα ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας. θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση (α) στο τι επιχειρηματίες θέλουμε να δημιουργήσουμε, (β) πως θα ενσωματώσουμε  την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία (γ) ποια υποστηρικτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της αυτοαπασχόλησης

32 Απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας : √ Στρατηγικές Αποφάσεις
ΚΥΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την λειτουργία μιας επιχείρησης. Απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας : √ Στρατηγικές Αποφάσεις √ Καλή γνώση της αγοράς √ Προσέγγιση προϋπολογισμού √ Σοβαρή εκτίμηση βιωσιμότητας

33 Προφίλ του Επιχειρηματία του «Αύριο»
Χρειαζόμαστε επιχειρηματίες οι οποίοι να διαθέτουν τα  κάτωθι χαρακτηριστικά: 1.      Ενεργητικότητα & Δημιουργική Ανησυχία 2.      Ευελιξία & Διορατικότητα 3.      Προγραμματισμό & Συνέπεια 4.      Διάθεση Ανάληψης Ευθυνών 5.      Προσπάθεια επίτευξης στόχων 6.      Τόλμη στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης

34 Πραγματικότητα είναι κάτι που, αν σταματήσεις να το πιστεύεις,
δεν εξαφανίζεται. Philip K. Dick

35 Ορισμός Καινοτομίας Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε(1995) : «Καινοτομία καθορίστηκε ως η ανανέωση και η διερεύνηση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών και των διασυνδεδεμένων αγορών, η υιοθέτηση νέων μεθόδων παραγωγής, τροφοδοσίας και διανομής, η εισαγωγή αλλαγών στη διαχείριση, την οργάνωση της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού». Ο όρος «Καινοτομία» συνδέεται τόσο με τη διαδικασία όσο και με το αποτέλεσμα. Καινοτομία είναι η μετατροπή μιας ιδέας, σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, σε μια λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής – νέα ή βελτιωμένη- ή ακόμη σε μία νέα μέθοδο παροχής υπηρεσιών. Η καινοτομία μπορεί να είναι τόσο απλή όσο και δυσνόητη έννοια!

36 Είδη Καινοτομίας Τεχνολογική καινοτομία:
Ανάπτυξη προϊόντων & Υπηρεσιών με τη : Δημιουργία Τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης Απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού σε νέες τεχνολογίες Οργανωτική – Διοικητική Καινοτομία με την : Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Γραμμών Παραγωγής Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προώθησης προϊόντων Εφαρμογή ευέλικτου οργανογράμματος

37 Η σημασία της Καινοτομίας
«Ανάπτυξη και Εργασία» αποτελούν κάτι περισσότερο από προτεραιότητες. Αποτελούν άμεση ανάγκη, για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες το μέλλον που περίμεναν. Και εκτός των δεικτών ανάπτυξης, η κατανόηση της Καινοτομίας ως «κλειδί» για την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον, καθίσταται ακόμη μεγαλύτερης σημασίας προτεραιότητα στο σημερινό διεθνοποιημένο περιβάλλον.

38 Η σημασία της Καινοτομίας
Η ικανότητας μιας εταιρείας να καινοτομεί αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον Σημαντικότατο το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο Απαραίτητη η Μεταφορά τεχνογνωσίας Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών & η οριοθέτηση συγκεκριμένων στόχων Σημαντική η συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα & η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους Ας δράσουμε με βιώσιμο τρόπο Ας σκεφτούμε Διεθνώς, ας δράσουμε σε Τοπικό Επίπεδο Think globally, Act locally: Helicopter view adapted to regional sensitivities and driven by the regional strengths Remember sustainability (i.e. Policy mix, imply all stakeholders, PPP), transferability (i.e. mainstream [learn locally and influence national policies] & best practices) and networking (i.e. Relationships, partnerships, alliances & synergies)

39 Βαρόμετρο Καινοτομίας 2005
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ευρώπη των 25 είναι χωρισμένη : 12% είναι ενθουσιασμένοι με την καινοτομία 39% έλκονται από την καινοτομία, 33% είναι διστακτικοί 16% είναι αντι- καινοτόμοι Ελλάδα : 12% ενθουσιασμένοι 32% έλκονται 34% διστακτικοί 22% αδιάφοροι

40 Βαρόμετρο Καινοτομίας 2005

41 ΕΛΛΑΔΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Το 72% των ερωτηθέντων σε έρευνα, πιστεύουν ότι «στην Ελλάδα δεν παράγεται καινοτομία». Λόγω: Γραφειοκρατίας Αδιαφορίας αρχών Έλλειψη υποδομών, κινήτρων, οικονομικής υποστήριξης & οργάνωσης Πηγή : Ινστιτούτο Επικοινωνίας Παντείου (10/2005)

42 Ελλάδα & Καινοτομία Πολιτική cluster στο 2ο ΚΠΣ (1994-99)
1. Clusters καινοτομίας Δύο απόπειρες συγκρότησης μηχανισμών καινοτομίας τύπου ‘cluster’ στην Ελλάδα Τεχνολογικά πάρκα ( ) 5 σημαντικά έργα (Κρήτη, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα) Δύο επιτυχίες / δύο αποτυχίες / 1 σε εξέλιξη Κινητήρια δύναμη τα συνδεδεμένα ερευνητικά κέντρα και η συσχέτιση με επιχειρηματικούς φορείς Πολιτική cluster στο 2ο ΚΠΣ ( ) Μικρά συστήματα 5-6 επιχειρήσεων Παραδοσιακοί κλάδοι: μέταλλο, τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία Αποτυχία βιωσιμότητας

43 2. Μαθησιακές περιφέρειες
Το 1994 στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθώντας τις αντιλήψεις της ‘Μαθησιακής Περιφέρειας’, προώθησαν τα έργα RTP/ RIS / RITTS.. Έργα που εφαρμόστηκαν σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της ΕΕ. Τα έργα αυτά υποστηρίχθηκαν από το 5ο και 6ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ε&Α και από τις Καινοτόμες Δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Στόχος είναι να δημιουργηθούν περιφερειακά συστήματα καινοτομίας ικανά να διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτομίας σε επιχειρήσεις, ιδρύματα έρευνας, χρηματο-πιστωτικούς και άλλους οργανισμούς Στην Ελλάδα: 12 έργα RTP/ RIS / RIS+ / RITTS 13 Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων σ΄ όλες τις ελληνικές περιφέρειες

44 3. Ευφυείς περιφέρειες Μια νέα εξέλιξη μετά το 2000: Η καινοτομία συναντάει την Κοινωνία της Πληροφορίας Στα συστήματα καινοτομίας προστίθεται μια νέα διάσταση: ο ψηφιακός χώρος

45 Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Καινοτομία & Ελλάδα
2006 Struct. Funds FP GR Inn. Policy Υποδομές & Δικτύωση Δικτύωση & Επιχειρηματικότητα Υποδομές Financial Autonomy GR Reg. Policy 10% on Innovation RTP/RITTS/RIS RIS-NACs Innovative Actions

46 Συγκρίσεις Καινοτομικότητας
Πρωτοπόρες χώρες στην Καινοτομία : Η.Π.Α, Ιαπωνία, Γερμανία, Κίνα, Ινδία. Η Ε.Ε. συνεχίζει να αποτυγχάνει ώστε να «κλείσει» το κενό σε σχέση με την Καινοτομία με τους βασικούς της ανταγωνιστές, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Οι αδυναμίες της εμφανίζονται σε 3 κυρίως τομείς: στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του πληθυσμού η οποία αποτελεί «οδηγό» για την ανάπτυξη, στις επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών οι οποίες αποτελούν «κλειδί» για την Καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και στην κατοχύρωση Πατέντας η οποία εν μέρει αποδεικνύει την ύπαρξη νέων εφευρέσεων. Στην μικτή εικόνα των Χωρών Κρατών Μελών της Ε.Ε., η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα εκείνη των κρατών που προσπαθεί να «προλάβει» τους υπολοίπους. Και αυτό, βάσει των μετρήσεων, θα χρειαστεί χρόνο έως το 2015. Πηγή: 5η έκδοση Ευρωπαϊκό Innovation Scoreboard

47 Ελληνικές Περιφέρειες & Καινοτομία
Οι στόχοι των Ελληνικών Περιφερειακών Προγραμμάτων και των καινοτόμων δράσεων τους είναι τόσο διαφορετικοί και ενδιαφέροντες, όσο και η ίδια η χώρα: μια χώρα που περιλαμβάνει ακραίες αντιθέσεις από τα πιο απομονωμένα νησιά, έως μερικές από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές πόλεις.

48 Ελληνικές Περιφέρειες & Καινοτομία
Τα περιφερειακά προγράμματα καινοτόμων δράσεων μας επιτρέπουν να δούμε πέρα από τις εμφανείς διαφορές , στις βαθύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που ενώνουν την Ελλάδα, δρώντας από κοινού με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη.

49

50 Η Ήπειρος σε θέματα καινοτομίας, έχει πολύ καλή δυναμική και περιθώρια βελτίωσης σε σύγκριση με την Ελλάδα και την Ε.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΣΔΚ (RNSII) Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καιν (έως προς το μέσο όρο της χώρας) ΠΕυρΣΔΚ (REUSII) Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός Δείκτης Καιν (έως προς το μέσο όρο της Ε.Ε) ΦΠΣΔΚ (RRSII) Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καιν (μέσος όρος δυο δεικτών) % ΑΤΤΙΚΗ 139 50 93 ΚΡΗΤΗ 104 47 77 ΗΠΕΙΡΟΣ 89 35 62 ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 83 59 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 81 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 32 55 72 29 52 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 66 28 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 56 Β. ΑΙΓΑΙΟ 26 40 ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑ 24 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 38 37 48 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 22 19 30 Ν. ΑΙΓΑΙΟ 14 18 EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2002

51 Οικονομική πολιτική σημαίνει: Αν κινείται, φορολόγησέ το.
Αν συνεχίζει να κινείται, ρύθμισέ το νομοθετικά. Αν σταματήσει να κινείται, επιδότησέ το. Ronald Reagan

52 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν χρειάζονται χρηματοδότηση των διαφόρων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής τους, την επέκταση των δραστηριοτήτων τους, την ανάπτυξη μιας καινοτόμας ιδέας ή ακόμη και την έναρξη μιας νέας επιχείρησης από άνεργους ή την πριμοδότηση νέων αγροτών.

53 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Οι πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή για την έναρξη μιας νέας μπορεί να είναι : Κοινοτικά προγράμματα τα οποία προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τακτά διαστήματα. Εθνικά προγράμματα Αναπτυξιακοί νόμοι (Ν. 3299/04) περί της ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις Επιχορηγήσεις για νέους άνεργους επιχειρηματίες από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Χρηματοδότηση νέων αγροτών

54 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Χρηματοδότηση για δικτύωση επιχειρήσεων
Άγγελοι επιχειρήσεων (Business Angles ή Informal Investors) Κεφάλαια Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capitals) Δικαιόχρηση (Franchising) Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Άντληση κεφαλαίων μπορεί να γίνει επίσης και από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Χρηματοδότηση μέσω τραπεζών με δάνεια. Αλλά τα τραπεζιτικά δάνεια θα πρέπει να είναι μικρού ποσού και για λίγο χρονικό διάστημα και αφού η επιχείρηση έχει θετικές ταμειακές ροές, ώστε να καλυφθούν τα ποσά των τόκων.

55 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 'Aγγελοι Επιχειρήσεων (Business Angels –
Informal Investors) Υπάρχουν πλούσιοι ιδιώτες (ή μικρές ομάδες ατόμων) που είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις ανάλογα με την εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους. Συχνά είναι διευθυντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ή άτομα που έχουν πουλήσει τις επιχειρήσεις τους και ενδιαφέρονται να τοποθετήσουν τα χρήματά τους

56 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Δικαιόχρηση (Franchising)
Η Δικαιόχρηση αποτελεί μια άλλη μορφή εμπορίας, μια εξελιγμένη μορφή συστήματος διανομής μέσω της οποίας προϊόντα και υπηρεσίες διακινούνται στην αγορά. Ένας από τους επικρατέστερους ορισμούς είναι: μία σύμβαση συνεργασίας μεταξύ δύο επιχειρήσεων, βάσει της οποίας η μία επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος ή δότης (franchisor), παραχωρεί στην άλλη, το δικαιοδόχο ή λήπτη (franchisee), έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του "πακέτου franchising", δηλαδή ενός συνόλου δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματική ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα (πινακίδες καταστημάτων), πρότυπα χρήσης, σχέδια, υποδείγματα, ευρεσιτεχνία καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.

57 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)
Χρηματοδοτική μίσθωση, σύμφωνα με το Ν. 1665/1986 είναι η σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ μιας ανώνυμης εταιρίας αποκλειστικού σκοπού (συνεπώς όχι τράπεζας-πιστωτικού ιδρύματος) ως εκμισθώτριας και μιας επιχείρησης ή απλού επαγγελματία ως μισθωτή, με την οποία η εκμισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρεί τον μισθωτή έναντι μισθώματος τη χρήση κινητού πράγματος (που προηγουμένως αγοράζει), το οποίο προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του μισθωτή με ορισμένη διάρκεια όχι κατώτερη των τριών ετών και με δικαίωμα του μισθωτή να αγοράσει το πράγμα ή να ανανεώσει τη μίσθωσή του για ορισμένο χρόνο.

58 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαια Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου
Είναι οι πιο σχετικές πηγές για χρηματοδότηση των καινοτόμων επιχειρήσεων, με υψηλούς δείκτες ανάπτυξης. Τα κεφάλαια αυτά αγοράζουν μετοχές ή ομόλογα της επιχείρησης. Δεν επενδύουν για να λάβουν άμεσα μερίσματα αλλά να επιτρέψουν σε μια επιχείρηση να επεκταθεί και να αυξηθεί στο βέλτιστο η αξία της επένδυσή τους.

59 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 Με σκοπό
την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,  την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

60 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Επιχορήγηση Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Φορολογική απαλλαγή Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης (α) Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. (β)     Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. (γ)     Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της  ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού. (δ)     Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός  της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης

61 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου υπάγονται
επενδυτικά σχέδια τα οποία υπερβαίνουν το ελάχιστο ύψος  κατά περίπτωση ως κατωτέρω: Για μεγάλες επιχειρήσεις, ευρώ  Για μεσαίες επιχειρήσεις, ευρώ Για μικρές επιχειρήσεις, ευρώ Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ευρώ

62 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης δεν δύναται να υπερβούν το 55%.

63 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 'Ιδια συμμετοχή του επενδυτή.
Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετα την έκδοση απόφασης αυτής.

64 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τραπεζικά προϊόντα
Η κύρια οδός χρηματοδότησης επιχειρήσεων ήταν και συνεχίζει να είναι ο τραπεζικός τομέας. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 56 Ελληνικές και Ξένες Τράπεζες (σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών). Από αυτές, περίπου οι μισές έχουν παρουσία στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας.

65 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Οι περισσότερες Τράπεζες προσφέρουν σήμερα μία πλήρη σειρά των συνηθέστερων χρηματοδοτικών προϊόντων τα οποία περιλαμβάνουν: λογαριασμούς όψεως, δάνεια κεφαλαίου κίνησης, δάνεια παγίου εξοπλισμού, και εγγυήσεις. Επιπρόσθετα, πολλές τράπεζες προσφέρουν και μία σειρά άλλων προϊόντων όπως εταιρικές πιστωτικές κάρτες (Executive cards), ομολογιακά δάνεια (προορίζονται για μεγάλες επιχειρήσεις και εκδότης του δανείου είναι η δανειζόμενη επιχείρηση), δάνεια σε συνάλλαγμα, κοινοπρακτικά δάνεια (δάνεια από περισσότερες της μιας Τράπεζας από κοινού), leasing, κ.ά. Τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα αυτά κερδίζουν διαρκώς έδαφος στις χρηματοδοτικές πρακτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων.

66 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Καινοτόμες Δράσεις-Έρευνα & Τεχνολογία- Σύνδεση με την παραγωγή, την μεταποίηση και τις υπηρεσίες α/α Τίτλος Έργου Ενταγμένα έργα : € Προϋπολογισμός (Δημ. Δαπάνη) 1 Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 2. Επέκταση ΕΤΕΠΗ 3. Ινστιτούτο Βιο ιατρικών Ερευνών 4. Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Παν/μιου Ιωαννίνων 5. Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων 6. Μονάδα εφαρμογής Πολλαπλής ανάλυσης με Μικροσυστοιχίες DNA 7. Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 8. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων 9. Ερευνητικό Κέντρο Επιστ Προσομοιώσεων Π.Ι ΣΥΝΟΛΑ

67 Δημιουργία εταιρείας Spin Off
Kατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις αυτές στο εξής αποκαλούνται τεχνοβλαστοί (spin off). Ως "Τεχνοβλαστοί" (Spin-offs) χαρακτηρίζονται οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό την οικονομική αξιοποίηση καινοτομικών εν γένει προϊόντων όπως, αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, εφευρέσεις, υπηρεσίες–Μέθοδοι–Οργανωτικά σχήματα Όπως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και στην Ελλάδα επικρατεί ένα θετικό κλίμα για την ενθάρρυνση και προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε ερευνητές, εφευρέτες, μεταπτυχιακούς φοιτητές κτλ και την υποστήριξη και προώθηση υπηρεσιών επώασης νέων επιχειρηματικών σχημάτων με απώτερο σκοπό την διευκόλυνση της αρχικής εγκατάστασης και την εξασφάλιση των απαιτουμένων κεφαλαίων εκκίνησης των τεχνοβλαστών. Η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, σε παραγωγικές μονάδες, από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς με την συνδρομή ειδικών στην επιχειρηματική λειτουργία και ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Ψηφιακού Κέντρου Έρευνας.

68 Δημιουργία εταιρείας Spin Off
Περιγραφή του Προβλήματος Το πρώτο στάδιο της διαδρομής για την δημιουργία μίας εταιρίας spin-off είναι η αναγνώριση και τεκμηρίωση από τους ερευνητές ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη τους μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός μοναδικού εξέχοντος προϊόντος με πραγματική αξία για τους τελικούς πελάτες. Τα στοιχεία που αναγνωρίζουν ένα μοναδικό τέτοιο προϊόν είναι Να είναι καλύτερης ποιότητας από τα ανταγωνιστικά (όπως ο πελάτης ορίζει την ποιότητα) Να έχει μοναδικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά για τον πελάτη Να μειώνει το συνολικό κόστος του πελάτη ( μεγαλύτερη αξία σε χρήση) Να έχει ορατά πλεονεκτήματα Να είναι καινοτόμο ή τελείως καινούριο

69 Δημιουργία εταιρείας Spin Off
Αναγνώριση νέου προϊόντος Ανάλυση επιχειρησιακής ευκαιρίας Θέματα άυλων αγαθων Επιχειρησιακό σχεδίο Χρησιμοποιήστε το πρότυπο καταγραφής αποτελεσμάτων για να περιγράψετε με τον καλύτερο τρόπο το πιθανό νέο προϊόν. Τα θέματα στα οποία πρέπει να απαντήσετε είναι: Προσδιορισμός της φάσης στην οποία βρίσκεται το νέο προϊόν Ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών καλύτερα από αυτά του ανταγωνισμού; Έχει μοναδικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά για τον πελάτη Μειώνει το συνολικό κόστος του πελάτη; (μεγαλύτερη αξία σε χρήση) Είναι τελείως καινούριο ή αποτελεί καινοτομία βάση κάποιου υπάρχοντος προϊόντος Είναι τελείως καινούριο; Είναι βελτίωση κάποιου προϊόντος που υπάρχει ήδη και κυκλοφορεί στην αγορά; Έρευνα Νομοθετικό πλαίσιο Υποστήριξη Τεχνικά χαρακτηριστικά Λειτουργική προσέγγιση Περιβαλλοντολογική προσέγγιση Περιγράψτε το νέο σας προϊόν, υπηρεσία, ή γκάμα προϊόντων και την λειτουργία του Σχέδιο

70 Δημιουργία εταιρείας Spin Off
Λύση του Προβλήματος Για την επίτευξη του στόχου αναγκαία είναι η κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πελατών – χρηστών ενός προϊόντος. Ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση αυτών των αναγκών η χρήση ενός εργαλείου που θα καταγράφει την φωνή του πελάτη (Voice of Customer). Το εργαλείο αυτό συνήθως χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα. Στην διαδρομή όμως που παρουσιάζουμε η φωνή του πελάτη προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ως ένα κριτήριο αξιολόγησης του δυνητικού προϊόντος που θα προκύψει από την δημιουργία της εταιρίας spin-off. Για την υλοποίηση της διαδικασίας VOC αναγκαία είναι η δημιουργία μιας δια-τμηματικής ομάδας μέσα στην εταιρία η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των πληροφοριών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες θα συλλεχθούν από τους πελάτες. Η ομάδα αυτή όπως προαναφέρθηκε πρέπει να είναι δια-τμηματική για να μπορεί να συλλέγει τις πληροφορίες που θα δώσουν οι πελάτες σχετικά με όλες τις πιθανές διαστάσεις ενός προϊόντος. Παραδείγματα των διαστάσεων ενός προϊόντος μπορεί να είναι: Η φιλικότητα του στη χρήση Η αξιοπιστία του Η τιμή του σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα αλλά και σε σχέση με το τις παρέχει στον πελάτη Το κόστος συντήρησης του Τα αποτελέσματα από την ενεργοποίηση των σχετικών με το προϊόν αισθήσεων (όραση, αφή, ακοή, γεύση) δηλαδή αν είναι όμορφο κτλ. Οι πετυχημένες ομάδες συλλογής τέτοιων πληροφοριών έχουν ξεκάθαρους στόχους αλλά και ξεκάθαρη διαδικασία υλοποίηση της συζήτησης με τον πελάτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δύνεται και στο δείγμα των πελατών που θα ερωτηθούν. Το δείγμα των πελατών εξαρτάται από το ίδιο το προϊόν, σκοπός του είναι να συλλεχθούν τέτοιες πληροφορίες που θα δημιουργούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την γνώμη του πελάτη σχετικά με το προϊόν.

71 Δημιουργία εταιρείας Spin Off
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Στο προηγούμενο βήμα έχει συγκεντρωθεί το υλικό που τεκμηριώνει ότι η εφεύρεση σας μπορεί να οδηγήσει σ’ ένα νέο προϊόν. Η αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιώντας το σχετικό ερωτηματολόγιο αποτυπώνει όλα εκείνα τα στοιχεία του νέου προϊόντος. Το ερωτηματολόγιο δεν έχει σκοπό να βοηθήσει μόνο τους ερευνητές, αλλά και κάποιους τρίτους που θα ενδιαφέρονταν για να συμμετάσχουν στην νέα εταιρία spin-off που σχεδιάζεται να δημιουργήσετε. Στην αξιολόγηση αυτή όλη η απαιτούμενη δουλειά πρέπει να έχει υλοποιηθεί στο προηγούμενο βήμα, έτσι ώστε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να είναι απλή καταγραφή

72 Πρόγραμμα Σωκράτης Παρατήρηση και Καινοτομία
Η Δράση Παρατήρηση και Καινοτομία στα Εκπαιδευτικά Συστήματα και Εκπαιδευτικές Πολιτικές στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και στη διαφάνεια των εκπαιδευτικών συστημάτων των Ευρωπαϊκών χωρών, όπως επίσης και στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, τον εντοπισμό καλών πρακτικών, τη συγκριτική ανάλυση εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών πολιτικών και τη συζήτηση και ανάλυση θεμάτων κοινού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Για την επίτευξη των στόχων της η Δράση αυτή υποστηρίζει τις Επισκέψεις Μελέτης ΑΡΙΩΝ και τα Δίκτυα ΕΥΡΥΔΙΚΗ και NARIC.

73 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ARION
Στόχος των Επισκέψεων Μελέτης στα πλαίσια του Προγράμματος ΑΡΙΩΝ είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ αρμοδίων λήψης αποφάσεων και ειδικών στον τομέα της εκπαίδευσης.  Οι επισκέψεις συμβάλλουν στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και παρέχουν στους αρμόδιους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα στοιχεία για την εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Υποστηρίζονται, επίσης, και πολλαπλασιαστικές δραστηριότητες, προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των επισκέψεων.  Κατά τη σχολική περίοδο και αντίστοιχα, 8 εκπαιδευτικοί, αρμόδιοι χάραξης πολιτικής, τόσο από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, συμμετείχαν σε επισκέψεις Μελέτης Αρίων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής .  Η συνολική επιχορήγηση ανήλθε σε 9.800,00 Ευρώ κατά το έτος και σε ,00 Ευρώ κατά έτος  Πρόγραμμα επισκέψεων για το 2007

74 Το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ
Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ είναι ένα θεσμικό Δίκτυο που συλλέγει, ενημερώνει, αναλύει και διαδίδει αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τις πολιτικές και τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε όλους εκείνους που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της εργασίας του Δικτύου είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό προσιτά προς το ευρύτερο κοινό καθώς η δημοσίευση τους κυκλοφορεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.  Στην Κύπρο, η Μονάδα του Δικτύου Ευρυδίκη στεγάζεται από το 2002 στο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως αναπόσπαστο τμήμα του Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ

75 Δίκτυο NARIC Το δίκτυο NARIC, ο συντονισμός του οποίου διεξάγεται από την Επιτροπή, συγκροτείται από εθνικά κέντρα, τα οποία υποδεικνύονται από τις συμμετέχουσες χώρες και είναι υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε πολίτες για θέματα σχετικά με τους ακαδημαϊκούς τίτλους, προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση τους στις άλλες συμμετέχουσες χώρες για ακαδημαϊκούς ή, πολύ συχνά, επαγγελματικούς σκοπούς.

76 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Η έρευνα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και μια από τις κορυφές του «τριγώνου της γνώσης», το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, το οποίο καλύπτει την περίοδο , δίνει την ευκαιρία στην ΕΕ να προσαρμόσει την ερευνητική της πολιτική στις οικονομικές και κοινωνικές φιλοδοξίες της, εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ).

77 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή επιδιώκει την αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού έρευνας της ΕΕ και, κατ' ακολουθία, την αύξηση των εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα. Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο θα πρέπει επίσης, κατά την εφαρμογή του, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες έρευνας και γνώσης της βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών γενικότερα. Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο διαρθρώνεται γύρω από τέσσερα κύρια προγράμματα και έχει απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ώστε να είναι πιο προσιτό στους ερευνητές και πιο αποτελεσματικό.

78 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες ανάπτυξης και απασχόλησης της ΕΕ. Κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, προσδιορίστηκαν τέσσερις βασικοί στόχοι στους οποίους αντιστοιχούν τέσσερα κύρια ειδικά προγράμματα τα οποία αναμένεται να δομήσουν τις ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες. Τέσσερα κύρια ειδικά προγράμματα Το πρόγραμμα Συνεργασία επιδιώκει να τονώσει τη συνεργασία και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της βιομηχανίας και της έρευνας σε διακρατικό πλαίσιο, ώστε να επιτρέψει στην Ευρώπη να κατακτήσει και να διατηρήσει την πρωτοπορία σε καίριους τομείς έρευνας. Περιλαμβάνει 9 θεματικούς τομείς, για τους οποίους προβλέπεται αυτόνομη διαχείριση αλλά συμπληρωματική εφαρμογή: υγεία· τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία· τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας· νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής· ενέργεια· περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος)· μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της αεροναυτικής)· κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες· ασφάλεια και διάστημα.

79 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Το πρόγραμμα Ιδέες επιδιώκει να ενισχύσει την έρευνα αιχμής στην Ευρώπη, δηλαδή να προωθήσει την ανακάλυψη νέων γνώσεων οι οποίες θα αλλάξουν ριζικά την αντίληψή μας για τον κόσμο και τον τρόπο ζωής μας. Για το σκοπό αυτό, το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα υποστηρίζει τα πιο φιλόδοξα και καινοτόμα έργα. Στο εσωτερικό αυτού του νέου οργάνου, που θα τεθεί επικεφαλής της ευρωπαϊκής έρευνας, ένα επιστημονικό συμβούλιο θα καθορίζει με αυτονομία τις επιστημονικές προτεραιότητες και στρατηγικές. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αριστεία της ευρωπαϊκής έρευνας μέσω της προώθησης του ανταγωνισμού και της ανάληψης κινδύνων. Το πρόγραμμα Άνθρωποι κινητοποιεί σημαντικό όγκο χρηματοοικονομικών πόρων με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ερευνητών στην Ευρώπη και την προσέλκυση περισσότερων νέων ερευνητών υψηλού επιπέδου. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την κατάρτιση και την κινητικότητα των ερευνητών ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό της έρευνας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στην επιτυχία των δράσεων «Μαρία Κιουρί» με τις οποίες προσφέρονται, εδώ και αρκετά χρόνια, δυνατότητες κινητικότητας και κατάρτισης στους ευρωπαίους ερευνητές.

80 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Το πρόγραμμα Ικανότητες έχει στόχο να προσφέρει στους ερευνητές αποδοτικά και αποτελεσματικά μέσα προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας. Προωθεί τις επενδύσεις σε υποδομές έρευνας στις περιφέρειες χαμηλότερων επιδόσεων, τη δημιουργία περιφερειακών πόλων έρευνας και την έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ. Δίνει επίσης βάρος στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας καθώς και στο ρόλο της επιστήμης μέσα στην κοινωνία

81 την έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης·
Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ( ): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης Επιπλέον, το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο θα χρηματοδοτήσει τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) και τις δράσεις που υπάγονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο Ευρατόμ και αφορούν τους εξής τομείς: την έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης· την πυρηνική σχάση και την ακτινοπροστασία. Μακρόπνοες αλλαγές

82 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο διατηρεί μεν τα καλύτερα στοιχεία των προηγούμενων προγραμμάτων-πλαισίων, αλλά παράλληλα εισάγει νέα μέτρα με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της ερευνητικής πολιτικής της ΕΕ. Οι βασικές καινοτομίες του 7ου προγράμματος-πλαισίου είναι: η απλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής στο πρόγραμμα· η εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του βάσει θεμάτων και όχι βάσει μέσων χρηματοδότησης, για λόγους βελτίωσης του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας· η δημιουργία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ιδέες», ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας με αποστολή την υποστήριξη της έρευνας αιχμής· η ενίσχυση των συμπράξεων με τη βιομηχανία μέσω των «κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών», οι οποίες θα συνδυάζουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις· η υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποδομές έρευνας· η καθιέρωση της «χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου» προς διευκόλυνση της πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

83 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Επιπλέον, όπως και το 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο , αποκλείει από την κοινοτική χρηματοδότηση τους ακόλουθους τομείς έρευνας: την κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς· τις ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την τροποποίηση της γενετικής κληρονομιάς των ανθρώπινων όντων, οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν κληρονομικές τις εν λόγω τροποποιήσεις· τις ερευνητικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στη δημιουργία ανθρώπινων εμβρύων αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς ή για σκοπούς εξασφάλισης βλαστοκυττάρων. Ένα απλοποιημένο πρόγραμμα-πλαίσιο Από το 1984, τα διάφορα προγράμματα-πλαίσια έρευνας έχουν αυξήσει τον αριθμό των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που πλαισιώνουν τη δράση της ΕΕ στον τομέα της έρευνας. Η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει την προσπάθεια απλοποίησης που ξεκίνησε με το τελευταίο πρόγραμμα-πλαίσιο, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης και της διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Τα συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος-πλαισίου περιλαμβάνουν: εξορθολογισμό των συστημάτων χρηματοδότησης με την εφαρμογή περιορισμένου αριθμού χρηματοδοτικών μηχανισμών με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής της χρηματοδότησης· χρήση απλούστερης και λιγότερο γραφειοκρατικής γλώσσας, κατανοητής από το ευρύ κοινό· μείωση του αριθμού και του μεγέθους των επίσημων εγγράφων· απλοποίηση των απαιτούμενων από τους συμμετέχοντες διατυπώσεων· μείωση των προκαταρκτικών ελέγχων που προηγούνται της έγκρισης των έργων· αύξηση της αυτονομίας για τις ομάδες εταίρων· απλοποίηση της διαδικασίας επιλογής των έργων.

84 Ένα απλοποιημένο πρόγραμμα-πλαίσιο
Από το 1984, τα διάφορα προγράμματα-πλαίσια έρευνας έχουν αυξήσει τον αριθμό των διοικητικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που πλαισιώνουν τη δράση της ΕΕ στον τομέα της έρευνας. Η Επιτροπή επιθυμεί να συνεχίσει την προσπάθεια απλοποίησης που ξεκίνησε με το τελευταίο πρόγραμμα-πλαίσιο, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης και της διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Τα συγκεκριμένα μέτρα για την απλοποίηση της εφαρμογής του προγράμματος-πλαισίου περιλαμβάνουν: εξορθολογισμό των συστημάτων χρηματοδότησης με την εφαρμογή περιορισμένου αριθμού χρηματοδοτικών μηχανισμών με σκοπό τη βελτίωση της συνοχής της χρηματοδότησης· χρήση απλούστερης και λιγότερο γραφειοκρατικής γλώσσας, κατανοητής από το ευρύ κοινό· μείωση του αριθμού και του μεγέθους των επίσημων εγγράφων· απλοποίηση των απαιτούμενων από τους συμμετέχοντες διατυπώσεων· μείωση των προκαταρκτικών ελέγχων που προηγούνται της έγκρισης των έργων· αύξηση της αυτονομίας για τις ομάδες εταίρων· απλοποίηση της διαδικασίας επιλογής των έργων.

85 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Ένας υψηλός πλην όμως αναγκαίος προϋπολογισμός Η Επιτροπή προτείνει προϋπολογισμό ύψους εκατ. ευρώ για την περίοδο , ήτοι μέσο ετήσιο προϋπολογισμό εκατ. ευρώ, ο οποίος υπερβαίνει κατά μιάμιση φορά τον ετήσιο προϋπολογισμό του 6ου προγράμματος-πλαισίου (4.375 εκατ. ευρώ ετησίως, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός εκατ. ευρώ για τέσσερα έτη). Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 7ου προγράμματος-πλαισίου θα κατανεμηθεί ως εξής: Συνεργασία: εκατ. ευρώ· Ιδέες: εκατ. ευρώ· Άνθρωποι: εκατ. ευρώ· Ικανότητες: εκατ. ευρώ· Μη πυρηνικές δράσεις του ΚΚΕρ: εκατ. ευρώ· Ευρατόμ: εκατ. ευρώ ( ).

86 Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Η αύξηση αυτή αντανακλά το βάρος που δίνεται στην έρευνα στο πλαίσιο της αναδρομολόγησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας , στρατηγικής η οποία έχει στόχο να αναγάγει την Ευρώπη στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο. Η Ευρώπη έχασε προσφάτως αξιόλογες ευκαιρίες σε ορισμένους καίριους τομείς έρευνας λόγω έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων. Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού ποιοτικών έργων και την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της ΕΕ. Η επιστημονική γνώση και η τεχνολογία αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης και αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το πρόγραμμα-πλαίσιο πρέπει να λειτουργεί καταλυτικά στην αύξηση των εθνικών επενδύσεων στην έρευνα, ούτως ώστε οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην έρευνα να φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να διαδραματίσει πλήρως το ρόλο θετικής υποκίνησης και συντονισμού που έχει, προκειμένου να τεθεί η γνώση στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη.

87 ώθηση στην καινοτόμα σκέψη!
Δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολιτικών που θα δώσουν ώθηση στην καινοτόμα σκέψη!

88 Παραδείγματα Ενίσχυσης Καινοτομίας
Εργαστηριακά Μαθήματα 1ο workshops: «Παρουσίαση συστήματος Ηλεκτρονικών κρατήσεων στον Τουριστικό τομέα και εκπαίδευση στο λογισμικό υποστήριξης». 2ο workshops «Καινοτόμα προϊόντα για την ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών προορισμών». 3ο workshops «Πως ένα cluster μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς». 4ο workshops: «Μέθοδοι αποτελεσματικής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις Μεταφορών στην Περιφέρεια Ηπείρου» 5ο workshops: «Καλές Πρακτικές χρήσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας από τις επιχειρήσεις» Οδηγός για νέες ευκαιρίες απασχόλησης Οδηγός καινοτόμων επενδυτικών ευκαιριών στην Ήπειρο. Δικτυακός τόπος παρουσίασης προϊόντων & πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ κ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

89 Παραδείγματα Ενίσχυσης Καινοτομίας
Ημερίδες προσέλκυσης ιδιωτικού κεφαλαίου (Venture Capital Forum) Ενημέρωση όσον αφορά: Το ρόλο του Ταμείου Νέας Οικονομίας (TA.NE.O.) καθώς και των Venture Capital στην Ελλάδα, Ο ρόλος των Business Angels και των Corporate Investors Διαδικασίας εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων Υπηρεσίες και προϊόντα έξι εταιρειών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Πραγματοποιήθηκαν 17 κατ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών εκπροσώπησης προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.

90 Παραδείγματα Ενίσχυσης Καινοτομίας
Εκπαίδευση δυνητικών και υφιστάμενων επιχειρηματιών Συνολικά εκπαιδεύτηκαν 156 ενδιαφερόμενοι στα έξι θεματικά πεδία. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Διαφήμιση Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων – HACCP Ηλεκτρονικές Κρατήσεις (e-booking), ηλεκτρονική διαφήμιση (e-advertise) & ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προϊόντος Επιχειρηματικά Σχέδια – Business Plans Διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων στον Τουρισμό Νέες Τεχνολογίες και Ευφυή Συστήματα στις Μεταφορές) Μεταφορά διεθνών & Ελληνικών καινοτόμων εμπειριών, παρουσία εκπροσώπων της Ε.Ε Περιφέρειες :Emiglia Romagna- Ιταλία, Valencia –Ισπανία, Μεγ. Βρετανία, Τουρκία Ευρωπαϊκά δίκτυα : ΕΒΝ, Β2EUROPE, SER, IRE, ERIK, EURO INFO CENTERS, Ελληνικών Περιφερειών : Πελοπόννησο, Αττική, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία.

91 Δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς αποτυχία!
Καινοτομία … Η Καινοτομία αφορά την αλλαγή! Η Καινοτομία χρειάζεται χρόνο! Η Καινοτομία απαιτεί εμπιστοσύνη & αφοσίωση! Σχετίζεται με την δημιουργία αξίας! Κατανοεί το περιβάλλον! Ο τρόπος να είμαστε διαφορετικοί, να ξεχωρίζουμε! Ο τρόπος να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά! Ο τρόπος να βλέπουμε τα πάντα θετικά! Δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς αποτυχία!

92 Το μόνο μέρος που η επιτυχία έρχεται πριν την εργασία είναι στο λεξικό!
Vidal Sassoon

93 Επιτυχία είναι η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙΣ & ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ!!!!

94 Συμπέρασμα είναι ένα σημείο που φτάνεις όταν κουραστείς να σκέφτεσαι
Arthur Bloch

95 Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας Ηπείρου Ε.C ΒΙC of EPIRUS
Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Ιωάννινα, τηλ: ,57, Fax: , web:


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κατερίνα Φιλίππου – Κεραμίδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google