Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λογοκλοπή και Αναφορές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λογοκλοπή και Αναφορές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λογοκλοπή και Αναφορές
FSSPD 2011 – 2012 Τραγέα Γιώτα Φυσικοθεραπεύτρια,MSc

2 Στόχοι Μαθήματος Κατανόηση και συζήτηση των όρων, λογοκλοπή και εξαπάτηση Επιπτώσεις της λογοκλοπής και της συμπαιγνίας σε σχέση με την πολιτική και τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τη διαδικασία Ακαδημαϊκού Παραπτώματος Εφαρμογή των αρχών γραφής αναφορών χρησιμοποιώντας τις οδηγίες της Σχολής Κατανόηση του ρόλου και τη χρήση των συστημάτων ανίχνευσης λογοκλοπής π.χ.Turnitin Τον εντοπισμό και την πρόσβαση σε πόρους για τη στήριξη της κατανόησης και εφαρμογή των δεξιοτήτων σε σχέση με την αναφορά και την αποφυγή λογοκλοπή / συμπαιγνία πρόσβαση στο on-line Λογοκλοπή πρόγραμμα Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 , l

3 Πλάνο μαθήματος Εξαπάτηση Λογοκλοπή Συμπαιγνία Ακαδημαϊκό παράπτωμα
Μέρος 1 Εξαπάτηση Λογοκλοπή Συμπαιγνία Ακαδημαϊκό παράπτωμα Μέρος 2 Παραπομπή / παραθέματα Αναφορές Βιβλιογραφική λίστα Οδηγίες Σχολής Turnitin Οι πόροι για τη στήριξη των δεξιοτήτων Πορτοφόλιο

4 Εξαπάτηση / ακαδημαϊκό παράπτωμα
"πρόθεση να προσπαθήσει να αποκτήσει ή να αποκτήσει, ένα άδικο, καταχρηστικό ή ανέντιμο πλεονέκτημα στην διαδικασία αξιολόγησης " (UPR AS14) Περιλαμβάνει: Λογοκλοπή Συμπαιγνία Αντιγραφή Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

5 Εξαπάτηση / ακαδημαϊκό παράπτωμα
Επιτρέπω σε άλλο φοιτητή να πάρει τη θέση μου σε αξιολόγηση Παράνομη πρόσβαση σε εξεταστικό υλικό αντιγραφή την ώρα της εξέτασης από τον διπλανό Αντιγραφή από βιβλίο ή άλλες πηγές Μεταφορά σε άλλο χώρο, εκτός του εξεταστικού για αντιγραφή Κλοπή ή αγορά έτοιμου υλικού (UPR AS14)

6 Ακαδημαϊκό παράπτωμα Να βοηθήσετε άλλο φοιτητή να παραπέσει σε εξαπάτηση Ψευδείς δικαιολογίες για ευνοϊκή αντιμετώπιση Αλλαγή σε δεδομένα Υποβολή παρόμοιας εργασίας με προηγούμενη, χωρίς διαβεβαίωση Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς Να πάρει εξεταστικό υλικό Έλλειψη επαγγελματικού απόρρητου (UPR AS14)

7 Λογοκλοπή «κλοπή της εργασίας ή της ιδέας κάποιου: η διαδικασία της αντιγραφής μια ιδέας ή γραπτής εργασίας ισχυριζόμενος ότι ήταν η πρωτότυπη » (UK Encarta, 2007) «Χρήση ή αντιγραφή του έργου των άλλων, εγγεγραμμένο, τυπωμένο ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, χωρίς την κατάλληλη αναγνώριση του από γραπτή εργασία» (U Ε, 2007) «Η αναπαραγωγή ή παράφραση, χωρίς βεβαίωση, από δημόσιο ή ιδιωτικό (αδημοσίευτο) υλικό (συμπεριλαμβανομένων των υλικών από το διαδίκτυο) το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των μαθητών» (U Ε, 2007) Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

8 UH Ορισμός Λογοκλοπής ‘Απόδειξη, της παρουσίασης, από ένα άτομο εκ προθέσεως ή όχι, εργασίας άλλου ως προσωπική ή χρήση της εργασίας άλλου, χωρίς παραπομπή ΄'(UPR AS14) Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

9 Η χρήση των ιδεών άλλου προσώπου χωρίς αναγνώριση της πηγής
Λογοκλοπή (όπως αναφέρεται στην UPR AS14-Εξαπάτηση, λογοκλοπή, Συμπαιγνία και Ακαδημαϊκό παράπτωμα) Χρήση φράσεων από ένα άλλο έργο χωρίς τη χρήση εισαγωγικών και εντοπισμό της πηγής Κάνοντας ένα αντίγραφο του συνόλου ή μέρους του έργου άλλου και παρουσιάζοντάς το ως δική σου εργασία, παραλείποντας να γνωστοποιήσεις την πηγή Συνοψίζοντας ή παραφράζοντας το έργο άλλου, ή αλλάζοντας μερικές λέξεις ή μεταβάλλοντας τη σειρά που το υλικό παρουσιάζεται Η χρήση των ιδεών άλλου προσώπου χωρίς αναγνώριση της πηγής Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

10 Συχνή ερώτηση Ερώτηση Με την αλλαγή ορισμένων λέξεων / φράσεων είμαι νόμιμος? Απάντηση Λάθος! Η παράφραση αυτούσιων ιδεών χωρίς παραπομπή, είναι λογοκλοπή

11 Κανόνες αποφυγής λογοκλοπής
Να γνωστοποιείτε στον αναγνώστη πότε χρησιμοποιείτε ξένο υλικό (παράθεμα- απόσπασμα, παράφραση και αναφορά στην πηγή) Χρήση εισαγωγικών σε αυτούσιες λέξεις ή προτάσεις Χρήση παράφρασης Συγκεκριμένο και πλήρη τρόπο παράθεσης Λεπτομερής αναφορά στη βιβλιογραφία, ότι ανήκει σε άλλον

12 Χρήση παραθεμάτων Η χρήση να μην είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, γιατί αλλιώς φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία παράφρασης και αδυναμία χρήσης προσωπικού τόνου Οι διάφορες ιδέες να παρατίθενται μόνο όταν με τη βαρύτητα τους ενισχύουν ή επικυρώνουν τον προβληματισμό σας Να φαίνεται στο κείμενο σας, από τον τρόπο που εντάσσετε το παράθεμα, το κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απόψεις του συγγραφέα Επειδή το παράθεμα είναι τμήμα άλλου ευρύτερου κειμένου, δεν πρέπει με τη χρήση του να παραποιείται το νόημα του Αποφύγατε τη χρήση ξένων παραθεμάτων Η παράθεση συγγραφέα μέσω άλλου, είναι περιορισμένη Επιβάλλονται να δίνονται με ακρίβεια Όταν παραλείπετε κάποιες λέξεις ή φράσεις επιβάλλεται αυτό να υποδηλώνεται με τη χρήση τελειών στο σημείο εκείνο που λείπουν οι λέξεις ή οι φράσεις Όταν παρεμβάλλετε δικά σας σχόλια, αυτά μπαίνουν πάντα σε αγκύλες έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο ότι πρόκειται για δικό σας σχολιασμό Πιστή ακολουθία του συστήματος παραπομπών

13 Κανόνες παράφρασης / ελεύθερη απόδοση
Ξαναγράψετε την αρχική πληροφορία προσπαθώντας να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο περίπου αριθμό λέξεων με την αρχική πηγή Είναι απαραίτητο να αναφερθεί η πηγή με την παραπομπή Ορολογία / τεχνικοί όροι σε εισαγωγικά Διατηρείτε τον αρχικό τόνο ή τη διάθεση του συγγραφέα με τα κατάλληλα ρήματα Να συνοψίζετε την αρχική ιδέα της παραγράφου Όταν γράφετε, κρατάτε σημειώσεις και επιστρέφετε στην αρχική πηγή για έλεγχο

14 UH Ορισμοί για τη Συμπαιγνία
«Την παρουσίαση εργασίας, από ένα άτομο, την οποία έχει κάνει από κοινού με άλλο άτομο, ως ατομική δουλειά» (UPR AS14) • Όταν η εργασία έχει γίνει στο δικό σας χρόνο (ανεξάρτητα), είναι συνήθως αποδεκτό να συζητηθούν, σε γενικές γραμμές, τα ζητήματα που τίθενται από ένα συγκεκριμένο κομμάτι των εργασιών. Ωστόσο, η διάρθρωση, η ανταλλαγή σημειώσεων ή η απάντηση γραπτώς, χρησιμοποιώντας την ίδιες λέξεις με άλλο σπουδαστή (-ες), θα ανέλθει σε συμπαιγνία. (UPR AS14)

15 Συμπαιγνία Η χρήση έργου άλλου ατόμου ως προσωπικό έργο προς όφελος δικό του και προκειμένου να εξαπατήσει. Ο ιδιοκτήτης του πρωτότυπου έργου επιτρέπει τη χρήση και βοηθά σε αυτή τη διαδικασία, προς εξαπάτηση τρίτου (U of E, 2007). Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

16 Δραστηριότητα 1 Σε ομάδες των 3 συζητήσετε τους όρους που αναφέρθηκαν και προσπαθήσετε να εντοπίσετε αυτούς, στα κείμενα / άρθρα που θα σας δοθούν. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε?

17 Ομαδικές εργασίες ? Μπορεί να σας ζητηθεί να εργαστείτε σε ομάδες ως μέρος μιας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί, για να εξακριβώσετε αν απαιτείται η παραγωγή ατομικής ή ομαδικής εργασίας της ομάδας σας. Σε κάθε περίπτωση, οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου απαιτούν να δηλώσεις σαφώς στο τέλος κάθε κομματιού των εργασιών που υποβάλλονται για αξιολόγηση, το όνομα (τα) για κάθε άλλο μαθητή που έχουν εργαστεί σε αυτό. (UPR AS14). Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

18 Ακαδημαϊκό παράπτωμα Το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire / IST αναφέρει, την εξαπάτηση, συμπεριλαμβανομένης της λογοκλοπής και συμπαιγνίας, ως «ακαδημαϊκό παράπτωμα». • Ακαδημαϊκό παράπτωμα ορίζεται ως η παραβίαση των ακαδημαϊκών κανονισμών του Πανεπιστημίου. • Οδηγίες σχετικά με το ακαδημαϊκό παράπτωμα περιέχονται στα εγχειρίδια των μαθητών (σελ ) Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

19 Αντιγραφή από πηγή, χωρίς αναφορά
Ενέργειες που αναφέρονται ως λογοκλοπή (Purdue University (2001) Online Writing Lab) Αγορά, κλοπή ή δανεισμός ενός εγγράφου → χρήση μιας πληροφορίας, με ελάχιστη παράφραση Προσλαμβάνεις κάποιον για να σου κάνει την εργασία Συγγραφή, σύμφωνα με την ιδέα κάποιου, χωρίς αναφορά → ← Αντιγραφή από πηγή, χωρίς αναφορά Εσκεμμένη λογοκλοπή Κατά λάθος λογοκλοπή Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health,BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

20 Ακαδημαϊκό παράπτωμα λογοκλοπή – συμπαιγνία
Ακαδημαϊκό παράπτωμα λογοκλοπή – συμπαιγνία Πρόκειται για μια θεμελιώδη αρχή ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να αναλάβει δράση αν ανιχνευθεί λογοκλοπή και συμπαιγνία (βλέπε Εγχειρίδιο Σχολή) "Όταν η λογοκλοπή θεωρείται ότι είναι ακούσια αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κακή ακαδημαϊκή συγγραφή και η ενδεδειγμένη κύρωση θα εφαρμοστεί από το βαθμολογητή’ Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

21 Λογοκλοπή οδηγίες Κάτω από τα επίπεδα που ορίζονται πιο κάτω, η λογοκλοπή καταγράφεται στο φάκελο του φοιτητή ως πειθαρχικό παράπτωμα. - Επίπεδο 1 > 20% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη χωρίς καμία αναφορά. > 50% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη, αλλά υπάρχουν υποσημειώσεις στη βιβλιογραφία. Οι εργασίες με λογοκλοπή δεν βαθμολογούνται και ο βαθμός των σπουδαστών θα μειωθεί αναλόγως - δηλαδή πιθανόν αποτυχία, σαφώς δεν έχουν εκπληρώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί αν είναι σε μεγάλο βαθμό δεν είναι έργο των φοιτητών. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

22 Οδηγίες Επίπεδο 2 > 15% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη χωρίς καμία αναφορά. > 25% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη αλλά υποσημειώσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Επίπεδο 3 > 10% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη χωρίς καμία αναφορά. > 20% της αξιολόγησης είναι κατά λέξη αλλά υποσημειώσεις αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

23 Συμπαιγνία Κάτω από τα επίπεδα που ορίζονται από κάτω, η συμπαιγνία καταγράφεται στο αρχείο του φοιτητή ως πειθαρχικό παράπτωμα. Εργασίες με συμπαιγνία λαμβάνουν χαμηλό βαθμό Επίπεδο 1 • Πάνω από το 50% της αξιολόγησης Επίπεδο 2 • Πάνω από το 25% της αξιολόγησης Επίπεδο 3 • Πάνω από το 15% της αξιολόγησης Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

24 Λογοκλοπή / Συμπαιγνία
Κάθε περίπτωση λογοκλοπής που εντοπίζεται κάτω από τα προαναφερθέντα επίπεδα, μπορεί ακόμα να αναφερθεί στην αρμόδια υπηρεσία ακαδημαϊκής συμπεριφοράς και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πειθαρχική υπόθεση του φοιτητή. π.χ. εάν η εσωτερική εξεταστής πιστεύει ότι ο φοιτητής αγόρασε, έκλεψε, αντέγραψε ή επιχείρησε την απόκρυψη της πηγής τότε το έργο αυτό πρέπει να αναφερθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

25 Other Academic Misconduct – UPR AS/C/6.1 (Appendix 1)
Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς αξιολόγησης και εξέτασης, πλην εκείνων που προσδιορίζονται στο παρελθόν Δεοντολογική έγκριση για τις ερευνητικές δραστηριότητες εμπιστευτικότητας Παραποίηση στοιχείων Που υπερβαίνει τον αριθμό των λέξεων Παραποίηση / αλλαγή σε κλινικές φόρμες αξιολόγησης της εκπαίδευσης

26 Αποφυγή Ο μαθητής θα πρέπει να διαθέτει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι συνιστά παράβαση στο εγχειρίδιο Οι μαθητές πρέπει να λάβουν καθοδήγηση σχετικά με αναφορά και την αποφυγή της λογοκλοπής Δραστηριότητες αξιολόγησης πρέπει να είναι σχεδιασμένες για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα της λογοκλοπής

27 Αποφυγή Διαβάστε στο εγχειρίδιο σας (Πρόγραμμα και Τμήμα) το τμήμα σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις πειθαρχικές διαδικασίες Κοιτάξτε 5.htm Μιλήστε με δασκάλους σας Μην δανείζετε τις εργασίες σας σε άλλους μαθητές / αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου Συμμορφωθείτε με το σύστημα αναφορών Παρακολουθήστε δεξιότητες μάθησης

28 Τι γίνεται αν ανακαλυφθεί? UPR AS/C/5 para C3.6.3
Ο Εξεταστής υποστηρίζει τον ισχυρισμό του και κάνει μια πλήρη γραπτή έκθεση που θα περιγράφει τον ισχυρισμό (ες) Ισχυρισμός (α) γραπτώς στην Υ.Α.Σ. εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης Υ.Α.Σ. ειδοποιεί το φοιτητή γραπτώς Με δεδομένη την ευκαιρία να αμφισβητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία αυτοπροσώπως ή γραπτώς εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της γραπτής γνωστοποίησης (όχι την παραλαβή της κοινοποίησης) Διερεύνηση από Υ.Α.Σ. να διαπιστώσει το πραγματικό περιστατικό της υπόθεσης - συνεδρίαση ομάδας Υ.Α.Σ. ενημερώνει τον υποψήφιο γραπτώς για το αποτέλεσμα της έρευνας Υ.Α.Σ. υποβάλει έκθεση στο Προεδρείο καθορίζετε ποινή Συνοπτική έκθεση από τον πρόεδρο με αντίγραφο προς Υ.Α.Σ. και Γραμματέα

29 Τι γίνεται αν ανακαλυφθεί? UPR AS/C/5 para C3.6.3
Μια Υ.Α.Σ. διορίζεται σε κάθε Σχολή. • Οι φοιτητές μπορούν να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους στο εντός 10 ημερών από τη λήψη επιστολής και την κοινοποίηση. Λαμβάνει σχετική ανακοίνωση Λαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του πώς μπορεί να αμφισβητηθεί

30 Τι γίνεται αν αποδειχθεί ?
εξαπάτηση Η κανονική ελάχιστη ποινή για την πρώτη παράβαση είναι μια απόφαση ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι άκυρο. (0) εξέταση, αν το παράπτωμα είναι τόσο σοβαρό που δεν θα επιτρέπεται να ξαναπάρει την αξιολόγηση

31 Λογοκλοπή ή συμπαιγνία
Φοιτητής λαμβάνει μια επίσημη έγγραφη προειδοποίηση και η εργασία χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις - λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο δεν είναι απολύτως ότι του φοιτητή Ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου την εργασία για έναν βαθμό με ανώτατο όριο Βαθμός pass, 0 για την αξιολόγηση

32 Ακαδημαϊκό παράπτωμα: οδηγίες ποινής
Όχι ποινή προειδοποίηση F1C/E F αποκλείεται αποκλείεται κακακακκκκακακκακκκ φυσιολογικό σοβαρό L1 & L2 2η ή περισσότερες L3 and LM 1η φορά φυσιολογικό L3 and LM 2η φορά ή μεταγενέστερα Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 , όλες οι περιπτώσεις εξαπάτησης φυσιολογικό σοβαρό F3 L1 & L2 1η φορά φυσιολογικό σοβαρό

33 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΒΕΒΕΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ?
ΌΧΙ ΣΕ ΌΤΙ ΑΦΟΡΑ: Πληροφορίες ευρέως γνωστές Πληροφορίες και αποτελέσματα που θεωρούνται ΄΄βασική γνώση΄΄

34 Πλάνο μαθήματος Μέρος 1 Μέρος 2 Εξαπάτηση Αναφορές Παραπομπές
Μέρος 1 Εξαπάτηση Λογοκλοπή Συμπαιγνία Ακαδημαϊκό παράπτωμα Μέρος 2 Αναφορές Παραπομπές Βιβλιογραφική λίστα Οδηγίες Σχολής Turnitin Οι πόροι για τη στήριξη των δεξιοτήτων Πορτοφόλιο

35 Citations and Referencing
Τι είναι? Συγκεκριμένη μέθοδος για την επιβεβαίωση / αναγνώριση μιας πληροφορίας ή ιδέας. ΟΛΕΣ οι πληροφορίες, ιδέες, εικόνες, διαγράμματα, ιστοσελίδες, περιοδικά, ορισμοί, κείμενα δημοσιευμένα και μη θα πρέπει να συνοδεύονται από αναφορά. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

36 Citations and Referencing
Styles συγγραφέας / χρονολογία = Harvard system αριθμητικό σύστημα = Vancouver system To πανεπιστήμιο ακολουθεί το Harvard system Faculty Referencing Guidelines on StudyNet - SPPD → Module Information - “modified” Harvard system Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

37 Citations and Referencing
Για ποιο λόγο?? Αποφυγή λογοκλοπής Διευκρίνιση φράσεων Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

38 Citations in text / παραπομπή στο κείμενο
Τρόποι ενσωμάτωσης της εργασίας άλλων συγγραφέων στο κείμενο σου: quotes / φράσεις Ακριβώς ίδιο με το πρωτότυπο με τη χρήση εισαγωγικών Paraphrasing / παράφραση Το αυθεντικό υλικό, με δικά σου λόγια, μικρότερο από το αυθεντικό, πρέπει να υπάρχει η αναφορά της πρωτότυπης πηγής. summarising / περίληψη Κύριες ιδέες μόνο, με δικά σου λόγια ή χρησιμοποιείς τις ιδέες άλλων – πάντα να υπάρχει η αναφορά της πρωτότυπης πηγής. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

39 Citing από βιβλίο / περιοδικό
Συγγραφέας και το έτος στο κείμενο As Benaud (2005) observes, in the 1990s the Australians made themselves into one of the most powerful cricket teams the game has seen. από πολλαπλές κείμενα: Από πολλά κείμενα: Some authors (Jones, 2005; Smith, 2004) feel that England’s recentsuccess was due, for the most part, to the strength of their bowling attack.(αλφαβητικά και χωρισμένα με ερωτηματικό) ή England’s recent success was due, for the most part, to the strength of their bowling attack (Jones, 2005; Smith, 2005). . (αλφαβητικά και χωρισμένα με ερωτηματικό) Smith (2004) and Jones (2005) both feel that England’s recent success was due, for the most part, to the strength of their bowling attack Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

40 Από πολλούς συγγραφείς
2 συγγραφείς, χρησιμοποίησε ΄και΄ ή ΄&΄ Πρέπει να είναι σταθερό Dundee and Scott (2004) είπαν ότι…... (Dundee & Scott, 2004) Το ‘και’ χρησιμοποιείται εντός κειμένου, ενώ το & στη βιβλιογραφική λίστα ή στην αναφορά μέσα σε παρένθεση π.χ (Schaufeli & Bakker, 2004) Πολλαπλοί συγγραφείς – τα 5 πρώτα επώνυμα στη συνέχεια χρησιμοποιείται "et al " ή συν. (πρέπει να έχουν τελεία= συντομογραφία). - Wing, Sing, Ping, Ding, Bring (2000) – (Wing et al., 2000) – Wing et al. (2000) Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

41 Αναφορά αποσπάσματος Σε διπλά εισαγωγικά “abcdef”
Όνομα συγγραφέα, έτος, σελίδα (p. για μια, pp. για πολλές / σελ.) Μικρές φράσεις= όχι πάνω από 40 λέξεις Andrews (2005) argues that: “The quality of England’s four seam bowlers meant that the Australian batsmen were never given a let-up” (p.45) OR “The quality of England’s four seam bowlers meant that the Australian batsmen were never given a let- up” (Andrews, 2005, p.45). Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

42 Αναφορά αποσπάσματος Section 1.11, page 7
Πάνω από 40 λέξεις ξεχωριστή παράγραφο, διπλό διάκενο χωρίς διπλά εισαγωγικά Andrews (2005) argues that: The quality of England’s four seam bowlers meant that the Australian batsmen were never given a let-up, they could never concentrate on seeing one bowler off knowing that easy runs could be scored off the change bowler. Furthermore, England’s attack was nicely varied. Harmison, with his pace and height was always a handful for the Australian batsmen, whom he struck painfully on a number of occasions (p. 45).

43 Αναφορά αποσπάσματος Χρησιμοποιήστε με φειδώ - αν όχι καθόλου
Αποφασίστε αν θα μπορούσατε να δώσετε τις πληροφορίες με δικά σας λόγια Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εισαγωγικά για να καλύψετε την έλλειψη της κατανόησης σας ΜΗΝ χρησιμοποιείτε για να υποκαταστήσετε τα δικά σας λόγια –θα πρέπει να είναι ένα συμπλήρωμα (ολόκληρο το κείμενο θα πρέπει να μπορεί να διαβαστεί και να κατανοηθεί να τα εισαγωγικά αφαιρεθούν) • Αν έχετε αμφιβολίες, αφήστε το απόσπασμα

44 Referencing Principles: Books
Συγγραφείς επώνυμο και τα αρχικά χωρίζονται με κόμμα και ακολουθούνται από τελεία με μια τελεία μεταξύ των αρχικών π.χ. Συγγραφέας, Α. Α. • Έτος (σε παρένθεση) που ακολουθείται από μια τελεία. π.χ. (2007). • Τίτλος με πλάγιους χαρακτήρες και κάτω πρόταση (δηλ. μόνο η πρώτη λέξη με κεφαλαία) και ακολουθούμενο από τελεία π.χ. Ίδρυμα δεξιοτήτων για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. • Έκδοση σε παρένθεση (μόνο αν είναι δεύτερη ή οι επόμενη όχι δηλαδή την 1η) και τα αρχικά ed ή εκδ. ακολουθούμενο από τελεία π.χ. (2nd ed.). • Τόπος έκδοσης ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία: π.χ. Λονδίνο: • Παραγωγή (Εκδότης ή ισοδύναμο) που ακολουθείται από τελεία, π.χ Blackwell Science Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

45 Παραδείγματα Hayward, J. (1975). A prescription against pain. London: Royal College of Nursing. Mitchell, N. (1981). Social attribution: A primer in obvious psychology. (2nd ed.). London:MacMillan Kushner, T. (2007). Δεοντολογία και ηθική στην κλινική πράξη. Aθήνα:Παρισιάνος Στη βιβλιογραφική λίστα ΟΙ καταχωρήσεις είναι κατ 'αλφαβητική σειρά από το πρωτότυπο (επώνυμο του πρώτου συγγραφέα) διάκενο (2ο και όλες οι επόμενες γραμμές) (Χρονολογική σειρά εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορά από τον ίδιο συγγραφέα). Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

46 Αναφορά βιβλίων με συντάκτη αντί συγγραφέα
Αναφορά βιβλίων με συντάκτη αντί συγγραφέα Edited βιβλίο - κάθε κεφάλαιο που γράφτηκε από διαφορετικούς συγγραφείς. (Section p.14) • Εάν η αναφορά αφορά ολόκληρο βιβλίο - αρχές όπως αναφέρθηκαν • Στην περίπτωση ενός κεφαλαίου από βιβλίο που είναι από μια συλλογή από έργα από διάφορους συγγραφείς και έχει έναν συντάκτη: Ruston, A. & Lawes, M. (1999). The management of leg ulcers in the community: A multi-disciplinary experience in primary care. In D. Humphris, & P. Littlejohn (Eds.)Implementing clinical guidelines: A practical guide. (pp ). Abingdon: Radcliffe Medical Press. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

47 Άρθρα περιοδικών Συγγραφείς, επώνυμο και τα αρχικά, χωρισμένα με κόμμα και ακολουθούνται από μια τελεία, με μια τελεία ανάμεσα στα αρχικά, π.χ.. Brown, A. A. & Green, A. A. • Έτος (σε παρένθεση) που ακολουθείται από μια τελεία, π.χ. (2006). • Τίτλος του άρθρου χαμηλότερα / πεζά πρότασης. (δηλαδή μόνο πρώτη λέξη κεφαλαία) και ακολουθούμενο από μια τελεία, • Τίτλος του περιοδικού με πλάγιους χαρακτήρες (κάθε λέξη, εκτός από σύνδεσμο αρχίζει με κεφαλαίο, τίτλο του περιοδικού στο ακέραιο – όχι συντομογραφίες), ακολουθούμενη από ένα κόμμα, π.χ. Trend in Microbiology • αριθμός τεύχους (με πλάγιους χαρακτήρες, που χωρίζονται από τον τίτλο από ένα κόμμα), π.χ. Trend in Microbiology, 60 • Αριθμός έκδοσης (σε παρένθεση, αλλά όχι με πλάγιους χαρακτήρες) ΟΧΙ σημεία στίξης ανάμεσα στον αριθμό τεύχους και αριθμός έκδοσης • Οι σελίδες του άρθρου (όχι όπως στην παράθεση αποσπασμάτων βιβλίων / κεφάλαια) ακολουθούμενο από μια τελεία.

48 Παραδείγματα Ridley, R. M. & Baker, H. F. (1999). Big decisions based on small numbers: Lessons from BSE. The Veterinary Quarterly, 21(3), Lee, A. C., Buckley, M. J., Pegman, S.J., Spiers, H., Scahill, V. L., Gaffan, D., et al. (2005). Specialization in the medial temporal lobe for processing of objects and scenes. Hippocampus, 15(6), (μέχρι 6 συγγραφείς). Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

49 Αναφορά άλλων πηγών World Wide Web συγγραφέα επώνυμο συντάκτη, την αρχική. Έτος. Τίτλος. Τίτλος της πηγής (με πλάγια στοιχεία). Εκδότης (κατά περίπτωση). Hμερομηνία ανάκτησης (Month, Day, Year), π.χ. «Ανακτήθηκε 17 του Αυγούστου, 2007» Τόπος έκδοσης (κατά περίπτωση) Εκδότης (κατά περίπτωση) ή διεύθυνση English National Board. (1999). Educational Issues, Infection Control: Latest Government Strategy. Retrieved June 28, 1999, from για τις άλλες πηγές - Αναφερθείτε στις οδηγίες της σχολής που θα βρείτε στο study net. Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

50 Έλεγχος λογοκλοπής Πώς η λογοκλοπή εντοπίζετε;  Ο  λέκτορας υποψιάζεται ότι η εργασία / κείμενο δεν είναι του φοιτητή π.χ. η γλώσσα διαφέρει από παράγραφο σε παράγραφο ορισμένα εξαιρετικά, ορισμένα πολύ φτωχά, καλογραμμένα κει έλλειψη σημάτων αναφορών έλλειψη αναφορών στο κείμενο αποτελέσματα από έλεγχο χειροκίνητο ή οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα ανίχνευσης της λογοκλοπής = TURNITIN Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

51 51

52 52 From via Turnitin UK Resources / links

53

54 ΑΠΟΡΙΕΣ??????????

55 Βιβλιογραφία UK Encarta On line dictionary. [online] Available at: Accessed: 2/10/07 University of Essex Authorship and Plagiarism [online] Available at: Accessed:2/10/07 University of Southampton Academic Integrity. [online] Available at: Accessed: 10/10/07 Retrieved 29/10/07 Retrieved 29/10/07 Learning and Teaching – UH Learning and Information Services - iSpy Tutorial UH Faculty Referencing Guidelines UH Physiotherapy Study Skills presentation – Retrieved 29/10/07 Copyrights of Parkway College of Nursing & Allied Health, BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging, Version 1.0 ,

56 Βιβλιογραφία Ζαφειρόπουλος, Κώστας. (2005). Πως γίνεται μια επιστημονική μια επιστημονική εργασία? Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Αθήνα : Κριτική Λατινόπουλος, Περικλής. ( 2010). Τα πρώτα βήματα στην έρευνα, ένας χρηστικός οδηγός για νέους ερευνητές, Αθήνα: Κριτική Μπουρλίασκος, Γ.Ι. Βασίλειος.(2009). Πως γράφεται μια επιστημονική εργασία, συγγραφή επιστημονικής εργασίας και βιβλιογραφική έρευνα, Αθήνα : Διόνικος Τσακρακλίδης, Β., Γουργουλιάνης, Κ.Ι. (2004). Ιατρική γραφή και λόγος, Αθήνα: Βήτα


Κατέβασμα ppt "Λογοκλοπή και Αναφορές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google