Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 1

2 2

3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 2007-2009
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Η Δημοτική Αρχή σχεδίασε και υλοποίησε μία σειρά δράσεων διοικητικού περιεχομένου, που είχαν ως στόχο: την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου την εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων στην ιεραρχία, με τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Παρεμβάσεις στις υποδομές και τον εξοπλισμό με στόχο την βελτίωση των συνθηκών εργασίας Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας με την ενίσχυση των δικτύων, της επικοινωνίας και των πληροφοριακών συστημάτων Σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου λειτουργίας των Στελεχών του Δήμου

4 Α.1.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ύπαρξη αδυναμίας αποτύπωσης πραγματικής εικόνας δύναμης προσωπικού Σχεδιάσθηκε & υλοποιήθηκε απογραφή και ποιοτική αξιολόγηση προσωπικού Σύσταση «Τμήματος Απασχόλησης» - καθημερινή παρακολούθηση μεταβολών Δημιουργία και λειτουργία μηχανογραφικής εφαρμογής για την παρακολούθηση των μεταβολών

5 Α.1.2 ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Καθιερώθηκε υποχρεωτικά η επισήμανση κάρτας παρουσίας Αυστηρός έλεγχος στις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση Καθιερώθηκε η προέγκριση της υπερωριακής απασχόλησης Καθημερινός έλεγχος απουσιών Στόχος των παραπάνω η σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων Διαπραγματεύσεις με Σωματεία εργαζομένων

6 Α.1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δεν υπήρχε σχεδιασμός εκπαίδευσης Το 25% των διοικητικών υπαλλήλων γνώριζε χειρισμό Η/Υ Έγινε σχεδιασμός αναγκών εκπαίδευσης για όλες τις Διευθύνσεις Την τριετία εκπαιδεύθηκαν υπάλληλοι Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ημερίδα για τα στελέχη

7 Α.1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

8 Α.1.4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Διαπίστωση αναγκαιότητας ενίσχυσης με μόνιμο προσωπικό Δήμος Αθηναίων προκήρυξη 331 θέσεων μόνιμου προσωπικού – ενίσχυση κυρίως δύναμης Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ολοκλήρωση Ιανουάριος 2010 Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (ΔΒΑ) – Προκήρυξη 278 θέσεις μόνιμου προσωπικού – Ολοκλήρωση εντός Φεβρουαρίου 2010

9 Α.1.5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα η άμεση αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων παλαιοτέρων ετών Έκλεισαν όλες οι εκκρεμότητες με τις παροχές και τα είδη ατομικής προστασίας Αποκαταστάθηκε η ομαλή ροή πληρωμών μισθοδοσίας χωρίς καθυστερήσεις Έγιναν ιατρικές εξετάσεις σε περίπου εργαζόμενους των Διευθύνσεων Καθαριότητας, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, Τροχαίου Υλικού και Πρασίνου & Κηποτεχνίας

10 Α.1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές ημερίδες με τους επόπτες και Επιστάτες και δόθηκαν γραπτές αρμοδιότητες Ανατέθηκε και υλοποιήθηκε μελέτη αναδιοργάνωσης του «Υπολογιστηρίου» με στόχο την εναρμόνιση λειτουργίας του με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Έγιναν οργανωτικές αλλαγές στην λειτουργία του Γραφείου Κίνησης

11 Α.1.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σχεδιάσθηκε μηχανογραφική εφαρμογή για τον καθημερινό έλεγχο της κίνησης των απορριμματοφόρων Αύξηση της κίνησης των απορριμματοφόρων από 40 ημερησίως τον Οκτώβριο 2007 σε 78 τον Ιανουάριο 2008. Σήμερα μετά και την αγορά των νέων απορριμματοφόρων το Γραφείο Κίνησης διαχειρίζεται επιτυχώς την κίνηση 200 απορριμματοφόρων παντός τύπου ημερησίως

12 Α.1.7 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Δημιουργήθηκαν ομάδες απογραφής και έγινε πλήρης καταγραφή του αριθμού και της κατάστασης του στόλου οχημάτων του Δήμου Η καταγραφή βοήθησε στην άμεση αξιοποίηση οχημάτων που βρίσκονταν εκτός λειτουργίας Τέθηκαν σε λειτουργία σάρωθρα και πλυστικά μηχανήματα που μέχρι τότε ήταν ακινητοποιημένα Έχει κινηθεί η διαδικασία απόσυρσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται στο εργοτάξιο της Ζωφριάς

13 Α.1.8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η Διεύθυνση διαχειρίζεται την συντήρηση περίπου οχημάτων παντός τύπου Έγιναν ενέργειες εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Διεύθυνσης Αγοράσθηκε και λειτουργεί στην Διεύθυνση μηχανογραφική εφαρμογή προγραμματισμού και διαχείρισης της συντήρησης του στόλου οχημάτων Εκπονήθηκε μελέτη αναδιοργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της Διεύθυνσης από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και βρισκόμαστε στην φάση υλοποίησης

14 Α.1.9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Όλη η αλληλογραφία παρακολουθούνταν μέσω χειρόγραφου πρωτοκόλλου Δεν υπήρχε η δυνατότητα ελέγχου της πορείας της διακίνησης των εγγράφων Σχεδιάσθηκε σε συνεργασία με την ΔΑΕΜ και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο 2007 η εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Παρακολουθείται πλέον η ροή των εγγράφων σε κάθε φάση διεκπεραίωσης τους ως την τελική τους ολοκλήρωση Ο αριθμός των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων από το πρωτόκολλο το 2009 ανήλθε σε έγγραφα

15 Α.1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Προμήθεια καινούριων Η/Υ και αντίστοιχων περιφερειακών 61 συσκευές FAX 42 Φωτοτυπικά μηχανήματα 13 Scanner 16 Τηλεφωνικά κέντρα

16 Α.1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Β) ΔΙΚΤΥΑ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ Αναβάθμιση των υπαρχόντων δικτύων και σύνδεση όλων των απομακρυσμένων Διευθύνσεων με την Λιοσίων Πλήρης αναβάθμιση του COMPUTER ROOM Ηλεκτρονική διασύνδεση και on-line επικοινωνία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα Ενισχύθηκε η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων Έγινε διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων με τις επιχειρησιακές μονάδες υποστήριξης (ΜΥΑ – ΟΑΚΠ) Δημιουργία υποδομών στην Διεύθυνση Καθαριότητας(Computer room , δομημένη καλωδίωση, ασφάλεια συστημάτων κ.λ.π.)

17 Α.1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχου προϋπολογισμού Μηχανογραφική εφαρμογή συντήρησης στόλου οχημάτων Μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης προμηθειών Μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης καυσίμων Μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης τεχνικών έργων (Primavera) Μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης αδειών τομών Μηχανογραφική εφαρμογή μηνιαίου report για την ελεγχόμενη στάθμευση Μηχανογραφική εφαρμογή καταγραφής συμβάντων της Δημοτικής Αστυνομίας

18 Α.1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Προγράμματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού AutoCAD Προγράμματα στατικών υπολογισμών Statics 2 τεμ., Stereostatica 1 τεμ. Προγράμματα επεξεργασίας εικόνων CorelDraw 9 1 τεμ. Πρόγραμμα οδοποιίας Prost, Cad solutions 1 τεμ. Προγράμματα Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Auto fire & Adapt ( 5 θέσεων) Πρόγραμμα εκπόνησης τευχών δημοπράτησης Procost 3 τεμ. Πρόγραμμα ενημέρωσης τεχνικής νομοθεσίας

19 Α.1.10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Δ) ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ Δ.Α. (PORTAL) Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου Δημιουργία δυναμικού κέντρου αμφίδρομης επαφής με τους χρήστες (πολίτες, επιχειρήσεις κ.λ.π.) Παροχή κάθε είδους πληροφόρησης (οδηγίες, ενημέρωση, ειδήσεις κ.λ.π.) Παροχή διευκολύνσεων στους δημότες (κυβερνητικές υπηρεσίες, πληρωμές τελών – οφειλών κ.λ.π.) Ε) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ – WIFI Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο INTERNET σε τέσσερα σημεία Πλατεία Συντάγματος, Πλατεία Κοτζιά, Θησείο

20 Α.1.12. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην σύνταξη τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο συντάχθηκε από διεπιστημονική ομάδα του έργου από Υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Φροντίδα για το περιβάλλον Φροντίδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στους πολίτες Επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση Εσωτερική ανάπτυξη και οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμο

21 Α.1.13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΟΑΚΠ)
Ο ΟΑΚΠ την τριετία έδρασε επικουρικά στην λειτουργία των Υπηρεσιών. Οι δράσεις του ΟΑΚΠ ήταν: Διαχείριση αιτημάτων δημοτών: Σύνολο αιτημάτων διεκπεραιώθηκαν ποσοστό 87,41% Πλήρης καταγραφή φρεατίων Καταγραφή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικοπέδων Έλεγχος κατάληψης χώρων & πεζοδρομίων Έλεγχος αποκατάστασης τομών επί του οδοστρώματος και πεζοδρομίων Συμμετοχή στις συνολικές παρεμβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα

22 Α.1.13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΟΑΚΠ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Με συντονιστή τον ΟΑΚΠ η Δημοτική Αρχή ανέδειξε την πολιτική προστασία ως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συντάχθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πυροπροστασία και πυρασφάλεια των χώρων πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Συντάχθηκε Επιχειρησιακό Σχέδιο με το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» για την εκκένωση των Παιδικών Κατασκηνώσεων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Εκπονήθηκε αντιπλημμυρικό Επιχειρησιακό Σχέδιο με το όνομα «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ» Εκπονήθηκαν επίσης και είναι σε ισχύ επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της θερμικής εισβολής με το όνομα «ΦΑΕΘΩΝ» και αντισεισμικό επιχειρησιακό σχέδιο.

23 Α.1.13. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΟΑΚΠ)
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Έγινε ενεργοποίηση ομάδων εθελοντών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας και την διαχείριση των φυσικών καταστροφών Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Συμμετοχή τους θερινούς μήνες στις επιχειρήσεις πυροπροστασίας του Δήμου Αθηναίων Άσκηση διάσωσης από σεισμό στο κτίριο της Λιοσίων τον Φεβρουάριο 2008 σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων

24 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Τα επτά Δημοτικά Ιατρεία για πολλά χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί και οδηγούνταν σε κατάσταση απαξίωσης. Τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η ανάπτυξη τους και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους δημότες Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΥ&ΚΑ Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με το ΥΥ&ΚΑ για την ανάπτυξη των Δημοτικών Ιατρείων σε «Δημοτικά Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου» Χρηματοδότηση σύμφωνα με την προγραμματική από το ΥΥ&ΚΑ με 10 εκ. € ετησίως για 5 έτη Ήδη έχουν εκταμιευθεί και έχουν αποδοθεί στον Δήμο 15 εκ. €

25 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Β1. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αποκαταστάθηκε το ωράριο λειτουργίας των γιατρών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών Β.2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την ενίσχυση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων και την έγκαιρη προετοιμασία για την μετεξέλιξη τους σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, προσλήφθηκαν το Β’ εξάμηνο επαγγελματίες υγείας

26 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΙΑΤΡΟΙ 16 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 7 3 ΜΑΙΕΣ 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 5 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 6 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 42

27 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Β.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Από το 2007 έως και σήμερα η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την συμμετοχή 24 ιατρών σε 66 συνέδρια και ημερίδες, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της επιστημονικής τους επάρκειας Εκπαιδεύθηκε το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων στην χρήση Η/Υ και υλοποιήθηκε προμήθεια 14 Η/Υ για τα 7 Δημοτικά Ιατρεία

28 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Γ.1 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Συντάχθηκαν αρμοδιότητες για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοτικών Ιατρείων Εκπαιδεύθηκαν οι Διοικητικοί υπάλληλοι στην διαχείριση των μηνιαίων εκθέσεων και την διαχείριση της φωνητικής πύλης Γ.2 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Σχεδιάσθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2009 η σύνταξη μηνιαίου report από όλα τα Δημοτικά Ιατρεία. Στο report περιλαμβάνονται:

29 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Μηνιαία στοιχεία απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων (απουσίες, υπερωρίες, άδειες κ.λ.π.) Η κίνηση ασθενών ανά Δημοτικό Ιατρείο και Γιατρό. Εξάγονται συγκριτικά στοιχεία κίνησης ασθενών ανά Γιατρό και ειδικότητα Η κίνηση ασθενών ανά ασφαλιστικό ταμείο Η σύνθεση των ασθενών που επισκέπτονται τα Δημοτικά Ιατρεία ανά Υπηκοότητα και ηλικία Το σύνολο και το είδος των εργαστηριακών εξετάσεων ανά Ιατρείο

30 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Γ.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Υπογράφηκε σύμβαση με τον ΟΤΕ και λειτουργεί από τον Νοέμβριο 2008 η φωνητική πύλη Κλείσιμο ραντεβού με κλήση του τετραψήφιου 1515 για την διευκόλυνση των δημοτών Καταχώρηση στο ίδιο σύστημα όλων των ασθενών που επισκέπτονται τα Δημοτικά Ιατρεία και αυτόματη δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων για την λειτουργία των Ιατρείων Το 2009 τα Δημοτικά Ιατρεία εξυπηρέτησαν πολίτες που διαμένουν στην πόλη των Αθηνών

31 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Γ.4 ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχουν συμπληρωθεί πάνω από κάρτες υγείας από τους Γενικούς Ιατρούς στα δύο Δημοτικά Ιατρεία που λειτουργεί πιλοτικά Δ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δ.1 ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Παρελήφθησαν το 2007 και λειτουργούν 3 νέες οδοντιατρικές έδρες στα Δημοτικά Ιατρεία Είναι σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού € Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες Εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση προμηθειών, ηλεκτρονικού φακέλου, και πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας

32 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Δ.2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν οι τεχνικές μελέτες για τα 4 ιδιόκτητα Δημοτικά Ιατρεία Ολοκλήρωση ενεργειών από το ΥΥ&ΚΑ για την άδεια κατεδάφισης του Δημοτικού Ιατρείου στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα Έως το Φθινόπωρο του 2010 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και θα λειτουργούν τα δύο πρώτα Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου στο 6ο και 5ο Διαμέρισμα

33 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Ε. ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΡΙΠΗΣ Στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας της γρίπης ο Δήμος Αθηναίων προέβη στις εξής ενέργειες: Λειτούργησε επτά (7) Ιατρεία γρίπης. Εξετάσθηκαν δημότες Τέθηκαν σε λειτουργία 12 εμβολιαστικά κέντρα και εμβολιάσθηκαν δημότες Επιχειρησιακά είναι έτοιμα να λειτουργήσουν αν χρειασθεί άλλα 15 εμβολιαστικά κέντρα

34 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Στ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ίδρυση Μονάδας ανακούφισης πόνου και παρηγορητικής αγωγής σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη» Πραγματοποίηση 1ο Φεστιβάλ Υγείας του Δήμου Αθηναίων από 22 έως 24 Οκτωβρίου 2008 αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου τοθ μαστού. Πραγματοποίηση του 2ου Φεστιβάλ υγείας από 28/11/2009 έως 1/12/2009 με θέμα την ενημέρωση για το AIDS Δημιουργία Ιατρείων εργασίας σε Υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής & Ασφάλειας και την προστασία της Υγείας των εργαζομένων

35 Α.1.14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Ζ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ίδρυση του Οργανισμού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Σεπτέμβρη 2009 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχεδιασμός, έρευνα και η αξιολόγηση πολιτικών & υπηρεσιών υγείας Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας, Ψυχικής υγείας και σχολικής υγείας

36 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.2.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ Πριν Μετά

37 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.2.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΛΙΟΣΙΩΝ Πριν Μετά

38 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.2.3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ

39 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.2.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ

40 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

41 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΛΙΟΣΙΩΝ Καθαρισμός και διαγραμμίσεις θέσεων αυτοκινήτων Δημιουργία συνθηκών ασφαλείας Τοποθέτηση μπάρας εισόδου η οποία ανοίγει με ειδική κάρτα εισόδου

42 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ Απομάκρυνση μη χρήσιμων αντικειμένων Καθαρισμός και βαφή των ορόφων Τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων σήμανσης Αποκατάστασης συνθηκών υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς Αποκατάσταση εικόνας του Δήμου στους δημότες που επισκέπτονται τα γραφεία

43 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
8. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΠ Τοποθετήθηκαν υαλοπίνακες προστασίας σε όλες τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων στα ΚΕΠ για την προστασία από την άμεση επαφή με το κοινό Έγινε συντήρηση όλων των κλιματιστικών μονάδων και βάφηκαν οι χώροι εργασίας Αγοράσθηκαν και τοποθετήθηκαν καρέκλες επισκεπτών σε όλα τα ΚΕΠ για την διευκόλυνση της αναμονής των δημοτών Τοποθετήθηκαν και λειτουργούν μηχανήματα σειράς προτεραιότητας σε όλα τα ΚΕΠ Ανακαινίσθηκε και επεκτάθηκε το 1ο ΚΕΠ στην Ακαδημίας με την ενοικίαση διπλανού χώρου. Το ΚΕΠ διπλασιάσθηκε και οι συνθήκες εργασίας και η εξυπηρέτηση των δημοτών είναι πολύ καλύτερη

44 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Στο ΚΕΠ Αλλοδαπών επεκτάθηκαν οι χώροι εργασίας και εξυπηρέτησης των αλλοδαπών με την ενοικίαση διπλανού χώρου. Στον παλαιό χώρο διαμορφώθηκε χώρος αναμονής για τους αλλοδαπούς, δημιουργώντας έτσι ανθρώπινες και πολιτισμένες συνθήκες εξυπηρέτησης τους. Μέχρι σήμερα οι αλλοδαποί που επισκέπτονταν το ΚΕΠ περίμεναν στους εξωτερικούς χώρους των γραφείων (πεζοδρόμιο).

45 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ Βάφηκαν οι χώροι του συνεργείου Μεταφέρθηκαν καινούρια γραφεία και ντουλάπες Πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκποίηση των κάδων απορριμμάτων η οποία έχει ολοκληρωθεί και έχει απελευθερωθεί πολύτιμος χώρος Πραγματοποιήθηκε απογραφή των ανταλλακτικών στις αποθήκες της Ζωφριάς και ξεκίνησε διαδικασία εκποίησης τους. Έγινε αποκατάσταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις του συνεργείου Είναι σε εξέλιξη η περίφραξη του οικοπέδου για την ασφάλεια των υλικών που βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί

46 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
9. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ Σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στην Καθαριότητα και την Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου τον Φεβρουάριο του 2009 έγινε εξόρμηση δενδροφύτευσης του περιβάλλοντος χώρου του εργοταξίου, όπου φυτεύτηκαν 28 μεγάλα δέντρα, 180 μικρά και 30 θάμνοι.

47 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
10. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Έγινε μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας σε νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην Αγίου Κωνσταντίνου Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος σε νέο κτίριο Έχει δημοπρατηθεί και ξεκίνησαν εργασίες αναδιαμόρφωσης του χώρου που στεγάζεται η Διεύθυνση Αδειών Καταστημάτων στο ισόγειο της Λιοσίων, βελτιώνοντας έτσι δραστικά τις συνθήκες εργασίας σ’ αυτή την Διεύθυνση Ξεκίνησε η βαφή των χώρων στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας στην Ιερά Οδό Μετεγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο το Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα

48 Α.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Έγιναν παρεμβάσεις σε χώρους που στεγάζονται Υπηρεσίες στην Λιοσίων, έγινε αναδιάταξη των χώρων, αγοράσθηκε καινούριος εξοπλισμός γραφείων και βελτιώθηκαν αισθητά οι συνθήκες εργασίας Ενοικιάσθηκε νέο κτίριο γραφείων στο κέντρο της πόλης με στόχο την μετεγκατάσταση και κοινή συστέγαση των Διευθύνσεων Ληξιαρχείου & Δημοτολογίου που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικούς χώρους. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης εντός του Ιανουαρίου θα εκκενωθεί ο χώρος στο κτίριο της Κοτζιά και θα στεγασθεί εκεί το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου.

49 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ MOODY’S Έκθεση αξιολόγησης από την MOODY’S με την οποία κατατάσσει τον Δήμο Αθηναίων στο ανώτερο επίπεδο Α1 για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά Οι λόγοι αυτής της αξιολόγησης ήταν: Ο σοβαρός στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης του Δήμου, ο οποίος αντανακλάται με τα έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, τα αναπτυξιακά έργα και την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών Η ορθολογική οργάνωση των Υπηρεσιών του Η ενδελεχής ανάλυση των οικονομικών του μεγεθών Η παρακολούθηση της στρατηγικής του Δήμου

50 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Β.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συστάθηκε και λειτουργεί Τμήμα Ελέγχου Προϋπολογισμού, με αρμοδιότητες παρακολούθησης της εξέλιξης των μεγεθών του προϋπολογισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και Εταιρειών του Δήμου. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής ελέγχου του προϋπολογισμού του Δήμου που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων από τα Νομικά Πρόσωπα και οι Εταιρείες του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή για επεξεργασία και έλεγχο. Για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα ύπαρξης της συνολικής εικόνας εξέλιξης των προϋπολογιστικών στοιχείων για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα και τις Εταιρείες που εποπτεύει.

51 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Β.2.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τέθηκαν κανόνες για τις διαδικασίες που θα ισχύουν πλέον για κάθε είδος πληρωμής, Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται πλέον μόνο μέσω τραπεζών εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Στον Δήμο δεν διακινούνται μετρητά. Καταργήθηκε η υπάρχουσα δομή των διαχειριστών και όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω του κεντρικού ταμείου. Οι προμηθευτές πληρώνονται πλέον σε δύο συγκεκριμένες ημέρες τον μήνα. Γνωρίζουν πλέον τις ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής τους και έχουν μειωθεί δραστικά οι συναλλαγές με τους προμηθευτές στα ταμεία του Δήμου. Τέθηκαν διαδικασίες ελέγχου όλων των διαδικασιών και των ταμιακών κινήσεων

52 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Β.2.3 ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Στο τέλος του 2007 για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του 2008 συντάχθηκε με νέες διαδικασίες με την ενεργό συμμετοχή για πρώτη φορά όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων. Σύνταξη προϋπολογισμού σε ηλεκτρονική μορφή Μέσω αυτής της διαδικασίας και με την ύπαρξη πλέον σωστών ιστορικών στοιχείων, οι προϋπολογισμοί που συντάσσονται είναι αξιόπιστοι και πιο εύκολα ελέγξιμοι Θεσμοθετήθηκε από το 2007 η παρουσίαση του προϋπολογισμού πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης με την παρουσία Υπηρεσιακών Στελεχών των Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας σύνταξης του προϋπολογισμού είναι εξαιρετικά και οδηγούν σε πλήρη αναβάθμιση την λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών

53 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Β.2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για την καλύτερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου δημιουργήθηκε «Γραφείο Διαχείρισης οχημάτων» στην Διεύθυνση Ταμιακής Υπηρεσίας. Μέσω αυτής της διαδικασίας ορίζεται η διαδικασία απόσυρσης των παλαιών οχημάτων από τις Διευθύνσεις που ανήκουν Μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση έναρξη της διαδικασίας απόσυρσης του αυτοκινήτου με την άρση κυκλοφορίας, κατάθεση πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας και διακοπή ασφάλισης. Μέσω της ίδιας διαδικασίας καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την αγορά νέων οχημάτων Γίνεται σαφές ότι μ’ αυτή την διαδικασία θα υπάρχει πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση του μητρώου παγίων του Δήμου που τηρείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες

54 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Β.2.5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ Αλλαγή της υφιστάμενης διαδικασίας, παρακολούθησης και πληρωμής των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Οι λογαριασμοί πλέον παρακολουθούνται συγκεντρωτικά από την Ταμιακή Υπηρεσία, ύπαρξης πλέον δυνατότητας ελέγχου Οι καταναλώσεις παρακολουθούνται πλέον σε μηνιαία βάση με συγκριτικούς πίνακες κατανάλωσης με τα προηγούμενα έτη Παράλληλα σε συνεργασία με την ΔΑΕΜ και την Διεύθυνση Πληροφορικής ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε σε ριζικές τομές στην συνεργασία με τον ΟΤΕ για το κόστος των τηλεπικοινωνιών προσδοκώντας μείωση του κόστους περίπου 30%. Πιο συγκεκριμένα: Μετάπτωση στο Δίκτυο Σύζευξις για off net και on – net τηλεφωνία

55 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Αλλαγή οικονομικού προγράμματος ΟΤΕ. Φραγή όλων των πενταψήφιων αριθμών στο σύνολο του Δήμου Αλλαγή του τρόπου υλοποίησης της υπηρεσίας φωνητικής πύλης των δημοτικών ιατρείων - Επανεξέταση των φραγών των τηλεφωνικών συνδέσεων προς αριθμούς υψηλής χρέωσης Κατάργηση των ανενεργών κυκλωμάτων. Φραγή των κλήσεων προς ΕΠΑΚ (αριθμός κλήσης προς Internet Συγχώνευση PRI γραμμών ή κατάργηση επιλεγμένων γραμμών Διερεύνηση των χρηστών και έλεγχος για το ύψος των λογαριασμών τους ειδικά για κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα

56 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ
Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ Β.3.1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων έγινε νομοθετική ρύθμιση και από 1/1/2008 η είσπραξη του ποσοστού 30% επί των εσόδων από τα παράβολα των αλλοδαπών, γίνεται στην πηγή και αποδίδουμε το υπόλοιπο 70% στο Υπουργείο Οικονομικών, βελτιώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο σημαντικά την ρευστότητα του Δήμου Τελεσφόρησε η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και αυτή την στιγμή γίνεται αξιοποίηση των αρχείων του ΚΕΠΥΟ ΚΑΙ ΜΗΚΥΟ για τις απαιτήσεις που προέρχονται από τα τέλη ποσοστών 0,5% και 5% και παραβάσεις του ΚΟΚ. Μ’ αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή ροή είσπραξης των βεβαιωθέντων εσόδων. Οργανώθηκαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες και επιταχύνθηκε η διαδικασία βεβαιώσεων απαιτήσεων που εκκρεμούσαν επί σειρά ετών.

57 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ
Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ Δημιουργία νέου δικτύου σημείων είσπραξης, με την δυνατότητα πλέον πληρωμής από τους δημότες σε όλα τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και των ΕΛΤΑ. Έγιναν προσπάθειες είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από μεγάλους οφειλέτες και ήδη περιπτώσεις έχουν αποσταλεί στις οικείες ΔΟΥ. Κατά το οικονομικό έτος 2008 ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αποδοχή νομοθετικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3649/08 και εντάχθηκαν για ρύθμιση ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις προς τον Δήμο μας από πολίτες συνολικού ποσού ,43 €. Το έτος 2009 ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, η αποδοχή νέας νομοθετικής ρύθμισης του Ν. 3801/09 και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί για ρύθμιση πολίτες με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές €

58 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ
Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ Από το 2007 έως και σήμερα έχουν επιστραφεί σε 500 περίπου πολίτες, € τα οποία είχαν παρακρατηθεί εκ παραδρομής (αχρεωστήτως καταβληθέντα) Β.3.2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ο Δήμος Αθηναίων την τριετία εξυπηρέτησε έγκαιρα όλες τις δανειακές υποχρεώσεις που υπήρχαν. Συγκεκριμένα αποπληρώθηκαν € για αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίων δανείων. Χρεολύσια € Τόκοι € ΣΥΝΟΛΟ €

59 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ
Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΜΕΓΕΘΗ Β.3.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Τα έσοδα του Δήμου την τριετία αυξήθηκαν 24,40% Οι δαπάνες την ίδια περίοδο αυξήθηκαν 21,30% Το 2009 σε σχέση με το 2008 οι δαπάνες και τα έσοδα ακολούθησαν τον ίδιο ρυθμό αύξησης απόρροια της οικονομικής κρίσης Όπως είναι ξεκάθαρο τα έσοδα του Δήμου αυξάνονται περισσότερο από τις δαπάνες βελτιώνοντας την οικονομική θέση του

60 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

61 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ ΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

62 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ
Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Το 2008 η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή των πολυτέκνων των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Από το μέτρο αυτό ωφελήθηκαν 700 περίπου οικογένειες Απαλλαγή των τελών για τους καταστηματάρχες που υπέστησαν ζημιές από τα επεισόδια του Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ωφελήθηκαν 800 περίπου καταστηματάρχες Το 2009 έγινε εξορθολογισμός των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, με μειώσεις σε περιοχές όπως Πλατεία Κουμουνδούρου, Πλατεία Αγίου Παντελεήμονος, Πλατεία Εξαρχείων, Πλατεία Αττικής κ.λ.π. Αποφασίσθηκε επίσης για το 2009 μηδενική αύξηση των οικογενειακών συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Ωφελήθηκαν οικογενειακοί καταναλωτές

63 Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ
Β.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -0ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΚ Από την αλλαγή του ΚΟΚ τα έσοδα από τα πρόστιμα έχουν μειωθεί σταδιακά κατά 10%-15% λόγω καθιέρωσης έκπτωσης 50% σε περίπτωση πληρωμής εντός 10 ημερών. Απώλεια περίπου € ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  Τα έσοδα από τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης παρουσιάζουν μείωση 12% η οποία προέρχεται από την απόφαση του ΣΤΕ, με την οποία μειώνεται το πρόστιμο από 23 € σε 20 €. Απώλεια € περίπου Μετατροπή του τέλους 2% των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε 0,5%. Απώλεια €


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google