Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως Τι προβλέπει και ποια τα αποτελέσματα Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως Τι προβλέπει και ποια τα αποτελέσματα Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως Τι προβλέπει και ποια τα αποτελέσματα Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχων

2 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Σ.Δ.Α.Ε. Το Σ.Δ.Α.Ε. αποτελεί μια μελέτη-σχέδιο όπου προσδιορίζεται η ενεργειακή πολιτική του Δήμου μέχρι το έτος 2020, μέσα από συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις και μέτρα, για την επίτευξη του στόχου του Συμφώνου των Δημάρχων που είναι η μείωση των εκπομπών CO 2 τουλάχιστον κατά 20%.

3 Άξονες Σ.Δ.Α.Ε. • Απογραφή των εκπομπών CO 2 ανά τομέα στα όρια του Δήμου το έτος αναφοράς (2010) • Παρουσίαση των δράσεων και των παρεμβάσεων ανά τομέα χρήσης για την μείωση του CO 2

4 Τομείς που στοχεύει το Σ.Δ.Α.Ε. 1.Κτίρια • Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις • Κτίρια τριτογενή τομέα • Κατοικίες 2.Δημοτικός Φωτισμός • Φωτισμός Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.) 3.Μεταφορές • Δημοτικός στόλος • Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 4.Παραγωγή Ενέργειας από Α.Π.Ε. • Χερσαία Αιολικά Πάρκα • Φωτοβολταϊκά Πάρκα

5 Στόχος των Δράσεων και των Παρεμβάσεων του Σ.Δ.Α.Ε. • Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. • Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό. • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων του δημοτικού στόλου. • Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών του Δήμου. • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια όπου εργάζονται καθημερινά. • Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και διάθεσή τους προς την ανάπτυξη αειφόρων επενδύσεων και αντίστοιχης ευαισθητοποίησης του κοινού. • Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ήπιας κυκλοφορίας. • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.

6 Κατανάλωση ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010 Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές CO 2 (ton) Ηλεκτρική Ενέργεια 7.1423.635 Πετρέλαιο Θέρμανσης 5.3231.421 ΣΥΝΟΛΟ 12.4655.057

7 Κατανάλωση ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010

8 Εκπομπές CO 2 από τα Δημοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις το έτος 2010

9 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τομέα το έτος 2010 Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές CO 2 (ton) Ηλεκτρική Ενέργεια 78.96140.191 Πετρέλαιο Θέρμανσης 9.0072.405 ΣΥΝΟΛΟ 87.96842.596

10 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τομέα το έτος 2010

11 Εκπομπές CO 2 από τα κτίρια του τριτογενή τομέα το έτος 2010

12 Κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες το έτος 2010 Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές CO2 (ton) Ηλεκτρική Ενέργεια71.54336.416 Πετρέλαιο Θέρμανσης115.99630.971 Βιομάζα (ξύλο)36.7640 ΣΥΝΟΛΟ224.30367.387

13 Κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες το έτος 2010

14 Εκπομπές CO 2 στις κατοικίες του Δήμου Τρίπολης το 2010

15 Κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία κτιρίων του Δήμου Τρίπολης Ηλεκτρική Ενέργεια (MWh) Πετρέλαιο (MWh) Βιομάζα-Ξύλο (MWh) Σύνολο (MWh) Δημοτικά Κτίρια& εγκαταστάσεις 7.142,125.323,31012.465,43 Οικίες71.543,73115.996,4936.764,58224.304,80 Τριτογενής τομέας 78.961,629.007,30087.968,92 Σύνολο157.647,47130.327,1036.764,58324.739,15

16 Κατανάλωση ενέργειας και Εκπομπές CO 2 ανά μορφή ενέργειας για τα κτίρια του Δήμου Τρίπολης Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές CO 2 (ton) Ηλεκτρική Ενέργεια157.647,4780.242,56 Πετρέλαιο Θέρμανσης130.327,1034.797,34 Βιομάζα36.764,5811.103,00 Σύνολο324.739,15126.142,9

17 Εκπομπές CO 2 ανά κατηγορία κτιρίου του Δήμου Τρίπολης Εκπομπές CO 2 (ton) Δημοτικά Κτίρια & εγκαταστάσεις 5.056,66 Οικίες77.273,58 Τριτογενής τομέας41.254,07 Σύνολο123.584,31

18 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του Δήμου Τρίπολης το 2010 ανά κατηγορία

19 Εκπομπές CO 2 από τα κτίρια του Δήμου Τρίπολης το 2010 ανά κατηγορία

20 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εκπομπών CO 2 ανά τύπο λαμπτήρα Τύπος ΛαμπτήραΗλεκτρική Κατανάλωση (kWh) Εκπομπές CO 2 (ton) Ατμών Na993.713505,80 1.413.280719,36 Ατμών Hg1.932.219983,50 55.20628,10 HQI (Μεταλλικών Ατμών Αλογονιδίων) 92.74747,21 132.49567,44 276.031140,50 618.310314,72 Μεικτού Φωτισμού99.37150,58 110.41356,20 Λαμπτήρες οικονομίας φθορισμού Ε27 914.216465,34 Σύνολο6.638.0003.378,74

21 Κατανάλωση ενέργειας & Εκπομπές CO 2 στις μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία μεταφορών Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές CO 2 (ton) Δημοτικός στόλος 5.173,601.291 Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 237.790,5259.326 ΣΥΝΟΛΟ 242.964,1260.617

22 Κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά είδος καυσίμου

23 Κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία μεταφορών

24 Τοπική εγκατεστημένη ισχύς Α.Π.Ε. Τεχνολογία Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Χερσαία Αιολικά >50 kWA/Γ44,50 Φωτοβολταϊκά έως 100 kWpΦ/Β1,50 Φωτοβολταϊκά > 100 kWpΦ/Β2,00 Φωτοβολταϊκά στις στέγεςΦ/Β0,093 Σύνολο 48,09

25 Τοπική παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. Τεχνολογία Ετήσια Παραγόμενη Ενέργεια (MWh) Εκπομπές CO 2 A/Γ93.4500,00 Φ/Β4.7830,00 Σύνολο98.2330,00

26 Κατανομή συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά μορφή ενέργειας

27 Κατανομή συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία χρήσης

28 Κατανομή συνολικών εκπομπών CO 2 Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά μορφή ενέργειας

29 Κατανομή συνολικών εκπομπών CO 2 Δήμου Τρίπολης το 2010, ανά κατηγορία χρήσης

30 Δράσεις – Παρεμβάσεις για μείωση των εκπομπών CO 2

31 Δημοτικά Κτίρια ΔράσειςΜείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%)* Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτιρίου217,148,02% Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με υψηλής ενεργειακής κλάσης 108,574,01% Εγκατάσταση πράσινου δώματος2,070,08% Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων με νέους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης 57,492,12% Τοποθέτηση κεντρικής αντιστάθμησης και αντικατάσταση βαλβίδων με θερμοστατικές βαλβίδες 23,000,85% Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης 77,232,85% Αντικατάσταση κλιματιστικών με νέα κλιματιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 25,230,93% Εφαρμογή Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση και ψύξη 649,5923,98% Επιδεικτικά κτίρια-- Σύνολα1.137,3342,84% * Υπολογισμένο σε σχέση με τις αρχικές εκπομπές CO 2 της συγκεκριμένης χρήσης

32 Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ΔράσειςΜείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαμενών και γεωτρήσεων 352,2215,00% Χρήση συστήματος ρύθμισης στροφών ηλεκτροκινητήρων A.C. (inverter) των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, δεξαμενών και γεωτρήσεων 821,8435,00% Δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για ορθολογικότερη κατανάλωση του νερού 46,962,00% Σύνολα1.221,0252,00%

33 Κτίρια τριτογενή τομέα Δράσεις Μείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%) Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων1.493,493,51% Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων με νέους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης 85,120,20% Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης 2.315,035,43% Αντικατάσταση κλιματιστικών με νέα κλιματιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 984,692,31% Εφαρμογή Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση και ψύξη 995,662,34% Αντικατάσταση εξοπλισμού γραφείου με νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης 626,991,47% Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς χρηστών2.131,175,00% Σύνολα8.632,1520,26%

34 Κατοικίες ΔράσειςΜείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%) Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων3.318,494,92% Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων με νέους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης 782,981,16% Αντικατάσταση λεβήτων-καυστήρων με συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας 2.212,323,28% Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης 2.403,443,57% Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με βιομάζας1.064,851,58% Αντικατάσταση κλιματιστικών με νέα κλιματιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 393,290,58% Προώθηση ηλιοθερμικών συστημάτων για ζεστό νερό χρήσης1.019,641,51% Αντικατάσταση οικιακού εξοπλισμού με νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης 1.114,321,65% Βελτίωση ενεργειακής συμπεριφοράς χρηστών1.092,471,62% Σύνολα13.401,8019,89%

35 Δημοτικός φωτισμός οδών και πλατειών ΔράσειςΜείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%) Σταδιακές επεμβάσεις στον δημοτικό φωτισμό με εφαρμογή της μελέτης ηλεκτροφωτισμού 2.230,1466,00% Σύνολα2.230,1466,00%

36 Δημοτικός Στόλος ΔράσειςΜείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%) Επανασχεδιασμός δρομολογίων συλλογής απορριμμάτων και βελτίωση χωροθέτησης προσωρινών μέσων αποθήκευσης απορριμμάτων 7,780,60% Εκπαίδευση των οδηγών του δημοτικού στόλου ώστε να υιοθετήσουν πρακτικές οικολογικής οδήγησης 67,555,23% Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων από τα οχήματα του δημοτικού στόλου 42,333,28% Βελτίωση και αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων του δημοτικού στόλου 267,8520,75% Σύνολα385,5129,86%

37 Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές ΔράσειςΜείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Ποσοστό μείωσης (%) Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με νέα χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO 2 6.176,3310,41% Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων1.974,703,33% Προώθηση της οικολογικής οδήγησης617,631,04% Βελτίωση προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 617,631,04% Βελτίωση πεζοδρομίων1.235,272,08% Αύξηση χρήσης ποδηλάτου308,820,52% Σύνολα10.930,3818,42%

38 Τοπική Παραγωγή Ενέργειας από Α.Π.Ε. ΔράσειςΑναμενόμενη Παραγωγή Ενέργειας (MWh) Αναμενόμενη Μείωση Εκπομπών (ton CO 2 ) Νέα χερσαία αιολικά πάρκα21.00010.689 Φωτοβολταϊκά στα δημοτικά κτίρια 67,5034,36 Σύνολα21.067,5010.723,36

39 Συνολική Μείωση Ενέργειας και Εκπομπών CO 2 Ενέργεια MWhΕκπομπές CO 2 Έτος αναφοράς (2010) 574.323,26179.035,00 Συνολική μείωση μέσω των δράσεων 99.774,9548.661,69 Μείωση συνολικής ενέργειας 17,37% Στόχος μείωσης εκπομπών CO 2 27,18%

40 Εκπομπές & μείωση CO 2 στο έτος αναφοράς 2010 & στο 2020 27,18%

41 Σύμφωνο των Δημάρχων • Το Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Τοπική Βιώσιμη Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή δίνει το προβάδισμα σε πρωτοπόρους δήμους της Ευρώπης να αμβλύνουν τις κλιματικές αλλαγές μέσω της εφαρμογής έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας, νέες δραστηριότητες και επιχειρήσεις, προωθούν την καινοτομία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών. • Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. • Από την πρώτη τελετή του Συμφώνου το Φεβρουάριο του 2009, η πρωτοβουλία έχει αυξηθεί για να φθάσει συνολικά πάνω από 2.200 υπογράφοντες σήμερα, εκπροσωπώντας περίπου 130 εκατομμύρια πολίτες.

42 Η ευρωπαϊκή εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχων

43 Η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο των Δημάρχων

44 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) του Δήμου Τριπόλεως Τι προβλέπει και ποια τα αποτελέσματα Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία από το Σύμφωνο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google