Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11
Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11 Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη,

2 Το περιβάλλον άσκησης της αναπτυξιακής πολιτικής
Νέο οικονομικό περιβάλλον με ασυνέχειες και ανατροπές και σημαντικές προκλήσεις για τον σχεδιασμό και την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής Οι δυσκολίες και κίνδυνοι μιας ελλιπούς Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής που φαίνεται να αναπαράγει τα ελλείμματα ανταγωνιστικότητας και να οξύνει τις ανισότητες Η οικονομική κρίση αφορά κυρίως την περιφέρεια της ΕΕ Το παραγωγικό μοντέλο της μεταπολίτευσης εξάντλησε τις δυνατότητες του και φέρει μέρος της ευθύνης για την σημερινή κρίση Περιορισμένη στόχευση και αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανάπτυξης (ΠΔΕ, Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΚΠΣ Ι-IV, Τακτικός Π/Υ, Θεσμικό πλαίσιο) Διοικητικός συγκεντρωτισμός (στο κράτος) και ταυτόχρονα κατακερματισμός (μεταξύ υπουργείων) και νομοθετική ή κανονιστική υπερ-ρύθμιση

3 Οι προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής
Αναπτυξιακή πολιτική σε συνθήκες καθολικής κρίσης: Χωρίς επιλογές μεταξύ διαχείρισης (της κρίσης) και μεταρρύθμισης Περιβάλλον αντιπαραθέσεων Η δύναμη της αδράνειας, της συνήθειας και των κεκτημένων Το συλλογικό ένστικτο επιβίωσης, η ανάγκη διεξόδου, η επιμονή και η στόχευση Βασικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης και τον επαναπροσανατολισμό του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας: Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας Ενίσχυση επενδύσεων με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία Προσέλκυση και απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση θεσμικού πλαισίου Μετατροπή του ΠΔΕ σε ένα δημοσιονομικά συνεπές πολυετές πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχους, κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης Επανασχεδιασμός του διοικητικού μηχανισμού υλοποίησης της αναπτυξιακής πολιτικής Διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου για την ανάπτυξη των περιφερειών

4 Πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ
140 εκ € Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» 30 εκ € Πράσινος Τουρισμός 26 εκ € "digi-content" 100 εκ € "digi-retail" 185 εκ € Μεταποίηση σε Νέες συνθήκες 50 εκ € digital Value Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 28 εκ € Εναλλακτικός Τουρισμός 120 εκ € “ICT4Growth” 15 εκ € “Digi-mobile” 20 εκ € Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί  - (ΓΓΒ) ~ 150 εκ € ΕΠ Αποθεματικό Απροβλέπτων Επενδυτικά σχέδια Π/Υ 481 εκ € έχουν ήδη ενταχθεί σε Τομεακά Προγράμματα ΕΣΠΑ το 2011

5 Πρόγραμμα JEREMIE (500 εκ €)
«Δάνεια επιμερισμού κινδύνου» 120 εκ € Επενδυτικά δάνεια έως Ευρώ σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις (0-3 έτη) για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ «Μικροπιστώσεις» 60 εκ € Χορήγηση δάνειων έως ευρώ σε επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ «Δάνεια επιμερισμού κινδύνου για επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας» 180 εκ € Χορήγηση επενδυτικών δανείων σε επιχειρήσεις για δράσεις πληροφορικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΌ ΝΟΕΜΒΡΙΟ «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» 15-20 εκ € Χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιριών στα πρώτα βήματά τους μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» 15-30 εκ € Δημιουργία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για επενδύσεις στον τομέα τεχνολογικής καινοτομίας ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

6 Εξασφάλιση ρευστότητας για τις ΜΜΕ
ΕΤΕΑΝ: Ταμείο Επιχειρηματικότητας – Π/Υ 1,2 δις € Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» - Π/Υ 800 εκ € Ταμείο «ΕΝΑΛΙΟ» - Π/Υ 105 εκ € Ταμείο Εγγυοδοσίας – Π/Υ 250 εκ € Ταμείο «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» - Π/Υ 450 εκ € Προκηρύσσεται από το ΕΠ Αποθεματικό Απροβλέπτων δράση ύψους 72 εκ € κάλυψης λειτουργικών δαπανών νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων οι οποίες υλοποιούν ολοκληρωμένα σχέδια ανασυγκρότησης και αντιμετώπισης της κρίσης Βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ΕΕ και ΕΤΕ για τη σύσταση ενός μεγάλου Ταμείου Εγγυοδοσίας το οποίο θα αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ

7 Θεσμικές αλλαγές Νέος επενδυτικός νόμος (Ν. 3908/11)
«One Stop Shop» Επιχείρηση σε μία ημέρα, σε ένα σημείο και στο μισό κόστος Νέο σύστημα αδειοδοτήσεων για μεταποίηση και τεχνικά επαγγέλματα Νέο πλαίσιο για επιχειρηματικά πάρκα «Friendly Greece» Δημιουργία θεσμικού πλαισίου άρσης 70 εμποδίων για το επιχειρείν «Fast Track» (Ν. 3894/10) περί της «Επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»

8 Πορεία υλοποίησης του Ν. 3299/04
To 2010: Εγκρίθηκαν : 1.341 νέα επενδυτικά σχεδία 5.373 νέες θέσεις εργασίας 3,7 δις € συνολικός Π/Υ 1,5 δις € σε ενισχύσεις Χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις με 920 εκ. € Το 2011: Εγκρίθηκαν: 1.356 νέα επενδυτικά σχεδία 3.566 νέες θέσεις εργασίας 3,4 δις ευρώ συνολικός Π/Υ 1,3 δις € σε ενισχύσεις Μέχρι και σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί επενδύσεις με 850 εκ € Έως το τέλος του έτους πάνω από 1 δις €

9 Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11: Βασικά χαρακτηριστικά
Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11: Βασικά χαρακτηριστικά Ο νέος Επενδυτικός Νόμος προβλέπει 3 Γενικά και 4 ειδικά Καθεστώτα Α - Γενικά καθεστώτα επενδύσεων: 1. Γενικής Επιχειρηματικότητας 2. Τεχνολογικής Ανάπτυξης 3. Περιφερειακής Συνοχής Β - Ειδικά καθεστώτα επενδύσεων: 1. Επιχειρηματικότητας των Νέων 2. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων 3. Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρησιακών Σχεδίων 4. Συνέργειας και Δικτύωσης

10 Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11: Μέσα Ενίσχυσης
Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11: Μέσα Ενίσχυσης Φοροαπαλλαγές Επιχορηγήσεις κεφαλαίου Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Επιδοτούμενα δάνεια με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ Η / Και συνδυασμοί των άνω μέσων ενίσχυσης

11 Ποσοστά Ενισχύσεων Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) με κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης (σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο): - Α Ζώνη: Αττική, Βοιωτία - Β Ζώνη: ΑΕΠ > 75% εθνικού μέσου όρου - Γ Ζώνη: ΑΕΠ < 75% (+ ΑΜΘ, Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιόνια, παραμεθόριοι Νομοί) 3 κατηγορίες επιχειρήσεων (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ μικρές) Ποσοστά ενισχύσεων: - Ζώνη Α: 15 – 20 – 25 - Ζώνη Β: 30 – 35 – 40 - Ζώνη Γ: 40 – 45 – 50

12 Καινοτομίες Σημαντικός αριθμός κλάδων της οικονομίας με δυνατότητα πολλαπλασιαστικών αναπτυξιακών επιδράσεων. Δημοσιονομική συνέπεια με συγκεκριμένο ετήσιο π/υ. Έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων Τρεις ζώνες κινήτρων ανάλογα με ΑΕΠ κατά κεφαλή Νησιά παραμεθόριοι νομοί και ΑΜΘ στη Γ’ Ζώνη Κατανομή των πόρων που δεσμεύονται ετησίως για το καθεστώς της περιφερειακής συνοχής στις περιφέρειες. 4. Κριτήρια αξιολόγησης που υπηρετούν την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και ευνοούν σύγχρονες επενδύσεις με: Υψηλή προστιθέμενη αξία Συμβολή στην απασχόληση Ενίσχυση της εξωστρέφειας Ενίσχυση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της οικονομίας Προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος

13 Καινοτομίες ΙΙ 5. Προώθηση τύπων ενίσχυσης χωρίς δημοσιονομικές συνέπειες στο ΠΔΕ (γενναία φορολογικά κίνητρα). Απλοποίηση διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης (Help Desk, ηλεκτρονική υποβολή, ηλεκτρονική αξιολόγηση, γραμμή ενημέρωσης). Ταχύτητα στην αξιολόγηση (σε 6 μήνες) με τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών Συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων σχεδίων στα πλαίσια του π/υ Ταχύτητα στον έλεγχο με τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ελεγκτών (2 μήνες) Εξασφάλιση πιστώσεων στο ΠΔΕ και ταχύτητα στις πληρωμές

14 Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Παραλαβή αιτήσεων προς υπαγωγή Διενέργεια προέλεγχου πληρότητας του φακέλου Ενημέρωση επενδυτών για την πορεία του φακέλου Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των σχεδίων Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων του τρόπου εφαρμογής του νόμου --- Λειτουργούν 16 Γραφεία Εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα ---

15 Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών (ΕΜΠΑ & ΕΜΠΕ)
Συστήνονται ξεχωριστά εθνικά μητρώα πιστοποιημένων αξιολογητών και ελεγκτών. Το Μητρώο Αξιολογητών έχει συσταθεί και αριθμεί 256 μέλη Η σύσταση του Μητρώου Ελεγκτών ολοκληρώνεται άμεσα και οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 350 Εφαρμόζονται διαφανείς - αξιοκρατικές διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα: α. Τυχαία κατανομή φακέλων σε 2 αξιολογητές από άλλες περιφέρειες β. Τρίτος αξιολογητής σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων Αντίστοιχες διαδικασίες θα εφαρμόζονται και κατά τον έλεγχο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων

16 Τα στάδια αξιολόγησης ΣΤΑΔΙΟ Ι – ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Πραγματοποιείται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Διενεργείται από την υπηρεσία Πραγματοποιείται από 2 ανεξάρτητους και τυχαία – ηλεκτρονικά επιλεγμένους (μέσα από το ΕΜΠΑ) αξιολογητές Οι βαθμολογίες καταχωρούνται σε υπόδειγμα του Πληροφ. συστήματος, εκτυπώνονται, υπογράφονται και αποστέλλονται στην υπηρεσία Η βαθμολογία του σχεδίου προκύπτει ως μέσος όρος των 2 αξιολογητών – Αν η διαφορά είναι πάνω από 10 μονάδες -> 3ος αξιολογητής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙ 20 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ
10 μέρες – συμπλήρωση φακέλου 20 μέρες – διάρκεια ελέγχου νομιμότητας 20 μέρες – διάρκεια σταδίου αξιολόγησης 10 μέρες – προθεσμία υποβολής ενστάσεων 15 μέρες – αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

18 Αποτελέσματα προκήρυξης Α’ κύκλου (Μάιος 2011)
Αποτελέσματα προκήρυξης Α’ κύκλου (Μάιος 2011) ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Συνολικά, σε επίπεδο καθεστώτος: 36 σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, π/υ € 93 σχέδια Περιφερειακής Συνοχής, π/υ € και 13 σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, π/υ €. Σε κεντρικό επίπεδο: 79 σχέδια Π/Υ 721 εκ. € Αιτούμενη ενίσχυση: 195 εκ € Σε περιφερειακό επίπεδο 66 σχέδια

19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Νέες θέσεις εργασίας: 581 Σε κεντρικό επίπεδο (> 3 εκ €)
68 σχέδια Συνολικός Π/Υ= 410 εκ € Ενισχύσεις= 127 εκ € Σε περιφερειακό επίπεδο (< 3 εκ €) Μέχρι στιγμής εγκρίνονται 25 σχέδια (από 6 Περιφέρειες) – συνολικού Π/Υ 25 εκ € και ενισχύσεις ύψους 10 εκ € Οι λοιποί 7 προσωρινοί πίνακες θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας Το ΥΠΑΑΝ και 6 Περιφέρειες (Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία) έχουν ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης και τα αποτελέσματα για τα 93 εγκεκριμένα σχέδια ανά τομέα δραστηριότητας είναι: 62 σχέδια στην μεταποίηση, π/υ € 6 σχέδια στον πρωτογενή τομέα, π/υ € 11 σχέδια στον τουρισμό, π/υ € και 12 σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών, π/υ € Νέες θέσεις εργασίας: 581

20 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – Βόρεια Ελλάδα
Το 1/3 των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα συνολικού π/υ ~128 εκ €, συνολικής εγκεκριμένης ενίσχυσης ύψους ~53 εκ € οι οποίες θα δημιουργήσουν 175 νέες θέσεις εργασίας Τα 45 σχέδια που περιέχονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας έχουν ως εξής: 32 επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, συνολικού π/υ 97 εκ € 4 επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, συνολικού π/υ 3 εκ € 5 επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, συνολικού π/υ 17 εκ € 4 επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών, συνολικού π/υ 5 εκ € Νέες θέσεις εργασίας: 175

21 Προκήρυξη Β’ Κύκλου του Ν. 3908/11 (1 – 31 Οκτωβρίου)
Προκήρυξη Β’ Κύκλου του Ν. 3908/11 (1 – 31 Οκτωβρίου) Ξεκίνησε η Β’ Περίοδος υποβολής του 3908/11 και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου Συνολικά οι δεσμευμένοι πόροι για τα Γενικά Καθεστώτα του Β’ Κύκλου είναι οι εξής: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Παράλληλα ετοιμάζεται η ΥΑ για την προκήρυξη δράσεων Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) Π/Υ 50 εκ € για τις οποίες η περίοδος υποβολής εκτιμάται ότι θα αρχίσει το Νοέμβριο και θα λήγει τον Ιανουάριο του 2012.

22 Οι δεσμευμένοι πόροι για το καθεστώς της «Περιφερειακής Συνοχής»
Οι δεσμευμένοι πόροι για το καθεστώς της «Περιφερειακής Συνοχής» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

23 Οι δεσμευμένοι πόροι για τη Βόρεια Ελλάδα στο καθεστώς της «Περιφερειακής Συνοχής»
Συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα έχουν δεσμευτεί πόροι ύψους 423 εκ € 124 εκ € σε φορολογική απαλλαγή και 302 εκ € σε επιχορηγήσεις Ανά Περιφέρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 119 εκ € 66 εκ € 156 εκ € 85 εκ €

24 Σε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Συμπεράσματα... Αλλάξαμε ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο: Δεν διέθετε σαφείς χρονικές δεσμεύσεις για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν είχε Π/Υ αλλά ενίσχυε σχεδόν οποιοδήποτε σχέδιο υποβαλλόταν Δεν συνέδεε τις επενδύσεις με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας Δεν εξασφάλιζε διαφανείς διαδικασίες Δεν παρείχε αίσθημα αξιοπιστίας / βεβαιότητας στους επενδυτές ΣΗΜΕΡΑ, διαθέτουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο κινήτρων (Ν. 3908/11): Θέσπιση δεσμευτικών χρόνων Θέσπιση διαφανών διαδικασιών Σύνδεση με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας Σαφής περιφερειακή κατανομή και σύνδεση με στόχο περιφερειακής ανάπτυξης Ετήσιος Π/Υ και ευελιξία στη στόχευση διασφάλιση πόρων στο ΠΔΕ με μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό Σε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

25 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Πετράκος Γιώργος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη,


Κατέβασμα ppt "Η Αναπτυξιακή Πολιτική και ο Νέος Επενδυτικός Νόμος Ν. 3908/11"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google