Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ , , , ,58 ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , ,86 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , , ,80 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΟΑΕΔ ,54320, ,54 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,79

3 ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.   Οφειλές ΙΚΑ προ 2008 από το 6 Ο τμήμα………….…………..……… ,64   Οφειλές ΙΚΑ ………………………………………………….……… ,00 Σύνολο……………………………………………………………   Μισθοδοσία αορ. Χρ. από ΚΕΔΑ Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ……..… ,00   Μισθοδοσία αορ. Χρ. Από ΚΕΔΑ 2011 Ιαν. – Φεβρ ,00   Συμβάσεις έργου για το 2011……………………………………………….… ,00   Μισθοδ. 8 μηνών 2010 Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. …………..………… ,00   6 ου Τμήματος συμβάσεις 2007 και μισθοδοσία………………………… ,00   Δικαστικά αναδρ. Μον. Αορ. Χρ…………………………………………………45.875,82

4 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ……………… ,00 € ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ……………… ,00 € ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ…………………….4.500,00 € ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ…………………….3.000,00 € ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ……… ,00 € ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ……… ,00 € ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ……………… ,00 € ΣΥΝΟΛΟ……………………… €

5 ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) ΕΩΣ 31/12/2009 Προ του 2008 από το 6 ο παιδ.σταθμό , , , , ,00

6 Κ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ34.661, ,96886, ,40 ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , ,66 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ,00261, ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,76

8 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) ΟΦΕΙΛΕΣ Ι.Κ.Α ,57- ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ 8.514,93-

9 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ……… ,00 € ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ……………… 4.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ : ,00 €

10 Α.Ο.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11 ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ33.608,50628,03886, ,03 ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , ,88 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ , , ,59 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,50 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

12 Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

13 ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , ,88 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ , , ,70 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,58 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

14 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ) ΟΦΕΙΛΕΣ Ι.Κ.Α , ,14 ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ ,89 -

15 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ……………… ,00 €

16 ΑΡΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

17 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠροσωπικόΆτομα Ακαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ,55591, ,82 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ,97 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1207,20192,60 399,80 ΣΥΝΟΛΟ99.773, ,15591, ,59

18 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ……………...300,00 € ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ…………………… 350,00 € ΣΥΝΟΛΟ : 650,00 € ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ,81 €

19 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 ΠροσωπικόΆτομΑκαθάριστες αποδοχές Εργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορές Έξοδα κίνησης Σύνολο ΜΟΝΙΜΟ , , , ,67 ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , , ,54 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΕΠ , , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,15 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕΠ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ ,00 ΙΑΤΡΟΣ & ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,34 ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 30/11/ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,32 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,47 ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

21 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ( TΡΕΧΟΝΤΑ ) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ……………… € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ(ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)… € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν.Π.Ι.Δ(ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)… € ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ…… € ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ……… € ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ………………………………………………… € ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ……………………… € ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ…………………………… € ΑΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ(ΔΕΚΟ,ΚΑΥΣΙΜΑ ) … € Ε.ΣΔ.Ν.Α……………………………………………………… € ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ……… € ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ… € ΣΥΝΟΛΟ : ,00 €

22 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛ.2011 )  €  ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ…………… €  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ………………… €  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΠΟ ΔΕΗ)………… €  ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΚΑΖΙΝΟ………………………… € ΣΥΝΟΛΟ € ΣΥΝΟΛΟ €

23

24

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 30/6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ : 8/7/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩ Ν (ποσά σε ευρώ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΑ ΕΝΑΡΞΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥ ΣΙΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜ Ο ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜ ΟΣ ΤΟΚΟΣΣΥΝΟΛΟ ( DEXIA CREDIT LOCAL )1/12/ ΕΤΗ ,00ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ (KA.FINANZE)1/12/ ΕΤΗ ,00ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ (KA.FINANZE)18/1/ ΕΤΗ ,00ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΑ

26 ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ   ΔΕΝΔΑ…… ,60 (χωρίς ασφαλιστικές εισφορές)   ΔΕΑΔΑ οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών προσωπικού …………………………… ,11   ΔΕΤΕΔΑ 8 άτομα…………………………… ,07   Δικαστικές Αποφάσεις……………………… ,00   Γάλα …………………………… ,00   Είδη Ατομικής Προστασίας …………………40.000,00


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google