Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ
«Αποτελεσματικότητα συσκευών ασφαλείας στη πρόληψη της διαδερμικής έκθεσης» ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 CDC ατυχήματα 50% δεν αναφέρονται 28% ως 2012

3 Table 1. Infections Transmitted via Sharps
Injuries during Patient Care (PC) and / or Laboratory / Autopsy (LA) Infection PC L/A Infection PC L/A Blastomycosis √ Leptosprirosis √ Cryptococossis √ Malaria √ Diphtheria √ M. tuberculosis √ √ Ebola √ Rocky Mountain √ Gonorrhea √ Spotted fever Hepatitis B √ √ Scrub typhus √ Hepatitis C √ √ Strep Pyogenes √ HIV √ √ Syphilis √ Herpes √ Toxoplasmosis √

4 Κόστος Οικονομικό 500 -3000$ Συναισθηματικό φόβο και άγχος
Οικονομικό $ Συναισθηματικό φόβο και άγχος Σωματικό τοξικότητα των φαρμάκων Κοινωνικό χαμένων υπηρεσιών Ιατρικής φροντίδας Δικαστικού αγώνα

5 HCW’s

6 Blood

7

8

9

10 ΟΔΗΓΙΕΣ OSHA OSHA = Occupational Safety & Health Administration
Πρότυπες οδηγίες στις ΗΠΑ ,1991 Needlestick Safety and Prevention Act November 6, October 18, 2001 Για οιοδήποτε εργαζόμενο που εκτίθεται σε ΑΜΝ στο χώρο εργασίας

11 Washington Watch                                                          American Journal of Nursing - December, 2000 - Volume 100, Issue 12
A Victory for Nurses Needlestick prevention legislation is passed by Congress and signed into law By Stephanie Reed

12 Χρήση συσκευών ασφαλείας
Στρατηγικές πρόληψης Μείωση παρεμβατικών διαδικασιών Κατάλληλη αναλογία προσωπικού ασθενών Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον Επανεξέταση των πρακτικών χρήσης των αιχμηρών Αποτελεσματικότητα των κυτίων απόρριψης και της θέσης τους Εκπαίδευση –Διαδικασία ένταξης των νέων εργαζομένων- Διαθεσιμότητα γραπτών οδηγιών Χρήση συσκευών ασφαλείας

13 Sharps with Engineered Sharps Injury Protections - [SESIP]
«Αιχμηρό χωρίς βελόνη ή με βελόνη που φέρει χαρακτηριστικά ή μηχανισμό που μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο ενός επεισοδίου έκθεσης»

14 Μηχανικοί έλεγχοι αιχμηρών
Τα κριτήρια που τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να πληρούν είναι:  Να φέρουν άκαμπτο κάλυμμα που να επιτρέπει στα χέρια να παραμένουν πίσω από τη βελόνα  Να διασφαλίζουν ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι ενεργά – αποτελεσματικά πριν την αποσυναρμολόγηση και παραμένουν ενεργά μετά την απόρριψη  Να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού  Να είναι απλά στη χρήση  Να είναι οικονομικά

15 σύστημα χωρίς τη χρήση βελόνης
Η συσκευή που δεν χρησιμοποιεί βελόνη: Συλλογή βιολογικών υγρών Χορήγηση υγρών ή φαρμάκων Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με δυνητικό κίνδυνο διαδερμικής έκθεσης

16 Χαρακτηριστικά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας
Συσκευές ενεργητικής ασφάλειας Απαιτείται δράση από το χρήστη Συσκευές παθητικής ασφάλειας Το αιχμηρό είναι προστατευμένο πριν τη διαδικασία

17 Υποδερμικές σύριγγες με χαρακτηριστικό ασφαλείας τη θήκη Hypodermic syringes with “Self-Sheathing” safety feature NOTE: The devices pictured in the next few slides are meant to serve as examples of devices that are currently available, this is not an exhaustive list, nor is it meant to favor one device over another. OSHA does not approve, endorse, register, or certify any medical devices. Needle guard has protected sliding sheath (with some designs the shield must be twisted to engage the lock). To safely activate the sheath, hold back of syringe in one hand, hold external sheath with other and pull back on the syringe so the sheath is left covering needle. This is better than advancing the sheath forward; if hands slip, a stick may result. Activated (used) syringe must then be placed in a sharps box, as device activation is considered to be a temporary safety measure, and treated as regulated waste. [Device drawings courtesy of International Health Care Worker Safety Center, University of Virginia] Self-sheathed protected position

18 Υποδερμικές σύριγγες με χαρακτηριστικό ασφαλείας την απόσυρση της βελόνης Hypodermic syringes with “Retractable Technology” safety feature After injecting medication, further depression of the plunger activates a mechanism that retracts needle into the syringe. Activated (used) syringe must then be placed in a sharps box and treated as regulated waste. Retracted protected position

19 Βελόνη αιμοληψίας με αυτόματη άμβλυνση του άκρου Phlebotomy needle with “Self-Blunting” safety feature After final tube of blood is drawn, blunt internal hub is activated by forward pressure of vacuum tube, blunting needle before it is removed from patient. Blunting may occur accidentally or deliberately with the first tube, if pushed into the blunting activation mechanism. If the needle is blunted prematurely, it cannot be used again or repositioned. Activated (used) syringe must then be placed in sharps box and treated as regulated waste. Note: The standard prohibits the removal of a needle, unless it is medically necessary. After single use, the device must be deposited in a sharps container. Blunted protected position

20 Αιχμηρά με ενσωματωμένο κάλυμμα “Add-on” safety feature
Attached to syringe needle The hinged safety device can either be purchased separately to add on to an existing syringe or purchased pre-attached to a syringe or blood tube holder. Once the needle is used, the hinge should be clicked into place using a tabletop-- NOT the other hand. The activated (used) device must then be placed in a sharps box and treated as regulated waste. Attached to blood tube holder

21 Νυστέρια με αιχμηρό που αποσύρεται Retracting lancets with safety features
Πριν Κατά τη διάρκεια Μετά These devices are used for finger pricks, most often to test blood sugar in people with diabetes. When these devices are triggered, the lancet instantly protracts and cannot be used again. After use, the device must be placed in a sharps box and treated as regulated waste. Πριν Κατά τη διάρκεια Μετά Κατά τη χρήση Μετά τη χρήση

22 Μαχαιρίδια μιας χρήσεως Disposable scalpels with safety features
Πτυσσόμενη θέση Single use disposable scalpels with blades that retract or sheath. Most of these devices do not lock. Be careful. After use, safely place the scalpel in a sharps box. Μετακινούμενη θέση Protracted position

23 CDC 1997 Study Design and Population Multicenter pre-postsafety device implementation Intervention Punctur-guard ® bluntable phlebotomy needle Outcome Measure Estimated number of PIs* per 100,000 phlebotomies performed with conventional v. safety device Results 76% reduction in PI rate associated with use of safety device (p<0.003) Venipuncture needlepro ® (hinged needle cover) 66% reduction in PI Safety-lok ® winged steel 23% reduction in PI (p<0.07)

24 “Efficacy of Safety-Engineered Device Implementation in the Prevention of PIs: A Review of Published Studies” SeJean Tuma and Kent A.Sepkowitz Infectious Disease Service,Department of Medicine, Memorial Sloan –Kettering Canser Center,NY Ανασκόπηση 2045 ανακοινώσεων από το 1995 17 μελέτες , 2πολυκεντρικές 6μν-9 χρόνια 2μν – 3 χρόνια υιοθέτησης Εξοπλισμός: σύριγγες ασφαλείας, συστήματα αιμοληψίας κενού, πτυσσόμενα νυστέρια, προφυλαγμένες βελόνες fistula Άλλες παρεμβάσεις: χρήση κυτίων απόρριψης ,εκπαίδευση για τη μη επανατοποθέτηση της βελόνης, εκπαίδευση στη πρόληψη της έκθεσης ,εφαρμογή ελέγχων στις εργασιακές πρακτικές HEALTHCARE EPIDIMIOLOGY. CID 2006 :42(15 April).

25 Μείωση PIs 22%-100% Τα ποσοστά διαδερμικής έκθεσης με συσκευή φλεβοκέντησης μειώθηκαν σημαντικά (3000 κλίνες) 70,6% μείωση με τη χρήση κοίλων βελονών ασφαλείας 30,8 και 13,8 με βελόνες ραμμάτων ασφαλείας 62,4% και 70% συστήματα ασφαλείας χωρίς βελόνη HEALTHCARE EPIDIMIOLOGY. CID 2006 :42(15 April).

26 “SAFER NEEDLE DEVICES AND FACTORS ASSOCIATED WITH ADOPTION”
Νοέμβριο 1999 – Φεβρουάριο 2002 494 Νοσοκομεία ΗΠΑ 83% υιοθέτηση 52% των τμημάτων υιοθέτησαν συστήματα έγχυσης χωρίς βελόνη Κόστος Μέγεθος των νοσοκομείων Παρουσία ή όχι νομοθετικής ρύθμισης PUBLIC HEALTH REPORTS/ JULY- AUGUST 2002/ VOLUME 117

27 εγκατάσταση προγράμματος πρόληψης

28 Στόχοι του προγράμματος Ι
Προσδιορισμός του κινδύνου έκθεσης με την καταγραφή του προφίλ των «ατυχημάτων». Ποιος, που, πότε; Γιατί; Εφαρμογή πολιτικής περιορισμού των αιχμηρών Εφαρμογή εξοπλισμού ασφαλείας Ύπαρξη λίστας συστηνόμενων πρακτικών Τρόποι επικοινωνίας για την προώθηση τεχνικών με τη χρήση ασφαλών αιχμηρών Πολιτική ελέγχου θέσης των κυτίων και υπευθύνου για την απομάκρυνση και αντικατάστασή αυτών

29 Στόχοι του προγράμματος ΙΙ
Διερεύνηση όλων των διαδικασιών με δυνητικούς κινδύνους έκθεσης – τροποποίηση, υιοθέτηση ασφαλέστερων διαδικασιών και συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας Έλεγχος συμμόρφωσης στις συστηνόμενες επαγγελματικές πρακτικές Διάθεση ΜΑΠ και εξασφάλιση της χρήσης από τους επαγγελματίες

30 Παράγοντες που επηρεάζουν την Αποδοχή των επαγγελματιών
Προφίλ του επαγγελματία Εργασιακό κλίμα φτωχό σε ασφάλεια Σύγκρουση ανάμεσα στη παροχή φροντίδας και στην ατομική ασφάλεια

31 Αλλαγή επαγγελματικής συμπεριφοράς...
Βρίσκονται σε κίνδυνο Ο κίνδυνος είναι σημαντικός Η αλλαγή εργασιακής συμπεριφοράς θα έχει αποτέλεσμα Η αλλαγή αξίζει την προσπάθεια

32 Αξιολόγηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους
Η ενεργοποίηση του μηχανισμού γίνεται με το ένα χέρι; Ο μηχανισμός εμπλέκεται στη συνηθισμένη χρήση του προϊόντος; Ο μηχανισμός ενεργοποιείται πριν τη χρήση του εξοπλισμού; Ο μηχανισμός δουλεύει εξίσου καλά ανεξαρτήτως του μεγέθους χεριών του χρήστη; Το προϊόν απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο χρήσης από το συμβατικό;

33 Αξιολόγηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους
Η συσκευή επιτρέπει να διακρίνουμε την επιστροφή του αίματος στον καθετήρα ή το θάλαμο; Η χρήση του προϊόντος αυξάνει τον αριθμό νύξεων στον ασθενή; Το προϊόν σταματά τη ροή αίματος με την αφαίρεση της βελόνης από τον καθετήρα και πριν την σύνδεση με το σύστημα έγχυσης υγρών;

34 Αξιολόγηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους
Γίνεται άμεσα αντιληπτή η εφαρμογή του μηχανισμού; Το αιχμηρό φράζει ή καλύπτεται μετά τη χρήση και πριν την απόρριψη; Το προϊόν χρειάζεται εκπαίδευση για την εφαρμογή του;

35 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας
Κατά τη χρήση ή το χειρισμό του αιχμηρού Διαθεσιμότητα του αναγκαίου εξοπλισμού Επάρκεια φωτισμού και χώρου Οργάνωση πεδίου εργασίας Προσδιορισμός θέσης κυτίου απόρριψης Προσδιορισμός κατάστασης του ασθενή Ενημέρωση του ασθενή

36 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας
Κατά τη διαδικασία Επαφή με το πεδίο εφαρμογής και τη θέση των αιχμηρών Διατήρηση απόστασης Αποφυγή της «χέρι με χέρι» τεχνικής και ενημέρωση Κάλυψη αιχμηρού με τη τεχνική του ενός χεριού Εξασφάλιση της ενεργοποίησης του μηχανισμού ασφαλείας

37 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας
Κατά τη διάρκεια καθαριότητας που ακολουθεί τη διαδικασία Επίβλεψη δίσκων, επιφανειών, κρεβατιών Μεταφορά εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων σε δοχείο Κατά την απόρριψη Αποφυγή λανθασμένης απόρριψης Πληρότητα κυτίου Επάρκεια μεγέθους του Έλεγχος για προεξέχοντα αιχμηρά

38 Συμπερασματικά ... Υπάρχει σημαντική μείωση του ποσοστού διαδερμικής έκθεσης μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης επιτυγχάνονται σε συνδυασμό με: Την απόλυτη τήρηση των μέτρων προφύλαξης Την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Την πρακτική άσκηση στη σωστή χρήση του εξοπλισμού Τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιλογή Την κατασκευή ακόμη πιο εύχρηστων – απλών συσκευών

39

40

41

42 ευχαριστώ

43 ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Ηπατίτιδα Β Μείωση ποσοστού των λοιμώξεων 95% 1985 12.000
Κίνδυνος νόσησης 6-30% Ηπατίτιδα C 2% - 4% σχετίζονται με την έκθεση Κίνδυνος νόσησης: 1,8% (0%-7%)

44 HIV Eως 12/2001 57 αναφερόμενες λοιμώξεις 138 πιθανά επεισόδια
( Κίνδυνος νόσησης 0,3% μετά από διαδερμική έκθεση Ορατά μολυσμένο αιχμηρό Αιχμηρό τοποθετημένο σε φλέβα ή αρτηρία Βαθύ τραύμα 0,009% μετά από έκθεση των βλεννογόνων

45 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας
Χρησιμοποιείτε εργαλεία για να πιάσετε αιχμηρά αντικείμενα Ενημερώνετε όταν σερβίρετε αιχμηρά Αποφύγετε την πρακτική «χέρι με χέρι», χρησιμοποιείστε ένα νεφροειδές ή λεκάνη ή κάποια ουδέτερη σταθερή επιφάνεια Χρησιμοποιείστε εναλλακτική μέθοδο τομής Υποκαταστήστε τη κλασσική χειρουργική με ενδοσκοπική Χρησιμοποιείτε νυστέρια και λεπίδες με στρογγυλεμένα φίλτρα

46 Ηπατίτιδα Β Μείωση ποσοστού των λοιμώξεων 95% 1985 12.000 1997 500
Κίνδυνος νόσησης %

47 Ηπατίτιδα C 2% - 4% σχετίζονται με την έκθεση Κίνδυνος νόσησης: 1,8% (0%-7%)


Κατέβασμα ppt "6η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google