Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θ. Μαρδίρης, Μ. Γρηγορίου, Α. Ατζέμη, Κ. Τζέρπος, Α. Πισιώτη, Α. Βασιλείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θ. Μαρδίρης, Μ. Γρηγορίου, Α. Ατζέμη, Κ. Τζέρπος, Α. Πισιώτη, Α. Βασιλείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θ. Μαρδίρης, Μ. Γρηγορίου, Α. Ατζέμη, Κ. Τζέρπος, Α. Πισιώτη, Α. Βασιλείου

2 Αντικείμενο του δικτύου… «Προσέγγιση των λιμναίων οικοσυστημάτων, ανίχνευση των πρακτικών διαχείρισής τους, ανάδειξη της αναγκαιότητας αξιοποίησής τους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

3 Συντονιστικός φορέας: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς Οργάνωση & συντονισμός… ↝ ↝ Στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου είναι εφικτή και η συνεργασία των μελών του δικτύου με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Βελβεντού - Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, Ελασσόνας - Κισσάβου Ν. Λάρισας, Θέρμου – Μεσολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Καστρίου Ν. Αρκαδίας, Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας, Κιλκίς Ν. Κιλκίς, Κλειτορίας - Ακράτας Ν. Αχαΐας, Κόνιτσας - Πραμάντων Ν. Ιωαννίνων, Κρεστένων Ν. Ηλείας, Μελίτης Ν. Φλώρινας, Μουζακίου Ν. Καρδίτσας, Παρανεστίου Ν. Δράμας, Σουφλίου Ν. Έβρου

4 Κριτήρια θεματικής επιλογής… Υδάτινα οικοσυστήματα με ποικιλία ενδιαιτημάτων για υδρόβιους και χερσαίους οργανισμούς. Συνιστούν ένα σημαντικό οικολογικό δυναμικό για τη χώρα και τον πλανήτη.

5 Κριτήρια θεματικής επιλογής… Το νερό, οι ήπιες κλιματικές συνθήκες, η αφθονία τροφής προσέλκυσαν κι ανθρώπινους πληθυσμούς. Η ανθρώπινη ευρηματικότητα και το λιμναίο περιβάλλον διαμόρφωσαν διαχρονικά την πολιτισμική φυσιογνωμία τόπων.

6 Ο άνθρωπος επεμβαίνει στην εξελικτική πορεία των λιμναίων οικοσυστημάτων. Η ουσιαστική γνώση των δομών και των λειτουργιών τους συνιστά προτεραιότητα κάθε απόπειρας αξιοποίησής τους. αγωγός λυμάτων Κριτήρια θεματικής επιλογής…

7 Επιδιώξεις στην κατεύθυνση δημιουργίας αξιών…  Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βασικές οικολογικές έννοιες, τα δομικά στοιχεία, τις λειτουργίες και τους μηχανισμούς εξέλιξης των λιμναίων οικοσυστημάτων.  Βιωματική προσέγγιση, παρατηρήσεις, καταγραφές, μετρήσεις, συγκρίσεις, χρήση κατάλληλων πηγών πληροφόρησης.  Κατανόηση της οικολογικής και πολιτισμικής αξίας τους.  Αξιοποίηση των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων στην κατανόηση και ανάλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Διατύπωση προτάσεων ατομικής και συλλογικής δράσης για την προστασία του λιμναίου περιβάλλοντος, κινητοποίηση των μαθητών.

8 Επιδιώξεις της οργάνωσης και λειτουργίας του δικτύου… • Επικοινωνία και διασύνδεση των σχολείων της χώρας που πραγματοποιούν προγράμματα για τις λίμνες των περιοχών τους. • Ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώσεις πολιτών και ομάδες νέων. • Μεθοδολογικές προτάσεις και επιστημονική τεκμηρίωση με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την πραγματοποίηση επιμορφωτικών συναντήσεων.

9 Συμμετοχή στο δίκτυο… • Στο δίκτυο συμμετέχουν σχολικές ομάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης που εκπονούν ή προτίθενται να εκπονήσουν προγράμματα Π.Ε., διάρκειας ενός ή δύο χρόνων. • Η ένταξη των σχολείων στο δίκτυο πραγματοποιείται με αίτημά τους, μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προς το συντονιστικό ΚΠΕ Καστοριάς.

10 ↪ Διεπιστημονική - Βιωματική προσέγγιση Έμφαση στην ομαδική εργασία Αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών τεχνικών ↪ Παρόμοιος τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων με βάση το προτεινόμενο πρωτόκολλο εργασίας ↪ Δραστηριότητες που αφορούν στην οικολογική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση του θέματος Μεθοδολογία της εργασίας…

11 Υποστηρικτικά μέσα… Α. Εκπαιδευτικό Υλικό του ΚΠΕ Καστοριάς

12 Εικον/μένη ιστορία Βιβλίο - Οδηγός δραστηριοτήτων 27 Φύλλα Εργασίας 4 Αφίσες, 8 Καρτέλες Βιβλίο για τα πουλιά της λίμνης Υποστηρικτικά μέσα…

13 Β. Εκπαιδευτικό Υλικό συνεργαζόμενων ΚΠΕ

14 Τα μέλη του δικτύου ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά τους, αποστέλλουν, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, το υλικό που παρήγαγαν, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δικτύου... Γ. Πληροφοριακό υλικό των σχολικών ομάδων του δικτύου Υποστηρικτικά μέσα…

15 «Μια Εκδρομή στη Νεολιθική Εποχή. Είναι η Αειφορική Διαχείριση μια Παλιά Πρακτική;» ΚΠΕ Καστοριάς «Αειφορική Διαχείριση Υγροτόπων Η Περίπτωση της Λίμνης Δοϊράνης Κιλκίς» ΚΠΕ Κιλκίς «Προστασία και Διαχείριση μιας Λιμναίας Προστατευόμενης Περιοχής» ΚΠΕ Καστοριάς Υποστηρικτικές δράσεις… Δ. Επιμορφωτικές συναντήσεις «Γνωρίζοντας το Οικοσύστημα Πρεσπών» ΚΠΕ Μελίτης «Λίμνες, Πηγή Ζωής για τον Άνθρωπο» ΚΠΕ Βελβεντού

16 Υποστηρικτικά μέσα… Ε. Οι διαδικτυακοί τόποι : http://kpe-kastor.kas.sch.gr/limnology/indexnew.htm http://www.kpe.gr http://kpe-kastor.kas.sch.gr …και των συνεργαζόμενων ΚΠΕ

17 Αριθμητικά δεδομένα…

18 Α΄ Φάση λειτουργίας του δικτύου… Έγκριση της λειτουργίας του δικτύου με την Γ2/5065/3-11-1999 απόφαση της Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΕΠΘ με τριετή αρχική διάρκεια που παρατάθηκε μέχρι το Νοέμβριο του 2003 ΚΠΕ Καστοριάς Νομοί Δικτύου Συμμετοχή 48 σχολείων από 13 νομούς της χώρας.

19 Β΄ Φάση λειτουργίας του δικτύου… Επανέγκριση με την Γ7/ 124301/7-11-2003 απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τρία σχολικά έτη (2003 - 2006) ΚΠΕ Καστοριάς Νομοί Δικτύου Συμμετοχή 129 σχολείων από 29 νομούς της χώρας.

20 Γ΄ Φάση λειτουργίας του δικτύου… Επανέγκριση με την Γ7/ 104858/10-10-2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τρία σχολικά έτη (2006 - 2009) ΚΠΕ Καστοριάς Νομοί Δικτύου Συμμετοχή 47 σχολείων από 21 νομούς της χώρας.

21 Δ΄ Φάση λειτουργίας του δικτύου… Επανέγκριση με την 110510/Γ7/15-9-2009 απόφαση του ΥΠΕΠΘ για τρία σχολικά έτη (2009 - 2012) Συμμετοχή 50 σχολείων από 23 νομούς της χώρας. Νομοί Δικτύου ΚΠΕ Καστοριάς

22 Συμμετοχή 274 σχολείων 9 Νηπιαγωγείων 106 Δημοτικών 81 Γυμνασίων 42 Γενικών Λυκείων 33 ΤΕΕ 2 ΣΔΕ 1 ΣΕΚ από 34 νομούς της χώρας. Συνολική συμμετοχή 7280 μαθητών και 560 εκπαιδευτικών. Ν. Σερρών Απολογιστικά στοιχεία της περιόδου (1999 - 2012) Ν. ΑχαΐαςΝ. Αττικής Ν. Κυκλάδων Ν. Ηρακλείου Ν. Θεσ/νίκης Ν. Κιλκίς Ν. Λέσβου Ν. Αρκαδίας Ν. Μαγνησίας Ν. Καρδίτσας Ν. Άρτας Ν. Ιωαννίνων Ν. Ημαθίας Ν. Κοζάνης Ν. Καστοριάς Ν. Λασιθίου Ν. Ροδόπης Ν. Ξάνθης Ν. Καβάλας Ν. Πέλλας Ν. Φλώρινας Ν. Τρικάλων Ν. Αιτωλ/νίας Ν. Ηλείας Ν. Μεσσηνίας Ν. Λακωνίας Ν. Κορίνθου Ν. Εύβοιας Ν. Λάρισας Ν. Ζακύνθου Ν. Βοιωτίας Ν. Φθιώτιδας Ν. Κέρκυρας

23 Απολογιστικά στοιχεία της περιόδου (1999 - 2012) Συμμετοχή 274 σχολείων Σχήμα1: Αριθμός σχολείων σε κάθε φάση λειτουργίας του δικτύου

24 Απολογιστικά στοιχεία της περιόδου (1999 - 2012) Σχήμα 2: Αριθμός μαθητών ανά βαθμίδα εκπ/σης σε κάθε φάση λειτουργίας του δικτύου Συμμετοχή 7280 μαθητών 300 460 2062 1681 460 899 340 1078

25 Απολογιστικά στοιχεία της περιόδου (1999 - 2012) Συμμετοχή 7280 μαθητών Σχήμα 3: Αριθμός μαθητών ανά βαθμίδα εκπ/σης σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του δικτύου

26 Θεματικές προσεγγίσεις (1999 - 2012) 68% οικολογική προσέγγιση, προβλήματα, διαχείριση, προστασία 7% ιστορική προσέγγιση, πολιτισμός 3% παραγωγή ενέργειας 21% το νερό ως φυσικός πόρος 1% ευρύτερη προσέγγιση του περιβάλλοντος Δείγμα 208 προγραμμάτων

27 «Λεκάνη απορροής λίμνης ονομάζεται η χερσαία έκταση που περιβάλλει τη λίμνη, και από την οποία συγκεντρώνεται όλη η επιφανειακή απορροή που υδροδοτεί τη λίμνη. Οριοθετείται συνήθως από την κορυφογραμμή (υδροκρίτη) της περιβάλλουσας ορεινής έκτασης, και περιέχει τα εδάφη, που η κλίση τους επιτρέπει το νερό των κατακρημνισμάτων, να διοχετεύεται στη λίμνη μέσω ποταμών, χειμάρρων ή ρεμάτων.» (Πηγή: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/limnology/beginframes.htm) Μία πρόταση…

28 1 2 3 6 5 4

29 1 3 6 4 5 2

30 1 3 6 4 5 2


Κατέβασμα ppt "Θ. Μαρδίρης, Μ. Γρηγορίου, Α. Ατζέμη, Κ. Τζέρπος, Α. Πισιώτη, Α. Βασιλείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google