Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος
Energy IEQ Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος Δρ. Διονυσία Κολοκοτσά

2 Θερμική άνεση Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός κτιρίου θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο εσωτερικό του.. Ως θερμική άνεση ορίζεται η κατάσταση του μυαλού κατά την οποία ένα άτομο δεν επιθυμεί καμία θερμική αλλαγή του εσωτερικού περιβάλλοντος και εκφράζει ικανοποίηση με τις επικρατούσες θερμικές συνθήκες. Από τον ορισμό της θερμικής άνεσης είναι εμφανές ότι η κατάσταση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται θερμικά άνετα έχει υποκειμενικό χαρακτήρα. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι δυνατόν κάποιο άτομο να εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θερμικές συνθήκες, ενώ κάποιο άλλο άτομο τη δυσαρέσκειά του.

3 Παράμετροι που επηρεάζουν τη θερμική άνεση.
1. Φυσικές παράμετροι Θερμοκρασία του αέρα [0C] Μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας των εσωτερικών επιφανειών [0C] Η υγρασία και η σχετική υγρασία του αέρα [Pa] Η ταχύτητα του εσωτερικού αέρα [m/s] Χωροταξική κατανομή των παραπάνω μεγεθών 2. Βιολογικές παράμετροι Το φύλλο των χρηστών του χώρου Η ηλικία των χρηστών του χώρου Οι συνήθειες των χρηστών του χώρου 3. Εξωτερικές παράμετροι. Το είδος των δραστηριοτήτων των χρηστών του χώρου [met] (1 met = 58,15 W/m2) Ο τύπος του ρουχισμού των χρηστών του χώρου [clo] (1 clo = 0,155 m2 0C/W)

4 Θερμική ισσοροπία Η θερμική ισορροπία του σώματος είναι μια δυναμική κατάσταση μεταξύ της παραγόμενης θερμότητας (ως αποτέλεσμα του ανθρώπινου μεταβολισμού) και της θερμότητας που μεταδίδεται με μεταφορά, αγωγή, ακτινοβολία και εξάτμιση από ή προς το περιβάλλον.

5 Θερμική ισορροπία όπου:
Η θερμική ισορροπία του σώματος είναι μια δυναμική κατάσταση μεταξύ της παραγόμενης θερμότητας (ως αποτέλεσμα του ανθρώπινου μεταβολισμού) και της θερμότητας που μεταδίδεται με μεταφορά, αγωγή, ακτινοβολία και εξάτμιση από ή προς το περιβάλλον. Το θερμικό ισοζύγιο ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον ρυθμίζεται από τη Σχέση: όπου: Μ: ρυθμός μετατροπής της χημικής ενέργειας σε θερμότητα και μηχανικό έργο, μέσω αερόβιων και αναερόβιων διεργασιών μέσα στο σώμα [W/m2]. W: το ωφέλιμο μηχανικό έργο [W/m2]. Η: οι απώλειες ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας από την επιφάνεια του σώματος μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας [W/m2]. EC: το ποσό της θερμότητας που απάγεται λόγω εξάτμισης σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας [W/m2]. Cres: το πόσο της θερμότητας που απάγεται με αγωγή κατά την αναπνοή [W/m2]. Εres: το ποσό της θερμότητας που απάγεται λόγω εξάτμισης κατά την αναπνοή [W/m2].

6 Δείκτες PMV/PPD ο P.O. Fanger ακολούθησε μια πειραματική διαδικασία με στόχο τη δημιουργία ενός απλού δείκτη για τον χαρακτηρισμό των θερμικών συνθηκών ενός χώρου. Συγκεκριμένα, ανέπτυξε το δείκτη της μέσης προβλεπόμενης τιμής ψηφοφορίας PMV (Predicted Mean Vote) και το δείκτη δυσαρέσκειας των ανθρώπων ή αλλιώς δείκτη PPD (Predicted Percent of Dissatisfied people). Οι δύο αυτοί δείκτες, ως συνέχεια της θεωρίας του P.O. Fanger, καθιστούν εύκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αίσθηση του θερμικού περιβάλλοντος που επικρατεί σε ένα χώρο. Οι δύο αυτοί δείκτες είναι σύνθετες μαθηματικές σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη ένα πλήθος παραμέτρων. Ο δείκτης PMV είναι μια κλίμακα 7 σημείων και αποτελεί τη μέση τιμή εκτίμησης της θερμικής άνεσης από τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο με δεδομένες συνθήκες. Η μηδενική τιμή είναι η τιμή στην οποία το άτομο αισθάνεται άνετα με τις θερμικές συνθήκες.

7 Δείκτες Δείκτης PMV και PPD

8 PMV Το PMV είναι μια σύνθετη μαθηματική σχέση μεταξύ των επιπέδων δραστηριότητας, ρουχισμού και τεσσάρων περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα ανέμου, υγρασία, μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας). Το PMV συσχετίζει την ανισορροπία μεταξύ της πραγματικής ροής θερμότητας από το ανθρώπινο σώμα, σε δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες και της βέλτιστης άνεσης για συγκεκριμένη δραστηριότητα με την παρακάτω σχέση:

9 PPD Το μηδέν είναι το σημείο θερμικής άνεσης για την πλειοψηφία των ανθρώπων. Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε το ποσοστό δυσαρέσκειας των ατόμων (PPD) κάτω από τις δεδομένες συνθήκες του περιβάλλοντος (πχ.-3, -2, +2, +3) από τη σχέση που δίνεται παρακάτω: PPD = 100 – 95exp[-( PMV PMV2)] Όπου η δυσαρέσκεια ορίζεται σαν την περίπτωση όπου το άτομο δε δηλώνει ότι αισθάνεται ούτε λίγο δροσερά, λίγο ζεστά, ή ουδέτερα (δηλαδή δεν ισχύει όταν -1≤PMV≤+1).

10 Ρουχισμός και μεταβολισμός
Θερμική αντίσταση ρούχων [clo] Χωρίς ρουχισμό Κοντό παντελόνι 0.1 Ελαφριά καλοκαιρινά ρούχα (μακρύ ελαφρύ παντελόνι, κοντομάνικη μπλούζα με ανοικτό λαιμό) 0.5 Ελαφριά ρούχα εργασίας (αθλητικό κοντό παντελόνι, μάλλινες κάλτσες, βαμβακερή μπλούζα, παντελόνι) 0.6 Τυπικό κουστούμι εργασίας 1.0 Τυπικό κουστούμι εργασίας και βαμβακερό παλτό 1.5 Ελαφρύ σπορ ντύσιμο (βαμβακερή μπλούζα, παντελόνι, κοντομάνικη μπλούζα, κοντό παντελόνι, κάλτσες, παπούτσια, τζάκετ) 0.9 Βαρύ παραδοσιακό επιχειρηματικό κουστούμι Βαθμός δραστηριότητας Ρυθμός μεταβολισμού [met] (σύμφωνα με το EN ISO 7730) Καθιστός, χαλαρός 1.0 Καθιστός, ελαφριά εργασία (γραφεία, σπίτια, σχολεία, εργαστήρια) 1.2 Όρθιος, ελαφριά εργασία (εμπορικά καταστήματα, ελαφριά εργασία σε εργοστάσια) 1.6 Όρθιος, μέτρια εργασία (δραστηριότητες πωλητών, οικιακή εργασία, χειρισμός μηχανών) 2.0 Περπάτημα, 2 km/h 1.9 Περπάτημα, 3 km/h 2.4 Περπάτημα, 4 km/h 2.8 Περπάτημα, 5 km/h 3.4

11 Ρουχισμός

12 Μεταβολισμός (1 met = seated relaxing person).

13 Ενδεικτικές τιμές θερμικής άνεσης

14 Θερμοκρασία λειτουργίας
Είναι η θερμοκρασία ενός φανταστικού χώρου όπου η ταχύτητα ανέμου και η υγρασία είναι ίση με αυτή του πραγματικού υπό μελέτη χώρο ενώ η θερμοκρασία του αέρα ισούται με την θερμοκρασία ακτινοβολίας. Στην πραγματικότητα είναι ό μέσος όρος της θερμοκρασίας αέρα και της θερμοκρασίας ακτινοβολίας.

15 Η επίδραση της ταχύτητας ανέμου
Απαιτούμενη ταχύτητα ανέμου ικανή να αντισταθμίσει τις υψηλές θερμοκρασίες τη θερινή περίοδο (ISO 7730).

16 Εσωτερική ρύπανση Από που προέρχεται;

17 Εσωτερικοί ρύποι Πρώτη Κατηγορία:
Ρύποι που παράγονται από τον εξωτερικό χώρο Οξείδια του θείου (αέρια, σωματίδια) Όζον (Ο3) Γύρη Μόλυβδος, μαγγάνιο (Pb, Mn) Ραδόνιο (Rn) Δεύτερη κατηγορία: Ρύποι που παράγονται και εσωτερικά και εξωτερικά Οξείδια του αζώτου Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα Σωματίδια Οργανικές ενώσεις Τρίτη κατηγορία: Ρύποι που παράγονται κυρίως από τον εξωτερικό χώρο Φορμαλδεύδη Αμίνατος, συνθετικές ίνες Αμμωνία Πολυκυκλικοί υδρογονάθρακες, νικοτίνη, ακρολεϊνη κλπ. Αερολύματα Αλλεργιογόνοι παράγοντες Μικροοργανισμοί

18 Άρρωστο κτίριο Σύνδρομο Άρρωστων Κτιρίων- Sick Building Syndrome (SBS)
Αναφέρεται στις καταστάσεις στις οποίες οι κάτοικοι των κτιρίων βιώνουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή /και ταλαιπωρία που συνδέονται προφανώς με το χρόνο που διαμένουν σε ένα κτίριο, ενώ την ίδια στιγμή καμία συγκεκριμένη ασθένεια ή αιτία αυτών των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Ασθένεια Σχετική με το Κτίριο - Building Related Illness» (BRI) Ο όρος χρησιμοποιείται όταν προσδιορίζονται τα συμπτώματα ασθένειας που μπορεί να διαγνωσθεί και μπορούν να αποδοθούν άμεσα στους αερομεταφερόμενους ρυπογόνους παράγοντες του κτιρίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) τα άτομα που περνούν πολλές ώρες μέσα σε στεγανά κτίρια και βιώνουν το σύνδρομο των άρρωστων κτιρίων «κοστίζουν στην κοινωνία περισσότερο από ό,τι αυτή κερδίζει από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας».

19 Ποιά η επίδραση στον άνθρωπo;
ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΡΩΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δερματικά συμπτώματα Αναφυλαξία προσώπου Αναφυλαξία χεριών Εκζέματα Συμπτώματα στα μάτια Ερεθισμός ματιών Πρήξιμο βλεφάρων Ρινικά συμπτώματα Ρινική καταρροή Ρινική συμφόρηση Συμπτώματα φάρυγγα Ξηρός λαιμός Πόνος στο λαιμό Βήχας Γενικά συμπτώματα Πονοκέφαλος Κόπωση Υπνηλία

20 Αερισμός Ο αερισμός είναι ο μηχανισμός κατά τον οποίο παρέχεται καθαρός αέρας σε έναν εσωτερικό χώρο. Ο αερισμός των χώρων ενός κτιρίου έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών του χώρου σε οξυγόνο, να απομακρύνει και διαλύσει τις δυσάρεστες οσμές και ρύπους ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο τη ρύπανση του εσωτερικού χώρου και τέλος να παρέχει θερμική άνεση με βάση το ανθρώπινο ισοζύγιο θερμότητας. Από τους παραπάνω στόχους του αερισμού είναι σαφές πως ο τελευταίος αποτελεί κρίσιμη παράμετρο του σχεδιασμού των κτιρίων για την επίτευξη και διασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας εσωτερικού αέρα και θερμικής άνεσης..

21 Αερισμός και εξοικονόμηση ενέργειας
Ως εκ τούτου, ο ανεπαρκής αερισμός συνδέεται με την εμφάνιση συμπτωμάτων υγείας στα κτίρια. Για παράδειγμα, μειωμένος ρυθμός αερισμού σχετίζεται με αυξημένη βακτηριολογική συγκέντρωση. Αν και τα συμπτώματα του Συνδρόμου των Άρρωστων Κτιρίων λαμβάνουν χώρα για οποιοδήποτε ρυθμό αερισμού, η συσχέτιση ρυθμού αερισμού και εμφάνισης συμπτωμάτων υγείας εξασθενίζει όταν ο ρυθμός αερισμού είναι μεγαλύτερος από 10 l/s και άτομο

22 Τεχνικές επίλυσης Οι στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων ποιότητας εσωτερικού αέρα, ιεραρχημένες με βάση την αποτελεσματικότητά τους, είναι οι εξής: Πρόληψη Αερισμός Καθαρισμός Αέρα Έλεγχος και Διαχείριση Κτιρίου Συντήρηση

23 Πρόληψη Πρόληψη είναι η αποφυγή εμφάνισης ρύπων και πηγών ρύπανσης μέσα στο χώρο. Με αυτή τη λογική, απαραίτητο κριτήριο είναι να προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές ρύπανσης και τα χαρακτηριστικά τους και να βρεθούν τρόποι εξάλειψης ή απομόνωσης των πηγών. Οι πηγές ρύπανσης είναι διαχωρισμένες σε 4 κύριες κατηγορίες: Εξωτερικές πηγές (Χαρακτηριστικά περιοχής: Εξωτερικός αέρας, έδαφος και νερό μικροκλίμα). Πηγές κτιρίου (Κέλυφος κτιρίου, δομικά υλικά, συστήματα αερισμού, θέρμανσης και ψύξης). Περιεχόμενα κτιρίου (Έπιπλα, υλικά, συσκευές, εξοπλισμός και μηχανήματα που βρίσκονται μέσα στο κτίριο). Χρήστες κτιρίου (Ζωτικές λειτουργίες και δραστηριότητες (είδος δραστηριοτήτων, λειτουργικό πρόγραμμα, χώροι με συγκεκριμένες χρήσεις).

24 Αερισμός-Φυσικός αερισμός
Πλεονεκτήματα Φυσικού Αερισμού Μειονεκτήματα Φυσικού Αερισμού Οικονομία Καλή ανακύκλωση αέρα (αν υπάρχουν αρκετά ανοίγματα) Μικρό κόστος συντήρησης Δεν απαιτεί χώρο για μηχανήματα Περιορισμένος έλεγχος εξαερισμού Δημιουργία πιθανών προβλημάτων ποιότητας αέρα. Μη λειτουργικό σε πυκνοκατοικημένες περιοχές Μη λειτουργικό σε ακραία κλίματα Δεν είναι εύκολα δυνατός ο καθαρισμός – φιλτράρισμα αέρα

25 Αερισμός - Μηχανικός αερισμός
Αερισμός με μίξη Αερισμός με εκτόπιση

26 Μηχανικός αερισμός – Συγκρίσεις μεθόδων
Ισορροπημένος μηχανικός αερισμός με μίξη Ισορροπημένος μηχανικός αερισμός με εκτόπιση Ελεγχόμενος αερισμός Πλεονεκτήματα Φιλτράρισμα παρεχόμενου αέρα Εύκολη θέρμανση χώρου Φιλτράρισμα και καθαρισμός αέρα Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα Βελτιστοποίηση ρυθμού αερισμού Εξοικονόμηση ενέργειας Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Απαιτεί καλή μόνωση κτιρίου. Πιθανή η μη ανακύκλωση αέρα–Αέρας μεταφέρεται από αγωγούς σε απαγωγούς χωρίς να περάσει από λειτουργικούς χώρους. Υψηλό κόστος εφαρμογής και συντήρησης. Απαραίτητη η ολοκληρωτική σφράγιση κτιρίου. Δεν είναι εφικτός ο έλεγχος θερμοκρασίας Περιορισμένος έλεγχος από αισθητήρες- συνήθως CO2 και υγρασίας. Οι αισθητήρες δεν ευαισθητοποιούνται πάντα από τον μολυσμένο αέρα.

27 Καθαρισμός αέρα - Φίλτρα
Η λειτουργία των συστημάτων καθαρισμού του αέρα στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένους μηχανισμούς που τους διαχωρίζουμε σε μηχανικές διεργασίες, σε διεργασίες που στηρίζονται σε ηλεκτρικές δυνάμεις και σε χημικές διεργασίες. Ανάλογα με τη σύσταση και το είδος του ρύπου, τη συγκέντρωση αυτού μέσα στο χώρο καθώς και τη σύσταση του χώρου, γίνεται η επιλογή του πιο κατάλληλου συστήματος καθαρισμού του αέρα.

28 Φίλτρα αέρα Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι τα πλέον αποτελεσματικά στην απομάκρυνση αερίων και υδρατμών με προσρόφηση. Ο ενεργός άνθρακας έχει τη μορφή σφουγγαριού, διαθέτει δηλαδή ένα δίκτυο από πόρους διαφόρων διαστάσεων που μπορεί να κυμαίνονται από <2 nm μέχρι και >50 nm. Έτσι, ο ενεργός άνθρακας έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια ανά μονάδα μάζας, πράγμα που επιτρέπει στα αέρια μόρια να προσκολλώνται με ευκολία στην επιφάνειά του. Ο ενεργός άνθρακας μπορεί να αποτελείται από κάρβουνο, από ξύλο ή τύρφη. Κάθε πρώτη ύλη έχει και την συγκεκριμένη εφαρμογή της. Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα συλλαμβάνουν το 95% των αερίων ρύπων, συμπεριλαμβανομένων μικροβίων, μυκήτων, βακτηριδίων και ακόμη και ιών. Το φίλτρο αντικαθίσταται σε ετήσια βάση.

29 Έλεγχος των πηγών ρύπανσης και διαχείριση κτιρίου
Απαραίτητος είναι ο συνεχής έλεγχος των λειτουργιών και εργασιών που διεξάγονται μέσα στο κτίριο και των αντίστοιχων πηγών ρύπανσης. Έτσι, διεργασίες που είναι ρυπογόνες πρέπει να ελέγχονται στην πηγή και να περιορίζονται όσο το δυνατόν χρονικά και τοπικά. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου πρέπει επιπλέον να γίνεται σωστή διαχείρισή του από τη διεύθυνση αλλά και από τους ίδιους τους χρήστες του. Σωστή διαχείριση από τους χρήστες μπορεί να είναι η διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας, εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό, στα επιτρεπτά επίπεδα, η ανανέωση φρέσκου αέρα όπου αυτό είναι επιτρεπτό, η αποφυγή εισαγωγής ρυπογόνων παραγόντων μέσα στα κτίρια, αλλά και η μη παρεμπόδιση της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και των συσκευών καθαρισμού του αέρα. Με τη σωστή εκπαίδευση της διεύθυνσης και των χρηστών του κτιρίου, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος.

30 Οπτική άνεση Για την επίτευξη οπτικής άνεσης στο εσωτερικό των χώρων θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ικανοποίηση των τεσσάρων παρακάτω προϋποθέσεων: Εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου φωτισμού στο εσωτερικό του χώρου ανάλογα με τον τύπο εργασίας. Ορθή αντίθεση της φωτεινότητας των διαφόρων επιφανειών περιλαμβανομένων και των ανοιγμάτων με σκοπό την αποφυγή θάμβωσης. Εξασφάλιση της οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον. Ευχάριστη οπτική εικόνα του εξωτερικού οπτικού πεδίου.

31 Θάμβωση Τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού σε ένα χώρο είναι συνάρτηση των δραστηριοτήτων και εργασιών μέσα στο χώρο. Ταυτόχρονα με την εξασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων φωτισμού σε ένα χώρο είναι απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της θάμβωσης στον χώρο των κτιρίων. Εν γένει υπάρχουν δυο τύποι θάμβωσης:  Η θάμβωση αντίθεσης φωτισμού, που δημιουργείται από την υπερβολική αντίθεση φωτισμού στο οπτικό πεδίο. Συνήθως αυτού του είδους η θάμβωση προκαλείται λόγω της θέας μεγάλων τμημάτων ουρανού από το παράθυρο. Η θάμβωση πέπλου, η οποία δημιουργεί γύρω από μια λαμπερή φωτεινή πηγή ένα χώρο όπου υπάρχει μειωμένη δυνατότητα όρασης των αντικειμένων.

32 Οπτική άνεση Ο τρίτος παράγοντας εξασφάλισης της οπτικής άνεσης στο εσωτερικό των χώρων είναι η δυνατότητα οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον. Ένας καλός δείκτης της ψυχολογικής σημασίας της οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον δια μέσω των παραθύρων και των διάφανων τμημάτων του κτιρίου είναι η διανομή των χώρων που καταλαμβάνονται από τις διάφορες βαθμίδες προσωπικού σε εργασιακούς χώρους. Η επιθυμία για οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, σχετίζεται με την ποιότητα της εξωτερικής θέας. Συνήθως κατά τον σχεδιασμό διακρίνονται τρεις ζώνες θέας:  Του ουρανού Του ορίζοντα Του εδάφους

33 Παράγοντας φυσικού φωτισμού
Για την αξιολόγηση της ποσότητας του φυσικού φωτισμού σε ένα κτίριο, το ποσό του φυσικού φωτισμού που εισέρχεται σε ένα χώρο μπορεί να εκφραστεί σαν το επί τοις εκατό πηλίκο του εσωτερικού φωτισμού ως προς τον αντίστοιχο εξωτερικό φωτισμό σε οριζόντιο επίπεδο σε συνθήκες πλήρους νεφοκάλυψης. Το πηλίκο αυτό λέγεται παράγοντας φυσικού φωτισμού DF (Daylight Factor) και ορίζεται ως: DF = Ei / Ee (%) Ζώνη Παράγοντας φυσικού φωτισμού (DF) Συνεισφορά παράγοντα φυσικού φωτισμού Φωτεινή >6% Μεγάλη Μέτρια 3-6% Καλή Σκοτεινή 1-3% ανεπαρκής Πολύ σκοτεινή 0-1% Φτωχή

34 Επίπεδα φωτισμού

35 Μελέτες ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος

36 Η περιβαλλοντικη Ποιοτητα του Κτιριακου Χωρου συνδεεται με :
Την επιτευξη θερμικης ανεσης εντος των κτιριων Την επιτευξη οπτικης ανεσης εντος των κτιριων Την αποφυγη της οποιας χημικης και βιολογικης ρυπανσης εντος των χωρων Την επιτευξη αποδεκτης ακουστικης αποδοσης Και ολα αυτα..... Με την καταναλωση της μικροτερης δυνατης προσθετης ενεργειας

37 Ποιοτητα του αερα στις ελληνικες κατοικιες - 50 κτιρια, (2005)
Ποιοτητα του αερα στις ελληνικες κατοικιες κτιρια, (2005) C A C A C A

38

39 Ο Ο 9 8 7 ) 6 (mg/m 5 Concentration TVOC 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 schools
7,0 7 6,0 ) 6 (mg/m 3 5,0 5 Concentration TVOC 4,0 4 3 Concentration TVOC (ppm) 3,0 2 2,0 1 1,0 0,0 1 2 3 4 5 6 8:36 9:48 11:00 12:12 13:24 schools Heure (h:mm)

40 Ο Ο 200 400 600 800 1000 1200 1400 8:35 9:47 10:59 12:11 13:23 Heure(h:mm) Concentration en CO 2 (ppm)

41 Παράδειγμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

42 Sensors

43 Window motor

44 The installation (3) Shading device

45 The installation (4) PC & PLC

46 Control with the IBEMS

47 Control with the IBEMS

48 Control with the IBEMS

49 Control with the IBEMS

50 Control with the IBEMS

51 Control with the IBEMS

52 Control with the IBEMS

53 Control with the IBEMS

54 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΥΤΕ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BEMS
Μεθοδολογία: Συλλογή κατασκευαστικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών κτιρίου. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης & συλλογή μετρήσεων. Μοντελοποίηση κτιρίου στο TRNSYS. Σύγκριση μετρήσεων με τις εξόδους του μοντέλου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Αθήνα -Ελλάδα ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 7 όροφοι - γραφεία ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Καθημερινά 09:00-17:00 (ορισμένες φορές παράταση χρήσης) ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 20-21ο C χειμερινή περίοδος 26ο C θερινή περίοδος 18-22ο C χώρους servers ΥΓΡΑΣΙΑ <60% χώρους servers ΑΕΡΙΣΜΟΣ 30 m3/h/άτομο (30 m3/h/άτομο σε χώρους που επιτρέπεται το κάπνισμα) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 500 lux γραφεία, 200 lux σε χώρους περιστασιακής χρήσης ΒΥΤΕ Α.Ε.

55 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Περίοδος μετρήσεων: 4/12/05 - 22/02/06
Μετρούμενα μεγέθη (σε ωριαία βάση): εσωτερική θερμοκρασία, σχετική υγρασία, συγκέντρωση CO2.και ενεργειακή κατανάλωση VRV (θέρμανση, ψύξη, αερισμός) Παράδειγμα: Ισόγειο (νέο και υφιστάμενο κτίριο)

56 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Μέση εσωτερική θερμοκρασία Group of zones Τ meas(oC) Ttrnsys(oC) DIFF DIFF (%) Time Period: 01/01/2006 – 20/02/2006 (Winter period) Basement new 17.8 16.9 -0.91 -5.11 Basement existing 19.9 -2.08 -10.46 Mezzanine new 22.2 20.5 -1.74 -7.82 Mezzanine existing 20.1 -2.16 -9.73 1st Floor new 15.8 15.3 -0.54 -3.44 1st Floor existing 19.0 -0.84 -4.25 2nd Floor new 17.3 16.6 -0.74 -4.27 2nd Floor existing 20.7 -0.66 -3.16 3rd Floor new 18.1 17.6 -0.48 -2.63 3rd Floor existing 20.8 19.6 -1.15 -5.55 4th Floor new 19.3 -1.67 -8.66 4th Floor existing 21.9 20.2 -1.75 -7.98 5th Floor new 16.2 14.6 -1.57 -9.71 5th Floor existing -1.71 -7.71 6th Floor existing 21.5 18.9 -2.60 -12.08 7th Floor existing 18.4 -0.82 -4.26 AVERAGE -1.34 -6.68 Group of zones Tmeas (oC) Ttrnsys (oC) DIFF DIFF (%) Time Period: 23/05/2006 – 25/07/2006 (Summer period) Basement new 25.1 25.9 0.78 3.12 Basement existing 26.4 27.1 0.74 2.81 Mezzanine new 28.0 28.8 0.83 2.97 Mezzanine existing 0.65 2.47 1st Floor new 27.3 28.2 0.91 3.32 1st Floor existing 25.4 26.0 0.57 2.24 2nd Floor new 26.1 1.24 4.75 2nd Floor existing 26.3 0.93 3.66 3rd Floor new 26.7 1.63 6.49 3rd Floor existing 25.8 26.2 0.43 1.65 4th Floor new 26.9 1.83 7.31 4th Floor existing 27.4 1.31 5.02 5th Floor new 25.6 2.54 5th Floor existing 0.49 1.84 6th Floor existing 26.8 3.00 7th Floor existing 25.7 26.5 3.25  AVERAGE 3.53

57 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Γραφείο 6ος όροφος Ζώνη 3 (15/02/2006) Αίθουσα σεμιναρίων ισόγειο Ζώνη 2 (05/07/2006)


Κατέβασμα ppt "Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google