Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνικό «Σύστημα» … Υγείας Η λειτουργία του στην εποχή της χρεοκοπίας Π.Γ.Βλαχογιαννόπουλος Πόρτο Χέλι 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνικό «Σύστημα» … Υγείας Η λειτουργία του στην εποχή της χρεοκοπίας Π.Γ.Βλαχογιαννόπουλος Πόρτο Χέλι 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνικό «Σύστημα» … Υγείας Η λειτουργία του στην εποχή της χρεοκοπίας Π.Γ.Βλαχογιαννόπουλος Πόρτο Χέλι 2012

2

3 Το ελληνικό σύστημα υγείας εξασφαλίζει καλή υγεία στο 78% του πληθυσμού

4 ...εν τούτοις το ποσοστό του πληθυσμού με κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας αυξάνεται

5 Το ποσοστό του πληθυσμού με πολύ μεγάλο περιορισμό δραστηριοτήτων αυξάνεται

6 Χρεοκοπία  Η κατάσταση κατά την οποία ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο δανειστή σε προδιαγεγραμμένο χρονικό πλαίσιο, χωρίς να είναι δυνατός κάποιος διακανονισμός.  Η κατάσταση κατά την οποία η διανομή αγαθών και υπηρεσιών από την ελεύθερη αγορά δεν είναι αποτελεσματική

7 Κρίση  Κατάσταση κατά την οποία συμβιώνουν (για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών)δύο πλεονάσματα:  Ένα πλεόνασμα μισθωτής εργασίας (που δε θέλει κανείς να μισθώσει)  Και ένα πλεόνασμα κεφαλαίων (αποταμιεύσεων που δε βρίσκουν επικερδή τοποθέτηση)  Μείωση της τιμής εργασίας (μισθός) ή του χρήματος (επιτόκια)  αδυναμία κατανάλωσης  πτώση ζήτησης  φόβος των επενδυτών για μεγαλύτερη πτώση ζήτησης  αναστολή παραγωγής. Ιωάννης Βαρουφάκης: Κρίσης Λεξιλόγιο Εκδ. Ποταμός, 2011

8 Παραγωγικότητα (Productivity)  Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής, δηλαδή ο λόγος του τελικού προϊόντος (output) πρός την επένδυση που απαιτείται (input). Saari S: Productivity: Theory and measurement in business, 2006; Productivity Handbook

9 Η Ελλάδα είναι χώρα με χαμηλή παραγωγικότητα

10 Η ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ είναι αρνητική μετά το 2007

11 Τα έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ τείνουν να ελαττώνονται

12 Τα έξοδα της κεντρικής κυβέρνησης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής αυξάνονται

13 Το μέσο και διάμεσο επίπεδο προσωπικού εισοδήματος συνέχισε να ανέρχεται μέχρι το 2010.

14 Το χρέος της χώρας αυξήθηκε ραγδαία μετά το 2008.

15 Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι δείκτης αξιολόγησης συστημάτων υγείας Το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού μιας χώρας: •Δείκτης αξιολόγησης του συστήματος υγείας ΠΗΓΗ: NationMaster.com

16 Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής μετά τη γέννηση αυξάνεται αργά στην Ελλάδα

17 Βραδεία αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης στον Ελληνικό πληθυσμό

18 Δείκτες αξιολόγησης συστημάτων υγείας  Σχετική πτώση προσδόκιμου επιβίωσης (79,92 έτη)  2003 78.89 έτη (24 η θέση)  2011 79,92 έτη (30 η θέση)  Δαπάνες για την υγεία:  ΗΠΑ: 14,6% του ΑΕΠ  ΕΛΛΑΔΑ: 9,5% του ΑΕΠ ÷ NationMaster.com  Παραοικονομία: έλλειμμα 13% του ΑΕΠ

19 Οι γάμοι μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια

20 Τα διαζύγια αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια

21 Οι γεννήσεις μειώνονται και οι θάνατοι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια

22 Η ανεργία αυξάνεται ραγδαία μετά το 2008

23 Οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται ραγδαία μετά το 2008

24 Το ποσοστό των ατόμων που διαμένουν σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο αυξάνεται

25 Το 20% τουλάχιστον του Ελληνικού πληθυσμού έχει κάποιο «νόσημα φθοράς».

26 Το κάπνισμα αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα στις νέες ηλικίες

27 Ελληνικό «σύστημα» υγείας Συνεισφορά στη χρεοκοπία  Πλημμελής παιδεία ιατρικού σώματος  Ανοργανωσιά και αφάνταστη σπατάλη  Ανήθικες και παράνομες πρακτικές

28 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεοκοπία Πλημμελής παιδεία ιατρικού σώματος  Που οφείλεται;  Μεγάλος αριθμός φοιτητών  Απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Πολλή πληροφορία/ελάχιστη πράξη  Διακοπή εκπαιδευτικής διαδικασίας  Απεργίες/καταλήψεις

29 Οι αριθμοί των σπουδαστών ελαττώνονται και των φοιτητών αυξάνονται

30 Ο αριθμός των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών αυξάνεται σημαντικά

31 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεοκοπία Πλημμελής παιδεία ιατρικού σώματος  Μη αξιολόγηση εκπαιδευτών  Νοσοκομεία εκπαιδευτήρια  χωρίς υποδομή  ακατάλληλοι εκπαιδευτές  Αντιπαλότητα/μη συνεργασία  πανεπιστημιακών/κρατικών εκπαιδευτών γιατρών

32 Η επαναξιολόγηση των ιατρών λείπει από την Ελλάδα, ενώ αναπτύσσεται σταθερά στην Ευρώπη CME: continuing medical education CPD: Continuing professional development Merkur, Mossialos et al, Clinical Medicine, 2009;8:371

33 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεοκοπία Πλημμελής παιδεία ιατρικού σώματος  Διαγνωστικές εξετάσεις, αντί κλινικής εξέτασης  Συνταγογράφηση ακριβών φαρμάκων χωρίς ένδειξη  Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για το ίδιο πρόβλημα  Όχι παραπομπή ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα

34 Το 28% των ασθενών κάνει χρήση φαρμάκων χωρίς συμβουλή ιατρού

35 Οι ρυθμοί μισθολογικών αυξήσεων δεν συμβαδίζουν με αύξηση παραγωγικότητας Source: Peeters and Den Reijer (2011), based on OECD and EU

36 Ελληνικό «σύστημα» υγείας Συνεισφορά στη χρεoκοπία  Πλημμελής παιδεία ιατρικού σώματος  Ανοργανωσιά και αφάνταστη σπατάλη  Ανήθικες και παράνομες πρακτικές

37 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Ανοργανωσιά και αφάνταστη σπατάλη  Έλλειψη υγειονομικού χάρτη  Ο υγειονομικός χάρτης είναι διαχειριστικό εργαλείο γιά:  Ορθολογική λήψη αποφάσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού  Βέλτιστη κατανομή πόρων και υπηρεσιών  Αποδοτικότητα  Καταγραφή  Μεγάλες διακυμάνσεις στη ποιότητα και την ποσότητα των προσφερομένων υπηρεσιών

38 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Ανοργανωσιά και αφάνταστη σπατάλη  Συγκρινόμενη με Μ. Βρετανία:  Κλίνες: > 30%  Ιατροί: x2  Αξονικοί τομογράφοι: x 3,5  Μαγνητικοί τομογράφοι: x 2,5

39 Οι νοσοκομειακές κλίνες παραμένουν σταθερές ανά 1.000.000 πληθυσμού, (2000-09)

40 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Ανοργανωσιά και αφάνταστη σπατάλη  Διακύμανση τιμών βιοτεχνολογικών υλικών (100%)  Μη αξιολόγηση δεικτών  απόδοσης  κόστους οφέλους

41 Ελληνικό «σύστημα» υγείας Συνεισφορά στη χρεoκοπία  Πλημμελής παιδεία ιατρικού σώματος  Ανοργανωσιά και αφάνταστη σπατάλη  Ανήθικες και παράνομες πρακτικές

42 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Ανήθικες και παράνομες πρακτικές  Μία από τις τρεις πρώτες θέσεις διαφθοράς στην Ε.Ε.  Λεηλασία ασφαλιστικών ταμείων  Διακίνηση μαύρου χρήματος  Φακελάκι: 150 – 7500 Ευρώ

43 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Ανήθικες και παράνομες πρακτικές  Διακίνηση μαύρου χρήματος  ποσοστά από:  Φάρμακα  Διαγνωστικές εξετάσεις  Χρήση προϊόντων βιοτεχνολογίας

44 Arabian nights-1001 tales of how pharmaceutical companies cater to the material needs of doctors: Case report I.A.Giannakakis & JPA Ioannidis BMJ 2000;321:1563

45 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Η χρεωκοπία θα βοηθήσει την εξυγίανση;  Μέτρα που ελήφθησαν :  Ελάττωση τιμών φαρμάκων  Ελάττωση κέρδους φαρμακοποιών  Συνταγογράφηση μόνο βάσει φύλλου οδηγιών (ΕΟΦ)  Θεραπευτικά πρωτόκολλα για χρόνια νοσήματα  Υγειονομικός χάρτης της χώρας

46 Σημαντική εξοικονόμηση σε μιά διετία Πέννυ Μπουλούζα, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2012, 4 Μα ḯ ου

47 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Η χρεοκοπία θα βοηθήσει την εξυγίανση;  Μέτρα που καθυστερούν :  Δημιουργία λίστας φαρμάκων  Αποπεράτωση εθνικών διαγωνισμών για αγορά υλικών  Ηλεκτρονική συνταγογράφηση  Σύστημα που ανταποκρίνεται σε ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες  Τροφοδότηση με ανανεούμενες πληροφορίες

48 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Η χρεοκοπία θα βοηθήσει την εξυγίανση;  Μέτρα που πρέπει να ληφθούν :  Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία  Δημιουργία φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  Συγχώνευση νοσοκομείων  Συγκέντρωση «κρίσιμης μάζας» ιατρών και ιατρικών ειδικοτήτων  Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος  Δημιουργία εξειδικευμένων ιατρικών ομάδων

49 Θετικές Συνέπειες του Μέτρου Συνταγογράφησης Βάσει Δραστικής Ουσίας 49 Οι θετικές συνέπειες του μέτρου είναι οι εξής: 1.Χορήγηση των φθηνότερων ιδιοσκευασμάτων ανά δραστική ουσία. 2.Δυναμικότερη έκφραση των προτιμήσεων των Ελλήνων ασθενών. 3.Μείωση της πιθανότητας λάθους κατά τη συνταγογράφηση 4.Αύξηση της επιρροής της πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην καθημερινή πρακτική, 5.Οι φαρμακοποιοί έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον αριθμό των σκευασμάτων ανά δραστική ουσία που αποθηκεύουν στο φαρμακείο.

50 Αρνητικές Συνέπειες του Μέτρου Συνταγογράφησης Βάσει Δραστικής Ουσίας 50 1.Πυροδότηση της υποκατάστασης των παλιών γενοσήμων φαρμάκων με νέα πρωτότυπα και ακριβότερα και αύξηση της δαπάνης: 2.Μονοπώλιο στην φαρμακευτική ενημέρωση από τα πρωτότυπα φάρμακα. 3.Αθρόα εισαγωγή γενοσήμων από τρίτες χώρες και δημιουργία ολιγοπωλίου Δ 4.Διάλυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων όταν το κύριο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη.

51 Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης συνοδεύει την αντικατάσταση παλαιών φαρμάκων με καινούργια με βάση την ίδια δραστική ουσία

52 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Συνεισφορά στη χρεoκοπία Η χρεοκοπία θα βοηθήσει την εξυγίανση;  Μέτρα που πρέπει να ληφθούν :  Αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης προσωπικού  Εξάλειψη διακίνησης μαύρου χρήματος  Πανελλήνια εκπαίδευση ιατρών  Κανόνες καλής ιατρικής πρακτικής  Επαναξιολόγηση των ιατρών

53 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Μέτρα που πρέπει να ληφθούν Κανόνες άριστης άσκησης Ιατρικής  Λήψη λεπτομερούς ιστορικού:  αναντικατάστατη  Ενδελεχής φυσική εξέταση  οδηγός της διαγνωστικής διαδικασίας  Παραγγελία των απαραίτητων εξετάσεων  κρίση  απλών, φτηνών που στοχεύουν στη διάγνωση  εξειδικευμένες εξετάσεις για άλυτα ιατρικά προβλήματα

54 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Μέτρα που πρέπει να ληφθούν Κανόνες άριστης άσκησης Ιατρικής  Συνταγογράφηση φαρμάκων  το φάρμακο που ξέρεις καλύτερα  φτηνότερο, παλαιότερο, αποτελεσματικότερο, ασφαλέστερο  αντίγραφα φαρμάκων, ισοδύναμα με τα πρωτότυπα  προσοχή στη συνταγογράφηση της κατάλληλης δόσης  γνώση των παρενεργειών  ενημέρωση του ασθενούς για να παρακολουθεί τις παρενέργειες  Μην αλλάζεις την αποτελεσματική θεραπεία

55 Η χρήση γενοσήμωνεπωνύμων φαρμάκων είναι παγκόσμια πρακτική

56 Ελληνικό «σύστημα» υγείας: Μέτρα που πρέπει να ληφθούν Κανόνες άριστης άσκησης Ιατρικής  Γνώση των θεραπευτικών βημάτων για την αντιμετώπιση χρόνιων νόσων  αν το πρώτο δεν θεραπεύει, προσθήκη δεύτερου  δεν αλλάζουμε φάρμακο, χωρίς λόγο  Διδασκαλία των κανόνων υγιεινής διατροφής & διαβίωσης στον ασθενή  Υπόδειξη των κατάλληλων εμβολιασμών στον ασθενή  ηλικία  νοσηρές καταστάσεις

57 Η κρίση είναι ευκαιρία για αναδιοργάνωση του κράτους • Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό δεν διανέμεται αποτελεσματικά σε καιρό χρεοκοπίας • Οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας συνέβαλαν στη χρεοκοπία • Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας θα επέλθει με: • Μείωση της σπατάλης • Βελτίωση της ποιότητας των ιατρών με εκπαίδευση και αξιολόγηση • Δημιουργία υγειονομικού χάρτη της χώρας • Αγάπη για τη χώρα και όραμα για το μέλλον


Κατέβασμα ppt "Ελληνικό «Σύστημα» … Υγείας Η λειτουργία του στην εποχή της χρεοκοπίας Π.Γ.Βλαχογιαννόπουλος Πόρτο Χέλι 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google