Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις Ομιλητές: Καραμανώφ Α.Μιχαήλ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Διευθύνων Σύμβουλος Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ Ιωαννίδης Α.Χρήστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις Ομιλητές: Καραμανώφ Α.Μιχαήλ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Διευθύνων Σύμβουλος Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ Ιωαννίδης Α.Χρήστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις Ομιλητές: Καραμανώφ Α.Μιχαήλ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Διευθύνων Σύμβουλος Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ Ιωαννίδης Α.Χρήστος

2 Περιεχόμενα •Some Theory •Τρόποι Επιλογής & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών •Ανάλυση & Επιλογή Μετοχών •Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

3 Some Theory

4 Active vs. Passive management Active management means allocation of resources based on an active strategy. Usually active management is performed against a benchmark, requiring intended over-/ underweights of positions. Passive management means following an index, benchmark or another portfolio using quantitative techniques, such as principal component analysis to replicate an index. The discussion of active vs passive management is linked to the efficient market discussion: Can information add value (performance)?.

5 From Where does Superior Performance Come? From Where does Superior Performance Come? Superior performance arises from active investment decisions which differentiate the portfolio from a ”passive” benchmark These decisions include: Market Timing: Altering market risk exposure through time to make advantage of market fluctuations; Sectoral emphasis: Weighting the portfolio towards (or away from) company attributes, such as size, leverage, book/price, and yield, and towards (or away from) industries; Stock selection: Marking bets in the portfolio based on information idiosyncractic to individual securities; Trading: large funds can earn incremental reward by accommodating hurried buyers and sellers.

6 1) Top Down (for Internationally diversified portfolios) 2) Bottom up (focuses solely on the unique attractions of individual stocks) A)Asset allocation: determining geographical areas & asset classes B) Sector selection: sector selection decisions in favoured equity Mkts are usually made with reference to weighing each sector C) Stock selection: A combination of fundamental and technical analysis in order to arrive at the final decision Although the health and prospects for the world economy &Mkts are taken into account, these are secondary to factors such as a company’s takeover or the launch of an innovative product

7 Investment Management Styles • Growth Investing Aggressive investment style •Thematic Investing •Value Investing Buy stocks in distressed conditions in the hope their price will return to the mean • Fashion Led Investing •Contrarian Investing

8 Value vs Growth Investing Approach TakenValueGrowth Preferred Mkt Conditions P/E Ratio Dividend Yield Operational Gearing Financial Gearing P/B Value Cautious Bear Mkt set to recover Low High Low Adventurous bull Mkt gathering momentum High Low High

9 Cash Defensive equities (food retailers, pharmaceuticals, tobacco, utilities Recession Bear Market Start Of Bull Market Growth Accelerates as interest rates fall End of Bull Market Growth decelerates as interest rates rise to suppress inflation Property Basic Industry equities (chemical, paper, steel) Bond Interest Rate sensitive equities (bank, house building) Exchange rate sensitive, equities (exporters, multinationals) Commodities and basic resources Cyclical consumer equities (airlines, autos, general retailers, leisure) General industrial and capital spending Equities (electrical engineering, contractor, TMT) Investment Clock

10 Τρόποι Επιλογής & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών

11 •Σε απόψεις τρίτων – που στην πλειοψηφία τους αποδεικνύονται ως εσφαλμένες. Τρόποι Επιλογής & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στο ότι οι “επενδυτές” είτε αγνοούν είτε εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι σε κάθε μορφή θεμελιώδους ανάλυσης και βασίζουν τις επιλογές τους κυρίως σε έναν από του παρακάτω παράγοντες: Παραδείγματα: Τα δύο παρακάνω παραδείγματα εμφανίζονται αυτολεξεί και οι εταιρίες Α & Β είναι πραγματικές απλά για ευνόητους λόγους τα ονόματα αυτών δεν παρουσιάζονται. Πελάτης: “Φιλικό μου πρόσωπο μου ανέφερε ότι η εταιρία (Α) είναι αρκετά καλή, θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και ότι θα δώσει πολλά λεφτά” 

12 Πελάτης: “O αδελφός μου που έχει έναν φίλο του είπε ότι η εταιρεία (Β) έχει μεγάλο μέλλον και ότι θα τρέξει πολύ”  Οι δύο παραπάνω φράσεις, αν και προκαλούν ένα ελαφρύ χαμόγελο, ακούγονται αρκετά συχνά. Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

13 ΔΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ01/01/10-31/12/10ΜΕΤ. %31/12/2009 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ98,697,000196.42333,296,000 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ60,009,00045.10741,355,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ158,706,000123.27271,082,000 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ73,602,000307.68918,053,465 ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ21,988,00011.37219,742,902 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ95,590,000152.90837,796,367 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ63,116,00089.61733,286,000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ455,00099.561228,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ4,506,000-37.8917,255,000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ38,914,00083.81721,170,000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ01/01/10-31/12/10ΜΕΤ. %01/01/09-31/12/09 ΠΩΛΗΣΕΙΣ58,164,2615.57155,094,754 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ29,345,07116.14325,266,428 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-12,416,39288.571-6,584,453 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ-11,148,18469.311-6,584,453 ΚΕΡΔΗ Μ.Φ.Δ.Μ.-11,148,18469.311-6,584,453 EBITDA1,108,67039.793793,078 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ01/01/06-31/12/06 01/01/05-31/12/05 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ Λ.ΔΡ.22,191,434 -13,101,683 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ.ΔΡ.-46,107,495 -1,801,816 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡ.21,197,284 19,278,374 ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜ.ΔΙΑΘ.-2,718,777 4,374,875 •Εταιρία Α

14 Γενικές Παρατηρήσεις για την εταιρία Α • Η εταιρία από το 2000, με μόνη εξαίρεση το 2002, όπου σημείωσε οριακά κέρδη, σημειώνει σημαντικές ζημίες, με τις μεγαλύτερες αυτών στην απελθούσα χρήση •Το σύνολο των υποχρεώσεων από το 2001 εμφανίζει αύξηση της τάξης του 233%, από τα 25εκ. Ευρώ σε 96εκ. Ευρώ •Ο κλάδος δραστηριότητας (σημαντικός παράγοντας στην αξιολόγηση μιας εταιρίας), εμφανίζεται ως ιδιαίτερα προβληματικός, με το σύνολο των εταιριών αυτού να σημειώνουν διαχρονικά σημαντικές ζημίες • Αναφορικά με το management της εταιρίας, εξίσου ένας από τους ποιο σημαντικούς παράγοντες στην αξιολόγηση μιας εταιρίας, κρίνεται από το ιστορικό του ως “αναξιόπιστο” •Τέλος στο πρόσφατο παρελθόν η εταιρία έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς και σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης από το ΧΑΑ για σημαντικούς λόγους

15 •Εταιρία Β ΔΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ01/01/10-31/12/10ΜΕΤ. %31/12/2009 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ40,579,000-12.05246,140,000 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ92,900,000-12.858106,607,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ133,479,000-12.614152,747,000 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ113,814,000-8.183123,958,000 ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ7,075,00012.6236,282,000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ120,889,000-7.180130,240,000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ11,975,000-44.70121,655,000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ12,064,000-22.24315,515,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ2,614,000-59.3916,437,000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ55,467,000-6.86059,552,000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ01/01/10-31/12/10ΜΕΤ. %01/01/09-31/12/09 ΠΩΛΗΣΕΙΣ49,149,000-6.15252,371,000 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ13,930,0007.94312,905,000 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ-1,089,000-132.3533,366,000 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ-8,642,000-629.8591,631,000 ΚΕΡΔΗ Μ.Φ.Δ.Μ.-8,439,000-602.6211,679,000 EBITDA7,967,000-41.16413,541,000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ01/01/06-31/12/06 01/01/05-31/12/05 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ Λ.ΔΡ.7,244,000 5,634,000 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ.ΔΡ.-6,863,000 -12,637,000 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡ.-4,375,000 2,752,000 ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜ.ΔΙΑΘ.-3,994,000 -4,251,000

16 Γενικές Παρατηρήσεις για την εταιρία Β • Η εταιρία εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες Ξένων/Ιδίων κεφαλαίων, με το δείκτη να διαμορφώνεται στο 10.095Χ αυξημένος κατά 68% σε σύγκριση με το 2005 •Τα κέρδη της εταιρίας από το 2002 μειώνονται με αποτέλεσμα στην απελθούσα χρήση 2006 η εταιρία να σημειώσει για πρώτη φορά ζημίες •Ο κλάδος δραστηριότητας (σημαντικός παράγοντας στην αξιολόγηση μιας εταιρίας), εμφανίζεται ως ιδιαίτερα προβληματικός, με το σύνολο των εταιριών αυτού να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. • Τέλος η εταιρία διαπραγματεύεται σε καθεστώς επιτήρησης, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης από το ΧΑΑ •Δύο από τις εταιρίες συμφερόντων του ίδιου επιχειρηματία έχουν ανασταλεί από το ΧΑΑ, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.

17 Λοιπά εσφαλμένα κριτήρια στην επιλογή μετοχών - εταιριών •Μονόπλευρη παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων, και λοιπών στοιχείων, και η εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων •Παράδειγμα: Μια εταιρία Γ εμφανίζεται, με βάση τα αποτελέσματα 2007, να έχει έναν από τους μικρότερου δείκτες P/E Ratio μόλις στο 2, όπως παρουσιάζονταν και από το σύνολο των οικονομικών ΜΜΕ. Η παρακολούθηση αυτής και μόνο της παραμέτρου είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει μεγάλο αριθμό επενδυτών, όπως πραγματικά συνέβη, σε λάθος συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρία κατά τη συγκεκριμένη χρήση προχώρησε σε πώληση παγίων με αποτέλεσμα τα κέρδη της εταιρίας να ενισχυθούν από έκτακτα αποτελέσματα ύψους 5,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρίας για το σύνολο της χρήσης του 2007, η εταιρία σημείωσε λειτουργικά κέρδη 850.000 ευρώ (το πραγματικό P/E Ratio ήταν 47X). H τιμή της μετοχής αυτή τη χρονιά (η οποία ήταν άριστη για το χρηματιστήριο κατέγραψε απώλειες της τάξης του 28%.

18 Αποτελέσματα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, της επιλογής με βάση τα παραπάνω κριτήρια.         

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 Ανάλυση και Επιλογή Μετοχών Η ανάλυση και επιλογή μετοχών αποτελεί το κλειδί στην αναζήτηση υψηλών αποδόσεων. Πριν γίνει παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής και ανάλυσης μετοχών θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την διαδικασία κάλυψης εταιριών. Η ανάλυση χωρίζεται στο qualitative & quantitative section. Qualitative Section: Στο στάδιο αυτό κυρίως περιλαμβάνονται η παρουσίαση της εταιρίας π.χ. προϊόντα, management, και λοιπές πληροφορίες για την εταιρία. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του κλάδου δραστηριότητας της εταιρίας.

21 Quantitative Section: Ο αναλυτής προσπαθεί να φτάσει στην δίκαιη τιμή (fair value) για την τιμή της μετοχής, με την χρήση διαφόρων μοντέλων αποτίμησης (DCF, DDM, Peers group analysis, P/E Ratio analysis κτλ.) σύμφωνα πάντα και με τις ανάγκες της ανάλυσης, καθώς και το προσωπικό τρόπο εργασίας του αναλυτή και της εταιρίας αυτού. To DCF model εμφανίζεται να κυριαρχεί στην επιλογή των αναλυτών

22 DCF MODEL A key valuation tool at analysts' disposal is discounted cash flow (DCF) analysis. Analysts use DCF to determine a company's fair value according to its estimated future cash flows. Forecasted free cash flows (EBIT – adjusted tax + depreciation – change in working capital – capital expenditure) are discounted to a present value using the company's weighted average costs of capital (WACC) (Μέσο σταθμικού κόστους κεφαλαίου).

23 WACC A calculation of a firm's cost of capital in which each category of capital is proportionately weighted. All capital sources - common stock, preferred stock, bonds and any other long-term debt - are included in a WACC calculation. WACC is calculated by multiplying the cost of each capital component by its proportional weight and then summing: WACC = E / V *Re + D / V * Rd *(1-Tc) Where: Re = cost of equity Rd = cost of debt E = market value of the firm's equity D = market value of the firm's debt V = E + D E/V = percentage of financing that is equity D/V = percentage of financing that is debt Tc = corporate tax rate

24 Cost of Equity - Capital Asset Pricing Model - CAPM A model that describes the relationship between risk and expected return and that is used in the pricing of risky securities. The general idea behind CAPM is that investors need to be compensated in two ways: time value of money and risk. The time value of money is represented by the risk-free (rf) rate in the formula and compensates the investors for placing money in any investment over a period of time. The other half of the formula represents risk and calculates the amount of compensation the investor needs for taking on additional risk. This is calculated by taking a risk measure (beta) that compares the returns of the asset to the market over a period of time and to the market premium (Rm-rf). Ra = Rf +Ba*(Rm-Rf)

25 Γενικές Παρατηρήσεις για το DCF Υπολογισμός του Risk Free Rate Στις περισσότερες των περιπτώσεων για τον υπολογισμό του Risk Free Rate χρησιμοποιείται το τρέχον επιτόκιο (yield to maturity) ενός κυβερνητικού ομολόγου. Ως καταλληλότερο εμφανίζεται το ομόλογο μακροχρόνιας διάρκειας (10ετές ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου). Προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο αριθμό χωρών. Στην περίπτωση αυτή ως καταλληλότερη εμφανίζεται η χρήση του Rf της χώρας από την οποία προέρχεται η πλειοψηφία των εσόδων

26 Υπολογισμός του “Beta” Ο υπολογισμός του Beta προέρχεται από την παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων (Rj) της μετοχής της υπό εξέταση εταιρίας και των αντίστοιχων αποδόσεων (Rm) του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης της εταιρίας. Rj = a + b X Rm Γενικές Παρατηρήσεις Η αδυναμία του συγκεκριμένου δείκτη εντοπίζεται στο ότι αντανακλώνται ιστορικές τιμές και όχι τρέχουσες. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την χρήση ενός συνδυασμού του Βeta της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη και το Beta των υπολοίπων εταιριών του κλάδου.

27 Levered Beta – Μια Σωστή Προσέγγιση Η περίπτωση της χρήσης του Levered Beta εμφανίζεται να συμβάλει στην εξαγωγή μιας ποιο ρεαλιστικής τιμής για την μεταβλητή, λαμβάνοντας υπόψη και την κεφαλαιακή διάρθρωση και μόχλευση της εξεταζόμενης εταιρίας. ΒLevered = BUnlevered + BUnlevered* (1-t)* (Debt / Equity) Το Levered Beta ενσωματώνει στον υπολογισμό του την χρηματοοικονομική μόχλευση της εταιρίας

28 Υπολογισμός του Risk Premium Υπολογίζεται ως η επιπρόσθετη απόδοση κεφαλαίου από την απόκτηση μετοχών έναντι κυβερνητικών ομολόγων, πάντα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, τουλάχιστον 10 ετών, και εξάγεται ο μέσος όρος των επιπρόσθετων αποδόσεων. Risk Premium = Market Return – RF Εμπειρικό αποτέλεσμα: H μέση τιμή του ERP για την περίοδο 1960 – 2010, στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ υπολογίζεται στο 4%.

29 Εκτίμηση του Ρυθμού Ανάπτυξης Κερδών (g) Η εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης κερδών έχει να κάνει κυρίως με τις παρακάτω δύο παραμέτρους: 1)Ρυθμός επανεπένδυσης (Reinvestment Rate) 2)Δείκτης απόδοσης κεφαλαίου (ROC) g (EBIT) = Reinvestment Rate X ROC RR = (Net Capital Expenditure +ΔWC) / EBITx (1-t) ROC = EBIT x (1-t) / (BV Debt + BV Equity)

30 WACC CALCULATION Rate Long Term Risk Free Rate 4.40% 10 yr.Greek Treasury Bond Ungeared Beta1.05 Levered Beta------ Net Debt / Equity Ratio = -0.1 Equity Risk Premium5.00% Greek ERP Estimate Debt/Debt+Equity1.95% Cost of Debt0.00% Average Growth to perpetuity2.30% Long Term Global Rate of Inflation (2%) + company prospects growth premium (0.30%) Source: Company's Data and Karamanof Securities estimates DCF EXAMPLE We make several assumptions to derive the group’s WACC.

31 DCF EXAMPLE 2 DCF MODEL in EUR,0002007E2008E2009E2010E2011EPerpetuity EBIT64,57570,42178,87289,125100,712103,028 Less: Adjusted Tax14,77716,09217,99420,30122,90823,181 Adjusted Operating Profit (NOPLAT)49,79854,32960,87868,82577,80479,847 Plus Depreciation4,7255,1035,7156,4587,2987,465 Operating Cash Flow54,52359,43266,59475,28385,10287,312 Less: Change in Working Capital-2,2456,25512,16617,78720,39622,666 Less: Capex5,000 5,500 5700 Free Cash Flow51,76848,17748,92851,99659,20658,946 Discount Factor0.9130.8330.7600.6940.633 Present Value of Cash Flows47,25140,13637,20536,08837,507 Accumulated Present Value47,25187,387124,592160,680198,186 Residual Value 811,928 Present Value of Residual Value 514,348 VALUATION Present Value of FCF (07-10)198,186 Price at 12/03/0712.12 PV of Residual Value514,348 Price Target13.77 Enterprise Value712,535 Expected Return13.60% % Residual Value of Total72.19% Expected DY3.30% Less Net Debt-2,751 TER16.90% Value of Firm715,286 Outstanding Number of Shares51,951 Value of Share13.77

32 Advantages The alternatives to DCF are relative valuation measures, which use multiples to compare stocks within a sector. While relative valuation metrics such as price-earnings (P/E), EV/EBITDA and price-to-sales ratios are fairly simple to calculate, they aren't very useful if an entire sector or market is over or undervalued. Unlike standard valuation tools such as the P/E ratio, DCF relies on free cash flows. For the most part, free cash flow is a trustworthy measure that cuts through much of the arbitrariness and "guesstimates" involved in reported earnings. DCF Analysis: Pros & Cons Of DCF:

33 Disadvantages The biggest disadvantage of DCF model is its high sensitivity to assumptions about the perpetuity growth rates and discount rates. If for example and instead of 2.3% growth rate we assume a 1% growth rate we end up with a fair value of 11.5 instead of 13.7 euro.

34 Η ανάλυση και επιλογή μετοχών αποτελεί το κλειδί στην αναζήτηση υψηλών αποδόσεων. Θεματολογία & Στρατηγική • Προφίλ εταιρίας και Management Το management της εταιρίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην τελική αξιολόγηση μίας εταιρίας. Στοιχεία όπως η ικανότητα διοίκησης, το ιστορικό και η αξιολόγηση ενεργειών και αποφάσεων του παρελθόντος, η ηλικία της διοίκησης της εταιρίας, καθώς και η διάδοχη κατάσταση και τα ποσοστά των βασικών μετόχων, είναι μερικά από τα στοιχεία όπου συντελούν στην επιτυχία ή αποτυχία μιας εταιρίας.

35 •Κλάδος δραστηριότητας και Συγκριτική ανάλυση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου. Σημαντικές εταιρίες στο παρελθόν, παρά την πολύ καλή τους εικόνα τόσο σε ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα, έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα κυρίως λόγω της πολύ κακή εικόνας του κλάδου δραστηριότητας τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κλάδοι των χρωμάτων, κυλιδρόμυλλων κ.α στο παρελθόν, αλλά και τα ποιο πρόσφατα παραδείγματα όπως αυτό του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου αλλά και σε ένα βαθμό του κατασκευαστικού κατά τα πρώτα 2 χρόνια της μετά-ολυμπιακής περιόδου. Προσοχή: Πολλές φορές εταιρίες εμφανιζόμενες στον ίδιο κλάδο παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές με αποτέλεσμα η μεταξύ τους σύγκριση και η εξαγωγή συμπερασμάτων να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους Τα δεδομένα και οι προοπτικές του κλάδου θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται με μεγάλη προσοχή.

36 •Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας και διαχρονική αξιολόγηση αυτών Η συνεχή παρακολούθηση των εταιρικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο και η αναπροσαρμογή των προβλέψεων τόσο για το σύνολο της χρήσης όσο και για τις επόμενες χρήσεις κρίνεται αναγκαία. Σύμφωνα με την στρατηγική μας οι σημαντικότεροι παράγοντες στην ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων είναι οι παρακάτω. 1.Το Growth της εταιρίας. Το growth της εταιρίας πρέπει να είναι το ζητούμενο για το κάθε επενδυτή. Εταιρίες οι οποίες εκτιμάται ότι αναμένεται να ακμάσουν τα επόμενα χρόνια πρέπει να αποτελούν το ζητούμενο της επιλογής κάθε επενδυτή. 2.Ανάλυση του δείκτη P/E Ratio (ΜΦΔΜ), σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας. Μεγάλη προσοχή δίνεται στο P/E Ratio σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τις επόμενες χρήσεις.

37 4. Υψηλή μερισματική απόδοση. Εταιρίες με σταθερά υψηλή μερισματική απόδοση θεωρούνται ως καταφύγιο σε περιόδους μεταβλητότητας καθώς και αντιστροφής της θετικής τάσης. Προσοχή στις περιπτώσεις εταιριών που εμφανίζουν υψηλή μερισματική απόδοση λόγω έκτακτης κερδοφορίας 5. Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Αν και μέρος των αναλυτών αλλά κυρίως το σύνολο των “επενδυτών” δεν τις λαμβάνουν υπόψη, η ύπαρξη θετικών και γενικά η παρακολούθηση των λειτουργικών ταμειακών ροών αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις το κλειδί για την “επιτυχία”. 3. Παρακολούθηση των αριθμοδεικτών διάρθρωσης και κυρίως του δείκτη ξένων προς ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται παρακολούθηση του δείκτη σε βάθος χρόνου καθώς και σε σύγκριση με τις εταιρίες του κλάδου.

38 6. Ο Δείκτης P/BV. Ο δείκτης P/BV είναι από τους δείκτες ο οποίος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, βέβαια πάντα και σε συνάρτηση με την φύση δραστηριότητας της εταιρίας. 7. Ανάλυση Αριθμοδεικτών. Και σε αυτή την περίπτωση η φύση δραστηριότητας της εταιρίας είναι αυτή η οποία θα προσδιορίσει την αντικειμενική και σωστή ανάλυση. Βέβαια ανεξαρτήτου κλάδου η ανάλυση περιθωρίων (margin analysis) κρίνεται επιτακτική και εξαιρετικά χρήσιμη.

39 Τεχνική Ανάλυση Χρήσιμο “όπλο” στην αναζήτηση των κατάλληλων επιλογών – αλλά όχι η συνταγή της επιτυχίας Σύμφωνα με την στρατηγική μας, και σε αντίθεση με την παγιωμένη αντίληψη περί σύγκρουσης τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης, η τεχνική ανάλυση αποτελεί ένα από τα ποιο χρήσιμα εργαλεία, που συμπληρώνει την θεμελιώδη ανάλυση. Πιστεύουμε, ότι η σωστή επιλογή μετοχών με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση (θεμελιώδη ανάλυση), και η συνεχής παρακολούθηση αυτών διαγραμματικά (τεχνική ανάλυση) συμβάλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

40 Παράδειγμα Τεχνικής Ανάλυσης – Μέτκα Α.Ε.

41 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής. Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΑΧΕΠΕΥ.

42 Τελική Επιλογή στην Διάρθρωση του Χαρτοφυλακίου ‘ Έχοντας σταθμίσει και εξετάσει όλα τα παραπάνω, το κρίσιμο ερώτημα έχει να κάνει με την τελική επιλογή μετοχών και στάθμιση αυτών με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου μετοχικού χαρτοφυλακίου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που παρουσιάζει σταθμισμένα σημαντικό growth κερδοφορίας, χαμηλή αποτίμηση (π.χ. (EX) P/E Ratio όσο το δυνατόν χαμηλότερο της αγοράς), υψηλή μερισματική απόδοση. Το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο εξαρτάται από το επενδυτικό προφίλ του ενδιαφερόμενου. Το ποσοστό ρευστότητας στα 3 προτεινόμενα χαρτοφυλάκια (από παλαιότερη παρουσίαση του 2007) εξαρτάται από το momentum της αγοράς Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

43 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

44 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΤΑΙΡΙΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ7,5% METKA7.50% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ6.50% JUMBO6.50% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ5.50% EFG EUROBANK5.00% ALPHA BANK5.00% TITAN4.50% FRIGOGLASS4.50% ΣΙΔΕΝΟΡ4.50% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ4.00% ΓΕΚ4.00% MARFIN POPULAR3.50% ΑΡΒΑ3.50% ΟΤΕ3.50% INTRALOT3.00% AUTOHELLAS2.50% KLEEMAN2.50% ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ2.50% MOTOR OIL2.50% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ2.50% COSMOTE1.50% ΣΥΝΟΛΟ85.00%

45 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

46 Λόγοι μεταβολής εταιριών και ποσοστών συμμετοχής •Απόδοση μετοχών. •Ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων •Επιχειρηματικές εξελίξεις – ανακοινώσεις •Γενική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου σε περιόδους “ακραίων” μεταβολών του Χρηματιστηρίου Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

47 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ) ΕΤΑΙΡΙΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ7,5% METKA7.50% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ6.50% JUMBO6.50% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ5.50% EFG EUROBANK5.00% ALPHA BANK5.00% TITAN4.50% FRIGOGLASS4.50% ΣΙΔΕΝΟΡ4.50% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ4.00% ΓΕΚ4.00% MARFIN POPULAR3.50% ΑΡΒΑ3.50% ΟΤΕ3.50% INTRALOT3.00% AUTOHELLAS2.50% KLEEMAN2.50% ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ2.50% MOTOR OIL2.50% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ2.50% COSMOTE1.50% ΣΥΝΟΛΟ85.00%

48 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

49 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕταιρίαΜεταβολή Αιτιολογία Μεταβολής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.00% Εταιρικά Απ. - Business Plan METKA 2.00% Εταιρικα Απ. - Επιχειρηματ. Εξ. EFG EUROBANK 1.50% Εταιρικά Απ. - Business Plan AUTOHELLAS 3.00% Εταιρικά Απ. - Επιχειρηματ. Εξ. KLEEMAN 3.00% Εταιρικά Αποτελέσματα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ -2.00% Απόδοση Μετοχής JUMBO -2.00% Απόδοση Μετοχής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -1.50% Απόδοση Μετοχής ΤΙΤΑΝ -0.50% Εταιρικά αποτελέσματα MARFIN POPULAR 0.00% FRIGOGLASS -1.00% Απόδοση Μετοχής ALPHA BANK -2.50% Εταιρικά αποτελέσματα ΧΑΛΚΟΡ ΣΙΔΕΝΟΡ Απόδοση Μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 0.00% MOTOR OIL 0.00% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ -1.50% Απόδοση Μετοχής - Εταιρικά Απ. ΓΕΚ -1.50% Απόδοση Μετοχής - Εταιρικά Απ. S&B -1.00% Απόδοση Μετοχής ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ -1.00% Εταιρικά αποτελέσματα INTRALOT -1.50% Απόδοση Μετοχής - Εταιρικά Απ. ΕΥΑΠΣ (1.5%) ΟΤΕ (3%) COSMOTE 0.00%

50 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

51 ΜΕΣΑΙΟY KINΔYNOY ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ8.50% METKA7.50% EFG EUROBANK5.50% JUMBO4.50% AUTOHELLAS4.00% KLEEMAN4.00% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ4.00% TITAN3.50% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ3.00% MARFIN POPULAR2.50% ALPHA BANK2.50% FRIGOGLASS2.00% ΧΑΛΚΟΡ2.00% ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ2.00% MOTOR OIL2.00% ΑΡΒΑ2.00% ΕΥΑΠΣ1.50% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ1.00% ΓΕΚ1.00% INTRALOT1.00% COSMOTE1.00% ΣΥΝΟΛΟ65.00%

52 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

53 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

54 ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ7.50% METKA6.00% EFG EUROBANK4.00% JUMBO2.50% AUTOHELLAS3.50% KLEEMAN3.50% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ3.50% TITAN3.00% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ2.00% MARFIN POPULAR2.50% ALPHA BANK2.50% FRIGOGLASS2.00% ΧΑΛΚΟΡ2.00% ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ2.00% ΕΥΑΠΣ1.50% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ1.50% ΓΕΚ1.00% INTRALOT1.50% COSMOTE1.00% ΣΥΝΟΛΟ53.00%

55 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

56 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΑΧΕΠΕΥ.


Κατέβασμα ppt "Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις Ομιλητές: Καραμανώφ Α.Μιχαήλ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Διευθύνων Σύμβουλος Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ Ιωαννίδης Α.Χρήστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google