Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Αποτελεσματικότητα συσκευών ασφαλείας στη πρόληψη της διαδερμικής έκθεσης» 6 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Αποτελεσματικότητα συσκευών ασφαλείας στη πρόληψη της διαδερμικής έκθεσης» 6 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Αποτελεσματικότητα συσκευών ασφαλείας στη πρόληψη της διαδερμικής έκθεσης» 6 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 CDC 385.000 ατυχήματα 50% δεν αναφέρονται 28% ως 2012

3 Table 1. Infections Transmitted via Sharps Injuries during Patient Care (PC) and / or Laboratory / Autopsy (LA) Infection PC L/A Blastomycosis √ Leptosprirosis √ Cryptococossis √ Malaria √ Diphtheria √ M. tuberculosis √ √ Ebola √ Rocky Mountain √ Gonorrhea √ Spotted fever Hepatitis B √ √ Scrub typhus √ Hepatitis C √ √ Strep Pyogenes √ HIV √ √ Syphilis √ Herpes √ Toxoplasmosis √

4 Κόστος  Οικονομικό 500 -3000$  Συναισθηματικό φόβο και άγχος  Σωματικό τοξικότητα των φαρμάκων  Κοινωνικό χαμένων υπηρεσιών Ιατρικής φροντίδας Ιατρικής φροντίδας Δικαστικού αγώνα Δικαστικού αγώνα

5 HCW’s

6 Blood

7

8

9

10  OSHA = Occupational Safety & Health Administration  Πρότυπες οδηγίες στις ΗΠΑ,1991  Needlestick Safety and Prevention Act November 6, 2000 October 18, 2001  Για οιοδήποτε εργαζόμενο που εκτίθεται σε ΑΜΝ στο χώρο εργασίας ΟΔΗΓΙΕΣ OSHA

11 Washington Watch American Journal of Nursing - December, 2000 - Volume 100, Issue 12 A Victory for Nurses Needlestick prevention legislation is passed by Congress and signed into law By Stephanie Reed

12 Στρατηγικές πρόληψης   Μείωση παρεμβατικών διαδικασιών   Κατάλληλη αναλογία προσωπικού ασθενών   Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον   Επανεξέταση των πρακτικών χρήσης των αιχμηρών   Αποτελεσματικότητα των κυτίων απόρριψης και της θέσης τους   Εκπαίδευση –Διαδικασία ένταξης των νέων εργαζομένων- Διαθεσιμότητα γραπτών οδηγιών  Χρήση συσκευών ασφαλείας

13 Sharps with Engineered Sharps Injury Protections - [SESIP]  «Αιχμηρό χωρίς βελόνη ή με βελόνη που φέρει χαρακτηριστικά ή μηχανισμό που μειώνει αποτελεσματικά τον κίνδυνο ενός επεισοδίου έκθεσης»

14 Μηχανικοί έλεγχοι αιχμηρών  Τα κριτήρια που τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να πληρούν είναι:  Να φέρουν άκαμπτο κάλυμμα που να επιτρέπει στα χέρια να παραμένουν πίσω από τη βελόνα  Να διασφαλίζουν ότι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι ενεργά – αποτελεσματικά πριν την αποσυναρμολόγηση και παραμένουν ενεργά μετά την απόρριψη  Να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μηχανισμού  Να είναι απλά στη χρήση  Να είναι οικονομικά

15 σύστημα χωρίς τη χρήση βελόνης  Η συσκευή που δεν χρησιμοποιεί βελόνη:  Συλλογή βιολογικών υγρών  Χορήγηση υγρών ή φαρμάκων  Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με δυνητικό κίνδυνο διαδερμικής έκθεσης

16 Χαρακτηριστικά ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας   Συσκευές ενεργητικής ασφάλειας Απαιτείται δράση από το χρήστη   Συσκευές παθητικής ασφάλειας Το αιχμηρό είναι προστατευμένο πριν τη διαδικασία

17 Υποδερμικές σύριγγες με χαρακτηριστικό ασφαλείας τη θήκη Hypodermic syringes with “Self-Sheathing” safety feature Self-sheathed protected position

18 Υποδερμικές σύριγγες με χαρακτηριστικό ασφαλείας την απόσυρση της βελόνης Hypodermic syringes with “Retractable Technology” safety feature Retracted protected position

19 Βελόνη αιμοληψίας με αυτόματη άμβλυνση του άκρου Phlebotomy needle with “Self-Blunting” safety feature Blunted protected position

20 Αιχμηρά με ενσωματωμένο κάλυμμα “Add-on” safety feature Attached to syringe needle Attached to blood tube holder

21 Νυστέρια με αιχμηρό που αποσύρεται Retracting lancets with safety features Πριν Κατά τη διάρκεια Μετά Κατά τη χρήση Μετά τη χρήση

22 Μαχαιρίδια μιας χρήσεως Disposable scalpels with safety features Πτυσσόμενη θέση Μετακινούμενη θέση Protracted position

23 Study Design and Population Multicenter pre-postsafety device implementation Intervention Punctur-guard ® bluntable phlebotomy needle Outcome Measure Estimated number of PIs* per 100,000 phlebotomies performed with conventional v. safety device Results 76% reduction in PI rate associated with use of safety device (p<0.003) Venipuncture needlepro ® (hinged needle cover) 66% reduction in PI rate associated with use of safety device (p<0.003) Safety-lok ® winged steel 23% reduction in PI rate associated with use of safety device (p<0.07) CDC 1997

24   “Efficacy of Safety-Engineered Device Implementation in the Prevention of PIs: A Review of Published Studies” SeJean Tuma and Kent A.Sepkowitz Infectious Disease Service,Department of Medicine, Memorial Sloan –Kettering Canser Center,NY Ανασκόπηση 2045 ανακοινώσεων από το 1995 17 μελέτες, 2πολυκεντρικές 6μν-9 χρόνια 2μν – 3 χρόνια υιοθέτησης Εξοπλισμός: σύριγγες ασφαλείας, συστήματα αιμοληψίας κενού, πτυσσόμενα νυστέρια, προφυλαγμένες βελόνες fistula Άλλες παρεμβάσεις: χρήση κυτίων απόρριψης,εκπαίδευση για τη μη επανατοποθέτηση της βελόνης, εκπαίδευση στη πρόληψη της έκθεσης,εφαρμογή ελέγχων στις εργασιακές πρακτικές HEALTHCARE EPIDIMIOLOGY. CID 2006 :42(15 April).

25 Μείωση PIs 22%-100%  Τα ποσοστά διαδερμικής έκθεσης με συσκευή φλεβοκέντησης μειώθηκαν σημαντικά (3000 κλίνες)  70,6% μείωση με τη χρήση κοίλων βελονών ασφαλείας  30,8 και 13,8 με βελόνες ραμμάτων ασφαλείας  62,4% και 70% συστήματα ασφαλείας χωρίς βελόνη HEALTHCARE EPIDIMIOLOGY. CID 2006 :42(15 April).

26 “SAFER NEEDLE DEVICES AND FACTORS ASSOCIATED WITH ADOPTION”  Νοέμβριο 1999 – Φεβρουάριο 2002  494 Νοσοκομεία ΗΠΑ  83% υιοθέτηση  52% των τμημάτων υιοθέτησαν συστήματα έγχυσης χωρίς βελόνη  Κόστος  Μέγεθος των νοσοκομείων  Παρουσία ή όχι νομοθετικής ρύθμισης PUBLIC HEALTH REPORTS/ JULY- AUGUST 2002/ VOLUME 117 PUBLIC HEALTH REPORTS/ JULY- AUGUST 2002/ VOLUME 117

27

28 Στόχοι του προγράμματος Ι   Προσδιορισμός του κινδύνου έκθεσης με την καταγραφή του προφίλ των «ατυχημάτων».   Ποιος, που, πότε;   Γιατί;   Εφαρμογή πολιτικής περιορισμού των αιχμηρών   Εφαρμογή εξοπλισμού ασφαλείας   Ύπαρξη λίστας συστηνόμενων πρακτικών   Τρόποι επικοινωνίας για την προώθηση τεχνικών με τη χρήση ασφαλών αιχμηρών   Πολιτική ελέγχου θέσης των κυτίων και υπευθύνου για την απομάκρυνση και αντικατάστασή αυτών

29 Στόχοι του προγράμματος ΙΙ   Διερεύνηση όλων των διαδικασιών με δυνητικούς κινδύνους έκθεσης – τροποποίηση, υιοθέτηση ασφαλέστερων διαδικασιών και συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας   Έλεγχος συμμόρφωσης στις συστηνόμενες επαγγελματικές πρακτικές   Διάθεση ΜΑΠ και εξασφάλιση της χρήσης από τους επαγγελματίες

30 Παράγοντες που επηρεάζουν την Αποδοχή των επαγγελματιών   Προφίλ του επαγγελματία   Εργασιακό κλίμα φτωχό σε ασφάλεια   Σύγκρουση ανάμεσα στη παροχή φροντίδας και στην ατομική ασφάλεια

31 Αλλαγή επαγγελματικής συμπεριφοράς...   Βρίσκονται σε κίνδυνο   Ο κίνδυνος είναι σημαντικός   Η αλλαγή εργασιακής συμπεριφοράς θα έχει αποτέλεσμα   Η αλλαγή αξίζει την προσπάθεια

32 Αξιολόγηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους   Η ενεργοποίηση του μηχανισμού γίνεται με το ένα χέρι;   Ο μηχανισμός εμπλέκεται στη συνηθισμένη χρήση του προϊόντος;   Ο μηχανισμός ενεργοποιείται πριν τη χρήση του εξοπλισμού;   Ο μηχανισμός δουλεύει εξίσου καλά ανεξαρτήτως του μεγέθους χεριών του χρήστη;   Το προϊόν απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο χρήσης από το συμβατικό;

33 Αξιολόγηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους   Η συσκευή επιτρέπει να διακρίνουμε την επιστροφή του αίματος στον καθετήρα ή το θάλαμο;   Η χρήση του προϊόντος αυξάνει τον αριθμό νύξεων στον ασθενή;   Το προϊόν σταματά τη ροή αίματος με την αφαίρεση της βελόνης από τον καθετήρα και πριν την σύνδεση με το σύστημα έγχυσης υγρών;

34 Αξιολόγηση εξοπλισμού από τους εργαζόμενους   Γίνεται άμεσα αντιληπτή η εφαρμογή του μηχανισμού;   Το αιχμηρό φράζει ή καλύπτεται μετά τη χρήση και πριν την απόρριψη;   Το προϊόν χρειάζεται εκπαίδευση για την εφαρμογή του;

35 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας  Κατά τη χρήση ή το χειρισμό του αιχμηρού  Διαθεσιμότητα του αναγκαίου εξοπλισμού  Επάρκεια φωτισμού και χώρου  Οργάνωση πεδίου εργασίας  Προσδιορισμός θέσης κυτίου απόρριψης  Προσδιορισμός κατάστασης του ασθενή  Ενημέρωση του ασθενή

36 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας  Κατά τη διαδικασία   Επαφή με το πεδίο εφαρμογής και τη θέση των αιχμηρών   Διατήρηση απόστασης  ενημέρωση  Αποφυγή της «χέρι με χέρι» τεχνικής και ενημέρωση   Κάλυψη αιχμηρού με τη τεχνική του ενός χεριού   Εξασφάλιση της ενεργοποίησης του μηχανισμού ασφαλείας

37 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας  Κατά τη διάρκεια καθαριότητας που ακολουθεί τη διαδικασία   Επίβλεψη δίσκων, επιφανειών, κρεβατιών   Μεταφορά εξοπλισμού πολλαπλών χρήσεων σε δοχείο   Κατά την απόρριψη   Αποφυγή λανθασμένης απόρριψης   Πληρότητα κυτίου   Επάρκεια μεγέθους του   Έλεγχος για προεξέχοντα αιχμηρά

38 Συμπερασματικά...  Υπάρχει σημαντική μείωση του ποσοστού διαδερμικής έκθεσης  μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης επιτυγχάνονται σε συνδυασμό με:  Την απόλυτη τήρηση των μέτρων προφύλαξης  Την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας  Την πρακτική άσκηση στη σωστή χρήση του εξοπλισμού  Τη συμμετοχή των εργαζομένων στην επιλογή  Την κατασκευή ακόμη πιο εύχρηστων – απλών συσκευών

39

40

41 www.med.virginia.edu/epinet/ www.dhs.ca.gov/ohb/SHARPS/disclaim.html www.nappsi.org www.premierinc.com www.ecri.org

42

43 ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Ηπατίτιδα Β  Μείωση ποσοστού των λοιμώξεων 95% 1985 12.000 1985 12.000 1997 500 1997 500 Κίνδυνος νόσησης 6-30% Ηπατίτιδα C  2% - 4% σχετίζονται με την έκθεση Κίνδυνος νόσησης: 1,8% (0%-7%)

44 HIV  Eως 12/2001 57 αναφερόμενες λοιμώξεις 57 αναφερόμενες λοιμώξεις 138 πιθανά επεισόδια 138 πιθανά επεισόδια (http://www.cdc.gov/ncidod/hip/BLOOD/hivpersonnel.htm) Κίνδυνος νόσησης 0,3% μετά από διαδερμική έκθεση 0,3% μετά από διαδερμική έκθεση Ορατά μολυσμένο αιχμηρό Ορατά μολυσμένο αιχμηρό Αιχμηρό τοποθετημένο σε φλέβα ή αρτηρία Αιχμηρό τοποθετημένο σε φλέβα ή αρτηρία Βαθύ τραύμα Βαθύ τραύμα 0,009% μετά από έκθεση των βλεννογόνων 0,009% μετά από έκθεση των βλεννογόνων

45 Έλεγχος που αφορά τον τρόπο εργασίας   Χρησιμοποιείτε εργαλεία για να πιάσετε αιχμηρά αντικείμενα   Ενημερώνετε όταν σερβίρετε αιχμηρά   Αποφύγετε την πρακτική «χέρι με χέρι», χρησιμοποιείστε ένα νεφροειδές ή λεκάνη ή κάποια ουδέτερη σταθερή επιφάνεια   Χρησιμοποιείστε εναλλακτική μέθοδο τομής   Υποκαταστήστε τη κλασσική χειρουργική με ενδοσκοπική   Χρησιμοποιείτε νυστέρια και λεπίδες με στρογγυλεμένα φίλτρα

46 Ηπατίτιδα Β  Μείωση ποσοστού των λοιμώξεων 95% 1985 12.000 1985 12.000 1997 500 1997 500 Κίνδυνος νόσησης 6-30%

47 Ηπατίτιδα C Ηπατίτιδα C  2% - 4% σχετίζονται με την έκθεση Κίνδυνος νόσησης: 1,8% (0%-7%)


Κατέβασμα ppt "«Αποτελεσματικότητα συσκευών ασφαλείας στη πρόληψη της διαδερμικής έκθεσης» 6 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε.Ε.Ε.Λ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google