Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Dr. ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Dr. ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Dr. ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

2 Φυσιολογικό σπερματοζωάριο σχηματικά........ Σπερματογένεση Χρόνος μετατροπής ΣπερματοζωάριαΣπερματοζωάρια 27 ημέρες 23 ημέρες 1 ημέρα 23 ημέρες Σύνολο ≈74 ημέρες ΔιαφοροποίησηΔιαφοροποίηση ΜείωσηΜείωση ΣπερματίδεςΣπερματίδες Σπερματοκύτταρα Β’ τάξεως Σπερματοκύτταρα Α’ τάξεως ΣπερμογονίαΣπερμογονία ΜίτωσηΜίτωση ΜίτωσηΜίτωση

3 Είναι πυκνόρευστο, άχρωμο προς λευκάζων Το φυσιολογικό σπέρμα μετά την εκσπερμάτιση αποτελεί εναιώρημα σπερματοζωαρίων σε σπερματικό πλάσμα

4 Σπερματικό πλάσμα είναι μείγμα εκκρίσεων πολλών αδένων Α. Επιδιδυμίδας Β. Προστάτη Γ. Σπερματοδόχων κύστεων Δ. Αδένων Cooper Ε. Ουρηθρικών αδένων Α. Επιδιδυμίδας Β. Προστάτη Γ. Σπερματοδόχων κύστεων Δ. Αδένων Cooper Ε. Ουρηθρικών αδένων

5 Τέσσερεις φάσεις εκσπερμάτισης Α. Πρόδρομη αποβολή μίας ή δύο διαυγών σταγόνων από τους βαλανοουρηθρικούς αδένες Β. Πρώτο τμήμα εκσπερμάτισης (προστατική έκκριση με σπερματοζωάρια) Γ. Κυρίως σπέρμα που περιέχει σπερματοζωάρια Δ. Τελευταίο τμήμα. Περιέχει έκκριμα σπερματοδόχων κύστεων Α. Πρόδρομη αποβολή μίας ή δύο διαυγών σταγόνων από τους βαλανοουρηθρικούς αδένες Β. Πρώτο τμήμα εκσπερμάτισης (προστατική έκκριση με σπερματοζωάρια) Γ. Κυρίως σπέρμα που περιέχει σπερματοζωάρια Δ. Τελευταίο τμήμα. Περιέχει έκκριμα σπερματοδόχων κύστεων

6 Ποιοτικά χαρακτηριστικά σπέρματος Ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων Ολικός όγκος σπέρματος Ποιοτικά χαρακτηριστικά σπέρματος Ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων Ολικός όγκος σπέρματος

7 Εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον έλεγχο του σπέρματος  Μακροσκοπική εξέταση σπέρματος  Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος  Μικροβιολογικός έλεγχος σπέρματος – προστατικού υγρού  Βιοχημικός έλεγχος σπέρματος  Ανοσολογικός έλεγχος σπέρματος  Xρωμοσωματικός έλεγχος  Μακροσκοπική εξέταση σπέρματος  Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος  Μικροβιολογικός έλεγχος σπέρματος – προστατικού υγρού  Βιοχημικός έλεγχος σπέρματος  Ανοσολογικός έλεγχος σπέρματος  Xρωμοσωματικός έλεγχος

8 Πρώτα 5 λεπτά μετά την εκσπερμάτιση  Τοποθέτηση δοχείου συλλογής σε θερμοκρασία >20 0 C  ή σε κλίβανο στους 37 ο C.  Τοποθέτηση δοχείου συλλογής σε θερμοκρασία >20 0 C  ή σε κλίβανο στους 37 ο C.

9 Μεταξύ 30-60 λεπτών από την εκσπερμάτιση  Αξιολόγηση ρευστοποίησης – εμφάνιση σπέρματος  Μέτρηση όγκου  Μέτρηση pH  Παρασκευή δείγματος για μικροσκόπηση  Έλεγχος κινητικότητας  Μέτρηση αριθμού σπερματοζωαρίων  Αξιολόγηση βιωσιμότητας  Πλακάκια για αξιολόγηση μορφολογίας  Αραιώσεις για αξιολόγηση –συγκέντρωση σπέρματος  Αξιολόγηση αριθμού σπερματοζωαρίων  Αποστολή τμήματος για καλλιέργειες  Εφαρμογή του Mixed Antiglobulin Reaction (MAR test)  Φυγοκέντριση για έλεγχο βιοχημικών παραμέτρων  Αξιολόγηση ρευστοποίησης – εμφάνιση σπέρματος  Μέτρηση όγκου  Μέτρηση pH  Παρασκευή δείγματος για μικροσκόπηση  Έλεγχος κινητικότητας  Μέτρηση αριθμού σπερματοζωαρίων  Αξιολόγηση βιωσιμότητας  Πλακάκια για αξιολόγηση μορφολογίας  Αραιώσεις για αξιολόγηση –συγκέντρωση σπέρματος  Αξιολόγηση αριθμού σπερματοζωαρίων  Αποστολή τμήματος για καλλιέργειες  Εφαρμογή του Mixed Antiglobulin Reaction (MAR test)  Φυγοκέντριση για έλεγχο βιοχημικών παραμέτρων

10 Μετά 4 ώρες από την εκσπερμάτιση  Μονιμοποίηση, χρώση, αξιολόγηση σε πλακάκια της μορφολογίας σπερματοζωαρίων  Διενέργεια μοριακών εξετάσεων  Μελέτη δεικτών βοηθητικών αδένων  Μονιμοποίηση, χρώση, αξιολόγηση σε πλακάκια της μορφολογίας σπερματοζωαρίων  Διενέργεια μοριακών εξετάσεων  Μελέτη δεικτών βοηθητικών αδένων

11 Αποχή 2 - 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ W.H.O. Αποχή 10 ημερών προκαλεί μείωση κινητικότητας

12 Το δείγμα πρέπει να θεωρείται μολυσματικό  Ιός έρπητα  Ηπατίτιδα Β  HIV  Ιός έρπητα  Ηπατίτιδα Β  HIV  Μεταδίδονται με το σπέρμα

13 Χρόνος ρευστοποίησης Ρευστοποίηση 15-60΄ μετά την εκσπερμάτιση

14 Επιβραδυνόμενη ρευστοποίηση πάνω από 60΄

15 Αντιμετώπιση επιβραδυνόμενης ρευστοποίησης  Αραίωση  Μηχανική ανάδευση  Ενζυμική διάσπαση  Αραίωση  Μηχανική ανάδευση  Ενζυμική διάσπαση

16  Χρόνος ρευστοποίησης > 60΄  Συμβατός με δυσλειτουργία προστάτου όσον αφορά έκκριση ρευστοποιητικών ενζύμων

17 ΓλοιότηταΓλοιότητα Ελαττωμένη γλοιότητα: σημαίνει προστατική ανεπάρκεια. Σε αζωοσπερμικούς άμεση ρευστοποίηση Αυξημένη γλοιότητα: είναι πρόβλημα στην κινητικότητα και την γονιμοποίηση (δεν αποσπώνται τα σπερματοζωάρια από την βλέννη). Τεχνικά παραμένουν στο ίδιο σημείο

18 Ύπαρξη ερυθρών αιμοσφαιρίων Ύπαρξη πυοσφαιρίων Ύπαρξη ερυθρών αιμοσφαιρίων Ύπαρξη πυοσφαιρίων Χροιά σπέρματος Φυσιολογικά ΟΠΑΛΙΟΧΡΟΥΣ Χροιά σπέρματος Φυσιολογικά ΟΠΑΛΙΟΧΡΟΥΣ ΕρυθρόχρουςΚίτρινηΕρυθρόχρουςΚίτρινη Λήψη βιταμινών τύπου Β 2 Λήψη φαρμάκων Ασθενής με ίκτερο Λήψη βιταμινών τύπου Β 2 Λήψη φαρμάκων Ασθενής με ίκτερο

19 ΟΓΚΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Οφείλεται κυρίως σε εκκρίσεις από:  Σπερματοδόχους κύστεως  Προστάτου  Βολβοουρηθρικών αδένων  επιδιδυμίδων  Σπερματοδόχους κύστεως  Προστάτου  Βολβοουρηθρικών αδένων  επιδιδυμίδων

20 Όγκος σπέρματος Άνω των 50 ετών Κατώτερο φυσιολογικό 1.5ml Άνω των 50 ετών Κατώτερο φυσιολογικό 1.5ml Φυσιολογικά 2 – 6 ml Φυσιολογικά 2 – 6 ml

21  Πρόβλημα σαν αριθμός  Τεχνικό πρόβλημα στη συλλογή  Ύπαρξη φλεγμονής προστάτου, σπερματοδόχων κύστεων  Απλασία σπερματοδόχων κύστεων  Απόφραξη εκσπερματικών πόρων  Παλίνδρομος εκσπερμάτιση  Υπογοναδισμός  Πρόβλημα σαν αριθμός  Τεχνικό πρόβλημα στη συλλογή  Ύπαρξη φλεγμονής προστάτου, σπερματοδόχων κύστεων  Απλασία σπερματοδόχων κύστεων  Απόφραξη εκσπερματικών πόρων  Παλίνδρομος εκσπερμάτιση  Υπογοναδισμός Μικρός όγκος:  Πρόβλημα αραίωσης  Πρόβλημα στον προστάτη πρόβλημα στους επικουρικούς αδένες  ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ  Μακροχρόνια αποχή  Πρόβλημα αραίωσης  Πρόβλημα στον προστάτη πρόβλημα στους επικουρικούς αδένες  ΑΖΩΟΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ  Μακροχρόνια αποχή Μεγάλος όγκος 7-8ml:

22 • Οξεία φλεγμονή επικουρικών αδένων pH ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Φυσιολογικό ελαφρά αλκαλικό (7,2 – 7,7) pH < 7 σημαίνει: pH > 8 σημαίνει: pH < 7 σημαίνει: pH > 8 σημαίνει: • Απόφραξη εκφορητικών οδών • Ανάμειξη με ούρα • Μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων • Απόφραξη εκφορητικών οδών • Ανάμειξη με ούρα • Μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων

23 Αρχική Μικροσκόπηση Υγρό παρασκεύασμα, παρατηρούμε σχηματισμό βλεννωδών λωρίδων Ύπαρξη συγκολλήσεων σπερματοζωαρίων Παρουσία άλλων κυττάρων Υγρό παρασκεύασμα, παρατηρούμε σχηματισμό βλεννωδών λωρίδων Ύπαρξη συγκολλήσεων σπερματοζωαρίων Παρουσία άλλων κυττάρων  Επιθηλιακά κύτταρα  Λευκά αιμοσφαίρια  Κεφαλές ή ουρές σπερματοζωαρίων  Επιθηλιακά κύτταρα  Λευκά αιμοσφαίρια  Κεφαλές ή ουρές σπερματοζωαρίων

24 Πρόσφυση σπερματοζωαρίων

25 Συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων  Κινητά σπερματοζωάρια που κολλάνε μεταξύ τους κεφαλή με κεφαλή, ουρά με ουρά ή ανάκατα

26 Διαβάθμιση συγκολλήσεων  Βαθμός 1 μεμονωμένη < 10 σπερματοζωάρια ανά συγκόλληση, αρκετά ελεύθερα  Βαθμός 2 μερική 10-15 σπερματοζωάρια ανά συγκόλληση  Βαθμός 3 Μεγάλη συγκόλληση >50 σπερματοζωαρίων, ορισμένα ακόμη ελεύθερα  Βαθμός 4 γιγάντια, όλα συγκολλημένα μεταξύ τους και συγκολλημένες μάζες μεταξύ τους  Βαθμός 1 μεμονωμένη < 10 σπερματοζωάρια ανά συγκόλληση, αρκετά ελεύθερα  Βαθμός 2 μερική 10-15 σπερματοζωάρια ανά συγκόλληση  Βαθμός 3 Μεγάλη συγκόλληση >50 σπερματοζωαρίων, ορισμένα ακόμη ελεύθερα  Βαθμός 4 γιγάντια, όλα συγκολλημένα μεταξύ τους και συγκολλημένες μάζες μεταξύ τους

27 Α. κεφαλή με κεφαλή Β. ουρά με ουρά Γ. άκρες με ουρά Δ. μικτή Ε. μπερδεμένη Α. κεφαλή με κεφαλή Β. ουρά με ουρά Γ. άκρες με ουρά Δ. μικτή Ε. μπερδεμένη μεμονωμένημεμονωμένημερικήμερικήμεγάλημεγάληγιγαντιαίαγιγαντιαία

28 Η παρουσία συγκολλήσεων επηρεάζει την παρακολούθηση της κινητικότητας και τον καθορισμό συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων

29 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Εξετάζεται μετά την ρευστοποίηση:  30 λεπτά μετά την εκσπερμάτιση  1 ώρα μετά την εκσπερμάτιση  2 ώρες μετά την εκσπερμάτιση  30 λεπτά μετά την εκσπερμάτιση  1 ώρα μετά την εκσπερμάτιση  2 ώρες μετά την εκσπερμάτιση Επανεξέταση:  4 ώρες μετά την εκσπερμάτιση

30 • Εξέταση σε κοινή αντικειμενοφόρο πλάκα πλάκα • Εξέταση σε πλάκα NEW BAUER • Εξέταση σε πλάκα MAKLER • Εξέταση σε κοινή αντικειμενοφόρο πλάκα πλάκα • Εξέταση σε πλάκα NEW BAUER • Εξέταση σε πλάκα MAKLER Κινητικότητα Από τα πιο σημαντικά στοιχεία και δύσκολα στην εκτίμηση Κινητικότητα Απλέςτεχνικές:Απλέςτεχνικές: • Βιντεομικρογραφία • Μικροφωτογραφία πολλαπλής έκθεσης έκθεσης • Ακτίνες Laser • Βιντεομικρογραφία • Μικροφωτογραφία πολλαπλής έκθεσης έκθεσης • Ακτίνες Laser Αναλυτές:Αναλυτές:

31 Κάθετη διατομή της πλάκας MAKLER

32 Εκτίμηση κινητικότητας  Ποιότητα κίνησης  Ποσοστό κινουμένων σπερματοζωαρίων  Ρυθμός έκπτωσης κινητικότητας  Ποιότητα κίνησης  Ποσοστό κινουμένων σπερματοζωαρίων  Ρυθμός έκπτωσης κινητικότητας

33 Εκτίμηση ποιότητας κίνησης προωθητική κίνηση (PR): Μη προωθητική κίνηση (NP): Ακίνητα (ΙΜ): • Σπερματοζωάρια ενεργά κινητά σε ευθεία ή σε μεγάλους κύκλους, ανεξαρτήτως ταχύτητας • Όλες οι άλλες μορφές κίνησης με απουσία προώθησης, μικροί κυκλοι, σπάνια μετατόπιση κεφαλής, μόνο κίνηση ουράς • Καμία κίνηση

34 Χαμηλότερες τιμές αναφοράς κινητικότητας Χαμηλότερες τιμές αναφοράς κινητικότητας  Ολική κινητικότητα (προωθητική + Μη προωθητική) 40%  Προωθητική κίνηση 32%  Ρυθμός έκπτωσης κινητικότητας όχι >20% στις 4 ώρες μετά την εκσπερμάτιση  Ολική κινητικότητα (προωθητική + Μη προωθητική) 40%  Προωθητική κίνηση 32%  Ρυθμός έκπτωσης κινητικότητας όχι >20% στις 4 ώρες μετά την εκσπερμάτιση

35 Ζωτικότητα σπερματοζωαρίων (βιοσιμότητα)  Ελέγχεται μια ώρα μετά την εκσπερμάτιση.  Καθορίζεται από την συνοχή της κυτταρικής μεμβράνης  Ελέγχεται μια ώρα μετά την εκσπερμάτιση.  Καθορίζεται από την συνοχή της κυτταρικής μεμβράνης

36 Μέθοδοι προσδιορισμού βιοσιμότητας  Χρώση ηωσίνης νιγροσίνης  Υποτονικό φούσκωμα (swelling)  Χρώση ηωσίνης νιγροσίνης  Υποτονικό φούσκωμα (swelling)

37 ΧΡΩΣΗ ΗΩΣΙΝΗΣ – ΝΙΓΡΟΣΙΝΗΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΥΚΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΥΚΑ ΝΕΚΡΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΝΕΚΡΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΡΩΣΗ ΗΩΣΙΝΗΣ – ΝΙΓΡΟΣΙΝΗΣ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΥΚΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΛΕΥΚΑ ΝΕΚΡΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΝΕΚΡΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ Προσδιορισμός βιωσιμότητας

38

39 Χαμηλότερη τιμή αναφοράς για ζωτικότητα με το test ηωσίνης-νιγροσίνη το 58%

40 Υποωσμοτικό (υποτονικό) swelling όταν τα κύτταρα θα χρησιμοποιηθούν για ICSI και δεν πρέπει να βαφούν.

41

42 Χαμηλότερη τιμή αναφοράς για βιωσιμότητα με μέθοδο υποτονικό swelling 58%

43 Ότι ακίνητο δεν νεκρό Φυσιολογικά ακίνητα Φυσιολογικά ακίνητα ζωντανά 10-20% ζωντανά 10-20% Αν. περισσότερα: α) ανωμαλία ουράς εγγενής ή λόγω επίδρασης μικροβιακού παράγοντα μικροβιακού παράγοντα β) αναστολή κινητικότητας λόγω αντισπερματικών αντισωμάτων αντισωμάτων Φυσιολογικά ακίνητα Φυσιολογικά ακίνητα ζωντανά 10-20% ζωντανά 10-20% Αν. περισσότερα: α) ανωμαλία ουράς εγγενής ή λόγω επίδρασης μικροβιακού παράγοντα μικροβιακού παράγοντα β) αναστολή κινητικότητας λόγω αντισπερματικών αντισωμάτων αντισωμάτων

44 Αριθμός σπερματοζωαρίων Αδρός προσδιορισμός Μέτρηση με εξελιγμένη πλάκα NEW BAUER Μέτρηση με πλάκα MAKLER Αδρός προσδιορισμός Μέτρηση με εξελιγμένη πλάκα NEW BAUER Μέτρηση με πλάκα MAKLER

45

46

47 Χαμηλότερη τιμή αναφοράς για συγκέντρωση σπερματοζωαρίων 15x10 6 /ml

48 Χαμηλότερη τιμή αναφοράς ολικού αριθμού σπερματοζωαρίων ανά εκσπερμάτιση 39x10 6 /ml ΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΝΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων /ml X όγκος εκσπερμάτισης

49 Χαμηλοί αριθμοί σπερματοζωαρίων συνιστούν ύπαρξη κρυπτοζωοσπερμίας  Υποψιαζόμενη αζωοσπερμία  Παντελής έλλειψη σπερματοζωαρίων στο ίζημα φυγοκεντρημένου δείγματος ΑζωοσπερμίαΑζωοσπερμία

50 Προσδιορισμός κυτταρικών στοιχείων  Ανώριμα κύτταρα σπερματικής σειράς, π.χ. σπερματίδες  Λευκά αιμοσφαίρια  Ανώριμα κύτταρα σπερματικής σειράς, π.χ. σπερματίδες  Λευκά αιμοσφαίρια

51 Προσδιορισμός κυτταρικών στοιχείων N x S C = 100 N x S C = 100 C= Κυτταρικό στοιχείο εκατομμύρια/ml N= Αριθμός κυττ. στοιχείων που βρέθηκαν σε οπτικά πεδία που αντιστοιχούν σε 100 σπερματοζωάρια S= Σπερματοζωάρια σε εκατομμύρια/ml C= Κυτταρικό στοιχείο εκατομμύρια/ml N= Αριθμός κυττ. στοιχείων που βρέθηκαν σε οπτικά πεδία που αντιστοιχούν σε 100 σπερματοζωάρια S= Σπερματοζωάρια σε εκατομμύρια/ml Κεχρωσμένα παρασκευάσματα Ποσοτικός προσδιορισμός βάση τύπου Κεχρωσμένα παρασκευάσματα Ποσοτικός προσδιορισμός βάση τύπου

52 Μορφολογία σπερματοζωαρίων  Από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους εξέτασης σπέρματος  Μελετάται η μορφολογία ολόκληρου του σπερματοζωαρίου, δηλαδή κεφαλής, αυχένα, ουράς  Από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους εξέτασης σπέρματος  Μελετάται η μορφολογία ολόκληρου του σπερματοζωαρίου, δηλαδή κεφαλής, αυχένα, ουράς

53 Χρώση κατά Παπανικολάου Χρώση κατά Shor Χρώση κατά Diff Quik

54  Κεφαλή Περιοχή ακροσωματίου απαλό μπλε Περιοχή μετά το ακροσωμάτιο σκούρο μπλε  Αυχένας Κόκκινος  Ουρά Μπλε ή κοκκινωπή • Κυτταροπλασματικό υπόλλειμα Ροζ ή κόκκινο (κατά Παπανικολάου) Κοκκινοπορτοκαλί (Shor)

55 Φυσιολογικό σπερματοζωάριο σχηματικά Φυσιολογικό σπερματοζωάριο σχηματικά

56

57  Ανώμαλη σπερματογένεση και ορισμένες παθολογίες της επιδιδυμίδας συνήθως σχετίζονται με αυξημένο ποσοστό ανώμαλων σπερματοζωαρίων

58  Ανώμαλα σπερματοζωάρια έχουν χαμηλό δυναμικό γονιμοποίησης.  Μπορεί να έχουν ανώμαλο DNA

59  Μορφολογικές ανωμαλίες σπερματοζωαρίων σχετίζονται με: Α) αυξημένη πιθανότητα ύπαρξης τεμαχισμένου DNA Β) Αυξημένη πιθανότητα δομικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών Γ) Ανώριμη χρωματίνη Δ) Ανευπλοϊδία

60

61

62

63

64

65

66 • Επιμηκυσμένη κεφαλή παρατηρείται σε κιρσοκήλη. • Απιοειδής κεφαλή σχετίζεται με υπογονιμότητα. • Ανωμαλίες αυχένα παρατηρούνται σε κιρσοκήλη. • Ανωμαλίες ουράς σχετίζονται με την πυκνότητα του ελεύθερου ψευδαργύρου στο σπερματικό υγρό. • Επιμηκυσμένη κεφαλή παρατηρείται σε κιρσοκήλη. • Απιοειδής κεφαλή σχετίζεται με υπογονιμότητα. • Ανωμαλίες αυχένα παρατηρούνται σε κιρσοκήλη. • Ανωμαλίες ουράς σχετίζονται με την πυκνότητα του ελεύθερου ψευδαργύρου στο σπερματικό υγρό.

67 Ενδείξεις για βιοχημικό έλεγχο σπερματικού πλάσματος  Α) Κλινική συμπτωματολογία φλεγμονής ή πολλά πυοσφαίρια στο δείγμα πολλά πυοσφαίρια στο δείγμα  Β) Ταχεία έκπτωση κινητικότητας  Γ) Αζωοσπερμία  Δ) Ανεξήγητη υπογονιμότητα  Α) Κλινική συμπτωματολογία φλεγμονής ή πολλά πυοσφαίρια στο δείγμα πολλά πυοσφαίρια στο δείγμα  Β) Ταχεία έκπτωση κινητικότητας  Γ) Αζωοσπερμία  Δ) Ανεξήγητη υπογονιμότητα

68 Βιοχημικός έλεγχος σπερματοδόχων κύστεων Ενδείξεις μείωσης εκκριτ. ικανότητας σπερματοδόχων κύστεων Άμεση ρευστοποίηση Χαμηλό pH Μικρός όγκος Άμεση ρευστοποίηση Χαμηλό pH Μικρός όγκος Δείκτες Φρουκτόζη Προσταγλανδίνες Προσταγλανδίνες Δείκτες Φρουκτόζη Προσταγλανδίνες Προσταγλανδίνες

69 Φρουκτόζη σε αζωοσπερμία  Φρουκτόζη φυσιολογική απόφραξη εκσπερματικού πόρου  Φρουκτόζη χαμηλή συγγενής αγενεσία σπερματικών πόρων και σπερματοδόχω ν κύστεων  Φρουκτόζη φυσιολογική απόφραξη εκσπερματικού πόρου  Φρουκτόζη χαμηλή συγγενής αγενεσία σπερματικών πόρων και σπερματοδόχω ν κύστεων

70 Βιοχημικός έλεγχος προστάτου Όξινος φωσφατάση Κιτρικό οξύ ΜαγνήσιοΨευδάργυρος Όξινος φωσφατάση Κιτρικό οξύ ΜαγνήσιοΨευδάργυρος Δείκτες εκκριτικής λειτουργίας προστάτου Δείκτες εκκριτικής λειτουργίας προστάτου Ενδείξεις μείωμένης εκκριτικής λειτουργίας προστάτου Παράταση ρευστοποίησης Υψηλό pH Παράταση ρευστοποίησης Υψηλό pH

71 Βιοχημικός έλεγχος επιδιδυμίδων Ελεύθερη L-καρνιτίνη Γλυκερυλφωσφορυλχολίνη Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση Ελεύθερη L-καρνιτίνη Γλυκερυλφωσφορυλχολίνη Ουδέτερη α-γλυκοσιδάση ΔείκτεςΔείκτες Ενδείξεις μείωμένης εκκριτικής λειτουργίας επιδιδυμίδων Πτώση κινητικότητας, μικρός αριθμός Πτώση κινητικότητας, μικρός αριθμός

72 Βιοχημικός έλεγχος σπερματοζωαρίων  Προσδιορισμό Α.Τ.Ρ. σπερματοζωαρίων  Προσδιορισμό Ακροσίνης  Προσδιορισμό Α.Τ.Ρ. σπερματοζωαρίων  Προσδιορισμό Ακροσίνης

73 Μικροβιολογικός έλεγχος  Καλλιέργεια σπέρματος αερόβιος  Καλλιέργεια προστατικού υγρού  Καλλιέργεια για μυκόπλασμα  Καλλιέργεια για ουρεόπλασμα  Καλλιέργεια για B.Koch  Εξέταση για χλαμύδια  Καλλιέργεια σπέρματος αερόβιος  Καλλιέργεια προστατικού υγρού  Καλλιέργεια για μυκόπλασμα  Καλλιέργεια για ουρεόπλασμα  Καλλιέργεια για B.Koch  Εξέταση για χλαμύδια

74 Καλλιέργεια προστατικού υγρού Αξιολόγηση των καλλιεργειών των κλασματικών δειγμάτων κατά Meares και Stamey

75 Είδη και εκατοστιαία αναλογία παθογόνων και δυνητικά παθογόνων μικροβίων στις βακτηριακές προστατίτιδες

76 Αντιγονικός έλεγχος Ενδείξεις αντιγονικού ελέγχου  Συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων  Μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ζωντανών των κινητών σπερματοζωαρίων >20% των κινητών σπερματοζωαρίων >20%  Ανεξήγητη υπογονιμότητα  Συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων  Μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ζωντανών των κινητών σπερματοζωαρίων >20% των κινητών σπερματοζωαρίων >20%  Ανεξήγητη υπογονιμότητα

77 Η παραγωγή αντισωμάτων προκαλείται όταν τα σπερματοζωάρια αυτούσια ή αντιγονικά τους στοιχεία περάσουν από τον αυλό στο διάμεσο ιστό των επιδιδυμίδων

78 Αντισώματα κατά σπερματοζωαρίων σε άντρες με  Διατομή σπερματικών πόρων  Λοιμώξεις επικουρικών αδένων  Ασθενείς με τραύματα όρχεων  Κρυψορχία  Ανασπώμενους όρχεις  Ιστορικό ορχίτιδας  Διατομή σπερματικών πόρων  Λοιμώξεις επικουρικών αδένων  Ασθενείς με τραύματα όρχεων  Κρυψορχία  Ανασπώμενους όρχεις  Ιστορικό ορχίτιδας

79 Αναζήτηση αντισπερματικών αντισωμάτων Α. Στον ορό αίματος Β. Σπερματικό πλάσμα Γ. Σπερματοζωάρια Α. Στον ορό αίματος Β. Σπερματικό πλάσμα Γ. Σπερματοζωάρια

80  Direct tests  MAR test (Mixed Antiglobulin Reaction)  IB test (Immunobead test)  Direct tests  MAR test (Mixed Antiglobulin Reaction)  IB test (Immunobead test) Μέθοδοι ανίχνευσης αντισωμάτων στα σπερματοζωάρια

81 MAR test σε φρέσκο δείγμα σπέρματος  ΙΒ τεστ χρησιμοποιεί εκπλυθέντα σπερματοζωάρια

82 MAR test Σπερματοζωάρια + ερυθρά προβάτου ή σωμ. Lattex με ανθρώπειο IgG + ανθρ. αντιορό αντί - IgG ανθρ. αντιορό αντί - IgG Σπερματοζωάρια + ερυθρά προβάτου ή σωμ. Lattex με ανθρώπειο IgG + ανθρ. αντιορό αντί - IgG ανθρ. αντιορό αντί - IgG ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΑ

83 Α. Σπερματικό πλάσμα Β. Ορός αίματος Γ. Διαλελυμμένη τραχηλική βλέννη Α. Σπερματικό πλάσμα Β. Ορός αίματος Γ. Διαλελυμμένη τραχηλική βλέννη ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ π.χ. Επωάζεται το δείγμα σε σπερματοζωάρια control χωρίς αντισώματα. Αν συγκολληθούν σε αυτά αντισώματα ελέγχονται με direct test Επωάζεται το δείγμα σε σπερματοζωάρια control χωρίς αντισώματα. Αν συγκολληθούν σε αυτά αντισώματα ελέγχονται με direct test

84 Δοκιμασία διείσδυσης σπερματοζωαρίων στην τραχηλική βλέννη Αρνητικό :0-25% σπερματοζωάρια με τρομώδη κίν. Ασθ. θετικό :26 – 50% Θετικό: :51-75% Έντονα θετικό:76-100% Αρνητικό :0-25% σπερματοζωάρια με τρομώδη κίν. Ασθ. θετικό :26 – 50% Θετικό: :51-75% Έντονα θετικό:76-100% Παρατηρώ μετά 30΄ Ανάμιξη προσφάτου σπέρματος + οιστρο- γονοποιμένης προωρρηκτικής τραχηλικής βλέννης

85 Μέθοδοι προετοιμασίας σπέρματος Α. Απλή έκπλυση Β. Direct swim up Γ. Διαχωρισμός με φυγοκέντρηση και στοιβαδοποίηση διαφορετικής πυκνότητας

86  ΕΥΘΡΑΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Υ  ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ  ΕΥΘΡΑΣΤΟ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ Υ  ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

87

88

89

90

91

92

93 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


Κατέβασμα ppt " Dr. ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Καθηγητής Μικροβιολογίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google