Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυπαρισσία Παπανικολάου ou ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυπαρισσία Παπανικολάου ou ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυπαρισσία Παπανικολάου http://hermis.di.uoa.gr/papanikola ou ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 6 o ΠΑΚΕ Αττικής / Στερεάς Ελλάδας, 6 o Πρόγραμμα ΠΕ02-ΠΕ03 Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

2 E-learning (Electronic learning) η-μάθηση (1/3) “E-learning “E-learning Term covering a wide set of applications and processes, such as Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms, and digital collaboration. It includes the delivery of content via Internet, intranet/extranet (LAN/WAN), audio- and videotape, satellite broadcast, interactive TV, CD-ROM, and more.” American Society for Training & Development (ASTD) http://www.learningcircuits.org/glossary.html http://www.learningcircuits.org/glossary.html

3 E-learning (Electronic learning) ? (2/3) Electronic learning eLearning Electronic learning or eLearning is a general term used to refer to computer-enhanced learning. It is used interchangeably in so many contexts that it is critical to be clear what one means when one speaks of 'eLearning'. In many respects, it is commonly associated with the field of advanced learning technology (ALT), which deals with both the technologies and associated methodologies in learning using networked and/or multimedia technologies.advanced learning technology Wikipedia, 8/1/2008

4 E-Learningdigitally delivered content “E-Learning is the effective learning process created by combining digitally delivered content with (learning) support and services” π.χ. "A man takes his laptop to a remote cave in the Outer Hebrides away from any tutor support and sits there doing a training programme. Is he doing e- learning?" "No, because there is no tutor support and other services." "What if he had a mobile phone and was able to call a tutor?" "That's different - that is e-learning!" http://www.odlqc.org.uk/odlqc/n19-e.htm “ The Open University's style of teaching is called 'supported open learning', also known as 'distance learning '. http://www.open.ac.uk/about/ou/p5.shtml http://www.open.ac.uk/about/ou/p5.shtml E-learning (Electronic learning) ? (3/3)

5 Yβριδικό μοντέλο (blended learning) Συνδυάζει την ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ με την διαδικτυακή μάθηση (web-based learning) Στόχος: διερεύνηση ένταξης e-δραστηριοτήτων με βάση το εποικοδομητικό και κοινωνικο- πολιτισμικό μοντέλο σε παραδοσιακά ακαδημαϊκά μαθήματα

6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μαθημάτων/Μάθησης/Περιεχομένου  Learning Management Systems (LMS)  Course Management Systems (CMS)  Content Management Systems (CMS)  Learning Content Management System (LCMS)

7 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ( Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ( Learning Management Systems - LMS) συχνά αναφέρονται και ως Course Management Systems  Περιβάλλοντα ασύγχρονης εκπαίδευσης  WebCT, Blackboard, Virtual-U, COSE, TopClass, Intralearn, LearningSpace, Moodle (open source), A-tutor (open source), e-class (open source)  Περιβάλλοντα ασύγχρονης εκπαίδευσης  CENTRA Επιλέγοντας Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων/Mάθησης/Περιεχομένου http://www.edutools.info/course/productinfo/index.jsp http://www.cmsmatrix.org/

8  υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες μιας εικονικής τάξης (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, διαχειριστές) να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους (εκπαιδευτικές και διαχειριστικές).  επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να αναπτύσσουν και να παρέχουν online εκπαιδευτικό περιεχόμενο (educational content) έχοντας λίγη ή καθόλου εμπειρία προγραμματισμού σε HTML ή άλλες Web γλώσσες προγραμματισμού.  παρέχουν ένα κεντρικό σημείο παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου και επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης ( Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems - LMS)

9 Νέες δυνατότητες…  Επιτρέπουν στους εκπαιδευτές να διαχειρίζονται τις τάξεις τους, να αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό, να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της τάξης και να αρχειοθετούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα;  Παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες συμμετοχής και συνεισφοράς στο μάθημα, επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από τη χρήση ασύγχρονων/σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας;  Επιτρέπουν σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές τη διαρκή πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων και επικοινωνία πέρα από χρονικούς περιορισμούς;

10 Υπηρεσίες των LMS  διανέμουν το εκπαιδευτικό υλικό  διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης της εικονικής τάξης (εγγραφή μαθητών, ορισμός τάξεων και εκπαιδευτών, εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού)  υποστηρίζουν τη συνεργασία και επικοινωνία καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (λίστες συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, chat)  υποστηρίζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (τεστ αυτόματης διόρθωσης, ενημέρωση εκπαιδευτών για τις επιδόσεις των εκπαιδευόμενων και την πλοήγησής τους στο υλικό, καταγραφή αλληλεπίδρασης)

11 Οργανώνοντας Διαδικτυακά Μαθήματα Μοντέλο Ασύγχρονης Επικοινωνίας Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται περιοδικά, σε μη πραγματικό χρόνο Επικοινωνία σε μη πραγματικό χρόνο; Αυτοελεγχόμενη μάθηση σε προσωπικό χώρο και χρόνο με ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα; Εκπαιδευτικό υλικό υψηλών προδιαγραφών; Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος, το οποίο επιπλέον υποστηρίζει την επικοινωνία της ηλεκτρονικής τάξης: e-mail, chat, λίστες συζήτησης, bulletin boards; Μοντέλο Σύγχρονης Επικοινωνίας Μία πραγματικού χρόνου, κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτή εκπ. διαδικασία όπου όλοι οι συμμετέχοντες εισέρχονται τον ίδιο χρόνο και επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο; Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης σε ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα; Οι εκπαιδευόμενοι διαμοιράζονται πηγές και εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο; Οι εκπαιδευτές ελέγχουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό υλικό και επικοινωνούν με εκπαιδευόμενους μέσω ηχητικών μηνυμάτων και κειμένου;

12 LMS πέτυχαν ως προς… LMS όπως WebCT, Blackboard, χρησιμοποιούνται για  διανομή εκπ. υλικού  διαχείριση (students enrollment, user registrations, student profiling, tutor monitoring)  ενίσχυση επικοινωνίας (e-mail, forums, chat, shared applications)

13 Τρέχουσες τάσεις στα LMS …σε εξέλιξη  έμφαση στη μάθηση αντί της παροχής υλικού (content delivery)  Eκπαίδευση από Απόσταση ως μια διαδικασία μάθησης βασισμένη στη δραστηριότητα  Οπτική των multi-learner περιβαλλόντων (vs single- learner)

14 …προς μια νέα γενιά LMS στοχεύουν να προωθήσουν •Μάθηση, συνεργασία βασισμένη στη δραστηριότητα LAMS: a tool for designing, managing and delivering online collaborative learning activities. These activities can include a range of individual tasks, small group work and whole class activities based on both content and collaboration. •αίσθηση κοινότητας Moodle is a course management system (CMS) - a free, Open Source software package designed based on social constructionist pedagogy, to help educators create effective online learning communities.Open Source

15 Moodle: CMS προσανατολισμένο στη δραστηριότητα  open source  Πλήρες πακέτο για διαχείριση, σχεδίαση και παροχή μαθημάτων  Θεωρητικό πλαίσιο: constructivism/socio- constructivism  LAMS προσβάσιμο μέσω Moodle  Τεράστια κοινότητα χρηστών (προγραμματιστές, εκπαιδευτικοί) με πάνω από 330,000 εγγεγραμμένους χρήστες, που μιλούν περισσότερες από 70 γλώσσες σε 196 χώρες

16 Εικονικός χώρος τάξης: Μοοdle Το Μοοdle παρέχει: (α) εργαλεία που συμβάλλουν στην περιγραφή/παροχή του σεναρίου στους εκπαιδευόμενους: Ετικέτες (Labels), Πηγές (Resources), Eργασία (Είδος: φορτώστε ενα αρχείο), Eργασία (Είδος: online text) (β) εργαλεία που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση των μελών της εικονικής τάξης: Άτομα, Chat, Ομάδες συζητήσεων (γ) εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση του ‘χώρου’ εκπόνησης του σεναρίου: Εβδομαδιαία περιγραφή, Δραστηριότητες, Διαχείριση, Τα μαθήματά μου, Ημερολόγιο / Τελευταία γεγονότα / Επικείμενα γεγονότα, Συνδεδεμένοι χρήστες

17 Ποικιλία χρήσεων εργαλείων Moodle

18 Χρήσιμες πηγές Virtual Universities Spain http://www.uoc.edu/web/eng/index.html Africa http://www.avu.org/http://www.uoc.edu/web/eng/index.htmlhttp://www.avu.org/ African Distance Learning Association http://www.physics.ncat.edu/~michael/adla/http://www.physics.ncat.edu/~michael/adla/ European Distance Education Network http://www.eden.bme.hu/http://www.eden.bme.hu/ Open Universities England http://www.open.ac.uk France http://www.cned.fr/index4.htmhttp://www.open.ac.ukhttp://www.cned.fr/index4.htm Greece http://www.eap.grGermany http://www.fernuni-hagen.de/http://www.eap.grhttp://www.fernuni-hagen.de/ Netherlands http://www.ou.nl/is/is_shp-infonet/prd/deluxe.asphttp://www.ou.nl/is/is_shp-infonet/prd/deluxe.asp Spain http://www.uned.es/webuned/home.htmhttp://www.uned.es/webuned/home.htm China Central Radio and TV University(I) ttp://www.edu.cn/20010101/21803.shtml Χρήσιμες πηγές European Distance and E-learning Network: http://www.eden.bme.hu/http://www.eden.bme.hu/ Distance Education Resources: http://www.fae.plym.ac.uk/tele/resources.htmlhttp://www.fae.plym.ac.uk/tele/resources.html Distance learning and educational technology journals and publications: http://www.elearners.com/resources/journals.asp http://www.elearners.com/resources/journals.asp Globewide Network Academy: http://www.gnacademy.org/http://www.gnacademy.org/


Κατέβασμα ppt "Κυπαρισσία Παπανικολάου ou ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google