Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

www.forensiclabs.grwww.fic.gr «Η Συμβολή των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "www.forensiclabs.grwww.fic.gr «Η Συμβολή των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 www.forensiclabs.grwww.fic.gr «Η Συμβολή των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης»

3  ειδικός εξεταστής Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείωνπροέρχομαι από τα Κρατικά Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών  Είμαι ειδικός εξεταστής Πυροβόλων Όπλων & Ιχνών Εργαλείων, προέρχομαι από τα Κρατικά Εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.  Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών  Είμαι μόνιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Εξεταστών AFTE (Association of Firearm & Toolmark examiners), Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστημών και η πολυετής μου εμπειρία πηγάζει από χιλιάδες υποθέσεις με τις οποίες έχω ενασχοληθεί στα Κρατικά Εργαστήρια από τα οποία προ- έρχομαι.  Συμμετείχα σε διετές πρόγραμμα ίδρυσης Εγκληματολογικών Εργαστηριών στην Γάζα της Παλαιστίνης, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Συμμετείχα σε διετές πρόγραμμα ίδρυσης Εγκληματολογικών Εργαστηριών στην Γάζα της Παλαιστίνης, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμα FORENSICS I & II, όπου η χώρα μας, διαμέσου του υπουργείου Εξωτερικών, απέσπασε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευμενή σχόλια για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  εργάζομαι ως ανεξάρτητος Πραγματογνώμονας, εγγεγραμμένος στους Πίνακες των Δικαστηρίων της χώραςμακροχρόνια γνώση και εμπειρία  Σήμερα εργάζομαι ως ανεξάρτητος Πραγματογνώμονας, εγγεγραμμένος στους Πίνακες των Δικαστηρίων της χώρας. Έτσι λοιπόν, με όπλα την μακροχρόνια γνώση και εμπειρία στην διενέργεια και την αξιολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων με "αξιοπιστία" και "συνέπεια", βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, προκειμένου μέσω της Επιστημονικο- τεχνικής Αξιολόγησης και Αξιοποίησης των Πειστηρίων, να καταστήσω ει δυνατόν, σαφή την συμβολή τους στην διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης!!!  H Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία, δεν προέρχεται από ένα και μόνο επιστημονικό πεδίο, αλλά αντλεί τις αρχές της από διαφορετικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, για μεγαλύτερη λοιπόν ακρίβεια, χαρακτηρίζεται σαν μία Επιστημονική Τεχνική  H Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία, δεν προέρχεται από ένα και μόνο επιστημονικό πεδίο, αλλά αντλεί τις αρχές της από διαφορετικούς επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, για μεγαλύτερη λοιπόν ακρίβεια, χαρακτηρίζεται σαν μία Επιστημονική Τεχνική. Σύμβουλος Εγκληματολογικών Διερευνήσεων Forensic Investigation Consultant FIC

4  άρθρο 178 του ΚΠΔ ενδείξεις αυτοψίαπραγματογνωμοσύνηομολογία του κατηγορουμένου μάρτυρεςέγγραφα  Σύμφωνα με το άρθρο 178 του ΚΠΔ που αφορά αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία, αναφέρονται τα κυριότερα εξ’ αυτών, ως ακολούθως: α) οι ενδείξεις, β) η αυτοψία, γ) η πραγματογνωμοσύνη, δ) η ομολογία του κατηγορουμένου, ε) οι μάρτυρες και τέλος, στ) τα έγγραφα.  ενδείξειςθεωρούνται γεγονότα, καταστάσεις ή αντικείμενα αποκτούν ειδική σημασία για την βεβαίωση του εγκλήματος  Ως ενδείξεις θεωρούνται γεγονότα, καταστάσεις ή αντικείμενα, που εξαιτίας των ειδικών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβησαν ή διαμορφώθηκαν, αποκτούν ειδική σημασία για την βεβαίωση του εγκλήματος και την εξακρίβωση της ταυτότητος του δράστη.  είναι το αποδεικτικό µέσο που τείνει σε έμμεση απόδειξη  Οι ενδείξεις είναι το αποδεικτικό µέσο που τείνει σε έμμεση απόδειξη, την οποία το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του, προκειμένου να προβεί σε ένα δικανικό συλλογισμό και να σχηματίσει πεποίθηση για κάθε κρίσιμο θέμα που ανακύπτει.  διακρίνονται σεπροσωπικές σε πραγματικές που σχετίζονται με ευρήματα - πειστήρια  Οι ενδείξεις διακρίνονται σε προσωπικές που σχετίζονται με το κίνητρο, την σχέση του κατηγορουμένου µε το έγκλημα και το άλλοθι αυτού και σε πραγματικές που σχετίζονται με ευρήματα - πειστήρια, τα οποία μπορεί να βρίσκονται, είτε στον τόπο του εγκλήματος, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε πάνω στο θύμα, είτε στον δράστη.  μας παρέχουν με την ορθή επιστημονικο-τεχνική διαχείριση ενός εγκλήματος τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία τόσο διαμέσου της αυτοψίας και της εγκληματολογικής διερεύνησης τόπου και εμπλεκομένων όσο και διαμέσου της διενέργειας πραγματογνωμοσυνών να τις καταστήσουμε ικανές να τείνουν σε άμεση απόδειξη ή ισχυρή ένδειξη περί του τι συνέβη  Οι ενδείξεις μας παρέχουν με την ορθή επιστημονικο-τεχνική διαχείριση ενός εγκλήματος, τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία, τόσο διαμέσου της αυτοψίας και της εγκληματολογικής διερεύνησης τόπου και εμπλεκομένων, όσο και διαμέσου της διενέργειας πραγματογνωμοσυνών, προκειμένου να τις καταστήσουμε ικανές να τείνουν σε άμεση απόδειξη ή ισχυρή ένδειξη περί του τι συνέβη. Νομικό Πλαίσιο - Ενδείξεις

5  αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσειςομολογία του κατη- γορουμένουβασίζονται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως αντιληπτική ικανότητα, ένταση της στιγμής, φόβο, σημείο παρατήρησης, γωνία πρόσπτωσης του φωτός, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδοτα πειστήρια δεν εμπεριέχουν υποκειμενικά στοιχείαπραγματικά - αντικειμενικά, που σχετίζονται, τόσο με την λειτουργία των εξεταζόμενων αντικειμένων, όσο και με τους κανόνες επιστήμης & τέχνης  Σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και την ομολογία του κατη- γορουμένου, ενδείξεις που βασίζονται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως αντιληπτική ικανότητα, ένταση της στιγμής, φόβο, σημείο παρατήρησης, γωνία πρόσπτωσης του φωτός, μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο, τα πειστήρια δεν εμπεριέχουν υποκειμενικά στοιχεία, αλλά πραγματικά - αντικειμενικά, που σχετίζονται, τόσο με την λειτουργία των εξεταζόμενων αντικειμένων, όσο και με τους κανόνες επιστήμης & τέχνης.  επιστημονικο-τεχνική διαχείριση και αξιολόγηση των πραγματικών ενδείξεων διαφέρει έναντι των άλλων αποδεικτικών μέσων άψυχα μη επιδεχόμενα ερωτήσεων αυθυποβάλλονταιετεροϋποβάλλονταιλησμονούνεκβιά- ζονταιαπειλούνταιχρηματίζονται ορθή διακίνησηεπιστημονικο-τεχνική διαχείρισηεξέτασηανάλυση ερμηνείαεκμετάλλευση και αξιοποίησημας οδηγούν στα αντικειμενικά εκείνα στοιχεία και τις πληροφορίες επιβεβαιώσουν, διαψεύσουν ή ενισχύσουν ισχυρισμούς υπόπτου, κατάθεση θύματος ή ακόμη θα συσχετίσουν ή θα αποκλείσουν υποθέσεις ή συμβάντα, θα συνδέσουν το θύμα ή τον ύποπτο, με συγκεκριμένο χώρο κ.ο.κ.  Η επιστημονικο-τεχνική διαχείριση και αξιολόγηση των πραγματικών ενδείξεων, δηλαδή των πειστηρίων, διαφέρει έναντι των άλλων αποδεικτικών μέσων, καθότι βασίζεται σε στοιχεία, άψυχα μη επιδεχόμενα ερωτήσεων, στοιχεία που δεν «αυθυποβάλλονται», δεν «ετεροϋποβάλλονται», δεν «λησμονούν», δεν «εκβιά- ζονται», δεν «απειλούνται» και το κυριότερο δεν «χρηματίζονται», τα οποία κάτω από μία ορθή διακίνηση, επιστημονικο-τεχνική διαχείριση, εξέταση, ανάλυση, ερμηνεία, εκμετάλλευση και αξιοποίηση, μας οδηγούν στα αντικειμενικά εκείνα στοιχεία και τις πληροφορίες, που θα επιβεβαιώσουν, διαψεύσουν ή ενισχύσουν ισχυρισμούς υπόπτου, κατάθεση θύματος ή ακόμη θα συσχετίσουν ή θα αποκλείσουν υποθέσεις ή συμβάντα, θα συνδέσουν το θύμα ή τον ύποπτο, με συγκεκριμένο χώρο κ.ο.κ. Νομικό Πλαίσιο - Ενδείξεις

6  όρος Επιστήμηδηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης  Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος Επιστήμη, δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς και στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης. Η επιστημονική μεθοδολογία, περιλαμβάνει βήματα και χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση τους.  επιστημονική έρευνα χωρίζεταιβασική και εφαρμοσμένη  Η επιστημονική έρευνα χωρίζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. βασική έρευνα προώθηση της ανθρώπινης γνώσης Η βασική έρευνα γίνεται κυρίως από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την προώθηση της ανθρώπινης γνώσης, χωρίς προσδοκίες για άμεσα απτά οφέλη. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της βασικής έρευνάς είναι το θεμέλιο για την εφαρμοσμένη και πολλά ερευνητικά έργα που στην αρχή φαινόντουσαν άνευ πρακτικής σημασίας κατέληξαν σε πραγματικές τεχνολογικές επαναστάσεις (όπως το λέιζερ). εφαρμοσμένη έρευνα προορισμό την επίλυση πρακτικών προβλημά- των του σύγχρονου κόσμου Η εφαρμοσμένη έρευνα χρησιμοποιεί ως βάση την βασική έρευνα, γίνεται κυρίως από τεχνολόγους και έχει σαν προορισμό την επίλυση πρακτικών προβλημά- των του σύγχρονου κόσμου και όχι την παραγωγή επιστημονικής γνώσης αυτής καθεαυτής.  Βασική προέκυψαν οι Ακτίνες ΧΕφαρμοσμένη ο Αξονικός Τομογράφος  Ένα προσδιοριστικό παράδειγμα, είναι το ακόλουθο: Από την Βασική προέκυψαν οι Ακτίνες Χ, αλλά από την Εφαρμοσμένη ο Αξονικός Τομογράφος!!! Επιστημονικο-τεχνικές Αρχές Σε ποιές όμως επιστημονικο-τεχνικές αρχές εμπίπτει η εξέταση των πει- στηρίων?

7   Τα βασικότερα επιστημονικά πεδία, είναι: 1.Ιατρικήιατροδικαστικής εξέτασης τραυμάτων και της διακρί- βωσης του μέσου και των συνθηκών 1.Η Ιατρική στα πεδία της ιατροδικαστικής εξέτασης τραυμάτων και της διακρί- βωσης του μέσου και των συνθηκών που προκλήθηκαν, σε συνεργασία με ειδικούς των σχετιζόμενων ανά περίπτωση τομέων π.χ. Βαλλιστικούς, Βιο- λόγους, Χημικούς κ.ο.κ. 2.Βιολογίαβιολογικών υλικών - DNA 2.Η Βιολογία στο πεδίο των βιολογικών υλικών - DNA, για την διακρίβωση ή την διαφοροποίηση υπόπτων. 3.Φυσικήβλητικής φυσικής οπτικής φυσικής 3.Η Φυσική στα πεδία της βλητικής φυσικής (που μελετά την εκτόξευση, την κίνηση, την συμπεριφορά και τα αποτελέσματα επί των στόχων, διαφόρων τύ- πων βλημάτων), της οπτικής φυσικής (που αξιοποιεί επιστημονικά επιτεύγ- ματα για την παρατήρηση μικροσκοπικών αντικειμένων και κατ’ επέκταση την αναγνώριση των ατομικών χαρακτηριστικών, με την χρήση των συγκριτικών μικροσκοπίων), της μηχανικής, της θερμοδυναμικής, της κβαντικής φυσι- κής κ.ο.κ. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία & Επιστημονικά Πεδία Αλληλοσυσχέτιση & Συναξιολόγηση Ποια είναι όμως, τα πεδία επιστημονικής εξειδίκευσης όσων ασχολούνται με την εφαρμοσμένη εγκληματολογία Ποια είναι όμως, τα πεδία επιστημονικής εξειδίκευσης όσων ασχολούνται με την εφαρμοσμένη εγκληματολογία?

8 4.Μηχανολογία κατανόηση της προέλευσης των ατομικών χαρακτηριστικών αναγνώρισηςπαρέμβασης στην ύλη, στην σύνθεση της ύληςμοριακές μεταβολές της υφής της 4.Η Μηχανολογία στο πεδίο των κατασκευών που σχετίζεται με την ακολουθού- μενη μεθοδολογία της κατασκευής και εμπεριέχει την επιστημονικο-τεχνική εκείνη γνώση που κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση της προέλευσης των ατομικών χαρακτηριστικών αναγνώρισης, δηλαδή της παρέμβασης στην ύλη, στην σύνθεση της ύλης και ιδιαίτερα στις μοριακές μεταβολές της υφής της. 5.Χημείαστοιχείων του χημικού περιοδικού πίνακα και των χημικών ενώσεων 5.Η Χημεία στο πεδίο των στοιχείων του χημικού περιοδικού πίνακα και των χημικών ενώσεων, είναι η επιστήμη που μελετά την ύλη, την σύνθεση, την δομή, τις ιδιότητες της ύλης και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής της, μέσω των χημικών αντιδράσεων και χημικών ενώσεων ή συσσωματώσεων. 6.μαθηματικάστατιστική 6.Τα μαθηματικά και η στατιστική στο πεδίο των αναγνωρίσεων και ταυτο- ποιήσεων. Μαθηματικάποσό- τηταδομήδιάστημα μεταβολήσχέσεις όλων των μετρήσιμων αντικειμένων Τα Μαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά θέματα που αφορούν την ποσό- τητα (δηλαδή τους αριθμούς) την δομή (δηλαδή τα σχήματα), το διάστημα, την μεταβολή, τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων αντικειμένων. Στατιστική εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για λήψη ορθών αποφάσεων Στατιστική είναι μία μεθοδική μαθηματική επιστήμη, που επιχειρεί να εξαγάγει έγκυρη γνώση χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης ή πειρά- ματος, με απώτερο στόχο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για λήψη ορθών αποφάσεων. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία & Επιστημονικά Πεδία Αλληλοσυσχέτιση & Συναξιολόγηση

9 7.Πληροφορικήεκπόνησης προγραμμάτων γρήγορης άντλησης πληροφοριών 7.Η Πληροφορική στο πεδίο της εκπόνησης προγραμμάτων, για την πραγμα- τοποίηση εργασιών ή για την επίλυση δεδομένων προβλημάτων. Θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζουν οι βάσεις δεδομένων, οι οποίες εμπεριέχουν συλλογές από συστηματικά οργανωμένα και σχετιζόμενα δεδομένα, παρέχοντας ιεράρ- χηση και διαχείριση αυτών, με δυνατότητα γρήγορης άντλησης πληροφοριών.  Οι ακολουθού- μενες διαδικασίες και η επιστημονική αναγωγή τους, είναι εξαιρετικά σημαντική, για την συμβολή των πειστηρίων στην διαμόρφωση δικανικής κρίσης σε ένα δικα- στήριο  Οι μελέτες εγκληματολογικής ταυτοποίησης για να αναγνωρισθούν ως "επιστημο- νικά" αξιόπιστες, πρέπει να διενεργούνται με την χρήση επιστημονικών μεθόδων, βάσει των οποίων θα αποφέρουν πάντοτε τα ίδια αποτελέσματα. Οι ακολουθού- μενες διαδικασίες και η επιστημονική αναγωγή τους, είναι εξαιρετικά σημαντική, για την συμβολή των πειστηρίων στην διαμόρφωση δικανικής κρίσης σε ένα δικα- στήριο. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία & Επιστημονικά Πεδία Αλληλοσυσχέτιση & Συναξιολόγηση ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΠΕΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

10 Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία & Επιστημονικά Πεδία Αλληλοσυσχέτιση & Συναξιολόγηση γεννάται το ερώτημαδύναται κάποιος Ειδικός που ενεργεί ως Δικαστικός Πραγματογνώμονας στο πεδίο που κατέχει να κατέχει παράλληλα και το σύνολο των αναφερόμενων γνώσεων στα παραπάνω εν συνόλω επιστημονικά πεδία? Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, γεννάται το ερώτημα, δύναται κάποιος Ειδικός που ενεργεί ως Δικαστικός Πραγματογνώμονας στο πεδίο που κατέχει, να κατέχει παράλληλα και το σύνολο των αναφερόμενων γνώσεων στα παραπάνω εν συνόλω επιστημονικά πεδία? απάντηση βεβαίως είναι αρνητικήπρέπει να έχει εκπαιδευτεί να κατέχει, είναι οι βασικές αρχές των επιστημών αυτών σε σχέση με την ειδικότητά του, καθώς και την γνώση να ανατρέχει στον ανά επιστημονικό πεδίο εξειδικευμένο ειδικόπροκειμένου να εξαγάγει αποτελέσματα αναλύσεων - εξετάσεων, την ερμηνεία των οποίων θα αναγάγει στα δικά του συμπεράσματα  Η απάντηση βεβαίως είναι αρνητική, εκείνο όμως που πρέπει να έχει εκπαιδευτεί να κατέχει, είναι οι βασικές αρχές των επιστημών αυτών σε σχέση με την ειδικότητά του, καθώς και την γνώση να ανατρέχει στον ανά επιστημονικό πεδίο εξειδικευμένο ειδικό, προκειμένου να εξαγάγει αποτελέσματα αναλύσεων - εξετάσεων, την ερμηνεία των οποίων θα αναγάγει στα δικά του συμπεράσματα, χάριν της πληρότητας τους και της αποφυγής εσφαλμένων ερμηνειών. Άλλωστε δεν πρέπει να παραβλέπουμε την ρήση του εγκληματολόγου Paul Kirk Paul Kirk 1902-1970 ότι: Η εφαρμοσμένη εγκληματολογία παρουσιάζει «Η εφαρμοσμένη εγκληματολογία παρουσιάζει την πολυπλοκότητα της Νομικής την υπευθυνότητα της Ιατρικής και την παγκοσμιότητα της Επιστήμης την παγκοσμιότητα της Επιστήμης»

11  ως αποτέλεσμα ενεργειακής μεταβολής που επηρεάζει την ύλη  Η αρχή της μοναδικότητας, ως αποτέλεσμα ενεργειακής μεταβολής που επηρεάζει την ύλη, πηγάζει από: 1.στην ύλη 1.Τις εξισώσεις του Maxwell στην ύλη, με βάση τις οποίες για δεδομένη γεωμετρία, υπάρχει μία και μόνο μία λύση. 2.αποτέλεσμα ενεργειακής μεταβολής 2.Tα ΙΣΟΤΟΠΑ, ως αποτέλεσμα ενεργειακής μεταβολής. Χημικά στοιχεία τα οποία έστω και εάν έχουν την ίδια χημική συμπεριφορά, διαφέρουν ως προς τις φυσικές τους ιδιότητες, δηλαδή την μάζα τους. Σ’ αυτήν ακριβώς την διαφορά στηρίζονται και οι μέθοδοι για τον διαχωρισμό τους. 3.DNA 3.To DNA που είναι ο φορέας των γενετικών πληροφοριών του κυττάρου, αναλλοίωτων από γενεά σε γενεά. Εμπεριέχει γενετικούς δείκτες, που είναι μοναδικοί για κάθε άνθρωπο, με εξαίρεση τους ομοζυγωτικούς διδύμους.  Με βάση λοιπόν την αρχή ότι τίποτα στην φύση δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς όμοιαίδιο γενετικό κώδικα τααποτυπώματά τους, φέρουν διαφο- ρετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξατομίκευσης εν γένει κάθε δραστηριότητα που φέρει σε επαφή δύο αντικείμενα μεδιαφο- ρετικό δείκτη σκληρότητας αυτό με τον μικρότερο δείκτη, προσλαμβάνει και φέρει εξατομικευμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα,  Με βάση λοιπόν την αρχή ότι τίποτα στην φύση δεν επαναλαμβάνεται ακριβώς όμοια, ακόμα και τα ομοζυγωτικά δίδυμα, έστω εάν έχουν ίδιο γενετικό κώδικα, δηλαδή DNA, παρά ταύτα είναι γνωστό ότι τα αποτυπώματά τους, φέρουν διαφο- ρετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξατομίκευσης τα οποία προκαλούνται από την τριβή των δακτύλων του εμβρύου στα τοιχώματα της μήτρας, έτσι λοιπόν, βάσει της ιδίας αρχής και τα ίχνη που προκαλούνται από τα πυροβόλα όπλα, εργαλεία και εν γένει κάθε δραστηριότητα που φέρει σε επαφή δύο αντικείμενα με διαφο- ρετικό δείκτη σκληρότητας, αυτό με τον μικρότερο δείκτη, προσλαμβάνει και φέρει εξατομικευμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, για τα οποία ακολουθείται συγκε- κριμένη επιστημονική μεθοδολογία, προκειμένου να συγκριθούν και να συσχετι- σθούν. Αρχή Μοναδικότητας Από πού όμως προκύπτει η αρχή της μοναδικότητας των ιχνών και ποια είναι η επιστημονική της βάση Από πού όμως προκύπτει η αρχή της μοναδικότητας των ιχνών και ποια είναι η επιστημονική της βάση ?

12  ως αξιοπιστία εγκυρότητα  Οι ειδικοί εξεταστές πρέπει να βασίζονται σε δύο επιστημονικές έννοιες: την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία: «ως αξιοπιστία ορίζεται ο βαθμός στον οποίο ένα πείραμα, δοκιμή ή μετρητική διαδικασία παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές» και «η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο ένα όργανο μέτρησης, μετρά αυτό που προορίζεται να μετρήσει».  εξεταστές διεθνώς, πιέζονταιτους επιβάλλεται να προβαίνουν σε πιοαντικειμενικές ταυτοποιήσεις Η αναγνώριση ιχνών πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές διαδικασίες και γεγονότα επικρίσεις από τη νομική κοινότητα και επιθυμία να αυξηθεί το επίπεδο της εμπιστοσύνης σε ένα εξεταστή  Πρόσφατα οι εξεταστές διεθνώς, πιέζονται από το γεγονός ότι τους επιβάλλεται να προβαίνουν σε πιο αντικειμενικές ταυτοποιήσεις και από το γεγονός ότι απαιτείται να διατυπώνουν σαφώς την γνώμη τους για τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώπιον δι- καστή ή των ενόρκων, π.χ. ότι μια βολίδα ή ένας κάλυκας βλήθηκε από ένα συγκε- κριμένο όπλο, καθώς και για τον αποκλεισμό όλων των άλλων. Η αναγνώριση ιχνών πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές διαδικασίες και γεγονότα. Ωστόσο, ορισμένοι εξεταστές συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη για ακόμα πιο αντικειμενικά κριτήρια. Η ανάγκη αυτή πηγάζει από δυσκολίες των εμπειρογνωμόνων μαρτύρων κατά τις καταθέσεις τους, επικρίσεις από τη νομική κοινότητα και επιθυμία να αυξηθεί το επίπεδο της εμπιστοσύνης σε ένα εξεταστή, όταν προβαίνει σε μια ταυ- τοποίηση.  για να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα αυτά, στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί μέθοδοιεξειδικευμένα μαθηματικά κριτήρια αναγνώρισηςπα- ρέχοντας με αυτό τον τρόπο ένα υψηλότερο επίπεδοπου θα απο- δεικνύει τηναξιοπιστία του εξεταστή και των συμπερασμάτων του στο δικαστήριο.  Έτσι για να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα αυτά, στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι, που βασίζονται σε εξειδικευμένα μαθηματικά κριτήρια αναγνώρισης, πα- ρέχοντας με αυτό τον τρόπο ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που θα απο- δεικνύει την αξιοπιστία του εξεταστή και των συμπερασμάτων του στο δικαστήριο. Κριτήρια Αναγνώρισης - Εξειδίκευση

13  τυπικής διαδικασίας, που δεν ενασχολείται όσο θα έπρεπε με την ουσία του θέματοςαναφορικά με το ποιοι κατέχουν τα ουσιαστικά εκείνα προσόντα που προέρχονται από κανόνες αποδε- δειγμένης γνώσης  Στην χώρα μας η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στους πίνακες πραγματογνωμόνων, εμπεριέχει το στοιχείο μιας τυπικής διαδικασίας, που δεν ενασχολείται όσο θα έπρεπε με την ουσία του θέματος αναφορικά με το ποιοι κατέχουν τα ουσιαστικά εκείνα προσόντα που προέρχονται από κανόνες αποδε- δειγμένης γνώσης (επιστήμης, τέχνης και εμπειρίας, σύμφωνα με τον ΚΠΔ).   Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης επί θεμάτων που σχετίζονται με τα πειστήρια, συμπεριλαμβανομένων και νομικών απαιτήσεων: 1.Χαρακτηρίζεται η Χ ταυτοποίηση ως επιστήμη, ? 1.Χαρακτηρίζεται η Χ ταυτοποίηση ως επιστήμη, και αν ναι, έχει δοκιμαστεί η χρήση επιστημονικών μεθόδων και ποίων? 2.Ποια η εκπαίδευση και η εμπειρία του μάρτυρα 2.Ποια η εκπαίδευση και η εμπειρία του μάρτυρα για να χαρακτηρισθεί ως ειδι- κός? 3.μαρτυρίααποτελεί ένα προϊόν αξιόπιστων αρχών και μεθόδων 3.Η μαρτυρία του εμπειρογνώμονα αποτελεί ένα προϊόν αξιόπιστων αρχών και μεθόδων? 4.έχει την απαιτούμενη δυνατότητα επικοινωνίας, ώστε να παρέχει στον δικαστή και τους ενόρκους τις δέουσες ανά υπόθεση πληροφο- ρίες 4.Μπορεί ο ειδικός να έχει την απαιτούμενη δυνατότητα επικοινωνίας, ώστε να παρέχει στον δικαστή και τους ενόρκους τις δέουσες ανά υπόθεση πληροφο- ρίες?  Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών έχουμε θεσπίσει μέσω του Καταστατικού μας τους προαπαιτούμενους εκείνους κανόνες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  Εμείς στην Ελληνική Ένωση Εγκληματολογικών Επιστημών, στην οποία έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, έχουμε θεσπίσει μέσω του Καταστατικού μας τους προαπαιτούμενους εκείνους κανόνες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να είναι κάποιος τακτικό μέλος της ΕΝΩΣΗΣ μας και κατ’ ακολουθία να δύναται να ανταποκριθεί στις ανακύπτουσες απαιτήσεις. Κριτήρια Αναγνώρισης - Εξειδίκευση

14  η εκ διαμέτρου αντίθετη ερμηνεία ίδιων πραγματικών περιστατικών είναι απαράδεκτη  Η διαφορετική και πολλάκις η εκ διαμέτρου αντίθετη ερμηνεία ίδιων πραγματικών περιστατικών είναι απαράδεκτη δεν προάγει το έργο των πραγματογνωμόνων και εν τέλει το ζητούμενο που είναι η ορθή απονομή της δικαιοσύνης.  η αντιμετώπιση με καχυποψία, εν μέρει δικαιολογημένη, οφείλεται στην ευθύνη όσων αναλαμβάνουν υποθέσεις με την ιδιότητα είτε του πραγματο- γνώμονα, είτε του Τεχνικού Συμβούλου και έχουν με την στάση και την συμπε- ριφορά τους, διαμορφώσει ένα κλίμα ότι ο μη κρατικός πραγματογνώμονας ή ο τεχνικός σύμβουλος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πελάτη του και μόνο  Δυστυχώς όμως η αντιμετώπιση με καχυποψία, εν μέρει δικαιολογημένη, οφείλεται στην ευθύνη όσων αναλαμβάνουν υποθέσεις με την ιδιότητα είτε του πραγματο- γνώμονα, είτε του Τεχνικού Συμβούλου και έχουν με την στάση και την συμπε- ριφορά τους, διαμορφώσει ένα κλίμα ότι ο μη κρατικός πραγματογνώμονας ή ο τεχνικός σύμβουλος εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πελάτη του και μόνο. .  Στο σημείο αυτό, δεν μου επιτρέπεται να αναφερθώ σε υποθέσεις που δεν ανέλαβα παρά την δελεαστική αμοιβή που μου προσφέρθηκε, αφήνω όσους με γνωρίζετε να το πράξετε συνειρμικά μόνοι σας.  θεωρώ λάθος, η προσέγγιση μιας υπόθεσης να σχετίζεται με το ποιος μας διορίζειυπό την παρακάτω έννοιατο πρίσμα της καθημερινότητάς μαςΔεν μπορεί κάποιος εξεταζόμενος από δύο διαφορετικά μικροβιολογικά εργαστήριαστο ένα να έχει χοληστερίνη και στο άλλο να μην έχει  Προσωπικά θεωρώ λάθος, η προσέγγιση μιας υπόθεσης να σχετίζεται με το ποιος μας διορίζει, υπό την παρακάτω έννοια που θα θέσω υπό το πρίσμα της καθημερινότητάς μας για να γίνει απόλυτα κατανοητή. π.χ. Δεν μπορεί κάποιος εξεταζόμενος από δύο διαφορετικά μικροβιολογικά εργαστήρια, στο ένα να έχει χοληστερίνη και στο άλλο να μην έχει. Θεωρώ ότι θα πρέπει είτε να έχει, είτε να μην έχει, με την προβλεπόμενη πάντοτε (+-%) απόκλιση της μεθόδου.  συμπεράσματά μαςνα βασίζονται αποκλειστικάκαι μόνονβιβλιογραφικές αναφορέςεργαστηριακές εξετάσειςκοινώς αποδεκτή λογική  Για να αντιμετωπισθούν ανάλογα φαινόμενα ανακτώντας με τον τρόπο αυτό το κύρος μας όσοι ενασχολούμεθα με το αντικείμενο αυτό, θα πρέπει πάντοτε τα συμπεράσματά μας, να βασίζονται αποκλειστικά και μόνον, σε βιβλιογραφικές αναφορές, σε εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά και την κοινώς αποδεκτή λογική. Ο Ρόλος των Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων

15  σε τελική ανάλυση αξιολογούνται από τον εντεταλμένο να το πράξειΌπως λοιπόν τα αποτελέσματα του μικροβιολόγου, αξιολογούνται από τον παθολόγοέτσι και τα αποτελέσματα του ΠραγματογνώμοναΤεχνικού Συμβούλουαξιολογούνται από το Δικαστήριο  Άλλωστε η εργαστηριακή εξέταση, εξαγάγει συμπεράσματα τα οποία σε τελική ανάλυση αξιολογούνται από τον εντεταλμένο να το πράξει. Όπως λοιπόν τα αποτελέσματα του μικροβιολόγου, αξιολογούνται από τον παθολόγο, έτσι και τα αποτελέσματα του Πραγματογνώμονα & του Τεχνικού Συμβούλου, αξιολογούνται από το Δικαστήριο.  αρκετή κατάρτιση, εκπαίδευση και εμπειρία χαρακτηριστεί ως αξιόπιστος ειδικός μάρτυρας.  Είναι επίσης σημαντικό για τους εξεταστές να διαθέτουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες, για παράδειγμα, την ικανότητα να επικοινωνούν με σαφήνεια και πειστικότητα. Ο εξεταστής πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει τα προσόντα του και να πείσει έναν δικαστή, ότι έχει αρκετή κατάρτιση, εκπαίδευση και εμπειρία για να χαρακτηριστεί ως αξιόπιστος ειδικός μάρτυρας.  τελικός στόχος ενός πραγματογνώμονα εξεταστήνα καταστήσει γνωστά τα συμπεράσματά του σε ένα δικαστήριο και στους ενόρκους παρέχοντας τα επι- στημονικο-τεχνικά εκείνα στοιχείααπό τα οποία τεκμαίρεται η πράξη και όχι τα στοιχεία που εξυπηρετούν την πλευρά που τον διόρισε  Ο τελικός στόχος ενός πραγματογνώμονα εξεταστή, είναι να καταστήσει γνωστά τα συμπεράσματά του σε ένα δικαστήριο και στους ενόρκους παρέχοντας τα επι- στημονικο-τεχνικά εκείνα στοιχεία, από τα οποία τεκμαίρεται η πράξη και όχι τα στοιχεία που εξυπηρετούν την πλευρά που τον διόρισε.   Γι’ αυτό: 1.επαρκή πραγματικά στοιχεία και δεδομένα 1.Η μαρτυρία πρέπει να βασίζεται σε επαρκή πραγματικά στοιχεία και δεδομένα. 2.προϊόν αξιόπιστων αρχών και μεθόδων 2.Η μαρτυρία να είναι προϊόν αξιόπιστων αρχών και μεθόδων & 3.να έχει εφαρμόσει τιςαρχές και τις μεθόδους αξιόπιστα και σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά 3.Ο μάρτυρας πραγματογνώμονας, να έχει εφαρμόσει τις αρχές και τις μεθόδους αξιόπιστα και σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, τα οποία πρέπει να λαμβάνει πάντοτε γνώση. Ο Ρόλος των Πραγματογνωμόνων & των Τεχνικών Συμβούλων

16  να δύναται να κατανοήσει τεχνικά θέματα να έχει την επιθυμία και την θέληση να το διερευνήσει, είτε διατάσσοντας πρόσθετη εξέτασηείτε καλώντας και άλλους ειδικούς επί της έδρας  Ο δικαστής πρέπει να δύναται να κατανοήσει τεχνικά θέματα που προέρχονται πάντοτε από το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο που εμπλέκεται στην υπό εξέταση υπόθεση, άλλως πώς, να έχει την επιθυμία και την θέληση να το διερευνήσει, είτε διατάσσοντας πρόσθετη εξέταση, είτε καλώντας και άλλους ειδικούς επί της έδρας.  πολλάκις δεν δίδεται η βαρύτητα που πρέπει στα ευρήματα - πειστήρια πλείστες υποθέσεις που οδηγούνται στο ακροατήριο (και λίαν προσφάτως και σε Μονομελή Δικαστήρια Κακουργημάτων), μόνο με μία κατάθεση ενός υπαλλήλου, αστυνομικού, τελωνειακούπου δεν έχει ειδικές γνώσεις και χωρίς καν την εξέταση του πειστηρίου από τα εργαστήρια  Η εμπειρία που έχω αποκομίσει από τις δίκες στις οποίες εκ της ειδικότητάς μου παραστάθηκα, σχετίζεται με το ότι στην χώρα μας, (σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού, αγγλοσαξωνικές και μη), πολλάκις δεν δίδεται η βαρύτητα που πρέπει στα ευρήματα - πειστήρια, τα οποία μάλιστα πολλές φορές δεν έχουν καν φωτο- γραφηθεί, ενώ παρά ταύτα απορρίπτονται κατά κόρον αιτήματα προσκόμισής τους, έστω και αν υπάρχουν πλείστες υποθέσεις που οδηγούνται στο ακροατήριο (και λίαν προσφάτως και σε Μονομελή Δικαστήρια Κακουργημάτων), μόνο με μία κατάθεση ενός υπαλλήλου, αστυνομικού, τελωνειακού κ.ο.κ. που δεν έχει ειδικές γνώσεις και χωρίς καν την εξέταση του πειστηρίου από τα εργαστήρια.  είναι η επιφανειακή προσέγγιση ευρημάτων καθορι- στικών για την έκβαση της υπόθεσης και την ορθή δικανική κρίση στην προσπάθειά τους να αναγάγουν τεχνικά σε νομικά θέματα ή να προσεγγίσουν τα τεχνικά με τρόπο που να καλύπτει το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και όχι την αξιολόγηση, που προκύπτει από μια πραγματική επιστημονικο-τεχνική αξιοποίησή τους  Μια πρόσθετη εμπειρία μου, είναι η επιφανειακή προσέγγιση ευρημάτων καθορι- στικών για την έκβαση της υπόθεσης και την ορθή δικανική κρίση, από όλους τους συμμετέχοντες σε μια ποινική διαδικασία, μη εξαιρουμένης της υπεράσπισης και της πολιτικής αγωγής, στην προσπάθειά τους να αναγάγουν τεχνικά σε νομικά θέματα ή να προσεγγίσουν τα τεχνικά με τρόπο που να καλύπτει το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και όχι την αξιολόγηση, που προκύπτει από μια πραγματική επιστημονικο-τεχνική αξιοποίησή τους. Ο Ρόλος των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης

17  έννοια της δικαιοσύνης αποτελεί υπέρτατο αγαθό  Η έννοια της δικαιοσύνης όπως την αντιλαμβανόμεθα, μέσα στο πλαίσιο που έχει δομηθεί η κοινωνία μας, αποτελεί υπέρτατο αγαθό!!!  εκθετική γεωμετρικά πρόο- δο  Παράλληλα η επιστήμη στις μέρες μας, παρουσιάζει εκθετική γεωμετρικά πρόο- δο!!!  επίτευξη λοιπόν της ορθής απονομής της δικαιοσύνης επι- τεύγματα της επιστήμηςσημασία που αρμόζει στις λέξεις και τα επι- χειρήματα που ακούγονται  Για την επίτευξη λοιπόν της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, πρέπει όλοι οι παράγοντες σε μια δίκη να κατανοήσουν και να λάβουν υπόψη τόσο τα επι- τεύγματα της επιστήμης, όσο και την σημασία που αρμόζει στις λέξεις και τα επι- χειρήματα που ακούγονται, ώστε στις αποφάσεις που εκδίδονται, να κυριαρχούν οι πραγματικές ενδείξεις που μας παρέχουν αντικειμενικά και αδιάψευστα στοιχεία, έναντι των οποιονδήποτε υποκειμενικών προσωπικών ενδείξεων, προσεγγίσεων και ερμηνειών.  Κομφούκιος Θα διόρθωνα την χρήση της γλώσσας δεν είναι το εννοούμενο τότε και οι πράξεις δεν βρίσκονται εν τάξει τότε διαφθείρονται τα ήθητότε αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις της δικαστικής εξουσίας τότε ο λαός δεν ξέρει πού να απευθυνθεί πρέπει να προσέχουμε να μην χάσουν οι λέξεις το νόημά τους  Ο Κομφούκιος (551 - 479 π.Χ.), όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε πρώτα αν του δίδονταν η διακυβέρνηση μιας χώρας, απάντησε: "Θα διόρθωνα την χρήση της γλώσσας." - "Οι λέξεις έχουν χάσει πλέον τη σημασία τους, αν οι λέξεις δεν είναι σωστές, τότε αυτό που ελέχθη δεν είναι το εννοούμενο. Αν αυτό που ελέχθη δεν είναι το εννοούμενο, τότε και οι πράξεις δεν βρίσκονται εν τάξει. Εάν οι πράξεις δεν είναι εν τάξει, τότε διαφθείρονται τα ήθη. Εάν διαφθαρούν τα ήθη, τότε αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις της δικαστικής εξουσίας. Αν η δικαστική εξουσία αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, τότε ο λαός δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην χάσουν οι λέξεις το νόημά τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα τα άλλα. Ο Ρόλος των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης

18 Ο Ρόλος των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης == x = x = ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ Άλλωστε ότι φαίνεται αληθινό, δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματικό…  Η κρίση που βιώνουμε στις μέρες μας, είναι κρίση θεσμών & αξιών, που πράγματι χρήζει επαναπροσδιορισμού της σημασίας των λέξεων κατά Κομφούκιο, αλλά και της ουσιαστικής εννοιολογικής κατανόησης των αξιών που εύκολα προφέρουμε και τις οποίες καλείται το δικανικό μας σύστημα να προστατέψει!!!

19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!! www.forensiclabs.grwww.filab.gr


Κατέβασμα ppt "www.forensiclabs.grwww.fic.gr «Η Συμβολή των Πειστηρίων στην Διαμόρφωση της Δικανικής Κρίσης»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google