Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008

2 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 2 4 3 2 1 Οικονομικά αποτελέσματα Ανασκόπηση 2007 1 ο Τρίμηνο 2008 Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα Γενική Συνέλευση Ιουνίου ‘08

3 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 3 4 1 Οικονομικά αποτελέσματα 2 Ανασκόπηση 2007 Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα 3 1 ο Τρίμηνο 2008 Γενική Συνέλευση Ιουνίου ‘08

4 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 4 Εταιρικό προφίλ Λειτουργικά •Εγκατεστημένη ισχύς: 12.760MW •Πωλήσεις: 55.153 GWh •24.602 Εργαζόμενοι •7,4 εκατ. πελάτες Χαμηλής Τάσης, 9.056 Μέσης και 33 πελάτες Υψηλής ΤάσηςΟικονομικά •Έσοδα: €5,2 δισ. •EBIDTA: € 818,7 εκατ. •Επενδύσεις: €856,8 εκατ. •Σύνολο Ενεργητικού: €13,4 δισ. •Καθαρό χρέος: €3.724,4 εκατ. Εταιρικά Στοιχεία 2007 Ελληνικό Δημόσιο Ξένοι Θεσμικοί ΟΑΠ Φυσικά Πρόσωπα Έλληνες Θεσμικοί Φυσικό αέριο 15,4% Ανανεώσιμες 0,7% Λιγνίτης 41,4% Πετρέλαιο 5,9% Νησιά (πετρέλαιο) 13,0% Υδροηλεκτρικά 23,6% Μετοχική Σύνθεση Εγκατεστημένη ισχύς ανά τύπο καυσίμου

5 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 5 Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών % Δ-Έσοδα % Δ-EBITDA % Δ-Κέρδη προ Φόρων (χωρίς Tellas) € εκατ. + 5% - 25% - 61% + 12% - 18% - 79% + 8% + 11% + 558% + 165% •Παρά τα βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η κερδοφορία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα 5.154 819 276 111 2004200520062007 Έσοδα EBITDA Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων χωρίς Tellas

6 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 6 Ενεργειακό Ισοζύγιο Σύνολο: 60.313 GWh 29.164 8.042 8.543 6.255 8.309 Σύνολο: 62.498 GWh 31.093 8.207 11.266 3.143 8.789 % % Δ GWh 2.185 1.929 165 2.723 -3.112 480 1 1. Συμπεριλαμβάνει παραγωγή της ΔΕΗ από ανανεώσιμες πηγές 172GWh το 07 & 61GWh το 06

7 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 7 Συμμετοχή κόστους καυσίμων και ενέργειας στα Έσοδα (2008 με 2007) 41% των εσόδων είναι άμεσα εκτεθειμένο στη διακύμανση των διεθνών τιμών των καυσίμων

8 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 8 4 3 2 1 Οικονομικά αποτελέσματα Ανασκόπηση 2007 1 ο Τρίμηνο 2008 Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα Γενική Συνέλευση Ιουνίου ‘08

9 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 9 κύριες προτεραιότητες της στρατηγικής της ΔΕΗ Εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο Νέες Πηγές εσόδων Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση Αποδοτικότητας Εταιρική Κουλτούρα

10 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 10 Λογιστικός και Λειτουργικός Διαχωρισμός Your Text ΜικράΣημαντικά Μικρά αλλά Σημαντικά βήματα εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Your Text Εναρμόνιση με το ρυθμιστικό πλαίσιο Τιμολογιακές ρυθμίσεις και μέτρα Θεσμοθέτηση μηχανισμού Διαχείρισης Διεθνών Τιμών Καυσίμων Θεσμοθέτηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και της διακριτής αναγραφής τους στους λογαριασμούς ρεύματος

11 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 11 Ρυθμιστικές προσαρμογές ΔΕΗ: Λογιστικός και Λειτουργικός Διαχωρισμός Λογιστικός Διαχωρισμός: •Σύμβαση Διαφορών μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Παραγωγής και Εμπορίας ΔΕΗ •Σύμβαση Αγοραπωλησίας Λιγνίτη μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων και Παραγωγής ΔΕΗ Λειτουργικός Διαχωρισμός: •Χωριστοί Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων των Γενικών Διευθύνσεων της ΔΕΗ και Ενοποιημένος Προϋπολογισμός για τη ΔΕΗ Α.Ε. •Χωριστές προϋπολογιστικές λογιστικές καταστάσεις (pro-forma statements) των Γενικών Διευθύνσεων και ενοποιημένων για τη ΔΕΗ Α.Ε.

12 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 12 Τιμολογιακές ρυθμίσεις και μέτρα •Αυξήσεις τιμών : –Μεσοσταθμική αύξηση 10% το 2007 –Μεσοσταθμική αύξηση 7% από τον Ιούλιο 2008 –Απελευθέρωση τιμολογίων υψηλής τάσης από τον Ιούλιο 2008, με αρχικό τιμολόγιο ρυθμιστικού ελέγχου +10% •Βελτίωση του βαθμού διαφάνειας των χρεώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας : –Διακριτή αναγραφή των επιμέρους χρεώσεων στα τελικά τιμολόγια στους πελάτες •Ξεχωριστή καταγραφή και εμφάνιση εισπραττόμενων εσόδων υπέρ τρίτων από τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ

13 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 13 Μηχανισμός Διαχείρισης Διεθνών Τιμών Καυσίμων •Σε τριμηνιαία βάση, ο μηχανισμός διαχείρισης διεθνών τιμών καυσίμων θα ενσωματώνει ένα μέρος των μεταβολών των διεθνών τιμών καυσίμων στα τιμολόγια, από 1.1.2009 •Εάν οι τιμές του πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2008 κυμανθούν στο επίπεδο $130/bbl και η ισοτιμία €/$ σε 1,55 και δεδομένου ότι η τιμή του φυσικού αερίου ακολουθεί με καθυστέρηση τριών μηνών την τιμή του πετρελαίου, η εφαρμογή των μηχανισμών διαχείρισης διεθνών τιμών καυσίμων θα οδηγήσει σε μια αύξηση των εσόδων για το 1 ο τρίμηνο του 2009 πάνω από 5%

14 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 14 Θεσμοθέτηση και διακριτή αναγραφή του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας •Αναγνώριση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) •Έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους των ΥΚΩ •Υποβολή από τη ΔΕΗ στη ΡΑΕ και το Υπουργείο Ανάπτυξης προς έγκριση πρότασης σχετικού μηχανισμού επιμερισμού των ΥΚΩ στους καταναλωτές υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης •Σε ετήσια βάση, ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των ΥΚΩ θα ενσωματώνει ένα μέρος των μεταβολών των διεθνών τιμών καυσίμων και μέρος του δείκτη τιμών καταναλωτή, από 1.1.2009 •Εάν οι τιμές του πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2008 κυμανθούν στο επίπεδο $130/bbl και η ισοτιμία €/$ σε 1,55, ο ρυθμιστικός μηχανισμός θα οδηγήσει σε μια ετήσια αύξηση των εσόδων πάνω από 1,5%

15 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 15 •Διασφαλίζει αξιοπιστία και υψηλότερη απόδοση •Μειώνει το κόστος παραγωγής •Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα •Μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Θεσμοθέτηση μηχανισμού Διαχείρισης Διεθνών Τιμών Καυσίμων ΣτόχοιΣτρατηγικές 4 3 2 1 5 Απόσυρση παλαιών και μη αποδοτικών Μονάδων παραγωγής Κατασκευή νέων Μονάδων που ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες Ολοκλήρωση υδροηλεκτρικών έργων Μείωση εκπομπών CO2 και ρύπων Επιτάχυνση ανάπτυξης παραγωγικού δυναμικού ΑΠΕ Στρατηγική Παραγωγής Χαρτοφυλάκιο Μονάδων παραγωγής το οποίο Χαρτοφυλάκιο Μονάδων παραγωγής το οποίο:

16 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 16 Η Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ συμβατή με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική Οι στόχοι της Ενεργειακής Πολιτικής Οι στόχοι της Ενεργειακής Πολιτικής Επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού Προστασία Περιβάλλοντος Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές

17 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 17 ΜονάδεςΚαύσιμο Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜW) Έτος λειτουργίας Στάδιο Αλιβέρι V Φυσικό αέριο4172010 Υπό κατασκευή Mεγαλόπολη V Φυσικό αέριο750-8352012Διακήρυξη Φλώρινα ΙΙ Λιγνίτης4502013 Προετοιμασία Διακήρυξης Πτολεμαϊδα V Λιγνίτης4502014 Προετοιμασία Διακήρυξης Αλιβέρι VI* Λιθάνθρακας700-8002014 Υπό αδειοδότηση Λάρυμνα Ι* Λιθάνθρακας700-8002015 Υπό αδειοδότηση Σημείωση (1) :Σε διαπραγματεύσεις για κατασκευή μαζί με δύο μειοψηφικούς εταίρους (έως 200MW ο καθένας) Πρόγραμμα εγκατάστασης Θερμοηλεκτρικών Μονάδων συνολικής ισχύος 3.700MW στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

18 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 18 Εισαγωγή του λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο •ανταγωνιστικότητα: χαμηλότερες τρέχουσες και προβλεπόμενες μελλοντικές διεθνείς τιμές ως προς αυτές του πετρελαίου και φυσικού αερίου, που διασφαλίζουν ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής •ασφάλεια εφοδιασμού: διαθεσιμότητα αποθεμάτων άνθρακα σε πολλές και ανεξάρτητες μεταξύ τους χώρες για χρονικό διάστημα πολλαπλάσιο αυτού των αποθεμάτων φυσικού αερίου •σταδιακή υποκατάσταση της μειούμενης για τη ΔΕΗ λιγνιτικής παραγωγής με ένα στερεό καύσιμο σημαντικά καθαρότερο από το λιγνίτη Στοχεύει στην κάλυψη της ζήτησης φορτίων βάσης και επιτυγχάνει:

19 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 19 ΜονάδεςΚαύσιμο Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜW) Έτος λειτουργίας Στάδιο Παλαιοί Γαλήνοι, Κρήτη Φυσικό αέριο/Ντίζελ 2502014 Υπό αδειοδότηση Παλαιοί Γαλήνοι, Κρήτη Φυσικό αέριο/Ντίζελ 2502014 Υπό αδειοδότηση Αθερινόλακκος, Κρήτη Μαζούτ χαμηλού θείου/Φυσικό αέριο (2016) 2 Χ 46.62008Κατασκευή Αθερινόλακκος, Κρήτη Μαζούτ χαμηλού θείου/Φυσικό αέριο (2016) 2 Χ 502011Διακήρυξη Ρόδος Μαζούτ χαμηλού θείου 1202012 Κατάθεση Προσφορών Λέσβος Μαζούτ χαμηλού θείου 1202013 Υπό αδειοδότηση Πρόγραμμα εγκατάστασης Μονάδων στα Νησιά

20 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 20 Σταθμός Παραγωγής Μονάδα Εγκατεστημένη Ισχύς (ΜW) Έτος λειτουργίας Στάδιο Μεσοχώρα Ι,ΙΙ1602010 Σε αποπεράτωση (νομοθετική ρύθμιση αποζημιώσεων) Ιλαρίωνας Ι,ΙΙ1572011Υπό Κατασκευή Μετσοβίτικο ΙΙ292011Νέα Διακήρυξη Συκιά Ι,ΙΙ1252013 Συναρτάται με εκτροπή του Αχελώου Πευκόφυτο Ι,ΙΙ1602013 Συναρτάται με εκτροπή του Αχελώου Πρόγραμμα εγκατάστασης Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

21 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 21 Σημαντική μείωση εκπομπών CO2 και ρύπων ανά παραγόμενη κιλοβατώρα από θερμικές μονάδες 1,2 0,9 1,7 1,1 8,3 0,7 0,7 0,3 Kg CO 2 g NOx g SO 2 g PM 2006201520062015 -91% -56% -25% -39%

22 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 22 •Ολοκλήρωση αναβάθμισης στα 400 kV της διασύνδεσης Φλώρινα – Bitola (ΠΓΔΜ), μήκος 18 χλμ., Ιούνιος 2007 •Ολοκλήρωση κατασκευής έργων διασύνδεσης γραμμής 400 kV με Τουρκία, μήκος 208 χλμ., Ιούνιος 2008 •Περιβαλλοντική αδειοδότηση και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων •Ολοκλήρωση δεύτερης υποβρύχιας διασύνδεσης με την Κέρκυρα Διασυνδέσεις

23 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 23 Βελτίωση Παρεχομένων Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής ΔΕΙΚΤΕΣ Απολογισμός 2006 Στόχος 2007 Απολογισμός 2007 Στόχος 2008 Στόχος B’ εξαμήνου 2008 Βελτίωση Β’ εξαμήνου 08 με 2006 % (Μέσο σύνολο χρόνου σε ημέρες μελέτης και κατασκευής) Εναέρια Σύνδεση 302827201840% Υπόγεια Σύνδεση 635055453938% Σύνδεση με Επέκταση Δικτύου 907980655637% Παραλλαγές δικτύου 8980 696032%

24 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 24 Φυσικό Αέριο: •Ξεκίνησε η διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς του 30% της ΔΕΠΑSENCAP: •Σε κοινοπραξία με την ENEL (50/50), συμμετέχει στο διαγωνισμό στο Κόσοβο Επέκταση σε νέες αγορές

25 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 25 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας MW Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύς (τέλος έτους) 300 400 500 600 700 800 900 2011 273 81 120 810 2012 343 81 120 880 2013 413 81 120 950 2014 45 86 2006 48 92 2007 61 155 2008 59 71 2009 46 73 96 414 2010 156 293 104 619 Μη δρομολογημένα Γεωθερμία Φωτοβολταϊκά Μικρά Υδροηλεκτρικά Αιολικά 0 100 1,000 200 79

26 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 26 Κύρια έργα υπό ανάπτυξη •50 MW Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη Μεγαλόπολη –Το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Η κατασκευή θα αρχίσει εντός του 2008 •Υβριδικό Ικαρίας 6,5 MW – υπό κατασκευή. Πρότυπο ενεργειακό έργο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, που συνδυάζει την αξιοποίηση του νερού και του αέρα •Αιολικό Πάρκο 38 MW - υπό κατασκευή στη Βοιωτία σε σύμπραξη με την EDF Energies Nouvelles •Ανάπτυξη Γεωθερμικού Πεδίου Συμπλέγματος Νήσων Μήλου (σε συνεργασία με S&B), Νίσυρο και Λέσβο •Αιτήσεις για σημαντικά Αιολικά Πάρκα – Άνδρο (130 MW) και Ροδόπη (150 MW) Η ΔΕΗ συνεχίζει να δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας •Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (100% θυγατρική της ΔΕΗ) έχει εν λειτουργία Πάρκα συνολικής ισχύος 91 MW και 84 MW υπό κατασκευή

27 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 27 •Εργαστήρια προσδιορισμού επιχειρηματικής κουλτούρας, οράματος και αξιών, που να υποστηρίζουν την επίτευξη της στρατηγικής της ΔΕΗ •Εκπαίδευση σε θέματα τεχνικά και διοικητικοοικονομικά •Θεσμοθέτηση επιστημονικών ημερίδων και “Managers’ Forum” στελεχών διοίκησης •Ενδυνάμωση ικανοτήτων ανωτέρων στελεχών στην αξιολόγηση καταλληλότητας υποψηφίων για πρόσληψη Εκπαίδευση Στελεχών και Εργαζομένων

28 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 28 Τιμή στις 2/1/2007 €19,6 Τιμή στις 31/12/2007 €36 +84% Εξέλιξη τιμής της μετοχής : 2007

29 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 29 4 3 2 1 Οικονομικά αποτελέσματα Ανασκόπηση 2007 1 ο Τρίμηνο 2008 Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα Γενική Συνέλευση Ιουνίου ‘08

30 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 30 Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών (Α΄ τρίμηνο ‘08 - Α΄ τρίμηνο ’07) € εκατ. Q 1 2007 % Δ- Έσοδα % Δ- EBITDA Q 1 2008 +13,5% -12,8% % Δ- Κέρδη Προ Φόρων -39,8% EBITDA Έσοδα Κέρδη Προ Φόρων *τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2008, δεν έχουν επιβαρυνθεί με την αυξημένη δαπάνη μισθοδοσίας που θα προκύψει από τη συλλογική σύμβαση εργασίας. *

31 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 31 Μοναδιαίες τιμές καυσίμων Α΄ τρίμηνο ‘08 - Α΄ τρίμηνο ‘07 (ποσοστά αυξήσεων και ποσότητες) 52,9% 20,4% 14,8% 22,8% 629.655 1000Nm3 120.000 klt 402.000 tn Α΄ Τρίμηνο 2008Α΄ Τρίμηνο 2007 Μαζούτ €/tn Diesel €/klt Φυσικό Αέριο €/kNm3 Οριακή Τιμή Συστήματος €/ΜWh

32 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 32 Συμμετοχή κόστους καυσίμων και ενέργειας στα Έσοδα Α΄ τετράμηνο ‘08 - Α΄ τετράμηνο ‘07 49% των εσόδων είναι το άμεσα εκτεθειμένο στη διακύμανση των διεθνών τιμών των καυσίμων 2%

33 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 33 € εκατ. Εξέλιξη Δαπανών Ενέργειας Α΄ τρίμηνο ‘08 με Α΄ τρίμηνο ‘07

34 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 34 •Με την απόφαση της Ε.Ε. της 5ης Μαρτίου 2008, ζητήθηκε από την Ελλάδα η λήψη μέτρων για τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στην εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το λιγνίτη, εκτός και εντός ΔΕΗ. •Η ΔΕΗ, στις 13.5.08, κατέθεσε στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. •Οι θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας ταυτίζονται με τις θέσεις της ΔΕΗ. Απόφαση της Ε.Ε. για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης λιγνίτη

35 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 35 Εξέλιξη τιμής της μετοχής :1.1.08-11.6.08 •Μείωση της τιμής μετοχής της ΔΕΗ κατά 32,2%, στο διάστημα 1/1/2008- 11/6/2008 έναντι : •Μείωσης κατά 25,5% του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. -29% -25,5% -32,2%

36 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 36 4 3 2 1 Οικονομικά αποτελέσματα Ανασκόπηση 2007 1 ο Τρίμηνο 2008 Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα Γενική Συνέλευση Ιουνίου ‘08

37 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 37 Προκλήσεις Χαμηλοί ρυθμοί υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών CO2: το νέο πρόσθετο κόστος του ηλεκτρισμού Μη συσχέτιση μεταξύ χονδρεμπο- ρικής και λιανικής αγοράς Επιβληθείσα de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Έλλειψη επάρκειας ηλεκτρισμού στη χώρα Οι προκλήσεις της ΔΕΗ στο πλαίσιο της «στρεβλά» απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ραγδαίες αυξήσεις τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

38 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 38 Η χονδρεμπορική τιμή στην Ελλάδα και τα χρηματιστήρια ενέργειας της Ευρώπης Τιμές (1) Η.Ε. για οικιακή χρήση (Ιούλιος 2007) (€/ΜWh) (1) Για ετήσια κατανάλωση από 2.500 έως 5.000 MWh χωρίς φόρους, πηγή: Eurostat Πηγή : Χρηματιστήρια Ενέργειας Προκλήσεις: Μη συσχέτιση μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς •Οι τιμές χονδρεμπορικής αγοράς στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ε.Ε. •Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τιμών χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς

39 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 39 Προκλήσεις: Μη συσχέτιση μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς Πηγή : Eurostat, για ετήσιες καταναλώσεις 3.500kWh από τις οποίες 1.300kWh τη νύχτα (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) €/MWh

40 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 40 Προκλήσεις: Μη συσχέτιση μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς €94,3 / MWh €118,7 / MWh Μέσο Έσοδο ΔΕΗ Κόστος Αγοράς €/MWh * αύξηση *Συμπεριλαμβάνονται Οριακή Τιμή Συστήματος, κόστη Mεταφοράς, Διανομής και λοιπά στοιχεία κόστους αγοράς •Στην περίοδο 1.12.07 – 30.4.08, το κόστος της αγοράς αυξήθηκε έναντι της περιόδου 1.1-30.11.2007 κατά €13,3/MWh δηλαδή 64% περισσότερο από την αύξηση του μέσου εσόδου της ΔΕΗ (€8,1/ΜWh)

41 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 41 Προκλήσεις: Επιβληθείσα de facto και «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια που δεν καλύπτουν το κόστος De facto «επί ζημία» δεσπόζουσα θέση Επιπλέον ζημία για τη ΔΕΗ + • Η ΔΕΗ είναι ο μοναδικός αγοραστής στη χονδρεμπορική αγορά σε υψηλές τιμές και ο μοναδικός προμηθευτής στη λιανική αγορά σε χαμηλές τιμές. •Η ΔΕΗ υποχρεούται να παρέχει ρεύμα σε όποιον της το ζητήσει. •Οι επιβληθείσες υποχρεώσεις δημιουργούν ένα πρόσθετο κόστος στη ΔΕΗ για το οποίο δεν αποζημιώνεται Υποχρέωση «Τελευταίου Καταφυγίου»

42 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 42 •Χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας •Ετήσια αύξηση της ετήσιας ζήτησης κατά 3% και της αιχμής φορτίου κατά 6% (2006-2007) •Μη εγκατάσταση νέων ιδιωτικών μονάδων παραγωγής •Περιορισμοί στη ΔΕΗ για την ανάπτυξη πρόσθετου παραγωγικού δυναμικού ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ •Η έλλειψη επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας οδηγεί σε ακριβές εισαγωγές ρεύματος από το εξωτερικό. Προκλήσεις: Έλλειψη επάρκειας ηλεκτρισμού στη χώρα Αύξηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από ακριβές εισαγωγές

43 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 43 Προκλήσεις: Ραγδαίες αυξήσεις διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου €1.950 Δαπάνη αγοράς υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ 2004-2008 € BRENT

44 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 44 Προκλήσεις: Ραγδαίες αυξήσεις διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου +61% +135% +17% Πηγή : ΕΣΥΕ +54% • Στην περίοδο 01/2004-05/2008 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και της βενζίνης αυξήθηκε κατά 135% και 54% αντίστοιχα •Από το 2005 έως σήμερα, η τιμή του φυσικού αερίου που πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές αυξήθηκε κατά 61% •Στην ίδια περίοδο 01/2004-05/2008, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε μόλις 17% Δείκτης αύξησης ενεργειακών προϊόντων για τον Έλληνα καταναλωτή (01/2004-05/2008)

45 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 45 Προκλήσεις: Ραγδαίες αυξήσεις διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου Απώλεια αγοραστικής δύναμης εισοδήματος νοικοκυριών λόγω αύξησης τιμών ενέργειας στην περίοδο Ιανουαρίου 2004 - Μαΐου 2008 Πηγή : ΕΣΥΕ

46 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 46 Προκλήσεις: Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συν-ευθύνη παραγωγών και καταναλωτών •Η ευθύνη των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής για το περιβάλλον προκύπτει από το μείγμα καυσίμων και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Οι εταιρείες πρέπει να κρίνονται από τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους για τη συνεχή μείωση των εκπομπών ρύπων και CO2 ανά παραγόμενη kWh. •Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού ανάλογα με την καταναλωτική συμπεριφορά τους, ευθύνονται κι αυτοί για το φαινόμενο του θερμοκηπίου διότι είναι αυτοί που δημιουργούν τη ζήτηση.

47 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 47 Προκλήσεις: CO2, το νέο πρόσθετο κόστος ηλεκτρισμού 20% 1,6 6,4 100 % 8 Μt CO 2 Έλλειμμα Δικαιωμάτων ΔΕΗ 2008 80% Αναλογία εκπομπών Επιμερισμός της Ευθύνης Ελλείμματος Δικαιωμάτων CO2 ΔΕΗ •Η εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από τη ΔΕΗ με το σημερινό μείγμα καυσίμων θα οδηγούσε σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 25% ανά kWh το 2014. •Στην περίοδο 2008-2012 η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπών CO2, το οποίο πρέπει να καλύψει με αγορές •Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για το 2008 εκτιμάται σε €120-150 εκατ. (8 εκατ. τόνοι CO2) Θα εξαλειφθεί μελλοντικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών από τη ΔΕΗ Το ελάχιστο δυνατό για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών Υπέρβαση λόγω παλαιότητας μονάδων Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες * * Εκτίμηση

48 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 48 ΠαράγοντεςΚύριες συνέπειες Προκλήσεις: Χαμηλοί ρυθμοί υλοποίησης στρατηγικών επιλογών -Καθυστέρηση στην πρόοδο των νέων έργων -Απώλεια ευκαιρίας συνεργασίας με την RWE για την κατασκευή ανθρακικού Σταθμού 1.600MW σύγχρονης τεχνολογίας στην Ελλάδα, με έναρξη λειτουργίας το 2012 - Καθυστέρηση στη προσαρμογή της ΔΕΗ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ευρώπης -Δυσκολίες επικοινωνίας της εθνικής σημασίας των στρατηγικών επιλογών της ΔΕΗ -Παρεμπόδιση και διακοπές συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας -Δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης λόγω των απεργιακών -κινητοποιήσεων για το ασφαλιστικό των εργαζομένων -Καταλήψεις εγκαταστάσεων από ομάδες τοπικών συλλόγων -Χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες για νέα έργα

49 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 49 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαζόμενοι ΚαταναλωτέςΠολιτεία Προκλήσεις: Οφείλουμε όλοι να επανεξετάσουμε τους ρόλους μας στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον

50 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 50 Τα επόμενα βήματα της ΔΕΗ στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς Επόμενα Βήματα Το νέο Business Plan 2009- 2014 Μετασχη- ματισμός της ΔΕΗ στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον Οργανική Ανάπτυξη και Συνεργασίες

51 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 51 Στόχος Οργανική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικές Συνεργασίες Η ΔΕΗ επιδιώκει την ανάπτυξή της τόσο στην εγχώρια όσο και στην περιφερειακή αγορά ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης όπου δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτερες Ευρω- παϊκές Εταιρείες Οργανική Ανάπτυξη Ενίσχυση παραγωγικής ισχύος Βελτίωση Αποδοτικότητας Συνεργασίες με τρίτους στην Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη Δημιουργεί νέες πηγές εσόδων Ενισχύει η θέση του Ομίλου ΔΕΗ στην περιφερειακή αγορά

52 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 52 Οργανική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικές Συνεργασίες: Μνημόνιο Συνεργασίας με RWE •Μελέτη ανάπτυξης στην Αλβανία ανθρακικού σταθμού ισχύος 500-800MW –Αν η επένδυση κριθεί βιώσιμη, θα δημιουργηθεί μια ξεχωριστή εταιρεία με την RWE να κατέχει το 51%, τη ΔΕΗ 39%, και την TITAN το 10% •Φυσικό Αέριο στην Ελλάδα •Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας –Η RWE θα κατέχει το 51% και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες το 49%

53 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 53 Οργανική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικές Συνεργασίες: Μνημόνιο Συνεργασίας με Χαλυβουργική •Μελέτη ανάπτυξης δύο μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 880MW στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργικής –Αν η επένδυση κριθεί βιώσιμη, θα δημιουργηθεί μια ξεχωριστή εταιρεία με τη Χαλυβουργική να κατέχει το 51% και την διοίκηση της νέας εταιρείας, και τη ΔΕΗ το 49% •Μετατροπή για καύση φυσικού αερίου και εκμετάλλευση δυο υφισταμένων Μονάδων στο χώρο της Χαλυβουργικής συνολικής ισχύος 80MW για κάλυψη αναγκών αιχμής

54 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 54 Εργαζόμενοι ανά ηλικιακή ομάδα Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι 46 έτη

55 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 55 Μετασχηματισμός της ΔΕΗ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον: Benchmarking Νομικός Διαχωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (Μόνο Μεταφορά και Διανομή) Νομικός Διαχωρισμός σε όλες τις κύριες δραστηριότητες (Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή, Εμπορία) Νομικός Διαχωρισμός επί μέρους δραστηριοτήτων (πχ. Μονάδων Παραγωγής) Στα σύγχρονα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, οι μεγάλες Ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε νομικό διαχωρισμό πέρα από τις κύριες δραστηριότητές τους. Έκταση 1) Η ESB δεν είναι στις 20 μεγαλες επιχειρήσεις Πηγή: Ετήσια Δελτία επιχειρήσεων και websites 1)

56 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 56 Μετασχηματισμός της ΔΕΗ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον (2/3) •Μελετούμε την κατάλληλη δομή της εταιρείας μας λαμβάνοντας υπόψη: –το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον –την ανάγκη για ανάπτυξη της ΔΕΗ –τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής και περιφερειακής αγοράς ενέργειας •Σε συνεργασία με διεθνή εταιρεία συμβούλων μελετήσαμε τις βέλτιστες δομές ενεργειακών εταιρειών στην Ευρώπη •Σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία συμβούλων μελετούμε την προσαρμογή της προτεινόμενης δομής στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο •Τα αποτελέσματα των μελετών αποτελούν αντικείμενο διαλόγου με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Η πρόταση της ΔΕΗ ενισχύεται και από την πρόσφατη συμφωνία των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

57 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 57 Μετασχηματισμός της ΔΕΗ στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον: Η Πρόταση της Διοίκησης για το διάλογο με τη ΓΕΝΟΠ (3/3) Επιχειρησιακό Επιτελείο Βασικές Προτάσεις: •Τα Ορυχεία & η Παραγωγή θα ανήκουν στην ίδια εταιρεία •Η Μεταφορά θα λειτουργεί ως πλήρης Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) με Διαχειριστή Αγοράς ανεξάρτητο από τη ΔΕΗ •Η Διανομή θα λειτουργεί ως πλήρης Διαχειριστής Δικτύου Διανομής ενοποιημένο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές Ορυχεία & Παραγωγή ΕμπορίαΜεταφοράΔιανομή ΔΕΗ Ανανεώσιμες

58 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ – 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων - σελ. 58 •Αυτοτελή Επιχειρησιακά Σχέδια για κάθε διαχωρισμένη Επιχειρησιακή Μονάδα και ενοποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη ΔΕΗ ΑΕ •Business Plan 2009-2014 –Ολοκληρωμένες και εναρμονισμένες πρωτοβουλίες με αντίστοιχες δράσεις και μέτρα που στοχεύουν σε: •Υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία με ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές και με σεβασμό στο περιβάλλον •Επαρκείς αποδόσεις για τους μετόχους •Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας και ενίσχυση της δυναμικής των ανθρώπινων πόρων •Οκτώβριος 2008 –Παρουσίαση Business Plan 2009-2014 Το νέο Business Plan της ΔΕΗ ΑΕ 2009-2014

59


Κατέβασμα ppt "Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 6 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google