Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς

2 Υποχρεώσεις προς τρίτους Ποσά σε ευρώ Κατηγορία υποχρεώσεων Απλήρωτες υποχρ εώσεις Εκ των οποίων Λοιπές υποχρ εώσεις /2 Σύνολο υποχρε ώσεων Εκκρεμείς έως 30 ημ. Εκκρεμείς έως 60 ημ. Εκκρεμείς έως 90 ημ. Ληξιπρόθεσμε ς (>90 ημ.) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(2)+(7) Δαπάνες προσωπικού , ,700, , ,300, ,68 Αμοιβές αιρετών50.017, ,900, ,120, ,02 Αμοιβές τρίτων - αναθέσεις υπηρεσιών , , , , ,050, ,97 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους66.186, ,16934,80282, ,500, ,76 Προμήθειες αναλωσίμων , , , , ,200, ,17 Δανειακές συμβάσεις για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών86.928, ,890,00 504, , ,18 Οφειλές από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις , , , , , , ,70 Λοιπά λειτουργικά έξοδα , , , , , , ,27 Επενδυτικές δαπάνες από πρόγραμμα "Θησέας"36.646,900, ,90 Επενδυτικές δαπάνες από λοιπά εθνικά προγράμματα ,520, ,52 Επενδυτικές δαπάνες από συγχρηματοδοτούμενα έργα ,840, , ,380, ,84 Λοιπές επενδυτικές δαπάνες , ,370, ,450, ,08 Σύνολο , , , , , , ,09

3 Υποχρεώσεις προς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης Ποσά σε ευρώ Υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης Απλήρωτες υποχρε ώσεις Εκ των οποίων Λοιπές υποχ ρεώσ εις Σύνολο υποχρεώσ εων Εκκρεμείς έως 30 ημ. Εκκρεμείς έως 60 ημ. Εκκρεμείς έως 90 ημ. Ληξιπρόθεσ μες (>90 ημ.) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(2)+(7) Κράτος ,750, , , ,880, ,75 Ασφαλιστικά ταμεία , , , , ,810, ,10 Σύνδεσμοι ΟΤΑ0,00 Δημοτικά ΝΠΔΔ ,980, , , ,980, ,98 Σύνολο , , , , ,670, ,83


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Πίνακας υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 των ΟΤΑ Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Φυτάς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google