Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς

2 Υποχρεώσεις προς τρίτους Ποσά σε ευρώ Κατηγορία υποχρεώσεων Απλήρωτες υποχρ εώσεις Εκ των οποίων Λοιπές υποχρ εώσεις /2 Σύνολο υποχρε ώσεων Εκκρεμείς έως 30 ημ. Εκκρεμείς έως 60 ημ. Εκκρεμείς έως 90 ημ. Ληξιπρόθεσμε ς (>90 ημ.) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(2)+(7) Δαπάνες προσωπικού1.156.261,68130.614,700,0014.930,681.010.716,300,001.156.261,68 Αμοιβές αιρετών50.017,0233.713,900,00 16.303,120,0050.017,02 Αμοιβές τρίτων - αναθέσεις υπηρεσιών2.963.711,9794.819,44100.222,51130.428,802.498.793,050,002.963.711,97 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους66.186,769.584,16934,80282,9047.291,500,0066.186,76 Προμήθειες αναλωσίμων934.735,1718.831,5615.060,795.505,30810.672,200,00934.735,17 Δανειακές συμβάσεις για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών86.928,0986.423,890,00 504,2058.905.637,0958.992.565,18 Οφειλές από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις11.751.198,70660.352,05171.967,7272.367,007.684.901,1810.000.000,0021.751.198,70 Λοιπά λειτουργικά έξοδα7.044.995,771.083.846,08303.373,7979.338,355.603.590,4927.101.362,5034.146.358,27 Επενδυτικές δαπάνες από πρόγραμμα "Θησέας"36.646,900,00 36.646,90 Επενδυτικές δαπάνες από λοιπά εθνικά προγράμματα327.677,520,00 327.677,52 Επενδυτικές δαπάνες από συγχρηματοδοτούμενα έργα904.698,840,00 509.221,7361.293,380,00904.698,84 Λοιπές επενδυτικές δαπάνες4.912.347,0849.387,370,00 1.858.653,450,004.912.347,08 Σύνολο30.235.405,502.167.573,15591.559,61812.074,7619.592.718,8796.006.999,59126.242.405,09

3 Υποχρεώσεις προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Ποσά σε ευρώ Υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης Απλήρωτες υποχρε ώσεις Εκ των οποίων Λοιπές υποχ ρεώσ εις Σύνολο υποχρεώσ εων Εκκρεμείς έως 30 ημ. Εκκρεμείς έως 60 ημ. Εκκρεμείς έως 90 ημ. Ληξιπρόθεσ μες (>90 ημ.) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(2)+(7) Κράτος297.908,750,0014.736,3382.505,1377.012,880,00297.908,75 Ασφαλιστικά ταμεία3.479.476,1082.721,11632.109,61473.370,481.262.334,810,003.479.476,10 Σύνδεσμοι ΟΤΑ0,00 Δημοτικά ΝΠΔΔ7.323.255,980,0060.000,001.195.500,006.067.755,980,007.323.255,98 Σύνολο11.100.640,8382.721,11706.845,941.751.375,617.407.103,670,0011.100.640,83


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google