Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

City and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "City and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 city and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101

2 Quote… α ὐ τ ὰ ρ ἐ π εί ῥ ’ ε ὔ ξαντο κα ὶ ο ὐ λοχύτας π ροβάλοντο, α ὐ έρυσαν μ ὲ ν π ρ ῶ τα κα ὶ ἔ σφαξαν κα ὶ ἔ δειραν, μηρούς τ ’ ἐ ξέταμον κατά τε κνίσ ῃ ἐ κάλυψαν δί π τυχα π οιήσαντες, ἐ π’ α ὐ τ ῶ ν δ ’ ὠ μοθέτησαν.

3 Discussion •participation (social) – everyone •political – messages get expressed through –identity and pride –feel-included •inclusion •people who funded aspects –reputation of winners •Communal sacrifice – inclusion again – esp. as to the shared meal  mortals-mortals  mortals-gods

4 Athens & Piraeus

5 harbor (foreign contacts) harbor district astu (town) walls ACROPOLIS (“high city”): religious center, citadel AGORA: public center, marketplace KHŌRA (countryside) burial ground (outside walls) KHŌRA (countryside) City with Port (compare Athens)

6 theater and sacred area of Dionysus Acropolis: sacred area of Athena

7 Roman Theater of Herodes Atticus Theater of Dionysus Parthenon N Temple of Dionysus Eleutherius Odeon Athenian Acropolis

8 Theater of Dionysus, Athens

9 Panathenaea, Dionysia Compared PanathenaeaGreater Dionysia dateJuly/AugustMarch godAthenaDionysus processionpresentation of peplosphallic procession + night revel (komos) contestsathletic, poetic every fourth year (Great Panathenaea) poetic: dithyramb, tragedy, comedy celebrantscitizens; limited metic, non-Greek (barbarian, slave) role citizens, limited metic role; foreigners (xenoi) at performances sacrifice and feasting!

10

11 Parthenon, West Front (Reconstruction) slide show

12 PANATHENAIC FRIEZE: Riders, south frieze slab VI (much restored)

13 Silenus rides the phallus pole (compare Dionysia)

14 Oral Greek •πῶς ἔχετε τήμερον; •πῶς ἕξετε αὔριον;

15 Oral Greek + Oral Quiz •λύω –untie –λύσω •βλέπω –look (at) –βλέψομαι •σπεύδω –hurry –σπεύσομαι •κομίζω – bring/convey (a person/people) – κομι ῶ (contracted from κομι έ ω ) •γίγνομαι – come into being / become / happen / show up – γεν ή σομαι

16 Oral Greek •τίς; τί; –genitive?? –τίνος; τίνος; –acc.? –τίνα; τί; •λύω –untie •τίνα λύεις; –Whom are you untying? •τίνα λύσεις; –Whom WILL you untie? –Whom will SHE untie?

17 Oral Greek (cont’d) •τίνα λύει σύ; –(λύ-ε-σαι => λύ-ει) –Whom are you ransoming? •τίνα λύσει σύ; –(λύσ-ε-σαι => λύσ-ει) –Whom WILL you ransom? –Whom will SHE ransom?

18 Oral Greek (cont’d) •ἆρα ἔξεστι λυειν τὴν Μυρρίνην; •ἆρα δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ; •πῶς δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ; •ποῖ εἶ; •πόθεν εἶ; •πότε δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ; •ποῦ δεῖ σε ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ;


Κατέβασμα ppt "City and festivals (panathenaea, dionysia) ch10 civ – grk 101."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google