Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις
Ομιλητές: Καραμανώφ Α.Μιχαήλ Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος & Διευθύνων Σύμβουλος Καραμανώφ ΑΧΕΠΕΥ Ιωαννίδης Α.Χρήστος

2 Περιεχόμενα Some Theory
Τρόποι Επιλογής & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών Ανάλυση & Επιλογή Μετοχών Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

3 Some Theory

4 Active vs. Passive management
Active management means allocation of resources based on an active strategy. Usually active management is performed against a benchmark, requiring intended over-/ underweights of positions. Passive management means following an index, benchmark or another portfolio using quantitative techniques, such as principal component analysis to replicate an index. The discussion of active vs passive management is linked to the efficient market discussion: Can information add value (performance)?.

5 From Where does Superior Performance Come?
From Where does Superior Performance Come? Superior performance arises from active investment decisions which differentiate the portfolio from a ”passive” benchmark These decisions include: Market Timing: Altering market risk exposure through time to make advantage of market fluctuations; Sectoral emphasis: Weighting the portfolio towards (or away from) company attributes, such as size, leverage, book/price, and yield, and towards (or away from) industries; Stock selection: Marking bets in the portfolio based on information idiosyncractic to individual securities; Trading: large funds can earn incremental reward by accommodating hurried buyers and sellers.

6 Asset allocation: determining geographical areas & asset classes
1) Top Down (for Internationally diversified portfolios) Asset allocation: determining geographical areas & asset classes B) Sector selection: sector selection decisions in favoured equity Mkts are usually made with reference to weighing each sector C) Stock selection: A combination of fundamental and technical analysis in order to arrive at the final decision 2) Bottom up (focuses solely on the unique attractions of individual stocks) Although the health and prospects for the world economy &Mkts are taken into account, these are secondary to factors such as a company’s takeover or the launch of an innovative product

7 Aggressive investment style
Investment Management Styles Growth Investing Aggressive investment style Fashion Led Investing Thematic Investing Value Investing Buy stocks in distressed conditions in the hope their price will return to the mean Contrarian Investing

8 Value vs Growth Investing
Approach Taken Value Growth Preferred Mkt Conditions P/E Ratio Dividend Yield Operational Gearing Financial Gearing P/B Value Cautious Bear Mkt set to recover Low High Adventurous bull Mkt gathering momentum

9 Investment Clock Commodities and basic resources
Growth decelerates as interest rates rise to suppress inflation Property Cash Defensive equities (food retailers, pharmaceuticals, tobacco, utilities End of Bull Market General industrial and capital spending Equities (electrical engineering, contractor, TMT) Recession Bear Market Cyclical consumer equities (airlines, autos, general retailers, leisure) Start Of Bull Market Growth Accelerates as interest rates fall Bond Interest Rate sensitive equities (bank, house building) Basic Industry equities (chemical, paper, steel) Exchange rate sensitive, equities (exporters, multinationals)

10 & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών
Τρόποι Επιλογής & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών

11 Τρόποι Επιλογής & Σφάλματα από την Πλειονότητα των Επενδυτών
Το μεγάλο πρόβλημα εστιάζεται στο ότι οι “επενδυτές” είτε αγνοούν είτε εμφανίζονται αρνητικοί απέναντι σε κάθε μορφή θεμελιώδους ανάλυσης και βασίζουν τις επιλογές τους κυρίως σε έναν από του παρακάτω παράγοντες: Σε απόψεις τρίτων – που στην πλειοψηφία τους αποδεικνύονται ως εσφαλμένες. Παραδείγματα: Τα δύο παρακάνω παραδείγματα εμφανίζονται αυτολεξεί και οι εταιρίες Α & Β είναι πραγματικές απλά για ευνόητους λόγους τα ονόματα αυτών δεν παρουσιάζονται. Πελάτης: “Φιλικό μου πρόσωπο μου ανέφερε ότι η εταιρία (Α) είναι αρκετά καλή, θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και ότι θα δώσει πολλά λεφτά” 

12 Πελάτης: “O αδελφός μου που έχει έναν φίλο του είπε ότι η εταιρεία (Β) έχει μεγάλο μέλλον και ότι θα τρέξει πολύ”  Οι δύο παραπάνω φράσεις, αν και προκαλούν ένα ελαφρύ χαμόγελο, ακούγονται αρκετά συχνά. Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

13 Εταιρία Α ΔΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/10-31/12/10 ΜΕΤ. % 31/12/2009
ΔΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/10-31/12/10 ΜΕΤ. % 31/12/2009 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 98,697,000 33,296,000 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 60,009,000 45.107 41,355,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 158,706,000 71,082,000 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 73,602,000 18,053,465 ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 21,988,000 11.372 19,742,902 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 95,590,000 37,796,367 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 63,116,000 89.617 33,286,000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 455,000 99.561 228,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4,506,000 7,255,000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 38,914,000 83.817 21,170,000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01/09-31/12/09 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 58,164,261 5.571 55,094,754 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 29,345,071 16.143 25,266,428 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -12,416,392 88.571 -6,584,453 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -11,148,184 69.311 ΚΕΡΔΗ Μ.Φ.Δ.Μ. EBITDA 1,108,670 39.793 793,078 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 01/01/06-31/12/06 01/01/05-31/12/05 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ Λ.ΔΡ. 22,191,434 -13,101,683 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ.ΔΡ. -46,107,495 -1,801,816 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡ. 21,197,284 19,278,374 ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜ.ΔΙΑΘ. -2,718,777 4,374,875

14 Γενικές Παρατηρήσεις για την εταιρία Α
Η εταιρία από το 2000, με μόνη εξαίρεση το 2002, όπου σημείωσε οριακά κέρδη, σημειώνει σημαντικές ζημίες, με τις μεγαλύτερες αυτών στην απελθούσα χρήση Το σύνολο των υποχρεώσεων από το 2001 εμφανίζει αύξηση της τάξης του 233%, από τα 25εκ. Ευρώ σε 96εκ. Ευρώ Ο κλάδος δραστηριότητας (σημαντικός παράγοντας στην αξιολόγηση μιας εταιρίας), εμφανίζεται ως ιδιαίτερα προβληματικός, με το σύνολο των εταιριών αυτού να σημειώνουν διαχρονικά σημαντικές ζημίες Αναφορικά με το management της εταιρίας, εξίσου ένας από τους ποιο σημαντικούς παράγοντες στην αξιολόγηση μιας εταιρίας, κρίνεται από το ιστορικό του ως “αναξιόπιστο” Τέλος στο πρόσφατο παρελθόν η εταιρία έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης καθώς και σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης από το ΧΑΑ για σημαντικούς λόγους

15 Εταιρία Β ΔΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/10-31/12/10 ΜΕΤ. % 31/12/2009
ΔΛΠ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/10-31/12/10 ΜΕΤ. % 31/12/2009 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 40,579,000 46,140,000 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 92,900,000 106,607,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 133,479,000 152,747,000 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 113,814,000 -8.183 123,958,000 ΜΑΚΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7,075,000 12.623 6,282,000 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 120,889,000 -7.180 130,240,000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11,975,000 21,655,000 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 12,064,000 15,515,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2,614,000 6,437,000 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 55,467,000 -6.860 59,552,000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01/09-31/12/09 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 49,149,000 -6.152 52,371,000 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 13,930,000 7.943 12,905,000 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1,089,000 3,366,000 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -8,642,000 1,631,000 ΚΕΡΔΗ Μ.Φ.Δ.Μ. -8,439,000 1,679,000 EBITDA 7,967,000 13,541,000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 01/01/06-31/12/06 01/01/05-31/12/05 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ Λ.ΔΡ. 7,244,000 5,634,000 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ.ΔΡ. -6,863,000 -12,637,000 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡ. -4,375,000 2,752,000 ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜ.ΔΙΑΘ. -3,994,000 -4,251,000

16 Γενικές Παρατηρήσεις για την εταιρία Β
Η εταιρία εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες Ξένων/Ιδίων κεφαλαίων, με το δείκτη να διαμορφώνεται στο Χ αυξημένος κατά 68% σε σύγκριση με το 2005 Τα κέρδη της εταιρίας από το 2002 μειώνονται με αποτέλεσμα στην απελθούσα χρήση 2006 η εταιρία να σημειώσει για πρώτη φορά ζημίες Ο κλάδος δραστηριότητας (σημαντικός παράγοντας στην αξιολόγηση μιας εταιρίας), εμφανίζεται ως ιδιαίτερα προβληματικός, με το σύνολο των εταιριών αυτού να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Τέλος η εταιρία διαπραγματεύεται σε καθεστώς επιτήρησης, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης από το ΧΑΑ Δύο από τις εταιρίες συμφερόντων του ίδιου επιχειρηματία έχουν ανασταλεί από το ΧΑΑ, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.

17 Λοιπά εσφαλμένα κριτήρια στην επιλογή μετοχών - εταιριών
Μονόπλευρη παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων, και λοιπών στοιχείων, και η εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων Παράδειγμα: Μια εταιρία Γ εμφανίζεται , με βάση τα αποτελέσματα 2007, να έχει έναν από τους μικρότερου δείκτες P/E Ratio μόλις στο 2, όπως παρουσιάζονταν και από το σύνολο των οικονομικών ΜΜΕ. Η παρακολούθηση αυτής και μόνο της παραμέτρου είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει μεγάλο αριθμό επενδυτών, όπως πραγματικά συνέβη, σε λάθος συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι η εταιρία κατά τη συγκεκριμένη χρήση προχώρησε σε πώληση παγίων με αποτέλεσμα τα κέρδη της εταιρίας να ενισχυθούν από έκτακτα αποτελέσματα ύψους 5,5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρίας για το σύνολο της χρήσης του 2007, η εταιρία σημείωσε λειτουργικά κέρδη ευρώ (το πραγματικό P/E Ratio ήταν 47X). H τιμή της μετοχής αυτή τη χρονιά (η οποία ήταν άριστη για το χρηματιστήριο κατέγραψε απώλειες της τάξης του 28%.

18 Αποτελέσματα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, της επιλογής με βάση τα παραπάνω κριτήρια.
    

19 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

20 Η ανάλυση χωρίζεται στο qualitative & quantitative section.
Ανάλυση και Επιλογή Μετοχών Η ανάλυση και επιλογή μετοχών αποτελεί το κλειδί στην αναζήτηση υψηλών αποδόσεων. Πριν γίνει παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής και ανάλυσης μετοχών θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την διαδικασία κάλυψης εταιριών. Η ανάλυση χωρίζεται στο qualitative & quantitative section. Qualitative Section: Στο στάδιο αυτό κυρίως περιλαμβάνονται η παρουσίαση της εταιρίας π.χ. προϊόντα, management, και λοιπές πληροφορίες για την εταιρία. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του κλάδου δραστηριότητας της εταιρίας.

21 Quantitative Section:
Ο αναλυτής προσπαθεί να φτάσει στην δίκαιη τιμή (fair value) για την τιμή της μετοχής, με την χρήση διαφόρων μοντέλων αποτίμησης (DCF, DDM, Peers group analysis, P/E Ratio analysis κτλ.) σύμφωνα πάντα και με τις ανάγκες της ανάλυσης, καθώς και το προσωπικό τρόπο εργασίας του αναλυτή και της εταιρίας αυτού. To DCF model εμφανίζεται να κυριαρχεί στην επιλογή των αναλυτών

22 DCF MODEL A key valuation tool at analysts' disposal is discounted cash flow (DCF) analysis. Analysts use DCF to determine a company's fair value according to its estimated future cash flows. Forecasted free cash flows (EBIT – adjusted tax + depreciation – change in working capital – capital expenditure) are discounted to a present value using the company's weighted average costs of capital (WACC) (Μέσο σταθμικού κόστους κεφαλαίου) .

23 WACC = E / V *Re + D / V * Rd *(1-Tc)
A calculation of a firm's cost of capital in which each category of capital is proportionately weighted. All capital sources - common stock, preferred stock, bonds and any other long-term debt - are included in a WACC calculation. WACC is calculated by multiplying the cost of each capital component by its proportional weight and then summing: WACC = E / V *Re + D / V * Rd *(1-Tc) Where: Re = cost of equity Rd = cost of debt E = market value of the firm's equity D = market value of the firm's debt V = E + D E/V = percentage of financing that is equity D/V = percentage of financing that is debt Tc = corporate tax rate

24 Cost of Equity - Capital Asset Pricing Model - CAPM
A model that describes the relationship between risk and expected return and that is used in the pricing of risky securities.  The general idea behind CAPM is that investors need to be compensated in two ways: time value of money and risk. The time value of money is represented by the risk-free (rf) rate in the formula and compensates the investors for placing money in any investment over a period of time. The other half of the formula represents risk and calculates the amount of compensation the investor needs for taking on additional risk. This is calculated by taking a risk measure (beta) that compares the returns of the asset to the market over a period of time and to the market premium (Rm-rf). Ra = Rf +Ba*(Rm-Rf)

25 Γενικές Παρατηρήσεις για το DCF Υπολογισμός του Risk Free Rate
Στις περισσότερες των περιπτώσεων για τον υπολογισμό του Risk Free Rate χρησιμοποιείται το τρέχον επιτόκιο (yield to maturity) ενός κυβερνητικού ομολόγου. Ως καταλληλότερο εμφανίζεται το ομόλογο μακροχρόνιας διάρκειας (10ετές ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου). Προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται σε μεγάλο αριθμό χωρών. Στην περίπτωση αυτή ως καταλληλότερη εμφανίζεται η χρήση του Rf της χώρας από την οποία προέρχεται η πλειοψηφία των εσόδων

26 Υπολογισμός του “Beta”
Ο υπολογισμός του Beta προέρχεται από την παλινδρόμηση των ημερήσιων αποδόσεων (Rj) της μετοχής της υπό εξέταση εταιρίας και των αντίστοιχων αποδόσεων (Rm) του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης της εταιρίας. Rj = a + b X Rm Γενικές Παρατηρήσεις Η αδυναμία του συγκεκριμένου δείκτη εντοπίζεται στο ότι αντανακλώνται ιστορικές τιμές και όχι τρέχουσες. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την χρήση ενός συνδυασμού του Βeta της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη και το Beta των υπολοίπων εταιριών του κλάδου.

27 Levered Beta – Μια Σωστή Προσέγγιση
ΒLevered = BUnlevered + BUnlevered* (1-t)* (Debt / Equity) Το Levered Beta ενσωματώνει στον υπολογισμό του την χρηματοοικονομική μόχλευση της εταιρίας

28 Υπολογισμός του Risk Premium Risk Premium = Market Return – RF
Υπολογίζεται ως η επιπρόσθετη απόδοση κεφαλαίου από την απόκτηση μετοχών έναντι κυβερνητικών ομολόγων, πάντα σε μακροχρόνιο ορίζοντα, τουλάχιστον 10 ετών, και εξάγεται ο μέσος όρος των επιπρόσθετων αποδόσεων. Risk Premium = Market Return – RF Εμπειρικό αποτέλεσμα: H μέση τιμή του ERP για την περίοδο 1960 – 2010, στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ υπολογίζεται στο 4%.

29 Εκτίμηση του Ρυθμού Ανάπτυξης Κερδών (g)
Η εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης κερδών έχει να κάνει κυρίως με τις παρακάτω δύο παραμέτρους: Ρυθμός επανεπένδυσης (Reinvestment Rate) Δείκτης απόδοσης κεφαλαίου (ROC) g (EBIT) = Reinvestment Rate X ROC RR = (Net Capital Expenditure +ΔWC) / EBITx (1-t) ROC = EBIT x (1-t) / (BV Debt + BV Equity)

30 We make several assumptions to derive the group’s WACC.
DCF EXAMPLE We make several assumptions to derive the group’s WACC. WACC CALCULATION Rate Long Term Risk Free Rate 4.40% 10 yr.Greek Treasury Bond Ungeared Beta 1.05 Levered Beta ------ Net Debt / Equity Ratio = -0.1 Equity Risk Premium 5.00% Greek ERP Estimate Debt/Debt+Equity 1.95% Cost of Debt 0.00% Average Growth to perpetuity 2.30% Long Term Global Rate of Inflation (2%) + company prospects growth premium (0.30%) Source: Company's Data and Karamanof Securities estimates

31 DCF EXAMPLE 2 DCF MODEL in EUR ,000 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E
in EUR ,000 2007E 2008E 2009E 2010E 2011E Perpetuity EBIT 64,575 70,421 78,872 89,125 100,712 103,028 Less: Adjusted Tax 14,777 16,092 17,994 20,301 22,908 23,181 Adjusted Operating Profit (NOPLAT) 49,798 54,329 60,878 68,825 77,804 79,847 Plus Depreciation 4,725 5,103 5,715 6,458 7,298 7,465 Operating Cash Flow 54,523 59,432 66,594 75,283 85,102 87,312 Less: Change in Working Capital -2,245 6,255 12,166 17,787 20,396 22,666 Less: Capex 5,000 5,500 5700 Free Cash Flow 51,768 48,177 48,928 51,996 59,206 58,946 Discount Factor 0.913 0.833 0.760 0.694 0.633 Present Value of Cash Flows 47,251 40,136 37,205 36,088 37,507 Accumulated Present Value 87,387 124,592 160,680 198,186 Residual Value 811,928 Present Value of Residual Value 514,348 VALUATION Present Value of FCF (07-10) Price at 12/03/07 12.12 PV of Residual Value Price Target 13.77 Enterprise Value 712,535 Expected Return 13.60% % Residual Value of Total 72.19% Expected DY 3.30% Less Net Debt -2,751 TER 16.90% Value of Firm 715,286 Outstanding Number of Shares 51,951 Value of Share

32 DCF Analysis: Pros & Cons Of DCF:
Advantages The alternatives to DCF are relative valuation measures, which use multiples to compare stocks within a sector. While relative valuation metrics such as price-earnings (P/E), EV/EBITDA and price-to-sales ratios are fairly simple to calculate, they aren't very useful if an entire sector or market is over or undervalued. Unlike standard valuation tools such as the P/E ratio, DCF relies on free cash flows. For the most part, free cash flow is a trustworthy measure that cuts through much of the arbitrariness and "guesstimates" involved in reported earnings.

33 Disadvantages The biggest disadvantage of DCF model is its high sensitivity to assumptions about the perpetuity growth rates and discount rates. If for example and instead of 2.3% growth rate we assume a 1% growth rate we end up with a fair value of 11.5 instead of 13.7 euro.

34 Θεματολογία & Στρατηγική
Η ανάλυση και επιλογή μετοχών αποτελεί το κλειδί στην αναζήτηση υψηλών αποδόσεων. Θεματολογία & Στρατηγική Προφίλ εταιρίας και Management Το management της εταιρίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην τελική αξιολόγηση μίας εταιρίας. Στοιχεία όπως η ικανότητα διοίκησης, το ιστορικό και η αξιολόγηση ενεργειών και αποφάσεων του παρελθόντος, η ηλικία της διοίκησης της εταιρίας, καθώς και η διάδοχη κατάσταση και τα ποσοστά των βασικών μετόχων, είναι μερικά από τα στοιχεία όπου συντελούν στην επιτυχία ή αποτυχία μιας εταιρίας.

35 Κλάδος δραστηριότητας και Συγκριτική ανάλυση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου.
Σημαντικές εταιρίες στο παρελθόν, παρά την πολύ καλή τους εικόνα τόσο σε ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα, έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα κυρίως λόγω της πολύ κακή εικόνας του κλάδου δραστηριότητας τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κλάδοι των χρωμάτων, κυλιδρόμυλλων κ.α στο παρελθόν, αλλά και τα ποιο πρόσφατα παραδείγματα όπως αυτό του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου αλλά και σε ένα βαθμό του κατασκευαστικού κατά τα πρώτα 2 χρόνια της μετά-ολυμπιακής περιόδου. Προσοχή: Πολλές φορές εταιρίες εμφανιζόμενες στον ίδιο κλάδο παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές με αποτέλεσμα η μεταξύ τους σύγκριση και η εξαγωγή συμπερασμάτων να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους Τα δεδομένα και οι προοπτικές του κλάδου θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται με μεγάλη προσοχή.

36 Οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας και διαχρονική αξιολόγηση αυτών
Η συνεχή παρακολούθηση των εταιρικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο και η αναπροσαρμογή των προβλέψεων τόσο για το σύνολο της χρήσης όσο και για τις επόμενες χρήσεις κρίνεται αναγκαία. Σύμφωνα με την στρατηγική μας οι σημαντικότεροι παράγοντες στην ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων είναι οι παρακάτω. Το Growth της εταιρίας. Το growth της εταιρίας πρέπει να είναι το ζητούμενο για το κάθε επενδυτή. Εταιρίες οι οποίες εκτιμάται ότι αναμένεται να ακμάσουν τα επόμενα χρόνια πρέπει να αποτελούν το ζητούμενο της επιλογής κάθε επενδυτή. Ανάλυση του δείκτη P/E Ratio (ΜΦΔΜ), σε βάθος χρόνου και σύμφωνα με τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας. Μεγάλη προσοχή δίνεται στο P/E Ratio σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τις επόμενες χρήσεις.

37 3. Παρακολούθηση των αριθμοδεικτών διάρθρωσης και κυρίως του δείκτη ξένων προς ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται παρακολούθηση του δείκτη σε βάθος χρόνου καθώς και σε σύγκριση με τις εταιρίες του κλάδου. 4. Υψηλή μερισματική απόδοση. Εταιρίες με σταθερά υψηλή μερισματική απόδοση θεωρούνται ως καταφύγιο σε περιόδους μεταβλητότητας καθώς και αντιστροφής της θετικής τάσης. Προσοχή στις περιπτώσεις εταιριών που εμφανίζουν υψηλή μερισματική απόδοση λόγω έκτακτης κερδοφορίας 5. Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Αν και μέρος των αναλυτών αλλά κυρίως το σύνολο των “επενδυτών” δεν τις λαμβάνουν υπόψη, η ύπαρξη θετικών και γενικά η παρακολούθηση των λειτουργικών ταμειακών ροών αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις το κλειδί για την “επιτυχία”.

38 6. Ο Δείκτης P/BV. Ο δείκτης P/BV είναι από τους δείκτες ο οποίος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, βέβαια πάντα και σε συνάρτηση με την φύση δραστηριότητας της εταιρίας. 7. Ανάλυση Αριθμοδεικτών. Και σε αυτή την περίπτωση η φύση δραστηριότητας της εταιρίας είναι αυτή η οποία θα προσδιορίσει την αντικειμενική και σωστή ανάλυση. Βέβαια ανεξαρτήτου κλάδου η ανάλυση περιθωρίων (margin analysis) κρίνεται επιτακτική και εξαιρετικά χρήσιμη.

39 Τεχνική Ανάλυση Χρήσιμο “όπλο” στην αναζήτηση των κατάλληλων επιλογών – αλλά όχι η συνταγή της επιτυχίας Σύμφωνα με την στρατηγική μας, και σε αντίθεση με την παγιωμένη αντίληψη περί σύγκρουσης τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης, η τεχνική ανάλυση αποτελεί ένα από τα ποιο χρήσιμα εργαλεία, που συμπληρώνει την θεμελιώδη ανάλυση. Πιστεύουμε, ότι η σωστή επιλογή μετοχών με βάση την προαναφερθείσα ανάλυση (θεμελιώδη ανάλυση), και η συνεχής παρακολούθηση αυτών διαγραμματικά (τεχνική ανάλυση) συμβάλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

40 Παράδειγμα Τεχνικής Ανάλυσης – Μέτκα Α.Ε.

41 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής. Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΑΧΕΠΕΥ.

42 Τελική Επιλογή στην Διάρθρωση του Χαρτοφυλακίου
‘Έχοντας σταθμίσει και εξετάσει όλα τα παραπάνω, το κρίσιμο ερώτημα έχει να κάνει με την τελική επιλογή μετοχών και στάθμιση αυτών με σκοπό την δημιουργία του κατάλληλου μετοχικού χαρτοφυλακίου. Στόχος είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που παρουσιάζει σταθμισμένα σημαντικό growth κερδοφορίας, χαμηλή αποτίμηση (π.χ. (EX) P/E Ratio όσο το δυνατόν χαμηλότερο της αγοράς), υψηλή μερισματική απόδοση. Το προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο εξαρτάται από το επενδυτικό προφίλ του ενδιαφερόμενου. Το ποσοστό ρευστότητας στα 3 προτεινόμενα χαρτοφυλάκια (από παλαιότερη παρουσίαση του 2007) εξαρτάται από το momentum της αγοράς Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

43 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

44 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,5% METKA 7.50% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.50% JUMBO ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 5.50% EFG EUROBANK 5.00% ALPHA BANK TITAN 4.50% FRIGOGLASS ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 4.00% ΓΕΚ MARFIN POPULAR 3.50% ΑΡΒΑ ΟΤΕ INTRALOT 3.00% AUTOHELLAS 2.50% KLEEMAN ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ COSMOTE 1.50% ΣΥΝΟΛΟ 85.00%

45 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

46 Λόγοι μεταβολής εταιριών και ποσοστών συμμετοχής
Απόδοση μετοχών. Ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων Επιχειρηματικές εξελίξεις – ανακοινώσεις Γενική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου σε περιόδους “ακραίων” μεταβολών του Χρηματιστηρίου Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

47 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7,5% METKA 7.50% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 6.50% JUMBO ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 5.50% EFG EUROBANK 5.00% ALPHA BANK TITAN 4.50% FRIGOGLASS ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 4.00% ΓΕΚ MARFIN POPULAR 3.50% ΑΡΒΑ ΟΤΕ INTRALOT 3.00% AUTOHELLAS 2.50% KLEEMAN ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ COSMOTE 1.50% ΣΥΝΟΛΟ 85.00%

48 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

49 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Εταιρία Μεταβολή   Αιτιολογία Μεταβολής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.00% Εταιρικά Απ. - Business Plan METKA 2.00% Εταιρικα Απ. - Επιχειρηματ. Εξ. EFG EUROBANK 1.50% AUTOHELLAS Εταιρικά Απ. - Επιχειρηματ. Εξ. KLEEMAN Εταιρικά Αποτελέσματα ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ -2.00% Απόδοση Μετοχής JUMBO ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ -1.50% ΤΙΤΑΝ -0.50% Εταιρικά αποτελέσματα MARFIN POPULAR 0.00% FRIGOGLASS -1.00% ALPHA BANK -2.50% ΧΑΛΚΟΡ ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Απόδοση Μετοχής - Εταιρικά Απ. ΓΕΚ S&B ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ INTRALOT ΕΥΑΠΣ (1.5%) ΟΤΕ (3%) COSMOTE ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

50 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

51 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 65.00% ΜΕΣΑΙΟY KINΔYNOY ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 8.50% METKA 7.50% EFG EUROBANK 5.50% JUMBO 4.50% AUTOHELLAS 4.00% KLEEMAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ TITAN 3.50% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 3.00% MARFIN POPULAR 2.50% ALPHA BANK FRIGOGLASS 2.00% ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL ΑΡΒΑ ΕΥΑΠΣ 1.50% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 1.00% ΓΕΚ INTRALOT COSMOTE ΣΥΝΟΛΟ 65.00%

52 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

53 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

54 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 53.00% ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 7.50% METKA 6.00% EFG EUROBANK 4.00% JUMBO 2.50% AUTOHELLAS 3.50% KLEEMAN ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ TITAN 3.00% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 2.00% MARFIN POPULAR ALPHA BANK FRIGOGLASS ΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΥΑΠΣ 1.50% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΚ 1.00% INTRALOT COSMOTE ΣΥΝΟΛΟ 53.00%

55 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

56 Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση μετοχών, ή πρόταση για διαμόρφωση επενδυτικής στρατηγικής, Πραγματοποιείται αυστηρά και ενδεικτικά στα πλαίσια παρουσίασης στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΑΧΕΠΕΥ.


Κατέβασμα ppt "Επενδυτική Στρατηγική Μέθοδοι & προτάσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google