Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

2 2 Μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία του ΥΝΑ για τη βελτίωση της διαδικασίας νηολόγησης των πλοίων στην Ελληνική Σημαία  Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι η απλοποίηση, η βελτιστοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών νηολόγησης πλοίων στην Ελληνική σημαία προκειμένου να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πλαίσιο για :  την προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην Ελληνική σημαία  να καταστεί η χώρα κομβικό σημείο εγκατάστασης των δραστηριοτήτων των ξένων ναυτιλιακών εταιρειών  Παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τον Εκσυγχρονισμό του Εθνικού Νηολογίου  Ενημέρωση του Κλάδου για το Πρόγραμμα Υλοποίησης: Τι αλλάζει και πότε Σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας με στελέχη του ΥΝΑ, του Υπουργείου Οικονομικών, της ΕΕΕ, του ΝΕΕ και Συμβούλων (Φθινόπωρο 2012). Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας η διαμόρφωση προτάσεων για την βελτίωση, την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας νηολόγησης πλοίων στην Ελληνική σημαία.

3 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Συμβολή της εμπορικής ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία  Ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει την 1 η θέση παγκοσμίως: 3,760 πλοία ελληνικών συμφερόντων (άνω των 1000 κοχ), αντιπροσωπεύουν το 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας (DWT)  Το 52% των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στα δύο μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου –NYSE και NASDAQ- είναι ελληνικών συμφερόντων (πηγή: ΙΟΒΕ)  Από τα 3,760 πλοία ελληνικών συμφερόντων άνω των 1000 κοχ, μόνο τα 862 πλοία (~23%) φέρουν την Ελληνική σημαία (2012).  Δραστηριοποιούνται συνολικά 718 ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα (σύμφωνα με έρευνα της Petrofin SA το 2012)  Το Ελληνικό νηολόγιο  Είναι το 7 ο μεγαλύτερο στον κόσμο ως προς τη μεταφορική ικανότητα (σύμφωνα με τη IHS Fairplay)  Κατατάσσεται στις ποιοτικές σημαίες για τη ναυτιλία (λευκή ζώνη του Paris MOU) και συμμετέχει στην QUALSHIP 21  Είναι «κλειστό» νηολόγιο (ύπαρξη δεσμού μεταξύ πλοιοκτήτη και σημαίας) Πλοία άνω των 1000 κοχ20082009201020112012 (Α’ 10μηνο) Πλοία ελληνικών συμφερόντων (ανεξαρτήτως σημαίας) 4,1734,1613,9963,8483,760 (εκ των οποίων) πλοία με ελληνική σημαία 9801,121969917862 Πηγή : Lloyds Register - Fairplay, Greek Shipping Cooperation Committee Βασικά μεγέθη - στοιχεία: Συμβολή κλάδου στην οικονομία:  4,3% επί του ΑΕΠ το 2010 από 2,4 % το 2000  Εκτιμάται ότι περίπου 60,000 εργαζόμενοι απασχολούνται σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και έως 140,000 εργαζόμενοι σε συναφείς με τη ναυτιλία κλάδους  14 δις ευρώ ναυτιλιακό συνάλλαγμα εισήχθηκε το 2011 (έναντι 15,4 δις ευρώ το 2010), εκ των οποίων καθαρές εισροές 6.8 δις ευρώ το 2011 (έναντι 7,2 δις ευρώ το 2010)  Το 2011 οι έλληνες πλοιοκτήτες βρέθηκαν στην κορυφή των νέων παραγγελιών παγκοσμίως σε όρους χωρητικότητας (9.215 τόνοι), επενδύοντας κεφάλαια της τάξης των 13 δισ. δολαρίων.  Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών κάλυπτε πάνω από 25% του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου το διάστημα 2005-2009 Τα παραπάνω αναδεικνύουν τα σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από τη διατήρηση των υφιστάμενων καθώς και την προσέλκυση νέων πλοίων στο Ελληνικό νηολόγιο Πηγές: ΕΣΥΕ, Greek Shipping Cooperation Committee, Ετήσια Έκθεση ΕΕΕ 2011-2012, Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, ΙΟΒΕ)

4 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αποτύπωση της υφιστάμενης διαδικασίας εγγραφής πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας στο Ελληνικό νηολόγιο – Θεσμικό πλαίσιο και εμπλεκόμενοι φορείς Θεσμικό πλαίσιο  Σταθερό πλαίσιο: οι διατάξεις του Άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687 είναι αυξημένης τυπικής ισχύος (Άρθρο 107 του Συντάγματος).  Ελκυστικό πλαίσιο για πλοία άνω των 1500 κόρων  Σύνθετο πλαίσιο: μεγάλος αριθμός νομικών διατάξεων Εμπλεκόμενες μονάδες και φορείς  Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: Κύρια ευθύνη για τη διαδικασία νηολόγησης πλοίων σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53. o Κεντρική Υπηρεσία: Προετοιμασία, έλεγχος και υπογραφή των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53, έκδοση σημάτων νηολόγησης και καθορισμού οργανικής σύνθεσης o Λιμεναρχεία: Νηολόγηση των πλοίων, έκδοση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων  Υπουργείο Οικονομικών o Κεντρικές Διευθύνσεις: Έλεγχος και υπογραφή των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 o Τελωνεία: Διασάφηση εισαγωγής (εκτελωνισμός) για τα πλοία που ναυπηγούνται ή αγοράζονται από τρίτες χώρες  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Έλεγχος και υπογραφή των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων σύμφωνα με το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53

5 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΑΦΙΞΗ ΠΛΟΙΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αποτύπωση της υφιστάμενης διαδικασίας εγγραφής πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας στο Ελληνικό νηολόγιο (high level) Παραλαβή αίτησης νηολόγησης– έκδοσης εγκριτικής πράξης Έκδοση σήματος νηολόγησης Διαμόρφωση σχεδίου εγκριτικής πράξης νηολόγησης Υπογραφή Εγκριτικής Πράξης- Έκδοση ΚΥΑ (ΦΕΚ) Διασάφηση εισαγωγής (εκτελωνισμός) Νηολόγηση πλοίου – Έκδοση Εγγράφου Εθνικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κεντρική Διοίκηση) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Λιμεναρχείο) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Τελωνείο) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Κεντρική Διοίκηση) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ (Κεντρική Διοίκηση) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ., ΥΠΟΔ., ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ (Κεντρική Διοίκηση) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ

6 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκδοση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου κατά το Άρθρο 13 ΝΔ 2687/53 – Υφιστάμενη κατάσταση Έλεγχος & υπογραφή εγκριτικής πράξης νηολόγησης Έλεγχος & υπογραφή εγκριτικής πράξης νηολόγησης Έλεγχος & υπογραφή εγκριτικής πράξης νηολόγησης Υπογραφές από:  Εισηγητή  Τμηματάρχη  Διευθυντή Υπογραφές από:  Αρχηγό Λ/Σ  Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας & Αιγαίου  Υπουργό (6 υπογραφές) Υπογραφή από:  Διευθυντή Υπογραφές από:  Γενικό Διευθυντή Ιδιωτικών Επενδύσεων  Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης  Υφυπουργό (4 υπογραφές) Υπογραφές από:  Εισηγητή  Τμηματάρχη  Διευθυντή σε κάθε μία από τις ακόλουθες Διευθύνσεις/Τμήματα: Υπογραφές από:  Γενικό Διευθυντή Φορολογίας  Γενικό Γραμματέα  Υφυπουργό (24 υπογραφές) Σύνολο υπογραφών στην υφιστάμενη διαδικασία: 34 υπογραφές Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΔΝΠΑ) – Τμήμα 4ο Σε επίπεδο υπηρεσιακών μονάδων Ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο Δημοσίευση ΚΥΑ εγκριτικής πράξης (ΦΕΚ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝ., ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού 12η Γ’ Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος 13η Α’ Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου 13η Β΄ Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου 14η Α΄Δ/νση ΦΠΑ Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών 15η Α΄Δ/νση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γενικό Λογιστήριο (Τμήμα Δ΄25)  Επεξεργασία – μορφοποίηση του κειμένου από το Εθνικό Τυπογραφείο  Έλεγχος από ΓΓ Κυβέρνησης  Δημοσίευση σε ΦΕΚ

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Κύρια σημεία διάγνωσης της υφιστάμενης διαδικασίας νηολόγησης πλοίων – Περιοχές προς βελτίωση Κρίσιμα ζητήματα προς αντιμετώπιση  Πολλά σημεία επαφής του ενδιαφερόμενου με τις αρμόδιες αρχές σε διαφορετικά στάδια της υφιστάμενης διαδικασίας  Εξαιρετικά μεγάλο πλήθος απαιτούμενων υπογραφών για την έκδοση της εγκριτικής πράξης νηολόγησης (34 υπογραφές από 3 Υπουργεία)  Χρονοβόρες, χειρόγραφες και γραφειοκρατικές διαδικασίες (μέσος χρόνος έκδοσης εγκριτικής πράξης 5- 6 μήνες)  Αυξημένο διοικητικό βάρος για τους ενδιαφερόμενους  Πολυδιάσπαση του αντικειμένου σε μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων / υπηρεσιών, εντός και εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου  Έλλειψη ενιαίας προσέγγισης και αντίληψης αναφορικά με τους στόχους αποτελεσματικότητας της διαδικασίας νηολόγησης των πλοίων  Απουσία ευθύνης για το συνολικό συντονισμό και παρακολούθηση όλων των σταδίων της διαδικασίας έκδοσης εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίων  Απουσία πληροφορικής υποστήριξης /μηχανογράφησης της υφιστάμενης διαδικασίας  Έλλειψη αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)  Η αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων / αδυναμιών με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο  Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του εθνικού μας νηολογίου  Η υιοθέτηση νέου, υποδειγματικού πλαισίου λειτουργίας του ελληνικού νηολογίου όπως αρμόζει στον κλάδο της ναυτιλίας Στόχοι του ΥΝΑ

8 8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη δημιουργία σύγχρονου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού νηολογίου  Προτεραιότητες/ στόχοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου  Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης  Ικανοποίηση αναγκών του κλάδου που αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας  Βασικά χαρακτηριστικά / προβλήματα της υφιστάμενης διαδικασίας νηολόγησης  Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στα ελληνικά δεδομένα Βασικοί παράγοντες για την αλλαγή (Key drivers)  Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης  Απλοποίηση και εξορθολογισμός της διαδικασίας (εστίαση στη νηολόγηση πλοίων κατά το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53)  Μείωση του χρόνου ανά εμπλεκόμενο Υπουργείο  Πλήρης ανάπτυξη του e-Νηολόγιο  Προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην Ελληνική σημαία και ξένων εταιρειών  Αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση Α’ Στάδιο Μετάβασης : Παρεμβάσεις Άμεσης Εφαρμογής και Απόδοσης Β’ Στάδιο Μετάβασης: Κατάσταση - Στόχος Σταδιακή, εστιασμένη και ελεγχόμενη μετάβαση στην κατάσταση – στόχο

9 9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α’ στάδιο εκσυγχρονισμού του εθνικού νηολογίου – Πλέγμα δράσεων που υλοποιούνται από το ΥΝΑ, οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και συνδυαστικά μεγιστοποιούν το όφελος Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-ΝΗΟΛΟΓΙΟ) Απλοποίηση και μείωση χρόνου εκτέλεσης διαδικασιών εκτός ΥΝΑ Δημιουργία Ειδικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την υποδοχή και διαχείριση αιτήσεων νηολόγησης (ONE-STOP-SHOP) Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών εντός του ΥΝΑ  Διαχωρισμός μεταξύ front-office και back-office εργασιών  Ανασχεδιασμός και προσαρμογή του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών  Ενοποίηση και τυποποίηση των αιτήσεων των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας νηολόγησης σε μία  Αποσαφήνιση και επικαιροποίηση του καταλόγου των απαιτούμενων δικαιολογητικών (ckecklist δικαιολογητικών)  Αποφυγή της επανυποβολής δικαιολογητικών σε διαφορετικά στάδια  Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης νηολόγησης (web-based εφαρμογή)  Παρακολούθηση/εποπτεία της πορείας της αίτησης μέσω της web-based εφαρμογής  Δημιουργία κεντρικών βάσεων δεδομένων με αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αυτόνομων εφαρμογών  Ηλεκτρονική έκδοση του Εγγράφου Εθνικότητας για τα πλοία που νηολογούνται κατά το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53  Δημιουργία ειδικής Ιστοσελίδας Ελληνικού Νηολογίου  Δέσμευση πολιτικής ηγεσίας – συμφωνία συναρμόδιων Υπουργών για τη μείωση του χρόνου έκδοσης των εγκριτικών πράξεων (“Fast track” διαδικασία υπογραφής)  Θεσμοθέτηση της νέας διαδικασίας επίσπευσης της υπογραφής των εγκριτικών πράξεων  Διερεύνηση της ενδεχόμενης κατάργησης ή της απλοποίησης της διαδικασίας διασάφησης εισαγωγής πλοίων (εκτελωνισμός)  Απλοποίηση του τρόπου πληρωμής των παραβόλων και τελών (e-Παράβολο))  Ένα σημείο επαφής για την υποβολή της αίτησης και δικαιολογητικών νηολόγησης πλοίων (Άρθρο 13 ΝΔ 2687/53)  Ευθύνη για την εσωτερική προώθηση των επιμέρους αιτήσεων και δικαιολογητικών σε εμπλεκόμενες μονάδες εντός και εκτός ΥΝΑ  Ευθύνη για την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης και την παροχή πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας νηολόγησης – Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 1 4 2 3

10 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δράση 1: Δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης (One-stop-shop) στο ΥΝΑ για την υποδοχή των αιτήσεων και την εξυπηρέτηση των πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών Ρόλος  Συμβολή στην αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (ποιότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια, ταχύτητα, μείωση διοικητικού κόστους)  Παροχή υποστήριξης για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών από τις αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου  Συνολική ευθύνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξυπηρέτησης προς τους πλοιοκτήτες / πλοιοκτήτριες εταιρείες και με όλους τους τρόπους / κανάλια εξυπηρέτησης. Στόχος Υιοθέτηση ενός νέου - σύγχρονου μοντέλου εξυπηρέτησης το οποίο συμβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρέτησης και στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (e-Νηολόγιο) Τρόπος & χρόνος υλοποίησης Πιλοτική εφαρμογή  Άμεση σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης  Αρχική εστίαση στη νηολόγηση πλοίων κατά το άρθρο 13 ΝΔ 2687/53  Δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας  Διασφάλιση ομαλής μετάβασης Κανονική λειτουργία  Στόχος η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για όλα τα αιτήματα  Εξυπηρέτηση και των αιτήσεων ναυτιλιακών εταιρειών (σύσταση εταιρειών/ εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών)  Θεσμοθέτηση στο νέο οργανισμό του ΥΝΑ Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

11 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δράση 2: Απλοποίηση & επιτάχυνση των διαδικασιών νηολόγησης εντός του ΥΝΑ  Βελτίωση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων/ εταιρειών  Μείωση του χρόνου εκτέλεσης της διαδικασίας νηολόγησης (απλοποίηση)  Περιορισμός της γραφειοκρατίας  Αποφυγή κατακερματισμού και πολυδιάσπασης του αντικειμένου  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Νηολόγιο) Στόχος- Αναμενόμενα Οφέλη της Παρέμβασης Α. Ανασχεδιασμός και προσαρμογή του τρόπου εκτέλεσης των διαδικασιών εντός του ΥΝΑ Επιμέρους περιοχές παρέμβασης  Καθιέρωση εναλλακτικών τρόπων υποβολής αιτήσεων  με ηλεκτρονικό τρόπο (web-based εφαρμογή)  με φυσική παρουσία  μέσω ταχυδρομείου/ courier  Υποδοχή αιτήσεων και δικαιολογητικών από το Γραφείο Εξυπηρέτησης  Βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης εργασιών από τις υπηρεσίες του ΥΝΑ (χρόνοι εκτέλεσης, μείωση της γραφειοκρατίας, κλπ.)  Καθορισμός στόχων αποτελεσματικότητας της διαδικασίας νηολόγησης (χρονικές προθεσμίες)  Συνολικό συντονισμό και παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης των αιτήσεων νηολόγησης ττ  Ενοποίηση και τυποποίηση των αιτήσεων των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας νηολόγησης σε μία  Δημιουργία ενιαίας και επικαιροποιημένης λίστας (checklist)  Προώθηση ενιαίας αίτησης εσωτερικά σε όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες  Αποφυγή της επανυποβολής δικαιολογητικών σε διαφορετικά σημεία εντός του ΥΝΑ Β. Προτυποποίηση και ομογενοποίηση της αίτησης νηολόγησης Έναρξη εφαρμογής των νέων διαδικασιών εντός του ΥΝΑ: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Έναρξη εφαρμογής των νέων διαδικασιών εντός του ΥΝΑ: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

12 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δράση 3: Υιοθέτηση διαδικασίας επίσπευσης της υπογραφής των εγκριτικών πράξεων – Μείωση του πλήθους των υπογραφών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη μείωση του πλήθους υπογραφών από 6 σε 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Συμφωνία για μείωση του πλήθους των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων  Έκδοση Υπουργικής Απόφασης που μεταξύ άλλων  ορίζει μια υπεύθυνη Διεύθυνση για έλεγχο και υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών  μειώνει το πλήθος των υπογραφών από 24 σε 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  Συμφωνία για μείωση του πλήθους υπογραφών από 4 σε 3 Ενέργειες που υλοποιούνται Περιγραφή Μείωση του πλήθους των υπογραφών επί των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μείωση του πλήθους υπογραφών από 34 σε 9 ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μείωση του πλήθους υπογραφών από 34 σε 9

13 13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δράση 3 (συνέχεια): Υιοθέτηση διαδικασίας επίσπευσης της υπογραφής των εγκριτικών πράξεων – Καθορισμός χρονικής προθεσμίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  Μέχρι 3 ημέρες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Μέχρι 4 ημέρες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  Μέχρι 3 ημέρες Ενέργειες που υλοποιούνται Περιγραφή ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Χρόνος έκδοσης των εγκριτικών πράξεων Μέχρι 10 ημέρες πλέον του χρόνου δημοσίευσης σε ΦΕΚ (από 5-6 μήνες κατά μέσο όρο που ίσχυε μέχρι σήμερα) ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Χρόνος έκδοσης των εγκριτικών πράξεων Μέχρι 10 ημέρες πλέον του χρόνου δημοσίευσης σε ΦΕΚ (από 5-6 μήνες κατά μέσο όρο που ίσχυε μέχρι σήμερα) Καθορισμός χρονικής προθεσμίας υπογραφής των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης ανά εμπλεκόμενο Υπουργείο Περαιτέρω βελτίωση του χρόνου ενόψει της επικείμενης εφαρμογής στα Υπουργεία της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και των ψηφιακών υπογραφών

14 14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δράση 3 (συνέχεια): Σε εξέλιξη πρόσθετες βελτιώσεις στην διαδικασία νηολόγησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών  Σε εξέλιξη η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας με την αυτεπάγγελτη προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών μέσω του ΥΝΑ καθώς και την προσκόμιση της διασάφησης εισαγωγής στα Λιμεναρχεία Παρεμβάσεις σε εξέλιξη Απλοποίηση της διαδικασίας διασάφησης εισαγωγής (εκτελωνισμός) Ηλεκτρονική πληρωμή του συνόλου των παραβόλων/ τελών νηολόγησης (e-Παράβολα)  Σε εξέλιξη από το Υπουργείο Οικονομικών ο σχεδιασμός της ένταξης των παραβόλων και τελών νηολόγησης στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής πληρωμής παραβόλων του Δημοσίου (e-Παράβολα)  Σε εξέλιξη από το ΥΝΑ η διασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής της ηλεκτρονικής πληρωμής των παραβόλων και η θεσμοθέτηση των αλλαγών Κατάσταση  Σε εξέλιξη η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών  Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013  Σε εξέλιξη η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών  Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

15 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Δράση 4: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-ΝΗΟΛΟΓΙΟ)  Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης νηολόγησης (web- based εφαρμογή)  Παρακολούθηση/εποπτεία της πορείας της αίτησης μέσω της web-based εφαρμογής Β ’ Φάση Γ’ ΦάσηΑ’ Φάση Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-ΝΗΟΛΟΓΙΟ)  Δημιουργία κεντρικών βάσεων δεδομένων με αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αυτόνομων εφαρμογών  Ηλεκτρονική έκδοση του Εγγράφου Εθνικότητας για τα πλοία που νηολογούνται κατά το Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53  Δημιουργία ειδικής Ιστοσελίδας Ελληνικού Νηολογίου  Σταδιακή επέκταση και ολοκλήρωση της λειτουργίας των Κεντρικών Βάσεων Δεδομένων (πλήρης ανάπτυξη του e- Νηολόγιο)  Διασφάλιση πλήρους επικοινωνίας Κεντρικής Υπηρεσίας και Νηολογίων (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία)  Διασφάλιση πλήρους διαλειτουργικότητας του ΥΝΑ με λοιπούς φορείς του Ελληνικού Δημοσίου Ενεργοποίηση της web- εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων νηολόγησης: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Ενεργοποίηση της web- εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων νηολόγησης: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Βρίσκεται σε εξέλιξη Σε στάδιο ωρίμανσης του έργου http://niologio.hcg.gr/

16 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έναρξη εφαρμογής: 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Σύνοψη των δράσεων για την απλοποίηση, την επίσπευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας νηολόγησης πλοίων Έναρξη εφαρμογής: ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης εγκριτικών πράξεων  Μείωση του πλήθους των υπογραφών  Καθορισμός χρονικής προθεσμίας 1 1 Απλοποίηση της διαδικασίας διασάφησης εισαγωγής (εκτελωνισμός) Ηλεκτρονική πληρωμή του συνόλου των παραβόλων/ τελών νηολόγησης (e-Παράβολα) 5 5 6 6 Έναρξη εφαρμογής: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης (One-stop-shop) στο ΥΝΑ για την υποδοχή των αιτήσεων και την εξυπηρέτηση των πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρειών 2 2 Απλοποίηση & επιτάχυνση των διαδικασιών νηολόγησης εντός του ΥΝΑ – Προτυποποίηση και ομογενοποίηση της αίτησης νηολόγησης 3 3 Παραγωγική λειτουργία web-εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση των αιτήσεων νηολόγησης 4 4


Κατέβασμα ppt "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google