Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pro Choice Group Public Ltd Παρουσίαση Ομίλου 3 Δεκεμβρίου 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pro Choice Group Public Ltd Παρουσίαση Ομίλου 3 Δεκεμβρίου 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pro Choice Group Public Ltd Παρουσίαση Ομίλου 3 Δεκεμβρίου 2007

2 Η Pro Choice Συνοπτικά  Ιδρύθηκε το 1995  Κύριες Δραστηριότητες Σήμερα – Επενδύσεις σε ακίνητα – Χρηματιστηριακές επενδύσεις για ίδιο λογαριασμό – Σύσταση (referral) για επενδύσεις πελατών με στόχο την επέκταση σε υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης χρηματιστηριακών εντολών – Ασφαλιστικές υπηρεσίες  Γραφεία στην Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα  Εισηγμένη στο ΧΑΚ από το 2001 στην εναλλακτική αγορά

3 Μετοχικά στοιχεία Pro Choice  111.7 Εκατομμύρια Μετοχές  Σε διαδικασία έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης για ακόμα 37.2 εκ. Μετοχές, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 08, για άντληση 5.7 Εκ.Ευρώ  Κεφαλαιοποίηση 18 εκ.Ευρώ  7.2 εκατομμύρια Ευρώ κέρδος το 2006, αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση κατά το 2007  Εμπορεύεται με λόγο τιμής προς προβλεπόμενα κέρδη 2007, 2.1 φορές  Εμπορεύεται σε τιμή ίση σχεδόν με την εσωτερική της αξία  Μερισματική απόδοση τουλάχιστο 8%

4 Διαμόρφωση Μετοχικού Κεφαλαίου Κατηγορία μετόχων ΜετοχέςΠοσοστά Ιδρυτές, Μέλη Δ.Σ & οικογένειες τους33.821.843 30.28% Συνδεδεμένα Πρόσωπα & Εταιρείες Θεσμικοί Επενδυτές10.801.545 9.74% Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών 4.009.589 4% Ιδιώτες63.041.827 55.98% 111.674.804 100.0%

5 Οικονομικοί δείκτες Ομίλου 2007 (E)2006 Τιμή ανά μετοχή (€ σεντ) 1625 Καθαρός δανεισμός / Ίδια κεφάλαια 0.432.58 Μέρισμα ανά μετοχή (€ σεντ) >1.280 Απόδοση μέσω στοιχειών ενεργητικού 33.4%34.8% Λόγος τιμής προς κέρδος 2.12.3 Λόγος τιμής προς Λογιστική αξία 1.14.1 Εσωτερική αξία μετοχής (€ σεντ) 156.1

6 Ιστορικά οικονομικά στοιχεία λογαριασμού αποτελεσμάτων Εξαμηνιαία για την περίοδο 30/06/2007 € Ελεγμένα για το έτος που έληξε 31/12/2006 € Εισοδήματα 6.369.63511.359.464 Έξοδα (502.422) (.3.901.311) Κέρδος από εργασίες 5.867.213 7.458.153 Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης(390.400)(1.188.759) Κέρδος περιόδου5.476.8136.269.394 Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες153.591554.475 Κέρδος από αύξηση/πώληση μεριδίου σε συνδεδεμένη εταιρεία-234.769 Κέρδος πριν τη φορολογία5.630.4047.058.638 Φορολογία57.145173.062 Κέρδος για την περίοδο5.687.5497.231.700 Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)6.3210.69

7 Ιστορικά στοιχεία ισολογισμού 30/6/200731/12/2006 €€ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό18.820.6918.611.927 Κυκλοφορούν ενεργητικό9.063.31710.075.389 Σύνολο ενεργητικού27.884.00818.687.316 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά15.270.8714.136.473 Δανειακό κεφάλαιο1.604.7291.920.225 Μη τρέχουσες υποχρεώσεις6.371.9579.589.030 Τρέχουσες υποχρεώσεις4.636.4513.041588 Σύνολο υποχρεώσεων11.008.40812.630.618 Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων27.884.00818.687.316

8 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

9 Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights)  111 εκατομμύρια Rights  37.2 Εκατομμύρια νέες μετοχές  Κάθε 3 ΔΠ δικαίωμα αγοράς μιας μετοχής  Τιμή εξάσκησης 9 σεντ (0.1538 Ευρώ) ανά μετοχή  Κάθε 3 νέες μετοχές από εξάσκηση ΔΠ 2 share warrants δωρεάν  Εξάσκηση warrants μέχρι Νοέμβριο 2010 στα 0.20 Ευρώ ανά warrant  Άντληση 5.7 εκατομύρια Ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για επέκταση των δραστηριοτήτων σε ΚΕΠΕΥ και για ενίσχυση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων

10 Στρατηγική Σε 3 άξονες:  Μεγιστοποίηση απόδοσης επενδύσεων σε ακίνητα – Εκμετάλλευση της προοπτικής υφιστάμενων επενδύσεων – Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές του εξωτερικού  Εκμετάλλευση της ικανότητας και εμπειρίας της Διοίκησης στην εμπορία και εντοπισμό επικερδών χρηματιστηριακών επενδύσεων  Αύξηση των εισοδημάτων και των κερδών με την ίδρυση ΚΕΠΕΥ (αίτηση έχει υποβληθεί στην ΕΚ)

11 1 ος Αξόνας- Ακίνητα  Σήμερα – Υφιστάμενες επενδύσεις – 64 σκάλες στη Μονή 400 μέτρα από θάλασσα με αξία στον ισολογισμό 55.000 ΛΚ ανά σκάλα – 1920 τ.μ. σε διαμερίσματα στο κέντρο της Λάρνακας παραδοτέα 9/2008 με σημερινή αξία στον ισολογισμό γύρω στα 2 εκατομμύρια ΛΚ – 60% σε Ρουμανική εταιρεία που αγόρασε 240,000 τετραγωνικά προς 5 Ευρώ το μέτρο και με σημερινή εκτιμήση στα 25 Ευρώ ανά μέτρο

12 1 ος Αξόνας- Ακίνητα (συνέχεια)  Υφιστάμενες επενδύσεις – Μονή Διατήρηση της επένδυσης αφού εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσει αποδόσεις μεγαλύτερες του 35% το έτος για την επόμενη τριετία - Λάρνακα Πώληση του κτιρίου Διαμερισμάτων εντός της επόμενης διετίας σε τιμή μεγαλύτερη των 4.5 εκατομμυρίων Ευρώ - Ρουμανία Πώληση της επένδυσης της θυγατρικής σε τιμές πέραν των 30 Ευρώ το μέτρο με πραγματοποίηση κέρδους της τάξης των 4 εκατομμυρίων Ευρώ εντός του 2008

13 1 ος Αξόνας- Ακίνητα (συνέχεια)  Μελλοντικές επενδύσεις – Προτεραιότητα σε επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης – Εξέταση επενδύσεων σε άλλες χώρες όπου πιθανό να παρουσιαστούν ευκαιρείες

14 2 ος Άξονας – Χρηματιστηριακές Επενδύσεις  Εμπειρία και ικανότητα της διοίκησης  Στόχος η επίτευξη αποδόσεων που να υπερβαίνουν τις αποδόσεις της αγοράς τουλάχιστο κατά 5% κατά την επόμενη τριετία – Αύξηση επενδύσεων στο εξωτερικό – Στρατηγικές θέσεις σε εταιρείες με προοπτική – Ενεργό trading για ένα κομμάτι του χαρτοφυλακίου

15 3 ος Άξονας – Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες  Στόχοι – Ίδρυση ΚΕΠΕΥ σε υπηρεσίες λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης χρηματιστηριακών εντολών και παροχής επενδυτικών συμβουλών το συντομότερο δυνατό – Στόχος μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 5% από το 2008 – Εκμετάλλευση του υφιστάμενου δικτύου και διασυνδέσεων της εταιρείας – Μελλοντική Επέκταση σε υπηρεσίες Corporate Finance, Asset Management – Σύσταση γραφείου στην Αθήνα με έμπειρα στελέχη της Ελληνικής αγοράς

16 Εξαιρετικές Προοπτικές λόγω – Μεγάλης επένδυσης στη Μονή, όπου με την αναμενόμενη μετακίνηση του Τσιμεντοποιίου υπάρχουν κατά την άποψη της διοίκησης μεγάλες πιθανότητες μετατροπής σε τουριστική ζώνη. Αν αυτό γίνει, όπως πιστεύει η εταιρεία, τότε η εν λόγω επένδυση θα σημειώσει κεφαλαιουχικά κέρδη πέραν των 20 εκατομμυρίων Ευρώ – Προοπτικές μεγάλων κεφαλαιουχικών κερδών από τις επενδύσεις θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία – Ικανότητα της διοίκησης σε χρηματιστηριακές επενδύσεις με αποδόσεις ανώτερες της αγοράς τα τελευταία 3 χρόνια – Ισχυρή κεφαλαιουχική βάση και Asset backing – Ισχυρό δίκτυο έτοιμο να δραστηριοποιηθεί για την υπό ίδρυση ΚΕΠΕΥ

17 Μερισματική Πολιτική  Έναρξη από τη χρήση του 2007  Στόχος σταθερή μερισματική πολιτική κάθε χρόνο  Προμέρισμα τουλάχιστο 15% πάνω στην ονομαστική αξία – δηλ. Τουλάχιστο 1.28 € σεντ πληρωτέο εντός του Ιανουαρίου 2008

18 Οικονομικοί Στόχοι τριετίας 2007-2010  ROE 30%  Σταθερή Μερισματική Πολιτική κάθε χρόνο  Ετήσια αύξηση εισοδημάτων (cagr)20%  Ετήσια αύξηση εξόδων 10% (cagr)  Ετήσια αύξηση κερδών από εργασίες (cagr) 22%  Επίτευξη κέρδους 10 εκατομμυρίων Ευρώ για το έτος 2010

19 Περισσότερες Πληροφορίες Ανδρέας Λεωνίδου, Εκτελεστικός Πρόεδρος (aleonidou@pro-choice.com.cy) Στέφανος Χαιλής, Διευθυντής (shailis@pro-choice.com.cy)shailis@pro-choice.com.cy Τηλέφωνο: +357 24 661192 (backoffice@pro-choice.com.cy


Κατέβασμα ppt "Pro Choice Group Public Ltd Παρουσίαση Ομίλου 3 Δεκεμβρίου 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google