Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ:
Να αποφασίσει πως θα παρουσιάσει τις πληροφορίες για να είναι κατανοητές στους μαθητές του. Να ρυθμίσει τη ροή του μαθήματος ώστε οι μαθητές να μπορούν παρακολουθήσουν, να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν. Να διασφαλίσει ότι οι μαθητές κυριαρχούν πάνω στις έννοιες και τις μεθόδους παραγωγής των εννοιών και τις έχουν διαθέσιμες για το μέλλον. Να θέσει το μάθημα στο ιστορικό και το επιστημολογικό του πλαίσιο. Να συντονιστεί με μαθητές διαφορετικών δυνατοτήτων.

3 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
Πως εργάζεται ο νους για να καταγράφει, να κατανοεί, και να παράγει έννοιες και ιδέες. Πως οι δυνατότητες αυτές διαφοροποιούνται με την ανάπτυξη. Πως, γιατί, και που διαφέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους στις πιο πάνω δυνατότητες.

4 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ψ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΥΧΕ ΑΠΕΤΥΧΕ ΜΑΘΗΣΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΓΝΩΣΗΣ (Π. Χ., ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ) ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

5 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ψ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΥΧΕ ΑΠΕΤΥΧΕ
ΣΤΑΔΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΟΙNΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (VYGOTSKY) ΑΠΕΤΥΧΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟ- ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ

6 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ψ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΤΥΧΕ ΑΠΕΤΥΧΕ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (IQ) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑS (GUILDFORD, THURSTONE, GARNDER) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

7 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΥ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΥ THN ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ THN ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ THN ΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ, ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ TA ΚΙΝΗΤΡΑ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

8 ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΔΙΑ Κατηγορίες Αριθμοί Αιτιότητα Χώρος Οι άλλοι ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Αυτο- Παρακολούθηση Αυτο-αναπαρασταση Αυτο-έλεγχος Αναλογισμός ΕΜ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Επεισοδιακή ολοκλήρωση Εκτελεστικός έλεγχος Λύση προβλημάτων Αυτοέλεγχος νοητικά μοντέλα ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εννοιολογική αλλαγή Μεταναπα-ράσταση

9 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ διασφάλισε ότι η διαφορά στην ταχύτητα οφείλεται μόνο στο βάρος

10 Λεκτικές αναλογίες 1) ink : pen :: paint :: - [color, brush, paper].
2) bed : sleep :: - [paper, table, water] : --- [eating, rain, book]. 3) (children : parents :: family) ::: (students : teachers :: - [school, education, lesson]) 4) {(tail : fish :: feed : mammals) ::: - [movement, animals, vertebrates]} :::: {(propeller : ship :: wheels : car) ::: - [vehicles, transportation, carriers]}

11 Παραγωγική σκέψη If animals live in a cage then they are not happy. The bird is happy => [the bird lives in the cage, the bird does not live in the cage, none of the two]. If peacocks have more beautiful feathers than cocks and sparrows have more uglier feathers than peacocks => [sparrows have more beautiful feathers than peacocks, sparrows have more uglier feathers than peacocks, none of the two]. If the bird is in the nest then it sings; the bird sings => [the bird is not in the nest, the bird is in the nest, none of the two]. If elephants are heavier than horses and if elephants are heavier than dogs => [horses are heavier than dogs, elephants are heavier than dogs, none of the two].

12 Εγκλεισμός τάξεων

13 Μήτρες Raven

14 Μαθηματική σκέψη ΠΡΑΞΕΙΣ 9 * 3 = 6 (2 # 4) @ 2 = 6 (3 * 2 @ 4) # 3 = 7
(3 # 3) * 1 = 3) $ 2 ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ 6 : 12 :: 8 : ? 6 : 3 :: 8 : ? 3 : 9 :: 6 : ? 3 : 1 :: 6 : ? 6 : 8 :: 9 : ? 6 : 4 :: 9 : ? ΑΛΓΕΒΡΑ Specify x, given that x = y + 3 and y=1 Specify m given that m = 3n + 1 and n = 4 Specify x, given that x = y + z and x + y + z = 20).

15 Cognitive self-representation (scale: 1 – 7)
I make decisions quickly I learn fast I can easily remember a new phone number I can easily monitor (or change) my thoughts (or emotions etc.) I can easily see the relation between things which appear unrelated I immediately solve everyday problems involving numbers When something I use spoils, I try to think of all the possible reasons that might have caused it To find out which of my guesses is correct, I proceed to methodically consider each time only the things my guess proposes I retain a very clear picture of things I orient myself easily in a strange place if I am given instructions I understand easily the intentions of others before they express them I am interested in understanding others' problems

16 Πολυδιάστατες αναλογικές σχέσεις Γενικεύσεις Αφηρημένα συμπεράσματα
Δισδιάστατες αναλογικές σχέσεις Δύο μετασχηματισμοί Μονοδιάστατες αναλογικές σχέσεις Απλοί μετασχηματισμοί

17 Λογικώς έγκυρα συμπεράσματα: ΑΑ “αν p τότε q, -q, άρα –p”
Λογικές πλάνες “αν p τότε q, -p, …” “αν p τότε q, q, …” Λογικώς έγκυρα συμπεράσματα: ΑΑ “αν p τότε q, -q, άρα –p” Βέβαια συμπεράσματα Άρνηση των προτάσεων Λογικώς έγκυρα συμπεράσματα: ΘΛ “αν p τότε q, p, άρα q” Βέβαια συμπεράσματα Καταφατικές προτάσεις

18 Developmental level of reasoning as a function of processing efficiency
and working memory

19 General developmental trends
DOMAINS Infancy: Core operators Preschool: dual representation Early childhood: Logical necessity Early adolescence: suppositional thought Late adolescence: Principled thought Early Adulthood: Systematic thought HYPER-COGNITION Implicit metarepresentation Thinking as internal mental activity Stream of consciousness and inner speech Constructive nature of thought Differentiation between different thought domains Differentiation between processes and underlying rules WM Infancy: 1 Preschool: 2 Early childhood: 3 Early adolescence: 4 Late adolescence: 5 Episodic integration Executive control Problem solving Self-awareness Mental models INFERENCE Analogy by similarity Implicit reasoning Modus ponens Modus tolens Fallacies Conceptual change Meta-representation General developmental trends

20 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 0-2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 3-4: ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΥ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟΥ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 7-8: ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12-13: ΕΙΚΑΣΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 24-26: ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ

21 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Παραγωγή και χρήση νέων αναπαραστάσεων δια της τροποποίησης, συσχέτισης, διασύνδεσης, συγχώνευσης των υπαρχουσών αναπαραστάσεων. Συμβολισμός: Αναπαράσταση των αναπαραστάσεων (π.χ., γλώσσα, μαθηματικά σύμβολα, νέα προσωπικά νοητικά μοντέλα, νοητικούς κανόνες, κλπ.)

22 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΕΤΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 1.0, 1.1, ..1, , 2.1, … , 31,, … 3, , 4.1, … 4,9, 5, … άπειρο 1 < … < … < … < Ένα δύο τρία τέσσερα

23 Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης
0-2 Νηπιακά θεμελιώδη μαθηματικά, εικονική κωδικοποίηση, κατά προσέγγιση εκτιμήσεις Αντιληπτική αρίθμηση: 1 + 1 = 2 2-3 Πρωτο-ποσοτικά σχήματα. Εκφορά της ακολουθίας των αριθμητικών ονομάτων, απόλυτες κρίσεις (λίγα, πολλά), μονοδιάστατες συγκρίσεις (λιγότερα, περισσότερα) 3-4 Συντονισμός πρωτο-ποσοτικών σχημάτων. Σχήμα αύξησης-μείωσης με αρίθμηση => απόλυτος & τακτικός αριθμός 5-6 Διαστασιοποίηση των ποσοτικών σχημάτων. Σχήμα αύξησης-μείωσης + αρίθμηση + απόλυτος & τακτικός αριθμός = διατήρηση

24 Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης
7-9 Συντονισμός ποσοτικών διαστάσεων. Διαστασιοποίηση της πραγματικότητας (μήκος, βάρος, κλπ.) 8 ? 3 = 5 και α + 5 = 8 Αρίθμηση όλων => συνεχής αρίθμηση 10-12 Σύνθετες μαθηματικές δομές 2 / 4 = x ? 8; Βρες x, αν x = ψ + 3, ψ = 1 13-14 Συντονισμός σύνθετων μαθηματικών δομών Ποιο είναι μεγαλύτερο, 4/5 η 7/8 Βρες μ, αν μ = 3ν + 1 & ν = 4 15-16 Δίκτυα σύνθετων μαθηματικών δομών . Βρες x, αν x = ψ + z και x + ψ + z = 20; Πότε ισχύει ότι L + M + N = L + P + N

25 Σχολική επίδοση σε συνάρτηση με την ταχύτητα, την εργαζόμενη μνήμη και το συλλογισμό (Gf) (ηλικία: 7 to 12)

26 Σχολική επίδοση σε συνάρτηση με την ταχύτητα, συλλογισμό (Gf), IQ, και την αυτο-αναπαράσταση (ηλικία: 10 to 18)

27 ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Απόκτηση ανά πεδίο εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που ταιριάζουν στην κάθε φάση Οικοδόμηση γενικών μηχανισμών σκέψης και λύσης προβλημάτων Βαθμιαία κατανόηση της ιστορικής και επιστημολογικής σχετικότητας της γνώσης και των κοινωνικών, πολιτικών, και οικονομικών της διαστάσεων Σοφή και ζυγισμένη αυτοδιαχείριση ως προς τον κόσμο που οδηγεί σε δημιουργικές και ευτυχείς επιλογές ζωής που εναρμονίζουν τις προσωπικές κλίσεις με τις κοινωνικές και ιστορικές ανάγκες

28 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
0-2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : οργανωμένη εξερεύνηση που λαμβάνει υπόψη την αστάθεια της προσοχής 3-4: ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΥ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟΥ-ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: Άσκηση στην πολλαπλότητα των απόψεων και των προσεγγίσεων 7-8: ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: άσκηση στις αλληλεξαρτήσεις των αναπαραστάσεων 12-13: ΕΙΚΑΣΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ: μετα-αναπαράσταση της αναπαράστασης 24-26: ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ: άσκηση στην επιστημονική σχετικότητα.

29 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ Πυρηνικές δομές, νοητικές πράξεις, κανόνες, γνώσεις πρέπει να ασκούνται ανά πεδίο. Η από πεδίο σε πεδίο γενίκευση δεν είναι αυτονόητη και δεν χρειάζεται πάντα. Όταν δεν είναι ακριβής ή κατάλληλη δημιουργεί παρανοήσεις. Η γνώση υπερβαίνει τα πεδία. Η οικοδόμηση των σχέσεων πρέπει να γίνει συστηματικά ώστε να λειτουργήσει η μετα-αναπαραστατική γένεση γενικών μηχανισμών ανάλυσης και λύσης προβλημάτων και η επιστημολογική ενημερότητα για τις αλληλεξαρτήσεις των διαφορετικών διαστάσεων της πραγματικότητας και της γνώσης.

30 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η σχέση διαθέσιμου δυναμικού επεξεργασίας και απαιτήσεων των εννοιών ή των προβλημάτων είναι η κρίσιμη παράμετρος για τη μάθηση. Στον σχολικό αναπτυξιακό χρόνο, η διάταξη της ύλης στο αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να σέβεται τη σχέση αυτή. Στον προσωπικό και σχολικό μικρο-χρόνο, ουδείς λειτουργεί στο άριστό του επίπεδο συνεχώς--πολύ περισσότερο στην αρχή--και σε καμία σχολική τάξη οι μαθητές δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Συνεπώς, ο καθένας πρέπει να προσεγγίζεται ανά πάσα στιγμή με ένα φάσμα εννοιών η προβλημάτων που αρχίζουν χαμηλότερα και καταλήγουν λίγο πιο πάνω από το άριστο επίπεδο του για το πεδίο.

31 ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Να παρακολουθείς και να έχεις συνολική εικόνα της επεξεργασίας. Να καταγράφεις τη ροή της πληροφορίας και να τη φρεσκάρεις όσο χρειάζεται. Να κυριαρχείς πάνω σε πέραν του ενός έργου ταυτόχρονα (π.χ., με εναλλαγές μεταξύ συμπλεγμάτων πληροφορίας). Να συνδέεις μονάδες σύμφωνα με τον είδος και τον χρόνο της παρουσίασης. Να αναστέλλεις την προσοχή σου σε άσχετες πληροφορίες.

32 ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Η διαδικασία οικοδόμησης πρέπει να είναι επαρκώς κατευθυνόμενη για τον καθένα. Η δημιουργία εναλλακτικών μοντέλων για κάθε έννοια και κάθε πρόβλημα είναι παιδεία: είναι το ζητούμενο της κριτικής σκέψης. Η κωδικοποίηση, επιλογή, σύνθεση, υπέρβαση, και η μετα-αναπαραστατική τυποποίηση των μοντέλων στηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη.

33 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Είναι μια διαδικασία για Την αξιολόγηση ισχυρισμών,
Είναι μια διαδικασία για Την αξιολόγηση ισχυρισμών, Τον καθορισμό του αν τα συμπεράσματα ακολουθούν λογικά από τις μαρτυρίες, Τη θεώρηση εναλλακτικών εξηγήσεων η μοντέλων και τη σύνδεση του καθενός με τις δικές του υποστηριχτικές μαρτυρίες και τη λογική τεκμηρίωση . Υιοθέτηση μιας θέσης, στη βάση των μαρτυριών και της σχετικής επιχειρηματολογίας. Συνεπώς: Η κριτική σκέψη στηρίζεται στη λογική ανάλυση που συνυπάρχει με την ευρύτητα νου, την ανοχή της αμφιβολίας και μια στοχαστική, ερωτηματική στάση. Αυτή καθοδηγείται από παραδεχτές θεωρίες η πεποιθήσεις και ερμηνευτικά πλαίσια που όμως τα ίδια υπόκεινται σε αναθεώρηση, αν οι μαρτυρίες η η ανάλυση το υπαγορεύσουν. Η επιστημολογική ενσυνειδησία είναι βασικό συστατικό της κριτικής σκέψης

34 ΑΡΧΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η νέα επιστημονική γνώση συχνά συγκρούεται με τη γνώση που προέρχεται από την προσωπική εμπερία η τους άλλους. Συνεπώς, η διδασκαλία πρέπει να διορθώσει η να εκτοπίσει την προσωπική η την καθημερινή γνώση. Πρέπει να γίνεται φανερό το πλεονέκτημα της νέας γνώσης σε σχέση με την παλιά. Η μάθηση στο σχολείο είναι προσθετική και εκτυλίσσεται για πολλά χρόνια. Συνεπώς οι έννοιες που οικοδομούνται σε μια δεδομένη τάξη εκτείνονται η συνδέονται με άλλες σχετικές έννοιες στις τάξεις που ακολουθούν. Η γνώση αλλάζει ως αποτέλεσμα των νέων ανακαλύψεων στην επιστήμη. Συνεπώς γνώση που παρουσιάζεται ως ορθή σε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να αμφισφητηθεί στο μέλλον από το ίδιο το σχολείο. Γνώση για τα ίδια φαινόμενα μπορεί να διαφέρει μεταξύ επιστημών.

35 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΩΣ Δομή: τι περιλαμβάνει, όπως είναι τα φτερά των πουλιών η των αεροπλάνων. Λειτουργία: ποιος είναι ο σκοπός του, π.χ., η κίνηση. Διαδικασία: πως λειτουργεί, π.χ., το πέταγμα των πουλιών η η προώθηση των αεροπλάνων.

36 ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Βγάλε τη διαδιακασία συμπερασμού από το πλαίσιο η το περιεχόμενο. Διαφοροποίησε τη διαδιακασία συμπερασμού από τους λογικούς τύπους. Χρησιμοποίησε νοερά μοντέλα για τους σκοπούς του συμπερασμού και της λογικής σκέψης. Χρησιμοποίησε τη μετα-αναπαράσταση για να αυτοματοποιήσεις το συμπερασμό και τη λογική σκέψη.

37 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Τα πουλιά πετούν Τα πουλιά πετούν Τα B κάνουν Χ. Τα περιστέρια είναι πουλιά. Οι στρουθοκάμηλοι είναι πουλιά Τα A είναι Β . Άρα: Τα περιστέρια πετούν Οι στρουθοκάμηλοι πετούν Τα A κάνουν Χ.

38 ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ Γνώρισε τους περιορισμούς επεξεργασίας των εννοιών και των προβλημάτων. Γνώρισε τις ομοιότητες και τις διαφορές των τρόπων λύσης και ανάλυσης διαφορετικών προβλημάτων ανά πεδίο. Γνώρισε τις δικές σου δυνατότητες και αδυναμίες ως προς όλες τις διαστάσεις και τα πεδία. Κατανόησε ότι είσαι παραγωγός σκέψης και το βασικό σου εργαλείο είναι η μετα-αναπαράσταση: μετα-αναπαράστησε την μετα-αναπαράσταση


Κατέβασμα ppt "ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΩΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google