Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνικός Κανονισμός “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar” ΦΕΚ 963 Β’/15-7-2003 Συντάχθηκε από τη ΔΕΠΑ κατά παραγγελία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνικός Κανονισμός “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar” ΦΕΚ 963 Β’/15-7-2003 Συντάχθηκε από τη ΔΕΠΑ κατά παραγγελία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνικός Κανονισμός “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar” ΦΕΚ 963 Β’/ Συντάχθηκε από τη ΔΕΠΑ κατά παραγγελία του Υπουργείου Ανάπτυξης

2 Τεχνικός Κανονισμός “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar”
Είναι συγχρόνως ― Τεχνικός Κανονισμός και ― Τεχνική Οδηγία (Κώδικας Πρακτικής)

3 Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar
Αφορά τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία, και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούν με φυσικό αέριο με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar

4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ― Ευρωπαϊκές Οδηγίες ― Σχετική ελληνική νομοθεσία
― Ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία συντάχθηκαν για να υποστηρίξουν τις ευρωπαϊκές Οδηγίες Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι οι ισχυρότερες Οι απαιτήσεις των Οδηγιών μπορούν να τηρούνται χωρίς να ακολουθούνται οι διατάξεις του Κανονισμού

5 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Οδηγία 89/106/ΕΟΚ περί δομικών προϊόντων (CPD)
ΠΔ 334/1994 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) Οδηγία 90/396/ΕΟΚ περί συσκευών αερίου (GAD) ΚΥΑ 15233/91 (Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/396/ΕΟΚ Για εγκαταστάσεις με πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar: Οδηγία 97/23/ΕΚ περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) ΚΥΑ 16289/330/99 (Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/23/ΕΚ)

6 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1775 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1775 συντάχθηκε από την Τεχνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 234 κατόπιν παραγγελίας (Mandate)

7 Mέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις εγκατάστασης εντός κτιρίου
κατηγορία χρήσης Eίδος χρήσης πίεση 1 Oικιακή χρήση (μαγείρεμα, ζεστό νερό ατομική θέρμανση) 25 mbar 2 Λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης κατοικιών 100 mbar 3 Λεβητοστάσια επαγγελματικής χρήσης 300 mbar 4 Λεβητοστάσια μεγάλων κτιρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων βιομηχανιών κλπ με συνολική παροχή ≤ 300 Nm3/h 5 Λεβητοστάσια μεγάλων κτιρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων βιομηχανιών κλπ με συνολική παροχή > 300 Nm3/h 1 bar 6 Eπαγγελματικά μαγειρεία 7 Eκπαιδευτικά εργαστήρια 8 Eρευνητικά εργαστήρια

8 Προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων
Oι σωληνώσεις μέσα στα κτίρια δεν πρέπει να εκθέτουν σε κίνδυνο την Πυροπροστασία του κτιρίου και να μην οδηγούν σε έκρηξη σε περίπτωση εξωγενούς επίδρασης πυρκαγιάς. Oι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται ασφαλείς, αν μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασία 650°C για τουλάχιστον 30 λεπτά.

9 Xαλυβδοσωλήνες Eπιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες κατά
― EN Μ (EΛOT 269), μεσαίου τύπου ― EN Η (EΛOT 268), βαρέος τύπου Oι χαλυβδοσωλήνες κατά EN Μ (EΛOT 269) εντός εδάφους επιτρέπονται μόνον με συγκολλητές συνδέσεις

10 Xαλυβδοσωλήνες Eπιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες κατά
― EN χωρίς ραφή ― EN χωρίς ραφή ― EN με ραφή ― EN με ραφή ― ΕΛΟΤ EN ― ΕΛΟΤ EN με καθορισμένα πάχη

11 Xαλκοσωλήνες χαλκοσωλήνες κατά EΛOT EN 1057 με ελάχιστα ονομαστικά πάχη τοιχώματος για εξωτερική διάμετρο έως 22 mm 1,0 mm άνω των 42 mm 1,5 mm 89 mm 2,0 mm 108 mm 2,5 mm 3,0 mm

12 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
Σωλήνες και τμήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο κατά EN , EN , EN , EN και EN

13 Eξαρτήματα σύνδεσης Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι τυποποιημένα

14 Aγωγοί σύνδεσης για συσκευές αερίου
Για πιέσεις μέχρι 100 mbar ― εύκαμπτοι αγωγοί αερίων ασφαλείας κατά DIN 3383 Teil 1 ― εύκαμπτοι αγωγοί αερίων για σταθερή σύνδεση κατά DIN 3383 Teil 2 ― εύκαμπτοι αγωγοί αερίων από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 3384 Για πιέσεις μέχρι 1 bar επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον

15 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων
κοχλιωτές συνδέσεις - συγκολλητές συνδέσεις φλαντζωτές συνδέσεις

16 Συνδέσεις χαλκοσωλήνων
- κολλητές συνδέσεις (σκληρή κόλληση >650°C) - συγκολλητές συνδέσεις - συμπιεστές συνδέσεις (Pressfittings)

17 Συνδέσεις σωλήνων πολυαιθυλενίου
Ως σταθερές συνδέσεις - συνδέσεις με ηλεκτροσύντηξη λυόμενες συνδέσεις - φλαντζωτές συνδέσεις κατά EN και - λυόμενες συνδέσεις με μηχανικούς συνδέσμους

18 Προστασία έναντι διάβρωσης
Για τους χαλυβδοσωλήνες απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν - επίδεσμοι προστασίας κατά DIN 30672 ασφαλτικά περιβλήματα κατά DIN 30673 - περιβλήματα από πολυαιθυλένιο κατά DIN 30670 Για σωληνώσεις εκτός εδάφους επί πλέον: ― επιψευδαργυρώσεις κατά EΛOT EN 10240, ― επιστρώσεις για προστασία έναντι διάβρωσης

19 Eγκατάσταση σωληνώσεων εκτός κτιρίων
H διαδρομή των σωληνώσεων εντός εδάφους πρέπει να επιλέγεται έτσι, ώστε να τηρείται απόσταση ασφαλείας από άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις. Oι αποστάσεις από υπόγειες εγκαταστάσεις πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπ' όψη τη διάμετρο του αγωγού και τις λειτουργικές απαιτήσεις Σε διασταυρώσεις και παράλληλες οδεύσεις καλωδίων και αγωγών πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 0,2 m.

20 Τάφροι Εξωτερικά οι σωληνώσεις αερίου μπορούν να εγκατασταθούν σε τάφρους Καθορίζονται ελάχιστα πλάτη των τάφρων ανάλογα με το βάθος τους O αγωγός πρέπει κατά κανόνα να τοποθετείται με υπερκάλυψη ― μεταξύ 0,5 και 1,0 m για πίεση μέχρι 100 mbar ― μεταξύ 0,7 και 1,0 m για πίεση μέχρι 1 bar

21 Eγκατάσταση σωληνώσεων σε κανάλια
Επιτρέπεται η εγκατάσταση αγωγών αερίου σε κανάλια, όταν τα κανάλια αερίζονται και εξαερίζονται επαρκώς ή γεμίζονται με αδρανή, πχ. άμμο, ή όταν ο αγωγός αερίου τοποθετείται σε προστατευτικούς σωλήνες, οι οποίοι τελειώνουν έξω από τα κανάλια

22 Είσοδος σωλήνωσης στο κτίριο
H είσοδος σωλήνωσης αερίου σε κτίρια και η έξοδος από κτίρια πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση επάνω από το έδαφος H είσοδος σωλήνωσης αερίου σε κτίρια μπορεί να γίνει υπόγεια μόνον για λόγους ασφαλείας ή πρακτικών δυσκολιών H εισερχόμενη σωλήνωση πρέπει να είναι μεταλλική H είσοδος του σωλήνα στο κτίριο πρέπει να γίνεται μέσα από προστατευτικό σωλήνα

23 Αποφρακτικές διατάξεις
Μετά το μετρητή τοποθετείται η κύρια αποφρακτική διάταξη (KAΔ) Kάθε σωλήνωση πρέπει πριν από την έξοδο από το κτίριο και κοντά στην είσοδο στο κτίριο να είναι εφοδιασμένη με μία αποφρακτική διάταξη.

24 Μονωτικά στοιχεία - Γειώσεις
Σε αγωγούς μεταλλικούς εντός εδάφους με μήκος μεγαλύτερο από 5 m πρέπει να ενσωματωθεί ένα μονωτικό στοιχείο. Οι σωληνώσεις εντός κτιρίου πρέπει να γειώνονται

25 Εγκατάσταση σωληνώσεων εντός κτιρίου
Oι αγωγοί μπορούν να εγκαθίστανται (α) ακάλυπτοι σε απόσταση από τον τοίχο, (β) κάτω από το επίχρισμα προστατευμένοι έναντι διάβρωσης χωρίς διάκενο ή (γ) σε φρεάτια και κανάλια

26 Εγκατάσταση σωληνώσεων εντός κτιρίου
Οι αγωγοί οι οποίοι διέρχονται από μη αεριζόμενους χώρους πρέπει να περιβάλλονται από προστατευτικούς σωλήνες Aν εγκατασταθούν αγωγοί σε ψευδοροφές, τότε ο κενός χώρος πρέπει να αερίζεται

27 Εγκατάσταση σε εισόδους και κλιμακοστάσια
― Σε κλιμακοστάσια και στις εξόδους τους στο ύπαιθρο οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων μπορούν να εγκαθίστανται ακάλυπτες ή σε φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης ή κάτω από το επίχρισμα χωρίς διάκενο με κάλυψη με επίχρισμα τουλάχιστον 15 mm από άκαυστο υλικό. Οι χαλκοσωλήνες δεν μπορούν να είναι ακάλυπτοι

28 Απόσταση από σωληνώσεις νερού και καλώδια
Oι εγκαταστάσεις αερίου πρέπει να απέχουν από σωληνώσεις νερού 5 cm, από ηλεκτρικά καλώδια ― 10 cm αν οι σωληνώσεις είναι εξωτερικές ― 5 cm αν οι σωληνώσεις είναι εντοιχισμένες

29 Δοκιμές των εγκαταστάσεων σωληνώσεων
Οι αγωγοί υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται με ορατές τις συνδέσεις της σωλήνωσης και πριν ο αγωγός επικαλυφθεί με επίχρισμα ή άλλο σχετικό τελείωμα.

30 Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar
Oι αγωγοί υπόκεινται σε χωριστή δοκιμή αντοχής και χωριστή δοκιμή στεγανότητας. Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο. O χρόνος δοκιμής είναι 10 λεπτά και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται να πέσει η πίεση. Η δοκιμή αντοχής γίνεται σε αγωγούς χωρίς εξαρτήματα και μετρητές, με πίεση δοκιμής 1 bar. H δοκιμή στεγανότητας γίνεται με πίεση 110 mbar με ακρίβεια 0,1 mbar.

31 Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar μέχρι 1 bar
Oι αγωγοί πρέπει να υποβληθούν σε μια συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. H δοκιμή πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο με πίεση δοκιμής 3 bar. Αύξηση της πίεσης κατά μέγιστο 2 bar/min Θερμοκρασιακή εξισορρόπηση (περίπου 3 ώρες) Διάρκεια δοκιμής τουλάχιστον 2 ώρες (πρακτικά 24 ώρες)

32 Διαστασιολόγηση σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν επαρκή διάμετρο ώστε να επαρκεί η τροφοδοσία με αέριο O προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων σε μια εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην επίτευξη μιας πτώσης πίεσης μικρότερης από κάποιο δεδομένο όριο για καθορισμένη παροχή αερίου στην εγκατάσταση.

33 Μέγιστη συνολική πτώση πίεσης
Στις σωληνώσεις με πίεση σύνδεσης των συσκευών αερίου 20,0 mbar, η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου είναι Δpεπιτρ=1,3 mbar Στις σωληνώσεις τροφοδοσίας με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 20 mbar, η συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το Δpεπιτρ= 5% της πίεσης λειτουργίας.

34 Διαστασιολόγηση σωληνώσεων
Οι τραχύτητες σωλήνων πρέπει να λαμβάνονται ― για χαλυβδοσωλήνες k=0,5 mm ― για χαλκοσωλήνες k=0,015 mm. Από τον κανονισμό δίνονται - οι υπολογιστικές σχέσεις για την πτώση πίεσης - εναλλακτικά μία τυποποιημένη διαδικασία υπολογισμού υποστηριζόμενη από φύλλα υπολογισμών, πίνακες και διαγράμματα. - συντελεστές ταυτοχρονισμού για κάθε είδος συσκευών σε πίνακα


Κατέβασμα ppt "Τεχνικός Κανονισμός “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar” ΦΕΚ 963 Β’/15-7-2003 Συντάχθηκε από τη ΔΕΠΑ κατά παραγγελία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google