Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στάσεις των νέων προς τα Στερεότυπα των φύλων και την Έμφυλη βία στην Κύπρο Μαργαρίτα Καψού, Κύρια Ερευνήτρια Τζωρτζίνα Χρίστου, Συντονίστρια Έργου Ειρήνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στάσεις των νέων προς τα Στερεότυπα των φύλων και την Έμφυλη βία στην Κύπρο Μαργαρίτα Καψού, Κύρια Ερευνήτρια Τζωρτζίνα Χρίστου, Συντονίστρια Έργου Ειρήνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στάσεις των νέων προς τα Στερεότυπα των φύλων και την Έμφυλη βία στην Κύπρο Μαργαρίτα Καψού, Κύρια Ερευνήτρια Τζωρτζίνα Χρίστου, Συντονίστρια Έργου Ειρήνη Κούννου, Ερευνητική Βοηθός Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών του Κοινωνικού Φύλου With the support of the European Commission

2 23/06/20142 Το έργο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Daphne III: “Youth4Youth: Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education” (DG Justice) With the support of the European Commission

3 23/06/20143 Το δίκτυο

4 2 κύριες φάσεις του έργου 1. Έρευνα για τις Αντιλήψεις των Νέων προς την Έμφυλη Βία [ολοκληρώθηκε] Έρευνα για τις Αντιλήψεις των Νέων προς την Έμφυλη Βία [ολοκληρώθηκε] 2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια ομότιμων εκπαιδευτών (peer Education Training) σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης [σε εξέλιξη] 2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια ομότιμων εκπαιδευτών (peer Education Training) σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης [σε εξέλιξη] Ποσοτική έρευνα (ερωτηματολόγια) Ποιοτική έρευνα (ομάδες εστίασης) Ποιοτική έρευνα (ομάδες εστίασης)

5 Ερευνητικοί Στόχοι • Να διερευνήσει και να εξετάσεις τις στάσεις των νέων προς την έμφυλη βία (GBV), και τη σχέση ανάμεσα στα στερεότυπα των φύλων και τις απόψεις για την έμφυλη βία. • Να καταγράψει και να αμφισβητήσει οποιεσδήποτε στάσεις ανοχής προς την έμφυλη βία ανάμεσα στους νέους. 23/06/20145

6 6 Μέθοδος- Συμμετέχοντες 453 μαθητές/τριες λυκείου 2 ιδιωτικά, 4 δημόσια σχολεία Μέση ηλικία= 15.86 (Τ.Α. = 0.69) 176 (39%) 277 (61%) 352 86 101 Ποσοτική έρευνα

7 23/06/20147 Method - Διαδικασία • Γλώσσα συμπλήρωσης: Ελληνική για δημόσια σχολεία, Αγγλική για αγγλόφωνα ιδιωτικά • Εξασφάλιση Άδειας από το ΥΠΠ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σχολεία, & γονείς/κηδεμόνες. • Συμπλήρωση στην τάξη, παρουσία μόνο της ερευνήτριας • ˜30 λεπτά • έντυπο ενημέρωσης: πληροφορίες για το Ινστιτούτο και την έρευνα, γραμμές πληροφόρησης για θέματα σχέσεων και οικογενειακής βίας.

8 Μέθοδος- Εργαλεία Δημογραφικά στοιχεία: Φύλο, χώρα προέλευσης, Αστική/αγροτική προέλευση, ακαδημαικές φιλοδοξίες, Επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας ή/και πατέρα, θρησκευτικότητα, προηγούμενη εμπειρία με σχέσεις.. Δημογραφικά στοιχεία: Φύλο, χώρα προέλευσης, Αστική/αγροτική προέλευση, ακαδημαικές φιλοδοξίες, Επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας ή/και πατέρα, θρησκευτικότητα, προηγούμενη εμπειρία με σχέσεις.. Κλίμακα Στάσεων προς τις Γυναίκες για Έφηβους (Attitudes Toward Women Scale for Adolescents, AWSA, Galambos et al., 1985) + 4 ερωτήματα του MIGS Κλίμακα Στάσεων προς τις Γυναίκες για Έφηβους (Attitudes Toward Women Scale for Adolescents, AWSA, Galambos et al., 1985) + 4 ερωτήματα του MIGS Εξηγήσεις για την έμφυλη βία (από άνδρες προς γυναίκες) Στάσεις προς τη Βία (Attitudes Toward Violence, ATV) 22 δηλώσεις ‘Ποτέ εντάξει’ ως ‘Πάντα εντάξει’ (Κλίμακα 4 βαθμίδων) Στάσεις προς τη Βία (Attitudes Toward Violence, ATV) 22 δηλώσεις ‘Ποτέ εντάξει’ ως ‘Πάντα εντάξει’ (Κλίμακα 4 βαθμίδων) Boy to girl Girl to boy Ερωτηματολόγια - Μεταβλητές Γνώσεις και Μύθοι για την Έμφυλη Βία Γνώσεις και Μύθοι για την Έμφυλη Βία Ποσοτική έρευνα

9 Μέθοδος – Στατιστική Ανάλυση  Μέθοδοι επαγωγικής στατιστική (SPSS)  Περιγραφικά αποτελέσματα  Διερευνητική Ανάλυση Παραγόντων (ομαδοποίηση παρόμοιων απαντήσεων)  Συσχετίσεις  Πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης (MANOVA), σύγκριση αγόρια/κορίτσια, και αστοί/αγρότες-ημιαστοί  Ιεραρχική γραμμική παλινδρόμηση για εντοπισμό προγνωστικών παραγόντων ανοχής προς την έμφυλη βία 23/06/20149

10 10 Αποτελέσματα– Περιγραφικά (ATV) ΔήλωσηΑγόρια M (S.D.) “always OK” % (N) 19. It is ok for a boy to shout at his girlfriend if she is constantly nagging/arguing 2.06 (0.86)8 (14) 17. It is ok for a boy to shout at his girlfriend if she is not treating him with respect 2.09 (0.90)8 (14) 12. It is ok for a boy to set limits on how his girlfriend dresses 2.27 (1.00)15 (26) 21. It is ok for a boy to set limits on where his girlfriend goes. 2.09 (0.94)10 (18) 3. It is ok for a boy to push a girl into having sex if she has been flirting with him all night 2.21 (1.05)17 (30) Total1.71 (0.40)176 Notes. Five responses with highest agreement marked in bold; min=1 (never OK), max = 4 (always OK).

11 23/06/2014 11 Αποτελέσματα – Περιγραφικά (ATV) ΔήλωσηΚορίτσια M (S.D.) “always OK” % (N) 15. It is ok for a girl to shout at her boyfriend if he is constantly nagging/arguing 2.17 (0.78)7 (19) 18. It is ok for a girl to shout at her boyfriend if he is not treating her with respect 2.16 (0.90)11 (29) 4. It is ok for a girl to hit her boyfriend if he is not treating her with respect 2.16 (0.99)15 (40) 9. It is ok for a girl to set limits to where her boyfriend goes 2.19 (0.93)12 (33) 19. It is ok for a boy to shout at his girlfriend if she is constantly nagging/arguing 1.95 (0.80)6 (15) Total1.58 (0.35)277 Notes. Five responses with highest agreement marked in bold; min=1 (never OK), max = 4 (always OK).

12 23/06/2014 12 Αποτελέσματα – Περιγραφικά (Λόγοι) Notes. Five responses with highest agreement marked in bold; min=1 (Never), max = 4 (Always). ΕξήγησηΣύνολοΑγόριαΚορίτσια Some men are violent toward women because….M (S.D.) 12. …they are jealous2.71 (0.82)2.56(0.87)2.80 (0.77) 15. …they cannot control their anger2.68 (0.80)2.60 (0.91)2.73 (0.73) 14. …they consider themselves superior to women 2.64 (0.86)2.55 (0.90)2.70 (0.83) 1. …of alcohol or drug use2.64 (0.78)2.63 (0.83)2.65 (0.75) 7. … they want to control women2.63 (0.85)2.51 (0.84)2.71 (0.85)

13 Δομή Δημογραφικά Κλίμακα Στάσεων προς τις Γυναίκες α =.83 Single scale structure α =.83 Κλίμακα Στάσεων προς τις Γυναίκες α =.83 Single scale structure α =.83 Εξηγήσεις για την έμφυλη βία (άνδρες προς γυναίκες) α =.86 Εξηγήσεις για την έμφυλη βία (άνδρες προς γυναίκες) α =.86 Στάσεις προς τη βία (ATV) α =.85 Στάσεις προς τη βία (ATV) α =.85 Boy to girl α =.84 Boy to girl α =.84 Girl to boy α =.74 Girl to boy α =.74 Outcome (Dependent) Variables: Predictor (Independent) Variables Εξηγήσεις για τη βία α =.86 4 παράγοντες: 1.‘Ανδρική ηγεμονία’, α =.85 2. ‘Θετικά αποτελέσματα’, α =.77 3.‘Ευθύνη των γυναικών’, α =.70 4.‘Ψυχική υγεία’, α =.57 Εξηγήσεις για τη βία α =.86 4 παράγοντες: 1.‘Ανδρική ηγεμονία’, α =.85 2. ‘Θετικά αποτελέσματα’, α =.77 3.‘Ευθύνη των γυναικών’, α =.70 4.‘Ψυχική υγεία’, α =.57 Γνώσεις/ Μύθοι για την έμφυλη βία α =.70 No reliable factors Γνώσεις/ Μύθοι για την έμφυλη βία α =.70 No reliable factors 3 παράγοντες 1.‘Σωματική& Σεξουαλική βία’ (α =.84) 2.‘Έλεγχος’ (α =.63) 3.‘Φωνές’ (α =.74) Αγόρι προς κορίτσι 3 παράγοντες 1.‘Σωματική& Σεξουαλική βία’ (α =.84) 2.‘Έλεγχος’ (α =.63) 3.‘Φωνές’ (α =.74) Αγόρι προς κορίτσι 2 παράγοντες 1.‘Έλεγχος’ (α =.66) 2. ‘Φωνές’ (α =.70) Κορίτσι προς αγόρι 2 παράγοντες 1.‘Έλεγχος’ (α =.66) 2. ‘Φωνές’ (α =.70) Κορίτσι προς αγόρι

14 Λόγοι/εξηγήσεις για τη βία Κάποιοι άνδρες είναι βίαιοι απέναντι στις γυναίκες επειδή…  ‘Ανδρική ηγεμονία’ (και στερεότυπα) π.χ. «… θεωρούν ότι είναι ανώτεροι από τις γυναίκες» «…είναι εκ φύσεως επιθετικοί»  ‘Θετικά αποτελέσματα’ π.χ. « … τους καθιστά ελκυστικούς στις γυναίκες»  ‘Ευθύνη των γυναικών’ π.χ. «…οι γυναίκες τους προκαλούν» «…οι γυναίκες δεν είναι αρκετά υπομονετικές μαζί τους»  ‘Ψυχολογικά προβλήματα’ π.χ. «… έχουν διανοητικά/ ψυχικά προβλήματα» 23/06/201414

15 23/06/201415 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) – by sex overallboysgirlsF (1, 449)η²η² M(S.D.) AWSA a 2.19 (0.46)2.46 (0.47)2.01 (0.37)105.90***.19 Explanations for Violence b Factor 1: male hegemony2.45 (0.55)2.38 (0.59)2.49 (0.52)4.40*.01 Factor 2: “positive outcomes” of violence 1.63 (0.65)1.74 (0.69)1.34 (0.51)36.98***.08 Factor 3: women’s fault2.12 (0.57)2.24 (0.61)2.04 (0.54)10.47**.02 Factor 4: mental health2.41 (0.58)2.39 (0.64)2.42 (0.55).04.00 Knowledge/Myths about Violence2.34 (0.31)2.42 (0.30)2.29 (0.30)13.77***.03 Attitudes Toward Violence c Subscale 1: Violence by boys toward girls Factor 1: Physical & Sexual Violence 1.37 (0.51)1.60 (0.61)1.22 (0.38)67.26***.13 Factor 2: Control1.82 (0.63)2.05 (0.75)1.68 (0.49)38.57***.08 Factor 3: Shouting1.99 (0.75)2.09 (0.79)1.93 (0.72)4.11*.01 Subscale 2: Violence by girls toward boys Factor 1: Control1.66 (0.48)1.58 (0.46)1.71 (0.49)8.52**.02 Factor 2: Shouting2.08 (0.70)1.90 (0.66)2.16 (0.74)12.32***.03

16 23/06/201416 F (1,449) = 105.90*** Πιο συντηρητικές/πατριαρχικές στάσεις Σύγκριση βάσει φύλου

17 23/06/201417 Περισσότερη συμφωνία με το λόγο Κάποιοι άνδρες είναι βίαιοι απέναντι στις γυναίκες επειδή… Σύγκριση βάσει φύλου

18 23/06/2014 18 Αποτελέσματα – Περιγραφικά (Λόγοι) Επιπρόσθετοι Λόγοι που αναφέρθηκαν (απαντήσεις σε ανοικτές ερωτήσεις) ‘ Απιστία’ π.χ. “cheating him” ‘Αντρική ηγεμονία’ π.χ. “Θέλουν να φαίνονται ανώτεροι” ‘Σεξ’ π.χ. “δεν θέλουν να κάνουν σεξ’’ “δεν τους ικανοποιούν ” ‘Συναισθηματικοί λόγοι’ π.χ “anxious due to their job” “they feel useless” ‘Συμπεριφορές των γυναικών’’ π.χ. “Οι γυναίκες τους φωνάζουν/ αντιμιλούν’’

19 23/06/201419 F (1,449) = 13.77*** Περισσότεροι μύθοι Σύγκριση βάσει φύλου

20 23/06/2014 20 Αποτελέσματα – Περιγραφικά (Μύθοι) Notes. Παρουσιάζονται οι 5 δηλώσεις με τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας. Ελάχιστη τιμή =1 (Διαφωνώ απόλυτα), Μέγιστη τιμή = 4 (Συμφωνώ απόλυτα). ΔήλωσηΣυνολικά M (S.D.) “Συμφωνώ απόλυτα” % (N) 18. Οι περισσότερες γυναίκες ανησυχούν για το κατά πόσον αρέσουν στους άντρες. 3.05 (0.70)25 (109) 11. Εάν ένα άτομο κακοποιείται σε μια σχέση, μπορεί απλώς να φύγει από την σχέση. 3.03 (0.86)32 (144) 13. Μερικές φορές τα κορίτσια προκαλούν τη σεξουαλική επιθετικότητα από τα αγόρια με τον τρόπο που ντύνονται. 2.81 (0.79)17 (76) 10. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να κακοποιηθούν σεξουαλικά από κάποιον άγνωστο παρά από κάποιον που γνωρίζουν. 2.64 (0.78)13 (56) 2. Εάν ένα αγόρι ζηλεύει πολύ το κορίτσι του αυτό αποδεικνύει ότι πραγματικά νοιάζεται γι’ αυτήν. 2.64 (0.77)12 (55) Σύνολο 2.34 (0.32)453

21 23/06/201421 Περισσότερη ανοχή για τη βία Στάσεις προς τη βία (που ασκείται από αγόρια προς κορίτσια)… Boy to girl Σύγκριση βάσει φύλου

22 23/06/201422 Περισσότερη ανοχή για τη βία Girl to boy Σύγκριση βάσει φύλου Στάσεις προς τη βία (που ασκείται από κορίτσια προς αγόρια)…

23 23/06/201423 Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) – by urban/rural upbringing overallurbanruralF (1, 449)η²η² M(S.D.) AWSA a 2.19 (0.46)2.15 (0.44)2.28 (0.51)6.74*.02 Explanations for Violence b Factor 1: male hegemony2.45 (0.55)2.43 (0.55)2.49 (0.57)0.74.002 Factor 2: “positive outcomes” of violence 1.50 (0.62)1.44 (0.59)1.64 (0.65)8.24**.02 Factor 3: women’s fault2.12 (0.57)2.10 (0.59)2.18 (0.52)1.33.003 Factor 4: mental health2.41 (0.58)2.45 (0.59)2.29 (0.56)6.17*.01 Knowledge/Myths about Violence2.34 (0.31)2.34 (0.32)2.33 (0.31)0.49.001 Attitudes Toward Violence c Subscale 1: Violence by boys toward girls Factor 1: Physical & Sexual Violence1.37 (0.51)1.32 (0.44)1.50 (0.66)14.60***.03 Factor 2: Control1.82 (0.63)1.74 (0.58)2.04 (0.71)21.71***.05 Factor 3: Shouting1.99 (0.75)1.98 (0.74)2.04 (0.78)0.52.001 Subscale 2: Violence by girls toward boys Factor 1: Control1.66 (0.48)1.62 (0.45)1.77 (0.55)9.02**.02 Factor 2: Shouting2.06 (0.72)2.05 (0.73)2.08 (0.70)1.33.003

24 23/06/201424 F (1,449) = 6.74* Πιο συντηρητικές στάσεις Σύγκριση βάσει τόπου προέλευσης (αστική vs. αγροτική/ημιαστική)

25 23/06/201425 Περισσότερη συμφωνία με το λόγο Κάποιοι άνδρες είναι βίαιοι απέναντι στις γυναίκες επειδή… Σύγκριση βάσει τόπου προέλευσης (αστική vs. αγροτική/ημιαστική)

26 23/06/201426 N.S. Περισσότεροι μύθοι Σύγκριση βάσει τόπου προέλευσης (αστική vs. αγροτική/ημιαστική)

27 23/06/201427 Περισσότερη ανοχή για τη βία Στάσεις προς τη βία… Boy to girl Σύγκριση βάσει τόπου προέλευσης (αστική vs. αγροτική/ημιαστική)

28 23/06/201428 Περισσότερη ανοχή για τη βία Στάσεις προς τη βία… Girl to boy Σύγκριση βάσει τόπου προέλευσης (αστική vs. αγροτική/ημιαστική)

29 23/06/201429 Correlations Attitudes Toward Violence overall Subscale 1: Violence by boys toward girls Subscale 2: Violence by girls toward boys Factor 1: Physical & Sexual Violence Factor 2: Control Factor 3: Shouting Factor 1: Control Factor 2: Shouting Demographic/Personal Factors Age.00.02.03.04-.04.05 Educational Aspirations-.31***-.33**-.24***-.14**-.02-.16** Mother’s education-.06-.08-.05.04.05-.03 Father’s education-.05-.10*-.04.01.03-.002 Religiosity-.02-.08-.002-.03.06-.01 AWSA.46***.60***.47***.18***.13**-.08 Knowledge/Myths about Violence.32***.35***.27***.13***.15**.02 Explanations for Violence Factor 1: male hegemony.22***.17***.10*.12**.20***.10* Factor 2: “positive outcomes” of violence.39***.55***.32***.11*.12*.45*** Factor 3: women’s fault.30***.35***.25***.19**.05.31** Factor 4: mental health.10*.06.03.16***.03-.05

30 Ιεραρχική γραμμική παλινδρόμηση – Προγνωστικοί παράγοντες για περισσότερη ανοχή στη βία (που ασκείται από αγόρια προς κορίτσια)  ‘ Σωματική & Σεξουαλική βία’ (boys to girls) ◦Χαμηλότερες ακαδημαϊκές προσδοκίες ◦AWSA (πιο συντηρητικές/πατριαρχικές στάσεις προς τις γυναίκες) ◦Εξήγηση της βίας ως ‘θετικά αποτέλεσματα’ ◦Εξήγηση της βίας ως ‘ευθύνη των γυναικών’ ◦R 2 =.22, adjusted R 2 =.21, for Step1; ∆R 2 =.28 for Step2 (ps <.001)  ‘’Ελεγχος’ (boys to girls) ◦Φύλο = αγόρι ◦AWSA (πιο συντηρητικές/πατριαρχικές στάσεις προς τις γυναίκες) ◦R 2 =.15, adjusted R 2 =.14, for Step1; ∆R 2 =.10 for Step2 (ps <.001)  ‘Φωνές’ (boys to girls) ◦Χαμηλότερες ακαδημαϊκές προσδοκίες ◦AWSA (πιο συντηρητικές/πατριαρχικές στάσεις προς τις γυναίκες) ◦Εξήγηση της βίας ως ‘ευθύνη των γυναικών’ ◦Εξήγηση της βίας ως ‘ψυχολογικά προβλήματα’ 23/06/201430 Boy to girl

31  ‘Έλεγχος’ (girls to boys) ◦Φύλο = κορίτσι ◦Αγροτική προέλευση ◦AWSA (πιο συντηρητικές στάσεις προς τις γυναίκες) ◦Ψηλότερη συμφωνία με ‘Μύθους’ ◦‘Ανδρική ηγεμονία’ ως επεξήγηση της βίας ◦R 2 =.04, adjusted R 2 =.04, for Step1; ∆R 2 =.07 for Step2 (ps <.001)  ‘Φωνές’ (girls to boys) ◦Φύλο = κορίτσι ◦R 2 =.03, F(1, 450) = 15.53, p <.001 23/06/201431 Girl to boy Ιεραρχική γραμμική παλινδρόμηση – Προγνωστικοί παράγοντες για περισσότερη ανοχή στη βία

32 Συζήτηση  Περισσότερη ανοχή για ‘φωνές’, ‘οριοθέτηση’, ‘κατασκοπία’ (έλεγχο) από ότι για ‘χτυπήματα’ και ‘προσβολές’  Οι συχνότερες ‘εξηγήσεις’ αφορούσαν την ‘ανδρική ηγεμονία’ (ρόλους/στερεότυπων των φύλων) και ‘προβλήματα ψυχικής υγείας’. Λιγότερο συχνές ήταν οι ‘εξηγήσεις’ που επιρρίπτουν την ευθύνη στις γυναίκες, και που εξηγούν τη βία ως ‘απαραίτητη’ ή ωφέλιμη έχουν τις μικρότερες τιμές συμφωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες.  Το κάθε φύλο εγκρίνει περισσότερο τις συμπεριφορές βίας όταν προέρχονται από το δικό τους φύλο, παρά από το άλλο φύλο. 23/06/201432

33  Σε γενικές γραμμές, εκφράστηκαν πιο συντηρητικές απόψεις από τα αγόρια, και από έφηβους αγροτικής/ημιαστικής προέλευσης: ◦Εκφράζουν πιο συντηρητικές απόψεις προς τις γυναίκες, περισσότερη ανοχή για διαφόρων μορφών βία, και ψηλότερη συμφωνία με διάφορους ‘Μύθους’ για τη βία  Οι 5 συχνότερες εξηγήσεις για τη βία, και οι 5 επικρατέστεροι μύθοι που δίνονται από αγόρια και κορίτσια συνάδουν (όμως η στατιστική σύγκριση των διαφόρων ‘ομάδων’ λόγων παρουσιάζει διαφορές φύλου).  Σύμφωνα με την αρχική υπόθεση, πιο συντηρητικές/πατριαρχικές στάσεις προς τις γυναίκες προβλέπουν περισσότερη ανοχή της βίας από τα αγόρια προς τα κορίτσια, (αλλά και αντίστροφα). 23/06/201433 Συζήτηση

34 Περιορισμοί  Δείγμα ευκολίας – δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ◦Άνιση κατανομή αγόρια:κορίτσια, αστοί:αγρότες/ημιαστοί  Η έρευνα εστίασε κυρίως σε δημογραφικούς παράγοντες και στάσεις. Άλλα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. προσωπικότητα, αυτό- εκτίμηση, απολυταρχισμός κ.α.), που στη διεθνή βιβλιογραφία συνδέονται με την έμφυλη βία, δε συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη.  Μελετήθηκαν στάσεις αλλά όχι οι ίδιες οι συμπεριφορές (οι στάσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα που κατευθύνει τη συμπεριφορά, στον καθορισμό της συμπεριφοράς εμπλέκονται όμως κι άλλοι παράγοντες) 23/06/201434

35 2 κύριες φάσεις του έργου 1. Έρευνα για τις Αντιλήψεις των Νέων προς την Έμφυλη Βία [ολοκληρώθηκε] 1. Έρευνα για τις Αντιλήψεις των Νέων προς την Έμφυλη Βία [ολοκληρώθηκε] 2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια ομότιμων εκπαιδευτών (peer Education Training) σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης [σε εξέλιξη] 2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια ομότιμων εκπαιδευτών (peer Education Training) σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης [σε εξέλιξη] Ποσοτική έρευνα (ερωτηματολόγια) Ποιοτική έρευνα (ομάδες εστίασης) Ποιοτική έρευνα (ομάδες εστίασης)

36 Μέθοδος - Συμμετέχοντες 2 ομάδες εστίασης  Εμπιστευτικά, καταγράφηκαν ανώνυμα  Δείγμα ευκολίας Ομάδα 1 ◦5 ο έτος σε ιδιωτικό αστικό σχολείο της Λευκωσίας (όλοι 17 ετών, 3 αγόρια, 3 κορίτσια) ◦Σε χώρο του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Ομάδα 2 ◦2 η λυκείου σε δημόσιο λύκειο στην επαρχία Λευκωσίας (όλοι 17 ετών, 4 κορίτσια, 2 αγόρια) ◦Σε χώρο/ώρες του σχολείου  Ημιδομημένος οδηγός 23/06/2014 Ποιοτική έρευνα

37 Μέθοδος - Εργαλεία Ημιδομημένος οδηγός: Α. Εισαγωγή Β. Ορισμός της «βίας στις σχέσεις» o Συμπεριφορές που συνιστούν βία στις σχέσεις, παραδείγματα o Συχνότητα, σύμφωνα με την εμπειρία τους, και προσωπική εμπειρία/επαφή o Απόψεις για μείωση/αύξηση της βίας σε σχέση με πριν 15 χρόνια Γ. Αξιολόγηση Ευαισθητοποίησης και Γνώσης o Χαρακτηριστικά θύματος/θύτη o Λόγοι/αιτίες o Επιπτώσεις – για τη σχέση, τους εμπλεκόμενους, την κοινωνία ευρύτερα o «προφίλ» ατόμων/πληθυσμών/σχέσεων όπου η βία συμβαίνει πιο συχνά; o Πώς συσχετίζονται οι αλλαγές στους ρόλους των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες με την έμφυλη βία; Δ. Συζήτηση ποσοτικών ευρημάτων /Συστάσεις o Σχολιασμός ενδεικτικών ευρημάτων o Πηγές πληροφοριών – απόψεις για την ακρίβεια των πηγών & από πού θα ήθελαν να παίρνουν πληροφορίες o Εισηγήσεις για πρόληψη της βίας Ε. Κλείσιμο 23/06/2014 Ποιοτική έρευνα

38 Μέθοδος – Κωδικοποίηση & Ανάλυση 23/06/2014 Ποιοτική έρευνα Κωδικοποίηση και ανάλυση  Ψηφιακή ηχογράφηση  Κατά λέξη καταγραφή από ερευνητικούς βοηθούς (verbatim transcription)  Κωδικοποίηση & ανάλυση από κύρια ερευνήτρια  Συνδυασμός ανοικτής και εστιασμένης προσέγγισης με στόχο  Να εντοπίσει συστηματικά/επαναλαμβανόμενα θέματα που προκύπτουν ως απαντήσεις σε προκαθορισμένες ερωτήσεις ◦Να «ξεσκεπάσει» επιπρόσθετα κοινά στοιχεία και επαναλαμβανόμενα θέματα στις απόψεις των μαθητών  Μερικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες

39 Ευρήματα – τι αποτελεί βία στις σχέσεις;  ‘φωνές’, ‘βρισιές’  ’χειροδικία’,‘ξυλοδαρμός’  ‘απειλή’  ‘παθολογική ζήλεια’  ‘σεξουαλική πίεση’, ‘εξαναγκασμός’, ‘βιασμός’,  ‘ρατσισμός’, ‘κοροϊδία’, ‘προσβολές’  ‘έλεγχος’ – ‘περιορισμός’-‘ ‘παρακολούθηση’  ‘ψυχολογικός πόλεμος’,  ‘απομόνωση’  ‘bullying’  ‘συνεχής γκρίνια’ 23/06/201439

40 Ευρήματα – τι (δεν) αποτελεί βία στις σχέσεις; (επιφυλάξεις)  ‘Φωνές’: «.. Άμαν ξέρω ‘γω όταν τσακωθεί ένα ζευγάρι και υψωθεί πολλά η φωνή του αγοριού μπορεί κάποια να το θεωρεί ότι ένα type of violence αλλά εντάξει για μένα εννενει, άμα τσακώνεσαι τζιαι να υψώσει την φωνή χαράς το πράμα.» (κορίτσι, ομάδα 1)  ‘Έλεγχος’: «.... εγώ θεωρώ ας πούμε τζείνο που είπαμε πριν, ο έλεγχος στη σχέση ότι κάποτε πρέπει να γίνεται… όταν είσαι σε μια σχέση, δεν μπορείς να θεωρείς ότι είσαι εντελώς ελεύθερος τζιαι να μεν υπολογίζεις τι μπορεί να νιώσει ο άλλος με τις πράξεις σου… άρα λίος έλεγχος πρέπει να υπάρχει…» (κορίτσι, ομάδα 2)  ‘Φυσιολογικό/κανονικό’ vs. ‘μη φυσιολογικό’: «αν τσακωθεί ένα ζευγάρι εν πολλά φυσιολογικό στις ανθρώπινες σχέσεις να μεν ετσακώνεσε νάκκον, εν είσαι το ίδιο άτομο» (αγόρι, ομάδα 1). «Ναι, ας πούμε άμα σε κάποια οικογένεια το μωρό έννα κάμνει πελλάρες τζιαι εννα φάει κανένα πατσούι που τον παπά τζιαι τη μάμα για να μεν ξεφεύγει, τούτο εν πιο φυσιολογικό…" (κορίτσι, ομάδα 2). 23/06/201440

41 Αντιλαμβανόμενη συχνότητα της έμφυλης βίας 23/06/201441  Διιστάμενες απόψεις  Θεωρείται λιγότερο συχνή στη δική τους ηλικιακή ομάδα: «Νομίζω βία τζιαι όσον αφορά να δέρω τον άλλο ότι εν υπάρχει τόσο πολλά στην ηλικία μας γιατί για το όνομα του θεού αλλά νομίζω η ψυχολογική βία υπάρχει τούτο που είπαμε πριν υπάρχει η ζήλια, η πίεση τούτα υπάρχουν να σε αναγκάζει κάποιος να φέρετε έτσι να προσπαθεί να σε αλλάξει.» (κορίτσι, ομάδα 1).  Διιστάμενες απόψεις για το αν έχει αυξηθεί/μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν.

42 23/06/201442 Τοποθέτηση 1: Η βία έχει αυξηθεί (κυρίαρχη στην ομάδα 2) Τοποθέτηση 2: Η βία έχει μειωθεί (κυρίαρχη στην ομάδα 1) Αλλαγές σε ρόλους των φύλων (περισσότερη βία από τις γυναίκες) Αλλαγές σε ρόλους των φύλων (οι γυναίκες είναι πιο ίσες) Αλλαγές σε πρότυπα και κοινωνικές προσδοκίες (ο κόσμος βγαίνει έξω περισσότερο, αλλάζουν συντρόφους πιο εύκολα) Αλλαγές σε νόρμες και κοινωνικές προσδοκίες (η βία είναι λιγότερο ‘κανονικοποιημένη’ σε σύγκριση με το παρελθόν) Αλλαγές στη νομοθεσία Κοινωνικοί φορείς (ΜΚΟ) Στροφή από τις παραδοσιακές αξίες Γονεϊκότητα (πιο χαλαρά, ανεπαρκή όρια)Γονεϊκότητα (οι γονείς μιλούν πιο άνετα στα παιδιά τους για με τις σχέσεις.) ‘’Τώρα νομίζω εν πιο πολλά τα περιστατικά γιατί παλιά υπήρχε περισσότερος σεβασμός, ήταν πιο συντηρητικός ο κόσμος, εν υπήρχε τούτη ούλλη η εξέλιξη που σε οδηγεί να ασκήσεις βία… ήταν πιο… τωρά είμαστε πιο φιλελεύθεροι τζιαι έτσι…’’(κορίτσι, ομάδα 2) ‘’Ας πούμε τωρά εν υπάρχουν όρια… ας πούμε, οι γονείς εν βάλλουν τόσο πολλά τα όρια στα παιδιά τζιαι έτσι μαθαίνουν είτε να κοροϊδεύουν είτε να πιέζουν… εν πιο… ο κόσμος πιστεύει ότι τωρά εν πιο ανεξάρτητος τζιαι υπάρχουν περισσότεροι τσακωμοί, περισσότερη βία…’’ (Κορίτσια ομάδα 2). ‘’Δηλαδή όταν παλιά υπήρχε περίπτωση σωματικής βίας, αυτός που την διέπραττε δεν είχε να φοβηθεί κάτι, όμως τώρα ο νόμος εν κάθετος εν αυστηρός. Δηλαδή αν τώρα υπάρξει σωματική βία ο θύτης θα πάει στο δικαστήριο θα δικαστεί θα πάει φυλακή άρα υπάρχει αυτό το αίσθημα του φόβου".(κορίτσι, ομάδα 1) ‘’…με τις γνώσεις που έχουν τζαι οι παλιές οι γενιές μπορεί οι προηγούμενες μας τζαι οι προπροηγουμένες μας συμβουλεύουν οι γονείς πριν κάνουν κάποια σχέση τα παιδιά τους, τζαι νιώθουν πιο άνετα να μιλήσουν τα παιδία τους για τις σχέσεις τους τζαι ίσως να τα προετοιμάζουν που πριν κάποια σχέση στο πώς να αντιμετωπίζουν τον σύντροφο τους το πώς να συζητούν, θέτουν γερές βάσεις’’. (αγόρι, Ομάδα 1).

43 Αντιλήψεις για πληθυσμούς, προφίλ, και πλαίσια 23/06/201443  Εντοπίστηκαν αρκετά στερεότυπα για το σε ποιον, από ποιον, και πού συμβαίνει η βία ◦Απόδοση αυξημένης συχνότητας βίας σε ‘εξω-ομάδες’ (π.χ. αραβικές χώρες, μουσουλμάνοι, εκτός Λευκωσίας) ◦«χώρες που δεν είναι οικονομικά ανεπτυγμένες», Οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες ή με «πολλά λεφτά» ◦Ατομικά χαρακτηριστικά:  Χρήστες ουσιών  Ψυχολογικά προβλήματα  ‘απωθημένα’  ‘Αδύνατα’ άτομα  Άνδρες – περισσότερη σωματική βία ◦Χώροι  ‘μακριά από το σπίτι’/’σε ξένη χώρα’ – μη οικείοι χώροι, χωρίς ‘δικούς σου’ για προστασία  Αλλά και κάποιοι πιο βαθιοί/ουσιαστικοί προβληματισμοί  π.χ. ‘μέσα στην ίδια την οικογένεια’ ιδιωτικός’ vs ‘δημόσιος’ χώρος (πιο πιθανό στο σπίτι)

44 Ρόλοι φύλων & Στερεότυπα Οικογένεια& κοινωνικά πρότυπα Ζήλια Έλλειψη εμπιστοσύνης Μη ρεαλιστικές προσδοκίες Ανεπαρκής επικοινωνία Διαφορές φύλου και αναπτυξιακές διαφορές απιστία Δεν ταιριάζουν στρες Το θύμα δεν έχει προστασία οικονομικά Ανασφάλεα & χαμηλόή αυτο- εκτίμηση εγωισμός Θυμός & έλλειψη αυτοέλεγχου Κατάχρηση ουσιών Εξηγήσεις για τη βία (από τους μαθητές) «Ίσως τζιαι τα στερεότυπα… δηλαδή, πάνω σε τζίνο που είπε η […] ότι μπορεί το αγόρι, ο άντρας, να… βάσει των στερεότυπων που υπάρχουν, ο άντρας κάμνει κουμάντο, η γυναίκα είναι κατώτερη άρα δικαιούμαι τζιαι να ασκήσω βία τζιαι να κάμω έλεγχο ενώ πλέον τούτο νομίζω εν…» (κορίτσι 1) ‘‘…οι περισσότεροι εγκληματίες ξεκινούν από την οικογένεια τους όταν ήταν στην παιδική ηλικία άρα όλα υπάρχουν μιαν αρχή και ίσως η αρχή να εν η οικογένεια σε όλες τις μορφές βίας που θα γίνουσιν να εξελιχτεί ένα άτομο όπως περνούν τα χρόνια…" (αγόρι, ομάδα 1). «Δηλαδή άμαν το φέρεις στο αμήν με τη ζήλια σου τζαι με τα…(γέλια) τζαι με το πώς συμπεριφέρεσαι με το πόσον πιεστικός είσαι ε να σου κάτσει τον πάτσο (γέλια)» (κορίτσι, ομάδα 1) «…ενν πολλά βασανιστικό να φοβάσαι ότι κάμνει το τάδε για να προκαλέσει πρέπει να δείχνει κάποια εμπιστοσύνη ou need to show some trust» (κορίτσι, ομάδα 1). «…ενν πολλά βασανιστικό να φοβάσαι ότι κάμνει το τάδε για να προκαλέσει πρέπει να δείχνει κάποια εμπιστοσύνη ou need to show some trust» (κορίτσι, ομάδα 1). «Για να κάμεις μια σχέση πρέπει να τερκάζεις… άμα εν τερκάζεις εν λογικό να έρκεται η βία στις σχέσεις… επειδή εννα έσιει πολλές συγκρούσεις…» (αγόρι, ομάδα 2) “…τα κορίτσια ωριμάζουν πιο γρήγορα τζαι τα αγόρια τζαι η εξέλιξη του αγοριού καθυστερά παραπάνω έρκεται το αγόρι να ωριμάσει στα 20 του μετά το στρατό τα κορίτσια ενν να ωριμάζουν στα 5-16 τους τούτον μπορεί να δημιουργήσει.. έχουντα….. Το αγόρι μπορεί να ζηλέψει το τρόπο συμπεριφοράς της γυναίκας τζαι να αρκεφκει να της κάμνει ψυχολογικό πόλεμο’’ (αγόρι, ομάδα 1). “ Μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική- στα υπερβολικά expectation που περιμένεις από κάποιον να έχεις too much που ο άλλος δεν μπορεί να σου προσφέρει" (κορίτσι, ομάδα 1) “... τούτος ο θυμός τούτα τα συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις τζαι στο τέλος μπορεί να καταλήξεις στην βία ως σαν last resort να μπορείς να ξεσπάσεις’’ (κορίτσι, ομάδα 1). Μπορεί κάποιος να εν πιεσμένος στη δουλειά του τζιαι έρκεται σπίτι τζιαι με το παραμικρό ξεσπά…(αγόρι, ομάδα2) Ή τζιαι σε άλλη χώρα να μεν πάεις, αλλά να φύεις που τον τόπο σου τζιαι τζιαμέ που εννα πάεις να μεν έσιεις κάποιο δικό σου, τα άτομα εννα δουν ότι εν έσιεις κάποιο να σε υποστηρίξει ή οτιδήποτε άρα εν θα το σκεφτούν τόσο πολλά να σου ασκήσουν βία… εν νιώθουν να έσιει κάποιο να σε υποστηρίζει… κορίτσι, ομάδα 2) Το θύμα δεν αντιδρά “ Αν ένα άτομο εν χαμηλού προφίλ, εν εκφράζεται εύκολα, εννα κρατήσει κάτι μέσα του… ο άλλος που εννα το καταλάβει τζιαι εννα του ασκήσει τη βία βλέποντας ότι ο άλλος εν αντιδρά ή εν κάμνει κάτι που εννα τον σταματήσει, εννα το συνεχίσ.ει.. (κορίτσι, ομάδα 2) «Όταν πίνεις ναρκωτικά ή αλκοόλ τζαι παίρνεις πολλά ενν ηξερεις τι κάμνεις» (αγόρι, ομάδα 1) Δύναμη & Έλεγχος ενν ηξερεις πως ενν να αντιδράσεις. Μπορεί να εν τζαι κατι μικρο τζαι να σου ερτει να πεις εννα την δέρω ή ενν να τον δέρω"(αγόρι, ομάδα 1). ‘‘Νομίζω η ανασφάλεια του δικούς τους ή το φιλικό τους περιβάλλοντος να οδηγήσει, δημιουργείται ένα complex τζαι μπορεί να το εκφράσεις με λάθος τρόπο..’’ (κορίτσι, ομάδα 1) «…αν δεν έχεις self- confidence τότε ενν να βλέπει illusion ότι κάτι κακό να γίνεται αρά αν την κτυπήσω αμέσως πιάνω το control στην σχέση είμαι δυνατός. Έχω την δύναμη ίσως από εκεί προέρχεται.» (κορίτσι, ομάδα 1) «…αν δεν έχεις self- confidence τότε ενν να βλέπει illusion ότι κάτι κακό να γίνεται αρά αν την κτυπήσω αμέσως πιάνω το control στην σχέση είμαι δυνατός. Έχω την δύναμη ίσως από εκεί προέρχεται.» (κορίτσι, ομάδα 1) “‘‘Τζιαι έτσι μπορεί τζιαι το άτομο που ασκεί τη βία, ειδικά στην ηλικία μας, να νιώθει τζιαι πιο δυνατό μετά… ας πούμε όταν εννα κάμει κάτι σε κάποια κοπέλα τζιαι μετά εννα πάει στους φίλους του τζιαι να πει «έγινε τούτο τζιαι τούτο» εννα του πουν «είσαι μάγκας» τζιαι εννα νιώσει τζιαι πιο δυνατός… "(κορίτσι, ομάδα 2) “… … καμιά φορά μπορεί να υπάρχει ένας εγωκεντρισμός μέσα μας που να μην μας αφήνει, έτσι, να ελευθερωθούμε μέσα μας τζιαι να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό… (αγόρι, ομάδα 2)

45 Εξηγήσεις για τη βία (που δόθηκαν από τους συμμετέχοντες)  Επίπεδα: ◦Ατομικοί παράγοντες: ανασφάλεια, χαμηλή αυτοπεποίθηση, το θύμα δεν αντιδρά, εγωισμός, θυμός και έλλειψη αυτοέλεγχου, χρήση ουσιών ◦Χαρακτηριστικά της κατάστασης: οικονομική, ανεπαρκής προστασία για το θύμα, στρες ◦Παράγοντες στη σχέση: απιστία, έλλειψη εμπιστοσύνης, αναπτυξιακές διαφορές και διαφορές ανάμεσε σε φύλα, ανεπαρκής επικοινωνία, ‘δεν ταιριάζουν’, ζήλια, μη ρεαλιστικές προσδοκίες ◦Κοινωνικοί: πρότυπα και ρόλοι στην οικογένεια, στερεότυπα και ρόλοι των φύλων, 23/06/201445

46 Φύλο, στερεότυπα, και κοινωνικοί ρόλοι 1. Αντίληψη των στερεοτύπων των φύλων ως βαθιά ριζωμένα και επίμονα – εμπεδώνονται και συχνά εκφράζονται ασυνείδητα.  επίρριψη ευθυνών στην κοινωνία παρά στους ίδιους τους θύτες; «… αλλά πάντα μέσα του έσιει ότι εν γυναίκα εν κατώτερη επειδή εν τζαι φταίει το άτομο έτσι έμαθε έτσι έβλεπε» (κορίτσι, ομάδα 2, αναφερόμενη στον αραβικό πληθυσμό).  οι γυναίκες όμως φαίνεται να έχουν την ευθύνη ή την επιλογή να αποδεχτούν ή όχι τα στερεότυπα: «Based on the gender ας πούμε η γυναίκα που την ιστορία το παρελθόν ότι οι γυναίκες ήταν κατώτερες μπορεί μια γυναίκα unconsciously να το have in mind να το πιστεύκει τζαι έτσι η συμπεριφορά της να επηρεάζεται μπροστά σε ένα άτομο τζαι να νιώθει άβολα ότι δεν μπορεί να πει την γνώμη της για κάτι να εκφραστεί, τζαι μερικές γυναίκες γίνονται θύματα by choice γιατί αφήνουν το στερεότυπο να περάσει ότι γυναίκες εν κατώτερες τζιαι πρέπει να υπακούουν του άντρα τους’’. (κορίτσι, ομάδα 1, δίνεται έμφαση). 23/06/201446

47 Φύλο, στερεότυπα, και κοινωνικοί ρόλοι 2. Η αλλαγή στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων ως μηχανισμός υπεύθυνος για τη βία; women “abuse of power’” of this right (boy, group 1) echoed in some ‘patriarchal’ attitudes: “…parent’s don’t set limits to their children so much so they learn either to mock or to exercise pressure… it’s more… now people believe that now they are more independent and there are more fights, more violence…” (girl, group 2). 23/06/201447

48 Επιπτώσεις  Για το θύμα: αισθήματα κατωτερότητας, αυτοεκτίμηση & αμφιβολίες, αυτό-ενοχοποίηση, εξάρτηση, ‘κανονικοποίηση’ της βίας, περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας, φόβος & περιορισμός, συναισθηματικό άγχος, μελλοντικές σχέσεις, απώλεια εμπιστοσύνης & δυσκολίες σε νέες σχέσεις  Για το θύτη: αίσθηση δύναμης  Για άλλους: παιδιά, άλλα μέλη της οικογένειας  Για τη σχέση: χωρισμός  Για το κοινωνικό σύνολο: θεσμός της οικογένειας – διαζύγιο, ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετάδοση της βίας  Αναγνωρίζουν εμπόδια για να φύγει κανείς από μια σχέση όπου υπάρχει βία (γάμος, παιδιά, αγάπη, ‘αδυναμία’) 23/06/201448

49 Να ‘φύγει’ κανείς από τη σχέση “nowadays people have learned to leave… when they find an injustice, any injustice, the leave from it… they won’t sit there” (girl, group 2). BUT, there are obstacles: the main hesitation they recognized had to do with ‘marriage’ and ‘children’, especially when it comes to women: “No… in older ages, if there are children, I believe that especially on the part of the woman that she will think of her children and then she will think of herself… this is what happens in most cases” (girl, group 2). ‘Love’: “Even in relationships our age, there may be threats… let’s say, maybe there was an incident in the relationship, and the other hold onto it and tells you ‘if you leave the relationship I will tell on it’… so the person is afraid to leave…” (girl, group 2) Person’s ‘strenght’ vs. ‘weakness’/’sensitivity’: “…maybe there afraid, feels threatened that they are not superhuman… feels the emotion of fear, it becomes dependence…[…] … to feel that I cannot leave without this person, I think, I have the illusion that they love me even though they hit me. And the other person gradually loses their self- esteem, and so if you loose your confidence, you stay behind” (girl, group 1) 23/06/201449

50 Παρούσες πηγές πληροφόρησης  προσωπικές εμπειρίες και φίλοι,  γονείς (για κάποιους, για άλλους δεν αποτελεί επιλογή για όλους) και τα άλλα μέλη της οικογένειας (π.χ. μεγαλύτερο αδελφό ή ξάδερφο),  τηλεόραση  διαδίκτυο  Το σχολείο είναι σε μεγάλο βαθμό απόν ως υφιστάμενη πηγή! 23/06/201450

51 Εισηγήσεις για πρόληψη (από συμμετέχοντες) 23/06/201451  επικεντρώθηκαν ως επί το πλείστον σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο  Η ευθύνη φαίνεται να αποδίδεται στα άτομα, που είναι υπεύθυνοι να θέτουν ’όρια’, π.χ. : «Να ξεκαθαρίσουμε που μιας αρχής ότι ‘αν σηκώσεις σιέρι πάνω μου ετελειώσαμε’» (αγόρι, ομάδα 2) …και στις οικογένειες «Τζιαι εξάλλου ξεκινά τζιαι μέσα που την οικογένεια… αν οι γονείς δίνουν την απαραίτητη μόρφωση- όι μόρφωση… μάθουν στα παιδιά να συμπεριφέρονται με το σωστό τον τρόπο τζιαι να εκφράζονται χωρίς τη βία, με τη συζήτηση… ξεκινά που το ίδιο το άτομο, που την οικογένειά του…» (κορίτσι, ομάδα 2)  Το σχολείο επίσης αναγνωρίστηκε ως φορέας που θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της βίας, μέσα από μαθήματα… «ας πούμε θεωρώ ότι εννα μπορούσε κάποιο μάθημα που εν υποχρεωτικό τζιαι που εν μας ωφελεί σε κάτι να μεν εν υποχρεωτικό τζιαι να εν τούτο το μάθημα που εννα μιλούμε για την οικογένεια, για τους τρόπους συμπεριφοράς…» (κορίτσι, ομάδα 2).  Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (‘κοινωνικές εκπομπές’), το διαδίκτυο και εκστρατείες αναφέρθηκαν ως τρόποι για να ‘ευαισθητοποιήσουν’ το κοινό. «Εγώ πιστεύω ότι πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα να δείχνουν βίντεο με μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τη βία… πιστεύω ότι έννα ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος» (κορίτσι, ομάδα 2).  Ωστόσο, η ευθύνη του κράτους, οι αρμόδιες αρχές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, απουσίαζαν εντελώς από τις εισηγήσεις των συμμετεχόντων.

52 Επόμενα βήματα/εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα  Επέκταση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού;  Περαιτέρω τελειοποίηση/επεξεργασία των εργαλείων (ερωτηματολόγια) που δημιουργήθηκαν ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης.  Συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στις 5 χώρες όπου διενεργήθηκε η έρευνα.  Τα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων προγραμμάτων πρόληψης και ψυχοεκπαίδευσης για την έμφυλη βία στην Κύπρο  Διατύπωση συστάσεων για την πρόληψη της βίας, και για τη σχετική εκπαίδευση, μέσα από την προοπτική της ισότητας των φύλων. Με ποιους τρόπους μπορεί η έμφυλη διάσταση στην εκπαίδευση να συμβάλει στις προσπάθειες πρόληψης της βίας;  Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ώστε να συμβάλει στην κατανόηση των μηχανισμούς που συνδέουν τις στάσεις προς τα φύλα και τις στάσεις προς την έμφυλη βία, καθώς επίσης και με τις συναφείς συμπεριφορές. 23/06/201452

53 Εισηγήσεις για την εκπαίδευση σε θέματα φύλου 23/06/201453  Η εκπαίδευση σε θέματα φύλου οφείλει όχι μόνο να ευαισθητοποιεί τους μαθητές σχετικά με τις υπάρχουσες ανισότητες και τα κενά, αλλά επίσης να τους ενθαρρύνει να αναγνωρίζουν τα οφέλη την πρόοδο που έχουν επιτευχθεί, και να βοηθήσει στη διαχείριση ανάμικτων μηνυμάτων. Αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη διάλυση μύθων που εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένοι, και να ‘από- ενεχοποιήσει’ τη μετάβαση στις σύγχρονες, πιο ’φιλελεύθερες’ αρχές.  Το χρήμα ερμηνεύεται ως «δύναμη» και η βία βάσει φύλου ως θέμα που αφορά την «ανισότητα δύναμης». Η εκπαίδευση σε θέματα φύλου για τους εφήβους μπορεί να βασιστεί σε τέτοιες παρατηρήσεις, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κριτική άποψη σχετικά με την σύνδεση μεταξύ δύναμης και βίας.  Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση σε θέματα φύλου χρειάζεται να αμφισβητήσει τους μύθους σχετικά με την βία ως ‘αποκλειστικό’ ή ‘ειδικό’ πρόβλημα συγκεκριμένων ομάδων, και να αναγνωρίσει ότι η έμφυλη βία, και οι ηγεμονίες με βάση το φύλο που λειτουργούν ως οι βαθιές αιτίες της, αποτελούν ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, που διαπερνά όλα τα κοινωνικοοικονομικών στρώματα.  Χρειάζεται να τονιστεί η ευθύνη της κοινωνίας και της πολιτείας, μαζί με την ευθύνη των ατόμων/οικογενειών, για την πρόληψη, ή/και την αντιμετώπιση φαινομένων έμφυλης βίας !

54 23/06/201454 Ευχαριστώ για την ακρόαση! Απορίες;


Κατέβασμα ppt "Στάσεις των νέων προς τα Στερεότυπα των φύλων και την Έμφυλη βία στην Κύπρο Μαργαρίτα Καψού, Κύρια Ερευνήτρια Τζωρτζίνα Χρίστου, Συντονίστρια Έργου Ειρήνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google