Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Ψ Αγγέλου Αρετή Χριστίνα Πάλλας Γεώργιος Στεφανή Άννα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Ψ Αγγέλου Αρετή Χριστίνα Πάλλας Γεώργιος Στεφανή Άννα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Ψ Αγγέλου Αρετή Χριστίνα Πάλλας Γεώργιος Στεφανή Άννα

2

3 Ορισμός  Ορίζουμε ως εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση την εκπαίδευση (e-Learning) που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης.  Χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ως σύνεργο για:  Μορφές ευέλικτης μάθησης ακαδημαϊκής και μη,  Εκπαίδευσης των ενηλίκων  Κατάρτισης και επιμόρφωσης.

4 Σήμερα: Δύο κόσμοι που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή Ευρωπαϊκή παράδοση: Έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης με αυτό. Αμερικάνικη παράδοση: Έμφαση στην επικοινωνία μαθητή και δάσκαλου και στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μαθητών μεταξύ τους και μεταξύ μαθητή και δάσκαλου.

5 Συμβατικό VS Σύγχρονο Σύστημα Εκπαίδευσης

6 Ρόλος του δασκάλου  Η ευθύνη του προς τη διδακτική μάθηση περιορίζεται τυπικά.  Αναβάθμιση  Συμβουλευτικός  Υποστηρικτικός  Ενθαρρυντικός

7 Διαφοροποίηση των εννοιών  Διδακτική Διδάσκοντα → Διδακτικό Υλικό  Διδακτικό Υλικό  Έντυπη μορφή  Μαγνητική ή Ψηφιακή Μορφή  Μάθηση Στα χέρια του διδασκομένου που λειτουργεί πιο αυτόνομα και ανεξάρτητα απ’ ότι στο παρελθόν  Τάξη Ηλεκτρονική

8 Απαιτήσεις τηλεκπαίδευσης E-mail www Ηλεκτρονικές Ομάδες Συζητήσεων (news)

9

10

11 MOODLE 11

12 12

13 13

14 Μαρία Ι. Κουτσούμπα, 1 η ΟΣΣ 2010 14

15 Φορέας της τηλεκπαίδευσης το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)  Προσφέρει προγράμματα σπουδών που συνδέονται με την απόκτηση διάφορων τίτλων σπουδών.  Η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών/τριών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις αλλά με κλήρωση, όταν υπάρχει αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης.  Εξ αποστάσεως εποπτείας, παρακολούθησης, συμβουλευτικής, επικοινωνίας και συνεργασίας (χρήση χρονοδιαγράμματος).

16

17 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βιβλίου και βιντεοδιάλεξης

18 Πλεονεκτήματα  Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και παντού διαθέσιμο αρκεί να υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο.  Δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης.  Είναι πλούσιο σε περιεχόμενο, περιεκτικό και δεν κουράζει τον εκπαιδευόμενο.  Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν γίνεται με προηγμένο τρόπο παρουσίασης.  Επιτυγχάνεται συμμετοχική μάθηση με ενεργούς αντί παθητικούς εκπαιδευόμενους.

19  Γίνεται τμηματοποίηση τόσο προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής βάσης με πολλά θέματα.  Παραδίδεται με πολλούς τρόπους:  Αυτοδιδασκαλία  Ασύγχρονη συνεργασία  Σύγχρονη διδασκαλία

20 Μειονεκτήματα  Δεν υπάρχει η παραδοσιακή αλληλεπίδραση της Αίθουσας.  Η τεχνολογία για τη δημιουργία ‘‘σύγχρονης’’ εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά ακριβή.  Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου που να καλύπτει ανάγκες σε εξατομικευμένο επίπεδο είναι δύσκολη (από εκπαιδευτική σκοπιά) και δαπανηρή.

21 Mobile Learning An extension of e-learning (Brown 2005)

22 Από το e-learning στο m- learning και στο u-learning  Το παιδαγωγικό πλαίσιο για εκπαίδευση μέσω κινητών συσκευών.  Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμο- γών m - learning σε 4 τύπους.

23 Mobile learning is a harbinger of the future of learning (Keegan 2002).

24 Η εξέλιξη του mobile learning!  Mobile or Wireless Devices  Smartphones, Tablet Pc’s, Laptops  Web 2.0 technologies  Blogs, Wikis, Twitter, Youtube.  Social Networking Sites  Facebook, MySpace

25 Mobile Learning  “Learning across contexts” (Walker, 2006)  “Wireless interactive learning devices” (Pea & Maldonado, 2006)  “Just in time, just enough and just for me” (Peters, 2007)

26 Ubiquitous Learning (U - learning)  “All students have access to a variety of digital devices and services, including computers connected to the internet and mobile computing devices, whenever and wherever the need them”, (van’t Hooft, Swan, Cook & Lin, 2007).

27 Comparisons and flow of e- learning, m-learning & u- learning.

28 M-Learning: Unique technological attributes  Portability  Social Interactivity  Context  Individuality (Klopfer & Squire, 2008)

29 M-Learing -> U-Learning  Mobility enables ubiquitous learning by decreasing the “dependence on fixed locations for work and study, and consequently change the way we work and learn”, (Peters, 2007).

30 Transactional Distance Theory  Presents definition of distance education which implies the separation of teachers and learners (Moore, 2007).  Considered not only as geographical separation but also (and more importantly) as pedagogical concept (Moore, 1997).

31 A pedagogical framework: 4 types of mobile learning

32 Type 1: High Transactional Distance and Socialized Mobile Learning Activity  1) Learners: more psychological & communication space with their instructor or institutional support.  2) group learning or projects ->cummunicate, negotiate, collaborate.  3) learning materials delivered through mobile devices.  4) transactions between learners, instructor has minimal involvement in facilitating group activity.

33 Type 1 Example  NetCalc  App designed to help middle school students learn mathematics  Play games in pairs  Example: Match-My-Graph  Other: MCSCL, Math MCSCL

34 Type 2: High Transactional Distance and Individualized Mobile Learning Activity  1) Individualized Learners: more psychological & communication space with their instructor or institutional support.  2) tightly structured content & resources.  3) control their learning process in order to master it.  4) interaction between individual learner and the content.

35 Type 2 Example  Mobile learning for students in underserved areas.  Mobile Technology to clinical training remote secondary hospitals in India.  Synergy between Christian Medical College (India) & Tufts University School of Medicine (US).

36 Type 3: Low Transactional Distance and Socialized Mobile Learning Activity  1) Learners: less psychological & communication space with their instructor.  2) loosely structured instruction.  3) work together in group and try to achieve a common goal.  4) social interaction, negotiation, communication.

37 Type 3 Example  Environmental Detectives (simulation platform)  Role game: students as environmental engineers  Investigate, collect samples, different variables programmed by the teacher

38 Type 4: Low Transactional Distance and Individualized Mobile Learning Activity  1) Learners: less psychological & communication space with their instructor.  2) loosely structured instruction.  3) individual learners interact directly with the instructor.  4) the instructor leads and controls learning -> meet individual learners’ needs while maintaining their independence.

39 Type 4 Example  Mobile butterfly-watching and bird-watching learning system.  Outdoor mobile learning activities.  Match butterfly or bird they observe with photograph.  Store and Send their notes to a server through wireless connection.

40 Conclusion  Παρατηρήσαμε και συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά του e-learning και του m- learning.  Είδαμε πλατφόρμες e-learning και εφαρμογές m- learning.  Παρατηρήσαμε 4 διαφορετικούς τύπους για εφαρμογές m-learning ανάλογα το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται.  Τελικά οι μελλοντικοί σχεδιαστές εφαρμογών για m-learning μπορούν να βοηθηθούν από τους 4 τύπους apps ώστε να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές εφαρμογές πιο αποτελεσματικά!

41 Βιβλιογραφία  A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications of Mobile Technologies into Four Types ( Yeonjeong Park, Virginia Tech, USA) - http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ920735.pdfhttp://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ920735.pdf  H συμβολή της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (Σπύρος Π. Θεμελής, Σ.Σιάπκα).  Από το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση του ΕΑΠ: μια δύσκολη μετάβαση (Γιώργος Μαυρογιώργος).  Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Δ. Δουλγερίδης 2009).  http://cminds.org/index.php?option=com_content&view= article&id=153&Itemid=153

42 Ερωτήσεις – Απορίες ?


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Ψ Αγγέλου Αρετή Χριστίνα Πάλλας Γεώργιος Στεφανή Άννα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google