Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγός για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας. Θέματα Πίνακας περιεχομένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγός για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας. Θέματα Πίνακας περιεχομένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγός για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας

2 Θέματα Πίνακας περιεχομένων

3 I. Εισαγωγή

4 Κατανόηση των τριών βασικών εννοιών Η εμπορική αξία προσδιορίζεται από την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση του δικτύου σας, η οποία εκτιμάται σε σύγκριση με το όραμα για σας για μια κοινωνική επιχείρηση – ένα όραμα εμπνευσμένο από μια ή περισσότερες από αυτές τις τρεις έννοιες. Ακρόαση των συνομιλιών που έχουν αξία. Προσαρμογή και λήψη ευφυέστερων αποφάσεων. Καινοτομία, ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων και βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Ακρόαση.Προσαρμογή.Ανάπτυξη.

5 Να έχετε υπόψη τις περιπτώσεις εφαρμογής Οι τρεις έννοιες εμπνέουν το όραμα της εταιρείας σας για μια κοινωνική επιχείρηση και παρέχουν το πλαίσιο για την αναγνώριση των υψηλής προτεραιότητας επιχειρησιακών προϊόντων και μεμονωμένες περιπτώσεις εφαρμογής. Ο εντοπισμός περιπτώσεων εφαρμογής σας επιτρέπει να προσδιορίσετε σαφή και εφαρμόσιμα αποτελέσματα τα οποία επιδέχονται αποτίμησης. Όραμα Επιχειρησιακά αποτελέσματα υψηλής προτεραιότητας Περιπτώσεις εφαρμογής

6 Κατανόηση των αποτελεσμάτων των συνομιλιών Τρια είναι τα βασικά βήματα για την ανακάλυψη της εμπορικής αξίας στο δίκτυό σας. 1.Το να αρχίσουν οι άνθρωποι να μιλούν στο δίκτυο σας είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά το να μην γνωρίζεις για ποιο πράγμα μιλούν δυσχεραίνει την κατανόηση της αξίας του. 2.Η γνώση του για ποιο πράγμα μιλούν οι άνθρωποι είναι χρήσιμη, αλλά η έλλειψη γνώσης για τα αποτελέσματα των συνομιλιών δυσχεραίνει την κατανόηση της αξίας. 3.Η κατανόηση των αποτελεσμάτων από αυτές τις συνομιλίες είναι το κλειδί για την ανακάλυψη της εμπορικής αξίας. Οι άνθρωποι μιλούν Οι άνθρωποι μιλούν για πωλήσεις Οι άνθρωποι μιλούν για τις πωλήσεις, με τις οποίες θα αυξηθούν τα έσοδα. Εμπορική αξία

7 Η εμπορική αξία εξαρτάται από την ωριμότητα του δικτύου Θυμηθείτε ότι οι συνδέσεις σε ένα δίκτυο αναπτύσσονται σχεδόν εκθετικά σε συνάρτηση με τον αριθμό των χρηστών του δικτύου. Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να έχουμε αρκετούς ενεργούς ανθρωπους στο δίκτυο Yammer προτού εστιάσουμε στην εμπορική αξία. Καθώς το δίκτυό σας ωριμάζει, προσαρμόστε τους στόχους σας σε σχέση με τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και την εμπορική αξία. Με άλλα λόγια: Στην αρχή, εστιάστε στην αποδοχή και σε άλλους ποσοτικούς δείκτες της καλής κατάστασης του δικτύου, με πολύ απλά λόγια: Κάντε τους ανθρώπους να μιλούν στο δίκτυο. Κατόπιν, εστιάστε στη συμμετοχή, που σημαίνει να κάνετε τους ανθρώπους να μιλούν για συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς και θέματα. Τέλος, εστιάστε στην παραγωγή εμπορικής αξίας.

8 Προσαρμόστε τις περιπτώσεις εφαρμογής σας στην ωριμότητα του δικτύου Κατά την εξέταση των περιπτώσεων εφαρμογής, να έχετε κατά νου την ωριμότητα του δικτύου. Τα ώριμα δίκτυα είναι ιδανικά για το χειρισμό εξελιγμένων περιπτώσεων χρήσης οι οποίες είναι οι πλέον επωφελείς για την εμπορική αξία. Ανάπτυξη συνδέσεων ανάμεσα σε εργαζομένους Δράσεις εταιρικής κουλτούρας Ανταλλαγή άρθρων και ειδήσεων από τον κλάδο Υποκατάσταση συναντήσεων Ανταλλαγή συνήθων ερωτήσεων σε ομάδες και τμήματα Αναγνώριση εργαζομένων Εξορθολογισμός λειτουργιών ή εργασιών της επιχείρησης Συμμετοχή στη σύνταξη περιεχομένου Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

9 Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες Η εκτίμηση της εμπορικής αξίας απαιτεί ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Όταν περιγράφουμε ποσοτικούς δείκτες, αναφερόμαστε σε στατιστικά δικτύου που λαμβάνονται από τον πίνακα εργαλείων ανάλυσης του Yammer και απόεξαγωγή δεδομένων. Αυτά τα στατιστικά σας παρέχουν ένα στιγμιότυπο της κατάστασης του δικτύου, ιδιαίτερα χρήσιμο για νεαρά δίκτυα. Όταν περιγράφουμε ποιοτικούς δείκτες, αναφερόμαστε σε επιτυχείς περιπτώσεις που απεικονίζουν την εμπορική αξία που προσφέρει το δίκτυο Yammer. Αυτές οι περιπτώσεις αποτυπώνονται δυσκολότερα αλλά αποτελούν τον πλέον αποδοτικό τρόπο κατάδειξης της εμπορικής αξίας επειδή προσδιορίζουν το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων του Yammer καθώς και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα που παράγουν.

10 II. Ποιοτικοί δείκτες

11 Ποιοτικοί δείκτες της εμπορικής αξίας Οι ποιοτικοί δείκτες είναι ο ιδανικός τρόπος κατανόησης της εμπορικής αξίας του Yammer. Αυτό συμβαίνει επειδή η εταιρική κοινωνική δικτύωση μοιάζει με τις υποδομές, σε αντίθεση με τα εργαλεία. Ενώ τα εργαλεία είναι εύκολα μετρήσιμα μέσω της απόδοσης μιας επένδυσης, οι πολύτιμες επιπτώσεις των υποδομών - συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών υποδομών όπως το Yammer δεν μπορούν να προβλεφθούν εύκολα. Απλά σκεφτείτε: Θα προτιμούσατε να έχετε 100 ανθρώπους στο δίκτυό σας που απλά κουβεντιάζουν, ή 25 ανθρώπους στο δίκτυό σας που δουλεύουν για τη βελτίωση της αξίας των πωλήσεων ανταλλάσσοντας παραδείγματα ενεργειών που τους βοήθησαν να κλείσουν τις μεγαλύτερες συμφωνίες τους;

12 Η σπουδαιότητα των ποιοτικών δεικτών Πέρα από τα μεγέθη (που παραπέμπουν στην ποσοτική συλλογή δεδομένων), κατά τη γνώμη μου η αφήγηση είναι ένας πολύ ισχυρότερος τρόπος να καταδειχθεί η χρησιμότητα, το όφελος και η απόδοση μιας επένδυσης. Συχνά, ένα παράδειγμα επιτυχίας μπορεί να ισοφαρίσει το κόστος ενός ESN για ένα ολόκληρο χρόνο. Kai Riemer Στη συνδιάσκεψη στρατηγικής των CIO Η αληθινή αξία ενός εταιρικού κοινωνικού δικτύου δεν βρίσκεται στα μετρήσιμα δεδομένα που σας παρουσιάζονται από τον πίνακα εργαλείων, αλλά από την ικανότητά τους να ενισχύουν το ανεπίσημο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο δημιουργεί αλληλεπιδράσεις και καλλιεργεί την ολοκλήρωση των έργων στο εσωτερικό της εταιρείας σας. CMS Wire

13 Τέσσερα βήματα για την Ποιοτική εκτίμηση 1. Θυμηθείτε το όραμά σας. Αναλύστε το δίκτυό σας συγκρίνοντάς το με το όραμα για τον τρόπο που το Yammer θα βοηθήσει τον οργανισμό σας να κατανοεί, να προσαρμόζεται και να αναπτύσσεται. 2. Κάντε μια δημοσκόπηση. Χρησιμοποιήστε τις έρευνες για να αξιολογήσετε τη συμμετοχή των συναδέλφων και των εργαζομένων. Μπορείτε να συμπεριλάβετε ερωτήσεις στις ετήσιες έρευνες εργαζομένων τις οποίες ήδη συντάσσει η εταιρεία σας. 3. Ακολουθήστε το #YamWins. Για να παρακολουθείτε τις καλές συζητήσεις στο Yammer, δημιουργήστε ένα θέμα στο Yammer, π.χ. #YamWin. Προσθέστε το θέμα σε οποιεσδήποτε συζητήσεις παρουσιάζουν εμπορική αξία έτσι ώστε να τις εντοπίζετε εύκολα εντός του δικτύου. 4. Ανταλλάξτε ιστορίες. Ενθαρρύνετε τα μέλη του δικτύου να ανταλλάσσουν τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας ή «φαεινές ιδέες» έτσι ώστε και άλλοι να διδαχθούν από τις ιστορίες τους.

14 Θυμηθείτε το όραμά σας Ένα ξεκάθαρο όραμα είναι σημαντικό επειδή: Επιτρέπει στους εργαζομένους να διακρίνουν την αξία την οποία το Yammer θα προσφέρει στον οργανισμό και προσωπικά στους ίδιους Επιτυγχάνει να υπάρχει διαύγεια στη σκοπιμότητα, κάτι που συμβάλλει στην πειθώ και την υποστήριξη Προσδιορίζει γενικά πώς το Yammer μπορεί να συμβάλλει στην εξάλειψη των εμποδίων στην επικοινωνία Αντικατοπτρίζει τους στόχους των προσώπων σε ολόκληρο τον οργανισμό σας

15 Κάντε μια δημοσκόπηση Ένας από τους ευκολότερους τρόπους να μάθετε εάν το δίκτυό σας παράγει εμπορική αξία είναι να μιλήσετε με τους συναδέλφους σας ή τα μέλη του δικτύου. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημοσκόπηση ή μια έρευνα για να αξιολογήσετε το επίπεδο της εταιρικής κοινωνικής αποδοχής, να συλλέξετε σχόλια και να εντοπίσετε ευκαιρίες βελτίωσης του δικτύου. Ακολουθούν μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε: 1. Ποιοι είναι μερικοί από τους βασικούς τρόπους που χρησιμοποιείτε το Yammer; 2. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Yammer; 3. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Yammer για σκοπούς συναφείς με την εργασία σας; 4. Σε ποιο βαθμό έχετε αντιληφθεί την αξία που εμπεριέχει η χρήση του Yammer ως τμήμα της ροής εργασιών σας;

16 Ακολουθήστε το #YamWins Εντοπίστε συζητήσεις που υποδηλώνουν συνέργεια και ομαδική εργασία ανάμεσα σε διαφορετικές λειτουργίες. Επισημάνετε αυτές τις συζητήσεις με το θέμα #YamWin για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη τους. Αναζητήστε το θέμα #YamWin κατά τη διεξαγωγή ανάλυσης του δικτύου για να εντοπίσετε γρήγορα συνομιλίες που υποδηλώνουν εμπορική αξία. Ένας εργαζόμενος της νυχτερινής βάρδιας επισημαίνει ένα ασυνήθιστο πρόβλημα. Το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και από άλλα καταστήματα σε άλλες περιοχές. Charleston Dallas Salt Lake City Phoenix Ένα στέλεχος αντιλαμβάνεται το ζήτημα. Το πρόβλημα λύνεται. Chicago

17 Ανταλλαγή εμπειριών Η παράθεση και η ανταλλαγή εμπειριών για τις επιτυχίες του δικτύου σας και για στιγμές του #YamWin, είναι από τους καλύτερους τρόπος κατάδειξης της εμπορικής αξίας. Κατά την κοινοποίηση μιας εμπειρίας σχετικά με το δίκτυο Yammer, φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτές τις λεπτομέρειες: Χρόνος. Η αφήγηση της εμπειρίας θα πρέπει να έχει χρονική παραπομπή έτσι ώστε το κοινό να γνωρίζει πότε συνέβη. Χαρακτήρες. Η αφήγηση πρέπει να περιλαμβάνει ονόματα ώστε το κοινό να γνωρίζει ποιος συμμετέχει σε αυτή. Συμβάντα. Η αφήγηση πρέπει να περιγράφει τα συμβάντα που έγιναν. Οπτικό υλικό. Το κοινό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φέρει στο μυαλό του την εικόνα του τι συνέβη. Η ανταλλαγή ιστοριών για την εμπορική αξία μπορεί να γίνει εύκολα εσωτερικά μέσω της ομάδας Περιπτώσεις επιτυχίας στο Yammer στο δίκτυο. Ακόμα, μπορείτε να ανταλλάσσετε ιστορίες εξωτερικά με την ευρύτερη κοινότητα του Yammer μέσω του Yammer Customer Network.

18 Παραδείγματα περιπτώσεων επιτυχίας Ακολουθούν κάποια παραδείγματα περιπτώσεων επιτυχίας πελατών. Δημιουργήστε μια ομάδα Περιπτώσεις επιτυχίας Yammer στο δίκτυό σας για να μοιραστείτε τις δικές σας επιτυχίες με τον οργανισμό σας. Όταν η Red Robin παρουσίασε το χάμπουργκερ Pig Out με μπέικον, η διοίκηση απογοητεύτηκε από την έλλειψη συμμετοχής από τους πελάτες στη σελίδα της Red Robin στο Facebook αλλά έμαθε πολλά από το σημαντικό ντόρο που έγινε στο Yammer. «Οι υπεύθυνοι άρχισαν να μελετούν μικροαλλαγές στη συνταγή του Pig Out και τέσσερις εβδομάδες αργότερα, παρουσιάσαμε στα εστιατόρια μια βελτιωμένη και δοκιμασμένη στην πράξη εκδοχή. Στο παρελθόν αυτή η διαδικασία θα χρειαζόταν 12 με 18 μήνες.» Chris Laping CIO «Είχαμε πολλές εκδηλώσεις στα εμπορικά κέντρα μας και οι κινητές δυνατότητες του Yammer διευκολύνουν το προσωπικό που βρίσκεται επιτόπου να αναρτά ειδήσεις και βίντεο, προσφέροντας σε όλους εμάς μια ροή πληροφοριών από τις δραστηριότητες την ώρα που συμβαίνουν.» Όταν ο νικητής του X Factor στην Αυστραλία περιόδευσε σε αρκετά κέντρα, «η ομάδα έστειλε ζωντανή ροή φωτογραφιών και βίντεο από πολλές τοποθεσίες. Αυτό ήταν πρωτοφανές, όχι μόνο ως τρόπος να βιώσουν και άλλοι τον ενθουσιασμό, αλλά μας βοήθησε να μάθουμε και να καλυτερεύουμε κάθε εμφάνιση με βάση αυτά που είχαν γίνει στην προηγούμενη.» Andy Hedges Διοίκηση εμπορικών κέντρων Το Technovision είναι ένα ετήσιο εσωτερικό έγγραφο το οποίο περιγράφει τον τρόπο που οι πελάτες, σε διάφορους τομείς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την τεχνολογία. Είναι ένας συνδυασμός που συντάχθηκε από έναν μικρό αριθμό CTO, το 2012 όμως κοινοποίησαν την προκαταρκτική έκθεση στο Yammer και ζήτησαν να σχολιαστεί. «Οι εκθέσεις Technovision ανέκαθεν βασίζονταν στις εμπειρίες των πολύ ταλαντούχων και πολύπειρων τεχνολόγων… Όμως το φετινό έγγραφο είναι ακόμα πιο ισχυρό διότι πολλοί άνθρωποι από το σύνολο της εταιρείας είχαν τη δυνατότητα να δουν αυτές τις ιδέες και να τις αναπτύξουν με εφαλτήριο παραδείγματα από συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Το Yammer βοήθησε τους CTO να τελειοποιήσουν την έκθεση σταχυολογώντας την οπτική γωνία των 40.000 ανθρώπων στο δίκτυό μας, και το έκαναν μέσα σε δύο εβδομάδες. Αυτό με τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει με τα e-mail.» Tom Barton Επικεφαλής τμήματος επικοινωνίας

19 Άλλοι πόροι Μελετήστε αυτούς τους πόρους για περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση της εμπορικής αξίας από ποιοτικής πλευράς. CMS Wire - Το πάρτι πληροφοριών της εταιρικής κοινωνικής δικτύωσης τελείωσε Ανάλυση εταιρικών κοινωνικών δικτύων εναντίον βαθμολόγησης, γιατί η μία αποδίδει ενώ η άλλη όχι Blog Post - Εκτίμηση της εμπορικής αξίας Το σημείωμα του Kai Riemer για την αποδοχή των εταιρικών κοινωνικών δικτύων

20 III. Ποσοτικοί δείκτες

21 Η σημασία των ποσοτικών δεικτών H παρακολούθηση και καταγραφή της απόδοσης του δικτύου σας, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την υγεία του, να ελέγχετε τον τρόπο που ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το Yammer και να διακρίνετε ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι ποσοτικοί δείκτες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκτίμηση της ανάπτυξης σε νεαρά δίκτυα, εάν δεν έχουν ακόμααξιοποιήσειτο σύνολο των δυνατοτήτων τους για την εμπορική αξία. Προσφέρουμε μια σειρά εργαλείων για την υποβοήθηση του υπολογισμού ποσοτικών δεικτών. Στις επόμενες διαφάνειες θα εξηγήσουμε πώς αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στην ανάλυση των δεδομένων του δικτύου σας: Πίνακας εργαλείων ανάλυσης Εξαγωγή δεδομένων API εξαγωγής δεδομένων Εφαρμογές τρίτων

22 Ευκαιρίες ανάδειξης ποσοτικών δεικτών Οι ποσοτικοί δείκτες αναδεικνύουν τομείς ανάπτυξης στο δίκτυο σας, έτσι ώστε να λάβετε μέτρα ενίσχυσης της αποδοχής και της συμμετοχής σε ολόκληρη την εταιρεία. Για παράδειγμα: Εάν η χρήση αρχείων και σημειώσεων είναι χαμηλή, διοργανώστε εκπαιδευτικές συναντήσεις για τη συνεργασία στη χρήση αυτών των εργαλείων. Εάν η χρήση σε κινητές συσκευές είναι χαμηλή, ξεκινήστε μια εκστρατεία για ευαισθητοποίησης και προώθησης της χρήσης τους. Αν μια συγκεκριμένη ομάδα είναι δημοφιλής, καλέστε τους διαχειριστές της ομάδας για να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της ομάδας ενεργού.

23 Πώς μπορώ να ξεκινήσω την αποτίμηση; Μετά τη μελέτη των πόρων σε αυτή την ενότητα των εργαλείων, ξεκινήστε την ανάλυση των ποσοτικών δεικτών στο δίκτυό σας με την: Μελέτη του πίνακα εργαλείων ανάλυσής σας Σχεδιασμό ενός προγράμματος Εξαγωγής δεδομένων Εκτέλεση μιας Εξαγωγής δεδομένων Δημιουργία ενός συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel με χρήση των δεδομένων σας Ανταλλαγή του είδους των εκθέσεων που έχετε δημιουργήσει (και πώς τις έχετε δημιουργήσει) στο Δίκτυο πελατών του Yammer

24 A. Αναλυτικός πίνακας εργαλείων

25 Χρήση του πίνακα εργαλείων σας Ο Yammer Πίνακας εργαλείωνανάλυσης παρέχει συγκεκριμένα στατιστικά για τη δραστηριότητα δικτύου που μπορούν να συμβάλλουν στην εκτίμηση της υγείας του δικτύου, ειδικά σε νεαρής ηλικίας δίκτυα. Αυτά τα στατιστικά είναι πολύ χρήσιμα για την απεικόνιση της ανάπτυξης του δικτύου σας και την επιβεβαίωση ότι το δίκτυο είναι ενεργό. Για παράδειγμα, μια ανοδική τάση στον αριθμό των αναρτήσεων υποδηλώνει ότι το δίκτυο είναι ενεργό και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο δίκτυο. Στις παρακάτω διαφάνειες εξηγούνται οι βασικοί δείκτες συμπεριλαμβανομένων των εξής: Αριθμός μελών Αριθμός των μου αρέσει Αριθμός αναρτήσεων Αριθμός ομάδων

26 Επισκόπηση της ανάλυσης του δικτύου σας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για να αναλύσετε τον τρόπο που μια εκδήλωση παρουσίασης επηρεάζει τα επίπεδα συμμετοχής, συγκρίνετε τους δείκτες επισκόπησης πριν και μετά την εκδήλωση. Κάντε εναλλαγή για να δείτε τη δραστηριότητα του δικτύου για τις τελευταίες 7 ή 28 ημέρες.

27 Ποσοτική εκτίμηση των μελών που συμμετέχουν ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ανάλυση του αριθμού των μελών που συμμετέχουν έναντι του συνόλου των μελών. Ένα μέλος που συμμετέχει, έχει: Στείλει ένα ιδιωτικό μήνυμα, ξεκινήσει μια συνομιλία, απαντήσει σε μια συνομιλία ή κοινοποιήσει μια συζήτηση. Έχει προβάλλει μια πλήρη συζήτηση ή έχει κάνει κλικ για να επεκτείνει μια ανάρτηση.

28 Κατανόηση του όγκου των μηνυμάτων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ανάλυση του αριθμού των μηνυμάτων που έχουν αναρτηθεί σε μια ομάδα έναντι εκείνων που είναι σε ιδιωτικά μηνύματα. Μέτρηση του αριθμού των μηνιαίων μηνυμάτων που αναρτήθηκαν στους τελευταίους 6 μήνες.

29 Ανάλυση δραστηριότητας ομάδας ΥΠΟΔΕΙΞΗ Επισκόπηση του ποσοστού των ενεργών ομάδων στο δίκτυο. Αν μια συγκεκριμένη ομάδα είναι δημοφιλής, καλέστε τους διαχειριστές της ομάδας για να ανταλλάξετε βέλτιστες πρακτικές για τη διατήρηση της ομάδας ενεργού.

30 Ποσοτική εκτίμηση κοινής χρήσης αρχείων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προβάλλετε το συνολικό αριθμό αρχείων που έχουν αποσταλεί στο δίκτυο με την πάροδο του χρόνου. Εάν η χρήση αρχείων είναι χαμηλή, διοργανώστε μια εκπαιδευτική συνάντηση για βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας.

31 Κατανόηση της χρήσης των σημειώσεων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αναλύστε τον αριθμό των σημειώσεων που έχουν δημιουργηθεί με το χρόνο και τον αριθμό των μοναδικών επεξεργασιών και προβολών σημειώσεων. Εάν η χρήση σημειώσεων είναι χαμηλή, διοργανώστε μια εκπαιδευτική συνάντηση για βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας.

32 Κατανόηση της χρήσης των σημειώσεων ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αναλύστε τον τρόπο που τα μέλη σας χρησιμοποιούν τις σημειώσεις με βάση τον αριθμό των προβολών και το σκοπό της σημείωσης (π.χ. σημειώσεις για την επιχείρηση ή για έργα σε αντίθεση με άλλες, π.χ. συζήτηση για τη λειτουργία του ψύκτη.

33 Προσδιορισμός σημείων πρόσβασης σύνδεσης ΥΠΟΔΕΙΞΗ Προσδιορίστε τον τρόπο που τα μέλη σας συνδέονται στο Yammer π.χ. μέσω web, από κινητό, από υπολογιστή γραφείου ή από το SharePoint. Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης της ευαισθητοποίησης σχετικά με συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης;

34 Ανάλυση της χρήσης κινητών συσκευών ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εντοπίστε ποιες κινητές πλατφόρμες χρησιμοποιούν οι χρήστες σας. Στη συνέχεια, φιλοξενήστε εκπαίδευση στην κινητή εφαρμογή για την πιο δημοφιλή πλατφόρμα. Εάν η χρήση κινητών εφαρμογών, οργανώστε μια εκστρατεία για την προώθηση της χρήσης του Yammer σε κινητές συσκευές.

35 B. Εξαγωγή δεδομένων

36 Τι μπορώ να εξάγω από το Yammer; Με την Εξαγωγή δεδομένων του Yammer συσκευάζονται και εξάγονται όλα τα μηνύματα (δημόσια και ιδιωτικά), σημειώσεις, αρχεία, θέματα, χρήστες και ομάδες. Η Εξαγωγή δεδομένων του Yammer είναι διαθέσιμη μόνο σε επικυρωμένους Διαχειριστές. Τα δεδομένα εξάγονται σε ξεχωριστά αρχεία.CSV. Τα αρχεία.CSV θα περιέχουν λεπτομέρειες για κάθε τύπο δεδομένων, όπως ID μηνύματος, χρονοσημάνσεις, συμμετέχοντες, ονόματα ομάδων κλπ. Τα αρχεία θα είναι στην εγγενή τους μορφή, και οι σημειώσεις θα εξαχθούν σε μορφή.html. Οι εξαγωγές θα περιέχουν μόνο αρχεία και σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την εξαγωγή.

37 Τι μπορώ να κάνω με δεδομένα μου; Δημιουργήστε έναν συγκεντρωτικό πίνακα, ένα χαρακτηριστικό του Microsoft Excel που σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε και να απεικονίζετε τα εξαγόμενα δεδομένα σε διαγράμματα. Με την ανάλυση του αρχείου Messages.csv, μπορείτε να: Βρείτε τις πρώτες 10 ομάδες με βάση τις αναρτήσεις ή τις συνομιλίες και να προβάλλετε την ημερήσια κατανομή τους. Βρείτε τους πρώτους 10 σε αναρτήσεις και να βροβάλλετε την ημερήσια κατανομή τους. Με την ανάλυση του αρχείου Topics.csv, μπορείτε να: Αναλύσετε τον αριθμό θεμάτων που έχουν δημιουργηθεί ανά ημέρα.

38 Σύγκριση του πίνακα εργαλείων και της εξαγωγής δεδομένων Πίνακας εργαλείων Yammer Ανάπτυξη δικτύου, εβδομαδιαία ή μηνιαία Αριθμός μηνυμάτων που έχουν αναρτηθεί Αριθμός Ομάδων, συνολικών και ενεργών Αριθμός αρχείων, συνολικών και απεσταλμένων Αριθμός σημειώσεων, συνολικών και όσων έχουν δημιουργηθεί Κορυφαίες σημειώσεις και αρχεία Πώς ο οργανισμός σας έχει πρόσβαση στο Yammer Κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται Εξαγωγή δεδομένων και Excel Χρησιμοποιώντας τύπους γίνεται αναζήτηση λέξεων κλειδιών όπως μια ορισμένη εκστρατεία ή όνομα έργου Χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικούς πίνακες, τα δεδομένα σας αναλύονται ή συγκεντρώνονται σε βαθύτερο επίπεδο, όπως: Ανάπτυξη του δικτύου σε ημερήσιο επίπεδο Αριθμός μηνυμάτων που αναρτώνται ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα Αριθμός μηνυμάτων που έχουν αναρτηθεί σε κάθε ομάδα Δημιουργία διαγραμμάτων και γραφημάτων για την εμφάνιση πληροφοριών ανάλυσης Ο πίνακας εργαλείων ανάλυσης του Yammer και η Εξαγωγή δεδομένων σας παρέχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς δείκτες.

39 C. API εξαγωγής δεδομένων

40 Τι είναι το API εξαγωγής δεδομένων; Το API εξαγωγής δεδομένων επιτρέπει στους διαχειριστές της μηχανογράφησης να διαμορφώνουν και να εξατομικεύουν αυτόματες, περιοδικές εκθέσεις για το δίκτυό σας. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος, ευελιξία και εξατομίκευση. URL: https://www.yammer.com/api/v1/exporthttps://www.yammer.com/api/v1/export Μέθοδος: GET Επικύρωση: Διακριτικό πρόσβασης OAuth 2, ο χρήστης θα πρέπει να είναι επικυρωμένος διαχειριστής. Για τη δημιουργία ενός διακριτικού πρόσβασης, δείτε το Yammer Developer Network.

41 Παράμετροι ερωτήματος access_token – Το διακριτικό κομιστή OAuth ενός επικυρωμένου διαχειριστή. model (μοντέλο) - Υποδεικνύει ποια μοντέλα θα εξαχθόύν. Θα εξαχθούν όλα τα διαθέσιμα μοντέλα εάν δεν οριστεί κάποιοι μοντέλο. Μπορούν και πολλαπλά μοντέλα να οριστούν με πολλαπλές παραμέτρους με το όνομα «model». Τα διαθέσιμα μοντέλα περιλαμβάνουν: User Group Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since - Υποδηλώνει την ημερομηνία έναρξης της εξαγωγής. Όλες οι αλλαγές προς εξαγωγή θα έχουν σημειωθεί αυτή την ημερομηνία ή μεταγενέστερα. Θα πρέπει να έχει κωδικοποιηθεί ως ημερομηνία ISO-8601. include – Προσδιορίζει εάν θα συμπεριληφθούν συνημμένα αρχεία ή όχι. Οι επιλογές είναι «csv» (χωρίς συνημμένα) ή «all» (να συμπεριλαμβάνονται συνημμένα). network – Ποιο/α δίκτυο/α θέλετε να εξάγετε. Η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να είναι δυνατή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο διακριτικό κομιστή OAuth, δηλ. το δίκτυο που σχετίζεται με το διακριτικό ή τα συναφή εξωτερικά δίκτυα. include_ens – Εάν είναι «true», συμπεριλαμβάνονται αυτόματα όλα τα εξωτερικά δίκτυα που σχετίζονται με το δίκτυο που σχετίζεται με το διακριτικό κομιστή OAuth.

42 D. Εφαρμογές τρίτων

43 GoodData Τι είναι; Το GoodData είναι μια εφαρμογή Yammer από συνεργάτη, η οποία επιτρέπει στον επικυρωμένο διαχειριστή να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα που έχουν εξαχθεί μέσω του API. Είναι μια εφαρμογή εκθέσεων και ανάλυσης που έχει δημιουργηθεί με βάση βέλτιστες πρακτικές και βασικούς δείκτεςαπόδοσης για τη μέτρηση των δικτύων Yammer. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την ισχυρή πλατφόρμα εμπορικής ευφυίας του GoodData και αποτελείται από έτοιμους πίνακες εργαλείων. Τι μπορεί να κάνει; Βασικοί τομείς εστίασης της ανάλυσης είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας ομάδων, οι εντοπισμός όσων ασκούν επιρροή και όσων πρωτοπορούν, θέματα τάσεων και ανάλυση virality. Το GoodData μπορεί να: Επεκταθεί και εξατομικευθεί εύκολα για να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες του οργανισμού σας. Συμπεριλάβει άλλες πηγές δεδομένων για τη συγκρότηση μιας πλήρους εικόνας των κοινωνικών επενδύσεων του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένων πόρων όπως Facebook, Twitter, Google+, άλλα εταιρικά κοινωνικά δίκτυα ή εσωτερικές πηγές δεδομένων. Καταγραφή και ανάλυση της εσωτερικής χρήσης και αποδοχής του Yammer, έτσι ώστε ο οργανισμός σας να αξιοποιεί στο έπακρο την επένδυση της στην εταιρική κοινωνική τεχνολογία.

44 ViewPoint Enterprise Το ViewPoint Enterprise είναι μια εφαρμογή του Yammer από συνεργάτη, η οποία προσφέρει συνολική άποψη για τις πλατφόρμες Yammer και SharePoint της εταιρείας σας. Με το ViewPoint έχετε τις παρακάτω δυνατότητες: Παρακολούθηση των αλλαγών στην αποδοχή χρηστών και ομάδων με την πάροδο του χρόνου. Εμφάνιση ποιες ομάδες και εγκαταστάσεις είναι οι περισσότερο και οι λιγότερο δραστήριες μέσω αναρτήσεων, «μου αρέσει», ανταλλαγών, εγγράφων και λοιπών. Προσδιορισμό των χρηστών με την περισσότερη επιρροή σε ολόκληρη την επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ViewPoint Enterprise, δείτε τη σελίδα της ViewDo Labs: http://www.viewdolabs.com/http://www.viewdolabs.com/

45 Παράρτημα

46 Παραδείγματα ερωτημάτων του API εξαγωγής δεδομένων Εξαγωγή όλων των δεδομένων από τις 9 Φεβρουαρίου 2012: https://www.yammer.com/api/v1/export?since=2012-02- 09T00:00:00+00:00&access_token=WOOT8377DHL Εξαγωγή όλων των δεδομένων από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 αλλά εξαίρεση των συνημμένων αρχείων: https://www.yammer.com/api/v1/export?since=2012-02- 09T00:00:00+00:00&include=csv&access_token=WOOT8377DHL Εξαγωγή δεδομένων μηνυμάτων από τις 9 Φεβρουαρίου 2012 και εξαίρεση των συνημμένων: https://www.yammer.com/api/v1/export?since=2012-02- 9T00:00:00+00:00&model=Message&include=csv&access_token=WOOT8377DHL

47 Συμβουλές για τη δημιουργία ενός Συγκεντρωτικού πίνακα Δημιουργήστε ένα αντίγραφο των αρχείων.CSV Αναπτύξτε όλες τις στήλες Διαχωρίστε τις στήλες δεδομένων σας (“created_at”, “deleted_at”, κλπ.) σε μια στήλη Date (ημερομηνία) και μόνο Σε κενή στήλη, δώστε το όνομα «Date» και συμπεριλάβετε αυτό τον τύπο στη διπλανή στήλη: "=CONCATENATE(LEFT(X#,10))" όπου "X#" είναι ένα κελί ημερομηνίας/ώρας για αυτή τη γραμμή. Για παράδειγμα, στο Messages.csv αρχείο: Στο κελί U1 δώστε τον τίτλο “Create Date” Στο κελί U2, εισάγετε τον τύπο, “=CONCATENATE(LEFT(S2,10))" Προσθέστε μια στήλη για τον # ημερών από την τελευταία δραστηριότητα που συνέβη και συμπεριλάβετε αυτό τον τύπο: “=TODAY()-X#” όπου “X#” είναι η στήλη που προκύπτει από επάνω.

48 Πόροι για συγκεντρωτικούς πίνακες Ακολουθούν μερικοί εξαιρετικοί πόροι από την Ομάδα του Microsoft Office για να ξεκινήσετε με τους Συγκεντρωτικούς πίνακες: Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα για την ανάλυση των δεδομένων του φύλλου εργασίας Χρήση της Λίστας πεδίων για τη διάταξη των πεδίων σε ένα Συγκεντρωτικό πίνακα Ανανέωση δεδομένων σε ένα Συγκεντρωτικό πίνακα Φιλτράρισμα δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα Ταξινόμηση δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα Διαγραφή ενός συγκεντρωτικού πίνακα

49 Πόροι GoodData Για πληροφορίες τιμών επικοινωνήστε με το team@gooddata.com. Για άλλες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: GoodData για Yammer Ομάδα GoodData στο δίκτυο YCN


Κατέβασμα ppt "Οδηγός για την εκτίμηση της εμπορικής αξίας. Θέματα Πίνακας περιεχομένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google