Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακές επενδύσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακές επενδύσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακές επενδύσεις
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 European Commission Enterprise and Industry

2 Οι ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές…
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο σειράς οδηγιών της Ε.Ε. (ενεργειακό πακέτο) να αυξήσει τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έτσι ώστε το 2020 οι ΑΠΕ να συμμετέχουν κατά 18% στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή η συμβολή των ΑΠΕ θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 35%-40% της συνολικής ζήτησης σε ηλεκτρισμό.

3 Στην Ευρώπη… Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2007, η ΕΕ κάλυψε το 9% των αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές και εκτιμάται ότι αν ο ρυθμός ανάπτυξής τους διατηρηθεί τότε ο στόχος του 20% το 2020 θα επιτευχθεί, με το μερίδιο των ανανεώσιμων να φθάνει το 20,3%. Μελέτη της Greenpeace International, υποστηρίζει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν το 99,5% των αναγκών ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ το 2050, αν η πυρηνική ενέργεια αποτελέσει την κατά προτεραιότητα πρόσβαση της στα δίκτυα μεταφοράς. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το 2050 αν οι ΑΠΕ κερδίσουν τη μάχη πρόσβασης στα δίκτυα. Στην περίπτωση που οι ανανεώσιμες και κυρίως οι μονάδες ηλιακής ενέργειας στο Νότο και τα αιολικά πάρκα στο Βορρά, κερδίσουν τη μάχη της πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς θα μπορούν να καλύψουν το 68% της ζήτησης για ηλεκτρισμό στην ΕΕ, το 2030 και το 99,5% το 2050. Για το συγκεκριμένο λόγο, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να πειστούν να σταματήσουν να ευνοούν την κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς της παραγόμενης από πυρηνικούς σταθμούς ενέργειας και να αφιερώσουν σημαντικές επενδύσεις ύψους 70 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 και άλλων 28 δισ. ευρώ μέχρι το 2050, για να αναπτύξουν τις υποδομές και τα δίκτυα

4 Η επιτροπή Βιομηχανίας της ΕΕ ερεύνησε & εξέτασε τις δυνατότητες των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών. Διαλέξαμε ορισμένες από εκείνες που δείχνουν να υπόσχονται τα περισσότερα οφέλη…. Θαλάσσια αιολικά πάρκα: η δημιουργία αιολικών πάρκων στη θάλασσα μάλλον παρά στη στεριά παρέχει διάφορα οφέλη, μεταξύ των οποίων και το απλό γεγονός ότι ο άνεμος φυσά πιο δυνατά στη θάλασσα απ' ότι στη στεριά… Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα στα πρώτα βήματα της εμπορικής ανάπτυξής της και το κόστος της παραμένει υψηλότερο από εκείνο των αιολικών πάρκων στη στεριά, όμως μεσοπρόθεσμα αναμένεται να πέσει στο ίδιο επίπεδο αν όχι χαμηλότερα. Συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια: η χρήση κατόπτρων για τη συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας σε συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο παράγεται υψηλή θερμότητα και ατμός που με τη σειρά κινεί τις γεννήτριες που παράγουν το ρεύμα. Σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς θα αντιστοιχεί στο 3% της συνολικής κατανάλωσης ρεύματος στην ΕΕ το 2020.

5 Επίσης …….. Βιοκαύσιμα: η χρήση βιομάζας και άλλων βιο-καυσίμων αποτελεί ήδη πραγματικότητα, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι έχει μικρότερες δυνατότητες από την αιολική και ηλιακή ενέργεια. Ενέργεια από τα κύματα: η αξιοποίηση της ενέργειας που κρύβει θάλασσα για την παραγωγή ηλεκτρισμού, είτε από τα κύματα είτε από μεγαλύτερα βάθη έχει, θεωρητικά, τη δυνατότητα να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη, όμως βρίσκεται ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο και αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλήματα, ακόμα και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Γεωθερμία: Η γεωθερμική ενέργεια ουσιαστικά αξιοποιεί τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην επιφάνεια της γης και τα θερμότερα γεωλογικά στρώματα στο εσωτερικό της Γης. Σε αντίθεση με άλλες μορφές ενέργειας, η αξιοποίησή της δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ή την ώρα της ημέρας αλλά η ευρεία διάδοσή της απαιτεί, μεταξύ άλλων και τη δραματική μείωση του κόστους εγκατάστασης και συντήρησης των απαραίτητων συστημάτων.

6 Πηγές Χρηματοδότησης ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για έργα που συμβάλλουν στη δράση για το κλίμα σε 19 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το εντυπωσιακό ποσοστό του 30% των συνολικών χορηγήσεών της στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το 2010 η Τράπεζα χορήγησε περισσότερα από 6 δισ. ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για έργα ενεργειακής απόδοσης. Τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδείχθηκαν σημαντικοί παράγοντες προώθησης των επενδύσεων στον τομέα αυτόν, και η Τράπεζα προσέφερε την υποστήριξή της και στις τρεις αναδυόμενες τεχνολογίες (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και ενέργεια από βιομάζα)

7 Προκλήσεις … Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει τον τρόπο χρηματοδότησης των έργων ΑΠΕ, μέσω της έκδοσης ενός νέου ομολόγου και της αντιμετώπισης του θέματος των επικαλυπτόμενων επιδοτήσεων. Ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν G. Oettinger δήλωσε χαρακτηριστικά πως “δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, δεν έχουμε τη μηχανή που τυπώνει χαρτονομίσματα” και κάλεσε τα μέλη της ΕΕ να εξετάσουν το πρόβλημα με φαντασία. Τα σχέδια για εναρμόνιση των επιδοτήσεων των ΑΠΕ στην ΕΕ προκαλεί την ανησυχία των Γερμανών, όπου έχουν δοθεί γενναία ποσά για την ενίσχυση του τομέα. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η εναρμόνιση των επιδοτήσεων κατά μήκος της Ένωσης θα συνέβαλλε σε εξοικονόμηση 10 δισ. ευρώ ετησίως. Τυπικά, τα μέλη της ΕΕ πριμοδοτούν τα έργα ΑΠΕ μέσω διαφόρων “εργαλείων” όπως οι ποσοστώσεις, χορηγίες, φορολογικές ελαφρύνσεις και ειδικά τιμολόγια για τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρισμού. Πλέον, τίθεται εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το σχέδιο για ένα  πανευρωπαϊκό «χρηματιστήριο» των έργων ΑΠΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι θεωρούν ένα τέτοιο πλάνο πολυέξοδο. Οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν τον Επίτροπο Ενέργειας να βρει καινοτόμες λύσεις στο ζήτημα, καθώς ορισμένα σημαντικά ενεργειακά έργα δεν πραγματοποιούνται ποτέ, διότι δεν εξυπηρετούν τους στόχους των ιδιωτικών κεφαλαίων για άμεση κερδοφορία.

8 Σύμφωνο των Δημάρχων COVENANT OF MAYORS
Τον Ιανουάριο του 2008, σχεδόν 100 δήμαρχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν το Σύμφωνο των Δημάρχων, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποτελεί μια εθελοντική δέσμευση των τοπικών αρχών για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το Από τότε περίπου 2110 αρχές στην Ε.Ε. έχουν υπογράψει τη δεσμευτική αυτή διακήρυξη. Η πρωτοβουλία έχει λάβει συνεχείς επαίνους από τους ηγέτες της Ε.Ε. από την έναρξή της. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σημαντική οικονομική υποστήριξη των τοπικών αρχών για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που έχουν εκπονήσει με εξαίρεση τον χρηματοδοτικό μηχανισμό ELENA, με σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό (30 εκατομμύρια ευρώ/έτος). Τα χρήματα αυτά διαχειρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως ταμείο επιχορήγησης για την υποστήριξη της ωρίμανσης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και αειφόρου ενέργειας στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες. Το Μάιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αυξήσει σημαντικά το διαθέσιμο ποσό για τέτοια έργα, χρησιμοποιώντας τους αχρησιμοποίητους έως σήμερα πόρους από το πακέτο για την ανάκαμψη της Ε.Ε. Σύμφωνα με τον Επίτροπο για την ενέργεια κ. Oettinger, τουλάχιστον 140 εκατομμύρια ευρώ (αδιάθετων κεφαλαίων) από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης (Recovery Plan) θα είναι διαθέσιμα για την υποστήριξη ενεργειακών έργων σε τοπικό επίπεδο.

9 Ευρωπαϊκό ενεργειακό πρόγραμμα για την ανάκαμψη (European Energy Recovery Programme)
Τον Μάρτιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παροχή 3,98 δισεκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τον Μάρτιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε επιπλέον 43 σημαντικά διασυνοριακά έργα ενεργειακής υποδομής, χορηγώντας 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 31 προγράμματα αγωγών φυσικού αερίου και 12 προγράμματα ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει ποτέ για ενεργειακές υποδομές. Με τη συγχρηματοδότηση τμημάτων αυτών των έργων έως ποσοστού 50%, η συμβολή της Ε.Ε. θα βοηθήσει την μόχλευση σημαντικών επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα, ύψους έως 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τα έργα δέσμευσης εκπομπών CO2 και την κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων που η Επιτροπή συμφώνησε να υποστηρίξει, ο προϋπολογισμός για τα ενεργειακά έργα στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την Ανάκαμψη δεσμεύεται κατά 97%.

10 ΕLENA = European Local Energy Assistance Για την υποστήριξη ωρίμανσης ενεργειακών έργων σε τοπικό επίπεδο Ο μηχανισμός ELENA έχει ως στόχο να δώσει ώθηση σε επενδυτικά έργα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αειφόρων αστικών μεταφορών, αναπαράγοντας επιτυχημένα παραδείγματα από άλλα μέρη της Ευρώπης. Ο μηχανισμός χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (Intelligent Energy Europe II- ΙΕΕ), και έχει αρχικό προϋπολογισμό ύψους 15 εκατομμυρίων Ευρώ για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας. Η τεχνική βοήθεια, η οποία υποστηρίζεται από τον μηχανισμό ELENA, μπορεί να παρασχεθεί είτε στις τοπικές και περιφερειακές αρχές είτε στις ενώσεις τους εντός των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα IEE. Έως και 90% των επιλέξιμων εξόδων μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική επιδότηση, κατόπιν διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης. Πλήρη στοιχεία για τους όρους που συνδέονται με τη χρηματοδότηση και ένα επεξηγηματικό φυλλάδιο παρέχονται στη σελίδα του ELENA:

11 NER300 Χρηματοδότηση για καινοτόμες τεχνολογίες ΑΠΕ & δέσμευσης CO2.
Η ονομασία NER-300 προέρχεται από το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από την πώληση των 300 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών για τους νεοεισερχόμενους (Νew Εntrants Reserve) του αναθεωρημένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ. Ο σκοπός του NER-300 είναι να ενθαρρύνει τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και των κρατών μελών της ΕΕ να επενδύσουν σε πιλοτικά έργα εμπορικής επίδειξης σε συγκεκριμένες νέες τεχνολογίες στην πορεία προς μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει : 1. Να είναι ικανού μεγέθους 2. Να αφορούν ορισμένες καινοτόμες τεχνολογίες που περιγράφονται στην προκήρυξη 3. Να μην είναι περισσότερα από 2 ανά κράτος μέλος

12 Πρόγραμμα ευφυής ενέργεια – Ευρώπη (Intelligent Energy Europe)
Το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe II- ΙΕΕ) επιδιώκει να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και καινοτόμο στους τομείς ΑΠΕ & ΕΞΕ, ενώ ταυτοχρόνως, την βοηθά να υλοποιήσει τους φιλόδοξους στόχους της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί κυρίως δράσεις διακρατικής συνεργασίας, μελέτες (όπως η ανάπτυξη νέων εργαλείων) και διάχυση πληροφοριών και καλών πρακτικών. Χρηματοδοτεί επίσης δράσεις για την υπερπήδηση θεσμικών ή διαρθρωτικών εμποδίων και δράσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων: • Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, • Η προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η στήριξη της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, • Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές όπως είναι τα βιοκαύσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες:

13 Νομοθεσία ΑΠΕ στην Ελλάδα
Η Ελληνική Κυβέρνηση με το Νόμο 3851/2010 « των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85), προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές. Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού μέχρι το 2020.

14 Στατιστικά ελληνικής αγοράς 2010

15 Στατιστικά ελληνικής αγοράς 2010

16 Στατιστικά ελληνικής αγοράς 2010

17 Στατιστικά ελληνικής αγοράς 2010

18 Στατιστικά ελληνικής αγοράς 2010

19 Οικονομικοί Μηχανισμοί Υποστήριξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα (2000-2006)
Δύο ουσιαστικά ήταν οι βασικές συνιστώσες των υποστηρικτικών μηχανισμών την περίοδο αυτήν στην Ελλάδα: α) η επιδοτούμενη τιμή, που περιλαμβάνει την σταθερή τιμή αγοράς για την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, η τιμή αυτή συνδέεται απ’ ευθείας με την τιμή καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, και β) επιδότηση κεφαλαίου, παρέχοντας επιδότηση για επενδύσεις έργων ΑΠΕ.

20 Αναπτυξιακός Νόμος Το 2006 από τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο επιδοτούνταν η κιλοβατώρα σε ποσοστό 40%, σε αντίθεση με το καθεστώς που ίσχυε και ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο μεταξύ εκατοντάδες επιχειρηματίες έσπευσαν από τότε να επενδύσουν στη χώρα μας, στα φωτοβολταϊκά συστήματα, αφού το κέρδος ήταν διπλάσιο από αυτό που αποκόμιζαν στις χώρες τους. (Υπολογίστε την επιδότηση του ελληνικού κράτους κατά 40%, συν 45% περισσότερη ηλιοφάνεια από ό,τι στη Γερμανία). Από τα επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, που εκκρεμούν προς αξιολόγηση, περισσότερα από αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα. Η διαδικασία μπλόκαρε το 2007, όταν έγιναν μαζικές αιτήσεις στη ΡΑΕ (συνολικά MW) με αποτέλεσμα το σύστημα να υπερκορεστεί. Εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεις ακόμα και από το 2007, ενώ από αυτές που έχουν λάβει άδεια, ελάχιστες έχουν πάρει χρήματα μέσω του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου. Εκτός του νέου αναπτυξιακού (Επενδυτικός) νόμου τίθενται τα επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

21 Γιατί… Σήμερα κοστίζει 50% λιγότερα χρήματα (λόγω πτώσης των τιμών στα πάνελ), άρα χρειάζεται αντίστοιχος χρόνος, χωρίς την επιδότηση από το κράτος. Η επιδότηση «ακυρώθηκε», με το σκεπτικό ότι από την «ταρίφα» (από την τιμή πώλησης δηλαδή) της ηλιακής κιλοβατώρας, τα επενδυτικά έργα αποσβένονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς έχει υποχωρήσει το κόστος κατασκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων κατά 50%. Να σημειωθεί ότι η τιμή της ηλιακής κιλοβατώρας μειώθηκε από την 1η Αυγούστου, με βάση το νόμο. ΣΤΗΝ ηλιόλουστη, επίσης, Ισπανία αναπτύχθηκε ταχύτατα τα τελευταία πέντε χρόνια ο κλάδος των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Πέρυσι το δίκτυο έφτασε σχεδόν σε κορεσμό. Ως αποτέλεσμα τους τελευταίους μήνες σταμάτησαν εντελώς οι δράσεις, με αποτέλεσμα σχεδόν να καταρρεύσει η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. Στον κλάδο είχαν δραστηριοποιηθεί περισσότεροι από επαγγελματίες, οι οποίοι σταδιακά περνούν στην ανεργία. Παράγοντες της ελληνικής αγοράς τονίζουν την αναγκαιότητα διαβάθμισης μιας σταθερής αγοράς, τουλάχιστον σε βάθος εικοσαετίας, ώστε να παύσουν οι σπασμωδικές κινήσεις.

22 Νέος αναπτυξιακός νόμος
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2011 (ΦΕΚ8Α/3908/2011) και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, η κατάθεση προτάσεων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2011. Εκτός νόμου τίθενται οι επιδοτήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα φ/β αφού σύμφωνα με το υπουργείο έχει παρατηρηθεί ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα επιτυγχάνουν υψηλά κέρδη και όπως έκρινε δεν χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση από επιδοτήσεις.   Δεν θα εξαιρεθούν τα σχέδια που αφορούν στην παραγωγή ηλιακών συλλεκτών για φ/β συστήματα καθώς και πυλώνων για τις ανεμογεννήτριες. Παράλληλα Την υιοθέτηση αυστηρότερων όρων σύνδεσης των φ/β πάρκων στο δίκτυο προτείνει ο ΣΕΦ (Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών), με στόχο να περιοριστούν οι χιλιάδες αιτήσεις που έχουν σωρευτεί και να παραμείνουν στο «παιχνίδι» μόνο εκείνοι οι επενδυτές που έχουν πραγματική οικονομική δυνατότητα να εκτελέσουν άμεσα τα προτεινόμενα έργα (επιστολή προς ΡΑΕ, 5/4/2011)

23 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 1079/ ) Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ/1079/Β/ παρέχεται η δυνατότητα εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Επικράτεια .Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής : Σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας προς 0,55 €/kWh (η τιμή που αγοράζετε σήμερα είναι 0,12 €/kWh) με ετήσια αναπροσαρμογή στο 25% του ΔΤΚ, ενώ προβλέπεται σταδιακή μείωση της τιμής πώλησης για νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από το έτος 2012. Σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με την Δ.Ε.Η. για 25 έτη. Δεν απαιτείται άνοιγμα βιβλίων στην εφορία. Δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση. Απλοποίηση των διαδικασιών καθώς πλέον δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση από ΡΑΕ-ΥΠΑΝ-ΥΠΕΧΩΔΕ  παρά μόνο  αίτηση προς την τοπική υπηρεσία της Δ.Ε.Η.    Θα γίνεται λογιστικός συμψηφισμός της παραγόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας και η πληρωμή θα γίνεται κάθε τετράμηνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ***(Νέα εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο πρόγραμμα) Οι διατάξεις που έχουν θεσπιστεί για τη σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., και οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων στην αρμόδια εφορία, δεν έχουν εφαρμογή για τη σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν ενταχθεί στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

24 Φ/Β στις στέγες…

25 Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Χρηματοδοτείται από το εδικό ταμείο που δημιούργησε το ΥΠΕΚΑ και το οποίο διαθέτει πάνω από 400 εκατ. ευρώ και θα ανά-χρηματοδοτείται κάθε 3ετία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσο τον δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή διαμερίσματα με τις εξής προϋποθέσεις: Κατασκευάστηκαν πριν το 1980 (οικοδομική άδεια, έως ), οπότε τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός θερμομόνωσης.     Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.  Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των /τ.μ., Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.  Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

26 Τι χρηματοδοτείται Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος / στέγης και της πιλοτής. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Απαιτείται Ενεργειακή Επιθεώρηση ( Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

27 Εισοδηματικά κριτήρια & παροχές
Αφορούν στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009 και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:    Α: Ατομικό εισόδημα έως ευρώ ή οικογενειακό έως (δίνεται άτοκο δάνειο για το 70 % του προϋπολογισμού και επιχορήγηση για το υπόλοιπο 30 %)    Β: Ατομικό εισόδημα από ευρώ ή οικογενειακό ευρώ (δίνεται χαμηλότοκο δάνειο για το 85 % του προϋπολογισμού και επιχορήγηση για το 15 % )    Γ: Ατομικό εισόδημα από έως ή οικογενειακό (δίνεται μόνο χαμηλότοκο δάνειο για το σύνολο του προϋπολογισμού).

28 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ – Άξονας Προτεραιότητας 4)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Επιχειρηματικότητα έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Βασική συνιστώσα του Προγράμματος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη. Για την περίοδο 2007 – 2013 έχουν ορισθεί τέσσερις αναπτυξιακές προτεραιότητες, εκ των οποίων η 4η αφορά τις δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι προτεραιότητες είναι: 1. Η προώθηση της καινοτομίας, υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2. Η ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας 3. Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 4. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της Χώρας και η ενίσχυση της αειφορίας

29 ΕΣΠΑ 2007-2013: Πράσινα προγράμματα για επιχειρήσεις
ΕΣΠΑ : Πράσινα προγράμματα για επιχειρήσεις Πράσινη Επιχείρηση 2010 (έληξε 23/7/2010) Πράσινες υποδομές 2010 (έληξε 23/7/2010) Πράσινος Τουρισμός (έληξε 31/3/2011) ***Έμμεσα στο σύνολο των προκηρύξεων περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες ενέργειες /δαπάνες παρεμβάσεις ΑΠΕ Π.Χ. Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες (12/01/2011) Επιλέξιμες ενέργειες: Δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) Εναλλακτικός τουρισμός (προδημοσίευση)

30 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)
Τομεακό Πρόγραμμα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στο πρόγραμμα αυτό ορίζονται έντεκα προτεραιότητες· πέντε από αυτές εμπίπτουν στο Ταμείο Συνοχής και έξι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Α. Ταμείο Συνοχής: Προτεραιότητα 1 - Ατμοσφαιρικό περιβάλλον και αστικές μεταφορές, κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

31 Πράσινο Ταμείο Θα έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού Δημοσίου. Θα διοικείται από το Συμβούλιο Πράσινης Πολιτικής, στο οποίο θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Το συμβούλιο θα αποφασίζει σε ετήσια ή διετή βάση μέτρα και δράσεις, τα οποία θα μπορούν να υλοποιούν φορείς του Δημοσίου (π.χ. δήμοι), νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία ή ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων.

32 Πράσινο Ταμείο Ένα σημαντικό μέρος από τα δικαιώματα ρύπων, που θα αρχίσουν σταδιακά από του χρόνου αλλά πλήρως από το 2013 να ενσωματώνονται στις τιμές χονδρικής, θα διατεθούν, στο «Πράσινο Ταμείο» για την ενίσχυση του Τέλους ΑΠΕ, μέσω του οποίου αποπληρώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η ΔΕΗ θα αρχίσει να πληρώνει από το 2013 και μετά για αγορά δικαιωμάτων γύρω στα 800 εκ. ευρώ κατ’ έτος (σε σημερινές τιμές), είναι πιθανό ένα μεγάλο μέρος αυτών να διατεθεί για την αποπληρωμή των «πράσινων» ηλεκτροπαραγωγών.

33 Για περισσότερες πληροφορίες…
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Υποστήριξης «Enterprise Europe Network - Hellas» Φον Καραγιάννη Κοζάνη Τηλ.: Fax:  Web Sites:                   


Κατέβασμα ppt "Χρηματοδοτικά εργαλεία για ενεργειακές επενδύσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google