Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11 Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11 Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11 Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 13.10.2011

2  Νέο οικονομικό περιβάλλον με ασυνέχειες και ανατροπές και σημαντικές προκλήσεις για τον σχεδιασμό και την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής  Οι δυσκολίες και κίνδυνοι μιας ελλιπούς Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής που φαίνεται να αναπαράγει τα ελλείμματα ανταγωνιστικότητας και να οξύνει τις ανισότητες  Η οικονομική κρίση αφορά κυρίως την περιφέρεια της ΕΕ  Το παραγωγικό μοντέλο της μεταπολίτευσης εξάντλησε τις δυνατότητες του και φέρει μέρος της ευθύνης για την σημερινή κρίση  Περιορισμένη στόχευση και αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης (ΠΔΕ, Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΚΠΣ Ι-IV, Τακτικός Π/Υ, Θεσμικό πλαίσιο)  Διοικητικός συγκεντρωτισμός (στο κράτος) και ταυτόχρονα κατακερματισμός (μεταξύ υπουργείων) και νομοθετική ή κανονιστική υπερ-ρύθμιση Το περιβάλλον άσκησης της αναπτυξιακής πολιτικής

3  Αναπτυξιακή πολιτική σε συνθήκες καθολικής κρίσης: Χωρίς επιλογές μεταξύ διαχείρισης (της κρίσης) και μεταρρύθμισης o Περιβάλλον αντιπαραθέσεων o Η δύναμη της αδράνειας, της συνήθειας και των κεκτημένων o Το συλλογικό ένστικτο επιβίωσης, η ανάγκη διεξόδου, η επιμονή και η στόχευση  Βασικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης και τον επαναπροσανατολισμό του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας: o Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας o Ενίσχυση επενδύσεων με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία o Προσέλκυση και απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων o Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση θεσμικού πλαισίου o Μετατροπή του ΠΔΕ σε ένα δημοσιονομικά συνεπές πολυετές πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχους, κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης o Επανασχεδιασμός του διοικητικού μηχανισμού υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής o Διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου για την ανάπτυξη των περιφερειών Οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής

4 Πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ 140 εκ €Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 30 εκ €Πράσινος Τουρισμός 26 εκ €"digi-content" 100 εκ €"digi-retail" 185 εκ €Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες 50 εκ €digital Value 30 εκ €Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 28 εκ €Εναλλακτικός Τουρισμός 120 εκ €“ICT4Growth” 15 εκ €“Digi-mobile” 20 εκ €Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί - (ΓΓΒ) ~ 150 εκ €ΕΠ Αποθεματικό Απροβλέπτων  Επενδυτικά σχέδια Π/Υ 481 εκ € έχουν ήδη ενταχθεί σε Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ το 2011

5 Πρόγραμμα JEREMIE (500 εκ €) «Δάνεια επιμερισμού κινδύνου» 120 εκ € Επενδυτικά δάνεια έως 100.000 Ευρώ σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (0-3 έτη) για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ «Μικροπιστώσεις» 60 εκ € Χορήγηση δάνειων έως 25.000 ευρώ σε επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ «Δάνεια επιμερισμού κινδύνου για επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας» 180 εκ € Χορήγηση επενδυτικών δανείων σε επιχειρήσεις για δράσεις πληροφορικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΌ ΝΟΕΜΒΡΙΟ «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» 15-20 εκ € Χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιριών στα πρώτα βήματά τους μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» 15-30 εκ € Δημιουργία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για επενδύσεις στον τομέα τεχνολογικής καινοτομίας ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

6 Εξασφάλιση ρευστότητας για τις ΜΜΕ  ΕΤΕΑΝ: • Ταμείο Επιχειρηματικότητας – Π/Υ 1,2 δις € • Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» - Π/Υ 800 εκ € • Ταμείο «ΕΝΑΛΙΟ» - Π/Υ 105 εκ € • Ταμείο Εγγυοδοσίας – Π/Υ 250 εκ € • Ταμείο «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» - Π/Υ 450 εκ €  Προκηρύσσεται από το ΕΠ Αποθεματικό Απροβλέπτων δράση ύψους 72 εκ € κάλυψης λειτουργικών δαπανών νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες υλοποιούν ολοκληρωμένα σχέδια ανασυγκρότησης και αντιμετώπισης της κρίσης  Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ΕΕ και ΕΤΕ για τη σύσταση ενός μεγάλου Ταμείου Εγγυοδοσίας το οποίο θα αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ

7  Νέος επενδυτικός νόμος (Ν. 3908/11)  «One Stop Shop» Επιχείρηση σε μία ημέρα, σε ένα σημείο και στο μισό κόστος  Νέο σύστημα αδειοδοτήσεων για μεταποίηση και τεχνικά επαγγέλματα  Νέο πλαίσιο για επιχειρηματικά πάρκα  «Friendly Greece» Δημιουργία θεσμικού πλαισίου άρσης 70 εμποδίων για το επιχειρείν  «Fast Track» (Ν. 3894/10) περί της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων » Θεσμικές αλλαγές

8 To 2010:  Εγκρίθηκαν :  1.341 νέα επενδυτικά σχεδία  5.373 νέες θέσεις εργασίας  3,7 δις € συνολικός Π/Υ  1,5 δις € σε ενισχύσεις  Χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις με 920 εκ. € Το 2011:  Εγκρίθηκαν:  1.356 νέα επενδυτικά σχεδία  3.566 νέες θέσεις εργασίας  3,4 δις ευρώ συνολικός Π/Υ  1,3 δις € σε ενισχύσεις  Μέχρι και σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί επενδύσεις με 850 εκ €  Έως το τέλος του έτους πάνω από 1 δις € Πορεία υλοποίησης του Ν. 3299/04

9 Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11: Βασικά χαρακτηριστικά Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει 3 Γενικά και 4 ειδικά Καθεστώτα Α - Γενικά καθεστώτα επενδύσεων: 1. Γενικής Επιχειρηματικότητας 2. Τεχνολογικής Ανάπτυξης 3. Περιφερειακής Συνοχής Β - Ειδικά καθεστώτα επενδύσεων: 1. Επιχειρηματικότητας των Νέων 2. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων 3. Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρησιακών Σχεδίων 4. Συνέργειας και Δικτύωσης

10  Φοροαπαλλαγές  Επιχορηγήσεις κεφαλαίου  Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  Επιδοτούμενα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ  Η / Και συνδυασμοί των άνω μέσων ενίσχυσης Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11: Μέσα Ενίσχυσης

11 Ποσοστά Ενισχύσεων  Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης (σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο): - Α Ζώνη: Αττική, Βοιωτία - Β Ζώνη: ΑΕΠ > 75% εθνικού μέσου όρου - Γ Ζώνη: ΑΕΠ < 75% (+ ΑΜΘ, Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιόνια, παραμεθόριοι Νομοί)  3 κατηγορίες επιχειρήσεων (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ μικρές)  Ποσοστά ενισχύσεων: - Ζώνη Α: 15 – 20 – 25 - Ζώνη Β: 30 – 35 – 40 - Ζώνη Γ: 40 – 45 – 50

12 Καινοτομίες 1.Σημαντικός αριθμός κλάδων της οικονομίας με δυνατότητα πολλαπλασιαστικών αναπτυξιακών επιδράσεων. 2.Δημοσιονομική συνέπεια με συγκεκριμένο ετήσιο π/υ. 3.Έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων o Τρεις ζώνες κινήτρων ανάλογα με ΑΕΠ κατά κεφαλή o Νησιά παραμεθόριοι νομοί και ΑΜΘ στη Γ’ Ζώνη o Κατανομή των πόρων που δεσμεύονται ετησίως για το καθεστώς της περιφερειακής συνοχής στις περιφέρειες. 4. Κριτήρια αξιολόγησης που υπηρετούν την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και ευνοούν σύγχρονες επενδύσεις με: o Υψηλή προστιθέμενη αξία o Συμβολή στην απασχόληση o Ενίσχυση της εξωστρέφειας o Ενίσχυση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της οικονομίας o Προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος

13 Καινοτομίες ΙΙ 5. Προώθηση τύπων ενίσχυσης χωρίς δημοσιονομικές συνέπειες στο ΠΔΕ (γενναία φορολογικά κίνητρα). 6.Απλοποίηση διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης (Help Desk, ηλεκτρονική υποβολή, ηλεκτρονική αξιολόγηση, γραμμή ενημέρωσης). 7.Ταχύτητα στην αξιολόγηση (σε 6 μήνες) με τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών 8.Συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων σχεδίων στα πλαίσια του π/υ 9.Ταχύτητα στον έλεγχο με τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ελεγκτών (2 μήνες) 10.Εξασφάλιση πιστώσεων στο ΠΔΕ και ταχύτητα στις πληρωμές

14 Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών  Παραλαβή αιτήσεων προς υπαγωγή  Διενέργεια προέλεγχου πληρότητας του φακέλου  Ενημέρωση επενδυτών για την πορεία του φακέλου  Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των σχεδίων  Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων του τρόπου εφαρμογής του νόμου --- Λειτουργούν 16 Γραφεία Εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα ---

15 Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών (ΕΜΠΑ & ΕΜΠΕ)  Συστήνονται ξεχωριστά εθνικά μητρώα πιστοποιημένων αξιολογητών και ελεγκτών.  Το Μητρώο Αξιολογητών έχει συσταθεί και αριθμεί 256 μέλη  Η σύσταση του Μητρώου Ελεγκτών ολοκληρώνεται άμεσα και οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 350  Εφαρμόζονται διαφανείς - αξιοκρατικές διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα: α. Τυχαία κατανομή φακέλων σε 2 αξιολογητές από άλλες περιφέρειες β. Τρίτος αξιολογητής σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων  Αντίστοιχες διαδικασίες θα εφαρμόζονται και κατά τον έλεγχο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

16 Τα στάδια αξιολόγησης ΣΤΑΔΙΟ Ι – ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πραγματοποιείται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Διενεργείται από την υπηρεσία  Πραγματοποιείται από 2 ανεξάρτητους και τυχαία – ηλεκτρονικά επιλεγμένους (μέσα από το ΕΜΠΑ) αξιολογητές  Οι βαθμολογίες καταχωρούνται σε υπόδειγμα του Πληροφ. συστήματος, εκτυπώνονται, υπογράφονται και αποστέλλονται στην υπηρεσία  Η βαθμολογία του σχεδίου προκύπτει ως μέσος όρος των 2 αξιολογητών – Αν η διαφορά είναι πάνω από 10 μονάδες -> 3 ος αξιολογητής  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙ 20 ΜΕΡΕΣ

17 ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 10 μέρες – συμπλήρωση φακέλου 20 μέρες – διάρκεια ελέγχου νομιμότητας 20 μέρες – διάρκεια σταδίου αξιολόγησης 10 μέρες – προθεσμία υποβολής ενστάσεων 15 μέρες – αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ

18 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Συνολικά, σε επίπεδο καθεστώτος:  36 σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, π/υ 183.758.046 €  93 σχέδια Περιφερειακής Συνοχής, π/υ 490.573.758 € και  13 σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, π/υ 47.269.866 €. Σε κεντρικό επίπεδο: 79 σχέδια Π/Υ 721 εκ. € Αιτούμενη ενίσχυση: 195 εκ € Σε περιφερειακό επίπεδο 66 σχέδια Αποτελέσματα προκήρυξης Α’ κύκλου (Μάιος 2011)

19 Σε κεντρικό επίπεδο (> 3 εκ €) 68 σχέδια Συνολικός Π/Υ= 410 εκ € Ενισχύσεις= 127 εκ € Σε περιφερειακό επίπεδο (< 3 εκ €) Μέχρι στιγμής εγκρίνονται 25 σχέδια (από 6 Περιφέρειες) – συνολικού Π/Υ 25 εκ € και ενισχύσεις ύψους 10 εκ € Οι λοιποί 7 προσωρινοί πίνακες θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας Νέες θέσεις εργασίας: 581 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Το ΥΠΑΑΝ και 6 Περιφέρειες (Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία) έχουν ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης και τα αποτελέσματα για τα 93 εγκεκριμένα σχέδια ανά τομέα δραστηριότητας είναι:  62 σχέδια στην μεταποίηση, π/υ 326.045.475 €  6 σχέδια στον πρωτογενή τομέα, π/υ 9.349.194 €  11 σχέδια στον τουρισμό, π/υ 46.761.757 € και  12 σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών, π/υ 54.157.273 €

20  Το 1/3 των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα -συνολικού π/υ ~128 εκ €, -συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης ύψους ~53 εκ € -οι οποίες θα δημιουργήσουν 175 νέες θέσεις εργασίας  Τα 45 σχέδια που περιέχονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας έχουν ως εξής: -32 επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, συνολικού π/υ 97 εκ € -4 επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, συνολικού π/υ 3 εκ € -5 επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, συνολικού π/υ 17 εκ € -4 επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών, συνολικού π/υ 5 εκ € Νέες θέσεις εργασίας: 175 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – Βόρεια Ελλάδα

21  Ξεκίνησε η Β’ Περίοδος υποβολής του 3908/11 και θα διαρκέσει μέχρι την 31 η Οκτωβρίου  Συνολικά οι δεσμευμένοι πόροι για τα Γενικά Καθεστώτα του Β’ Κύκλου είναι οι εξής: ΚΑΘΕΣΤΩΣΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ1.000.000.0000 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ40.000.00080.000.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ330.000.000820.000.000 ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ1.000..000.0000 ΣΥΝΟΛΟ2.370.000.000900.000.000 Προκήρυξη Β’ Κύκλου του Ν. 3908/11 (1 – 31 Οκτωβρίου)  Παράλληλα ετοιμάζεται η ΥΑ για την προκήρυξη δράσεων Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) Π/Υ 50 εκ € για τις οποίες η περίοδος υποβολής εκτιμάται ότι θα αρχίσει το Νοέμβριο και θα λήγει τον Ιανουάριο του 2012.

22 Οι δεσμευμένοι πόροι για το καθεστώς της «Περιφερειακής Συνοχής» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 45.000.00018.000.00040.000.00016.000.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.000.00020.000.00044.000.00016.000.000 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 25.000.00011.000.00022.000.0009.000.000 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 44.000.00018.000.00035.000.00015.000.000 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25.000.00010.000.00022.000.0009.000.000 ΗΠΕΙΡΟΥ 35.000.00014.000.00025.000.00011.000.000 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 35.000.00015.000.00034.000.00014.000.000 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15.000.0007.000.00015.000.0005.000.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60.000.00026.000.00050.000.00020.000.000 ΚΡΗΤΗΣ 24.000.0009.000.00020.000.0008.000.000 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20.000.0007.000.00020.000.0007.000.000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 35.000.00013.000.00030.000.00012.000.000 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25.000.00010.000.00025.000.00010.000.000 ΣΥΝΟΛΟ 438.000.000178.000.000382.000.000152.000.000

23 Οι δεσμευμένοι πόροι για τη Βόρεια Ελλάδα στο καθεστώς της «Περιφερειακής Συνοχής»  Συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα έχουν δεσμευτεί πόροι ύψους 423 εκ € -124 εκ € σε φορολογική απαλλαγή και - 302 εκ € σε επιχορηγήσεις  Ανά Περιφέρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 34.000.00085.000.000 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ19.000.0047.000.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ46.000.00110.000.000 ΗΠΕΙΡΟΣ25.000.0060.000.000 119 εκ € 66 εκ € 156 εκ € 85 εκ €

24 Συμπεράσματα... Αλλάξαμε ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο:  Δεν διέθετε σαφείς χρονικές δεσμεύσεις για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ  Δεν είχε Π/Υ αλλά ενίσχυε σχεδόν οποιοδήποτε σχέδιο υποβαλλόταν  Δεν συνέδεε τις επενδύσεις με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας  Δεν εξασφάλιζε διαφανείς διαδικασίες  Δεν παρείχε αίσθημα αξιοπιστίας / βεβαιότητας στους επενδυτές ΣΗΜΕΡΑ, διαθέτουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο κινήτρων (Ν. 3908/11):  Θέσπιση δεσμευτικών χρόνων  Θέσπιση διαφανών διαδικασιών  Σύνδεση με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας  Σαφής περιφερειακή κατανομή και σύνδεση με στόχο περιφερειακής ανάπτυξης  Ετήσιος Π/Υ και ευελιξία στη στόχευση  διασφάλιση πόρων στο ΠΔΕ με μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό Σε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 13.10.2011


Κατέβασμα ppt "Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11 Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google