Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δια βίου εκπαίδευση. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δια βίου εκπαίδευση. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δια βίου εκπαίδευση. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
(Α12Σ05) ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι αλλαγές που οδήγησαν στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της μη επίσημης μάθησης. Δια βίου εκπαίδευση.(Α12Σ05) ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (A.M.3222)

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.1.Η εμφάνιση νέων συνεργασιών.
1.1.Η εμφάνιση νέων συνεργασιών. 1.2.Ο εκπαιδευτικός τομέας και ο δυναμικός του ρόλος στη δια βίου εκπαίδευση. 1.3.Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(Μ.Μ.Επιχ.) στην ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης. 2.1. Η οργάνωση στρατηγικών αξιολόγησης ως προς την εργασία και την εκπαίδευση:αξιολογώντας τις ανθρώπινες δυνατότητες. 2.2. Τα βιογραφικά σημειώματα. 2.3. Οι γενικές τάσεις που οδήγησαν στην εύρεση νέων τρόπων αξιολόγησης της ανθρώπινης επάρκειας. 2.4. Οι νέες εφαρμογές αξιολόγησης. 3.Συμπερασματικά. . .

3 1.1.Η εμφάνιση νέων συνεργασιών.
1.1.Η εμφάνιση νέων συνεργασιών. Η βιομηχανική επανάσταση είχε σαν αποτέλεσμα πλήθος αλλαγών . Η τοπική αυτοδιοίκηση, στην προσπάθεια της να δαμάσει αυτές τις αλλαγές, ώστε να μην δημιουργήσουν το χάος στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα, ενίσχυσε τη συνεργασία των Μ.Μ.Επιχ. Η συνεργασία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα με τη σειρά της την αναζήτηση λύσεων των προβλημάτων που απασχολούσαν διάφορους τομείς που ενδιέφεραν άμεσα τις Μ.Μ.Επιχ. όπως π.χ. ο τομέας εκπαίδευσης των εργαζομένων. Οι αλλαγές που προκλήθηκαν από το νέο κλίμα που δημιούργησε η βιομηχανική επανάσταση συνέθεσαν τη μεταρρύθμιση και τη μεταρ-ρυθμιστικότητα.

4 Ο όρος ‘μεταρρυθμιστικότητα’ φανερώνει τη συστηματική δυναμική επιχειρηματικών προσπαθειών να δημιουργήσουν αυτές τις αλλαγές. Θέσεις και ρόλοι εξελίσσονται ενώ απορρίπτεται ο ανταγωνισμός σαν τη μοναδική πιθανή σχέση σε μια αγοραστική οικονομία. Οι συνεργασίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εκπαιδευτικό πεδίο είναι αναγκασμένες να υπερβούν τον ανταγωνισμό και την αναξιοπιστία ώστε να βρουν κοινούς δρόμους για χάρη της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και των ενδιαφερόντων της δια βίου εκπαίδευσης. Αυτή η υπέρβαση ενίσχυσε τη συνεργατικοτητα και τις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες προσπαθώντας να δώσουν λυσεις στα ποικίλα προβλήματα που τις απασχολούν ακόμα και σήμερα, έφτασαν σταδιακά στην οργάνωση και το σχεδιασμό των διαφόρων παραμέτρων της δια βίου εκπαίδευσης.

5 1.2. Ο εκπαιδευτικός τομέας και ο δυναμικός του ρόλος στη δια βίου εκπαίδευση.
Οι νέες συνεργατικές δραστηριότητες μέσα και ανάμεσα στους οργανισμούς, προσφέρουν ένα πρόσφορο έδαφος για να εδραιωθούν οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις και στον εκπαιδευτικό τομέα της δια βίου εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός τομέας χρησιμοποιεί τις ικανότητες και τις υποδομές των τοπικών παραγόντων προκειμένου ν’ αυξηθεί και να εκμεταλλευθεί σε βάθος την αναπτυξιακή δυνατότητα επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ινστιτούτων, κατά τρόπο συνεργατικό και ενωτικό. Η ελαστικοτητα που παρουσιαζουν οι τοπικές συνενώσεις των επιχειρήσεων και οι διάφοροι οργανισμοί, δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό τομέα να προσαρμόσει τις διάφορες παραμέτρους της δια βίου εκπαιδευσης... στις δυνατότητες στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα ...που υπάρχουν.

6 1. 3. Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(Μ. Μ. Επιχ
1.3.Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων(Μ.Μ.Επιχ.) στην ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης. Οι Μ.Μ.επιχ. σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ζωής στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές περιοχές γιατί: είναι υπεύθυνες για την εργοδοσία, τις εργασιακές θέσεις και την ανάπτυξη νέων εργασιακών ευκαιριών , ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνες για προϊόντα και υπηρεσίες. Γι’ αυτό η μόρφωση, η εκπαίδευση και η δια βίου εκπαίδευση αναπτύσσουν μια γκάμα κοινών θεμάτων για τις Μ.Μ.Επιχ. - Για την τεχνολογική επιμόρφωση οι Μ.Μ.επιχ. χρειάζονται συγκεκριμένες εξωτερικές υπηρεσίες όπως κέντρα για τεχνολογική πληροφόρηση και επιμόρφωση του προσωπικού. Η τεχνολογική επιμόρφωση όμως παρουσιάζει τρία αδύναμα στοιχεία: - είναι συχνά ‘τεχνολογικοκεντρική’ . - γεωγραφικά πρέπει να παρέχεται πολύ κοντά στις Μ.Μ.επιχ.

7 εκπαιδευτικού ινστιτούτου
-μια αποτελεσματική εφαρμογή των μοντέρνων τεχνολογιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαιτεί αναπόφευκτα μέτρα οργάνωσης της εργασίας και εκπαίδευση για τους εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται την εκπαίδευση σαν μια ενσωματωμένη δραστηριότητα γιατί οι εκπαιδευτικές πρόσφορες δεν έχουν σχεδιαστεί ώστε ν’ αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των Μ.Μ.επιχ. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που σήμερα βλέπουν αυτούς τους περιορισμούς σαν προκλήσεις για να ενισχύσουν τις μεταρρυθμιστικές λυσεις και ν΄αναπτύξουν υπηρεσίες επιμόρφωσης ως προς αυτόν τον τομέα. μηχανισμoi μάθησης εργασίας εκπαιδευτικού ινστιτούτου επιχείρησης Χάρη σ’ αυτήν την αλληλεπίδραση ο ‘κόσμος της εργασίας’ μεταβάλλεται σταδιακά σαν αποτέλεσμα της μάθησης και των επιδράσεων της.

8 Παράλληλα πρωτοποριακοί και επαρκείς τρόποι οργάνωσης της εργασίας υποβάλλονται στις Μ.Μ.επιχ. παρέχοντας έτσι την υποδομή για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλους τους τομείς των απαιτήσεων που έχουν οι νέες τεχνολογίες για την παραγωγή. Τέλος, οι παραπάνω τρόποι οργάνωσης της εργασίας, διεγείρουν νέες λύσεις για τα προβλήματα της αγοράς εργατικού δυναμικού, στα θέματα της δια βίου εκπαίδευσης και ενάντια στους κοινωνικούς αποκλεισμούς.

9 2.1. Η οργάνωση στρατηγικών αξιολόγησης ως προς την εργασία και την εκπαίδευση: αξιολογώντας τις ανθρώπινες δυνατότητες. Για να ενισχυθεί η διαφάνεια, η υπευθυνότητα και η ακεραιότητα ως προς την έκθεση των διαφόρων στοιχείων που αφορούν: εργοδότες, κοινωνικούς φορείς, οικονομικούς φορείς, ...άρχισαν να οργανώνονται διάφοροι τρόποι αξιολόγησης της επάρκειας των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού. Οι τρόποι αυτοί αφορούν κυρίως: τις δυνατότητες τις γνώσεις τις ικανότητες τις εμπειρίες ...του κάθε μέλους μιας ομάδας ως προς το ρόλο του και τη δράση του μέσα σε αυτή. Οι αξιολογητικές εφαρμογές προέκυψαν μάλλον αυθόρμητα μέσα στις επιχειρήσεις, ανάμεσα στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργατικού δυναμικού, και στην εκπαίδευση (μόρφωση, παιδεία).

10 Στη βιομηχανική εποχή, η τεράστια πλειοψηφία των εργαζομένων δύσκολα άλλαζε επάγγελμα ή ακόμα και εργασιακή θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Η πληροφόρηση σχετικά με την ανθρώπινη επάρκεια που ήταν τυπωμένη στα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους(όταν και αν υπήρχαν) παρέμενε σταθερή και αξιόπιστη καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής. Οι επιπρόσθετες ικανότητες που αποκτούνταν μέσω της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας (άτυπη εκπαίδευση) και μέσω της επιμόρφωσης (με τη μορφή παρακολούθησης μιας σειράς μαθημάτων που σχετιζόταν με την εργασία) δεν καταγράφονταν με ακρίβεια. Η αλλαγή εργασιακής θέσης, είτε ανερχόμενη, είτε οριζόντια γινόταν συνήθως μέσα στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο εργασιακό κλάδο.

11 Τα πιο διαδεδομένα από αυτά είναι:
Σιγά σιγά όμως, με την εξέλιξη της κοινωνίας σε κοινωνία της πληροφορίας τα παραπάνω δεδομένα άλλαξαν και η πληροφόρηση για τις δυνατότητες του κάθε ατόμου και τις επιπρόσθετες ικανότητες που αποκτούσε από τα διάφορα μέσα της μη επίσημης μάθησης, έγινε απαραίτητη. Η αξιολόγηση και ειδικά η αναγνώριση (εκτίμηση,) των αποτελεσμάτων είναι από μόνες τους ισχυρά κίνητρα για τη δια βίου εκπαίδευση . Γι΄ αυτό το λόγο, αναζητήθηκαν και σχεδιάστηκαν όργανα που φέρνουν στο φως πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη επάρκεια. Τα πιο διαδεδομένα από αυτά είναι: - οι διπλωματικές δομές*, οι οποίες μέσα από μια σειρά διαγωνισμών, τεστ ή εκτιμήσεων, παρέχουν στους μαθητευόμενους την πιστοποίηση κατοχής ενός συγκεκριμένου συνόλου δυνατοτήτων - και τα βιογραφικά σημειώματα. *Στις χώρες όπου ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει αναπτυχθεί δυναμικά, τα διπλώματα έχουν γίνει μέσα επίτευξης στον τομέα της εργασιακής αγοράς.

12 2.2. Τα βιογραφικά σημειώματα.
Τα παραδοσιακά αυτά όργανα βρίσκονται υπό την πίεση τριών παραγόντων: της αυξανόμενης ελαστικότητας που έχει η αγορά εργατικού δυναμικού, της διεθνικοποίησης των μαθησιακών κ΄ εργασιακών αγορών. της αυξανόμενης σπουδαιότητας της μη επίσημης μάθησης και των συνεπειών της, στις στρατηγικές της δια βίου εκπαίδευσης. 2.2. Τα βιογραφικά σημειώματα. Καθώς η αγορά εργασίας έγινε πιο δυναμική και οι αλλαγές εργασιακών θέσεων πιο συχνές, η χρήση βιογραφικών σημειωμάτων εξαπλώθηκε ραγδαία. Αν και δεν υπάρχει ένα υπερεθνικό ρυθμιστικό σώμα το οποίο να θέτει τα όρια ή έστω τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων, συνήθως περιέχουν τις σημαντικότερες κατηγόριες πληροφοριών, όπως:

13 1. μια έκθεση των συνηθισμένων διπλωμάτων που παρέχονται στη βασική εκπαίδευση συμπληρωμένη με πιστοποιητικά παρακολούθησης επιπρόσθετων μαθημάτων (σεμινάρια, κ.λ.π.), 2. μια αναφορά προϋπηρεσίας , 3. μια συνολική έκθεση των χόμπι και των δραστηριοτήτων του ελευθέρου χρόνου με έμφαση στις ατομικές ενασχολήσεις και τις ποικίλες προσωπικές δυνατότητες . 2.3. Οι γενικές τάσεις που οδήγησαν στην εύρεση νέων τρόπων αξιολόγησης της ανθρώπινης επάρκειας. Η αύξηση της ποικιλίας των απαιτούμενων εργασιακών προσόντων και της ελαστικότητας της εργασιακής αγοράς. Με βάση την τάση αυτή: - η αύξηση των πιστοποιητικών κατοχής των γνώσεων που απαιτούνται από τους εργοδότες κατά την πρόσληψη προσωπικού και - η αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων εμπορικών συναλλαγών (εργασιακής φύσης) …κάνουν τα παραδοσιακά μέσα άχρηστα (δηλ. τα απαρχαιώνουν).

14 Η διεθνικοποίηση των εκπαιδευτικών και εργασιακών αγορών.
Η διεθνικοποίηση των εκπαιδευτικών και εργασιακών αγορών. Χάρη στην παγκοσμιοποίηση και την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της επικοινωνίας οδηγηθήκαμε στην διεθνικοποίηση των μαθησιακών κ΄ εργασιακών αγορών αναζητήθηκαν δομές παροχής πιστοποιητικών, οργανωμένες σε υπερεθνικό επίπεδο. Η αυξανόμενη επίγνωση της σπουδαιότητας της μη επίσημης μάθησης. - Παλιότερα η μη επίσημη μάθηση σπάνια συμπεριλαμβανόταν στα απαιτούμενα εκπαιδευτικά προσόντα και αναφερόταν μόνο αόριστα στα βιογρ.σημ. - Σήμερα, η σπουδαιότητα της μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ενώ έχει αρχίσει να παρέχεται και στον εργασιακό χώρο συστηματικά και όχι τυχαία όπως παλιότερα. -Σήμερα, η σπουδαιότητα της μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ενώ έχει αρχίσει να παρέχεται και στον εργασιακό χώρο συστηματικά και όχι τυχαία όπως παλιότερα. - Αν οι ικανότητες που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν, θα ήταν κίνητρο για τον εκπαιδευόμενο να κάνει πλήρη χρήση των μαθησιακών ευκαιριών στην εργασία(και αλλού) αλλά και για τον εργοδότη να αναπτύξει ένα καλό μαθησιακό περιβάλλον .

15 2.4. Οι νέες εφαρμογές αξιολόγησης.
Με βάση τις παραπάνω τάσεις οδηγηθήκαμε στη δημιουργία νέων εφαρμογών αξιολόγησης που ίσως μια μέρα γίνουν στοιχεία για μια υπερβατική οργάνωση αξιολόγησης και είναι τα εξής: A. Η αξιολόγηση της διευθυντικής γνώσης στις επιχειρήσεις. Το παραδοσιακό διευθυντικό προσωπικό ασχολούνταν κυρίως με την πρόσληψη, την απόλυση και την προαγωγή του προσωπικού. Σήμερα καθορίζει τις δυνατότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων (της επιχείρησης) και στη συνέχεια επιλέγει αυτές τις δυνατότητες μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών: πρόσληψη νέων ατόμων είτε σε μόνιμη, είτε σε προσωρινή βάση, επιμόρφωση του προσωπικού της, ανακατανομή του προσωπικού της, κ.λ.π Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση του διευθυντικού προσωπικού το οποίο επηρεάζει με τις αποφάσεις του την παραγωγικότητα και την πρόοδο της επιχείρησης.

16 Β. Το πιστοποιητικό εξειδίκευσης.
Συστήματα όπως η αποκαλούμενη σειρά(συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας) ‘ISO-9000’ έχουν τεθεί σε λειτουργία για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Το πιστοποιητικό ISO εξαπλώθηκε από τον απλό κατασκευαστικό τομέα και στον τομέα παροχής των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ίσως είναι κατά κάποιο τρόπο πιο δύσκολο να πιστοποιηθούν απ’ ότι τα υλικά προϊόντα αλλά η ανάγκη πιστοποίησης τους είναι πολύ ισχυρή αφότου αυξήθηκε η αναλογία τους στον παγκόσμιο τομέα παραγωγής. Γ. Η αναφορά του άϋλου κεφαλαίου. Σκοπός αυτής της εξωτερικής αναφορικής διαδικασίας είναι να φανερώσει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της κάθε επιχείρησης… στους μετόχους, στους προμηθευτές στο προσωπικό στους κεφαλαιούχους, στους πελάτες στο ευρύτερο κοινό ως προς:

17 Δ. Η αξιολόγηση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών ινστιτούτων.
την πνευματική ιδιοκτησία(εφευρέσεις), τα πνευματικά περιουσιακά στοιχεία(κωδικοποιημένη γνώση), το ανθρώπινο κεφαλαίο ή τους ανθρώπινους πόρους(την επάρκεια των υπάλληλων). Δ. Η αξιολόγηση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών ινστιτούτων. Έχει πλέον γίνει κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι τα διάφορα εκπαιδευτικά ινστιτούτα… είτε αυτά λειτουργούν σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κλάδο, είτε σαν μεμονωμένες μονάδες παροχής γνώσεων και ικανοτήτων ...είναι πολύ σημαντικά για τη δια βίου εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους αλλά και ο σχεδιασμός ενός ενιαίου πλαισίου μέσα στο οποίο να κινείται η δραστηριότητα τους. Ε. Τα χαρτοφυλάκια. Καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες εισαγωγής της εμπειρικής μάθησης στο μαθησιακό πρόγραμμα, τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών ινστιτούτων, τείνουν να χάσουν την αρχική τους πληροφοριακή άξια. Έτσι δημι-ουργήθηκαν τα χαρτοφυλάκια.

18 Τα βασικότερα χαρακτηριστικά ως προς τη μορφή αλλά και τη χρήση των χαρτοφυλακίων είναι:
1 Περιέχουν ένα αριθμό παραρτημάτων που μπορούν να θεωρηθούν σαν οριοθετημένα βιογραφικά σημειώματα, όπου διάφοροι τύποι πληροφοριών σχετικά με τις ικανότητες του κατόχου τους έχουν το δικό τους χώρο. 2 Περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά που κατέχει το άτομο που εξετάζεται αλλά και οι ημερομηνίες λήξης τους. 3 Mπορούν να γίνουν μέσα ανάπτυξης στρατηγικών της δια βίου εκπαίδευσης. 4 Διαπραγματεύονται σε αρκετές χώρες από τα γραφεία εύρεσης εργασίας για τους ίδιους λόγους για τους οποίους το κάνουν τα εκπαιδευτικά ινστιτούτα. 5 Τα επίσημα και μη προσόντα συγκεντρώνονται στα χαρτοφυλάκια με λίγο πολύ την ίδια μορφή με αυτή που διαπραγματεύονται τα ινστιτούτα εκπαίδευσης. Άρα αυτά τα χαρτοφυλάκια δεν πρέπει να διαφέρουν από αυτά των εκπαιδευτικών ινστιτούτων. 5

19 3.Συμπερασματικά. . . Οι επαρχιακές συνενωτικές δραστηριότητες ωφελούν τον επιχειρηματικό κλάδο με την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και απεριόριστων δυνατοτήτων που οδηγούν στην ανάπτυξη της τοπικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς το μέγεθος (των Μ.Μ.επιχ. )μπορούν να ξεπεραστούν σε αυτές τις συνεργασίες ενώ μπορούν να επιτευχθούν κοινοί τρόποι επιμόρφωσης και προώθησης προϊόντων . Λόγω του ότι: …οι εργοδότες στο μέλλον θα χρειαστούν περισσότερη διαφάνεια και ακρίβεια ως προς την εκτίμηση και έκθεση της ανθρώπινης επάρκειας ...ενώ οι εργαζόμενοι θα θελήσουν να σπάσουν τα δεσμά του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος σαν το μόνο τρόπο παροχής της απαιτούμενης επάρκειας … …υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η U.N.E.S.C.O.,η Ε.Ε. κ.λ.π. έχουν αναλάβει το σχεδιασμό μιας αναγνωρισμένης οργάνωσης , όπου κάθε είδος μάθησης αξιοποιείται αν και δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το πώς θα είναι αυτή.

20 Τ Ε Λ Ο Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Σ


Κατέβασμα ppt "Δια βίου εκπαίδευση. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google