Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ) Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ)

2 1. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Α. Χάρτης εκπροσώπησης των γυναικών –Βουλευτών στα εθνικά κοινοβούλια σ΄ ολόκληρο τον κόσμο Κύπρος: 107 θέση από 143 χώρες

3 % participation % participation 5-9.8% participation

4 Β. Στην Ευρώπη 24% γυναίκες – Βουλευτές σε εθνικά κοινοβούλια
<25% γυν.- Υπουργοί σε υπουργικά συμβούλια <35% γυναίκες - Βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο 3 γυναίκες-αντιπρόεδροι στο ΕΚ /14 1/3 γυναίκες - Επίτροποι στην Ευρωπ. Επιτροπή 13.7% γυναίκες - Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων 3% γυναίκες- Επικεφαλής Διοικητικών Συμβουλίων

5 Γ. Στην Κύπρο 1 γυναίκα- Υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο
1 γυναίκα- Υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο 10.7% Γυν- Βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο Καμμία Γυναίκα Δήμαρχος 17.5 % Γυν- Μέλη σε Δημοτικά συμβούλια 20.8% Γυναίκες ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί Ένας μικρός αριθμός διορισμένων Γυναικών σε θέσεις Επιτρόπων και μία Γενική Λογίστρια. Ελάχιστες γυναίκες υπουργοί από το Καμμία γυναίκα Πρόεδρος κράτους / Βουλής

6 2. ΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στόχος και επιδίωξη ΟΗΕ/ ΕΕ /ΣτΕ /Δ. Οργ. 21ος αιώνας: Επιτακτική ανάγκη για ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων Γιατί;

7 α. Ζήτημα Δημοκρατίας-Ισότητας-Δικαιοσύνης
α. Ζήτημα Δημοκρατίας-Ισότητας-Δικαιοσύνης "Η επίτευξη του στόχου της ίσης συμμετοχής των γυναικών και των ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα επιφέρει την ισορροπία, η οποία θα αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σύνθεση της κοινωνίας και είναι απαραίτητη, ώστε να ενδυναμωθεί η δημοκρατία και να προωθηθεί η ορθή λειτουργία της τελευταίας." (4η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες 1995-Πλατφόρμα Πεκίνου, Στρατηγικός Στόχος G1, άρθρο 181) β. Ζήτημα οικονομικής ενδυνάμωσης του 52% του Ανθρώπινου Δυναμικού- Αξιοποίησης του άλλου μισού του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού, των ταλέντων και ικανοτήτων του στην κοπιώδη αναπτυξιακή προσπάθεια των κρατών μελών της Ε.Ε ιδιαίτερα τώρα.

8 γ. Ζήτημα εμπλουτισμού του πολιτικού πολιτισμού με διαφορετικές εμπειρίες, ενδιαφέροντα και συστήματα αξιών. Συμβάλλει: στον αναπροσδιορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων με την εισαγωγή λησμονηθέντων ή/ και νέων θεμάτων στην πολιτική, οικονομική, εκπαιδευτική και συνδικαλιστική ατζέντα δίνοντας νέες προοπτικές σε βασικά πολιτικά θέματα στη χάραξη πολιτικών που εναρμονίζονται περισσότερο με μια κοινωνία πολιτών όπου επικρατεί η διαφορετικότητα δ. Ζήτημα τερματισμού της ανισορροπίας στην εκπροσώπηση των φύλων στη λήψη ολοκληρωμένων αποφάσεων- μιας ανισορροπίας που οδηγεί σε άλλειμμα δημοκρατίας αφού δεν λαμβάνονται υπόψη εμπειρίες, ανάγκες και προτεραιότητες του γυναικείου πληθυσμού

9 3. ΕΜΠΟΔΙΑ Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και ειδικά στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων συναντά εμπόδια, λόγω της κυρίαρχης κοινωνικο-οικονομικής κατάσταση αλλά και των ίδιων των δομών της πολιτικής. Μερικά παραδοσιακά εμπόδια : η κυρίαρχη ανδρική κουλτούρα η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων τα εμμένοντα στερεότυπα- προκαταλήψεις οι δυσκολίες συμφιλίωσης οικογενειακής και πολιτικής ζωής αναχρονιμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα / στο σύστημα ο τρόπος προβολής γυναικών από τα ΜΜΕ προσωπικά διλήμματα –έλλειψη αυτοπεποίθησης -αναστολές

10 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σε επίπεδο ΕΕ η Στρατηγική για την ισότητα αντρών /γυναικών 2010–2015 υπογραμμίζει : «Η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων". Προτείνονται ανάμεσα σ΄αλλα ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ για : Αύξηση της δέσμευσης και συμμετοχής των γυναικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διευθυντικές θέσεις Ποσοστώσεις ως : - εργαλείο ενδυνάμωσης γυναικών - ενδιάμεση λύση μέχρις ότου η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχτεί και προωθήσει την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα Κέντρα λήψης αποφάσεων - θέμα αμφιλεγόμενο και άδικα παρεξηγημένο - δεν είναι ελεημοσύνη ή χάρη αλλά ευκαιρία άρσης αδικιών εις βάρος γυναικών από το παραδοσιακά ευνοούμενο φύλο. - Οι ποσοστώσεις ανέδειξαν αξιόλογες γυναίκες στα Κ.Λ.Α.

11 Πίνακας: Εκπροσώπηση των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια στην ΕΕ/ΕΖΕΣ

12 Αναγκαία η καθιέρωση ποσοστώσεων ως καταλύτης αλλαγής:
Αναγκαία η καθιέρωση ποσοστώσεων ως καταλύτης αλλαγής: στα ψηφοδέλτια των διαφόρων εκλογικών αναμετρήσεων (κοινοτικών, δημοτικών, βουλευτικών και ευρωβουλευτικών) στις εσωτερικές διεργασίες των πολιτικών κομμάτων, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων και επαγγελματικών φορέων Ίσως η χρησιμοποίηση και επίτευξη στόχων ισότητας ως προαπαιτούμενου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, να ήταν ένα καλό Κίνητρο για τα πολιτικά κόμματα:

13 Ας μην παραβλέπουμε πως:
Ας μην παραβλέπουμε πως: Η απλή συμπερίληψη γυναικών στα ψηφοδέλτια λίγους μήνες πριν από εκλογές, δεν είναι λύση. Η φυσική παρουσία γυναικών στην πολιτική δεν αρκεί για να αλλάξει το περιεχόμενο της πολιτικής, τον βαθιά σεξιστικό της χαρακτήρα ή για να βελτιώσει την κοινωνική θέση των γυναικών Η ένταξη στην ισχύουσα ανδροκεντρική πολιτική γίνεται κατά κανόνα με τους επιβεβλημένους κανόνες /όρους του παιχνιδιού Το ίδιο το σύστημα αναπαράγει τον κοινωνικό ρόλο των φύλων , τα στερεότυπα, αναμοχλεύει δημοκρατικά ελλείμματα και αντιστέκεται στην αλλαγή. Απαιτούνται τομές/ μεταρρυθμίσεις. Απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική από πολιτικά κόμματα για προώθηση της ίσης εκπροσώπησης των φύλων.

14 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ποσοτικοί στόχοι σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, για διαθρωτικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές: Προγράμματα ενδυνάμωσης/κατάρτισης γυναικών για δραστηριοποίησή στην πολιτική ΜΜΕ: - ίσες ευκαιρίες προβολής γυναικών υποψηφίων προεκλογικά - προώθηση προγραμμάτων για θέματα ισότητας - σωστή προβολή γυναικείων προσωπικοτήτων Εκσυγχρονισμός εκπαίδευσης για εξάλειψη στερεοτύπων Σεμινάρια επιμόρφωσης/ ευαισθητοποίησητη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ς γυναικών για την πολιτική Ανάδειξη της οικονομικής σημασίας από ευθύνης στον δημόσιο /διωτικό τομέα Μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής-οικογενειακής ζωής Συστηματική συλλογή, ανάλυση και δημοσίευση δεδομένων αναφορικά με τη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε όλους τους τομείς Εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τη σημασία ισότιμης συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων

15 Εκστρατεία: Δημοκρατία της Ισότητας
Οργανώνεται στα πλαίσια ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων Καινοτόμα πρωτοβουλία Συνεργασία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Κύπρος European Women’s Lobby (EWL), Βρυξέλλες, Women Employment Information Centre (Λιθουανία), Forum 50% (Τσεχία) Romanian Women’s Lobby (Ρουμανία)

16 19 Σεπτεμβρίου, 2013- Βρυξέλλες- Εκστρ.50-50%

17 Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014- Εύλογα ερωτήματα
Θα υπάρχει ίση εκπροσώπηση των ανδρών και των γυναικών στις προσεχείς ευρωεκλογές; Θα υπάρχει γυναίκα –υποψήφια πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από 13 χρόνια ανδροκρατίας; Θα υπάρξει υποψήφια –γυναίκα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτη φορά; Σύνθημα = ξεκάθαρο. Ας κάνουμε τη διαφορά-ΜΠΟΡΟΥΜΕ Καμία σύγχρονη δημοκρατία χωρίς την ισότητα των φύλων! Το ΕΚ είναι το μοναδικό εκλελεγμένο θεσμικό σώμα της ΕΕ. Οι Ευρωβουλευτές θα εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αυτοί θα μας εκπροσωπήσουν και θα διεκδικήσουν για εμάς Ας μην αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν για εμάς! - Ας συμμετάσχουμε! Διάδωσε και συ το μήνυμα «Δράσε, Αντέδρασε, Επηρέασε» – Μην αφήσεις άλλους να αποφασίσουν για σένα χωρίς εσένα . Ψήφισε και Γυναίκες!

18 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ευρωβουλευτής (ΔΗΚΟ, Σ&Δ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google